po file update
[openblackhole/openblackhole-enigma2.git] / po / cs.po
1 #
2 msgid ""
3 msgstr ""
4 "Project-Id-Version: ims\n"
5 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
6 "POT-Creation-Date: 2012-08-30 16:54+0200\n"
7 "PO-Revision-Date: \n"
8 "Last-Translator: ims <ims21@users.sourceforge.net>\n"
9 "Language-Team: PLi <ims21@users.sourceforge.net>\n"
10 "Language: \n"
11 "MIME-Version: 1.0\n"
12 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
13 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
14 "X-Poedit-Language: Czech\n"
15 "X-Poedit-Country: CZECH REPUBLIC\n"
16 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
17 "|| n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
18
19 #
20 msgid ""
21 "\n"
22 "Advanced options and settings."
23 msgstr ""
24 "\n"
25 "Pokročilé volby a nastavení."
26
27 #
28 msgid ""
29 "\n"
30 "After pressing OK, please wait!"
31 msgstr ""
32 "\n"
33 "Po stisknutí OK čekejte, prosím!"
34
35 msgid ""
36 "\n"
37 "Backup your receiver settings."
38 msgstr ""
39 "\n"
40 "Záloha nastavení Vašeho přijímače."
41
42 #
43 msgid ""
44 "\n"
45 "Edit the upgrade source address."
46 msgstr ""
47 "\n"
48 "Upravit adresy aktualizačních zdrojů."
49
50 msgid ""
51 "\n"
52 "Manage extensions or plugins for your receiver"
53 msgstr ""
54 "\n"
55 "Správa rozšíření nebo pluginů Vašeho přijímače"
56
57 msgid ""
58 "\n"
59 "Online update of your receiver software."
60 msgstr ""
61 "\n"
62 "Online aktualizace programového vybavení přijímače."
63
64 #
65 msgid ""
66 "\n"
67 "Press OK on your remote control to continue."
68 msgstr ""
69 "\n"
70 "Pro pokračování stiskněte OK na dálkovém ovladači."
71
72 #
73 msgid ""
74 "\n"
75 "Restore your backups by date."
76 msgstr ""
77 "\n"
78 "Obnova záloh podle data."
79
80 msgid ""
81 "\n"
82 "Restore your receiver settings."
83 msgstr ""
84 "\n"
85 "Obnova nastavení Vašeho přijímače."
86
87 msgid ""
88 "\n"
89 "Restore your receiver with a new firmware."
90 msgstr ""
91 "\n"
92 "Obnova přijímače s novým firmware."
93
94 #
95 msgid ""
96 "\n"
97 "Scan for local extensions and install them."
98 msgstr ""
99 "\n"
100 "Vyhledat a nainstalovat místní rozšíření."
101
102 #
103 msgid ""
104 "\n"
105 "Select your backup device.\n"
106 "Current device: "
107 msgstr ""
108 "\n"
109 "Zvolte zařízení pro zálohování.\n"
110 "Současné zařízení: "
111
112 #
113 msgid ""
114 "\n"
115 "System will restart after the restore!"
116 msgstr ""
117 "\n"
118 "Po obnově bude systém restartován."
119
120 #
121 msgid ""
122 "\n"
123 "View, install and remove available or installed packages."
124 msgstr ""
125 "\n"
126 "Zobrazit, instalovat a odstranit dostupné nebo instalované balíčky."
127
128 msgid " (PiP)"
129 msgstr ""
130
131 msgid " (Radio)"
132 msgstr " (Rádio)"
133
134 msgid " (TV)"
135 msgstr ""
136
137 #
138 msgid " extensions."
139 msgstr "rozšíření."
140
141 msgid " ms"
142 msgstr "ms"
143
144 #
145 msgid " packages selected."
146 msgstr " balíčků vybráno."
147
148 #
149 msgid " updates available."
150 msgstr " dostupných aktualizací."
151
152 #
153 msgid " wireless networks found!"
154 msgstr " bezdrátových sítí nalezeno!"
