0abd570101625b7f220d1f135d9ba84a581e3230
[openblackhole/openblackhole-enigma2.git] / po / bg.po
1 msgid ""
2 msgstr ""
3 "Project-Id-Version: tuxbox-enigma 0.0.1\n"
4 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
5 "POT-Creation-Date: 2012-08-05 10:00+0200\n"
6 "PO-Revision-Date: 2010-03-26 23:44+0200\n"
7 "Last-Translator: Мартин Петков <marto74bg@yahoo.co.uk>\n"
8 "Language-Team: Bulgarian\n"
9 "Language: \n"
10 "MIME-Version: 1.0\n"
11 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
12 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
13 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
14
15 msgid ""
16 "\n"
17 "Advanced options and settings."
18 msgstr ""
19 "\n"
20 "Експертни опции и настройки"
21
22 msgid ""
23 "\n"
24 "After pressing OK, please wait!"
25 msgstr ""
26 "\n"
27 "След натискане на ОК, моля изчакайте!"
28
29 msgid ""
30 "\n"
31 "Backup your receiver settings."
32 msgstr ""
33
34 msgid ""
35 "\n"
36 "Edit the upgrade source address."
37 msgstr ""
38 "\n"
39 "Редакция на адреса за ъпгрейд."
40
41 msgid ""
42 "\n"
43 "Manage extensions or plugins for your receiver"
44 msgstr ""
45
46 msgid ""
47 "\n"
48 "Online update of your receiver software."
49 msgstr ""
50
51 msgid ""
52 "\n"
53 "Press OK on your remote control to continue."
54 msgstr ""
55 "\n"
56 "Натиснете ОК на дистанционното за да продължите."
57
58 msgid ""
59 "\n"
60 "Restore your backups by date."
61 msgstr ""
62 "\n"
63 "Възстановяване на вашите копия по дата."
64
65 msgid ""
66 "\n"
67 "Restore your receiver settings."
68 msgstr ""
69
70 msgid ""
71 "\n"
72 "Restore your receiver with a new firmware."
73 msgstr ""
74
75 msgid ""
76 "\n"
77 "Scan for local extensions and install them."
78 msgstr ""
79
80 msgid ""
81 "\n"
82 "Select your backup device.\n"
83 "Current device: "
84 msgstr ""
85 "\n"
86 "Изберете вашето backup устройство.\n"
87 "Текущо устройство: "
88
89 msgid ""
90 "\n"
91 "System will restart after the restore!"
92 msgstr ""
93
94 msgid ""
95 "\n"
96 "View, install and remove available or installed packages."
97 msgstr ""
98 "\n"
99 "Преглед, инсталиране и премахване на налични или инсталирани пакети."
100
101 msgid " (PiP)"
102 msgstr ""
103
104 msgid " (Radio)"
105 msgstr ""
106
107 msgid " (TV)"
108 msgstr ""
109
110 msgid " extensions."
111 msgstr ""
112
113 msgid " ms"
114 msgstr ""
115
116 msgid " packages selected."
117 msgstr " избрани пакети."
118
119 msgid " updates available."
120 msgstr " ъпдейти на разположение."
121
122 msgid " wireless networks found!"
123 msgstr "Открити са безжични мрежи!"
124
125 #. TRANSLATORS: short time representation hour:minute
126 #, python-format
127 msgid "%2d:%02d"
128 msgstr ""
129
130 #. TRANSLATORS: full time representation hour:minute:seconds
131 #, python-format
132 msgid "%2d:%02d:%02d"
133 msgstr ""
134
135 msgid "%A %d %B"
136 msgstr ""
137
138 #. TRANSLATORS: long date representations dayname daynum monthname in strftime() format! See 'man strftime'
139 msgid "%A %e %B"
140 msgstr ""
141
142 #. TRANSLATORS: full date representation dayname daynum monthname year in strftime() format! See 'man strftime'
143 msgid "%A %e %B %Y"
144 msgstr ""
145
146 msgid "%H:%M"
147 msgstr "%Ч:%М"
148
149 #. TRANSLATORS: short date representation short dayname daynum short monthname in strftime() format! See 'man strftime'
150 msgid "%a %e/%m"
151 msgstr ""
152
153 #. TRANSLATORS: long date representation short dayname daynum short monthname hour:minute in strftime() format! See 'man strftime'
154 msgid "%a %e/%m  %-H:%M"
155 msgstr ""
156
157 #, python-format
158 msgid "%d hour"
159 msgid_plural "%d hours"
160 msgstr[0] ""
161 msgstr[1] ""
162
163 #, python-format
164 msgid "%d jobs are running in the background!"
165 msgstr "%d процеси работят на заден план!"
166
167 #, python-format
168 msgid "%d min"
169 msgstr "%d мин"
170
171 #, python-format
172 msgid "%d minute"
173 msgid_plural "%d minutes"
174 msgstr[0] ""
175 msgstr[1] ""
176
177 #, python-format
178 msgid "%d minutes"
179 msgstr ""
180
181 #, python-format
182 msgid "%d second"
183 msgid_plural "%d seconds"
184 msgstr[0] ""
185 msgstr[1] ""
186
187 #, python-format
188 msgid "%d services found!"
189 msgstr "%d намерени програми!"
190
191 msgid "%d-%m"
192 msgstr ""
193
194 msgid "%d.%B %Y"
195 msgstr ""
196
197 #. TRANSLATORS: VFD hour:minute daynum short monthname in strftime() format! See 'man strftime'
198 msgid "%k:%M %e/%m"
199 msgstr ""
200
201 #, python-format
202 msgid "%s (%s)\n"
203 msgstr ""
204
205 #, python-format
206 msgid "%s/%s: %s"
207 msgstr ""
208
209 msgid "(ZAP)"
210 msgstr ""
211
212 msgid "(empty)"
213 msgstr ""
214
215 msgid "(show optional DVD audio menu)"
216 msgstr "(покажи DVD аудио меню)"
217
218 msgid "* Only available if more than one interface is active."
219 msgstr "* На разположение само ако е активен повече от един интерфейс."
220
221 msgid "/usr/share/enigma2 directory"
222 msgstr "/usr/share/enigma2 директория"
223
224 msgid "/var directory"
225 msgstr "/var директория"
226
227 msgid "0"
228 msgstr ""
229
230 msgid "1"
231 msgstr ""
232
233 msgid "1 wireless network found!"
234 msgstr "1 безжична мрежа е открита!"
235
236 msgid "1.0"
237 msgstr ""
238
239 msgid "1.1"
240 msgstr ""
241
242 msgid "1.2"
243 msgstr ""
244
245 msgid "12V output"
246 msgstr ""
247
248 msgid "13 V"
249 msgstr ""
250
251 msgid "16:10"
252 msgstr ""
253
254 msgid "16:10 Letterbox"
255 msgstr ""
256
257 msgid "16:10 PanScan"
258 msgstr ""
259
260 msgid "16:9"
261 msgstr ""
262
263 msgid "16:9 Letterbox"
264 msgstr ""
265
266 msgid "16:9 always"
267 msgstr ""
268
269 msgid "18 V"
270 msgstr ""
271
272 msgid "2"
273 msgstr ""
274
275 msgid "3"
276 msgstr ""
277
278 msgid "3d mode"
279 msgstr ""
280
281 msgid "4"
282 msgstr ""
283
284 msgid "4:3"
285 msgstr ""
286
287 msgid "4:3 Letterbox"
288 msgstr ""
289
290 msgid "4:3 PanScan"
291 msgstr ""
292
293 msgid "5"
294 msgstr ""
295
296 msgid "6"
297 msgstr ""
298
299 msgid "7"
300 msgstr ""
301
302 msgid "8"
303 msgstr ""
304
305 msgid "9"
306 msgstr ""
307
308 msgid "<Current movielist location>"
309 msgstr ""
310
311 msgid "<Default movie location>"
312 msgstr ""
313
314 msgid "<Last timer location>"
315 msgstr ""
316
317 msgid "<unknown>"
318 msgstr "<непознат>"
319
320 msgid "??"
321 msgstr ""
322
323 msgid "A"
324 msgstr "А"
325
326 #, python-format
327 msgid ""
328 "A configuration file (%s) was modified since Installation.\n"
329 "Do you want to keep your version?"
330 msgstr ""
331 "Конфиг файла (%s) беше променен след инсталацията.\n"
332 "Искате ли да запазите вашата версия?"
333
334 msgid "A demo plugin for TPM usage."
335 msgstr ""
336
337 msgid ""
338 "A finished record timer wants to set your\n"
339 "receiver to standby. Do that now?"
340 msgstr ""
341
342 msgid ""
343 "A finished record timer wants to shut down\n"
344 "your receiver. Shutdown now?"
345 msgstr ""
346
347 msgid "A graphical EPG for all services of an specific bouquet"
348 msgstr "Графичен режим на EPG за всички програми от определен букет"
349
350 #, python-format
351 msgid ""
352 "A record has been started:\n"
353 "%s"
354 msgstr ""
355 "Започна запис:\n"
356 "%s"
357
358 msgid ""
359 "A recording is currently running.\n"
360 "What do you want to do?"
361 msgstr ""
362 "Има запис в момента.\n"
363 "Какво да направя?"
364
365 msgid ""
366 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
367 "configure the positioner."
368 msgstr ""
369 "Има запис в момента. Моля спрете записа преди да опитате да конфигурирате "
370 "позиционера."
371
372 msgid ""
373 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
374 "scan."
375 msgstr ""
376
377 msgid ""
378 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
379 "start the satfinder."
380 msgstr ""
381 "Има запис в момента. Моля спрете записа преди да опитате да стартирате "
382 "satfinder."
383
384 #, python-format
385 msgid "A required tool (%s) was not found."
386 msgstr "Исканото устройство (%s) не беше намерено."
387
388 msgid "A search for available updates is currently in progress."
389 msgstr ""
390
391 msgid ""
392 "A second configured interface has been found.\n"
393 "\n"
394 "Do you want to disable the second network interface?"
395 msgstr ""
396
397 msgid ""
398 "A sleep timer wants to set your\n"
399 "receiver to standby. Do that now?"
400 msgstr ""
401
402 msgid ""
403 "A sleep timer wants to shut down\n"
404 "your receiver. Shutdown now?"
405 msgstr ""
406
407 msgid "A small overview of the available icon states and actions."
408 msgstr ""
409
410 msgid ""
411 "A timer failed to record!\n"
412 "Disable TV and try again?\n"
413 msgstr ""
414 "Провален планиран запис!\n"
415 "Спиране на ТВ и опит отново?\n"
416
417 msgid "A/V Settings"
418 msgstr "A/V Настройки"
419
420 msgid "AA"
421 msgstr "АА"
422
423 msgid "AB"
424 msgstr "AB"
425
426 msgid "AC3 downmix"
427 msgstr "AC3 -> стерео (downmix)"
428
429 msgid "AC3/DTS downmix"
430 msgstr ""
431
432 msgid "Abort"
433 msgstr "Отмени"
434
435 msgid "About"
436 msgstr "Относно"
437
438 msgid "About..."
439 msgstr "Относно..."
440
441 msgid "Accesspoint:"
442 msgstr ""
443
444 msgid "Action on long powerbutton press"
445 msgstr "Продължително натискане на бутон POWER"
446
447 msgid "Action on short powerbutton press"
448 msgstr ""
449
450 msgid "Action:"
451 msgstr "Действие:"
452
453 msgid "Activate Picture in Picture"
454 msgstr "Активиране Картина в Картината"
455
456 msgid "Activate network settings"
457 msgstr "Активиране мрежови настройки"
458
459 msgid "Adapter settings"
460 msgstr "Настройки на адаптера"
461
462 msgid "Add"
463 msgstr "Добавяне"
464
465 msgid "Add Bookmark"
466 msgstr "Добавяне Bookmark"
467
468 msgid "Add WLAN configuration?"
469 msgstr "Добавяне настройки за WLAN?"
470
471 msgid "Add a mark"
472 msgstr "Добавяне Отметка"
473
474 msgid "Add a new title"
475 msgstr "Добавяне ново име"
476
477 msgid "Add network configuration?"
478 msgstr "Добавяне мрежови настройки?"
479
480 msgid "Add timer"
481 msgstr "Добавяне таймер"
482
483 msgid "Add title"
484 msgstr "Добавяне име"
485
486 msgid "Add to bouquet"
487 msgstr "Добави към букет"
488
489 msgid "Add to favourites"
490 msgstr "Добави към предпочитани"
491
492 msgid "Add/Remove timer for current event"
493 msgstr ""
494
495 msgid ""
496 "Adds enigma2 settings and receiver model informations like SN, rev... if "
497 "enabled."
498 msgstr ""
499
500 msgid "Adds network configuration if enabled."
501 msgstr ""
502
503 msgid "Adds wlan configuration if enabled."
504 msgstr ""
505
506 msgid "Adjust 3D settings"
507 msgstr ""
508
509 msgid "Adjust HDMI CEC settings"
510 msgstr ""
511
512 msgid ""
513 "Adjust the color settings so that all the color shades are distinguishable, "
514 "but appear as saturated as possible. If you are happy with the result, press "
515 "OK to close the video fine-tuning, or use the number keys to select other "
516 "test screens."
517 msgstr ""
518 "Настройте цветовете така, че всички цветни сенки да са различимии да са "
519 "максимално наситени. Ако сте доволни от резултата, натиснете OK за да "
520 "затворите фината настройка на картината, или използвайте цифровите бутони за "
521 "да изберете друг тест екран."
522
523 msgid "Advanced Options"
524 msgstr "Експертни Настройки"
525
526 msgid "Advanced Software"
527 msgstr ""
528
529 msgid "Advanced Software Plugin"
530 msgstr ""
531
532 msgid "Advanced Video Enhancement Setup"
533 msgstr ""
534
535 msgid "Advanced Video Setup"
536 msgstr "Експертна Видео Настройка"
537
538 msgid "Advanced restore"
539 msgstr "Експертно Възстановяване"
540
541 msgid "After event"
542 msgstr "След предаването"
543
544 msgid "After pressing OK, please wait!"
545 msgstr ""
546
547 msgid ""
548 "After the start wizard is completed, you need to protect single services. "
549 "Refer to your receiver's manual on how to do that."
550 msgstr ""
551
552 msgid "Album"
553 msgstr "Албум"
554
555 msgid "All"
556 msgstr "Всички"
557
558 msgid "All Satellites"
559 msgstr "Всички Сателити"
560
561 msgid "All ages"
562 msgstr ""
563
564 msgid "Allocate"
565 msgstr ""
566
567 msgid "Allocate unused memory index"
568 msgstr ""
569
570 msgid "Allow Subtitle equals Audio mask"
571 msgstr ""
572
573 msgid "Allow hearing impaired subtitles"
574 msgstr ""
575
576 msgid "Alpha"
577 msgstr "Алфа"
578
579 msgid "Alternative radio mode"
580 msgstr "Алтернативен радио режим"
581
582 msgid "Alternative services tuner priority"
583 msgstr "Алтернативен приоритет на тунера"
584
585 msgid "Always ask"
586 msgstr ""
587
588 msgid "Always ask before sending"
589 msgstr "Винаги питай преди изпращане"
590
591 msgid "An empty filename is illegal."
592 msgstr "Файл без име не се приема."
593
594 msgid "An unknown error occured!"
595 msgstr "Случи се непозната грешка!"
596
597 msgid "Anonymize crashlog?"
598 msgstr "Анонимен crashlog?"
599
600 msgid "Any activity"
601 msgstr ""
602
603 msgid "Arabic"
604 msgstr "Арабски"
605
606 msgid ""
607 "Are you sure you want to activate this network configuration?\n"
608 "\n"
609 msgstr ""
610 "Искате ли да активирате тези мрежови настройки?\n"
611 "\n"
612
613 msgid ""
614 "Are you sure you want to delete\n"
615 "following backup:\n"
616 msgstr ""
617 "Искате ли да изтриете\n"
618 "този backup:\n"
619
620 msgid "Are you sure you want to exit this wizard?"
621 msgstr ""
622
623 msgid ""
624 "Are you sure you want to restart your network interfaces?\n"
625 "\n"
626 msgstr ""
627 "Искате ли да рестартирате вашия мрежов интерфейс?\n"
628 "\n"
629
630 msgid ""
631 "Are you sure you want to restore\n"
632 "following backup:\n"
633 msgstr ""
634 "Искате ли да възстановите\n"
635 "следния backup:\n"
636
637 msgid ""
638 "Are you sure you want to restore your Enigma2 backup?\n"
639 "Enigma2 will restart after the restore"
640 msgstr ""
641 "Искате ли да възстановите вашия Енигма2 backup?\n"
642 "Енигма2 ще се рестартира след възстановяването"
643
644 msgid "Artist"
645 msgstr "Артист"
646
647 msgid "Arts/Culture"
648 msgstr ""
649
650 msgid "Ask before shutdown:"
651 msgstr "Питай преди изключване:"
652
653 msgid "Ask user"
654 msgstr "Питай потребител"
655
656 msgid "Aspect Ratio"
657 msgstr "Режим Картина"
658
659 msgid "Audio"
660 msgstr "Аудио"
661
662 msgid "Audio Options..."
