2acf082810a55696a03c97ab34bfdc2b62bf51f9
[openblackhole/openblackhole-enigma2.git] / po / bg.po
1 msgid ""
2 msgstr ""
3 "Project-Id-Version: enigma2 3.0.0\n"
4 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
5 "POT-Creation-Date: 2012-12-01 16:48+0100\n"
6 "PO-Revision-Date: 2013-01-12 13:05+0200\n"
7 "Last-Translator: Мартин Петков <marto74bg@yahoo.co.uk>\n"
8 "Language-Team: Bulgarian\n"
9 "Language: bg\n"
10 "MIME-Version: 1.0\n"
11 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
12 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
13 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
14 "X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
15
16 msgid ""
17 "\n"
18 "Advanced options and settings."
19 msgstr ""
20 "\n"
21 "Експертни опции и настройки"
22
23 msgid ""
24 "\n"
25 "After pressing OK, please wait!"
26 msgstr ""
27 "\n"
28 "След натискане на ОК, моля изчакайте!"
29
30 msgid ""
31 "\n"
32 "Backup your receiver settings."
33 msgstr ""
34 "\n"
35 "Копие на вашите Clarke-Tech настройки."
36
37 msgid ""
38 "\n"
39 "Edit the upgrade source address."
40 msgstr ""
41 "\n"
42 "Редакция на адреса за ъпгрейд."
43
44 msgid ""
45 "\n"
46 "Manage extensions or plugins for your receiver"
47 msgstr ""
48 "\n"
49 "Управление на плъгини за вашия Clarke-Tech"
50
51 msgid ""
52 "\n"
53 "Online update of your receiver software."
54 msgstr ""
55 "\n"
56 "Мрежова актуализация за вашия Clarke-Tech софтуер"
57
58 msgid ""
59 "\n"
60 "Press OK on your remote control to continue."
61 msgstr ""
62 "\n"
63 "Натиснете ОК на дистанционното за да продължите."
64
65 msgid ""
66 "\n"
67 "Restore your backups by date."
68 msgstr ""
69 "\n"
70 "Възстановяване на вашите копия по дата."
71
72 msgid ""
73 "\n"
74 "Restore your receiver settings."
75 msgstr ""
76 "\n"
77 "Възстановяване на вашите Clarke-Tech настройки."
78
79 msgid ""
80 "\n"
81 "Restore your receiver with a new firmware."
82 msgstr ""
83 "\n"
84 "Възстановяване на вашия Clarke-Tech с нов фирмуер."
85
86 msgid ""
87 "\n"
88 "Scan for local extensions and install them."
89 msgstr ""
90 "\n"
91 "Сканиране за местни пакети и инсталация."
92
93 msgid ""
94 "\n"
95 "Select your backup device.\n"
96 "Current device: "
97 msgstr ""
98 "\n"
99 "Изберете вашето backup устройство.\n"
100 "Текущо устройство: "
101
102 msgid ""
103 "\n"
104 "View, install and remove available or installed packages."
105 msgstr ""
106 "\n"
107 "Преглед, инсталиране и премахване на налични или инсталирани пакети."
108
109 msgid " packages selected."
110 msgstr " избрани пакети."
111
112 msgid " updates available."
113 msgstr " ъпдейти на разположение."
114
115 msgid " wireless networks found!"
116 msgstr "Открити са безжични мрежи!"
117
118 msgid "%H:%M"
119 msgstr "%Ч:%М"
120
121 msgid "%d jobs are running in the background!"
122 msgstr "%d процеси работят на заден план!"
123
124 msgid "%d min"
125 msgstr "%d мин"
126
127 msgid "%d services found!"
128 msgstr "%d намерени програми!"
129
130 msgid "%s updated package available"
131 msgid_plural "%s updated packages available"
132 msgstr[0] "%s актуализиран пакет е наличен"
133 msgstr[1] "%s актуализирани пакети са налични"
134
135 msgid "(show optional DVD audio menu)"
136 msgstr "(покажи DVD аудио меню)"
137
138 msgid "* Only available if more than one interface is active."
139 msgstr "* На разположение само ако е активен повече от един интерфейс."
140
141 msgid "* Only available when entering hidden SSID or network key"
142 msgstr "* На разположение при въвеждане на скрит SSID или мрежов ключ."
143
144 msgid ".NFI Download failed:"
145 msgstr ".NFI Неуспешно изтегляне:"
146
147 msgid ""
148 ".NFI file passed md5sum signature check. You can safely flash this image!"
149 msgstr ""
150 ".NFI файла премина проверката. Можете безопасно да заредите този имидж!"
151
152 msgid "/usr/share/enigma2 directory"
153 msgstr "/usr/share/enigma2 директория"
154
155 msgid "/var directory"
156 msgstr "/var директория"
157
158 msgid "1 wireless network found!"
159 msgstr "1 безжична мрежа е открита!"
160
161 msgid "30 minutes"
162 msgstr "30 минути"
163
164 msgid "5 minutes"
165 msgstr "5 минути"
166
167 msgid "60 minutes"
168 msgstr "60 минути"
169
170 msgid "<unknown>"
171 msgstr "<непознат>"
172
173 msgid "A"
174 msgstr "А"
175
176 msgid ""
177 "A configuration file (%s) was modified since Installation.\n"
178 "Do you want to keep your version?"
179 msgstr ""
180 "Конфиг файла (%s) беше променен след инсталацията.\n"
181 "Искате ли да запазите вашата версия?"
182
183 msgid ""
184 "A finished record timer wants to set your\n"
185 "receiver to standby. Do that now?"
186 msgstr ""
187 "Таймера при завършване на запис желае да постави\n"
188 "Clarke-Tech в стендбай. Да го направи ли сега?"
189
190 msgid ""
191 "A finished record timer wants to shut down\n"
192 "your receiver. Shutdown now?"
193 msgstr ""
194 "Таймера при завършване на запис желае да изключи\n"
195 "вашия Clarke-Tech. Изключване сега?"
196
197 msgid "A graphical EPG for all services of an specific bouquet"
198 msgstr "Графичен режим на EPG за всички програми от определен букет"
199
200 msgid ""
201 "A record has been started:\n"
202 "%s"
203 msgstr ""
204 "Започна запис:\n"
205 "%s"
206
207 msgid ""
208 "A recording is currently running.\n"
209 "What do you want to do?"
210 msgstr ""
211 "Има запис в момента.\n"
212 "Какво да направя?"
213
214 msgid ""
215 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
216 "configure the positioner."
217 msgstr ""
218 "Има запис в момента. Моля спрете записа преди да опитате да конфигурирате "
219 "позиционера."
220
221 msgid ""
222 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
223 "start the satfinder."
224 msgstr ""
225 "Има запис в момента. Моля спрете записа преди да опитате да стартирате "
226 "satfinder."
227
228 msgid "A required tool (%s) was not found."
229 msgstr "Исканото устройство (%s) не беше намерено."
230
231 msgid ""
232 "A sleep timer wants to set your\n"
233 "receiver to standby. Do that now?"
234 msgstr ""
235 "Таймера за сън иска да превключи\n"
236 "Clarke-Tech в стендбай. Да го направи ли сега?"
237
238 msgid ""
239 "A sleep timer wants to shut down\n"
240 "your receiver. Shutdown now?"
241 msgstr ""
242 "Таймера за сън иска да изключи\n"
243 "вашия Clarke-Tech. Изключване сега?"
244
245 msgid ""
246 "A timer failed to record!\n"
247 "Disable TV and try again?\n"
248 msgstr ""
249 "Провален планиран запис!\n"
250 "Спиране на ТВ и опит отново?\n"
251
252 msgid "A/V settings"
253 msgstr "A/V Настройки"
254
255 msgid "AA"
256 msgstr "АА"
257
258 msgid "AB"
259 msgstr "AB"
260
261 msgid "AC3 default"
262 msgstr "AC3 по подразбиране"
263
264 msgid "AC3 downmix"
265 msgstr "AC3 -> стерео (downmix)"
266
267 msgid "Abort"
268 msgstr "Отмени"
269
270 msgid "About"
271 msgstr "Относно"
272
273 msgid "About..."
274 msgstr "Относно..."
275
276 msgid "Action on long powerbutton press"
277 msgstr "Продължително натискане на бутон POWER"
278
279 msgid "Action:"
280 msgstr "Действие:"
281
282 msgid "Activate Picture in Picture"
283 msgstr "Активиране Картина в Картината"
284
285 msgid "Activate network settings"
286 msgstr "Активиране мрежови настройки"
287
288 msgid "Adapter settings"
289 msgstr "Настройки на адаптера"
290
291 msgid "Add"
292 msgstr "Добавяне"
293
294 msgid "Add bookmark"
295 msgstr "Добавяне отметка"
296
297 msgid "Add WLAN configuration?"
298 msgstr "Добавяне настройки за WLAN?"
299
300 msgid "Add a mark"
301 msgstr "Добавяне Отметка"
302
303 msgid "Add a new title"
304 msgstr "Добавяне ново име"
305
306 msgid "Add network configuration?"
307 msgstr "Добавяне мрежови настройки?"
308
309 msgid "Add timer"
310 msgstr "Добавяне таймер"
311
312 msgid "Add title"
313 msgstr "Добавяне име"
314
315 msgid "Add to bouquet"
316 msgstr "Добави към букет"
317
318 msgid "Add to favourites"
319 msgstr "Добави към предпочитани"
320
321 msgid "Add/remove timer for current event"
322 msgstr "Добави/Премахнитаймер за текущото предаване"
323
324 msgid "Adjust 3D settings"
325 msgstr "3D настройки"
326
327 msgid "Adjust HDMI CEC settings"
328 msgstr "HDMI CEC настройки"
329
330 msgid ""
331 "Adjust the color settings so that all the color shades are distinguishable, "
332 "but appear as saturated as possible. If you are happy with the result, press "
333 "OK to close the video fine-tuning, or use the number keys to select other "
334 "test screens."
335 msgstr ""
336 "Настройте цветовете така, че всички цветни сенки да са различимии да са "
337 "максимално наситени. Ако сте доволни от резултата, натиснете OK за да "
338 "затворите фината настройка на картината, или използвайте цифровите бутони за "
339 "да изберете друг тест екран."
340
341 msgid "Advanced"
342 msgstr "Експертни"
343
344 msgid "Advanced options"
345 msgstr "Експертни Настройки"
346
347 msgid "Advanced Video Setup"
348 msgstr "Експертна Видео Настройка"
349
350 msgid "Advanced restore"
351 msgstr "Експертно Възстановяване"
352
353 msgid "After event"
354 msgstr "След предаването"
355
356 msgid ""
357 "After the start wizard is completed, you need to protect single services. "
358 "Refer to your receiver's manual on how to do that."
359 msgstr ""
360 "След завършване на стартовия помощник, вие трябва да protect single "
361 "services. Погледнете във вашата инструкция за Clarke-Tech как да го "
362 "направите."
363
364 msgid "Album"
365 msgstr "Албум"
366
367 msgid "All"
368 msgstr "Всички"
369
370 msgid "All satellites"
371 msgstr "Всички Сателити"
372
373 msgid "Alpha"
374 msgstr "Алфа"
375
376 msgid "Alternative radio mode"
377 msgstr "Алтернативен радио режим"
378
379 msgid "Alternative services tuner priority"
380 msgstr "Алтернативен приоритет на тунера"
381
382 msgid "Always ask before sending"
383 msgstr "Винаги питай преди изпращане"
384
385 msgid "An empty filename is illegal."
386 msgstr "Файл без име не се приема."
387
388 msgid "An unknown error occured!"
389 msgstr "Случи се непозната грешка!"
390
391 msgid "Anonymize crashlog?"
392 msgstr "Анонимен crashlog?"
393
394 msgid "Arabic"
395 msgstr "Арабски"
396
397 msgid ""
398 "Are you sure you want to activate this network configuration?\n"
399 "\n"
400 msgstr ""
401 "Искате ли да активирате тези мрежови настройки?\n"
402 "\n"
403
404 msgid ""
405 "Are you sure you want to delete\n"
406 "following backup:\n"
407 msgstr ""
408 "Искате ли да изтриете\n"
409 "този backup:\n"
410
411 msgid ""
412 "Are you sure you want to restart your network interfaces?\n"
413 "\n"
414 msgstr ""
415 "Искате ли да рестартирате вашия мрежов интерфейс?\n"
416 "\n"
417
418 msgid ""
419 "Are you sure you want to restore\n"
420 "following backup:\n"
421 msgstr ""
422 "Искате ли да възстановите\n"
423 "следния backup:\n"
424
425 msgid ""
426 "Are you sure you want to restore the backup?\n"
427 "Your receiver will restart after the backup has been restored!"
428 msgstr ""
429 "Искате ли да възстановите вашия backup?\n"
430 "Приемникът ще се рестартира след възстановяването"
431
432 msgid "Artist"
433 msgstr "Артист"
434
435 msgid "Ask before shutdown:"
436 msgstr "Питай преди изключване:"
437
438 msgid "Ask user"
439 msgstr "Питай потребител"
440
441 msgid "Aspect ratio"
442 msgstr "Режим Картина"
443
444 msgid "Audio"
445 msgstr "Аудио"
446
447 msgid "Audio options..."
448 msgstr "Аудио Настройки..."
449
450 msgid "Author: "
451 msgstr "Автор: "
452
453 msgid "Auto"
454 msgstr "Aвто"
455
456 msgid "Auto chapter split every ? minutes (0=never)"
457 msgstr "Автоматично разделяне на всеки ? минути (0=никога)"
458
459 msgid "Auto language selection"
460 msgstr "Автоматичен избор на език"
461
462 msgid "Auto scart switching"
463 msgstr "Автом.скарт превключване"
464
465 msgid "Automatic"
466 msgstr "Автоматично"
467
468 msgid "Automatic scan"
469 msgstr "Автоматично Търсене"
470
471 msgid "Back"
472 msgstr "Назад"
473
474 msgid "Background"
475 msgstr "Фон"
476
477 msgid "Backup Mode"
478 msgstr "Backup Режим"
479
480 msgid "Backup done."
481 msgstr "Backup завършен."
482
483 msgid "Backup failed."
484 msgstr "Backup неуспех."
485
486 msgid "Backup is done. Please press OK to see the result."
487 msgstr "Backup завършен. Натиснете OK за да видите резултата."
488
489 msgid "Backup system settings"
490 msgstr "Backup системни настройки"
491
492 msgid "Band"
493 msgstr "Лента"
494
495 msgid "Bandwidth"
496 msgstr "Ширина на лента"
497
498 msgid "Begin time"
499 msgstr "Начало време"
500
501 msgid "Behavior of 'pause' when paused"
502 msgstr "Действие на 'пауза' когато е в режим пауза"
503
504 msgid "Behavior of 0 key in PiP-mode"
505 msgstr "Действие на бутон 0 в режим PiP"
506
507 msgid "Behavior when a movie is started"
508 msgstr "Действие при старт на филм"
509
510 msgid "Behavior when a movie is stopped"
511 msgstr "Действие при спиране на филм"
512
513 msgid "Behavior when a movie reaches the end"
514 msgstr "Действие при завършване на филм"
515
516 msgid "Brightness"
517 msgstr "Яркост"
518
519 msgid "Bulgarian"
520 msgstr "Български"
521
522 msgid "Burn DVD"
523 msgstr "Запиши DVD"
524
525 msgid "Burn existing image to DVD"
526 msgstr "Запис на съществуващ имидж на DVD"
527
528 msgid "Burn to DVD..."
529 msgstr "Запиши на DVD..."
530
531 msgid ""
532 "By pressing the OK Button on your remote control, the info bar is being "
533 "displayed."
534 msgstr "С натискане бутон OK на дистанционното, инфо лентата се показва."
535
536 msgid "Cancel"
537 msgstr "Отказ"
538
539 msgid "Capacity: "
540 msgstr "Капацитет: "
541
542 msgid "Card"
543 msgstr "Карта"
544
545 msgid "Catalan"
546 msgstr "Каталонски"
547
548 msgid "Change bouquets in quickzap"
549 msgstr "Смяна букет при бързопревкл."
550
551 msgid "Change dir."
552 msgstr "Смяна дир."
553
554 msgid "Change pin code"
555 msgstr "Смяна ПИН код"
556
557 msgid "Change service PIN"
558 msgstr "Смяна ПИН на услуги"
559
560 msgid "Change service PINs"
561 msgstr "Смяна ПИН на услуги"
562
563 msgid "Change setup PIN"
564 msgstr "Смяна ПИН за настройки"
565
566 msgid "Channel"
567 msgstr "Канал"
568
569 msgid "Channel Selection"
570 msgstr "Избор Канали"
571
572 msgid "Channel not in services list"
573 msgstr "Каналът не е в списъка"
574
575 msgid "Channel:"
576 msgstr "Канал:"
577
578 msgid "Channellist menu"
579 msgstr "Меню списък с канали"
580
581 msgid "Chapter"
582 msgstr "Глава"
583
584 msgid "Chapter:"
585 msgstr "Глава:"
586
587 msgid "Check"
588 msgstr "Проверка"
589
590 msgid "Checking filesystem..."
591 msgstr "Проверявам файловата с-ма..."
592
593 msgid "Choose Tuner"
594 msgstr "Избор Тунер"
595
596 msgid "Choose a wireless network"
597 msgstr "Изберете безжична мрежа"
598
599 msgid "Choose backup files"
600 msgstr "Избор backup файлове"
601
602 msgid "Choose backup location"
603 msgstr "Избор backup местоположение"
604
605 msgid "Choose bouquet"
606 msgstr "Избор Букет"
607
608 msgid "Choose source"
609 msgstr "Избор източник"
610
611 msgid "Choose target folder"
612 msgstr "Избор папка за целта"
613
614 msgid "Choose upgrade source"
615 msgstr "Избор източник за ъпгрейд"
616
617 msgid "Choose your Skin"
618 msgstr "Избор на Кожа"
619
620 msgid "Circular left"
621 msgstr "Кръгова лява"
622
623 msgid "Circular right"
624 msgstr "Кръгова дясна"
625
626 msgid "Cleanup"
627 msgstr "Почистване"
628
629 msgid "Cleanup Wizard"
630 msgstr "Помощник за Почистване"
631
632 msgid "Clear before scan"
633 msgstr "Изчистване преди сканиране"
634
635 msgid "Clear log"
636 msgstr "Изтрий лога"
637
638 msgid "Close"
639 msgstr "Затваряне"
640
641 msgid "Collection name"
642 msgstr "Име на Колекцията"
643
644 msgid "Collection settings"
645 msgstr "Настройки на Колекция"
646
647 msgid "Color Format"
648 msgstr "Цветови Формат"
649
650 msgid "Command execution..."