155
156 #. TRANSLATORS: short time representation hour:minute
157 #, python-format
158 msgid "%2d:%02d"
159 msgstr ""
160
161 #. TRANSLATORS: full time representation hour:minute:seconds
162 #, python-format
163 msgid "%2d:%02d:%02d"
164 msgstr ""
165
166 msgid "%A %d %B"
167 msgstr ""
168
169 #. TRANSLATORS: long date representations dayname daynum monthname in strftime() format! See 'man strftime'
170 msgid "%A %e %B"
171 msgstr "%A %e. %B"
172
173 #. TRANSLATORS: full date representation dayname daynum monthname year in strftime() format! See 'man strftime'
174 msgid "%A %e %B %Y"
175 msgstr "%A %e. %B %Y"
176
177 #
178 msgid "%H:%M"
179 msgstr "%H:%M"
180
181 #. TRANSLATORS: short date representation short dayname daynum short monthname in strftime() format! See 'man strftime'
182 msgid "%a %e/%m"
183 msgstr "%a %e/%m"
184
185 #. TRANSLATORS: long date representation short dayname daynum short monthname hour:minute in strftime() format! See 'man strftime'
186 msgid "%a %e/%m  %-H:%M"
187 msgstr ""
188
189 #, python-format
190 msgid "%d hour"
191 msgid_plural "%d hours"
192 msgstr[0] "%d hodina"
193 msgstr[1] "%d hodiny"
194 msgstr[2] "%d hodin"
195
196 #
197 #, python-format
198 msgid "%d jobs are running in the background!"
199 msgstr "%d úloh běží na pozadí!"
200
201 #
202 #, python-format
203 msgid "%d min"
204 msgstr "%d min"
205
206 #, python-format
207 msgid "%d minute"
208 msgid_plural "%d minutes"
209 msgstr[0] "%d minuta"
210 msgstr[1] "%d minuty"
211 msgstr[2] "%d minut"
212
213 #, python-format
214 msgid "%d minutes"
215 msgstr "%d minut"
216
217 #, python-format
218 msgid "%d second"
219 msgid_plural "%d seconds"
220 msgstr[0] "%d sekunda"
221 msgstr[1] "%d sekundy"
222 msgstr[2] "%d sekund"
223
224 #
225 #, python-format
226 msgid "%d services found!"
227 msgstr "%d programů nalezeno!"
228
229 msgid "%d-%m"
230 msgstr ""
231
232 #
233 msgid "%d.%B %Y"
234 msgstr "%d. %B %Y"
235
236 #. TRANSLATORS: VFD hour:minute daynum short monthname in strftime() format! See 'man strftime'
237 msgid "%k:%M %e/%m"
238 msgstr ""
239
240 #
241 #, python-format
242 msgid "%s (%s)\n"
243 msgstr "%s (%s)\n"
244
245 #, python-format
246 msgid "%s/%s: %s"
247 msgstr ""
248
249 #
250 msgid "(ZAP)"
251 msgstr "(Přepnout)"
252
253 #
254 msgid "(empty)"
255 msgstr "(prázdné)"
256
257 #
258 msgid "(show optional DVD audio menu)"
259 msgstr "(zobrazit případné DVD audio menu)"
260
261 #
262 msgid "* Only available if more than one interface is active."
263 msgstr "* dostupné pouze při více než jenom aktivním interface."
264
265 #
266 msgid "/usr/share/enigma2 directory"
267 msgstr "/usr/share/enigma2 adresář"
268
269 #
270 msgid "/var directory"
271 msgstr "/var adresář "
272
273 #
274 msgid "0"
275 msgstr "0"
276
277 #
278 msgid "1"
279 msgstr "1"
280
281 #
282 msgid "1 wireless network found!"
283 msgstr "nalezena 1 bezdrátová síť!"