663 msgstr "Аудио Настройки..."
664
665 msgid "Audio PID"
666 msgstr ""
667
668 msgid "Audio language selection 1"
669 msgstr ""
670
671 msgid "Audio language selection 2"
672 msgstr ""
673
674 msgid "Audio language selection 3"
675 msgstr ""
676
677 msgid "Audio language selection 4"
678 msgstr ""
679
680 msgid "Author: "
681 msgstr "Автор: "
682
683 msgid "Authoring mode"
684 msgstr ""
685
686 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: always try to display as fullscreen, when there is no content (black bars) on left/right, even if this breaks the aspect.
687 msgid "Auto"
688 msgstr "Aвто"
689
690 msgid "Auto chapter split every ? minutes (0=never)"
691 msgstr "Автоматично разделяне на всеки ? минути (0=никога)"
692
693 msgid "Auto flesh"
694 msgstr ""
695
696 msgid "Auto focus"
697 msgstr ""
698
699 msgid "Auto focus commencing ..."
700 msgstr ""
701
702 msgid "Auto language selection"
703 msgstr ""
704
705 msgid "Auto scart switching"
706 msgstr "Автом.скарт превключване"
707
708 msgid "Auto-focus"
709 msgstr ""
710
711 msgid "Automatic"
712 msgstr "Автоматично"
713
714 msgid "Automatic Scan"
715 msgstr "Автоматично Търсене"
716
717 msgid "Available format variables"
718 msgstr ""
719
720 msgid "B"
721 msgstr ""
722
723 msgid "BA"
724 msgstr ""
725
726 msgid "BB"
727 msgstr ""
728
729 msgid "BER"
730 msgstr ""
731
732 msgid "BER:"
733 msgstr ""
734
735 msgid "Back"
736 msgstr "Назад"
737
738 msgid "Background"
739 msgstr "Фон"
740
741 msgid "Background delete option"
742 msgstr ""
743
744 msgid "Background delete speed"
745 msgstr ""
746
747 msgid "Backup"
748 msgstr ""
749
750 msgid "Backup Location"
751 msgstr ""
752
753 msgid "Backup Mode"
754 msgstr "Backup Режим"
755
756 msgid "Backup done."
757 msgstr "Backup завършен."
758
759 msgid "Backup failed."
760 msgstr "Backup неуспех."
761
762 msgid "Backup is running..."
763 msgstr ""
764
765 msgid "Backup system settings"
766 msgstr "Backup системни настройки"
767
768 msgid "Band"
769 msgstr "Лента"
770
771 msgid "Bandwidth"
772 msgstr "Ширина на лента"
773
774 msgid "Basque"
775 msgstr ""
776
777 msgid "Begin time"
778 msgstr "Начало време"
779
780 msgid "Behavior of 'pause' when paused"
781 msgstr "Действие на 'пауза' когато е в режим пауза"
782
783 msgid "Behavior of 0 key in PiP-mode"
784 msgstr "Действие на бутон 0 в режим PiP"
785
786 msgid "Behavior when a movie is started"
787 msgstr "Действие при старт на филм"
788
789 msgid "Behavior when a movie is stopped"
790 msgstr "Действие при спиране на филм"
791
792 msgid "Behavior when a movie reaches the end"
793 msgstr "Действие при завършване на филм"
794
795 msgid "Bitrate:"
796 msgstr ""
797
798 msgid "Black screen"
799 msgstr ""
800
801 msgid "Black screen till locked"
802 msgstr ""
803
804 msgid "Block noise reduction"
805 msgstr ""
806
807 msgid "Blue boost"
808 msgstr ""
809
810 msgid "Bookmarks"
811 msgstr ""
812
813 msgid "Brightness"
814 msgstr "Яркост"
815
816 msgid "Bulgarian"
817 msgstr "Български"
818
819 msgid "Burn DVD"
820 msgstr "Запиши DVD"
821
822 msgid "Burn existing image to DVD"
823 msgstr "Запис на съществуващ имидж на DVD"
824
825 msgid "Burn to DVD"
826 msgstr ""
827
828 msgid "Bus: "
829 msgstr ""
830
831 msgid ""
832 "By pressing the OK Button on your remote control, the info bar is being "
833 "displayed."
834 msgstr "С натискане бутон OK на дистанционното, инфо лентата се показва."
835
836 msgid "C"
837 msgstr ""
838
839 msgid "C-Band"
840 msgstr ""
841
842 msgid "CF Drive"
843 msgstr ""
844
845 msgid "CI assignment"
846 msgstr ""
847
848 msgid "CVBS"
849 msgstr ""
850
851 msgid "Cable"
852 msgstr ""
853
854 msgid "Cable Scan"
855 msgstr ""
856
857 msgid "Cache Thumbnails"
858 msgstr ""
859
860 msgid "Calculate"
861 msgstr ""
862
863 msgid "Calculate all positions"
864 msgstr ""
865
866 msgid "Calculation complete"
867 msgstr ""
868
869 msgid "Calibrate"
870 msgstr ""
871
872 msgid "Cancel"
873 msgstr "Отказ"
874
875 msgid "Cannot determine"
876 msgstr ""
877
878 msgid "Cannot find any signal ..., aborting !"
879 msgstr ""
880
881 msgid "Cannot move files on a different disk or system to the trash can"
882 msgstr ""
883
884 msgid "Cannot move to trash can"
885 msgstr ""
886
887 msgid "Capacity: "
888 msgstr "Капацитет: "
889
890 msgid "Card"
891 msgstr "Карта"
892
893 msgid "Centered DVB subtitles"
894 msgstr ""
895
896 msgid "Change bouquets in quickzap"
897 msgstr "Смяна букет при бързопревкл."
898
899 msgid "Change pin code"
900 msgstr "Смяна ПИН код"
901
902 msgid "Change repeat and delay settings?"
903 msgstr ""
904
905 msgid "Change service PIN"
906 msgstr ""
907
908 msgid "Change service PINs"
909 msgstr ""
910
911 msgid "Change setup PIN"
912 msgstr ""
913
914 msgid "Change step size"
915 msgstr ""
916
917 msgid "Changelog"
918 msgstr ""
919
920 msgid "Channel"
921 msgstr "Канал"
922
923 msgid "Channel Selection"
924 msgstr "Избор Канали"
925
926 msgid "Channel not in services list"
927 msgstr "Каналът не е в списъка"
928
929 msgid "Channel:"
930 msgstr "Канал:"
931
932 msgid "Channellist menu"
933 msgstr "Меню списък с канали"
934
935 msgid "Chap."
936 msgstr ""
937
938 msgid "Chapter"
939 msgstr "Глава"
940
941 msgid "Chapter:"
942 msgstr "Глава:"
943
944 msgid "Check"
945 msgstr "Проверка"
946
947 msgid "Checking Filesystem..."
948 msgstr "Проверявам файловата с-ма..."
949
950 msgid "Children/Youth"
951 msgstr ""
952
953 msgid "Choose Tuner"
954 msgstr "Избор Тунер"
955
956 msgid "Choose a wireless network"
957 msgstr "Изберете безжична мрежа"
958
959 msgid "Choose backup files"
960 msgstr "Избор backup файлове"
961
962 msgid "Choose backup location"
963 msgstr "Избор backup местоположение"
964
965 msgid "Choose bouquet"
966 msgstr "Избор Букет"
967
968 msgid "Choose image to download"
969 msgstr ""
970
971 msgid "Choose target folder"
972 msgstr "Избор папка за целта"
973
974 msgid "Choose upgrade source"
975 msgstr "Избор източник за ъпгрейд"
976
977 msgid "Choose your Skin"
978 msgstr "Избор на Кожа"
979
980 msgid "Circular left"
981 msgstr "Кръгова лява"
982
983 msgid "Circular right"
984 msgstr "Кръгова дясна"
985
986 msgid "Cleanup"
987 msgstr "Почистване"
988
989 msgid "Cleanup Wizard"
990 msgstr "Помощник за Почистване"
991
992 msgid "Cleanup Wizard settings"
993 msgstr ""
994
995 msgid "CleanupWizard"
996 msgstr ""
997
998 msgid "Clear"
999 msgstr ""
1000
1001 msgid "Clear before scan"
1002 msgstr "Изчистване преди сканиране"
1003
1004 msgid "Clear fixed"
1005 msgstr ""
1006
1007 msgid "Clear log"
1008 msgstr "Изтрий лога"
1009
1010 msgid "Close"
1011 msgstr "Затваряне"
1012
1013 msgid "Close title selection"
1014 msgstr ""
1015
1016 msgid "Code rate HP"
1017 msgstr ""
1018
1019 msgid "Code rate LP"
1020 msgstr ""
1021
1022 msgid "Coderate HP"
1023 msgstr ""
1024
1025 msgid "Coderate LP"
1026 msgstr ""
1027
1028 msgid "Collection name"
1029 msgstr "Име на Колекцията"
1030
1031 msgid "Collection settings"
1032 msgstr "Настройки на Колекция"
1033
1034 msgid "Color Format"
1035 msgstr "Цветови Формат"
1036
1037 msgid "Command execution..."
1038 msgstr "Изпълнение на команда..."
1039
1040 msgid "Command order"
1041 msgstr "Ред на команди"
1042
1043 msgid "Committed DiSEqC command"
1044 msgstr ""
1045
1046 msgid "Common Interface"
1047 msgstr ""
1048
1049 msgid "Common Interface Assignment"
1050 msgstr ""
1051
1052 msgid "CommonInterface"
1053 msgstr ""
1054
1055 msgid "Communication"
1056 msgstr "Комуникация"
1057
1058 msgid "Compact Flash"
1059 msgstr ""
1060
1061 msgid "Complete"
1062 msgstr "Завършен"
1063
1064 msgid "Complex (allows mixing audio tracks and aspects)"
1065 msgstr ""
1066
1067 msgid "Composition of the recording filenames"
1068 msgstr ""
1069
1070 msgid "Configuration Mode"
1071 msgstr "Режим Конфигурация"
1072
1073 msgid "Configuration mode: "
1074 msgstr ""
1075
1076 msgid "Configure interface"
1077 msgstr "Конфигуриране интерфейс."
1078
1079 msgid "Configure nameservers"
1080 msgstr "Конфигуриране nameservers"
1081
1082 msgid "Configure your internal LAN"
1083 msgstr "Конфигуриране на вашата вътрешна LAN."
1084
1085 msgid "Configure your network again"
1086 msgstr "Повторно конфигуриране на вашата мрежа."
1087
1088 msgid "Configure your network settings, and press OK to start the scan"
1089 msgstr ""
1090
1091 msgid "Configure your wireless LAN again"
1092 msgstr "Повторно конфигуриране на вашата WLAN мрежа."
1093
1094 msgid "Configuring"
1095 msgstr "Конфигуриране"
1096
1097 msgid "Conflicting timer"
1098 msgstr "Несъвместим таймер"
1099
1100 msgid "Connect"
1101 msgstr "Свържи"
1102
1103 msgid "Connect to a Wireless Network"
1104 msgstr "Свържи се с безжична мрежа"
1105
1106 msgid "Connected to"
1107 msgstr "Свързан с"
1108
1109 msgid "Connected!"
1110 msgstr "Свързан!"
1111
1112 msgid "Constellation"
1113 msgstr ""
1114
1115 msgid "Content does not fit on DVD!"
1116 msgstr "Съдържанието не се побира на DVD!"
1117
1118 msgid "Continue"
1119 msgstr "Продължи"
1120
1121 msgid "Continue in background"
1122 msgstr "Продължаване като фон"
1123
1124 msgid "Continue playing"
1125 msgstr "Продължи възпроизвеждането"
1126
1127 msgid "Continues play (loop)"
1128 msgstr ""
1129
1130 msgid "Contrast"
1131 msgstr "Контраст"
1132
1133 msgid "Convert ext3 to ext4"
1134 msgstr ""
1135
1136 msgid "Convert ext3 to ext4..."
1137 msgstr ""
1138
1139 msgid "Convert filesystem ext3 to ext4"
1140 msgstr ""
1141
1142 msgid "Copy"
1143 msgstr ""
1144
1145 msgid "Could not connect to receiver .NFI Image Feed Server:"
1146 msgstr ""
1147
1148 msgid "Could not load Medium! No disc inserted?"
1149 msgstr "Не мога да заредя диска! Не е поставен диск?"
1150
1151 msgid "Could not open Picture in Picture"
1152 msgstr ""
1153
1154 #, python-format
1155 msgid "Couldn't record due to conflicting timer %s"
1156 msgstr "Не може да се записва поради конфликт с таймера %s"
1157
1158 #, python-format
1159 msgid "Couldn't record due to invalid service %s"
1160 msgstr ""
1161
1162 msgid "Crashlog settings"
1163 msgstr "Crashlog настройки"
1164
1165 msgid "CrashlogAutoSubmit"
1166 msgstr "CrashlogAutoSubmit"
1167
1168 msgid "CrashlogAutoSubmit settings"
1169 msgstr "CrashlogAutoSubmit настройки"
1170
1171 msgid "CrashlogAutoSubmit settings..."
1172 msgstr "Настройки CrashlogAutoSubmit..."
1173
1174 msgid ""
1175 "Crashlogs found!\n"
1176 "Send them to the Image Developper?"
1177 msgstr ""
1178
1179 msgid "Create DVD-ISO"
1180 msgstr "Създай DVD-ISO"
1181
1182 msgid "Create Filesystem"
1183 msgstr ""
1184
1185 msgid "Create Partition"
1186 msgstr ""
1187
1188 msgid "Create more detailed crash log"
1189 msgstr ""
1190
1191 msgid "Create movie directory"
1192 msgstr ""
1193
1194 #, python-format
1195 msgid "Creating directory %s failed."
1196 msgstr "Грешка при създаване директория %s."
1197
1198 msgid "Croatian"
1199 msgstr "Хърватски"
1200
1201 msgid "Current CEC address"
1202 msgstr ""
1203
1204 msgid "Current Transponder"
1205 msgstr "Текущ Транспондер"
1206
1207 msgid "Current device: "
1208 msgstr ""
1209
1210 msgid "Current event EPG"
1211 msgstr ""
1212
1213 msgid "Current settings:"
1214 msgstr "Текущи настройки:"
1215
1216 msgid "Current value: "
1217 msgstr ""
1218
1219 msgid "Current version:"
1220 msgstr "Текуща версия:"
1221
1222 msgid "Currently installed image"
1223 msgstr ""
1224
1225 msgid "Custom skip time for '1'/'3'-keys"
1226 msgstr ""
1227
1228 msgid "Custom skip time for '4'/'6'-keys"
1229 msgstr ""
1230
1231 msgid "Custom skip time for '7'/'9'-keys"
1232 msgstr ""
1233
1234 msgid "Custom text alignment"
1235 msgstr ""
1236
1237 msgid "Custom text position"
1238 msgstr ""
1239
1240 msgid "Customize"
1241 msgstr "Лични настройки"
1242
1243 msgid "Cut"
1244 msgstr "Изрежи"
1245
1246 msgid "Cutlist editor..."
1247 msgstr ""
1248
1249 msgid "Czech"
1250 msgstr "Чешки"
1251
1252 msgid "D"
1253 msgstr ""
1254
1255 msgid "DHCP"
1256 msgstr ""
1257
1258 msgid "DTS downmix"
1259 msgstr ""
1260
1261 msgid "DUAL LAYER DVD"
1262 msgstr ""
1263
1264 msgid "DVB subtitle black transparency"
1265 msgstr ""
1266
1267 msgid "DVB-C"
1268 msgstr ""
1269
1270 msgid "DVB-C ANNEX C"
1271 msgstr ""
1272
1273 msgid "DVB-S"
1274 msgstr ""
1275
1276 msgid "DVB-S2"
1277 msgstr ""
1278
1279 msgid "DVB-T"
1280 msgstr ""
1281
1282 msgid "DVB-T2"
1283 msgstr ""
1284
1285 msgid "DVD File Browser"
1286 msgstr ""
1287
1288 msgid "DVD Player"
1289 msgstr "DVD Плеър"
1290
1291 msgid "DVD Titlelist"
1292 msgstr ""
1293
1294 msgid "DVD data format"
1295 msgstr ""
1296
1297 msgid "DVD media toolbox"
1298 msgstr ""
1299
1300 msgid "Danish"
1301 msgstr "Датски"
1302
1303 msgid "Date"
1304 msgstr "Дата"
1305
1306 msgid "Decide if you want to enable or disable the Cleanup Wizard."
1307 msgstr ""
1308
1309 msgid "Decide what should be done when crashlogs are found."
1310 msgstr "Определете какво да се направи при открит crashlog."