651 msgstr "Изпълнение на команда..."
652
653 msgid "Command order"
654 msgstr "Ред на команди"
655
656 msgid "Communication"
657 msgstr "Комуникация"
658
659 msgid "Complete"
660 msgstr "Завършен"
661
662 msgid "Config"
663 msgstr "Конфиг"
664
665 msgid "Configuration mode"
666 msgstr "Режим Конфигурация"
667
668 msgid "Configuration mode: %s"
669 msgstr "Режим Конфигурация: %s"
670
671 msgid "Configuration..."
672 msgstr "Конфигурация..."
673
674 msgid "Configure interface"
675 msgstr "Конфигуриране интерфейс."
676
677 msgid "Configure nameservers"
678 msgstr "Конфигуриране nameservers"
679
680 msgid "Configure your internal LAN"
681 msgstr "Конфигуриране на вашата вътрешна LAN."
682
683 msgid "Configure your network again"
684 msgstr "Повторно конфигуриране на вашата мрежа."
685
686 msgid "Configure your wireless LAN again"
687 msgstr "Повторно конфигуриране на вашата WLAN мрежа."
688
689 msgid "Configuring"
690 msgstr "Конфигуриране"
691
692 msgid "Conflicting timer"
693 msgstr "Несъвместим таймер"
694
695 msgid "Connect"
696 msgstr "Свържи"
697
698 msgid "Connect to a wireless network"
699 msgstr "Свържи се с безжична мрежа"
700
701 msgid "Connected to"
702 msgstr "Свързан с"
703
704 msgid "Connected to Fritz!Box!"
705 msgstr "Свързан с Fritz!Box!"
706
707 msgid "Connected!"
708 msgstr "Свързан!"
709
710 msgid "Connecting to Fritz!Box..."
711 msgstr "Свързване с Fritz!Box..."
712
713 msgid ""
714 "Connection to Fritz!Box\n"
715 "failed! (%s)\n"
716 "retrying..."
717 msgstr ""
718 "Връзката с Fritz!Box\n"
719 "пропадна! (%s)\n"
720 "нов опит..."
721
722 msgid "Content does not fit on DVD!"
723 msgstr "Съдържанието не се побира на DVD!"
724
725 msgid "Continue"
726 msgstr "Продължи"
727
728 msgid "Continue in background"
729 msgstr "Продължаване като фон"
730
731 msgid "Continue playing"
732 msgstr "Продължи възпроизвеждането"
733
734 msgid "Contrast"
735 msgstr "Контраст"
736
737 msgid "Could not connect to receiver .NFI Image Feed Server:"
738 msgstr "Не мога да се свържа с Clarke-Tech .NFI имидж сървър:"
739
740 msgid "Could not load Medium! No disc inserted?"
741 msgstr "Не мога да заредя диска! Не е поставен диск?"
742
743 msgid "Couldn't record due to conflicting timer %s"
744 msgstr "Не може да се записва поради конфликт с таймера %s"
745
746 msgid "Crashlog settings"
747 msgstr "Crashlog настройки"
748
749 msgid "CrashlogAutoSubmit"
750 msgstr "CrashlogAutoSubmit"
751
752 msgid "CrashlogAutoSubmit settings"
753 msgstr "CrashlogAutoSubmit настройки"
754
755 msgid "CrashlogAutoSubmit settings..."
756 msgstr "Настройки CrashlogAutoSubmit..."
757
758 msgid ""
759 "Crashlogs found!\n"
760 "Send them to Dream Multimedia ?"
761 msgstr ""
762 "Открит crashlog!\n"
763 "Изпращане до Dream Multimedia?"
764
765 msgid "Create DVD-ISO"
766 msgstr "Създай DVD-ISO"
767
768 msgid "Create movie folder failed"
769 msgstr "Грешка при създаване папка за филми"
770
771 msgid "Creating directory %s failed."
772 msgstr "Грешка при създаване директория %s."
773
774 msgid "Creating partition failed"
775 msgstr "Грешка при създаване на партишън"
776
777 msgid "Croatian"
778 msgstr "Хърватски"
779
780 msgid "Current Transponder"
781 msgstr "Текущ Транспондер"
782
783 msgid "Current settings:"
784 msgstr "Текущи настройки:"
785
786 msgid "Current version:"
787 msgstr "Текуща версия:"
788
789 msgid "Customize"
790 msgstr "Лични настройки"
791
792 msgid "Cut"
793 msgstr "Изрежи"
794
795 msgid "Czech"
796 msgstr "Чешки"
797
798 msgid "DVD Player"
799 msgstr "DVD Плеър"
800
801 msgid "Danish"
802 msgstr "Датски"
803
804 msgid "Date"
805 msgstr "Дата"
806
807 msgid "Decide what should be done when crashlogs are found."
808 msgstr "Определете какво да се направи при открит crashlog."
809
810 msgid "Decide what should happen to the crashlogs after submission."
811 msgstr "Определете какво да се прави с crashlogs след подаването им."
812
813 msgid "Deep standby"
814 msgstr "Изключване"
815
816 msgid "Default Settings"
817 msgstr "Стандартни Настройки"
818
819 msgid "Default services lists"
820 msgstr "Стандартни списъци с канали"
821
822 msgid "Default settings"
823 msgstr "Стандартни Настройки"
824
825 msgid "Delay"
826 msgstr "Забавяне"
827
828 msgid "Delete"
829 msgstr "Изтриване"
830
831 msgid "Delete crashlogs"
832 msgstr "Изтриване на crashlog"
833
834 msgid "Delete entry"
835 msgstr "Изтриване запис"
836
837 msgid "Delete failed!"
838 msgstr "Неуспешно изтриване!"
839
840 msgid ""
841 "Delete no more configured satellite\n"
842 "%s?"
843 msgstr ""
844 "Изтриване на вече не конфигурирания сателит\n"
845 "%s?"
846
847 msgid "Description"
848 msgstr "Описание"
849
850 msgid "Deselect"
851 msgstr "Отмяна Избор"
852
853 msgid "Destination directory"
854 msgstr "Назначена директория"
855
856 msgid "Detected HDD:"
857 msgstr "Oткрит HDD:"
858
859 msgid "Detected NIMs:"
860 msgstr "Открит NIMs:"
861
862 msgid "DiSEqC mode"
863 msgstr "DiSEqC режим"
864
865 msgid "DiSEqC repeats"
866 msgstr "DiSEqC повторения"
867
868 msgid "Direct playback of linked titles without menu"
869 msgstr "Директно възпроизвеждане на свързаните заглавия без менюта"
870
871 msgid "Directory %s nonexistent."
872 msgstr "Директория %s не съществува."
873
874 msgid "Disable"
875 msgstr "Спри"
876
877 msgid "Disable Picture in Picture"
878 msgstr "Спри Картина в Картината"
879
880 msgid "Disable subtitles"
881 msgstr "Спри Субтитри"
882
883 msgid "Disable crashlog reporting"
884 msgstr "Спри изпращането на crashlogs"
885
886 msgid "Disable timer"
887 msgstr "Спри таймер"
888
889 msgid "Disabled"
890 msgstr "Спрян"
891
892 msgid "Dish"
893 msgstr "Антена"
894
895 msgid "Display 16:9 content as"
896 msgstr "Покажи 16:9 като"
897
898 msgid "Display 4:3 content as"
899 msgstr "Покажи 4:3 като"
900
901 msgid "Display >16:9 content as"
902 msgstr "Покажи >16:9 като"
903
904 msgid "Display setup"
905 msgstr "Настройки Дисплей"
906
907 msgid "Do not record"
908 msgstr "Не записвай"
909
910 msgid "Display and Userinterface"
911 msgstr "Дисплей и Юзъринтерфейс"
912
913 msgid ""
914 "Do you really want to REMOVE\n"
915 "the plugin \"%s\"?"
916 msgstr ""
917 "Искате ли да премахнете\n"
918 "плъгина \"%s\"?"
919
920 msgid ""
921 "Do you really want to check the filesystem?\n"
922 "This could take lots of time!"
923 msgstr ""
924 "Искате ли да проверите файловата система?\n"
925 "Това може да отнеме доста време!"
926
927 msgid "Do you really want to delete %s?"
928 msgstr "Наистина ли искате да изтриете %s?"
929
930 msgid ""
931 "Do you really want to download\n"
932 "the plugin \"%s\"?"
933 msgstr ""
934 "Искате ли да изтеглите\n"
935 "плъгина \"%s\"?"
936
937 msgid ""
938 "Do you really want to initialize the harddisk?\n"
939 "All data on the disk will be lost!"
940 msgstr ""
941 "Наистина ли искате да инициализирате твърдия диск?\n"
942 "Всички данни на диска ще бъдат изтрити!"
943
944 msgid "Do you really want to remove directory %s from the disk?"
945 msgstr "Наистина ли искате да премахнете директория %s от диска?"
946
947 msgid "Do you really want to remove your bookmark of %s?"
948 msgstr "Наистина ли искате да премахнете вашия bookmark от %s?"
949
950 msgid ""
951 "Do you want to backup now?\n"
952 "After pressing OK, please wait!"
953 msgstr ""
954 "Искате ли да съхраните копие сега?\n"
955 "След натискане OK, моля изчакайте!"
956
957 msgid "Do you want to burn this collection to DVD medium?"
958 msgstr "Наистина ли искате да запишете тази колекция на DVD?"
959
960 msgid "Do you want to do a service scan?"
961 msgstr "Искате ли да сканирам за канали?"
962
963 msgid "Do you want to do another manual service scan?"
964 msgstr "Искате ли да извърша друго ръчно сканиране?"
965
966 msgid "Do you want to enable the parental control feature on your receiver?"
967 msgstr ""
968 "Искате ли да включа опцията за родителски контрол на вашия Clarke-Tech?"
969
970 msgid "Do you want to install default sat lists?"
971 msgstr "Да инсталирм ли стандартните листи с канали?"
972
973 msgid "Do you want to install the package:\n"
974 msgstr "Да инсталирам ли пакета:\n"
975
976 msgid "Do you want to play DVD in drive?"
977 msgstr "Да възпроизведа ли DVD в устройството?"
978
979 msgid "Do you want to preview this DVD before burning?"
980 msgstr "Искате ли да прегледате това DVD преди записа?"
981
982 msgid "Do you want to reboot your receiver?"
983 msgstr "Искате ли да рестартирам вашия Clarke-Tech?"
984
985 msgid "Do you want to remove the package:\n"
986 msgstr "Искате ли да премахна пакета:\n"
987
988 msgid "Do you want to restore your settings?"
989 msgstr "Искате ли да възстановите вашите настройки?"
990
991 msgid "Do you want to resume this playback?"
992 msgstr "Да продължа ли с възпроизвеждането?"
993
994 msgid ""
995 "Do you want to submit your email address and name so that we can contact you "
996 "if needed?"
997 msgstr ""
998 "Искате ли да изпратите ваши данни(име и email) за да се свържем с вас при "
999 "нужда?"
1000
1001 msgid "Do you want to update your receiver to %s?"
1002 msgstr "Искате ли да актуализирате вашия Clarke-Tech към %s?"
1003
1004 msgid "Do you want to update your receiver?"
1005 msgstr "Искате ли да актуализирате вашия Clarke-Tech?"
1006
1007 msgid ""
1008 "Do you want to update your receiver?\n"
1009 "After pressing OK, please wait!"
1010 msgstr ""
1011 "Искате ли да актуализирате вашия Clarke-Tech?\n"
1012 "След натискане OK, моля изчакайте!"
1013
1014 msgid "Do you want to upgrade the package:\n"
1015 msgstr "Искате ли да ъпгрейднете този пакет:\n"
1016
1017 msgid "Do you want to view a tutorial?"
1018 msgstr "Искате ли да видите упътване?"
1019
1020 msgid "Don't ask, just send"
1021 msgstr "Не питай, просто изпращай"
1022
1023 msgid "Don't stop current event but disable coming events"
1024 msgstr "Не спирай текущото предаване но спри следващите"
1025
1026 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages"
1027 msgstr "Готово - Инсталирани или ъпгрейднати %d пакета"
1028
1029 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages with %d errors"
1030 msgstr "Готово - Инсталирани или ъпгрейднати %d пакета с %d грешки"
1031
1032 msgid "Done - Installed, upgraded or removed %d packages with %d errors"
1033 msgstr "Готово - Инсталирани, ъпгрейднати или премахнати %d пакета с %d грешки"
1034
1035 msgid "Download"
1036 msgstr "Изтегли"
1037
1038 msgid "Download .NFI-Files for USB-Flasher"
1039 msgstr "Изтегли .NFI-Файлове за USB-флашка"
1040
1041 msgid "Download plugins"
1042 msgstr "Изтегли плъгини"
1043
1044 msgid "Downloadable new plugins"
1045 msgstr "Има нови плъгини за теглене"
1046
1047 msgid "Downloadable plugins"
1048 msgstr "Плъгини за теглене"
1049
1050 msgid "Downloading"
1051 msgstr "Изтегляне"
1052
1053 msgid "Downloading plugin information. Please wait..."
1054 msgstr "Изтеглям информация за плъгина. Моля изчакайте..."
1055
1056 msgid "Dutch"
1057 msgstr "Холандски"
1058
1059 msgid "EPG Selection"
1060 msgstr "Избор EPG"
1061
1062 msgid "ERROR - failed to scan (%s)!"
1063 msgstr "Грешка при сканиране (%s)!"
1064
1065 msgid "East"
1066 msgstr "Изток"
1067
1068 msgid "Edit"
1069 msgstr "Редактирай"
1070
1071 msgid "Edit DNS"
1072 msgstr "Редактирай DNS"
1073
1074 msgid "Edit bouquets list"
1075 msgstr "Редакт. списъка с букети"
1076
1077 msgid "Edit Title"
1078 msgstr "Редакт. Заглавие"
1079
1080 msgid "Edit chapters of current title"
1081 msgstr "Редакт. главите на текущото заглавие"
1082
1083 msgid "Edit services list"
1084 msgstr "Редакт. листа с канали"
1085
1086 msgid "Edit settings"
1087 msgstr "Редакт.настройки"
1088
1089 msgid "Edit the Nameserver configuration of your receiver.\n"
1090 msgstr "Редактиране DNS настройките за вашия Clarke-Tech.\n"
1091
1092 msgid "Edit the network configuration of your receiver.\n"
1093 msgstr "Редактиране мрежовите настройки за вашия Clarke-Tech.\n"
1094
1095 msgid "Edit title"
1096 msgstr "Редакт.заглавие"
1097
1098 msgid "Electronic Program Guide"
1099 msgstr "Електронен Програмен Гайд"
1100
1101 msgid "Enable"
1102 msgstr "Избери"
1103
1104 msgid "Enable 5V for active antenna"
1105 msgstr "Включи 5V за активната антена"
1106
1107 msgid "Enable multiple bouquets"
1108 msgstr "Разреши много букети"
1109
1110 msgid "Enable parental control"
1111 msgstr "Включи родителски контрол"
1112
1113 msgid "Enable timer"
1114 msgstr "Включи таймер"
1115
1116 msgid "Enabled"
1117 msgstr "Разрешен"
1118
1119 msgid "Encrypted: %s"
1120 msgstr "Кодиран: %s"
1121
1122 msgid "Encryption"
1123 msgstr "Кодировка"
1124
1125 msgid "Encryption Type"
1126 msgstr "Тип Кодировка"
1127
1128 msgid "End time"
1129 msgstr "Край"
1130
1131 msgid "EndTime"
1132 msgstr "Край"
1133
1134 msgid "English"
1135 msgstr "Английски"
1136
1137 msgid "Enter WLAN network name/SSID:"
1138 msgstr "Въведете името/SSID на WLAN:"
1139
1140 msgid "Enter WLAN passphrase/key:"
1141 msgstr "Въведете паролата/ключа за WLAN:"
1142
1143 msgid "Enter main menu..."
1144 msgstr "Влезте в главното меню..."
1145
1146 msgid "Enter the service pin"
1147 msgstr "Въведете ПИН за канали"
1148
1149 msgid "Enter your email address so that we can contact you if needed."
1150 msgstr "Въведете вашия e-mail адрес за да се свържем с вас при нужда."
1151
1152 msgid "Error"
1153 msgstr "Грешка"
1154
1155 msgid "Error executing plugin"
1156 msgstr "Грешка при стартиране на плъгина"
1157
1158 msgid ""
1159 "Error: %s\n"
1160 "Retry?"
1161 msgstr ""
1162 "Грешка: %s\n"
1163 "Да опитам отново?"
1164
1165 msgid "Eventview"
1166 msgstr "Виж предаването"
1167
1168 msgid "Everything is fine"
1169 msgstr "Всичко е ОК"
1170
1171 msgid "Exit"
1172 msgstr "Изход"
1173
1174 msgid "Exit editor"
1175 msgstr "Изход редактор"
1176
1177 msgid "Exit network wizard"
1178 msgstr "Изход от мрежовия помощник"
1179
1180 msgid "Exit the cleanup wizard"
1181 msgstr "Изход от помощника за почистване"
1182
1183 msgid "Exit the wizard"
1184 msgstr "Изход от помощника"
1185
1186 msgid "Exit wizard"
1187 msgstr "Изход от помощника"
1188
1189 msgid "Expert"
1190 msgstr "Експерт"
1191
1192 msgid "Extended setup..."
1193 msgstr "Разширени Настройки..."