284
285 #
286 msgid "1.0"
287 msgstr "1.0"
288
289 #
290 msgid "1.1"
291 msgstr "1.1"
292
293 #
294 msgid "1.2"
295 msgstr "1.2"
296
297 #
298 msgid "12V output"
299 msgstr "12V výstup"
300
301 #
302 msgid "13 V"
303 msgstr "13 V"
304
305 #
306 msgid "16:10"
307 msgstr "16:10"
308
309 #
310 msgid "16:10 Letterbox"
311 msgstr "16:10 Letterbox"
312
313 #
314 msgid "16:10 PanScan"
315 msgstr "16:10 PanScan"
316
317 #
318 msgid "16:9"
319 msgstr "16:9"
320
321 #
322 msgid "16:9 Letterbox"
323 msgstr "16:10 Letterbox"
324
325 #
326 msgid "16:9 always"
327 msgstr "vždy 16:9"
328
329 #
330 msgid "18 V"
331 msgstr "18 V"
332
333 #
334 msgid "2"
335 msgstr "2"
336
337 #
338 msgid "3"
339 msgstr "3"
340
341 #
342 msgid "3d mode"
343 msgstr "3D mód"
344
345 #
346 msgid "4"
347 msgstr "4"
348
349 #
350 msgid "4:3"
351 msgstr "4:3"
352
353 #
354 msgid "4:3 Letterbox"
355 msgstr "4:3 Letterbox"
356
357 #
358 msgid "4:3 PanScan"
359 msgstr "4:3 PanScan"
360
361 #
362 msgid "5"
363 msgstr "5"
364
365 #
366 msgid "6"
367 msgstr "6"
368
369 #
370 msgid "7"
371 msgstr "7"
372
373 #
374 msgid "8"
375 msgstr "8"
376
377 #
378 msgid "9"
379 msgstr "9"
380
381 #
382 msgid "<Current movielist location>"
383 msgstr "<současný seznam souborů>"
384
385 #
386 msgid "<Default movie location>"
387 msgstr "<standardní umístění>"
388
389 #
390 msgid "<Last timer location>"
391 msgstr "<poslední umístění časovače>"
392
393 #
394 msgid "<unknown>"
395 msgstr "<neznámý>"
396
397 #
398 msgid "??"
399 msgstr "??"
400
401 #
402 msgid "A"
403 msgstr "A"
404
405 #
406 #, python-format
407 msgid ""
408 "A configuration file (%s) was modified since Installation.\n"
409 "Do you want to keep your version?"
410 msgstr ""
411 "Konfigurační soubor (%s) byl od instalace změněn.\n"
412 "Chcete zachovat Vaši verzi?"
413
414 msgid "A demo plugin for TPM usage."
415 msgstr "Demo plugin pro TPM použití."
416
417 msgid ""
418 "A finished record timer wants to set your\n"
419 "receiver to standby. Do that now?"
420 msgstr ""
421 "Dokončený časovač nahrávání chce přepnout\n"
422 "přijímač do standby módu. Přepnout?"
423
424 msgid ""
425 "A finished record timer wants to shut down\n"
426 "your receiver. Shutdown now?"
427 msgstr ""
428 "Dokončený časovač nahrávání chce vypnout\n"
429 "přijímač. Vypnout?"
430
431 #
432 msgid "A graphical EPG for all services of an specific bouquet"
433 msgstr "Grafické EPG pro všechny stanice ve specifickém bukletu"
434
435 #
436 #, python-format
437 msgid ""
438 "A record has been started:\n"
439 "%s"
440 msgstr ""
441 "Nahrávání začalo:\n"
442 "%s"
443
444 #
445 msgid ""
446 "A recording is currently running.\n"
447 "What do you want to do?"
448 msgstr ""
449 "Nahrává se\n"
450 "Co chcete udělat?"
451
452 #
453 msgid ""
454 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
455 "configure the positioner."
456 msgstr "Nahrává se. Prosím, zastavte nahrávání před konfigurací pozicioneru."
457
458 #
459 msgid ""
460 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
461 "scan."
462 msgstr "Probíhá nahrávání. Zrušte nahrávání před prohledáváním."
463
464 #
465 msgid ""
466 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
467 "start the satfinder."
468 msgstr ""
469 "Právě se nahrává. Prosím, zastavte nahrávání před spuštěním Satfinderu."