1311
1312 msgid "Decide what should happen to the crashlogs after submission."
1313 msgstr "Определете какво да се прави с crashlogs след подаването им."
1314
1315 msgid "Deep Standby"
1316 msgstr "Изключване"
1317
1318 msgid "Default"
1319 msgstr ""
1320
1321 msgid "Default Settings"
1322 msgstr "Стандартни Настройки"
1323
1324 msgid "Default movie location"
1325 msgstr ""
1326
1327 msgid "Delay before key repeat starts:"
1328 msgstr ""
1329
1330 msgid "Delete"
1331 msgstr "Изтриване"
1332
1333 msgid "Delete crashlogs"
1334 msgstr "Изтриване на crashlog"
1335
1336 msgid "Delete entry"
1337 msgstr "Изтриване запис"
1338
1339 msgid "Delete failed!"
1340 msgstr "Неуспешно изтриване!"
1341
1342 #, python-format
1343 msgid ""
1344 "Delete no more configured satellite\n"
1345 "%s?"
1346 msgstr ""
1347 "Изтриване на вече не конфигурирания сателит\n"
1348 "%s?"
1349
1350 msgid "Deleted"
1351 msgstr ""
1352
1353 msgid "Deleted items"
1354 msgstr ""
1355
1356 msgid "Depth"
1357 msgstr ""
1358
1359 msgid "Descramble http streams"
1360 msgstr ""
1361
1362 msgid "Description"
1363 msgstr "Описание"
1364
1365 msgid "Deselect"
1366 msgstr "Отмяна Избор"
1367
1368 msgid "Details for plugin: "
1369 msgstr ""
1370
1371 msgid "Detected HDD:"
1372 msgstr "Oткрит HDD:"
1373
1374 msgid "Detected NIMs:"
1375 msgstr "Открит NIMs:"
1376
1377 msgid "Devicename:"
1378 msgstr ""
1379
1380 msgid "DiSEqC"
1381 msgstr ""
1382
1383 msgid "DiSEqC A/B"
1384 msgstr ""
1385
1386 msgid "DiSEqC A/B/C/D"
1387 msgstr ""
1388
1389 msgid "DiSEqC mode"
1390 msgstr "DiSEqC режим"
1391
1392 msgid "DiSEqC repeats"
1393 msgstr "DiSEqC повторения"
1394
1395 msgid "DiSEqC-Tester settings"
1396 msgstr ""
1397
1398 msgid "Dialing:"
1399 msgstr ""
1400
1401 msgid "Digital contour removal"
1402 msgstr ""
1403
1404 msgid "Direct playback of linked titles without menu"
1405 msgstr "Директно възпроизвеждане на свързаните заглавия без менюта"
1406
1407 msgid "Directory"
1408 msgstr ""
1409
1410 #, python-format
1411 msgid "Directory %s nonexistent."
1412 msgstr "Директория %s не съществува."
1413
1414 msgid "Directory browser"
1415 msgstr ""
1416
1417 #, python-format
1418 msgid "Directory contains %d file(s) and %d sub-directories.\n"
1419 msgstr ""
1420
1421 msgid "Disable"
1422 msgstr "Спри"
1423
1424 msgid "Disable Picture in Picture"
1425 msgstr "Спри Картина в Картината"
1426
1427 msgid "Disable background scanning"
1428 msgstr ""
1429
1430 msgid "Disable crashlog reporting"
1431 msgstr "Спри изпращането на crashlogs"
1432
1433 msgid "Disable timer"
1434 msgstr "Спри таймер"
1435
1436 msgid "Disabled"
1437 msgstr "Спрян"
1438
1439 msgid "Disconnect"
1440 msgstr ""
1441
1442 msgid "Dish"
1443 msgstr "Антена"
1444
1445 msgid "Disk space to reserve for recordings (in GB)"
1446 msgstr ""
1447
1448 msgid "Display 16:9 content as"
1449 msgstr "Покажи 16:9 като"
1450
1451 msgid "Display 4:3 content as"
1452 msgstr "Покажи 4:3 като"
1453
1454 msgid "Display >16:9 content as"
1455 msgstr "Покажи >16:9 като"
1456
1457 msgid "Display Setup"
1458 msgstr "Настройки Дисплей"
1459
1460 msgid "Display and Userinterface"
1461 msgstr "Дисплей и Юзъринтерфейс"
1462
1463 msgid "Display message before next played movie"
1464 msgstr ""
1465
1466 #, python-format
1467 msgid ""
1468 "Do you really want to REMOVE\n"
1469 "the plugin \"%s\"?"
1470 msgstr ""
1471 "Искате ли да премахнете\n"
1472 "плъгина \"%s\"?"
1473
1474 msgid ""
1475 "Do you really want to check the filesystem?\n"
1476 "This could take lots of time!"
1477 msgstr ""
1478 "Искате ли да проверите файловата система?\n"
1479 "Това може да отнеме доста време!"
1480
1481 msgid ""
1482 "Do you really want to convert the filesystem?\n"
1483 "You cannot go back!"
1484 msgstr ""
1485
1486 #, python-format
1487 msgid "Do you really want to delete %s?"
1488 msgstr "Наистина ли искате да изтриете %s?"
1489
1490 #, python-format
1491 msgid ""
1492 "Do you really want to download\n"
1493 "the plugin \"%s\"?"
1494 msgstr ""
1495 "Искате ли да изтеглите\n"
1496 "плъгина \"%s\"?"
1497
1498 msgid "Do you really want to exit?"
1499 msgstr ""
1500
1501 msgid ""
1502 "Do you really want to initialize the device?\n"
1503 "All data on the disk will be lost!"
1504 msgstr ""
1505
1506 #, python-format
1507 msgid "Do you really want to remove directory %s from the disk?"
1508 msgstr "Наистина ли искате да премахнете директория %s от диска?"
1509
1510 #, python-format
1511 msgid "Do you really want to remove your bookmark of %s?"
1512 msgstr "Наистина ли искате да премахнете вашия bookmark от %s?"
1513
1514 msgid ""
1515 "Do you want to backup now?\n"
1516 "After pressing OK, please wait!"
1517 msgstr ""
1518 "Искате ли да съхраните копие сега?\n"
1519 "След натискане OK, моля изчакайте!"
1520
1521 msgid "Do you want to burn this collection to DVD medium?"
1522 msgstr "Наистина ли искате да запишете тази колекция на DVD?"
1523
1524 msgid "Do you want to do a service scan?"
1525 msgstr "Искате ли да сканирам за канали?"
1526
1527 msgid "Do you want to do another manual service scan?"
1528 msgstr "Искате ли да извърша друго ръчно сканиране?"
1529
1530 #, python-format
1531 msgid "Do you want to download the image to %s ?"
1532 msgstr ""
1533
1534 msgid "Do you want to enable the parental control feature on your receiver?"
1535 msgstr ""
1536
1537 msgid "Do you want to install the package:\n"
1538 msgstr "Да инсталирам ли пакета:\n"
1539
1540 msgid "Do you want to play DVD in drive?"
1541 msgstr "Да възпроизведа ли DVD в устройството?"
1542
1543 msgid "Do you want to preview this DVD before burning?"
1544 msgstr "Искате ли да прегледате това DVD преди записа?"
1545
1546 msgid "Do you want to reboot your receiver?"
1547 msgstr ""
1548
1549 msgid "Do you want to remove the package:\n"
1550 msgstr "Искате ли да премахна пакета:\n"
1551
1552 msgid "Do you want to restore your settings?"
1553 msgstr "Искате ли да възстановите вашите настройки?"
1554
1555 msgid "Do you want to resume this playback?"
1556 msgstr "Да продължа ли с възпроизвеждането?"
1557
1558 msgid ""
1559 "Do you want to submit your email address and name so that we can contact you "
1560 "if needed?"
1561 msgstr ""
1562 "Искате ли да изпратите ваши данни(име и email) за да се свържем с вас при "
1563 "нужда?"
1564
1565 msgid "Do you want to update your receiver?"
1566 msgstr ""
1567
1568 msgid ""
1569 "Do you want to update your receiver?\n"
1570 "After pressing OK, please wait!"
1571 msgstr ""
1572
1573 msgid "Do you want to upgrade the package:\n"
1574 msgstr "Искате ли да ъпгрейднете този пакет:\n"
1575
1576 msgid "Do you want to upgrade?"
1577 msgstr ""
1578
1579 msgid "Do you want to view a tutorial?"
1580 msgstr "Искате ли да видите упътване?"
1581
1582 msgid "Don't ask, just send"
1583 msgstr "Не питай, просто изпращай"
1584
1585 msgid "Don't stop current event but disable coming events"
1586 msgstr "Не спирай текущото предаване но спри следващите"
1587
1588 #, python-format
1589 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages"
1590 msgstr "Готово - Инсталирани или ъпгрейднати %d пакета"
1591
1592 #, python-format
1593 msgid "Done - Installed, upgraded or removed %d packages with %d errors"
1594 msgstr "Готово - Инсталирани, ъпгрейднати или премахнати %d пакета с %d грешки"
1595
1596 msgid "Download"
1597 msgstr "Изтегли"
1598
1599 #, python-format
1600 msgid "Download %s from Server"
1601 msgstr ""
1602
1603 msgid "Download .NFI-Files for USB-Flasher"
1604 msgstr "Изтегли .NFI-Файлове за USB-флашка"
1605
1606 msgid "Download Plugins"
1607 msgstr "Изтегли Плъгини"
1608
1609 msgid "Downloadable new plugins"
1610 msgstr "Има нови плъгини за теглене"
1611
1612 msgid "Downloadable plugins"
1613 msgstr "Плъгини за теглене"
1614
1615 msgid "Downloading"
1616 msgstr "Изтегляне"
1617
1618 msgid "Downloading plugin information. Please wait..."
1619 msgstr "Изтеглям информация за плъгина. Моля изчакайте..."
1620
1621 msgid "Dutch"
1622 msgstr "Холандски"
1623
1624 msgid "Dynamic contrast"
1625 msgstr ""
1626
1627 msgid "E"
1628 msgstr ""
1629
1630 msgid "EPG Selection"
1631 msgstr "Избор EPG"
1632
1633 msgid "EPG language selection 1"
1634 msgstr ""
1635
1636 msgid "EPG language selection 2"
1637 msgstr ""
1638
1639 msgid "EPG settings"
1640 msgstr ""
1641
1642 #, python-format
1643 msgid "ERROR - failed to scan (%s)!"
1644 msgstr "Грешка при сканиране (%s)!"
1645
1646 msgid "East"
1647 msgstr "Изток"
1648
1649 msgid "East limit set"
1650 msgstr ""
1651
1652 msgid "Edit"
1653 msgstr "Редактирай"
1654
1655 msgid "Edit DNS"
1656 msgstr "Редактирай DNS"
1657
1658 msgid "Edit Title"
1659 msgstr "Редакт. Заглавие"
1660
1661 msgid "Edit bouquets list"
1662 msgstr ""
1663
1664 msgid "Edit chapters of current title"
1665 msgstr "Редакт. главите на текущото заглавие"
1666
1667 msgid "Edit services list"
1668 msgstr "Редакт. листа с канали"
1669
1670 msgid "Edit settings"
1671 msgstr "Редакт.настройки"
1672
1673 msgid "Edit the Nameserver configuration of your receiver.\n"
1674 msgstr ""
1675
1676 msgid "Edit the network configuration of your receiver.\n"
1677 msgstr ""
1678
1679 msgid "Edit title"
1680 msgstr "Редакт.заглавие"
1681
1682 msgid "Edit upgrade source url."
1683 msgstr ""
1684
1685 msgid "Education/Science/..."
1686 msgstr ""
1687
1688 msgid "Electronic Program Guide"
1689 msgstr "Електронен Програмен Гайд"
1690
1691 msgid "Enable"
1692 msgstr "Избери"
1693
1694 msgid "Enable 5V for active antenna"
1695 msgstr "Включи 5V за активната антена"
1696
1697 msgid "Enable Cleanup Wizard?"
1698 msgstr ""
1699
1700 msgid "Enable EIT EPG"
1701 msgstr ""
1702
1703 msgid "Enable MHW EPG"
1704 msgstr ""
1705
1706 msgid "Enable Netmed EPG"
1707 msgstr ""
1708
1709 msgid "Enable ViaSat EPG"
1710 msgstr ""
1711
1712 msgid "Enable freesat EPG"
1713 msgstr ""
1714
1715 msgid "Enable multiple bouquets"
1716 msgstr "Разреши много букети"
1717
1718 msgid "Enable parental control"
1719 msgstr "Включи родителски контрол"
1720
1721 msgid "Enable teletext caching"
1722 msgstr ""
1723
1724 msgid "Enable timer"
1725 msgstr "Включи таймер"
1726
1727 msgid "Enabled"
1728 msgstr "Разрешен"
1729
1730 msgid "Encrypted: "
1731 msgstr ""
1732
1733 msgid "Encryption"
1734 msgstr "Кодировка"
1735
1736 msgid "Encryption Key"
1737 msgstr ""
1738
1739 msgid "Encryption Keytype"
1740 msgstr ""
1741
1742 msgid "Encryption:"
1743 msgstr ""
1744
1745 msgid "End time"
1746 msgstr "Край"
1747
1748 msgid "EndTime"
1749 msgstr "Край"
1750
1751 msgid "English"
1752 msgstr "Английски"
1753
1754 msgid ""
1755 "Enigma2 Skinselector\n"
1756 "\n"
1757 "If you experience any problems please contact\n"
1758 "stephan@reichholf.net\n"
1759 "\n"
1760 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1761 msgstr ""
1762
1763 msgid "Enter main menu..."
1764 msgstr "Влезте в главното меню..."
1765
1766 msgid "Enter pin code"
1767 msgstr ""
1768
1769 msgid "Enter the service pin"
1770 msgstr "Въведете ПИН за канали"
1771
1772 msgid "Enter your email address so that we can contact you if needed."
1773 msgstr "Въведете вашия e-mail адрес за да се свържем с вас при нужда."
1774
1775 msgid "Error"
1776 msgstr "Грешка"
1777
1778 msgid "Error code"
1779 msgstr ""
1780
1781 msgid "Error executing plugin"
1782 msgstr "Грешка при стартиране на плъгина"
1783
1784 #, python-format
1785 msgid ""
1786 "Error: %s\n"
1787 "Retry?"
1788 msgstr ""
1789 "Грешка: %s\n"
1790 "Да опитам отново?"
1791
1792 msgid "Estonian"
1793 msgstr ""
1794
1795 msgid "Ethernet network interface"
1796 msgstr ""
1797
1798 msgid "Event Fontsize (relative to skin size)"
1799 msgstr ""
1800
1801 msgid "Eventview"
1802 msgstr "Виж предаването"
1803
1804 msgid "Eventview menu"
1805 msgstr ""
1806
1807 msgid "Everywhere"
1808 msgstr ""
1809
1810 msgid "Exceeds dual layer medium!"
1811 msgstr ""
1812
1813 msgid "Execution Progress:"
1814 msgstr ""
1815
1816 msgid "Execution finished!!"
1817 msgstr ""
1818
1819 msgid "Exif"
1820 msgstr ""
1821
1822 msgid "Exit"
1823 msgstr "Изход"
1824
1825 msgid "Exit EPG"
1826 msgstr ""
1827
1828 msgid "Exit editor"
1829 msgstr "Изход редактор"
1830
1831 msgid "Exit input device selection."
1832 msgstr ""
1833
1834 msgid "Exit network wizard"
1835 msgstr "Изход от мрежовия помощник"
1836
1837 msgid "Exit the cleanup wizard"
1838 msgstr "Изход от помощника за почистване"
1839
1840 msgid "Exit the wizard"
1841 msgstr "Изход от помощника"
1842
1843 msgid "Exit wizard"
1844 msgstr "Изход от помощника"
1845
1846 msgid "Expert"
1847 msgstr "Експерт"
1848
1849 msgid "Extended Networksetup Plugin..."
1850 msgstr ""
1851
1852 msgid "Extended Setup..."
1853 msgstr "Разширени Настройки..."