1194
1195 msgid "Factory reset"
1196 msgstr "Фабрични настройки"
1197
1198 msgid "Failed"
1199 msgstr "Грешка"
1200
1201 msgid "Fast"
1202 msgstr "Бърз"
1203
1204 msgid "Fast DiSEqC"
1205 msgstr "Бърз DiSEqC"
1206
1207 msgid "Fast Scan"
1208 msgstr "Бързо Сканиране"
1209
1210 msgid "Fast Forward speeds"
1211 msgstr "Скорост превъртане напред"
1212
1213 msgid "Favourites"
1214 msgstr "Предпочитани"
1215
1216 msgid "Filesystem check"
1217 msgstr "Проверка файлова с-ма"
1218
1219 msgid "Filesystem contains uncorrectable errors"
1220 msgstr "Файловата система съдържа непоправими грешки"
1221
1222 msgid "Finetune"
1223 msgstr "Фина Настройка"
1224
1225 msgid "Finished"
1226 msgstr "Завърши"
1227
1228 msgid "Finished configuring your network"
1229 msgstr "Завърши мрежовата конфигурация"
1230
1231 msgid "Finished restarting your network"
1232 msgstr "Завърши рестартирането на мрежата"
1233
1234 msgid "Finnish"
1235 msgstr "Край"
1236
1237 msgid "Flashing failed"
1238 msgstr "Грешка при флашване"
1239
1240 msgid "Format"
1241 msgstr "Форматиране"
1242
1243 msgid "French"
1244 msgstr "Френски"
1245
1246 msgid "Frequency"
1247 msgstr "Честота"
1248
1249 msgid "Frequency bands"
1250 msgstr "Честотна лента"
1251
1252 msgid "Fri"
1253 msgstr "Пет"
1254
1255 msgid "Friday"
1256 msgstr "Петък"
1257
1258 msgid "Frisian"
1259 msgstr "Фризийски"
1260
1261 msgid "Fsck failed"
1262 msgstr "Fsck грешка"
1263
1264 msgid "Function not yet implemented"
1265 msgstr "Функцията не е изпълнима"
1266
1267 msgid ""
1268 "GUI needs a restart to apply a new skin\n"
1269 "Do you want to Restart the GUI now?"
1270 msgstr ""
1271 "GUI трябва да се рестартира за да приложи новата кожа\n"
1272 "Да рестартирам ли GUI сега?"
1273
1274 msgid "Gateway"
1275 msgstr "Шлюз"
1276
1277 msgid "General AC3 Delay"
1278 msgstr "AC3 закъснение"
1279
1280 msgid "General PCM Delay"
1281 msgstr "PCM закъснение"
1282
1283 msgid "Genre"
1284 msgstr "Жанр"
1285
1286 msgid "German"
1287 msgstr "Немски"
1288
1289 msgid "Getting plugin information. Please wait..."
1290 msgstr "Приемам инфо за плъгина. Моля изчакайте..."
1291
1292 msgid "Goto 0"
1293 msgstr "Към 0"
1294
1295 msgid "Goto position"
1296 msgstr "Към позиция"
1297
1298 msgid "Graphical Multi EPG"
1299 msgstr "Графичен Мулти ЕПГ"
1300
1301 msgid "Greek"
1302 msgstr "Гръцки"
1303
1304 msgid "Hard disk"
1305 msgstr "Твърд Диск"
1306
1307 msgid "Hard disk setup"
1308 msgstr "Настройки HDD"
1309
1310 msgid "Hard disk standby after"
1311 msgstr "HDD в готовност след"
1312
1313 msgid "Harddisk"
1314 msgstr "Твърд диск"
1315
1316 msgid "Hidden network SSID"
1317 msgstr "Скрит мрежов SSID"
1318
1319 msgid "High bitrate support"
1320 msgstr "Поддръжка висок битрейт"
1321
1322 msgid "Horizontal"
1323 msgstr "Хоризонтална"
1324
1325 msgid "How many minutes do you want to record?"
1326 msgstr "Колко минути желаете да запишете?"
1327
1328 msgid "How to handle found crashlogs?"
1329 msgstr "Какво да правя с crashlogs?"
1330
1331 msgid "Hungarian"
1332 msgstr "Унгарски"
1333
1334 msgid "IP Address"
1335 msgstr "IP Адрес"
1336
1337 msgid "ISO file is too large for this filesystem!"
1338 msgstr "ISO файла е много голям за тази файлова система!"
1339
1340 msgid "Icelandic"
1341 msgstr "Исландски"
1342
1343 msgid "If you can see this page, please press OK."
1344 msgstr "Ако виждате тази страница, моля натиснете ОК."
1345
1346 msgid ""
1347 "If you see this, something is wrong with\n"
1348 "your scart connection. Press OK to return."
1349 msgstr ""
1350 "Ако виждате това, нещо не е наред с\n"
1351 "вашата скарт връзка. Натиснете OK за връщане."
1352
1353 msgid ""
1354 "If your TV has a brightness or contrast enhancement, disable it. If there is "
1355 "something called \"dynamic\", set it to standard. Adjust the backlight level "
1356 "to a value suiting your taste. Turn down contrast on your TV as much as "
1357 "possible.\n"
1358 "Then turn the brightness setting as low as possible, but make sure that the "
1359 "two lowermost shades of gray stay distinguishable.\n"
1360 "Do not care about the bright shades now. They will be set up in the next "
1361 "step.\n"
1362 "If you are happy with the result, press OK."
1363 msgstr ""
1364 "Ако вашия ТВ има опция за подсилване на яркост или контраст, спрете я.Ако "
1365 "има режим \"dynamic\", поставете го на standard. Настройте подсветката така, "
1366 "че да отговаря на вкуса ви. Намалете контраста на вашия ТВ колкото се може "
1367 "повече.\n"
1368 "След това намалете яркостта колкото е възможно, но така, че двете сиви сенки "
1369 "най-отдолу да останат различими.\n"
1370 "Не се грижете за ярките сенки сега. Те ще се коригират при следващата "
1371 "стъпка.\n"
1372 "Ако сте доволни от резултата, натиснете OK."
1373
1374 msgid "Image: "
1375 msgstr "Имидж: "
1376
1377 msgid "In Progress"
1378 msgstr "Се Изпълнява"
1379
1380 msgid "Include your email and name (optional) in the mail?"
1381 msgstr "Включване на вашето име и email(по избор)в пощата?"
1382
1383 msgid "Increased voltage"
1384 msgstr "Увеличен волтаж"
1385
1386 msgid "Index"
1387 msgstr "Индекс"
1388
1389 msgid "Info"
1390 msgstr "Инфо"
1391
1392 msgid "Info bar"
1393 msgstr "Инфо Лента"
1394
1395 msgid "Info bar timeout"
1396 msgstr "Времетраене ИнфоЛента"
1397
1398 msgid "Information"
1399 msgstr "Информация"
1400
1401 msgid "Initialization"
1402 msgstr "Инициализация"
1403
1404 msgid "Initialize"
1405 msgstr "Инициализирай"
1406
1407 msgid "Initializing storage device..."
1408 msgstr "Инициализиране Твърд диск..."
1409
1410 msgid "Input"
1411 msgstr "Въведи"
1412
1413 msgid "Install"
1414 msgstr "Инсталирай"
1415
1416 msgid "Install a new image with a USB stick"
1417 msgstr "Инсталирай нов имидж с USB стик"
1418
1419 msgid "Install a new image with your web browser"
1420 msgstr "Инсталирай нов имидж с уеб браузър"
1421
1422 msgid "Install channel list"
1423 msgstr "Инсталирай списък с канали"
1424
1425 msgid "Install extensions."
1426 msgstr "Инсталирай плъгини."
1427
1428 msgid "Install local extension"
1429 msgstr "Инсталирай плъгин от HDD,USB или .tmp"
1430
1431 msgid "Install picons on"
1432 msgstr "Инсталирай picons"
1433
1434 msgid "Install softcam"
1435 msgstr "Инсталирай софткам"
1436
1437 msgid "Installation has completed."
1438 msgstr "Инсталирането завърши."
1439
1440 msgid "Installation or removal has completed."
1441 msgstr "Инсталирането или премахването завърши."
1442
1443 msgid "Install or remove finished."
1444 msgstr "Инсталацията или премахването завърши."
1445
1446 msgid "Install settings, skins, software..."
1447 msgstr "Инсталация настройки, кожи, софтуер..."
1448
1449 msgid "Install software updates..."
1450 msgstr "Инсталирай софтуерна актуализация..."
1451
1452 msgid ""
1453 "Install/\n"
1454 "Remove"
1455 msgstr ""
1456 "Инсталиране/\n"
1457 "Премахване"
1458
1459 msgid "Installation finished."
1460 msgstr "Инсталацията завърши."
1461
1462 msgid "Installing"
1463 msgstr "Инсталиране"
1464
1465 msgid "Installing Software..."
1466 msgstr "Инсталиране Софтуер..."
1467
1468 msgid "Installing default sat lists... Please wait..."
1469 msgstr "Инсталиране стандартни сат листи... Моля изчакайте..."
1470
1471 msgid "Installing defaults... Please wait..."
1472 msgstr "Инсталация стандартни... Моля изчакайте..."
1473
1474 msgid "Installing package content... Please wait..."
1475 msgstr "Инсталиране package content... Моля изчакайте..."
1476
1477 msgid "Instant record..."
1478 msgstr "Моментален Запис..."
1479
1480 msgid "Intermediate"
1481 msgstr "Междинен"
1482
1483 msgid "Internal flash"
1484 msgstr "Вътрешна Флаш"
1485
1486 msgid "Invalid location"
1487 msgstr "Грешно Място"
1488
1489 msgid "Invalid directory selected: %s"
1490 msgstr "Избрана грешна директория: %s"
1491
1492 msgid "Inversion"
1493 msgstr "Инверсия"
1494
1495 msgid "Invert display"
1496 msgstr "Обръщане дисплей"
1497
1498 msgid "Is this videomode ok?"
1499 msgstr "Този видео режим коректен ли е?"
1500
1501 msgid "Italian"
1502 msgstr "Италиански"
1503
1504 msgid "Keyboard"
1505 msgstr "Клавиатура"
1506
1507 msgid "Keyboard setup"
1508 msgstr "Настройка Клавиатура"
1509
1510 msgid "LAN adapter"
1511 msgstr "LAN Адаптер"
1512
1513 msgid "Language"
1514 msgstr "Език"
1515
1516 msgid "Language selection"
1517 msgstr "Избор Език"
1518
1519 msgid "Last upgrade: "
1520 msgstr "Последна актуализация: "
1521
1522 msgid "Last speed"
1523 msgstr "Последна скорост"
1524
1525 msgid "Latitude"
1526 msgstr "Ширина"
1527
1528 msgid "Latvian"
1529 msgstr "Латвийски"
1530
1531 msgid "Leave DVD Player?"
1532 msgstr "Изход DVD Плеър?"
1533
1534 msgid "Left"
1535 msgstr "Лява"
1536
1537 msgid "Limit east"
1538 msgstr "Източен лимит"
1539
1540 msgid "Limit west"
1541 msgstr "Западен лимит"
1542
1543 msgid "Limits off"
1544 msgstr "Изкл.лимити"
1545
1546 msgid "Limits on"
1547 msgstr "Бкл.лимити"
1548
1549 msgid "Lithuanian"
1550 msgstr "Литовски"
1551
1552 msgid "Load"
1553 msgstr "Зареди"
1554
1555 msgid "Load Length of Movies in Movielist"
1556 msgstr "Зареди дължината на филма в списъка"
1557
1558 msgid "Local network"
1559 msgstr "Локална Мрежа"
1560
1561 msgid "Location"
1562 msgstr "Местоположение"
1563
1564 msgid "Lock:"
1565 msgstr "Закл:"
1566
1567 msgid "Log results to harddisk"
1568 msgstr "Записване Log на твърдия диск"
1569
1570 msgid "Long key press"
1571 msgstr "Дълго натискане на Бутон"
1572
1573 msgid "Longitude"
1574 msgstr "Дължина"
1575
1576 msgid "MORE"
1577 msgstr "ОЩЕ"
1578
1579 msgid "Main menu"
1580 msgstr "Основно Меню"
1581
1582 msgid "Mainmenu"
1583 msgstr "Основно Меню"
1584
1585 msgid "Manage extensions"
1586 msgstr "Управление на пакети"
1587
1588 msgid "Manage your receiver's software"
1589 msgstr "Управление софтуера на ресийвъра"
1590
1591 msgid "Manual Scan"
1592 msgstr "Ръчно Търсене"
1593
1594 msgid "Manual scan"
1595 msgstr "Ръчно търсене"
1596
1597 msgid "Manual transponder"
1598 msgstr "Ръчен транспондер"
1599
1600 msgid "Manufacturer"
1601 msgstr "Производител"
1602
1603 msgid "Margin after record"
1604 msgstr "Граница след запис"
1605
1606 msgid "Margin before record (minutes)"
1607 msgstr "Граница преди запис (минути)"
1608
1609 msgid "Media player"
1610 msgstr "Медиа Плеър"
1611
1612 msgid "MediaPlayer"
1613 msgstr "Медиа Плеър"
1614
1615 msgid "Menu"
1616 msgstr "Меню"
1617
1618 msgid "Message"
1619 msgstr "Съобщение"
1620
1621 msgid "Message..."
1622 msgstr "Съобщение..."
1623
1624 msgid "Mkfs failed"
1625 msgstr "Mkfs грешка"
1626
1627 msgid "Mode"
1628 msgstr "Режим"
1629
1630 msgid "Model: "
1631 msgstr "Модел: "
1632
1633 msgid "Modulation"
1634 msgstr "Модулация"
1635
1636 msgid "Modulator"
1637 msgstr "Модулатор"
1638
1639 msgid "Mon"
1640 msgstr "Пон"
1641
1642 msgid "Mon-Fri"
1643 msgstr "Пон-Пет"
1644
1645 msgid "Monday"
1646 msgstr "Понеделник"
1647
1648 msgid "Mount failed"
1649 msgstr "Грешка при маунт"
1650
1651 msgid "Move Picture in Picture"
1652 msgstr "Местене PiP"
1653
1654 msgid "Move east"
1655 msgstr "Завърти на изток"
1656
1657 msgid "Move west"
1658 msgstr "Завърти на запад"
1659
1660 msgid "Multi EPG"
1661 msgstr "Мулти ЕПГ"
1662
1663 msgid "Multimedia"
1664 msgstr "Мултимедиа"
1665
1666 msgid "Mute"
1667 msgstr "Без звук"
1668
1669 msgid "NEXT"
1670 msgstr "Следващ"
1671
1672 msgid "NFI image flashing completed. Press Yellow to Reboot!"
1673 msgstr "Завърши флашването на имидж. Натиснете Жълт за Рестарт!"
1674
1675 msgid "NOW"
1676 msgstr "Сега"
1677
1678 msgid "Name"
1679 msgstr "Име"
1680
1681 msgid "Nameserver"
1682 msgstr "DNS"
1683
1684 msgid "Nameserver %d"
1685 msgstr "DNS %d"
1686
1687 msgid "Nameserver setup"
1688 msgstr "Настройки DNS"
1689
1690 msgid "Nameserver settings"
1691 msgstr "Настройки DNS"
1692
1693 msgid "Netmask"
1694 msgstr "Маска"
1695
1696 msgid "Network"
1697 msgstr "Мрежа"
1698
1699 msgid "Network configuration..."
1700 msgstr "Мрежова Конфигурация..."
1701
1702 msgid "Network mount"
1703 msgstr "Мрежов Маунт"
1704
1705 msgid "Network SSID"
1706 msgstr "Мрежов SSID"
1707
1708 msgid "Network wizard"
1709 msgstr "Мрежов Помощник"
1710
1711 msgid "Network scan"
1712 msgstr "Търсене в мрежа"
1713
1714 msgid "Network setup"
1715 msgstr "Настройки на Мрежа"
1716
1717 msgid "Network test"
1718 msgstr "Тест на мрежата"
1719
1720 msgid "Network test..."
1721 msgstr "Тест на мрежата..."
1722
1723 msgid "Network..."
1724 msgstr "Мрежа..."
1725
1726 msgid "Network:"
1727 msgstr "Мрежа:"
1728
1729 msgid "New"
1730 msgstr "Нови Канали"
1731
1732 msgid "New PIN"
1733 msgstr "Нов ПИН"
1734
1735 msgid "New version:"
1736 msgstr "Нова версия:"
1737
1738 msgid "Next"
1739 msgstr "Следващ"
1740
1741 msgid "No"
1742 msgstr "Не"
1743
1744 msgid "No (supported) DVDROM found!"
1745 msgstr "Не е намерен подходящ DVDROM!"
1746
1747 msgid "No 50 Hz, sorry. :("
1748 msgstr "Няма 50 Hz, съжалявам"
1749
1750 msgid "No Connection"
1751 msgstr "Няма Връзка!"
1752
1753 msgid "No HDD found or HDD not initialized!"
1754 msgstr "HDD Не е намерен или не е инициализиран!"
1755
1756 msgid "No Networks found"
1757 msgstr "Няма открита Мрежа"
1758
1759 msgid "No backup needed"
1760 msgstr "Няма нужда от backup"
1761
1762 msgid ""
1763 "No data on transponder!\n"
1764 "(Timeout reading PAT)"
1765 msgstr ""
1766 "Няма данни на транспондера!\n"
1767 "(Timeout reading PAT)"
1768
1769 msgid "No description available."
1770 msgstr "Няма налично описание."
1771
1772 msgid "No details for this image file"
1773 msgstr "Няма данни за този имидж файл"
1774
1775 msgid "No event info found, recording indefinitely."
1776 msgstr "Няма инфо за предаването, незабавен запис."
1777
1778 msgid "No free tuner!"
1779 msgstr "Няма свободен тунер!"
1780
1781 msgid "No networks found"
1782 msgstr "Не са открити мрежи!"
1783
1784 msgid ""
1785 "No packages were upgraded yet. So you can check your network and try again."
1786 msgstr "Няма ъпгрейднати пакети. Проверете мрежата и опитайте отново."
1787
1788 msgid "No picture on TV? Press EXIT and retry."
1789 msgstr "Няма картина на ТВ? Натиснете EXIT и опитайте отново."
1790
1791 msgid "No positioner capable frontend found."
1792 msgstr "Не е открит съвместим позиционер."
1793
1794 msgid "No satellite frontend found!!"
1795 msgstr "Не са открити сателити!!"
1796
1797 msgid "No tuner is configured for use with a diseqc positioner!"
1798 msgstr "Няма конфигуриран тунер с diseqc позиционер!"
1799
1800 msgid ""
1801 "No tuner is enabled!\n"
1802 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
1803 msgstr ""
1804 "Няма избран тунер!\n"
1805 "Моля настройте вашия тунер преди търсене на канали."
1806
1807 msgid "No useable USB stick found"
1808 msgstr "Няма открит работещ USB стик"
1809
1810 msgid ""
1811 "No valid service PIN found!\n"
1812 "Do you like to change the service PIN now?\n"
1813 "When you say 'No' here the service protection stay disabled!"
1814 msgstr ""
1815 "Не е открит валиде ПИН за канали!\n"
1816 "Искате ли да смените ПИН сега?\n"
1817 "Ако изберете 'Не' няма да има защита на каналите!"