470
471 #
472 #, python-format
473 msgid "A required tool (%s) was not found."
474 msgstr "Požadovaný nástroj (%s) nebyl nalezen."
475
476 #
477 msgid "A search for available updates is currently in progress."
478 msgstr "Probíhá vyhledávání dostupných aktualizací."
479
480 #
481 msgid ""
482 "A second configured interface has been found.\n"
483 "\n"
484 "Do you want to disable the second network interface?"
485 msgstr ""
486 "Byl nalezen druhý nakonfigurovaný interface.\n"
487 "\n"
488 "Přejete si druhý síťový adaptér zakázat?"
489
490 msgid ""
491 "A sleep timer wants to set your\n"
492 "receiver to standby. Do that now?"
493 msgstr ""
494 "Časovač vypnutí chce přepnout přijímač\n"
495 "do standby módu. Přepnout hned?"
496
497 msgid ""
498 "A sleep timer wants to shut down\n"
499 "your receiver. Shutdown now?"
500 msgstr ""
501 "Časovač vypnutí chce vypnout přijímač.\n"
502 "Vypnout?"
503
504 #
505 msgid "A small overview of the available icon states and actions."
506 msgstr "Přehled zobrazovaných stavů a možných akcí."
507
508 #
509 msgid ""
510 "A timer failed to record!\n"
511 "Disable TV and try again?\n"
512 msgstr ""
513 "Nahrávání z časovače selhalo!\n"
514 "Zakázat TV a zkusit to znovu?\n"
515
516 #
517 msgid "A/V Settings"
518 msgstr "Nastavení A/V"
519
520 #
521 msgid "AA"
522 msgstr "AA"
523
524 #
525 msgid "AB"
526 msgstr "AB"
527
528 #
529 msgid "AC3 downmix"
530 msgstr "AC3 downmix"
531
532 msgid "AC3/DTS downmix"
533 msgstr ""
534
535 #
536 msgid "Abort"
537 msgstr "Zrušit"
538
539 #
540 msgid "About"
541 msgstr "O přijímači"
542
543 #
544 msgid "About..."
545 msgstr "Info o..."
546
547 #
548 msgid "Accesspoint:"
549 msgstr "Přístupový bod:"
550
551 #
552 msgid "Action on long powerbutton press"
553 msgstr "Dlouhý stisk tlačítka pro vypnutí"
554
555 #
556 msgid "Action on short powerbutton press"
557 msgstr "Krátký stisk tlačítka pro vypnutí"
558
559 #
560 msgid "Action:"
561 msgstr "Akce:"
562
563 #
564 msgid "Activate Picture in Picture"
565 msgstr "Aktivovat obraz v obraze"
566
567 #
568 msgid "Activate network settings"
569 msgstr "Aktivovat nastavení sítě"
570
571 #
572 msgid "Adapter settings"
573 msgstr "Nastavení adaptéru"
574
575 #
576 msgid "Add"
577 msgstr "Přidat"
578
579 #
580 msgid "Add Bookmark"
581 msgstr "Přidat záložku"
582
583 #
584 msgid "Add WLAN configuration?"
585 msgstr "Přidat WLAN konfiguraci?"
586
587 #
588 msgid "Add a mark"
589 msgstr "Přidat značku"
590
591 #
592 msgid "Add a new title"
593 msgstr "Přidat nový titul"
594
595 #
596 msgid "Add network configuration?"
597 msgstr "Přidat konfiguraci sítě?"
598
599 #
600 msgid "Add timer"
601 msgstr "Přidat časovač"
602
603 #
604 msgid "Add title"
605 msgstr "Přidat titul"
606
607 #
608 msgid "Add to bouquet"
609 msgstr "Přidat do přehledu"
610
611 #
612 msgid "Add to favourites"
613 msgstr "Přidat do oblíbených"
614
615 msgid "Add/Remove timer for current event"
616 msgstr "Přidat/Odstranit časovač pro aktuální událost"
617
618 msgid ""
619 "Adds enigma2 settings and receiver model informations like SN, rev... if "
620 "enabled."