1854
1855 msgid "Extended Software"
1856 msgstr ""
1857
1858 msgid "Extended Software Plugin"
1859 msgstr ""
1860
1861 msgid "Extensions"
1862 msgstr ""
1863
1864 msgid "Extensions management"
1865 msgstr ""
1866
1867 msgid "FEC"
1868 msgstr ""
1869
1870 msgid "FTA"
1871 msgstr ""
1872
1873 msgid "Factory reset"
1874 msgstr "Фабрични настройки"
1875
1876 msgid "Failed"
1877 msgstr "Грешка"
1878
1879 msgid "Failed to write /tmp/positionersetup.log: "
1880 msgstr ""
1881
1882 #, python-format
1883 msgid "Fan %d"
1884 msgstr ""
1885
1886 #, python-format
1887 msgid "Fan %d PWM"
1888 msgstr ""
1889
1890 #, python-format
1891 msgid "Fan %d Voltage"
1892 msgstr ""
1893
1894 msgid "Fast"
1895 msgstr "Бърз"
1896
1897 msgid "Fast DiSEqC"
1898 msgstr "Бърз DiSEqC"
1899
1900 msgid "Fast Forward speeds"
1901 msgstr "Скорост превъртане напред"
1902
1903 msgid "Fast Scan"
1904 msgstr ""
1905
1906 msgid "Fast epoch"
1907 msgstr ""
1908
1909 msgid "Favourites"
1910 msgstr "Предпочитани"
1911
1912 msgid "File appears to be busy.\n"
1913 msgstr ""
1914
1915 msgid "Filesystem Check"
1916 msgstr ""
1917
1918 msgid "Final position at"
1919 msgstr ""
1920
1921 msgid "Final position at index"
1922 msgstr ""
1923
1924 msgid "Fine movement"
1925 msgstr ""
1926
1927 msgid "Finetune"
1928 msgstr "Фина Настройка"
1929
1930 msgid "Finished"
1931 msgstr "Завърши"
1932
1933 msgid "Finished configuring your network"
1934 msgstr "Завърши мрежовата конфигурация"
1935
1936 msgid "Finished restarting your network"
1937 msgstr "Завърши рестартирането на мрежата"
1938
1939 msgid "Finnish"
1940 msgstr "Край"
1941
1942 msgid "Flash"
1943 msgstr ""
1944
1945 msgid "Flashing failed"
1946 msgstr "Грешка при флашване"
1947
1948 msgid "Following tasks will be done after you press OK!"
1949 msgstr ""
1950
1951 msgid "For more information see www.openpli.org"
1952 msgstr ""
1953
1954 msgid "Format"
1955 msgstr "Форматиране"
1956
1957 msgid "Forward volume keys"
1958 msgstr ""
1959
1960 msgid "Frame size in full view"
1961 msgstr ""
1962
1963 msgid "French"
1964 msgstr "Френски"
1965
1966 msgid "Frequency"
1967 msgstr "Честота"
1968
1969 msgid "Frequency bands"
1970 msgstr "Честотна лента"
1971
1972 msgid "Frequency scan step size(khz)"
1973 msgstr ""
1974
1975 msgid "Frequency steps"
1976 msgstr ""
1977
1978 msgid "Fri"
1979 msgstr "Пет"
1980
1981 msgid "Friday"
1982 msgstr "Петък"
1983
1984 msgid "From :"
1985 msgstr ""
1986
1987 #, python-format
1988 msgid "Frontprocessor version: %d"
1989 msgstr ""
1990
1991 msgid ""
1992 "GUI needs a restart to apply a new skin\n"
1993 "Do you want to Restart the GUI now?"
1994 msgstr ""
1995 "GUI трябва да се рестартира за да приложи новата кожа\n"
1996 "Да рестартирам ли GUI сега?"
1997
1998 msgid "Gateway"
1999 msgstr "Шлюз"
2000
2001 msgid "General AC3 Delay"
2002 msgstr "AC3 закъснение"
2003
2004 msgid "General AC3 delay (ms)"
2005 msgstr ""
2006
2007 msgid "General PCM Delay"
2008 msgstr "PCM закъснение"
2009
2010 msgid "General PCM delay (ms)"
2011 msgstr ""
2012
2013 msgid "Genre"
2014 msgstr "Жанр"
2015
2016 msgid "German"
2017 msgstr "Немски"
2018
2019 msgid "Get latest experimental image"
2020 msgstr ""
2021
2022 msgid "Get latest release image"
2023 msgstr ""
2024
2025 msgid "Getting plugin information. Please wait..."
2026 msgstr "Приемам инфо за плъгина. Моля изчакайте..."
2027
2028 msgid "Go down the list"
2029 msgstr ""
2030
2031 msgid "Go to first movie or last item"
2032 msgstr ""
2033
2034 msgid "Go to first movie or top of list"
2035 msgstr ""
2036
2037 msgid "Go up the list"
2038 msgstr ""
2039
2040 msgid "Goto"
2041 msgstr ""
2042
2043 msgid "Goto 0"
2044 msgstr "Към 0"
2045
2046 msgid "Goto :"
2047 msgstr ""
2048
2049 msgid "Goto X"
2050 msgstr ""
2051
2052 msgid "Goto first service"
2053 msgstr ""
2054
2055 msgid "Goto index position"
2056 msgstr ""
2057
2058 msgid "Goto last service"
2059 msgstr ""
2060
2061 msgid "Goto next event"
2062 msgstr ""
2063
2064 msgid "Goto next page of events"
2065 msgstr ""
2066
2067 msgid "Goto next page of service"
2068 msgstr ""
2069
2070 msgid "Goto position"
2071 msgstr "Към позиция"
2072
2073 msgid "Goto previous event"
2074 msgstr ""
2075
2076 msgid "Goto previous page of events"
2077 msgstr ""
2078
2079 msgid "Goto previous page of service"
2080 msgstr ""
2081
2082 msgid "Goto specific data/time"
2083 msgstr ""
2084
2085 msgid "GotoX calibration"
2086 msgstr ""
2087
2088 msgid "GraphMultiEpg Settings"
2089 msgstr ""
2090
2091 msgid "Graphical Multi EPG"
2092 msgstr "Графичен Мулти ЕПГ"
2093
2094 msgid "Greek"
2095 msgstr "Гръцки"
2096
2097 msgid "Green boost"
2098 msgstr ""
2099
2100 msgid "Guard Interval"
2101 msgstr ""
2102
2103 msgid "Guard interval"
2104 msgstr ""
2105
2106 msgid "HD list"
2107 msgstr ""
2108
2109 msgid "Handle standby from TV"
2110 msgstr ""
2111
2112 msgid "Handle wakeup from TV"
2113 msgstr ""
2114
2115 msgid "Harddisk"
2116 msgstr "Твърд Диск"
2117
2118 msgid "Harddisk setup"
2119 msgstr "Настройки HDD"
2120
2121 msgid "Harddisk standby after"
2122 msgstr "HDD в готовност след"
2123
2124 msgid "Hardware: "
2125 msgstr ""
2126
2127 msgid "Hebrew"
2128 msgstr ""
2129
2130 msgid "Hidden network"
2131 msgstr ""
2132
2133 msgid "Hide CI messages"
2134 msgstr ""
2135
2136 msgid "Hide zap errors"
2137 msgstr ""
2138
2139 msgid "Hierarchy Information"
2140 msgstr ""
2141
2142 msgid "Hierarchy info"
2143 msgstr ""
2144
2145 msgid "High bitrate support"
2146 msgstr "Поддръжка висок битрейт"
2147
2148 msgid "Hold screen"
2149 msgstr ""
2150
2151 msgid "Hold till locked"
2152 msgstr ""
2153
2154 msgid "Home"
2155 msgstr ""
2156
2157 msgid "Horizontal"
2158 msgstr "Хоризонтална"
2159
2160 msgid "Horizontal turning speed"
2161 msgstr ""
2162
2163 msgid "How many minutes do you want to record?"
2164 msgstr "Колко минути желаете да запишете?"
2165
2166 msgid "How to handle found crashlogs?"
2167 msgstr "Какво да правя с crashlogs?"
2168
2169 msgid "Hue"
2170 msgstr ""
2171
2172 msgid "Hungarian"
2173 msgstr "Унгарски"
2174
2175 msgid "IP Address"
2176 msgstr "IP Адрес"
2177
2178 msgid "ISO file is too large for this filesystem!"
2179 msgstr "ISO файла е много голям за тази файлова система!"
2180
2181 msgid "ISO path"
2182 msgstr ""
2183
2184 msgid "Icons"
2185 msgstr ""
2186
2187 msgid ""
2188 "If you see this, something is wrong with\n"
2189 "your scart connection. Press OK to return."
2190 msgstr ""
2191 "Ако виждате това, нещо не е наред с\n"
2192 "вашата скарт връзка. Натиснете OK за връщане."
2193
2194 msgid ""
2195 "If your TV has a brightness or contrast enhancement, disable it. If there is "
2196 "something called \"dynamic\", set it to standard. Adjust the backlight level "
2197 "to a value suiting your taste. Turn down contrast on your TV as much as "
2198 "possible.\n"
2199 "Then turn the brightness setting as low as possible, but make sure that the "
2200 "two lowermost shades of gray stay distinguishable.\n"
2201 "Do not care about the bright shades now. They will be set up in the next "
2202 "step.\n"
2203 "If you are happy with the result, press OK."
2204 msgstr ""
2205 "Ако вашия ТВ има опция за подсилване на яркост или контраст, спрете я.Ако "
2206 "има режим \"dynamic\", поставете го на standard. Настройте подсветката така, "
2207 "че да отговаря на вкуса ви. Намалете контраста на вашия ТВ колкото се може "
2208 "повече.\n"
2209 "След това намалете яркостта колкото е възможно, но така, че двете сиви сенки "
2210 "най-отдолу да останат различими.\n"
2211 "Не се грижете за ярките сенки сега. Те ще се коригират при следващата "
2212 "стъпка.\n"
2213 "Ако сте доволни от резултата, натиснете OK."
2214
2215 msgid "Image: "
2216 msgstr ""
2217
2218 msgid "In Progress"
2219 msgstr "Се Изпълнява"
2220
2221 msgid ""
2222 "In order to record a timer, the TV was switched to the recording service!\n"
2223 msgstr ""
2224
2225 msgid "Include AIT in http streams"
2226 msgstr ""
2227
2228 msgid "Include ECM in http streams"
2229 msgstr ""
2230
2231 msgid "Include EIT in http streams"
2232 msgstr ""
2233
2234 msgid "Include your email and name (optional) in the mail?"
2235 msgstr "Включване на вашето име и email(по избор)в пощата?"
2236
2237 msgid "Increased voltage"
2238 msgstr "Увеличен волтаж"
2239
2240 msgid "Index"
2241 msgstr "Индекс"
2242
2243 msgid "Index allocated:"
2244 msgstr ""
2245
2246 msgid "Info"
2247 msgstr ""
2248
2249 msgid "InfoBar"
2250 msgstr "ИнфоЛента"
2251
2252 msgid "Infobar timeout"
2253 msgstr "Времетраене ИнфоЛента"
2254
2255 msgid "Information"
2256 msgstr "Информация"
2257
2258 msgid "Init"
2259 msgstr ""
2260
2261 msgid "Initial Fast Forward speed"
2262 msgstr ""
2263
2264 msgid "Initial Rewind speed"
2265 msgstr ""
2266
2267 msgid "Initial location in new timers"
2268 msgstr ""
2269
2270 msgid "Initial lock ratio"
2271 msgstr ""
2272
2273 msgid "Initial signal quality"
2274 msgstr ""
2275
2276 msgid "Initial signal quality:"
2277 msgstr ""
2278
2279 msgid "Initialization"
2280 msgstr ""
2281
2282 msgid "Initialize"
2283 msgstr "Инициализирай"
2284
2285 msgid "Initializing storage device..."
2286 msgstr ""
2287
2288 msgid "Input"
2289 msgstr "Въведи"
2290
2291 msgid "Input device setup"
2292 msgstr ""
2293
2294 msgid "Input devices"
2295 msgstr ""
2296
2297 msgid "Install"
2298 msgstr "Инсталирай"
2299
2300 msgid "Install a new image with a USB stick"
2301 msgstr "Инсталирай нов имидж с USB стик"
2302
2303 msgid "Install a new image with your web browser"
2304 msgstr "Инсталирай нов имидж с уеб браузър"
2305
2306 msgid "Install extensions."
2307 msgstr ""
2308
2309 msgid "Install local extension"
2310 msgstr ""
2311
2312 msgid "Install or remove finished."
2313 msgstr "Инсталацията или премахването завърши."
2314
2315 msgid "Install picons on"
2316 msgstr ""
2317
2318 msgid "Install settings, skins, software..."
2319 msgstr "Инсталация настройки, кожи, софтуер..."
2320
2321 msgid "Installation finished."
2322 msgstr "Инсталацията завърши."
2323
2324 msgid "Installing"
2325 msgstr "Инсталиране"
2326
2327 msgid "Installing Software..."
2328 msgstr "Инсталиране Софтуер..."
2329
2330 msgid "Installing default sat lists... Please wait..."
2331 msgstr "Инсталиране стандартни сат листи... Моля изчакайте..."
2332
2333 msgid "Installing defaults... Please wait..."
2334 msgstr "Инсталация стандартни... Моля изчакайте..."
2335
2336 msgid "Installing package content... Please wait..."
2337 msgstr "Инсталиране package content... Моля изчакайте..."
2338
2339 msgid "Instant Record..."
2340 msgstr "Моментален Запис..."
2341
2342 msgid "Instant record location"
2343 msgstr ""
2344
2345 msgid "Interface: "
2346 msgstr ""
2347
2348 msgid "Intermediate"
2349 msgstr "Междинен"
2350
2351 msgid "Internal Flash"
2352 msgstr "Вътрешна Флаш"
2353
2354 msgid "Internal hdd only"
2355 msgstr ""
2356
2357 msgid "Interval between keys when repeating:"
2358 msgstr ""
2359
2360 msgid "Invalid Location"
2361 msgstr "Грешно Място"
2362
2363 #, python-format
2364 msgid "Invalid directory selected: %s"
2365 msgstr "Избрана грешна директория: %s"
2366
2367 msgid "Inversion"
2368 msgstr "Инверсия"
2369
2370 msgid "Invert"
2371 msgstr ""
2372
2373 msgid "Ipkg"
2374 msgstr ""
2375
2376 msgid "Is this videomode ok?"
2377 msgstr "Този видео режим коректен ли е?"
2378
2379 msgid "Italian"
2380 msgstr "Италиански"
2381
2382 msgid "Items per Page "
2383 msgstr ""
2384
2385 msgid "Items per Page for Listscreen"
2386 msgstr ""
2387
2388 msgid "Job View"
2389 msgstr ""
2390
2391 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, even if this breaks the aspect)
2392 msgid "Just Scale"
2393 msgstr ""
2394
2395 msgid "Keep old timers for how many days"
2396 msgstr ""
2397
2398 msgid "Kernel Version: "
2399 msgstr ""
2400
2401 msgid "Keyboard"
2402 msgstr "Клавиатура"
2403
2404 msgid "Keyboard Map"
2405 msgstr ""
2406
2407 msgid "Keyboard Setup"
2408 msgstr "Настройка Клавиатура"
2409
2410 msgid "Kill partition table"
2411 msgstr ""
2412
2413 msgid "LAN Adapter"
2414 msgstr "LAN Адаптер"
2415
2416 msgid "LAN connection"
2417 msgstr ""
2418
2419 msgid "LNB"
2420 msgstr ""
2421
2422 msgid "LOF"
2423 msgstr ""
2424
2425 msgid "LOF/H"
2426 msgstr ""
2427
2428 msgid "LOF/L"
2429 msgstr ""
2430
2431 msgid "Language"
2432 msgstr "Език"
2433
2434 msgid "Language selection"
2435 msgstr "Избор Език"
2436
2437 msgid "Last Upgrade: "
2438 msgstr ""
2439
2440 msgid "Last config"
2441 msgstr ""
2442
2443 msgid "Last speed"
2444 msgstr "Последна скорост"
2445
2446 msgid "Latitude"
2447 msgstr "Ширина"
2448
2449 msgid "Latvian"
2450 msgstr "Латвийски"
2451
2452 msgid "Leave DVD Player?"
2453 msgstr "Изход DVD Плеър?"
2454
2455 msgid "Left"
2456 msgstr "Лява"
2457
2458 msgid "Leisure hobies"
2459 msgstr ""
2460
2461 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on top/bottom) in doubt, keep english term.