1818
1819 msgid ""
1820 "No valid setup PIN found!\n"
1821 "Do you like to change the setup PIN now?\n"
1822 "When you say 'No' here the setup protection stay disabled!"
1823 msgstr ""
1824 "Не е открит валиде ПИН за настройки!\n"
1825 "Искате ли да смените ПИН сега?\n"
1826 "Ако изберете 'Не' няма да има защита на настройките!"
1827
1828 msgid "No wireless networks found! Please refresh."
1829 msgstr "Не са открити безжични мрежи! Моля обновете."
1830
1831 msgid ""
1832 "No working local network adapter found.\n"
1833 "Please verify that you have attached a network cable and your network is "
1834 "configured correctly."
1835 msgstr ""
1836 "Няма открит мрежов адаптер.\n"
1837 "Моля уверете се, че сте включили мрежовия кабел и вашата мрежа е "
1838 "конфигурирана правилно."
1839
1840 msgid ""
1841 "No working wireless network adapter found.\n"
1842 "Please verify that you have attached a compatible WLAN device and your "
1843 "network is configured correctly."
1844 msgstr ""
1845 "Няма открит безжичен мрежов адаптер.\n"
1846 "Моля уверете се, че сте включили съвместимо WLAN устройство и вашата мрежа е "
1847 "конфигурирана правилно."
1848
1849 msgid ""
1850 "No working wireless network interface found.\n"
1851 " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable "
1852 "your local network interface."
1853 msgstr ""
1854 "Няма открит безжичен мрежов интерфейс.\n"
1855 "Моля уверете се, че сте включили съвместимо WLAN устройство или включете "
1856 "вашия LAN интерфейс."
1857
1858 msgid "No, but restart from begin"
1859 msgstr "Не, но рестартирай от начало"
1860
1861 msgid "No, do nothing."
1862 msgstr "Не не прави нищо."
1863
1864 msgid "No, just start my receiver"
1865 msgstr "Не, просто стартирай Clarke-Tech"
1866
1867 msgid "No, not now"
1868 msgstr "Не, не сега."
1869
1870 msgid "No, scan later manually"
1871 msgstr "Не, сканирай ръчно по-късно"
1872
1873 msgid "No, send them never"
1874 msgstr "Не, никога не изпращай."
1875
1876 msgid "None"
1877 msgstr "Никой"
1878
1879 msgid "North"
1880 msgstr "Север"
1881
1882 msgid "Norwegian"
1883 msgstr "Норвежки"
1884
1885 msgid ""
1886 "Not enough diskspace. Please free up some diskspace and try again. (%d MB "
1887 "required, %d MB available)"
1888 msgstr ""
1889 "Няма достатъчно място. Моля освободете малко и опитайте отново. (%d MB "
1890 "необходими, %d MB налични)"
1891
1892 msgid ""
1893 "Nothing to scan!\n"
1894 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
1895 msgstr ""
1896 "Нищо за сканиране!\n"
1897 "Моля настройте вашия тунер преди търсене на канали."
1898
1899 msgid "Now Playing"
1900 msgstr "Сега Възпроизвеждам"
1901
1902 msgid ""
1903 "Now, use the contrast setting to turn up the brightness of the background as "
1904 "much as possible, but make sure that you can still see the difference "
1905 "between the two brightest levels of shades.If you have done that, press OK."
1906 msgstr ""
1907 "Сега използвайте настройките за контраста за да увеличите яркостта на фона "
1908 "колкото се може повече, но така, че да виждате разликите между двете най-"
1909 "ярки нива на сенките. Ако сте го направили, натиснете OK."
1910
1911 msgid "OK, guide me through the upgrade process"
1912 msgstr "OK, води ме през процеса на ъпгрейд"
1913
1914 msgid "OSD settings"
1915 msgstr "OSD Настройки"
1916
1917 msgid "OSD transparency"
1918 msgstr "OSD прозрачност"
1919
1920 msgid "Off"
1921 msgstr "Изкл."
1922
1923 msgid "On"
1924 msgstr "Вкл."
1925
1926 msgid "One"
1927 msgstr "Един"
1928
1929 msgid "Only free scan"
1930 msgstr "Търсене само Свободни"
1931
1932 msgid "Optionally enter your name if you want to."
1933 msgstr "Въведете вашето име ако желаете."
1934
1935 msgid "Orbital position"
1936 msgstr "Орбитална Позиция"
1937
1938 msgid "Package details for: "
1939 msgstr "Детайли за пакет: "
1940
1941 msgid "Package list update"
1942 msgstr "Ъпдейт на списъка с пакети"
1943
1944 msgid "Package removal failed.\n"
1945 msgstr "Грешка при премахване на пакет!\n"
1946
1947 msgid "Package removed successfully.\n"
1948 msgstr "Пакетът е премахнат успешно.\n"
1949
1950 msgid "Packet management"
1951 msgstr "Управление на пакети"
1952
1953 msgid "Packet manager"
1954 msgstr "Управление на пакети"
1955
1956 msgid "Page"
1957 msgstr "Страница"
1958
1959 msgid "Parent directory"
1960 msgstr "Главна Директория"
1961
1962 msgid "Parental control"
1963 msgstr "Родителски контрол"
1964
1965 msgid "Parental control services Еditor"
1966 msgstr "Родителски контрол редактор канали"
1967
1968 msgid "Parental control setup"
1969 msgstr "Настройки Родителски контрол"
1970
1971 msgid "Parental control type"
1972 msgstr "Вид Родителски контрол"
1973
1974 msgid "Password"
1975 msgstr "Парола"
1976
1977 msgid "Pause movie at end"
1978 msgstr "При завършване на филма натисни пауза"
1979
1980 msgid "Phone number"
1981 msgstr "Телефонен номер"
1982
1983 msgid "PiP Setup"
1984 msgstr "PiP Настройки"
1985
1986 msgid "Picture Player"
1987 msgstr "Плеър за Снимки"
1988
1989 msgid "PIN code needed"
1990 msgstr "Нужен е ПИН код"
1991
1992 msgid "Play"
1993 msgstr "Пусни"
1994
1995 msgid "Play Audio-CD..."
1996 msgstr "Пусни Аудио-CD..."
1997
1998 msgid "Play DVD"
1999 msgstr "Пусни DVD"
2000
2001 msgid "Play music..."
2002 msgstr "Пусни Музика..."
2003
2004 msgid "Play recorded movies..."
2005 msgstr "Пусни записаните филми..."
2006
2007 msgid "Please reboot"
2008 msgstr "Моля Рестартирайте"
2009
2010 msgid "Please select medium to be scanned"
2011 msgstr "Моля изберете Среда за Сканиране"
2012
2013 msgid "Please change recording endtime"
2014 msgstr "Променете времето за край на записа"
2015
2016 msgid "Please check your network settings!"
2017 msgstr "Моля проверете мрежовите настройки!"
2018
2019 msgid "Please choose an extension..."
2020 msgstr "Моля изберете разширение..."
2021
2022 msgid "Please choose he package..."
2023 msgstr "Mоля изберете пакет..."
2024
2025 msgid "Please choose the default services lists you want to install."
2026 msgstr "Моля изберете стандартни листи с канали които да се инсталират."
2027
2028 msgid ""
2029 "Please configure or verify your Nameservers by filling out the required "
2030 "values.\n"
2031 "When you are ready press OK to continue."
2032 msgstr ""
2033 "Конфигурирайте или потвърдете вашиите DNS сървъри като попълните нужните "
2034 "данни.\n"
2035 "Когато сте готови натиснете ОК за да продължа."
2036
2037 msgid ""
2038 "Please configure your internet connection by filling out the required "
2039 "values.\n"
2040 "When you are ready press OK to continue."
2041 msgstr ""
2042 "Конфигурирайте вашата интернет връзка като попълните нужните данни.\n"
2043 "Когато сте готови натиснете ОК за да продължа."
2044
2045 msgid "Please do not change any values unless you know what you are doing!"
2046 msgstr "Моля не променяйте данните освен ако знаете какво вършите!"
2047
2048 msgid "Please enter a name for the new bouquet"
2049 msgstr "Моля въведете име за новия букет"
2050
2051 msgid "Please enter a name for the new marker"
2052 msgstr "Моля въведете име за новата отметка"
2053
2054 msgid "Please enter a new filename"
2055 msgstr "Моля въведете ново име за файла"
2056
2057 msgid "Please enter filename (empty = use current date)"
2058 msgstr "Моля въведете име за файла (празно = текуща дата)"
2059
2060 msgid "Please enter name of the new directory"
2061 msgstr "Моля въведете име за новата директория"
2062
2063 msgid "Please enter the correct pin code"
2064 msgstr "Моля въведете коректен ПИН код"
2065
2066 msgid "Please enter the old pin code"
2067 msgstr "Моля въведете стария ПИН код"
2068
2069 msgid "Please enter your email address here:"
2070 msgstr "Моля въведете вашия email адрес тук:"
2071
2072 msgid "Please enter your name here (optional):"
2073 msgstr "Моля въведете вашето име тук (по избор):"
2074
2075 msgid "Please follow the instructions on the TV"
2076 msgstr "Моля следвайте инструкциите на ТВ"
2077
2078 msgid ""
2079 "Please note that the previously selected media could not be accessed and "
2080 "therefore the default directory is being used instead."
2081 msgstr ""
2082 "Имайте напредвид, че предишно избраното у-во не е достъпно и следователно "
2083 "вместо него се използва стандартната директория."
2084
2085 msgid "Please press OK to continue."
2086 msgstr "Натиснете ОК за да продължите."
2087
2088 msgid "Please press OK!"
2089 msgstr "Моля натиснете ОК!"
2090
2091 msgid "Please select a playlist to delete..."
2092 msgstr "Моля изберете плейлист за изтриване..."
2093
2094 msgid "Please select a playlist..."
2095 msgstr "Моля изберете плейлист..."
2096
2097 msgid "Please select a subservice to record..."
2098 msgstr "Моля изберете подканал за запис..."
2099
2100 msgid "Please select a subservice..."
2101 msgstr "Моля изберете подканал..."
2102
2103 msgid "Please select an option below."
2104 msgstr "Моля изберете някоя от опциите по долу."
2105
2106 msgid "Please select medium to use as backup location"
2107 msgstr "Моля изберете устройство за backup"
2108
2109 msgid "Please select target directory or medium"
2110 msgstr "Моля изберете директория или устройство"
2111
2112 msgid "Please select the movie path..."
2113 msgstr "Моля изберете път към филма..."
2114
2115 msgid ""
2116 "Please select the network interface that you want to use for your internet "
2117 "connection.\n"
2118 "\n"
2119 "Please press OK to continue."
2120 msgstr ""
2121 "Моля изберете мрежов интерфейс който искате да използвате за вашата интернет "
2122 "връзка.\n"
2123 "\n"
2124 "Натиснете ОК за да продължите."
2125
2126 msgid ""
2127 "Please select the wireless network that you want to connect to.\n"
2128 "\n"
2129 "Please press OK to continue."
2130 msgstr ""
2131 "Моля изберете безжичната мрежа с която искате да се свържете.\n"
2132 "\n"
2133 "Натиснете ОК за да продължите."
2134
2135 msgid "Please set up tuner B"
2136 msgstr "Моля настройте тунер В"
2137
2138 msgid "Please set up tuner C"
2139 msgstr "Моля настройте тунер С"
2140
2141 msgid "Please set up tuner D"
2142 msgstr "Моля настройте тунер D"
2143
2144 msgid ""
2145 "Please use direction keys to move the PiP window.\n"
2146 "Press Bouquet +/- to resize the window.\n"
2147 "Press OK to go back to the TV mode or EXIT to cancel the moving."
2148 msgstr ""
2149 "Използвайте стрелките за местене прозореца на PiP.\n"
2150 "Натиснете Букет +/- за промяна размера на прозореца.\n"
2151 "Натиснете OK за връщане в ТВ режим или EXIT за отмяна на местенето."
2152
2153 msgid ""
2154 "Please use the UP and DOWN keys to select your language. Afterwards press "
2155 "the OK button."
2156 msgstr ""
2157 "Използвайте UP и DOWN бутони за избор на вашия език. След това натиснете ОК"
2158
2159 msgid "Please wait for activation of your network configuration..."
2160 msgstr "Моля изчакайте за активиране на вашите мрежови настройки..."
2161
2162 msgid "Please wait while removing selected package..."
2163 msgstr "Моля изчакайте премахването на пакета..."
2164
2165 msgid "Please wait while scanning is in progress..."
2166 msgstr "Моля изчакайте докато завърши сканирането..."
2167
2168 msgid "Please wait while searching for removable packages..."
2169 msgstr "Моля изчакайте докато търся пакети за премахване..."
2170
2171 msgid "Please wait while we configure your network..."
2172 msgstr "Моля изчакайте докате се конфигурира мрежата..."
2173
2174 msgid "Please wait while we prepare your network interfaces..."
2175 msgstr "Моля изчакайте подготовката на вашия мрежов интерфейс..."
2176
2177 msgid "Please wait while we test your network..."
2178 msgstr "Моля изчакайте теста на вашата мрежа..."
2179
2180 msgid "Please wait while your network is restarting..."
2181 msgstr "Моля изчакайте докате мрежата се рестартира..."
2182
2183 msgid "Please wait..."
2184 msgstr "Моля изчакайте..."
2185
2186 msgid "Please wait... Loading list..."
2187 msgstr "Моля изчакайте...Зареждам списък..."
2188
2189 msgid "Plugin browser"
2190 msgstr "Плъгин браузър"
2191
2192 msgid "Plugin manager"
2193 msgstr "Плъгин manager"
2194
2195 msgid "Plugins"
2196 msgstr "Плъгини"
2197
2198 msgid "Polarity"
2199 msgstr "Поляризация"
2200
2201 msgid "Polarization"
2202 msgstr "Поляризация"
2203
2204 msgid "Polish"
2205 msgstr "Полски"
2206
2207 msgid "Port A"
2208 msgstr "Порт А"
2209
2210 msgid "Port B"
2211 msgstr "Порт B"
2212
2213 msgid "Port C"
2214 msgstr "Порт C"
2215
2216 msgid "Port D"
2217 msgstr "Порт D"
2218
2219 msgid "Portuguese"
2220 msgstr "Португалски"
2221
2222 msgid "Positioner"
2223 msgstr "Позиционер"
2224
2225 msgid "Positioner fine movement"
2226 msgstr "Фино задвижване на позиционера"
2227
2228 msgid "Positioner movement"
2229 msgstr "Задвижване на позиционера"
2230
2231 msgid "Positioner setup"
2232 msgstr "Настройка позиционер"
2233
2234 msgid "Positioner storage"
2235 msgstr "Позиционер запис"
2236
2237 msgid "Power threshold in mA"
2238 msgstr "Праг на захранването в mA"
2239
2240 msgid "Predefined transponder"
2241 msgstr "Определен транспондер"
2242
2243 msgid "Preparing... Please wait"
2244 msgstr "Подготовка...Моля изчакайте"
2245
2246 msgid "Press OK on your remote control to continue."
2247 msgstr "Натиснете ОК на дистанционното за да продължите."
2248
2249 msgid "Press OK to activate the settings."
2250 msgstr "Натиснете ОК за да активирате настройките."
2251
2252 msgid "Press OK to edit the settings."
2253 msgstr "Натиснете ОК за да редактирате настройките."
2254
2255 msgid "Press OK to get further details for %s"
2256 msgstr "Натиснете ОК за повече детайли относно %s"
2257
2258 msgid "Press OK to scan"
2259 msgstr "Натиснете ОК за търсене"
2260
2261 msgid "Press OK to start the scan"
2262 msgstr "Натиснете ОК за да започне търсенето"
2263
2264 msgid "Press OK to view full changelog"
2265 msgstr "OK -> Вижте пълния changelog"
2266
2267 msgid "Prev"
2268 msgstr "Предишен"
2269
2270 msgid "Preview menu"
2271 msgstr "Меню преглед"
2272
2273 msgid "Primary DNS"
2274 msgstr "Основен DNS"
2275
2276 msgid "Priority"
2277 msgstr "Приоритет"
2278
2279 msgid "Properties of current title"
2280 msgstr "Свойства за текущото заглавие"
2281
2282 msgid "Protect services"
2283 msgstr "Защита канали"
2284
2285 msgid "Protect setup"
2286 msgstr "Защита настройки"
2287
2288 msgid "Provider"
2289 msgstr "Провайдър"
2290
2291 msgid "Provider to scan"
2292 msgstr "Сканиране на Провайдър"
2293
2294 msgid "Providers"
2295 msgstr "Провайдъри"
2296
2297 msgid "Quick"
2298 msgstr "Бързо"
2299
2300 msgid "Quickzap"
2301 msgstr "Бързо превкл."
2302
2303 msgid "RC Menu"
2304 msgstr "RC Меню"
2305
2306 msgid "RF output"
2307 msgstr "RF изход"
2308
2309 msgid "Radio"
2310 msgstr "Радио"
2311
2312 msgid "Ram Disk"
2313 msgstr "Ram Диск"
2314
2315 msgid "Random"
2316 msgstr "Произволно"
2317
2318 msgid "Really close without saving settings?"
2319 msgstr "Да затворя ли без запис на настройките?"
2320
2321 msgid "Really delete done timers?"
2322 msgstr "Да изтрия ли завършените таймери?"
2323
2324 msgid "Really exit the subservices quickzap?"
2325 msgstr "Изход от бързо превключване на подканали?"
2326
2327 msgid "Really reboot now?"
2328 msgstr "Да рестартирам ли сега?"
2329
2330 msgid "Really restart now?"
2331 msgstr "Да рестартирам ли сега?"
2332
2333 msgid "Really shutdown now?"
2334 msgstr "Да изключа ли приемника?"
2335
2336 msgid "Reboot"
2337 msgstr "Рестарт"
2338
2339 msgid "Reception Settings"
2340 msgstr "Настройки за Приемане"
2341
2342 msgid "Record"
2343 msgstr "Запис"
2344
2345 msgid "Record time limited due to conflicting timer %s"
2346 msgstr "Времето за запис е ограничено поради конфликт с таймер %s"
2347
2348 msgid "Recorded files..."
2349 msgstr "Записани файлове..."
2350
2351 msgid "Recording"
2352 msgstr "Запис"
2353
2354 msgid "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds!"
2355 msgstr "Запис(и) се извършват или ще започнат до няколко секунди!"