621 msgstr ""
622 "Přidá enigma2 nastavení a informace o přijímači, jako je SN, rev..., pokud "
623 "je povoleno. "
624
625 #
626 msgid "Adds network configuration if enabled."
627 msgstr "Přidá konfiguraci sítě, pokud je povoleno. "
628
629 #
630 msgid "Adds wlan configuration if enabled."
631 msgstr "Přidá konfiguraci bezdrátové sítě, pokud je povoleno. "
632
633 #
634 msgid "Adjust 3D settings"
635 msgstr "Seřídit 3D nastavení"
636
637 msgid "Adjust HDMI CEC settings"
638 msgstr "Upravit nastavení HDMI CEC"
639
640 #
641 msgid ""
642 "Adjust the color settings so that all the color shades are distinguishable, "
643 "but appear as saturated as possible. If you are happy with the result, press "
644 "OK to close the video fine-tuning, or use the number keys to select other "
645 "test screens."
646 msgstr ""
647 "Upravte barevné nastavení tak, aby všechny barevné odstíny byly "
648 "rozpoznatelné, ale zároveň aby byly co nejvíce nasycené. Pokud jste "
649 "spokojeni s výsledkem, stiskněte OK pro zavření průvodce nebo použijte "
650 "numerické klávesy pro výběr jiné testovací scény."
651
652 #
653 msgid "Advanced Options"
654 msgstr "Pokročilé možnosti"
655
656 #
657 msgid "Advanced Software"
658 msgstr "Pokročilé programy"
659
660 #
661 msgid "Advanced Software Plugin"
662 msgstr "Plugin pokročilých programů"
663
664 #
665 msgid "Advanced Video Enhancement Setup"
666 msgstr "Pokročilá nastavení korekce obrazu"
667
668 #
669 msgid "Advanced Video Setup"
670 msgstr "Rozšířené nastavení videa"
671
672 #
673 msgid "Advanced restore"
674 msgstr "Pokročilá obnova"
675
676 #
677 msgid "After event"
678 msgstr "Po skončení"
679
680 #
681 msgid "After pressing OK, please wait!"
682 msgstr "Po stisknutí OK čekejte, prosím!"
683
684 msgid ""
685 "After the start wizard is completed, you need to protect single services. "
686 "Refer to your receiver's manual on how to do that."
687 msgstr ""
688 "Po skončení průvodce je potřeba zabezpečit jednotlivé programy. Podívejte se "
689 "do návodu od přijímače, jak to udělat."
690
691 #
692 msgid "Album"
693 msgstr "Album"
694
695 #
696 msgid "All"
697 msgstr "Vše"
698
699 #
700 msgid "All Satellites"
701 msgstr "Všechny satelity"
702
703 msgid "All ages"
704 msgstr " "
705
706 msgid "Allocate"
707 msgstr "Přidělit"
708
709 msgid "Allocate unused memory index"
710 msgstr "Přidělit nepoužitou paměť"
711
712 msgid "Allow Subtitle equals Audio mask"
713 msgstr "Titulky shodné s audio maskou"
714
715 msgid "Allow hearing impaired subtitles"
716 msgstr "Povolit titulky pro sluchově postižené"
717
718 #
719 msgid "Alpha"
720 msgstr "Alpha"
721
722 #
723 msgid "Alternative radio mode"
724 msgstr "Alternativní rádio mód"
725
726 #
727 msgid "Alternative services tuner priority"
728 msgstr "Pořadí priority alternativních tunerů"
729
730 msgid "Always ask"
731 msgstr "Vždy se ptát"
732
733 #
734 msgid "Always ask before sending"
735 msgstr "vždy se ptát před odesláním"
736
737 #
738 msgid "An empty filename is illegal."
739 msgstr "Neplatný název souboru."
740
741 #
742 msgid "An unknown error occured!"
743 msgstr "Vyskytla se neznámá chyba!"
744
745 #
746 msgid "Anonymize crashlog?"
747 msgstr "Anonymní crashlog?"