2462 msgid "Letterbox"
2463 msgstr ""
2464
2465 msgid "Letzeburgesch"
2466 msgstr ""
2467
2468 msgid "Limit east"
2469 msgstr "Източен лимит"
2470
2471 msgid "Limit west"
2472 msgstr "Западен лимит"
2473
2474 msgid "Limited character set for recording filenames"
2475 msgstr ""
2476
2477 msgid "Limits cancelled"
2478 msgstr ""
2479
2480 msgid "Limits enabled"
2481 msgstr ""
2482
2483 msgid "Limits off"
2484 msgstr "Изкл.лимити"
2485
2486 msgid "Limits on"
2487 msgstr "Бкл.лимити"
2488
2489 msgid "Link Quality:"
2490 msgstr ""
2491
2492 msgid "Link:"
2493 msgstr ""
2494
2495 msgid "Linked titles with a DVD menu"
2496 msgstr ""
2497
2498 msgid "List available networks"
2499 msgstr ""
2500
2501 msgid "List mode"
2502 msgstr ""
2503
2504 msgid "List of Storage Devices"
2505 msgstr ""
2506
2507 msgid "List type"
2508 msgstr ""
2509
2510 #, python-format
2511 msgid "List version %d, found %d channels"
2512 msgstr ""
2513
2514 msgid "Listscreen default at start user interface"
2515 msgstr ""
2516
2517 msgid "Lithuanian"
2518 msgstr "Литовски"
2519
2520 msgid "Load"
2521 msgstr "Зареди"
2522
2523 msgid "Load Length of Movies in Movielist"
2524 msgstr "Зареди дължината на филма в списъка"
2525
2526 msgid "Local Network"
2527 msgstr "Локална Мрежа"
2528
2529 msgid "Location"
2530 msgstr "Местоположение"
2531
2532 msgid "Location for instant recordings"
2533 msgstr ""
2534
2535 msgid "Lock ratio"
2536 msgstr ""
2537
2538 msgid "Lock:"
2539 msgstr "Закл:"
2540
2541 msgid "Log results to harddisk"
2542 msgstr "Записване Log на твърдия диск"
2543
2544 msgid "Long Keypress"
2545 msgstr "Дълго натискане на Бутон"
2546
2547 msgid "Long filenames"
2548 msgstr ""
2549
2550 msgid "Longitude"
2551 msgstr "Дължина"
2552
2553 msgid "MMC Card"
2554 msgstr ""
2555
2556 msgid "MORE"
2557 msgstr "ОЩЕ"
2558
2559 msgid "Main menu"
2560 msgstr "Основно Меню"
2561
2562 msgid "Mainmenu"
2563 msgstr "Основно Меню"
2564
2565 msgid "Maintain old EPG data for"
2566 msgstr ""
2567
2568 msgid "Make this mark an 'in' point"
2569 msgstr ""
2570
2571 msgid "Make this mark an 'out' point"
2572 msgstr ""
2573
2574 msgid "Make this mark just a mark"
2575 msgstr ""
2576
2577 msgid "Manage extensions"
2578 msgstr ""
2579
2580 msgid "Manage your receiver's software"
2581 msgstr "Управление софтуера на ресийвъра"
2582
2583 msgid "Manual Scan"
2584 msgstr "Ръчно Търсене"
2585
2586 msgid "Manual configuration"
2587 msgstr ""
2588
2589 msgid "Manual transponder"
2590 msgstr "Ръчен транспондер"
2591
2592 msgid "Manufacturer"
2593 msgstr "Производител"
2594
2595 msgid "Margin after record"
2596 msgstr "Граница след запис"
2597
2598 msgid "Margin before record (minutes)"
2599 msgstr "Граница преди запис (минути)"
2600
2601 msgid "Max. Bitrate: "
2602 msgstr ""
2603
2604 msgid "Media player"
2605 msgstr "Медиа Плеър"
2606
2607 msgid "MediaPlayer"
2608 msgstr "Медиа Плеър"
2609
2610 msgid "Medium is not a writeable DVD!"
2611 msgstr ""
2612
2613 msgid "Medium is not empty!"
2614 msgstr ""
2615
2616 msgid "Memory"
2617 msgstr ""
2618
2619 msgid "Memory index"
2620 msgstr ""
2621
2622 msgid "Menu"
2623 msgstr "Меню"
2624
2625 msgid "Message"
2626 msgstr "Съобщение"
2627
2628 msgid "Message..."
2629 msgstr "Съобщение..."
2630
2631 #, python-format
2632 msgid "Minimum age %d years"
2633 msgstr ""
2634
2635 msgid "Missing "
2636 msgstr ""
2637
2638 msgid "Mode"
2639 msgstr "Режим"
2640
2641 msgid "Model: "
2642 msgstr "Модел: "
2643
2644 msgid "Modulation"
2645 msgstr "Модулация"
2646
2647 msgid "Modulator"
2648 msgstr "Модулатор"
2649
2650 msgid "Mon"
2651 msgstr "Пон"
2652
2653 msgid "Mon-Fri"
2654 msgstr "Пон-Пет"
2655
2656 msgid "Monday"
2657 msgstr "Понеделник"
2658
2659 msgid "Mosquito noise reduction"
2660 msgstr ""
2661
2662 msgid "Mount"
2663 msgstr ""
2664
2665 msgid "Move"
2666 msgstr ""
2667
2668 msgid "Move Picture in Picture"
2669 msgstr "Местене PiP"
2670
2671 msgid "Move east"
2672 msgstr "Завърти на изток"
2673
2674 msgid "Move to other directory"
2675 msgstr ""
2676
2677 msgid "Move to position X"
2678 msgstr ""
2679
2680 msgid "Move west"
2681 msgstr "Завърти на запад"
2682
2683 msgid "Moved to position 0"
2684 msgstr ""
2685
2686 msgid "Moved to position at index"
2687 msgstr ""
2688
2689 msgid "Movement"
2690 msgstr ""
2691
2692 msgid "Movie List Configuration"
2693 msgstr ""
2694
2695 msgid "Movie Selection"
2696 msgstr ""
2697
2698 msgid "Movie location"
2699 msgstr ""
2700
2701 msgid "Movie/Drama"
2702 msgstr ""
2703
2704 msgid "Movielist menu"
2705 msgstr ""
2706
2707 msgid "Moving"
2708 msgstr ""
2709
2710 msgid "Moving east ..."
2711 msgstr ""
2712
2713 msgid "Moving to position"
2714 msgstr ""
2715
2716 msgid "Moving west ..."
2717 msgstr ""
2718
2719 msgid "Multi EPG"
2720 msgstr "Мулти ЕПГ"
2721
2722 msgid "Multi-EPG bouquet selection"
2723 msgstr ""
2724
2725 msgid "Multimedia"
2726 msgstr "Мултимедиа"
2727
2728 msgid "Multiple service support"
2729 msgstr ""
2730
2731 msgid "Multiplex"
2732 msgstr ""
2733
2734 msgid "Multisat"
2735 msgstr ""
2736
2737 msgid "Music/Ballet/Dance"
2738 msgstr ""
2739
2740 msgid "Mute"
2741 msgstr "Без звук"
2742
2743 msgid "N/A"
2744 msgstr ""
2745
2746 msgid "NEXT"
2747 msgstr "Следващ"
2748
2749 msgid "NFI Image Flashing"
2750 msgstr ""
2751
2752 msgid "NFI image flashing completed. Press Yellow to Reboot!"
2753 msgstr "Завърши флашването на имидж. Натиснете Жълт за Рестарт!"
2754
2755 msgid "NIM"
2756 msgstr ""
2757
2758 msgid "NOW"
2759 msgstr "Сега"
2760
2761 msgid "NTSC"
2762 msgstr ""
2763
2764 msgid "Name"
2765 msgstr "Име"
2766
2767 msgid "Nameserver"
2768 msgstr "DNS"
2769
2770 #, python-format
2771 msgid "Nameserver %d"
2772 msgstr "DNS %d"
2773
2774 msgid "Nameserver Setup"
2775 msgstr "Настройки DNS"
2776
2777 msgid "Nameserver settings"
2778 msgstr "Настройки DNS"
2779
2780 msgid "Namespace"
2781 msgstr ""
2782
2783 msgid "Netmask"
2784 msgstr "Маска"
2785
2786 msgid "Network"
2787 msgstr "Мрежа"
2788
2789 msgid "Network Configuration..."
2790 msgstr "Мрежова Конфигурация..."
2791
2792 msgid "Network ID"
2793 msgstr ""
2794
2795 msgid "Network Mount"
2796 msgstr "Мрежов Маунт"
2797
2798 msgid "Network Setup"
2799 msgstr "Настройки на Мрежа"
2800
2801 msgid "Network Wizard"
2802 msgstr "Мрежов Помощник"
2803
2804 msgid "Network scan"
2805 msgstr "Търсене в мрежа"
2806
2807 msgid "Network setup"
2808 msgstr "Настройки на Мрежа"
2809
2810 msgid "Network test"
2811 msgstr "Тест на мрежата"
2812
2813 msgid "Network test..."
2814 msgstr "Тест на мрежата..."
2815
2816 msgid "Network test: "
2817 msgstr ""
2818
2819 msgid "Network:"
2820 msgstr "Мрежа:"
2821
2822 msgid "NetworkWizard"
2823 msgstr "Мрежов Помощник"
2824
2825 msgid "Networkname (SSID)"
2826 msgstr ""
2827
2828 msgid "New"
2829 msgstr "Нови Канали"
2830
2831 msgid "New PIN"
2832 msgstr ""
2833
2834 msgid "New version:"
2835 msgstr "Нова версия:"
2836
2837 msgid "News Current Affairs"
2838 msgstr ""
2839
2840 msgid "Next"
2841 msgstr "Следващ"
2842
2843 msgid "No"
2844 msgstr "Не"
2845
2846 msgid "No (supported) DVDROM found!"
2847 msgstr "Не е намерен подходящ DVDROM!"
2848
2849 msgid "No Connection"
2850 msgstr "Няма Връзка!"
2851
2852 msgid "No Delay"
2853 msgstr ""
2854
2855 msgid "No HDD found or HDD not initialized!"
2856 msgstr "HDD Не е намерен или не е инициализиран!"
2857
2858 msgid "No backup needed"
2859 msgstr "Няма нужда от backup"
2860
2861 msgid "No cable tuner found!"
2862 msgstr ""
2863
2864 msgid ""
2865 "No data on transponder!\n"
2866 "(Timeout reading PAT)"
2867 msgstr ""
2868 "Няма данни на транспондера!\n"
2869 "(Timeout reading PAT)"
2870
2871 msgid "No description available."
2872 msgstr "Няма налично описание."
2873
2874 msgid "No details for this image file"
2875 msgstr "Няма данни за този имидж файл"
2876
2877 msgid "No displayable files on this medium found!"
2878 msgstr ""
2879
2880 msgid "No event info found, recording indefinitely."
2881 msgstr "Няма инфо за предаването, незабавен запис."
2882
2883 msgid ""
2884 "No fast winding possible yet.. but you can use the number buttons to skip "
2885 "forward/backward!"
2886 msgstr ""
2887
2888 msgid "No free index available"
2889 msgstr ""
2890
2891 msgid "No free tuner!"
2892 msgstr "Няма свободен тунер!"
2893
2894 msgid "No network connection available."
2895 msgstr ""
2896
2897 msgid "No networks found"
2898 msgstr "Не са открити мрежи!"
2899
2900 msgid ""
2901 "No packages were upgraded yet. So you can check your network and try again."
2902 msgstr "Няма ъпгрейднати пакети. Проверете мрежата и опитайте отново."
2903
2904 msgid "No picture on TV? Press EXIT and retry."
2905 msgstr "Няма картина на ТВ? Натиснете EXIT и опитайте отново."
2906
2907 msgid "No positioner capable frontend found."
2908 msgstr "Не е открит съвместим позиционер."
2909
2910 msgid "No sat tuner found!"
2911 msgstr ""
2912
2913 msgid "No satellite frontend found!!"
2914 msgstr "Не са открити сателити!!"
2915
2916 msgid "No tags are set on these movies."
2917 msgstr ""
2918
2919 msgid "No to all"
2920 msgstr ""
2921
2922 msgid "No tuner is configured for use with a diseqc positioner!"
2923 msgstr "Няма конфигуриран тунер с diseqc позиционер!"
2924
2925 msgid ""
2926 "No tuner is enabled!\n"
2927 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
2928 msgstr ""
2929 "Няма избран тунер!\n"
2930 "Моля настройте вашия тунер преди търсене на канали."
2931
2932 msgid ""
2933 "No valid service PIN found!\n"
2934 "Do you like to change the service PIN now?\n"
2935 "When you say 'No' here the service protection stay disabled!"
2936 msgstr ""
2937 "Не е открит валиде ПИН за канали!\n"
2938 "Искате ли да смените ПИН сега?\n"
2939 "Ако изберете 'Не' няма да има защита на каналите!"
2940
2941 msgid ""
2942 "No valid setup PIN found!\n"
2943 "Do you like to change the setup PIN now?\n"
2944 "When you say 'No' here the setup protection stay disabled!"
2945 msgstr ""
2946 "Не е открит валиде ПИН за настройки!\n"
2947 "Искате ли да смените ПИН сега?\n"
2948 "Ако изберете 'Не' няма да има защита на настройките!"
2949
2950 msgid "No wireless networks found! Searching..."
2951 msgstr ""
2952
2953 msgid ""
2954 "No working local network adapter found.\n"
2955 "Please verify that you have attached a network cable and your network is "
2956 "configured correctly."
2957 msgstr ""
2958 "Няма открит мрежов адаптер.\n"
2959 "Моля уверете се, че сте включили мрежовия кабел и вашата мрежа е "
2960 "конфигурирана правилно."
2961
2962 msgid ""
2963 "No working wireless network adapter found.\n"
2964 "Please verify that you have attached a compatible WLAN device and your "
2965 "network is configured correctly."
2966 msgstr ""
2967 "Няма открит безжичен мрежов адаптер.\n"
2968 "Моля уверете се, че сте включили съвместимо WLAN устройство и вашата мрежа е "
2969 "конфигурирана правилно."
2970
2971 msgid ""
2972 "No working wireless network interface found.\n"
2973 " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable "
2974 "your local network interface."
2975 msgstr ""
2976 "Няма открит безжичен мрежов интерфейс.\n"
2977 "Моля уверете се, че сте включили съвместимо WLAN устройство или включете "
2978 "вашия LAN интерфейс."
2979
2980 msgid "No, but restart from begin"
2981 msgstr "Не, но рестартирай от начало"
2982
2983 msgid "No, do nothing."
2984 msgstr "Не не прави нищо."
2985
2986 msgid "No, just start my receiver"
2987 msgstr ""
2988
2989 msgid "No, never"
2990 msgstr ""
2991
2992 msgid "No, not now"
2993 msgstr "Не, не сега."
2994
2995 msgid "No, scan later manually"
2996 msgstr "Не, сканирай ръчно по-късно"
2997
2998 msgid "No, send them never"
2999 msgstr "Не, никога не изпращай."
3000
3001 msgid "None"
3002 msgstr "Никой"
3003
3004 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, with stretching the left/right)
3005 msgid "Nonlinear"
3006 msgstr ""
3007
3008 msgid "Normal mode"
3009 msgstr ""
3010
3011 msgid "North"
3012 msgstr "Север"
3013
3014 msgid "Norwegian"
3015 msgstr "Норвежки"
3016
3017 #, python-format
3018 msgid ""
3019 "Not enough diskspace. Please free up some diskspace and try again. (%d MB "
3020 "required, %d MB available)"
3021 msgstr ""
3022 "Няма достатъчно място. Моля освободете малко и опитайте отново. (%d MB "
3023 "необходими, %d MB налични)"
3024
3025 msgid "Not-Associated"
3026 msgstr ""
3027
3028 msgid ""
3029 "Nothing to scan!\n"
3030 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
3031 msgstr ""
3032 "Нищо за сканиране!\n"
3033 "Моля настройте вашия тунер преди търсене на канали."
3034
3035 msgid "Nothing to upgrade"
3036 msgstr ""
3037
3038 msgid "Now"
3039 msgstr ""
3040
3041 msgid "Now Playing"
3042 msgstr "Сега Възпроизвеждам"
3043
3044 msgid ""
3045 "Now, use the contrast setting to turn up the brightness of the background as "
3046 "much as possible, but make sure that you can still see the difference "
3047 "between the two brightest levels of shades.If you have done that, press OK."
3048 msgstr ""
3049 "Сега използвайте настройките за контраста за да увеличите яркостта на фона "
3050 "колкото се може повече, но така, че да виждате разликите между двете най-"
3051 "ярки нива на сенките. Ако сте го направили, натиснете OK."
3052
3053 msgid "OK"
3054 msgstr ""
3055
3056 msgid "OK, guide me through the upgrade process"
3057 msgstr "OK, води ме през процеса на ъпгрейд"
3058
3059 msgid "OK, remove another extensions"
3060 msgstr ""
3061
3062 msgid "OK, remove some extensions"
3063 msgstr ""
3064
3065 msgid "ONID"
3066 msgstr ""
3067
3068 msgid "OSD Settings"
3069 msgstr "OSD Настройки"
3070
3071 msgid "OSD name request"
3072 msgstr ""
3073
3074 msgid "OSD visibility"
3075 msgstr "OSD видимост"
3076
3077 msgid "Off"
3078 msgstr "Изкл."
3079
3080 msgid "Offline decode delay (ms)"
3081 msgstr ""
3082
3083 msgid "Ok"
3084 msgstr ""
3085
3086 msgid "On"
3087 msgstr "Вкл."
3088
3089 msgid "On end of movie"
3090 msgstr ""
3091
3092 msgid "One"
3093 msgstr "Един"
3094
3095 msgid "Only Free scan"
3096 msgstr "Търсене само Свободни"
3097
3098 msgid "Only extensions."
3099 msgstr ""
3100
3101 msgid "Optionally enter your name if you want to."