2356
2357 msgid "Recordings"
2358 msgstr "Записи"
2359
2360 msgid "Recordings always have priority"
2361 msgstr "Записите винаги са с приоритет"
2362
2363 msgid "Reenter new PIN"
2364 msgstr "Въведете отново новия ПИН"
2365
2366 msgid "Refresh"
2367 msgstr "Обновяване"
2368
2369 msgid "Refresh Rate"
2370 msgstr "Честота на Обновяване"
2371
2372 msgid "Refresh rate selection."
2373 msgstr "Избор честота на обновяване."
2374
2375 msgid "Reload"
2376 msgstr "Презареди"
2377
2378 msgid "Reload black-/white lists"
2379 msgstr "Презареди черен/бял списък"
2380
2381 msgid "Remember service PIN"
2382 msgstr "Помни ПИН кода"
2383
2384 msgid "Remove"
2385 msgstr "Премахни"
2386
2387 msgid "Remove Bookmark"
2388 msgstr "Премахни Отметка"
2389
2390 msgid "Remove Plugins"
2391 msgstr "Премахни Плъгини"
2392
2393 msgid "Remove a mark"
2394 msgstr "Премахни Отметка"
2395
2396 msgid "Remove currently selected title"
2397 msgstr "Премахни избраното заглавие"
2398
2399 msgid "Remove failed."
2400 msgstr "Грешка при премахването!"
2401
2402 msgid "Remove finished."
2403 msgstr "Премахни завършените."
2404
2405 msgid "Remove plugins"
2406 msgstr "Премахни Плъгини"
2407
2408 msgid "Remove the broken .NFI file?"
2409 msgstr "Премахни повредения .NFI файл?"
2410
2411 msgid "Remove the incomplete .NFI file?"
2412 msgstr "Премахни непълния .NFI файл?"
2413
2414 msgid "Remove timer"
2415 msgstr "Премахни таймер"
2416
2417 msgid "Remove title"
2418 msgstr "Премахни заглавие"
2419
2420 msgid "Removed successfully."
2421 msgstr "Успешно премахване."
2422
2423 msgid "Removing"
2424 msgstr "Премахвам"
2425
2426 msgid "Removing directory %s failed. (Maybe not empty.)"
2427 msgstr "Грешка при премахване на директория %s. (Може би не е празна.)"
2428
2429 msgid "Rename"
2430 msgstr "Преименувай"
2431
2432 msgid "Rename crashlogs"
2433 msgstr "Преименувай crashlog"
2434
2435 msgid "Repeat"
2436 msgstr "Повтори"
2437
2438 msgid "Repeat Type"
2439 msgstr "Тип Повторения"
2440
2441 msgid "Repeating event currently recording... What do you want to do?"
2442 msgstr "Повтарящо се предаване се записва... Какво искате да направя?"
2443
2444 msgid "Repeats"
2445 msgstr "Повторения"
2446
2447 msgid "Resolution"
2448 msgstr "Резолюция"
2449
2450 msgid "Restart"
2451 msgstr "Рестарт"
2452
2453 msgid "Restart GUI"
2454 msgstr "Рестарт GUI"
2455
2456 msgid "Restart GUI now?"
2457 msgstr "Рестарт GUI сега?"
2458
2459 msgid "Restart enigma"
2460 msgstr "Рестарт енигма"
2461
2462 msgid "Restart network"
2463 msgstr "Рестарт мрежа"
2464
2465 msgid "Restart test"
2466 msgstr "Рестарт тест"
2467
2468 msgid "Restart your network connection and interfaces.\n"
2469 msgstr "Рестартиране на мрежата и интерфейсите.\n"
2470
2471 msgid "Restore"
2472 msgstr "Възстановаване"
2473
2474 msgid "Restore backups"
2475 msgstr "Възстановяване backups"
2476
2477 msgid "Restore running..."
2478 msgstr "Възстановяване..."
2479
2480 msgid "Restore system settings"
2481 msgstr "Възстановяване на системните настройки"
2482
2483 msgid ""
2484 "Restoring the settings is done. Please press OK to activate the restored "
2485 "settings now."
2486 msgstr ""
2487 "Завърши възстановяването. Натиснете OK за активиране на възстановените "
2488 "настройки."
2489
2490 msgid "Resume from last position"
2491 msgstr "Възобнови от последното място"
2492
2493 msgid "Resuming playback"
2494 msgstr "Възобновяване на възпроизвеждането"
2495
2496 msgid "Return to file browser"
2497 msgstr "Връщане към файловия браузър"
2498
2499 msgid "Return to movie list"
2500 msgstr "Връщане към списъка с филми"
2501
2502 msgid "Return to previous service"
2503 msgstr "Връщане към предишен канал"
2504
2505 msgid "Rewind speeds"
2506 msgstr "Скорост на превъртане"
2507
2508 msgid "Right"
2509 msgstr "Дясно"
2510
2511 msgid "Rotor turning speed"
2512 msgstr "Скорост на въртене на мотора"
2513
2514 msgid "Running"
2515 msgstr "Работят"
2516
2517 msgid "Russian"
2518 msgstr "Руски"
2519
2520 msgid "Sat"
2521 msgstr "Съб"
2522
2523 msgid "Sat / Dish Setup"
2524 msgstr "Настройки Сат / Антена"
2525
2526 msgid "Satellite"
2527 msgstr "Сателит"
2528
2529 msgid "Satellite Equipment Setup"
2530 msgstr "Сателитна Конфигурация"
2531
2532 msgid "Satellites"
2533 msgstr "Сателити"
2534
2535 msgid "Satfinder"
2536 msgstr "Търсене на Сателити"
2537
2538 msgid "Sats"
2539 msgstr "Сателити"
2540
2541 msgid "Satteliteequipment"
2542 msgstr "Сателитно оборудване"
2543
2544 msgid "Saturday"
2545 msgstr "Събота"
2546
2547 msgid "Save"
2548 msgstr "Запази"
2549
2550 msgid "Save Playlist"
2551 msgstr "Запази Плейлист"
2552
2553 msgid "Scan "
2554 msgstr "Търсене "
2555
2556 msgid "Scan Files..."
2557 msgstr "Търсене Файлове"
2558
2559 msgid "Scan Wireless Networks"
2560 msgstr "Търсене Безжични Мрежи"
2561
2562 msgid ""
2563 "Scan your network for wireless Access Points and connect to them using your "
2564 "WLAN USB Stick\n"
2565 msgstr ""
2566 "Търсене за безжични Точки за Достп и свързването към тях посредством вашия "
2567 "WLAN USB Стик\n"
2568
2569 msgid "Search east"
2570 msgstr "Търсене на изток"
2571
2572 msgid "Search west"
2573 msgstr "Търсене на запад"
2574
2575 msgid "Searching for new installed or removed packages. Please wait..."
2576 msgstr "Търсене на нови инсталирани или премахнати пакети. Моля изчакайте..."
2577
2578 msgid "Secondary DNS"
2579 msgstr "Допълнителен DNS"
2580
2581 msgid "Seek"
2582 msgstr "Търси"
2583
2584 msgid "Select"
2585 msgstr "Избери"
2586
2587 msgid "Select HDD"
2588 msgstr "Избери HDD"
2589
2590 msgid "Select Location"
2591 msgstr "Изберете Местоположение"
2592
2593 msgid "Select a network adapter"
2594 msgstr "Изберете Мрежов Адаптер"
2595
2596 msgid "Select a movie"
2597 msgstr "Изберете филм"
2598
2599 msgid "Select audio mode"
2600 msgstr "Изберете аудио режим"
2601
2602 msgid "Select audio track"
2603 msgstr "Изберете аудио"
2604
2605 msgid "Select channel to record from"
2606 msgstr "Изберете канал за запис"
2607
2608 msgid "Select files for backup. Currently selected:\n"
2609 msgstr "Изберете файлове за backup. В момента избрани:\n"
2610
2611 msgid "Select files/folders to backup..."
2612 msgstr "Изберете файлове/папки за backup..."
2613
2614 msgid "Select image"
2615 msgstr "Изберете имидж"
2616
2617 msgid "Select package"
2618 msgstr "Изберете пакет"
2619
2620 msgid "Select provider to add..."
2621 msgstr "Добавете провайдър..."
2622
2623 msgid "Select refresh rate"
2624 msgstr "Изберете скорост за обновяване"
2625
2626 msgid "Select service to add..."
2627 msgstr "Добавете канал..."
2628
2629 msgid "Select video input"
2630 msgstr "Изберете видео вход"
2631
2632 msgid "Select video input with up/down buttons"
2633 msgstr "Изберете видео вход с бутони нaгоре/надолу"
2634
2635 msgid "Select video mode"
2636 msgstr "Изберете видео режим"
2637
2638 msgid "Select wireless network"
2639 msgstr "Изберете безжична мрежа"
2640
2641 msgid "Send DiSEqC"
2642 msgstr "Изпращай DiSEqC"
2643
2644 msgid "Send DiSEqC only on satellite change"
2645 msgstr "Изпращай DiSEqC само при смяна на сателит"
2646
2647 msgid "Sequence repeat"
2648 msgstr "Последователни повторения"
2649
2650 msgid "Serbian"
2651 msgstr "Сръбски"
2652
2653 msgid "Service"
2654 msgstr "Канали"
2655
2656 msgid "Service searching"
2657 msgstr "Търсене на Канали"
2658
2659 msgid "Service has been added to the favourites."
2660 msgstr "Каналът беше добавен към предпочитани."
2661
2662 msgid "Service has been added to the selected bouquet."
2663 msgstr "Каналът беше добавен към избрания букет."
2664
2665 msgid ""
2666 "Service invalid!\n"
2667 "(Timeout reading PMT)"
2668 msgstr ""
2669 "Невалиден канал!\n"
2670 "(Timeout reading PMT)"
2671
2672 msgid ""
2673 "Service not found!\n"
2674 "(SID not found in PAT)"
2675 msgstr ""
2676 "Не е открит канал!\n"
2677 "(SID не е открит в PAT)"
2678
2679 msgid "Service scan"
2680 msgstr "Търсене на Канали"
2681
2682 msgid ""
2683 "Service unavailable!\n"
2684 "Check tuner configuration!"
2685 msgstr ""
2686 "Каналът не е наличен!\n"
2687 "Проверете настройките на тунера!"
2688
2689 msgid "Serviceinfo"
2690 msgstr "Инфо канал"
2691
2692 msgid "Services"
2693 msgstr "Канали"
2694
2695 msgid "Set as default Interface"
2696 msgstr "Направи като основен Интерфейс"
2697
2698 msgid "Set interface as default Interface"
2699 msgstr "Направи интерфейса като основен Интерфейс"
2700
2701 msgid "Set limits"
2702 msgstr "Поставяне лимити"
2703
2704 msgid "Settings"
2705 msgstr "Настройки"
2706
2707 msgid "Setup"
2708 msgstr "Настройки"
2709
2710 msgid "Setup mode"
2711 msgstr "Режим Настройки"
2712
2713 msgid "Show info"
2714 msgstr "Покажи Инфо"
2715
2716 msgid "Show message when recording starts"
2717 msgstr "Показвай съобщение когато започне  запис"
2718
2719 msgid "Show WLAN status"
2720 msgstr "Покажи WLAN Състояние"
2721
2722 msgid "Show blinking clock in display during recording"
2723 msgstr "Показвай мигащ часовник на дисплея по време на запис"
2724
2725 msgid "Show infobar on channel change"
2726 msgstr "Показвай инфобара при смяна на канал"
2727
2728 msgid "Show infobar on event change"
2729 msgstr "Показвай инфобар при смяна на предаване"
2730
2731 msgid "Show infobar on skip forward/backward"
2732 msgstr "Показвай инфобар при прескачане напред/назад"
2733
2734 msgid "Show positioner movement"
2735 msgstr "Показвай въртенето на антената"
2736
2737 msgid "Show services beginning with"
2738 msgstr "Показвай канали започващи с"
2739
2740 msgid "Show the radio player..."
2741 msgstr "Покажи радио плеъра..."
2742
2743 msgid "Show the tv player..."
2744 msgstr "Покажи ТВ плеъра..."
2745
2746 msgid "Shows the state of your wireless LAN connection.\n"
2747 msgstr "Показва статуса на вашата безжична LAN връзка.\n"
2748
2749 msgid "Shutdown receiver after"
2750 msgstr "Изключи Clarke-Tech след"
2751
2752 msgid "Signal strength:"
2753 msgstr "Сила на сигнала:"
2754
2755 msgid "Signal: "
2756 msgstr "Сигнал: "
2757
2758 msgid "Similar"
2759 msgstr "Подобен"
2760
2761 msgid "Similar broadcasts:"
2762 msgstr "Подобни предавания:"
2763
2764 msgid "Simple"
2765 msgstr "Опростен"
2766
2767 msgid "Single"
2768 msgstr "Единичен"
2769
2770 msgid "Single EPG"
2771 msgstr "ЕПГ на канал"
2772
2773 msgid "Single satellite"
2774 msgstr "Един Сателит"
2775
2776 msgid "Single transponder"
2777 msgstr "Един транспондер"
2778
2779 msgid "Skin"
2780 msgstr "Кожа..."
2781
2782 msgid "Skins"
2783 msgstr "Кожи"
2784
2785 msgid "Sleep timer"
2786 msgstr "Tаймер за Сън"
2787
2788 msgid "Sleep timer action:"
2789 msgstr "Действие при таймер за сън:"
2790
2791 msgid "Slideshow interval (sec.)"
2792 msgstr "Слайдшоу Интервал (сек.)"
2793
2794 msgid "Slot %d"
2795 msgstr "Слот %d"
2796
2797 msgid "Slovakian"
2798 msgstr "Словашки"
2799
2800 msgid "Slovenian"
2801 msgstr "Словенски"
2802
2803 msgid "Slow"
2804 msgstr "Бавно"
2805
2806 msgid "Slow motion speeds"
2807 msgstr "Скорост при забавено движение"
2808
2809 msgid "Software"
2810 msgstr "Софтуер"
2811
2812 msgid "Software management"
2813 msgstr "Управление Софтуер"
2814
2815 msgid "Software restore"
2816 msgstr "Възстановяване на Софтуера"
2817
2818 msgid "Software update"
2819 msgstr "Актуализация на Софтуера"
2820
2821 msgid "Some plugins are not available:\n"
2822 msgstr "Някои плъгини не са налични:\n"
2823
2824 msgid "Somewhere else"
2825 msgstr "Някъде другаде"
2826
2827 msgid "Sorry media scanner is not installed!"
2828 msgstr "MediaScanner не е инсталиран!"
2829
2830 msgid "Sorry no backups found!"
2831 msgstr "Съжалявам, не са открити backups!"
2832
2833 msgid ""
2834 "Sorry your Backup destination does not exist\n"
2835 "\n"
2836 "Please choose an other one."
2837 msgstr ""
2838 "Съжалявам, вашата Backup дестинация не съществува\n"
2839 "\n"
2840 "Моля изберете друга."
2841
2842 msgid ""
2843 "Sorry your backup destination is not writeable.\n"
2844 "Please choose an other one."
2845 msgstr ""
2846 "Съжалявам, не може да се записва във вашата Backup дестинация.\n"
2847 "Моля изберете друга."
2848
2849 msgid "Sorry, no Details available!"
2850 msgstr "Съжалявам, няма налични детайли!"
2851
2852 msgid ""
2853 "Sorry, your backup destination is not writeable.\n"
2854 "\n"
2855 "Please choose another one."
2856 msgstr ""
2857 "Съжалявам, не може да се записва във вашата Backup дестинация.\n"
2858 "\n"
2859 "Моля изберете друга."
2860
2861 msgid "Sort A-Z"
2862 msgstr "Подреждане A-Z"
2863
2864 msgid "Sort Time"
2865 msgstr "Подреждане по час"
2866
2867 msgid "Sound"
2868 msgstr "Звук"
2869
2870 msgid "Soundcarrier"
2871 msgstr "Звуконосител"
2872
2873 msgid "South"
2874 msgstr "Юг"
2875
2876 msgid "Spanish"
2877 msgstr "Испански"
2878
2879 msgid "Standby"
2880 msgstr "Готовност"
2881
2882 msgid "Standby / restart"
2883 msgstr "Готовност / Рестарт"
2884
2885 msgid "Start from the beginning"
2886 msgstr "Започни от началото"
2887
2888 msgid "Start recording?"
2889 msgstr "Старт запис?"
2890
2891 msgid "Start test"
2892 msgstr "Старт тест"
2893
2894 msgid "StartTime"
2895 msgstr "Начало час"
2896
2897 msgid "Starting on"
2898 msgstr "Стартиране"
2899
2900 msgid "Step east"
2901 msgstr "Стъпка на изток"
2902
2903 msgid "Step west"
2904 msgstr "Стъпка на запад"
2905
2906 msgid "Stereo"
2907 msgstr "Стерео"
2908
2909 msgid "Stop"
2910 msgstr "Стоп"
2911
2912 msgid "Stop timeshift?"
2913 msgstr "Сиране Таймшифт?"
2914
2915 msgid "Stop current event and disable coming events"
2916 msgstr "Спри текущото и следващите предавания"
2917
2918 msgid "Stop current event but not coming events"
2919 msgstr "Спри текущото но не и следващите предавания"
2920
2921 msgid "Stop playing this movie?"
2922 msgstr "Да спра този филм?"
2923
2924 msgid "Stop test"
2925 msgstr "Стоп тест"
2926
2927 msgid "Store position"
2928 msgstr "Запази позиция"
2929
2930 msgid "Stored position"
2931 msgstr "Запазена позиция"
2932
2933 msgid "Subservice list..."
2934 msgstr "Списък Подканали..."