748
749 msgid "Any activity"
750 msgstr "jakákoliv aktivita"
751
752 #
753 msgid "Arabic"
754 msgstr "Arabsky"
755
756 #
757 msgid ""
758 "Are you sure you want to activate this network configuration?\n"
759 "\n"
760 msgstr ""
761 "Chcete aktivovat tuto síťovou konfiguraci?\n"
762 "\n"
763
764 #
765 msgid ""
766 "Are you sure you want to delete\n"
767 "following backup:\n"
768 msgstr ""
769 "Opravdu chcete smazat\n"
770 "následující zálohu:\n"
771
772 #
773 msgid "Are you sure you want to exit this wizard?"
774 msgstr "Opravdu chcete ukončit tohoto průvodce?"
775
776 #
777 msgid ""
778 "Are you sure you want to restart your network interfaces?\n"
779 "\n"
780 msgstr ""
781 "Opravdu chcete  restartovat síťové rozhraní?\n"
782 "\n"
783
784 #
785 msgid ""
786 "Are you sure you want to restore\n"
787 "following backup:\n"
788 msgstr ""
789 "Opravdu chcete obnovit\n"
790 "následující zálohu:\n"
791
792 #
793 msgid ""
794 "Are you sure you want to restore your Enigma2 backup?\n"
795 "Enigma2 will restart after the restore"
796 msgstr ""
797 "Opravdu chcete obnovit zálohu Vaší Enigma2?\n"
798 "Po obnově bude Enigma2 restartována"
799
800 #
801 msgid "Artist"
802 msgstr "Umělec"
803
804 msgid "Arts/Culture"
805 msgstr "umění/kultura"
806
807 #
808 msgid "Ask before shutdown:"
809 msgstr "Zeptat se před vypnutím:"
810
811 #
812 msgid "Ask user"
813 msgstr "zeptat se"
814
815 #
816 msgid "Aspect Ratio"
817 msgstr "Poměr stran"
818
819 #
820 msgid "Audio"
821 msgstr "Zvuk"
822
823 #
824 msgid "Audio Options..."
825 msgstr "nastavení zvuku..."
826
827 msgid "Audio PID"
828 msgstr ""
829
830 #
831 msgid "Audio language selection 1"
832 msgstr "Volba jazyka zvuku 1"
833
834 #
835 msgid "Audio language selection 2"
836 msgstr "Volba jazyka zvuku 2"
837
838 #
839 msgid "Audio language selection 3"
840 msgstr "Volba jazyka zvuku 3"
841
842 #
843 msgid "Audio language selection 4"
844 msgstr "Volba jazyka zvuku 4"
845
846 #
847 msgid "Author: "
848 msgstr "Autor: "
849
850 #
851 msgid "Authoring mode"
852 msgstr "Mód authoringu"
853
854 #
855 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: always try to display as fullscreen, when there is no content (black bars) on left/right, even if this breaks the aspect.
856 msgid "Auto"
857 msgstr "Auto"
858
859 #
860 msgid "Auto chapter split every ? minutes (0=never)"
861 msgstr "Automaticky vytvořit kapitoly každých ? minut (0=žádné)"
862
863 #
864 msgid "Auto flesh"
865 msgstr ""
866
867 msgid "Auto focus"
868 msgstr "Auto fokus"
869
870 msgid "Auto focus commencing ..."
871 msgstr "Auto fokus zahájen ..."