3102 msgstr "Въведете вашето име ако желаете."
3103
3104 msgid "Orbital Position"
3105 msgstr "Орбитална Позиция"
3106
3107 msgid "Orbital position"
3108 msgstr ""
3109
3110 msgid "Original"
3111 msgstr ""
3112
3113 msgid "Other"
3114 msgstr ""
3115
3116 msgid "Output"
3117 msgstr ""
3118
3119 msgid "Overwrite configuration files ?"
3120 msgstr ""
3121
3122 msgid "Overwrite configuration files during software upgrade?"
3123 msgstr ""
3124
3125 msgid "PAL"
3126 msgstr ""
3127
3128 msgid "PCR PID"
3129 msgstr ""
3130
3131 msgid "PIDs"
3132 msgstr ""
3133
3134 msgid "PMT PID"
3135 msgstr ""
3136
3137 msgid "Package list update"
3138 msgstr "Ъпдейт на списъка с пакети"
3139
3140 msgid "Package removal failed.\n"
3141 msgstr "Грешка при премахване на пакет!\n"
3142
3143 msgid "Package removed successfully.\n"
3144 msgstr "Пакетът е премахнат успешно.\n"
3145
3146 msgid "Packages"
3147 msgstr ""
3148
3149 msgid "Packet management"
3150 msgstr "Управление на пакети"
3151
3152 msgid "Packet manager"
3153 msgstr "Управление на пакети"
3154
3155 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: cropped content on left/right) in doubt, keep english term
3156 msgid "Pan&Scan"
3157 msgstr ""
3158
3159 msgid "Parent Directory"
3160 msgstr "Главна Директория"
3161
3162 msgid "Parental control"
3163 msgstr "Родителски контрол"
3164
3165 msgid "Parental control services Editor"
3166 msgstr "Родителски контрол редактор канали"
3167
3168 msgid "Parental control setup"
3169 msgstr "Настройки Родителски контрол"
3170
3171 msgid "Parental control type"
3172 msgstr "Вид Родителски контрол"
3173
3174 msgid "Password"
3175 msgstr "Парола"
3176
3177 msgid "Pause movie at end"
3178 msgstr "При завършване на филма натисни пауза"
3179
3180 msgid "Permanently delete all recordings in the trash can?"
3181 msgstr ""
3182
3183 msgid "Permanently remove all deleted items"
3184 msgstr ""
3185
3186 msgid "Persian"
3187 msgstr ""
3188
3189 msgid "Phone number"
3190 msgstr "Телефонен номер"
3191
3192 msgid "PiPSetup"
3193 msgstr "PiP Настройки"
3194
3195 msgid "Picon"
3196 msgstr ""
3197
3198 msgid "Picon and Service Name"
3199 msgstr ""
3200
3201 msgid "PicturePlayer"
3202 msgstr "Плеър за Снимки"
3203
3204 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on left/right) in doubt, keep english term.
3205 msgid "Pillarbox"
3206 msgstr ""
3207
3208 msgid "Pilot"
3209 msgstr ""
3210
3211 msgid "Pin code needed"
3212 msgstr "Нужен е ПИН код"
3213
3214 msgid "Play"
3215 msgstr "Пусни"
3216
3217 msgid "Play Audio-CD..."
3218 msgstr "Пусни Аудио-CD..."
3219
3220 msgid "Play DVD"
3221 msgstr "Пусни DVD"
3222
3223 msgid "Play Music..."
3224 msgstr "Пусни Музика..."
3225
3226 msgid "Play audio in background"
3227 msgstr ""
3228
3229 msgid "Play next"
3230 msgstr ""
3231
3232 msgid "Play next (return to movie list)"
3233 msgstr ""
3234
3235 msgid "Play next (return to previous service)"
3236 msgstr ""
3237
3238 msgid "Play previous"
3239 msgstr ""
3240
3241 msgid "Play recorded movies..."
3242 msgstr "Пусни записаните филми..."
3243
3244 msgid "Please Select Medium to be Scanned"
3245 msgstr "Моля изберете Среда за Сканиране"
3246
3247 msgid "Please add titles to the compilation."
3248 msgstr ""
3249
3250 msgid ""
3251 "Please be aware, that anyone can disable the parental control, if you have "
3252 "not set a PIN."
3253 msgstr ""
3254
3255 msgid "Please change recording endtime"
3256 msgstr "Променете времето за край на записа"
3257
3258 msgid "Please check your network settings!"
3259 msgstr "Моля проверете мрежовите настройки!"
3260
3261 msgid "Please choose an extension..."
3262 msgstr "Моля изберете разширение..."
3263
3264 msgid "Please choose he package..."
3265 msgstr "Mоля изберете пакет..."
3266
3267 msgid "Please choose the default services lists you want to install."
3268 msgstr "Моля изберете стандартни листи с канали които да се инсталират."
3269
3270 msgid ""
3271 "Please configure or verify your Nameservers by filling out the required "
3272 "values.\n"
3273 "When you are ready press OK to continue."
3274 msgstr ""
3275 "Конфигурирайте или потвърдете вашиите DNS сървъри като попълните нужните "
3276 "данни.\n"
3277 "Когато сте готови натиснете ОК за да продължа."
3278
3279 msgid ""
3280 "Please configure your internet connection by filling out the required "
3281 "values.\n"
3282 "When you are ready press OK to continue."
3283 msgstr ""
3284 "Конфигурирайте вашата интернет връзка като попълните нужните данни.\n"
3285 "Когато сте готови натиснете ОК за да продължа."
3286
3287 msgid "Please do not change any values unless you know what you are doing!"
3288 msgstr "Моля не променяйте данните освен ако знаете какво вършите!"
3289
3290 msgid "Please enter a name for the new bouquet"
3291 msgstr "Моля въведете име за новия букет"
3292
3293 msgid "Please enter a name for the new marker"
3294 msgstr "Моля въведете име за новата отметка"
3295
3296 msgid "Please enter a new filename"
3297 msgstr "Моля въведете ново име за файла"
3298
3299 msgid "Please enter filename (empty = use current date)"
3300 msgstr "Моля въведете име за файла (празно = текуща дата)"
3301
3302 msgid "Please enter name of the new directory"
3303 msgstr "Моля въведете име за новата директория"
3304
3305 msgid "Please enter the correct pin code"
3306 msgstr "Моля въведете коректен ПИН код"
3307
3308 msgid "Please enter the old PIN code"
3309 msgstr ""
3310
3311 msgid "Please enter your email address here:"
3312 msgstr "Моля въведете вашия email адрес тук:"
3313
3314 msgid "Please enter your name here (optional):"
3315 msgstr "Моля въведете вашето име тук (по избор):"
3316
3317 msgid "Please follow the instructions on the TV"
3318 msgstr "Моля следвайте инструкциите на ТВ"
3319
3320 msgid ""
3321 "Please note that the previously selected media could not be accessed and "
3322 "therefore the default directory is being used instead."
3323 msgstr ""
3324 "Имайте напредвид, че предишно избраното у-во не е достъпно и следователно "
3325 "вместо него се използва стандартната директория."
3326
3327 msgid "Please press OK to continue."
3328 msgstr "Натиснете ОК за да продължите."
3329
3330 msgid "Please press OK!"
3331 msgstr "Моля натиснете ОК!"
3332
3333 msgid "Please select a default EPG type..."
3334 msgstr ""
3335
3336 msgid "Please select a playlist to delete..."
3337 msgstr "Моля изберете плейлист за изтриване..."
3338
3339 msgid "Please select a playlist..."
3340 msgstr "Моля изберете плейлист..."
3341
3342 msgid "Please select a subservice to record..."
3343 msgstr "Моля изберете подканал за запис..."
3344
3345 msgid "Please select a subservice..."
3346 msgstr "Моля изберете подканал..."
3347
3348 msgid "Please select an NFI file and press green key to flash!"
3349 msgstr ""
3350
3351 msgid "Please select an extension to remove."
3352 msgstr ""
3353
3354 msgid "Please select an option below."
3355 msgstr "Моля изберете някоя от опциите по долу."
3356
3357 msgid "Please select medium to use as backup location"
3358 msgstr "Моля изберете устройство за backup"
3359
3360 msgid "Please select tag to filter..."
3361 msgstr ""
3362
3363 msgid "Please select the movie path..."
3364 msgstr "Моля изберете път към филма..."
3365
3366 msgid ""
3367 "Please select the network interface that you want to use for your internet "
3368 "connection.\n"
3369 "\n"
3370 "Please press OK to continue."
3371 msgstr ""
3372 "Моля изберете мрежов интерфейс който искате да използвате за вашата интернет "
3373 "връзка.\n"
3374 "\n"
3375 "Натиснете ОК за да продължите."
3376
3377 msgid ""
3378 "Please select the wireless network that you want to connect to.\n"
3379 "\n"
3380 "Please press OK to continue."
3381 msgstr ""
3382 "Моля изберете безжичната мрежа с която искате да се свържете.\n"
3383 "\n"
3384 "Натиснете ОК за да продължите."
3385
3386 msgid "Please set up tuner B"
3387 msgstr "Моля настройте тунер В"
3388
3389 msgid "Please set up tuner C"
3390 msgstr "Моля настройте тунер С"
3391
3392 msgid "Please set up tuner D"
3393 msgstr "Моля настройте тунер D"
3394
3395 msgid ""
3396 "Please use direction keys to move the PiP window.\n"
3397 "Press Bouquet +/- to resize the window.\n"
3398 "Press OK to go back to the TV mode or EXIT to cancel the moving."
3399 msgstr ""
3400 "Използвайте стрелките за местене прозореца на PiP.\n"
3401 "Натиснете Букет +/- за промяна размера на прозореца.\n"
3402 "Натиснете OK за връщане в ТВ режим или EXIT за отмяна на местенето."
3403
3404 msgid ""
3405 "Please use the UP and DOWN keys to select your language. Afterwards press "
3406 "the OK button."
3407 msgstr ""
3408 "Използвайте UP и DOWN бутони за избор на вашия език. След това натиснете ОК"
3409
3410 msgid "Please wait for activation of your network configuration..."
3411 msgstr "Моля изчакайте за активиране на вашите мрежови настройки..."
3412
3413 msgid "Please wait while removing selected package..."
3414 msgstr "Моля изчакайте премахването на пакета..."
3415
3416 msgid "Please wait while scanning is in progress..."
3417 msgstr "Моля изчакайте докато завърши сканирането..."
3418
3419 msgid "Please wait while searching for removable packages..."
3420 msgstr "Моля изчакайте докато търся пакети за премахване..."
3421
3422 msgid "Please wait while we configure your network..."
3423 msgstr "Моля изчакайте докате се конфигурира мрежата..."
3424
3425 msgid "Please wait while we prepare your network interfaces..."
3426 msgstr "Моля изчакайте подготовката на вашия мрежов интерфейс..."
3427
3428 msgid "Please wait while we test your network..."
3429 msgstr "Моля изчакайте теста на вашата мрежа..."
3430
3431 msgid "Please wait while your network is restarting..."
3432 msgstr "Моля изчакайте докате мрежата се рестартира..."
3433
3434 msgid "Please wait..."
3435 msgstr "Моля изчакайте..."
3436
3437 msgid "Please wait... Loading list..."
3438 msgstr "Моля изчакайте...Зареждам списък..."
3439
3440 msgid "Plugin browser"
3441 msgstr "Плъгин браузър"
3442
3443 msgid "Plugin manager activity information"
3444 msgstr ""
3445
3446 msgid "Plugin manager help"
3447 msgstr ""
3448
3449 msgid "Plugins"
3450 msgstr "Плъгини"
3451
3452 msgid "Polarisation"
3453 msgstr ""
3454
3455 msgid "Polarization"
3456 msgstr "Поляризация"
3457
3458 msgid "Polish"
3459 msgstr "Полски"
3460
3461 msgid "Port A"
3462 msgstr "Порт А"
3463
3464 msgid "Port B"
3465 msgstr "Порт B"
3466
3467 msgid "Port C"
3468 msgstr "Порт C"
3469
3470 msgid "Port D"
3471 msgstr "Порт D"
3472
3473 msgid "Portuguese"
3474 msgstr "Португалски"
3475
3476 msgid "Position of finished Timers in Timerlist"
3477 msgstr ""
3478
3479 msgid "Position stored at index"
3480 msgstr ""
3481
3482 msgid "Positioner"
3483 msgstr "Позиционер"
3484
3485 msgid "Positioner setup"
3486 msgstr "Настройка позиционер"
3487
3488 msgid "Power threshold in mA"
3489 msgstr "Праг на захранването в mA"
3490
3491 msgid "Predefined transponder"
3492 msgstr "Определен транспондер"
3493
3494 msgid "Prefer AC3"
3495 msgstr ""
3496
3497 msgid "Prefer DVB-grafical subtitles"
3498 msgstr ""
3499
3500 msgid "Prefer audio stream stored by service"
3501 msgstr ""
3502
3503 msgid "Prefer hearing impaired subtitles"
3504 msgstr ""
3505
3506 msgid "Prefer subtitle stored by service"
3507 msgstr ""
3508
3509 msgid "Preferred tuner"
3510 msgstr ""
3511
3512 msgid "Prepare another USB stick for image flashing"
3513 msgstr ""
3514
3515 msgid "Preparing... Please wait"
3516 msgstr "Подготовка...Моля изчакайте"
3517
3518 msgid "Press '0' to toggle internal/external PiP."
3519 msgstr ""
3520
3521 msgid "Press INFO on your remote control for additional information."
3522 msgstr ""
3523
3524 msgid "Press MENU on your remote control for additional options."
3525 msgstr ""
3526
3527 msgid "Press OK on your remote control to continue."
3528 msgstr "Натиснете ОК на дистанционното за да продължите."
3529
3530 msgid "Press OK to activate the selected skin."
3531 msgstr ""
3532
3533 msgid "Press OK to activate the settings."
3534 msgstr "Натиснете ОК за да активирате настройките."
3535
3536 msgid "Press OK to edit the settings."
3537 msgstr "Натиснете ОК за да редактирате настройките."
3538
3539 #, python-format
3540 msgid "Press OK to get further details for %s"
3541 msgstr "Натиснете ОК за повече детайли относно %s"
3542
3543 msgid "Press OK to scan"
3544 msgstr "Натиснете ОК за търсене"
3545
3546 msgid "Press OK to select a Provider."
3547 msgstr ""
3548
3549 msgid "Press OK to select/deselect a CAId."
3550 msgstr ""
3551
3552 msgid "Press OK to start the scan"
3553 msgstr "Натиснете ОК за да започне търсенето"
3554
3555 msgid "Press OK to toggle the selection."
3556 msgstr ""
3557
3558 msgid "Press yellow to set this interface as default interface."
3559 msgstr ""
3560
3561 msgid "Prev"
3562 msgstr "Предишен"
3563
3564 msgid "Preview"
3565 msgstr ""
3566
3567 msgid "Preview menu"
3568 msgstr "Меню преглед"
3569
3570 msgid "Primary DNS"
3571 msgstr "Основен DNS"
3572
3573 msgid "Priority"
3574 msgstr "Приоритет"
3575
3576 msgid "Process"
3577 msgstr ""
3578
3579 msgid "Progress"
3580 msgstr ""
3581
3582 msgid "Progress Small"
3583 msgstr ""
3584
3585 msgid "Properties of current title"
3586 msgstr "Свойства за текущото заглавие"
3587
3588 msgid "Protect services"
3589 msgstr "Защита канали"
3590
3591 msgid "Protect setup"
3592 msgstr "Защита настройки"
3593
3594 msgid "Provider"
3595 msgstr "Провайдър"
3596
3597 msgid "Provider to scan"
3598 msgstr "Сканиране на Провайдър"
3599
3600 msgid "Providers"
3601 msgstr "Провайдъри"
3602
3603 msgid "Put TV in standby"
3604 msgstr ""
3605
3606 msgid "Put receiver in standby"
3607 msgstr ""
3608
3609 msgid "Python frontend for /tmp/mmi.socket"
3610 msgstr ""
3611
3612 msgid "Quick"
3613 msgstr "Бързо"
3614
3615 msgid "Quickzap"
3616 msgstr "Бързо превкл."
3617
3618 msgid "RF output"
3619 msgstr "RF изход"
3620
3621 msgid "RGB"
3622 msgstr ""
3623
3624 msgid "Radio"
3625 msgstr "Радио"
3626
3627 msgid "Ram Disk"
3628 msgstr "Ram Диск"
3629
3630 msgid "Random"
3631 msgstr "Произволно"
3632
3633 #, python-format
3634 msgid "Rating defined by broadcaster - %d"
3635 msgstr ""
3636
3637 msgid "Rating undefined"
3638 msgstr ""
3639
3640 msgid "Really close without saving settings?"
3641 msgstr "Да затворя ли без запис на настройките?"
3642
3643 msgid "Really delete done timers?"