2935
2936 msgid "Subservices"
2937 msgstr "Подканали"
2938
2939 msgid "Subtitle selection"
2940 msgstr "Избор  на субтитри"
2941
2942 msgid "Subtitles"
2943 msgstr "Субтитри"
2944
2945 msgid "Subtitle settings"
2946 msgstr "Настройка на субтитрите"
2947
2948 msgid "Sun"
2949 msgstr "Нед"
2950
2951 msgid "Sunday"
2952 msgstr "Неделя"
2953
2954 msgid "Swap services"
2955 msgstr "Размени Канали"
2956
2957 msgid "Swedish"
2958 msgstr "Шведски"
2959
2960 msgid "Switch to next subservice"
2961 msgstr "Към следващ подканал"
2962
2963 msgid "Switch to previous subservice"
2964 msgstr "Към предишен подканал"
2965
2966 msgid "Symbol rate"
2967 msgstr "Скорост на Сигнала"
2968
2969 msgid "Symbolrate"
2970 msgstr "Скорост на Сигнала"
2971
2972 msgid "System"
2973 msgstr "Система"
2974
2975 msgid "TV System"
2976 msgstr "ТВ Система"
2977
2978 msgid "Terrestrial"
2979 msgstr "Наземна"
2980
2981 msgid "Terrestrial provider"
2982 msgstr "Наземен провайдър"
2983
2984 msgid "Test DiSEqC settings"
2985 msgstr "Тест DiSEqC настройки"
2986
2987 msgid "Test Type"
2988 msgstr "Тест Тип"
2989
2990 msgid "Test mode"
2991 msgstr "Тестов режим"
2992
2993 msgid "Test the network configuration of your receiver.\n"
2994 msgstr "Тест на мрежовите настройки на вашия Clarke-Tech.\n"
2995
2996 msgid "Test-Messagebox?"
2997 msgstr "Тест-Кутия за съобщения?"
2998
2999 msgid ""
3000 "Thank you for using the wizard.\n"
3001 "Please press OK to continue."
3002 msgstr ""
3003 "Благодаря ви,че използвахте помощника.\n"
3004 "Натиснете ОК за да продължите."
3005
3006 msgid ""
3007 "Thank you for using the wizard. Your box is now ready to use.\n"
3008 "Please press OK to start using your receiver."
3009 msgstr ""
3010 "Благодаря ви,че използвахте помощника. Приемника е вече готов за ползване.\n"
3011 "Моля натиснете OK за да започнете да използвате вашия Clarke-Tech."
3012
3013 msgid ""
3014 "The USB stick is now bootable. Do you want to download the latest image from "
3015 "the feed server and save it on the stick?"
3016 msgstr ""
3017 "USB стика вече е bootable. Искате ли да изтеглите последния имидж от сървъра "
3018 "и да го запазите на стика?"
3019
3020 msgid "The backup failed. Please choose a different backup location."
3021 msgstr "Грешка при backup. Моля изберете друго место за backup."
3022
3023 msgid ""
3024 "The following device was found:\n"
3025 "\n"
3026 "%s\n"
3027 "\n"
3028 "Do you want to write the USB flasher to this stick?"
3029 msgstr ""
3030 "Следното устройство беше открито:\n"
3031 "\n"
3032 "%s\n"
3033 "\n"
3034 "Инсталиране на USB flasher на този стик?"
3035
3036 msgid "The following files were found..."
3037 msgstr "Следните файлове бяха открити..."
3038
3039 msgid ""
3040 "The input port should be configured now.\n"
3041 "You can now configure the screen by displaying some test pictures. Do you "
3042 "want to do that now?"
3043 msgstr ""
3044 "Входящия порт трябва да се настрои сега.\n"
3045 "Вие може да настроите екрана чрез показване на няколко тестови картини. "
3046 "Искате ли да направите това сега?"
3047
3048 msgid "The installation of the default services lists is finished."
3049 msgstr "Инсталирането на стандартните листи с канали завърши."
3050
3051 msgid ""
3052 "The installation of the default settings is finished. You can now continue "
3053 "configuring your receiver by pressing the OK button on the remote control."
3054 msgstr ""
3055 "Инсталирането на стандартните листи с канали завърши. Сега вие можете да  "
3056 "продължите с настройките на вашия Clarke-Tech с натискане ОК на "
3057 "дистанционното."
3058
3059 msgid "The package doesn't contain anything."
3060 msgstr "Пакетът не съдържа нищо"
3061
3062 msgid "The package:"
3063 msgstr "Пакетът:"
3064
3065 msgid "The path %s already exists."
3066 msgstr "Пътя %s вeче съществува"
3067
3068 msgid "The pin code has been changed successfully."
3069 msgstr "ПИН кодът беше променен успешно."
3070
3071 msgid "The pin code you entered is wrong."
3072 msgstr "Въведеният ПИН код е грешен."
3073
3074 msgid "The pin codes you entered are different."
3075 msgstr "Въведеният ПИН код е различен."
3076
3077 msgid "The results have been written to %s."
3078 msgstr "Резултатите са записани в %s."
3079
3080 msgid "The sleep timer has been activated."
3081 msgstr "Tаймера за сън е активиран."
3082
3083 msgid "The sleep timer has been disabled."
3084 msgstr "Таймера за сън е спрян."
3085
3086 msgid "The user interface of your receiver is restarting"
3087 msgstr "Потребителският интерфейс на приемника се рестартира"
3088
3089 msgid ""
3090 "The wireless LAN plugin is not installed!\n"
3091 "Please install it and choose what you want to do next."
3092 msgstr ""
3093 "Плъгинът за безжична LAN не е инсталиран!\n"
3094 "Моля инсталирайте го и изберете следваща стъпка."
3095
3096 msgid ""
3097 "The wireless LAN plugin is not installed!\n"
3098 "Please install it."
3099 msgstr ""
3100 "Плъгинът за безжична LAN не е инсталиран!\n"
3101 "Моля инсталирайте го."
3102
3103 msgid ""
3104 "The wizard can backup your current settings. Do you want to do a backup now?"
3105 msgstr ""
3106 "Помощникът може да backup вашите текущи настройки. Да направи ли backup сега?"
3107
3108 msgid "The wizard is finished now."
3109 msgstr "Помощникът завърши."
3110
3111 msgid "There are at least "
3112 msgstr "Има най-малко "
3113
3114 msgid "There are no default services lists in your image."
3115 msgstr "Няма стандартни списъци с канали във вашия имидж."
3116
3117 msgid "There are no default settings in your image."
3118 msgstr "Няма стандартни настройки във вашия имидж."
3119
3120 msgid "There are now "
3121 msgstr "Сега има"
3122
3123 msgid ""
3124 "There might not be enough Space on the selected Partition.\n"
3125 "Do you really want to continue?"
3126 msgstr ""
3127 "Може да няма достатъчно място на избрания дял.\n"
3128 "Искате ли да продължите?"
3129
3130 msgid "There was an error downloading the packetlist. Please try again."
3131 msgstr "Грешка при изтегляне на списъка с пакети! Опитайте отново."
3132
3133 msgid "There was an error. The package:"
3134 msgstr "Грешка! Пакетът:"
3135
3136 msgid "This .NFI file does not contain a valid %s image!"
3137 msgstr "Този .nfi файл не съдържа валиден %s имидж!"
3138
3139 msgid ""
3140 "This .NFI file does not have a md5sum signature and is not guaranteed to "
3141 "work. Do you really want to burn this image to flash memory?"
3142 msgstr ""
3143 "Този .nfi файл не съдържа md5 подпис и коректната му работа не егарантирана. "
3144 "Наистина ли искате да запишете този имидж на flash паметта "
3145
3146 msgid ""
3147 "This .NFI file has a valid md5 signature. Continue programming this image to "
3148 "flash memory?"
3149 msgstr ""
3150 "Този .nfi файл съдържа валиден md5 подпис. Да продължа ли с инсталирането на "
3151 "този имидж във flash паметта?"
3152
3153 msgid "This receiver can't decode %s streams!"
3154 msgstr "Този Clarke-Tech не може да декодира %s стриймове!"
3155
3156 msgid "This receiver can't decode %s video streams!"
3157 msgstr "Този Clarke-Tech не може да декодира %s видео стриймове!"
3158
3159 msgid "This is step number 2."
3160 msgstr "Това е стъпка номер 2."
3161
3162 msgid "This is unsupported at the moment."
3163 msgstr "Това не се поддържа в момента."
3164
3165 msgid "This plugin is installed."
3166 msgstr "Този плъгин е инсталиран."
3167
3168 msgid "This plugin is not installed."
3169 msgstr "Този плъгин не е инсталиран."
3170
3171 msgid "This plugin will be installed."
3172 msgstr "Плъгинът ще се инсталира."
3173
3174 msgid "This plugin will be removed."
3175 msgstr "Плъгинът ще бъде премахнат."
3176
3177 msgid ""
3178 "This test checks for configured Nameservers.\n"
3179 "If you get a \"unconfirmed\" message:\n"
3180 "- please check your DHCP, cabling and Adapter setup\n"
3181 "- if you configured your Nameservers manually please verify your entries in "
3182 "the \"Nameserver\" Configuration"
3183 msgstr ""
3184 "Този тест проверява за конфигурирани DNS сървъри.\n"
3185 "При съобщение \"не потвърден\":\n"
3186 "- проверете DHCP, кабела и настройките на адаптера\n"
3187 "- ако ръчно сте конфигурирали вашия DNS сървър моля проверете данните в "
3188 "настройките на \"DNS сървър\"."
3189
3190 msgid ""
3191 "This test checks whether a network cable is connected to your LAN-Adapter.\n"
3192 "If you get a \"disconnected\" message:\n"
3193 "- verify that a network cable is attached\n"
3194 "- verify that the cable is not broken"
3195 msgstr ""
3196 "Този тест проверява дали мрежовия кабел е свързан с вашия LAN-Адаптер.\n"
3197 "При съобщение \"разкачен\":\n"
3198 "- проверете дали мрежовият кабел е свързан\n"
3199 "- проверете дали кабела не е закъсан"
3200
3201 msgid ""
3202 "This test checks whether a valid IP Address is found for your LAN Adapter.\n"
3203 "If you get a \"unconfirmed\" message:\n"
3204 "- no valid IP Address was found\n"
3205 "- please check your DHCP, cabling and adapter setup"
3206 msgstr ""
3207 "Този тест проверява дали е зададен валиден IP адрес към вашаия LAN Адаптер.\n"
3208 "При съобщение \"не потвърден\":\n"
3209 "- не е открит валиден IP адрес\n"
3210 "- моля проверете DHCP, кабела и настройките на адаптера."
3211
3212 msgid ""
3213 "This test checks whether your LAN Adapter is set up for automatic IP Address "
3214 "configuration with DHCP.\n"
3215 "If you get a \"disabled\" message:\n"
3216 " - then your LAN Adapter is configured for manual IP Setup\n"
3217 "- verify thay you have entered correct IP informations in the AdapterSetup "
3218 "dialog.\n"
3219 "If you get an \"enabeld\" message:\n"
3220 "-verify that you have a configured and working DHCP Server in your network."
3221 msgstr ""
3222 "Този тест проверява дали вашия LAN Адаптер е настроен за автоматично "
3223 "приемане на IP Адрес чрез DHCP.\n"
3224 "При съобщение \"Изключен\":\n"
3225 "- вашия LAN Адаптер е конфигуриран за ръчно въвеждане на IP адрес;\n"
3226 "- проверете дали сте въвели коректен IP Адрес в полето Настройки на "
3227 "Адаптера.\n"
3228 "При съобщение \"Включен\":\n"
3229 "- проверете дали сте конфигурирали работещ DHCP сървър във вашата мрежа."
3230
3231 msgid "This test detects your configured LAN-Adapter."
3232 msgstr "Този тест открива вашия конфигуриран LAN-Адаптер."
3233
3234 msgid "Three"
3235 msgstr "Три"
3236
3237 msgid "Threshold"
3238 msgstr "Праг"
3239
3240 msgid "Thu"
3241 msgstr "Чет"
3242
3243 msgid "Thumbnails"
3244 msgstr "Миниатюри"
3245
3246 msgid "Thursday"
3247 msgstr "Четвъртък"
3248
3249 msgid "Time"
3250 msgstr "Час"
3251
3252 msgid "Time/Date Input"
3253 msgstr "Въвеждане Час/Дата"
3254
3255 msgid "Timer"
3256 msgstr "Таймер"
3257
3258 msgid "Timer edit"
3259 msgstr "Редактирай Таймер"
3260
3261 msgid "Timer editor"
3262 msgstr "Редактор Таймер"
3263
3264 msgid "Timer overview"
3265 msgstr "Преглед на таймерите"
3266
3267 msgid "Timer type"
3268 msgstr "Вид Таймер"
3269
3270 msgid "Timer entry"
3271 msgstr "Въведи Таймер"
3272
3273 msgid "Timer selection"
3274 msgstr "Избор на таймер"
3275
3276 msgid "Timer status:"
3277 msgstr "Таймер статус:"
3278
3279 msgid "Timeshift"
3280 msgstr "Таймшифт"
3281
3282 msgid "Timeshift not possible!"
3283 msgstr "Таймшифт не е възможен!"
3284
3285 msgid "Timeshift path..."
3286 msgstr "Път за Таймшифт..."
3287
3288 msgid "Timezone"
3289 msgstr "Часова зона"
3290
3291 msgid "Title"
3292 msgstr "Заглавие"
3293
3294 msgid "Title properties"
3295 msgstr "Заглавие свойства"
3296
3297 msgid ""
3298 "To update your receiver firmware, please follow these steps:\n"
3299 "1) Turn off your box with the rear power switch and plug in the bootable USB "
3300 "stick.\n"
3301 "2) Turn mains back on and hold the DOWN button on the front panel pressed "
3302 "for 10 seconds.\n"
3303 "3) Wait for bootup and follow instructions of the wizard."
3304 msgstr ""
3305 "За да обновите firmware на вашия Clarke-Tech, моля следвайте тези стъпки:\n"
3306 "1) Изключете вашия Clarke-Tech от задния бутон за захранване и поставете "
3307 "bootable USB стик.\n"
3308 "2) Включете отново приемника и задръжте POWER бутон на предния панел "
3309 "натиснат за 10 секунди.\n"
3310 "3) Изчакайте зареждането и следвайте инструкциите на помощника."
3311
3312 msgid "Today"
3313 msgstr "Днес"
3314
3315 msgid "Toneburst A/B"
3316 msgstr "Toneburst A/B"
3317
3318 msgid "Translation"
3319 msgstr "Превод"
3320
3321 msgid "Translation:"
3322 msgstr "Превод:"
3323
3324 msgid "Transmission Mode"
3325 msgstr "Режим предаване"
3326
3327 msgid "Transmission mode"
3328 msgstr "Режим предаване"
3329
3330 msgid "Transponder"
3331 msgstr "Транспондер"
3332
3333 msgid "Transponder Type"
3334 msgstr "Транспондер Тип"
3335
3336 msgid "Tries left:"
3337 msgstr "Оставащи опити:"
3338
3339 msgid "Tue"
3340 msgstr "Вто"
3341
3342 msgid "Tuesday"
3343 msgstr "Вторник"
3344
3345 msgid "Tuner"
3346 msgstr "Тунер"
3347
3348 msgid "Tuner "
3349 msgstr "Тунер"
3350
3351 msgid "Tuner Slot"
3352 msgstr "Тунер Слот"
3353
3354 msgid "Tuner configuration"
3355 msgstr "Тунер конфигурация"
3356
3357 msgid "Tuner status"
3358 msgstr "Тунер статус"
3359
3360 msgid "Turkish"
3361 msgstr "Турски"
3362
3363 msgid "Two"
3364 msgstr "Две"
3365
3366 msgid "Type"
3367 msgstr "Тип"
3368
3369 msgid "Type of scan"
3370 msgstr "Тип търсене"
3371
3372 msgid "USALS"
3373 msgstr "USALS"
3374
3375 msgid "USB Stick"
3376 msgstr "USB Стик"
3377
3378 msgid "USB stick wizard"
3379 msgstr "USB Стик помощник"
3380
3381 msgid "Ukrainian"
3382 msgstr "Украински"
3383
3384 msgid ""
3385 "Unable to complete filesystem check.\n"
3386 "Error: "
3387 msgstr ""
3388 "Не мога да завърша проверката на файловата система.\n"
3389 "Грешка: "
3390
3391 msgid ""
3392 "Unable to initialize harddisk.\n"
3393 "Error: "
3394 msgstr ""
3395 "Не мога да инициализирам твърдия диск.\n"
3396 "Грешка: "
3397
3398 msgid ""
3399 "Unattended upgrade in progress\n"
3400 "Please wait until your receiver reboots\n"
3401 "This may take a few minutes"
3402 msgstr ""
3403 "Извършва се автоматична актуализация\n"
3404 "Моля изчакайте докато приемникът ви се рестартира\n"
3405 "Това може да отнеме няколко минути"
3406
3407 msgid "Universal LNB"
3408 msgstr "Универсално LNB"
3409
3410 msgid "Unmount failed"
3411 msgstr "Unmount грешка!"
3412
3413 msgid "Unsupported"
3414 msgstr "Не се поддържа"
3415
3416 msgid "Update"
3417 msgstr "Актуализация"
3418
3419 msgid "Update and ask to reboot"
3420 msgstr "Актуализирай и попитай за рестарт"
3421
3422 msgid "Update and reboot (recommended)"
3423 msgstr "Актуализирай и рестартирай (препоръчително)"
3424
3425 msgid "Update channel list only"
3426 msgstr "Актуализирай само списъка с канали"
3427
3428 msgid "Update completed, %d package was installed."
3429 msgid_plural "Update completed, %d packages were installed."
3430 msgstr[0] "Актуализацията завърши, %d пакет беше инсталиран."
3431 msgstr[1] "Актуализацията завърши, %d пакета бяха инсталирани."
3432
3433 msgid "Update completed. Do you want to reboot your receiver?"
3434 msgstr "Актуализацията завърши. Искате ли да рестартирате приемника?"
3435
3436 msgid ""
3437 "Update failed. Your receiver does not have a working internet connection."
3438 msgstr "Неуспешна актуализация. Приемникът няма работеща интернет връзка."
3439
3440 msgid "Update has completed."
3441 msgstr "Актуализацията завърши."
3442
3443 msgid "Updatefeed not available."
3444 msgstr "Няма наличен updatefeed."
3445
3446 msgid "Updating software catalog"
3447 msgstr "Актуализирам софтуер каталога"
3448
3449 msgid "Updates your receiver's software"
3450 msgstr "Актуализира софтуера на вашия приемник"
3451
3452 msgid "Updating finished. Here is the result:"
3453 msgstr "Актуализацията завърши. Ето резултата:"
3454
3455 msgid "Updating... Please wait... This can take some minutes..."
3456 msgstr "Актуализация...Моля изчакайте...Това може да отнеме няколко минути..."
3457
3458 msgid "Upgrade finished."
3459 msgstr "Ъпгрейда завърши."
3460
3461 msgid "Upgrade finished. Do you want to reboot your receiver?"
3462 msgstr "Ъпгрейда завърши. Искате ли да рестартирате вашия Clarke-Tech?"