872
873 #
874 msgid "Auto language selection"
875 msgstr "Automatický výběr jazyka"
876
877 #
878 msgid "Auto scart switching"
879 msgstr "Automatické přepínání scart"
880
881 msgid "Auto-focus"
882 msgstr "Auto-fokus"
883
884 #
885 msgid "Automatic"
886 msgstr "Automatické"
887
888 #
889 msgid "Automatic Scan"
890 msgstr "Automatické prohledávání"
891
892 #
893 msgid "Available format variables"
894 msgstr "Použitelný formát proměnných"
895
896 #
897 msgid "B"
898 msgstr "B"
899
900 #
901 msgid "BA"
902 msgstr "BA"
903
904 #
905 msgid "BB"
906 msgstr "BB"
907
908 #
909 msgid "BER"
910 msgstr "BER"
911
912 #
913 msgid "BER:"
914 msgstr "BER:"
915
916 #
917 msgid "Back"
918 msgstr "Zpět"
919
920 #
921 msgid "Background"
922 msgstr "Pozadí"
923
924 #
925 msgid "Background delete option"
926 msgstr "Možnosti mazání na pozadí"
927
928 #
929 msgid "Background delete speed"
930 msgstr "Rychlost mazání na pozadí"
931
932 #
933 msgid "Backup"
934 msgstr "Záloha"
935
936 #
937 msgid "Backup Location"
938 msgstr "Umístění zálohy"
939
940 #
941 msgid "Backup Mode"
942 msgstr "Zálohovací mód"
943
944 #
945 msgid "Backup done."
946 msgstr "Záloha provedena."
947
948 #
949 msgid "Backup failed."
950 msgstr "Záloha selhala."
951
952 #
953 msgid "Backup is running..."
954 msgstr "Probíhá zálohování..."
955
956 #
957 msgid "Backup system settings"
958 msgstr "Záloha nastavení"
959
960 #
961 msgid "Band"
962 msgstr "Pásmo"
963
964 #
965 msgid "Bandwidth"
966 msgstr "Šířka pásma"
967
968 #
969 msgid "Basque"
970 msgstr "Baskicky"
971
972 #
973 msgid "Begin time"
974 msgstr "Čas začátku"
975
976 #
977 msgid "Behavior of 'pause' when paused"
978 msgstr "Režim tlačítka 'pause' při pozastavení filmu"
979
980 #
981 msgid "Behavior of 0 key in PiP-mode"
982 msgstr "Funkce tlačítka 0 v PiP módu"
983
984 #
985 msgid "Behavior when a movie is started"
986 msgstr "Při spuštění přehrávání filmu"
987
988 #
989 msgid "Behavior when a movie is stopped"
990 msgstr "Při zastavení přehrávaného filmu"
991
992 #
993 msgid "Behavior when a movie reaches the end"
994 msgstr "Po skončení přehrávání filmu"
995
996 #
997 msgid "Bitrate:"
998 msgstr "Datový tok:"
999
1000 msgid "Black screen"
1001 msgstr "černá obrazovka"
1002
1003 msgid "Black screen till locked"
1004 msgstr "Černá obrazovka do uzamčení"
1005
1006 #
1007 msgid "Block noise reduction"
1008 msgstr "Bloková redukce šumu (BNR)"
1009
1010 #
1011 msgid "Blue boost"
1012 msgstr "Zesílení modré"
1013
1014 #
1015 msgid "Bookmarks"
1016 msgstr "Záložky"
1017
1018 #
1019 msgid "Brightness"
1020 msgstr "Jas"
1021
1022 msgid "Bulgarian"
1023 msgstr "Bulharsky"
1024
1025 #
1026 msgid "Burn DVD"
1027 msgstr "Vypálit DVD"
1028
1029 #
1030 msgid "Burn existing image to DVD"
1031 msgstr "Vypálit existující obraz na DVD"
1032
1033 msgid "Burn to DVD"
1034 msgstr "Vypálit na DVD"
1035
1036 #
1037 msgid "Bus: "
1038 msgstr "Sběrnice: "
1039
1040 #
1041 msgid ""
1042 "By pressing the OK Button on your remote control, the info bar is being "
1043 "displayed."
1044 msgstr "Stisknutím OK na dálkovém ovladači se zobrazí infobar."