3644 msgstr "Да изтрия ли завършените таймери?"
3645
3646 msgid "Really exit the subservices quickzap?"
3647 msgstr "Изход от бързо превключване на подканали?"
3648
3649 msgid "Really reboot now?"
3650 msgstr "Да рестартирам ли сега?"
3651
3652 msgid "Really restart now?"
3653 msgstr "Да рестартирам ли сега?"
3654
3655 msgid "Really shutdown now?"
3656 msgstr "Да изключа ли приемника?"
3657
3658 msgid "Really upgrade the frontprocessor and reboot now?"
3659 msgstr ""
3660
3661 msgid "Really upgrade your settop box and reboot now?"
3662 msgstr ""
3663
3664 msgid "Reboot"
3665 msgstr "Рестарт"
3666
3667 msgid "Rec"
3668 msgstr ""
3669
3670 msgid "Reception Settings"
3671 msgstr "Настройки за Приемане"
3672
3673 msgid "Record"
3674 msgstr "Запис"
3675
3676 #, python-format
3677 msgid "Record time limited due to conflicting timer %s"
3678 msgstr "Времето за запис е ограничено поради конфликт с таймер %s"
3679
3680 msgid "Recorded files..."
3681 msgstr "Записани файлове..."
3682
3683 msgid "Recording"
3684 msgstr "Запис"
3685
3686 msgid "Recording data sync size"
3687 msgstr ""
3688
3689 msgid "Recording in progress"
3690 msgstr ""
3691
3692 msgid "Recording paths"
3693 msgstr ""
3694
3695 msgid "Recording type"
3696 msgstr ""
3697
3698 msgid "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds!"
3699 msgstr "Запис(и) се извършват или ще започнат до няколко секунди!"
3700
3701 msgid "Recordings"
3702 msgstr "Записи"
3703
3704 msgid "Recordings always have priority"
3705 msgstr "Записите винаги са с приоритет"
3706
3707 msgid "Red button..."
3708 msgstr ""
3709
3710 msgid "Reenter new PIN"
3711 msgstr ""
3712
3713 msgid "Refresh Rate"
3714 msgstr "Честота на Обновяване"
3715
3716 msgid "Refresh rate selection."
3717 msgstr "Избор честота на обновяване."
3718
3719 msgid "Regard deep standby as standby"
3720 msgstr ""
3721
3722 msgid "Reload"
3723 msgstr "Презареди"
3724
3725 msgid "Reload Black-/Whitelists"
3726 msgstr ""
3727
3728 msgid "Reloading bouquets and services..."
3729 msgstr ""
3730
3731 msgid "Remember service PIN"
3732 msgstr ""
3733
3734 msgid "Remember these settings for each folder"
3735 msgstr ""
3736
3737 msgid "Remove"
3738 msgstr "Премахни"
3739
3740 msgid "Remove Bookmark"
3741 msgstr "Премахни Отметка"
3742
3743 msgid "Remove Plugins"
3744 msgstr "Премахни Плъгини"
3745
3746 msgid "Remove a mark"
3747 msgstr "Премахни Отметка"
3748
3749 msgid "Remove currently selected title"
3750 msgstr "Премахни избраното заглавие"
3751
3752 msgid "Remove failed."
3753 msgstr "Грешка при премахването!"
3754
3755 msgid "Remove finished."
3756 msgstr "Премахни завършените."
3757
3758 msgid "Remove items from trash after (days)"
3759 msgstr ""
3760
3761 msgid "Remove plugins"
3762 msgstr "Премахни Плъгини"
3763
3764 msgid "Remove timer"
3765 msgstr "Премахни таймер"
3766
3767 msgid "Remove title"
3768 msgstr "Премахни заглавие"
3769
3770 msgid "Removed successfully."
3771 msgstr "Успешно премахване."
3772
3773 msgid "Removing"
3774 msgstr "Премахвам"
3775
3776 #, python-format
3777 msgid "Removing directory %s failed. (Maybe not empty.)"
3778 msgstr "Грешка при премахване на директория %s. (Може би не е празна.)"
3779
3780 msgid "Rename"
3781 msgstr "Преименувай"
3782
3783 msgid "Rename crashlogs"
3784 msgstr "Преименувай crashlog"
3785
3786 msgid "Repeat Type"
3787 msgstr "Тип Повторения"
3788
3789 msgid "Repeating event currently recording... What do you want to do?"
3790 msgstr "Повтарящо се предаване се записва... Какво искате да направя?"
3791
3792 msgid "Repeats"
3793 msgstr "Повторения"
3794
3795 msgid "Required medium type:"
3796 msgstr ""
3797
3798 msgid "Reread partition table"
3799 msgstr ""
3800
3801 msgid "Reserved"
3802 msgstr ""
3803
3804 msgid "Reset"
3805 msgstr ""
3806
3807 msgid "Reset and renumerate title names"
3808 msgstr ""
3809
3810 msgid "Reset playback position"
3811 msgstr ""
3812
3813 msgid "Reset video enhancement settings to system defaults?"
3814 msgstr ""
3815
3816 msgid "Reset video enhancement settings to your last configuration?"
3817 msgstr ""
3818
3819 msgid "Resolution"
3820 msgstr "Резолюция"
3821
3822 msgid "Restart"
3823 msgstr "Рестарт"
3824
3825 msgid "Restart GUI now?"
3826 msgstr "Рестарт GUI сега?"
3827
3828 msgid "Restart enigma"
3829 msgstr ""
3830
3831 msgid "Restart network"
3832 msgstr "Рестарт мрежа"
3833
3834 msgid "Restart test"
3835 msgstr "Рестарт тест"
3836
3837 msgid "Restart your network connection and interfaces.\n"
3838 msgstr "Рестартиране на мрежата и интерфейсите.\n"
3839
3840 msgid "Restore"
3841 msgstr "Възстановаване"
3842
3843 msgid "Restore backups"
3844 msgstr ""
3845
3846 msgid "Restore is running..."
3847 msgstr ""
3848
3849 msgid "Restore running"
3850 msgstr "Възстановяване"
3851
3852 msgid "Restore system settings"
3853 msgstr "Възстановяване на системните настройки"
3854
3855 msgid "Resume from last position"
3856 msgstr "Възобнови от последното място"
3857
3858 #, python-format
3859 msgid "Resume position at %s"
3860 msgstr ""
3861
3862 #. TRANSLATORS: The string "Resuming playback" flashes for a moment
3863 #. TRANSLATORS: at the start of a movie, when the user has selected
3864 #. TRANSLATORS: "Resume from last position" as start behavior.
3865 #. TRANSLATORS: The purpose is to notify the user that the movie starts
3866 #. TRANSLATORS: in the middle somewhere and not from the beginning.
3867 #. TRANSLATORS: (Some translators seem to have interpreted it as a
3868 #. TRANSLATORS: question or a choice, but it is a statement.)
3869 msgid "Resuming playback"
3870 msgstr "Възобновяване на възпроизвеждането"
3871
3872 msgid "Return to movie list"
3873 msgstr "Връщане към списъка с филми"
3874
3875 msgid "Return to previous service"
3876 msgstr "Връщане към предишен канал"
3877
3878 msgid "Rewind speeds"
3879 msgstr "Скорост на превъртане"
3880
3881 msgid "Rewrap teletext subtitles"
3882 msgstr ""
3883
3884 msgid "Right"
3885 msgstr "Дясно"
3886
3887 msgid "Roll-off"
3888 msgstr ""
3889
3890 msgid "Rolloff"
3891 msgstr ""
3892
3893 msgid "Romanian"
3894 msgstr ""
3895
3896 msgid "Root directory"
3897 msgstr ""
3898
3899 msgid "Rotor step position:"
3900 msgstr ""
3901
3902 msgid "Rotor turning speed"
3903 msgstr "Скорост на въртене на мотора"
3904
3905 msgid "Round start time on"
3906 msgstr ""
3907
3908 msgid "Russian"
3909 msgstr "Руски"
3910
3911 msgid "S-Video"
3912 msgstr ""
3913
3914 msgid "SID"
3915 msgstr ""
3916
3917 msgid "SINGLE LAYER DVD"
3918 msgstr ""
3919
3920 msgid "SNR"
3921 msgstr ""
3922
3923 msgid "SNR:"
3924 msgstr ""
3925
3926 msgid "SSID:"
3927 msgstr ""
3928
3929 msgid "Sat"
3930 msgstr "Съб"
3931
3932 msgid "Sat / Dish Setup"
3933 msgstr "Настройки Сат / Антена"
3934
3935 msgid "Satellite"
3936 msgstr "Сателит"
3937
3938 msgid "Satellite Equipment Setup"
3939 msgstr "Сателитна Конфигурация"
3940
3941 msgid "Satellite equipment"
3942 msgstr ""
3943
3944 msgid "Satellite longitude:"
3945 msgstr ""
3946
3947 msgid "Satellites"
3948 msgstr "Сателити"
3949
3950 msgid "Satfinder"
3951 msgstr "Търсене на Сателити"
3952
3953 msgid "Sats"
3954 msgstr "Сателити"
3955
3956 msgid "Saturation"
3957 msgstr ""
3958
3959 msgid "Saturday"
3960 msgstr "Събота"
3961
3962 msgid "Save"
3963 msgstr "Запази"
3964
3965 msgid "Save Playlist"
3966 msgstr "Запази Плейлист"
3967
3968 msgid "Scaler sharpness"
3969 msgstr ""
3970
3971 msgid "Scaling Mode"
3972 msgstr ""
3973
3974 msgid "Scan "
3975 msgstr "Търсене "
3976
3977 msgid "Scan Files..."
3978 msgstr "Търсене Файлове"
3979
3980 msgid "Scan QAM128"
3981 msgstr ""
3982
3983 msgid "Scan QAM16"
3984 msgstr ""
3985
3986 msgid "Scan QAM256"
3987 msgstr ""
3988
3989 msgid "Scan QAM32"
3990 msgstr ""
3991
3992 msgid "Scan QAM64"
3993 msgstr ""
3994
3995 msgid "Scan SR6875"
3996 msgstr ""
3997
3998 msgid "Scan SR6900"
3999 msgstr ""
4000
4001 msgid "Scan Wireless Networks"
4002 msgstr "Търсене Безжични Мрежи"
4003
4004 msgid "Scan additional SR"
4005 msgstr ""
4006
4007 msgid "Scan band EU HYPER"
4008 msgstr ""
4009
4010 msgid "Scan band EU MID"
4011 msgstr ""
4012
4013 msgid "Scan band EU SUPER"
4014 msgstr ""
4015
4016 msgid "Scan band EU UHF IV"
4017 msgstr ""
4018
4019 msgid "Scan band EU UHF V"
4020 msgstr ""
4021
4022 msgid "Scan band EU VHF I"
4023 msgstr ""
4024
4025 msgid "Scan band EU VHF III"
4026 msgstr ""
4027
4028 msgid "Scan band US HIGH"
4029 msgstr ""
4030
4031 msgid "Scan band US HYPER"
4032 msgstr ""
4033
4034 msgid "Scan band US LOW"
4035 msgstr ""
4036
4037 msgid "Scan band US MID"
4038 msgstr ""
4039
4040 msgid "Scan band US SUPER"
4041 msgstr ""
4042
4043 msgid ""
4044 "Scan your network for wireless access points and connect to them using your "
4045 "selected wireless device.\n"
4046 msgstr ""
4047
4048 #, python-format
4049 msgid "Scanning %s..."
4050 msgstr ""
4051
4052 #, python-format
4053 msgid "Scanning completed, %d channels found"
4054 msgstr ""
4055
4056 msgid "Scanning failed!"
4057 msgstr ""
4058
4059 msgid "Scanning..."
4060 msgstr ""
4061
4062 msgid ""
4063 "Scans default lamedbs sorted by satellite with a connected dish positioner"
4064 msgstr ""
4065
4066 msgid "Search east"
4067 msgstr "Търсене на изток"
4068
4069 msgid "Search west"
4070 msgstr "Търсене на запад"
4071
4072 msgid "Searching"
4073 msgstr ""
4074
4075 msgid "Searching east ..."
4076 msgstr ""
4077
4078 msgid "Searching for available updates. Please wait..."
4079 msgstr ""
4080
4081 msgid "Searching for new installed or removed packages. Please wait..."
4082 msgstr "Търсене на нови инсталирани или премахнати пакети. Моля изчакайте..."
4083
4084 msgid "Searching west ..."
4085 msgstr ""
4086
4087 msgid "Secondary DNS"
4088 msgstr "Допълнителен DNS"
4089
4090 msgid "Seek"
4091 msgstr "Търси"
4092
4093 msgid "Select"
4094 msgstr "Избери"
4095
4096 msgid "Select HDD"
4097 msgstr "Избери HDD"
4098
4099 msgid "Select Location"
4100 msgstr "Изберете Местоположение"
4101
4102 msgid "Select Network Adapter"
4103 msgstr "Изберете Мрежов Адаптер"
4104
4105 msgid "Select a movie"
4106 msgstr "Изберете филм"
4107
4108 msgid "Select audio track"
4109 msgstr "Изберете аудио"
4110
4111 msgid "Select channel to record from"
4112 msgstr "Изберете канал за запис"
4113
4114 msgid "Select copy destination for:"
4115 msgstr ""
4116
4117 msgid "Select default EPG type..."
4118 msgstr ""
4119
4120 msgid "Select desired image from feed list"
4121 msgstr ""
4122
4123 msgid "Select destination for:"
4124 msgstr ""
4125
4126 msgid "Select files for backup."
4127 msgstr ""
4128
4129 msgid "Select files/folders to backup"
4130 msgstr ""
4131
4132 msgid "Select input device"
4133 msgstr ""
4134
4135 msgid "Select input device."
4136 msgstr ""
4137
4138 msgid "Select interface"
4139 msgstr ""
4140
4141 msgid "Select package"
4142 msgstr "Изберете пакет"
4143
4144 msgid "Select provider to add..."
4145 msgstr "Добавете провайдър..."
4146
4147 msgid "Select refresh rate"
4148 msgstr "Изберете скорост за обновяване"
4149
4150 msgid "Select service to add..."
4151 msgstr "Добавете канал..."
4152
4153 msgid "Select upgrade source to edit."
4154 msgstr ""
4155
4156 msgid "Select video input with up/down buttons"
4157 msgstr "Изберете видео вход с бутони нaгоре/надолу"
4158
4159 msgid "Select video mode"
4160 msgstr "Изберете видео режим"
4161
4162 msgid "Select wireless network"
4163 msgstr "Изберете безжична мрежа"
4164
4165 msgid "Select your provider, and press OK to start the scan"
4166 msgstr ""
4167
4168 msgid "Send DiSEqC"
4169 msgstr "Изпращай DiSEqC"
4170
4171 msgid "Send DiSEqC only on satellite change"
4172 msgstr "Изпращай DiSEqC само при смяна на сателит"
4173
4174 msgid "Seperate titles with a main menu"
4175 msgstr ""
4176
4177 msgid "Sequence repeat"
4178 msgstr "Последователни повторения"
4179
4180 msgid "Serbian"
4181 msgstr "Сръбски"
4182
4183 msgid "Service"
4184 msgstr "Канали"
4185
4186 msgid "Service Name"
4187 msgstr ""
4188
4189 msgid "Service Scan"
4190 msgstr "Търсене на Канали"
4191
4192 msgid "Service Searching"
4193 msgstr "Търсене на Канали"
4194
4195 msgid "Service Title mode"
4196 msgstr ""
4197
4198 msgid "Service has been added to the favourites."
4199 msgstr "Каналът беше добавен към предпочитани."
4200
4201 msgid "Service has been added to the selected bouquet."
4202 msgstr "Каналът беше добавен към избрания букет."
4203
4204 msgid ""
4205 "Service invalid!\n"
4206 "(Timeout reading PMT)"
4207 msgstr ""
4208 "Невалиден канал!\n"
4209 "(Timeout reading PMT)"
4210
4211 msgid ""
4212 "Service not found!\n"
4213 "(SID not found in PAT)"
4214 msgstr ""
4215 "Не е открит канал!\n"
4216 "(SID не е открит в PAT)"
4217
4218 msgid "Service reference"
4219 msgstr ""
4220
4221 msgid "Service scan"
4222 msgstr "Търсене на Канали"
4223
4224 msgid ""
4225 "Service unavailable!\n"
4226 "Check tuner configuration!"
4227 msgstr ""
4228 "Каналът не е наличен!\n"
4229 "Проверете настройките на тунера!"
4230
4231 msgid "Serviceinfo"
4232 msgstr "Инфо канал"
4233
4234 msgid "Services"
4235 msgstr "Канали"
4236
4237 msgid "Set End Time"
4238 msgstr ""
4239
4240 msgid "Set Limits"
4241 msgstr ""
4242
4243 msgid "Set Voltage and 22KHz"
4244 msgstr ""
4245
4246 msgid "Set available internal memory threshold for the warning."