3463
3464 msgid "Upgrading"
3465 msgstr "Ъпгрейдвам"
3466
3467 msgid "Upgrading receiver... Please wait"
3468 msgstr "Ъпгрейдвам Clarke-Tech... Моля изчакайте"
3469
3470 msgid "Use"
3471 msgstr "Използвай"
3472
3473 msgid "Use DHCP"
3474 msgstr "Използвай DHCP"
3475
3476 msgid "Use Interface"
3477 msgstr "Използвай Интерфейс"
3478
3479 msgid "Use Power Measurement"
3480 msgstr "Използвай Мерител на Захранването"
3481
3482 msgid "Use a gateway"
3483 msgstr "Използвай шлюз"
3484
3485 msgid "Use power measurement"
3486 msgstr "Използвай мерител на напрежение"
3487
3488 msgid "Use the Networkwizard to configure your Network\n"
3489 msgstr "Използвайте Мрежовия помощник за конфигуриране на Мрежа\n"
3490
3491 msgid ""
3492 "Use the left and right buttons to change an option.\n"
3493 "\n"
3494 "Please set up tuner A"
3495 msgstr ""
3496 "Използвайте бутони ляво/дясно за смяна на опция.\n"
3497 "\n"
3498 "Моля настройте тунер А"
3499
3500 msgid ""
3501 "Use the up/down keys on your remote control to select an option. After that, "
3502 "press OK."
3503 msgstr ""
3504 "Използвайте бутони нагоре/надолу на вашето дистанционно за избор на опция. "
3505 "След това натиснете ОК."
3506
3507 msgid "Use usals for this sat"
3508 msgstr "Използвай USALS zа този сат"
3509
3510 msgid "Use wizard to set up basic features"
3511 msgstr "Използвайте помощника за основните настройки"
3512
3513 msgid "Used service scan type"
3514 msgstr "Тип сканиране на канали"
3515
3516 msgid "User defined"
3517 msgstr "Потребителска"
3518
3519 msgid "Username"
3520 msgstr "Потребителско име"
3521
3522 msgid "VCR scart"
3523 msgstr "VCR скарт"
3524
3525 msgid "Vertical"
3526 msgstr "Вертикална"
3527
3528 msgid "Video fine tuning"
3529 msgstr "Фина настройка картина"
3530
3531 msgid "Video fine tuning wizard"
3532 msgstr "Помощник за фина настройка на картината"
3533
3534 msgid "Video output"
3535 msgstr "Видео Изход"
3536
3537 msgid "Video setup"
3538 msgstr "Видео Настройка"
3539
3540 msgid "Video wizard"
3541 msgstr "Видео Помощник"
3542
3543 msgid ""
3544 "Video input selection\n"
3545 "\n"
3546 "Please press OK if you can see this page on your TV (or select a different "
3547 "input port).\n"
3548 "\n"
3549 "The next input port will be automatically probed in 10 seconds."
3550 msgstr ""
3551 "Избор на видео режим\n"
3552 "\n"
3553 "Моля натиснет OK ако виждате тази картина на вашия ТВ (или изберете друг "
3554 "входящ порт).\n"
3555 "\n"
3556 "Следващия входящ порт ще бъде тестван след 10 секунди."
3557
3558 msgid "Video mode selection."
3559 msgstr "Избор на видео режим."
3560
3561 msgid "View Movies..."
3562 msgstr "Преглед Филми..."
3563
3564 msgid "View Photos..."
3565 msgstr "Преглед Снимки..."
3566
3567 msgid "View Video CD..."
3568 msgstr "Преглед Video CD..."
3569
3570 msgid "View details"
3571 msgstr "Детайли..."
3572
3573 msgid "View list of available "
3574 msgstr "Списък с наличните "
3575
3576 msgid "View list of available CommonInterface extensions"
3577 msgstr "Списък с наличните Common Interface extensions"
3578
3579 msgid "View list of available Display and Userinterface extensions."
3580 msgstr "Списък с наличните extensions за Дисплей и Userinterface."
3581
3582 msgid "View list of available EPG extensions."
3583 msgstr "Списък с наличните EPG extensions."
3584
3585 msgid "View list of available Satteliteequipment extensions."
3586 msgstr "Списък с наличните Satteliteequipment extensions."
3587
3588 msgid "View list of available communication extensions."
3589 msgstr "Списък с наличните extensions за връзка."
3590
3591 msgid "View list of available default settings"
3592 msgstr "Списък с наличните настройки по подразбиране."
3593
3594 msgid "View list of available multimedia extensions."
3595 msgstr "Списък с наличните extensions за мултимедия."
3596
3597 msgid "View list of available networking extensions"
3598 msgstr "Списък с наличните мрежови extensions."
3599
3600 msgid "View list of available recording extensions"
3601 msgstr "Списък с наличните extensions за запис."
3602
3603 msgid "View list of available skins"
3604 msgstr "Списък с наличните кожи."
3605
3606 msgid "View list of available software extensions"
3607 msgstr "Списък с наличните software extensions."
3608
3609 msgid "View list of available system extensions"
3610 msgstr "Списък с наличните системни extensions."
3611
3612 msgid "View teletext..."
3613 msgstr "Преглед телетекст..."
3614
3615 msgid "Virtual KeyBoard"
3616 msgstr "Виртуална Клавиатура"
3617
3618 msgid "Voltage mode"
3619 msgstr "Режим волтаж"
3620
3621 msgid "Volume"
3622 msgstr "Усилване"
3623
3624 msgid ""
3625 "We will now test if your TV can also display this resolution at 50hz. If "
3626 "your screen goes black, wait 20 seconds and it will switch back to 60hz.\n"
3627 "Please press OK to begin."
3628 msgstr ""
3629 "Сега ще тестваме дали вашия ТВ може да показва тази резолюция на 50hz. Ако "
3630 "вашия екран остане черен, изчакайте 20 секунди и ще се върне пак на 60hz.\n"
3631 "Моля натиснете OK за начало на теста."
3632
3633 msgid "Wed"
3634 msgstr "Сря"
3635
3636 msgid "Wednesday"
3637 msgstr "Сряда"
3638
3639 msgid "Weekday"
3640 msgstr "Делничен"
3641
3642 msgid ""
3643 "Welcome to the Image upgrade wizard. The wizard will assist you in upgrading "
3644 "the firmware of your receiver by providing a backup facility for your "
3645 "current settings and a short explanation of how to upgrade your firmware."
3646 msgstr ""
3647 "Добре дошли при помощника за ъпгред на имиджа. Помощника ще ви помогне при "
3648 "ъпгрейдването firmware на вашия Clarke-Tech осигурявайки backup за вашите "
3649 "текущи настройки и кратко обяснение, как да ъпгрейднете вашия firmware."
3650
3651 msgid ""
3652 "Welcome.\n"
3653 "\n"
3654 "This start wizard will guide you through the basic setup of your receiver.\n"
3655 "Press the OK button on your remote control to move to the next step."
3656 msgstr ""
3657 "Добре дошли.\n"
3658 "\n"
3659 "Този помощник ще ви помогне с основните настройки на вашия Clarke-Tech.\n"
3660 "Натиснете бутон ОК на дистанционното за преминаване напред."
3661
3662 msgid "Welcome..."
3663 msgstr "Добре дошли..."
3664
3665 msgid "West"
3666 msgstr "Запад"
3667
3668 msgid "What do you want to scan?"
3669 msgstr "Какво искате да търся?"
3670
3671 msgid "What to do with submitted crashlogs?"
3672 msgstr "Какво да направя с изпратените crashlogs?"
3673
3674 msgid ""
3675 "When you do a factory reset, you will lose ALL your configuration data\n"
3676 "(including bouquets, services, satellite data ...)\n"
3677 "After completion of factory reset, your receiver will restart "
3678 "automatically!\n"
3679 "\n"
3680 "Really do a factory reset?"
3681 msgstr ""
3682 "Ако възстановите фабричните настройки, се губят всички данни\n"
3683 "(включително букети, канали, данни за сателити ...)\n"
3684 "След възстановяването на фабричните настройки, вашия приемник ще се "
3685 "рестартира автоматично!\n"
3686 "\n"
3687 "Да възстановя ли фабричните настройки?"
3688
3689 msgid "Where do you want to backup your settings?"
3690 msgstr "Къде искате да backup вашите настройки?"
3691
3692 msgid "Where to save temporary timeshift recordings?"
3693 msgstr "Къде да съхраня временните таймшифт записи?"
3694
3695 msgid "Wireless"
3696 msgstr "Безжична"
3697
3698 msgid "Wireless LAN"
3699 msgstr "Безжична LAN"
3700
3701 msgid "Wireless network"
3702 msgstr "Безжична Мрежа"
3703
3704 msgid "Wireless network state"
3705 msgstr "Статус на безжичната мрежа"
3706
3707 msgid "Write error while recording. Disk full?\n"
3708 msgstr "Грешка при запис! Дискът е пълен?\n"
3709
3710 msgid "Write failed!"
3711 msgstr "Грешка при запис!"
3712
3713 msgid "Writing NFI image file to flash completed"
3714 msgstr "Зареждането на .nfi файла във флаша завърши"
3715
3716 msgid "YPbPr"
3717 msgstr "YPbPr"
3718
3719 msgid "Year"
3720 msgstr "Година"
3721
3722 msgid "Yes"
3723 msgstr "Да"
3724
3725 msgid "Yes, and delete this movie"
3726 msgstr "Да, и изтрий филма"
3727
3728 msgid "Yes, and don't ask again"
3729 msgstr "Да, и не питай отново."
3730
3731 msgid "Yes, backup my settings!"
3732 msgstr "Да, backup моите настройки!"
3733
3734 msgid "Yes, do a manual scan now"
3735 msgstr "Да, започни ръчно търсене"
3736
3737 msgid "Yes, do an automatic scan now"
3738 msgstr "Да, започни автоматично търсене"
3739
3740 msgid "Yes, do another manual scan now"
3741 msgstr "Да, започни ново търсене"
3742
3743 msgid "Yes, perform a shutdown now."
3744 msgstr "Да, изключи сега."
3745
3746 msgid "Yes, restore the settings now"
3747 msgstr "Да, възстанови настройките сега"
3748
3749 msgid "Yes, returning to movie list"
3750 msgstr "Да, върни към списъка с филми"
3751
3752 msgid "Yes, view the tutorial"
3753 msgstr "Да, виж упътването"
3754
3755 msgid "You can cancel the installation."
3756 msgstr "Можете да отмените инсталацията."
3757
3758 msgid "You can cancel the removal."
3759 msgstr "Можете да отмените премахването."
3760
3761 msgid ""
3762 "You can choose some default settings now. Please select the settings you "
3763 "want to be installed."
3764 msgstr ""
3765 "Вие сега можете да изберете някои стандартни настройки. Моля изберете "
3766 "настройките които искате да се инсталират."
3767
3768 msgid "You can choose, what you want to install..."
3769 msgstr "Може да изберете, какво искате да се инсталира..."
3770
3771 msgid "You can install this plugin."
3772 msgstr "Можете да инсталирате този плъгин."
3773
3774 msgid "You can remove this plugin."
3775 msgstr "Можете да премахнете този плъгин."
3776
3777 msgid "You cannot delete this!"
3778 msgstr "Не може да го изтриете!"
3779
3780 msgid "You chose not to install any default services lists."
3781 msgstr "Вие избрахте да не се инсталират стандартни списъци с канали."
3782
3783 msgid ""
3784 "You chose not to install any default settings. You can however install the "
3785 "default settings later in the settings menu."
3786 msgstr ""
3787 "Вие избрахте да не се инсталират стандартни настройки. Вие можете да ги "
3788 "инсталирате по-късно от 'меню настройки'."
3789
3790 msgid ""
3791 "You chose not to install anything. Please press OK finish the install wizard."
3792 msgstr ""
3793 "Вие избрахте да не се инсталира нищо. Моля натиснете ОК за изход от "
3794 "помощника."
3795
3796 msgid ""
3797 "You do not seem to have a harddisk in your receiver. So backing up to a "
3798 "harddisk is not an option for you."
3799 msgstr ""
3800 "Изглежда нямате твърд диск във вашия Clarke-Tech. Така, че backing up на "
3801 "твърд диск не е опция за вас."
3802
3803 msgid ""
3804 "You have chosen to backup to an usb drive. Better backup to the harddisk!\n"
3805 "Please press OK to start the backup now."
3806 msgstr ""
3807 "Вие избрахте backup на usb устройство. По добре backup на твърд диск!\n"
3808 "Моля натиснете ОК за да започне backup сега."
3809
3810 msgid ""
3811 "You have chosen to backup to your harddisk. Please press OK to start the "
3812 "backup now."
3813 msgstr ""
3814 "Вие избрахте backup на вашия твърд диск. Моля натиснете ОК за да започне "
3815 "backup сега."
3816
3817 msgid ""
3818 "You have chosen to backup your settings. Please press OK to start the backup "
3819 "now."
3820 msgstr ""
3821 "Вие избрахте backup на вашите настройки. Моля натиснете ОК за да започне "
3822 "backup сега."
3823
3824 msgid ""
3825 "You have chosen to restore your settings. Enigma2 will restart after "
3826 "restore. Please press OK to start the restore now."
3827 msgstr ""
3828 "Избрахте да възстановите вашите настройки. Енигма2 ще се рестартира след "
3829 "възстановяването. Моля натиснете ОК за да започне възстановяването."
3830
3831 msgid "You have to wait %s!"
3832 msgstr "Трябва да изчакате %s!"
3833
3834 msgid ""
3835 "You need to set a pin code and hide it from your children.\n"
3836 "\n"
3837 "Do you want to set the pin now?"
3838 msgstr ""
3839 "Трябва да въведете ПИН код и да го скриете от вашите деца.\n"
3840 "\n"
3841 "Искате ли да въведете ПИН сега?"
3842
3843 msgid ""
3844 "Your receiver isn't connected to the internet properly. Please check it and "
3845 "try again."
3846 msgstr ""
3847 "Вашият Clarke-Tech не е свързан правилно с интернет. Моля проверете и "
3848 "опитайте отново."
3849
3850 msgid "Your receiver will restart after pressing OK on your remote control."
3851 msgstr ""
3852 "Вашия Clarke-Tech ще се рестартира след натискане ОK на дистанционното."
3853
3854 msgid "Your TV works with 50 Hz. Good!"
3855 msgstr "Вашия ТВ работи с 50 Hz. Браво!"
3856
3857 msgid ""
3858 "Your backup succeeded. We will now continue to explain the further upgrade "
3859 "process."
3860 msgstr ""
3861 "Вашия backup е успешен. Сега ще продължим с обясненията за следващия ъпгрейд "
3862 "процес."
3863
3864 msgid ""
3865 "Your collection exceeds the size of a single layer medium, you will need a "
3866 "blank dual layer DVD!"
3867 msgstr ""
3868 "Ваашата колекция надвишава размера на еднослоен диск, ще ви трябва празен "
3869 "двуслоен DVD!"
3870
3871 msgid "Your email address:"
3872 msgstr "Вашият email:"
3873
3874 msgid ""
3875 "Your frontprocessor firmware must be upgraded.\n"
3876 "Press OK to start upgrade."
3877 msgstr ""
3878 "Вашия firmware трябва да бъде ъпгрейднат.\n"
3879 "Натиснете OK за да започне ъпгрейда."
3880
3881 msgid ""
3882 "Your internet connection is not working!\n"
3883 "Please choose what you want to do next."
3884 msgstr ""
3885 "Вашата интернет връзка не работи!\n"
3886 "Изберете следваща стъпка."
3887
3888 msgid "Your name (optional):"
3889 msgstr "Вашето име (по избор):"
3890
3891 msgid "Your network configuration has been activated."
3892 msgstr "Вашата мрежова конфигурация е активирана."
3893
3894 msgid ""
3895 "Your network configuration has been activated.\n"
3896 "A second configured interface has been found.\n"
3897 "\n"
3898 "Do you want to disable the second network interface?"
3899 msgstr ""
3900 "Вашата мрежова конфигурация е активирана.\n"
3901 "Втора конфигурирана мрежа бе открита.\n"
3902 "\n"
3903 "Искате ли да спрете втория мрежов интерфейс?"
3904
3905 msgid ""
3906 "Your wireless LAN internet connection could not be started!\n"
3907 "Have you attached your USB WLAN Stick?\n"
3908 "\n"
3909 "Please choose what you want to do next."
3910 msgstr ""
3911 "Безжичната LAN интернет връзка не може да се стартира!\n"
3912 "Свързахте ли вашият USB WLAN стик?\n"
3913 "\n"
3914 "Изберете следваща стъпка."
3915
3916 msgid "Your receiver is rebooting"
3917 msgstr "Приемникът се рестартира"
3918
3919 msgid "Your receiver is shutting down"
3920 msgstr "Приемникът се изключва"
3921
3922 msgid "Your receiver is shutting down. Please stand by..."
3923 msgstr "Вашия приемник се изключва. Моля изчакайте..."
3924
3925 msgid "Zap back to service before positioner setup?"
3926 msgstr "Назад към канала преди 'настройка на позиционер'?"
3927
3928 msgid "Zap back to service before satfinder?"
3929 msgstr "Назад към канала преди 'търсене на сателити'?"
3930
3931 msgid "[alternative edit]"
3932 msgstr "[редактиране алтернативи]"
3933
3934 msgid "[bouquet edit]"
3935 msgstr "[редактиране букети]"
3936
3937 msgid "[favourite edit]"
3938 msgstr "[редактиране предпочитани]"
3939
3940 msgid "[move mode]"
3941 msgstr "[режим преместване]"
3942
3943 msgid "abort alternatives edit"
3944 msgstr "прекъсни редактирането на алтернативи"
3945
3946 msgid "abort bouquet edit"
3947 msgstr "прекъсни редактирането на букети"
3948
3949 msgid "abort favourites edit"
3950 msgstr "прекъсни редактирането на предпочитани"
3951
3952 msgid "about to start"
3953 msgstr "стартирам"
3954
3955 msgid "activate current configuration"
3956 msgstr "активирай текущите настройки"
3957
3958 msgid "add Provider"
3959 msgstr "добави Провайдър"
3960
3961 msgid "add Service"
3962 msgstr "добави Канал"
3963
3964 msgid "add a nameserver entry"
3965 msgstr "Добавете DNS"
3966
3967 msgid "add alternatives"
3968 msgstr "добави алтернативи"
3969
3970 msgid "add bookmark"
3971 msgstr "добави отметка"
3972
3973 msgid "add bouquet"
3974 msgstr "добави букет"
3975
3976 msgid "add directory to playlist"
3977 msgstr "добави директория към плейлиста"
3978
3979 msgid "add file to playlist"
3980 msgstr "добави файл към плейлиста"
3981
3982 msgid "add files to playlist"
3983 msgstr "добави файлове към плейлиста"
3984
3985 msgid "add marker"
3986 msgstr "добави маркер"
3987
3988 msgid "Add recording (enter recording duration)"
3989 msgstr "Добави запис (въведете продължителност на записа)"
3990
3991 msgid "Add recording (enter recording endtime)"
3992 msgstr "Добави запис (въведете край на записа)"
3993
3994 msgid "Add recording (indefinitely)"
3995 msgstr "Добави запис (без ограничение)"
3996
3997 msgid "Add recording (stop after current event)"
3998 msgstr "Добави запис (спри след текущото предаване)"
3999
4000 msgid "add service to bouquet"
4001 msgstr "добави канала към букет"
4002
4003 msgid "add service to favourites"
4004 msgstr "добави канал към предпочитани"
4005
4006 msgid "add to parental protection"
4007 msgstr "добави към родителска защита"
4008
4009 msgid "advanced"
4010 msgstr "разширен"
4011
4012 msgid "alphabetic sort"
4013 msgstr "подреждане по азбучен ред"
4014
4015 msgid ""
4016 "are you sure you want to restore\n"
4017 "following backup:\n"
4018 msgstr ""
4019 "искате ли да възстановите\n"
4020 "следния backup:\n"
4021
4022 msgid "assigned CAIds"
4023 msgstr "определен CAIds"
4024
4025 msgid "assigned Services/Provider"
4026 msgstr "определен Канал/Провайдър"
4027
4028 msgid "audio track (%s) format"
4029 msgstr "audio track (%s) формат"
4030
4031 msgid "audio track (%s) language"
4032 msgstr "audio track (%s) език"
4033
4034 msgid "auto"
4035 msgstr "авто"
4036
4037 msgid "available"
4038 msgstr "на разположение"
4039
4040 msgid "back"
4041 msgstr "назад"
4042
4043 msgid "background image"
4044 msgstr "фон"
4045
4046 msgid "backgroundcolor"
4047 msgstr "цвят на фон"
4048
4049 msgid "better"
4050 msgstr "по-добър"
4051
4052 msgid "black"
4053 msgstr "черен"
4054
4055 msgid "blacklist"
4056 msgstr "черен лист"
4057
4058 msgid "blue"
4059 msgstr "син"
4060
4061 msgid "burn audio track (%s)"
4062 msgstr "запис audio track (%s)"
4063
4064 msgid "change recording (duration)"
4065 msgstr "променете запис (продължителност)"
4066
4067 msgid "change recording (endtime)"
4068 msgstr "променете запис (край)"
4069
4070 msgid "chapters"
4071 msgstr "глави"
4072
4073 msgid "choose destination directory"
4074 msgstr "изберете крайна директория"
4075
4076 msgid "circular left"
4077 msgstr "кръгова лява"
4078
4079 msgid "circular right"
4080 msgstr "кръгова дясна"
4081
4082 msgid "clear playlist"
4083 msgstr "изчисти плейлист"
4084
4085 msgid "complex"
4086 msgstr "сложен"
4087
4088 msgid "config menu"
4089 msgstr "конфиг меню"
4090
4091 msgid "confirmed"
4092 msgstr "потвърден"
4093
4094 msgid "connected"
4095 msgstr "свързан"
4096
4097 msgid "continue"
4098 msgstr "продулжава"
4099
4100 msgid "copy to bouquets"
4101 msgstr "копиране в букет"
4102
4103 msgid "could not be removed"
4104 msgstr "не може да се отстрани"
4105
4106 msgid "create directory"
4107 msgstr "създай директория"
4108
4109 msgid "daily"
4110 msgstr "дневно"
4111
4112 msgid "day"
4113 msgstr "ден"
4114
4115 msgid "delete"
4116 msgstr "изтрий"
4117
4118 msgid "delete cut"
4119 msgstr "изтрий изрежи"
4120
4121 msgid "delete file"
4122 msgstr "изтрий файл"
4123
4124 msgid "delete playlist entry"
4125 msgstr "изтрий записа от плейлиста"
4126
4127 msgid "delete saved playlist"
4128 msgstr "изтрий записания плейлист"
4129
4130 msgid "delete..."
4131 msgstr "изтрий ..."
4132
4133 msgid "disable"
4134 msgstr "спри"
4135
4136 msgid "disable move mode"
4137 msgstr "спри режим преместване на канал"
4138
4139 msgid "disabled"
4140 msgstr "спрян"
4141
4142 msgid "disconnected"
4143 msgstr "изключен"
4144
4145 msgid "do not change"
4146 msgstr "не променяй"
4147
4148 msgid "do nothing"
4149 msgstr "не прави нищо"
4150
4151 msgid "don't record"
4152 msgstr "не записвай"
4153
4154 msgid "done!"
4155 msgstr "готово!"
4156
4157 msgid "empty"
4158 msgstr "празен"
4159
4160 msgid "enable"
4161 msgstr "разреши"
4162
4163 msgid "enable bouquet edit"
4164 msgstr "редактиране на букети"
4165
4166 msgid "enable favourite edit"
4167 msgstr "редактиране на предпочитани"
4168
4169 msgid "enable move mode"
4170 msgstr "включи режим преместване на канал"
4171
4172 msgid "enabled"
4173 msgstr "разрешен"
4174
4175 msgid "end bouquet edit"
4176 msgstr "редактирането на букет завърши"
4177
4178 msgid "end favourites edit"
4179 msgstr "редактирането на предпочитани завърши"
4180
4181 msgid "enigma2 and network"
4182 msgstr "enigma2 и мрежа"
4183
4184 msgid "enter hidden network SSID"
4185 msgstr "Въведете SSID на скритата мрежа"
4186
4187 msgid "equal to"
4188 msgstr "еднакъв с"
4189
4190 msgid "exceeds dual layer medium!"
4191 msgstr "Надхвърля капацитета на двуслоен DVD!"
4192
4193 msgid "exit DVD player or return to file browser"
4194 msgstr "изход от DVD плеър или връщане към файловия браузър"
4195
4196 msgid "exit mediaplayer"
4197 msgstr "изход от медийния плеър"
4198
4199 msgid "exit movielist"
4200 msgstr "изход от списъка с филми"
4201
4202 msgid "exit nameserver configuration"
4203 msgstr "изход от настройките на nameserver"
4204
4205 msgid "exit network adapter configuration"
4206 msgstr "изход от настройките на мрежовия адаптер"
4207
4208 msgid "exit network adapter setup menu"
4209 msgstr "изход от настройките на мрежовия адаптер"
4210
4211 msgid "failed"
4212 msgstr "грешка"
4213
4214 msgid "fileformats (BMP, PNG, JPG, GIF)"
4215 msgstr "Файлов формат (BMP, PNG, JPG, GIF)"
4216
4217 msgid "filename"
4218 msgstr "Име на файл"
4219
4220 msgid "fine-tune your display"
4221 msgstr "Фина настройка на дисплея"
4222
4223 msgid "forward to the next chapter"
4224 msgstr "напред към следващата глава"
4225
4226 msgid "free"
4227 msgstr "свободни"
4228
4229 msgid "free diskspace"
4230 msgstr "свободно място на диска"
4231
4232 msgid "go to deep standby"
4233 msgstr "изключи"
4234
4235 msgid "go to standby"
4236 msgstr "към режим готовност"
4237
4238 msgid "grab this frame as bitmap"
4239 msgstr "запиши кадъра като bitmap"
4240
4241 msgid "green"
4242 msgstr "зелен"
4243
4244 msgid "hear radio..."
4245 msgstr "слушай радио..."
4246
4247 msgid "help..."
4248 msgstr "помощ..."
4249
4250 msgid "hidden network"
4251 msgstr "скрита мрежа"
4252
4253 msgid "hidden..."
4254 msgstr "скрита..."
4255
4256 msgid "hide extended description"
4257 msgstr "скрий разширеното описание"
4258
4259 msgid "hide player"
4260 msgstr "скрий плеъра"
4261
4262 msgid "horizontal"
4263 msgstr "хоризонтална"
4264
4265 msgid "hour"
4266 msgstr "час"
4267
4268 msgid "hours"
4269 msgstr "часове"
4270
4271 msgid "immediate shutdown"
4272 msgstr "незабавно изключване"
4273
4274 msgid "insert mark here"
4275 msgstr "постави отметка тук"
4276
4277 msgid "jump back to the previous title"
4278 msgstr "обратно към предишното заглавие"
4279
4280 msgid "jump forward to the next title"
4281 msgstr "напред към следващото заглавие"
4282
4283 msgid "jump to listbegin"
4284 msgstr "назад към началото на списъка"
4285
4286 msgid "jump to listend"
4287 msgstr "напред към края на списъка"
4288
4289 msgid "jump to next marked position"
4290 msgstr "към следващата отметка"
4291
4292 msgid "jump to previous marked position"
4293 msgstr "към предишната отметка"
4294
4295 msgid "leave movie player..."
4296 msgstr "изход филмов плеър..."
4297
4298 msgid "left"
4299 msgstr "ляв"
4300
4301 msgid "length"
4302 msgstr "дължина"
4303
4304 msgid "load playlist"
4305 msgstr "зареди плейлист"
4306
4307 msgid "locked"
4308 msgstr "заключен"
4309
4310 msgid "loopthrough to"
4311 msgstr "преминаващ към"
4312
4313 msgid "manual"
4314 msgstr "ръчно"
4315
4316 msgid "menu"
4317 msgstr "меню"
4318
4319 msgid "menulist"
4320 msgstr "Меню"
4321
4322 msgid "mins"
4323 msgstr "мин"
4324
4325 msgid "minute"
4326 msgstr "минута"
4327
4328 msgid "minutes"
4329 msgstr "минути"
4330
4331 msgid "month"
4332 msgstr "месец"
4333
4334 msgid "move down to last entry"
4335 msgstr "премести надолу към последния запис"
4336
4337 msgid "move down to next entry"
4338 msgstr "премести надолу към следващия запис"
4339
4340 msgid "move up to first entry"
4341 msgstr "премести нагоре към първия запис"
4342
4343 msgid "move up to previous entry"
4344 msgstr "премести нагоре към предишен запис"
4345
4346 msgid "movie list"
4347 msgstr "филмов списък"
4348
4349 msgid "multinorm"
4350 msgstr "Мултистандарт"
4351
4352 msgid "never"
4353 msgstr "никога"
4354
4355 msgid "next channel"
4356 msgstr "следващ канал"
4357
4358 msgid "next channel in history"
4359 msgstr "следващ канал по хронология"
4360
4361 msgid "no"
4362 msgstr "не"
4363
4364 msgid "no CAId selected"
4365 msgstr "не е избеан CAId"
4366
4367 msgid "no CI slots found"
4368 msgstr "няма открити CI слотве"
4369
4370 msgid "no HDD found"
4371 msgstr "няма открит HDD"
4372
4373 msgid "no module found"
4374 msgstr "няма открит модул"
4375
4376 msgid "no standby"
4377 msgstr "без готовност"
4378
4379 msgid "no timeout"
4380 msgstr "без прекъсване"
4381
4382 msgid "none"
4383 msgstr "никой"
4384
4385 msgid "not locked"
4386 msgstr "не е заключен"
4387
4388 msgid "not used"
4389 msgstr "не се използва"
4390
4391 msgid "nothing connected"
4392 msgstr "нищо не е свързано"
4393
4394 msgctxt "now/next: 'next' event label"
4395 msgid "Next"
4396 msgstr "Следва"
4397
4398 msgctxt "now/next: 'now' event label"
4399 msgid "Now"
4400 msgstr "Сега"
4401
4402 msgid "off"
4403 msgstr "изкл."
4404
4405 msgid "on"
4406 msgstr "вкл."
4407
4408 msgid "once"
4409 msgstr "веднъж"
4410
4411 msgid "open nameserver configuration"
4412 msgstr "отвори настройките за nameserver"
4413
4414 msgid "open servicelist"
4415 msgstr "отвори списъка с канали"
4416
4417 msgid "open servicelist(down)"
4418 msgstr "отвори списъка с канали(down)"
4419
4420 msgid "open servicelist(up)"
4421 msgstr "отвори списъка с канали(up)"
4422
4423 msgid "pause"
4424 msgstr "пауза"
4425
4426 msgid "play as picture in picture"
4427 msgstr "Активиране картина в картината"
4428
4429 msgid "please press OK when ready"
4430 msgstr "моля натиснете ОК когато е готово"
4431
4432 msgid "please wait, loading picture..."
4433 msgstr "моля изчакайте, зареждам снимка..."
4434
4435 msgid "previous channel"
4436 msgstr "предишен канал"
4437
4438 msgid "previous channel in history"
4439 msgstr "предишен посетен канал"
4440
4441 msgid "record"
4442 msgstr "запис"
4443
4444 msgid "recording..."
4445 msgstr "запис..."
4446
4447 msgid "red"
4448 msgstr "червен"
4449
4450 msgid "remove after this position"
4451 msgstr "премахни след тази позиция"
4452
4453 msgid "remove all alternatives"
4454 msgstr "премахни всички алтернативи"
4455
4456 msgid "remove all new found flags"
4457 msgstr "премахни всички маркировки за 'нов канал'"
4458
4459 msgid "remove before this position"
4460 msgstr "премахни преди тази позиция"
4461
4462 msgid "remove bookmark"
4463 msgstr "премахни отметка"
4464
4465 msgid "remove directory"
4466 msgstr "премахни директория"
4467
4468 msgid "remove entry"
4469 msgstr "премахни"
4470
4471 msgid "remove from parental protection"
4472 msgstr "премахни от родителски контрол"
4473
4474 msgid "remove new found flag"
4475 msgstr "премахване на маркировката за 'нов канал'"
4476
4477 msgid "remove selected satellite"
4478 msgstr "премахни избрания сателит"
4479
4480 msgid "remove this mark"
4481 msgstr "премахни отметката"
4482
4483 msgid "repeat playlist"
4484 msgstr "повтори плейлиста"
4485
4486 msgid "repeated"
4487 msgstr "повторен"
4488
4489 msgid "rewind to the previous chapter"
4490 msgstr "превърти до предишната глава"
4491
4492 msgid "right"
4493 msgstr "десен"
4494
4495 msgid "save last directory on exit"
4496 msgstr "запис последната директория при изход"
4497
4498 msgid "save playlist"
4499 msgstr "запис плейлист"
4500
4501 msgid "save playlist on exit"
4502 msgstr "запис плейлист при изход"
4503
4504 msgid "scan done!"
4505 msgstr "сканирането завърши!"
4506
4507 msgid "scan in progress - %d%% done!"
4508 msgstr "сканиране - %d%% завършени!"
4509
4510 msgid "scan state"
4511 msgstr "състояние сканиране"
4512
4513 msgid "second"
4514 msgstr "втори"
4515
4516 msgid "second cable of motorized LNB"
4517 msgstr "втори кабелен или моторизиран LNB"
4518
4519 msgid "seconds"
4520 msgstr "секунди"
4521
4522 msgid "select"
4523 msgstr "избор"
4524
4525 msgid "select .NFI flash file"
4526 msgstr "избор .NFI флаш файл"
4527
4528 msgid "select CAId"
4529 msgstr "избор CAId"
4530
4531 msgid "select CAId's"
4532 msgstr "избор CAId's"
4533
4534 msgid "select image from server"
4535 msgstr "избор имидж от сървър"
4536
4537 msgid "select interface"
4538 msgstr "избор интерфейс"
4539
4540 msgid "select menu entry"
4541 msgstr "избор menu entry"
4542
4543 msgid "select movie"
4544 msgstr "избор филм"
4545
4546 msgid "service PIN"
4547 msgstr "ПИН канали"
4548
4549 msgid "set as startup service"
4550 msgstr "задаване като стартиращ канал"
4551
4552 msgid "setup PIN"
4553 msgstr "ПИН настройки"
4554
4555 msgid "show DVD main menu"
4556 msgstr "покажи главното DVD mеню"
4557
4558 msgid "show EPG..."
4559 msgstr "покажи EPG..."
4560
4561 msgid "show Infoline"
4562 msgstr "покажи инфолиния"
4563
4564 msgid "show all"
4565 msgstr "покажи всичко"
4566
4567 msgid "show alternatives"
4568 msgstr "покажи алтернативи"
4569
4570 msgid "show event details"
4571 msgstr "детайли на предаването"
4572
4573 msgid "show extended description"
4574 msgstr "покажи разширено описание"
4575
4576 msgid "show first selected tag"
4577 msgstr "покажи първия избран tag"
4578
4579 msgid "show second selected tag"
4580 msgstr "покажи втория избран tag"
4581
4582 msgid "show shutdown menu"
4583 msgstr "покажи меню за изкл."
4584
4585 msgid "show single service EPG..."
4586 msgstr "покажи EPG на канала..."
4587
4588 msgid "show tag menu"
4589 msgstr "покажи tag меню"
4590
4591 msgid "show transponder info"
4592 msgstr "покажи инфо за транспондер"
4593
4594 msgid "shuffle playlist"
4595 msgstr "разбъркано пускане"
4596
4597 msgid "shutdown"
4598 msgstr "изключване"
4599
4600 msgid "simple"
4601 msgstr "опростен"
4602
4603 msgid "skip backward"
4604 msgstr "прескочи назад"
4605
4606 msgid "skip backward (enter time)"
4607 msgstr "прескочи назад (въведи време)"
4608
4609 msgid "skip forward"
4610 msgstr "прескочи напред"
4611
4612 msgid "skip forward (enter time)"
4613 msgstr "прескочи напред (въведи време)"
4614
4615 msgid "sort by date"
4616 msgstr "подреди по дата"
4617
4618 msgid "standard"
4619 msgstr "стандарт"
4620
4621 msgid "standby"
4622 msgstr "стендбай"
4623
4624 msgid "start cut here"
4625 msgstr "изрежи тук"
4626
4627 msgid "start directory"
4628 msgstr "стартова директория"
4629
4630 msgid "start timeshift"
4631 msgstr "старт таймшифт"
4632
4633 msgid "stereo"
4634 msgstr "стерео"
4635
4636 msgid "stop PiP"