4247 msgstr ""
4248
4249 msgid "Set fixed"
4250 msgstr ""
4251
4252 msgid "Set interface as default Interface"
4253 msgstr "Направи интерфейса като основен Интерфейс"
4254
4255 msgid "Set time window to 1 hour"
4256 msgstr ""
4257
4258 msgid "Set time window to 2 hours"
4259 msgstr ""
4260
4261 msgid "Set time window to 3 hours"
4262 msgstr ""
4263
4264 msgid "Set time window to 4 hours"
4265 msgstr ""
4266
4267 msgid "Set time window to 5 hours"
4268 msgstr ""
4269
4270 msgid "Settings"
4271 msgstr "Настройки"
4272
4273 msgid "Setup"
4274 msgstr "Настройки"
4275
4276 msgid "Setup Mode"
4277 msgstr "Режим Настройки"
4278
4279 msgid "Setup menu"
4280 msgstr ""
4281
4282 msgid "Setup your positioner"
4283 msgstr ""
4284
4285 #, python-format
4286 msgid ""
4287 "Shall the USB stick wizard proceed and program the image file %s into flash "
4288 "memory?"
4289 msgstr ""
4290
4291 msgid "Sharpness"
4292 msgstr ""
4293
4294 msgid "Short filenames"
4295 msgstr ""
4296
4297 msgid "Show EIT now/next in infobar"
4298 msgstr ""
4299
4300 msgid "Show Games show"
4301 msgstr ""
4302
4303 msgid "Show Info"
4304 msgstr "Покажи Инфо"
4305
4306 msgid "Show Message when Recording starts"
4307 msgstr "Показвай съобщение когато започне  запис"
4308
4309 msgid "Show WLAN Status"
4310 msgstr "Покажи WLAN Състояние"
4311
4312 msgid "Show animation while busy"
4313 msgstr ""
4314
4315 msgid "Show background in Radio Mode"
4316 msgstr ""
4317
4318 msgid "Show bouquet selection menu"
4319 msgstr ""
4320
4321 msgid "Show channel numbers in channel selection"
4322 msgstr ""
4323
4324 msgid "Show crypto info in infobar"
4325 msgstr ""
4326
4327 msgid "Show detailed event info"
4328 msgstr ""
4329
4330 msgid "Show event-progress in channel selection"
4331 msgstr ""
4332
4333 msgid "Show icon for new/unseen items"
4334 msgstr ""
4335
4336 msgid "Show infobar on channel change"
4337 msgstr "Показвай инфобара при смяна на канал"
4338
4339 msgid "Show infobar on event change"
4340 msgstr "Показвай инфобар при смяна на предаване"
4341
4342 msgid "Show infobar on skip forward/backward"
4343 msgstr "Показвай инфобар при прескачане напред/назад"
4344
4345 msgid "Show positioner movement"
4346 msgstr "Показвай въртенето на антената"
4347
4348 msgid "Show second infobar"
4349 msgstr ""
4350
4351 msgid "Show services beginning with"
4352 msgstr "Показвай канали започващи с"
4353
4354 msgid "Show status icons in Movielist"
4355 msgstr ""
4356
4357 msgid "Show the radio player..."
4358 msgstr "Покажи радио плеъра..."
4359
4360 msgid "Show the tv player..."
4361 msgstr "Покажи ТВ плеъра..."
4362
4363 msgid "Shows the state of your wireless LAN connection.\n"
4364 msgstr "Показва статуса на вашата безжична LAN връзка.\n"
4365
4366 msgid "Shutdown"
4367 msgstr ""
4368
4369 msgid "Shutdown receiver after"
4370 msgstr ""
4371
4372 msgid "Side by Side"
4373 msgstr ""
4374
4375 msgid "Signal OK, proceeding"
4376 msgstr ""
4377
4378 msgid "Signal Strength:"
4379 msgstr "Сила на сигнала:"
4380
4381 msgid "Signal quality"
4382 msgstr ""
4383
4384 msgid "Signal: "
4385 msgstr "Сигнал: "
4386
4387 msgid "Similar"
4388 msgstr "Подобен"
4389
4390 msgid "Similar broadcasts:"
4391 msgstr "Подобни предавания:"
4392
4393 msgid "Simple"
4394 msgstr "Опростен"
4395
4396 msgid "Simple titleset (compatibility for legacy players)"
4397 msgstr ""
4398
4399 msgid "Single"
4400 msgstr "Единичен"
4401
4402 msgid "Single EPG"
4403 msgstr "ЕПГ на канал"
4404
4405 msgid "Single satellite"
4406 msgstr "Един Сателит"
4407
4408 msgid "Single transponder"
4409 msgstr "Един транспондер"
4410
4411 msgid "Singlestep (GOP)"
4412 msgstr ""
4413
4414 msgid "Site latitude"
4415 msgstr ""
4416
4417 msgid "Site longitude"
4418 msgstr ""
4419
4420 msgid "Skin"
4421 msgstr "Кожа..."
4422
4423 msgid "Skins"
4424 msgstr "Кожи"
4425
4426 msgid "Skip Empty Services"
4427 msgstr ""
4428
4429 msgid "Sleep Timer"
4430 msgstr "Tаймер за Сън"
4431
4432 msgid "Sleep timer action:"
4433 msgstr "Действие при таймер за сън:"
4434
4435 msgid "Slideshow Interval (sec.)"
4436 msgstr "Слайдшоу Интервал (сек.)"
4437
4438 #, python-format
4439 msgid "Slot %d"
4440 msgstr "Слот %d"
4441
4442 msgid "Slovak"
4443 msgstr ""
4444
4445 msgid "Slovenian"
4446 msgstr "Словенски"
4447
4448 msgid "Slow"
4449 msgstr "Бавно"
4450
4451 msgid "Slow Motion speeds"
4452 msgstr "Скорост при забавено движение"
4453
4454 msgid "Social/Political/Economics"
4455 msgstr ""
4456
4457 msgid "SoftCam / CI"
4458 msgstr ""
4459
4460 msgid "Software"
4461 msgstr "Софтуер"
4462
4463 msgid "Software management"
4464 msgstr "Управление Софтуер"
4465
4466 msgid "Software manager setup"
4467 msgstr ""
4468
4469 msgid "Software restore"
4470 msgstr "Възстановяване на Софтуера"
4471
4472 msgid "Software update"
4473 msgstr "Актуализация на Софтуера"
4474
4475 msgid "Softwaremanager information"
4476 msgstr ""
4477
4478 msgid "Some plugins are not available:\n"
4479 msgstr "Някои плъгини не са налични:\n"
4480
4481 msgid "Sorry MediaScanner is not installed!"
4482 msgstr "MediaScanner не е инсталиран!"
4483
4484 msgid "Sorry no backups found!"
4485 msgstr "Съжалявам, не са открити backups!"
4486
4487 msgid ""
4488 "Sorry your Backup destination does not exist\n"
4489 "\n"
4490 "Please choose an other one."
4491 msgstr ""
4492 "Съжалявам, вашата Backup дестинация не съществува\n"
4493 "\n"
4494 "Моля изберете друга."
4495
4496 msgid ""
4497 "Sorry your backup destination is not writeable.\n"
4498 "Please choose an other one."
4499 msgstr ""
4500 "Съжалявам, не може да се записва във вашата Backup дестинация.\n"
4501 "Моля изберете друга."
4502
4503 msgid ""
4504 "Sorry, deleting directories can (for now) only be done through the trash can."
4505 msgstr ""
4506
4507 msgid "Sorry, no Details available!"
4508 msgstr "Съжалявам, няма налични детайли!"
4509
4510 msgid ""
4511 "Sorry, your backup destination is not writeable.\n"
4512 "\n"
4513 "Please choose another one."
4514 msgstr ""
4515 "Съжалявам, не може да се записва във вашата Backup дестинация.\n"
4516 "\n"
4517 "Моля изберете друга."
4518
4519 msgid "Sort"
4520 msgstr ""
4521
4522 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
4523 msgid "Sort A-Z"
4524 msgstr "Подреждане A-Z"
4525
4526 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
4527 msgid "Sort Time"
4528 msgstr "Подреждане по час"
4529
4530 msgid "Sound"
4531 msgstr "Звук"
4532
4533 msgid "Soundcarrier"
4534 msgstr "Звуконосител"
4535
4536 msgid "Source request"
4537 msgstr ""
4538
4539 msgid "South"
4540 msgstr "Юг"
4541
4542 msgid "Spanish"
4543 msgstr "Испански"
4544
4545 msgid "Split preview mode"
4546 msgstr ""
4547
4548 msgid "Sports"
4549 msgstr ""
4550
4551 msgid "Standby"
4552 msgstr "Готовност"
4553
4554 msgid "Standby / Restart"
4555 msgstr "Готовност / Рестарт"
4556
4557 #, python-format
4558 msgid "Standby Fan %d PWM"
4559 msgstr ""
4560
4561 #, python-format
4562 msgid "Standby Fan %d Voltage"
4563 msgstr ""
4564
4565 msgid "Start from the beginning"
4566 msgstr "Започни от началото"
4567
4568 msgid "Start offline decode"
4569 msgstr ""
4570
4571 msgid "Start recording?"
4572 msgstr "Старт запис?"
4573
4574 msgid "Start test"
4575 msgstr "Старт тест"
4576
4577 msgid "StartTime"
4578 msgstr "Начало час"
4579
4580 msgid "Starting on"
4581 msgstr "Стартиране"
4582
4583 msgid "Step east"
4584 msgstr "Стъпка на изток"
4585
4586 msgid "Step west"
4587 msgstr "Стъпка на запад"
4588
4589 msgid "Stepped east"
4590 msgstr ""
4591
4592 msgid "Stepped west"
4593 msgstr ""
4594
4595 msgid "Stop"
4596 msgstr "Стоп"
4597
4598 msgid "Stop Timeshift?"
4599 msgstr "Сиране Таймшифт?"
4600
4601 msgid "Stop current event and disable coming events"
4602 msgstr "Спри текущото и следващите предавания"
4603
4604 msgid "Stop current event but not coming events"
4605 msgstr "Спри текущото но не и следващите предавания"
4606
4607 msgid "Stop playing this movie?"
4608 msgstr "Да спра този филм?"
4609
4610 msgid "Stop recording"
4611 msgstr ""
4612
4613 msgid "Stop recording and delete"
4614 msgstr ""
4615
4616 msgid "Stop test"
4617 msgstr "Стоп тест"
4618
4619 msgid "Stop testing plane after # failed transponders"
4620 msgstr ""
4621
4622 msgid "Stop testing plane after # successful transponders"
4623 msgstr ""
4624
4625 msgid "Stopped"
4626 msgstr ""
4627
4628 msgid "Store at index"
4629 msgstr ""
4630
4631 msgid "Store position"
4632 msgstr "Запази позиция"
4633
4634 msgid "Stored position"
4635 msgstr "Запазена позиция"
4636
4637 msgid "Stream request"
4638 msgstr ""
4639
4640 msgid "Strongest position"
4641 msgstr ""
4642
4643 msgid "Subservice list..."
4644 msgstr "Списък Подканали..."
4645
4646 msgid "Subservices"
4647 msgstr "Подканали"
4648
4649 msgid "Subtitle delay when timing lacks"
4650 msgstr ""
4651
4652 msgid "Subtitle language selection 1"
4653 msgstr ""
4654
4655 msgid "Subtitle language selection 2"
4656 msgstr ""
4657
4658 msgid "Subtitle language selection 3"
4659 msgstr ""
4660
4661 msgid "Subtitle language selection 4"
4662 msgstr ""
4663
4664 msgid "Subtitle selection"
4665 msgstr "Избор Субтитри"
4666
4667 msgid "Subtitle selection..."
4668 msgstr ""
4669
4670 msgid "Subtitle settings"
4671 msgstr ""
4672
4673 msgid "Subtitles"
4674 msgstr "Субтитри"
4675
4676 msgid "Sun"
4677 msgstr "Нед"
4678
4679 msgid "Sunday"
4680 msgstr "Неделя"
4681
4682 msgid "Swap SNR in db with SNR in percentage on OSD"
4683 msgstr ""
4684
4685 msgid "Swap Services"
4686 msgstr "Размени Канали"
4687
4688 msgid "Swap from normal to list mode"
4689 msgstr ""
4690
4691 msgid "Swedish"
4692 msgstr "Шведски"
4693
4694 msgid "Switch TV to correct input"
4695 msgstr ""
4696
4697 msgid "Switch to next subservice"
4698 msgstr "Към следващ подканал"
4699
4700 msgid "Switch to previous subservice"
4701 msgstr "Към предишен подканал"
4702
4703 msgid "Switchable tuner types:"
4704 msgstr ""
4705
4706 msgid "Symbol Rate"
4707 msgstr "Скорост на Сигнала"
4708
4709 msgid "Symbol rate"
4710 msgstr ""
4711
4712 msgid "Symbolrate"
4713 msgstr "Скорост на Сигнала"
4714
4715 msgid "Sync failure moving back to origin !"
4716 msgstr ""
4717
4718 msgid "System"
4719 msgstr "Система"
4720
4721 #. TRANSLATORS: Add here whatever should be shown in the "translator" about screen, up to 6 lines (use \n for newline)
4722 msgid "TRANSLATOR_INFO"
4723 msgstr ""
4724
4725 msgid "TS file is too large for ISO9660 level 1!"
4726 msgstr ""
4727
4728 msgid "TSID"
4729 msgstr ""
4730
4731 msgid "TV System"
4732 msgstr "ТВ Система"
4733
4734 msgid "TXT PID"
4735 msgstr ""
4736
4737 msgid "Table of content for collection"
4738 msgstr ""
4739
4740 msgid "Tags"
4741 msgstr ""
4742
4743 msgid "Teletext subtitle color"
4744 msgstr ""
4745
4746 msgid "Temperature and Fan control"
4747 msgstr ""
4748
4749 msgid "Terrestrial"
4750 msgstr "Наземна"
4751
4752 msgid "Terrestrial provider"
4753 msgstr "Наземен провайдър"
4754
4755 msgid "Test DiSEqC settings"
4756 msgstr "Тест DiSEqC настройки"
4757
4758 msgid "Test Type"
4759 msgstr "Тест Тип"
4760
4761 msgid "Test mode"
4762 msgstr "Тестов режим"
4763
4764 msgid "Test the network configuration of your receiver.\n"
4765 msgstr ""
4766
4767 msgid "Test-Messagebox?"
4768 msgstr "Тест-Кутия за съобщения?"
4769
4770 msgid "Text border width"
4771 msgstr ""
4772
4773 msgid "Text font size"
4774 msgstr ""
4775
4776 msgid "Thai"
4777 msgstr ""
4778
4779 msgid ""
4780 "Thank you for using the wizard.\n"
4781 "Please press OK to continue."
4782 msgstr ""
4783 "Благодаря ви,че използвахте помощника.\n"
4784 "Натиснете ОК за да продължите."
4785
4786 msgid ""
4787 "Thank you for using the wizard. Your box is now ready to use.\n"
4788 "Please press OK to start using your receiver."
4789 msgstr ""
4790
4791 msgid ""
4792 "The DVD standard doesn't support H.264 (HDTV) video streams. Do you want to "
4793 "create a special format data DVD (which will not play in stand-alone DVD "
4794 "players) instead?"
4795 msgstr ""
4796
4797 msgid ""
4798 "The NetworkWizard extension is not installed!\n"
4799 "Please install it."
4800 msgstr ""
4801
4802 msgid "The PIN code has been changed successfully."
4803 msgstr ""
4804
4805 msgid "The PIN codes you entered are different."
4806 msgstr ""
4807
4808 msgid ""
4809 "The Softwaremanagement extension is not installed!\n"
4810 "Please install it."
4811 msgstr ""
4812
4813 msgid ""
4814 "The USB stick was prepared to be bootable.\n"
4815 "Now you can download an NFI image file!"
4816 msgstr ""
4817
4818 msgid "The User Interface of your receiver is restarting"
4819 msgstr ""
4820
4821 msgid ""
4822 "The User Interface of your receiver is restarting\n"
4823 "due to an error in mytest.py"
4824 msgstr ""
4825
4826 msgid "The backup failed. Please choose a different backup location."
4827 msgstr "Грешка при backup. Моля изберете друго место за backup."
4828
4829 msgid "The current beta image could not be stable"
4830 msgstr ""
4831
4832 #, python-format
4833 msgid ""
4834 "The directory %s is not writable.\n"
4835 "Make sure you select a writable directory instead."
4836 msgstr ""
4837
4838 #, python-format
4839 msgid ""
4840 "The following device was found:\n"
4841 "\n"
4842 "%s\n"
4843 "\n"
4844 "Do you want to write the USB flasher to this stick?"
4845 msgstr ""
4846 "Следното устройство беше открито:\n"
4847 "\n"
4848 "%s\n"
4849 "\n"