1045
1046 #
1047 msgid "C"
1048 msgstr ""
1049
1050 #
1051 msgid "C-Band"
1052 msgstr "C-Band"
1053
1054 #
1055 msgid "CF Drive"
1056 msgstr "CF čtečka"
1057
1058 #
1059 msgid "CI assignment"
1060 msgstr "CI přiřazení"
1061
1062 #
1063 msgid "CVBS"
1064 msgstr "CVBS"
1065
1066 #
1067 msgid "Cable"
1068 msgstr "Kabel"
1069
1070 #
1071 msgid "Cable Scan"
1072 msgstr "Prohledání kabelovky"
1073
1074 #
1075 msgid "Cache Thumbnails"
1076 msgstr "Uchovat náhledy"
1077
1078 msgid "Calculate"
1079 msgstr "Přepočítat"
1080
1081 msgid "Calculate all positions"
1082 msgstr "Přepočítat všechny pozice"
1083
1084 msgid "Calculation complete"
1085 msgstr "Přepočítání dokončeno"
1086
1087 msgid "Calibrate"
1088 msgstr "Kalibrovat"
1089
1090 #
1091 msgid "Cancel"
1092 msgstr "Zavřít"
1093
1094 msgid "Cannot determine"
1095 msgstr "Nelze určit"
1096
1097 msgid "Cannot find any signal ..., aborting !"
1098 msgstr "Nelze najít žádný signál..., ukončuje se!"
1099
1100 msgid "Cannot move files on a different disk or system to the trash can"
1101 msgstr "Nelze přesunout do koše soubory z jiného disku nebo systému"
1102
1103 msgid "Cannot move to trash can"
1104 msgstr "Nelze přesunout do koše"
1105
1106 #
1107 msgid "Capacity: "
1108 msgstr "Kapacita:"
1109
1110 #
1111 msgid "Card"
1112 msgstr "Karta"
1113
1114 #
1115 msgid "Centered DVB subtitles"
1116 msgstr "Centrovat DVB titulky"
1117
1118 #
1119 msgid "Change bouquets in quickzap"
1120 msgstr "Měnit přehledy při rychlém přepínání"
1121
1122 #
1123 msgid "Change pin code"
1124 msgstr "Změnit PIN kód"
1125
1126 #
1127 msgid "Change repeat and delay settings?"
1128 msgstr "Změnit nastavení opakování a zpoždění"
1129
1130 msgid "Change service PIN"
1131 msgstr "Změnit programový PIN"
1132
1133 msgid "Change service PINs"
1134 msgstr "Změnit programové PINy"
1135
1136 msgid "Change setup PIN"
1137 msgstr "Změnit PIN pro nastavení"
1138
1139 #
1140 msgid "Change step size"
1141 msgstr "Změnit velikost kroku"
1142
1143 msgid "Changelog"
1144 msgstr "Protokol změn"
1145
1146 #
1147 msgid "Channel"
1148 msgstr "Kanál"
1149
1150 #
1151 msgid "Channel Selection"
1152 msgstr "Výběr programu"
1153
1154 #
1155 msgid "Channel not in services list"
1156 msgstr "Kanál není v seznamu služeb"
1157
1158 #
1159 msgid "Channel:"
1160 msgstr "Kanál:"
1161
1162 #
1163 msgid "Channellist menu"
1164 msgstr "Menu seznamu programů"
1165
1166 #
1167 msgid "Chap."
1168 msgstr "Kap."
1169
1170 #
1171 msgid "Chapter"
1172 msgstr "Kapitola"
1173
1174 #
1175 msgid "Chapter:"
1176 msgstr "Kapitola:"
1177
1178 #
1179 msgid "Check"
1180 msgstr "Ověřit"
1181
1182 #
1183 msgid "Checking Filesystem..."
1184 msgstr "Ověřuje se souborový systém..."
1185
1186 msgid "Children/Youth"
1187 msgstr "děti/mládež"
1188
1189 #
1190 msgid "Choose Tuner"
1191 msgstr "Vyberte tuner"
1192
1193 #
1194 msgid "Choose a wireless network"
1195 msgstr "Zvolte bezdrátovou síť"
1196
1197 #
1198 msgid "Choose backup files"
1199 msgstr "Zvolte zálohované soubory"
1200
1201 #
1202 msgid "Choose backup location"
1203 msgstr "Zvolte umístění záloh"
1204
1205 #
1206 msgid "Choose bouquet"
1207 msgstr "Vyberte přehled"
1208
1209 msgid "Choose image to download"
1210 msgstr "Zvolte image ke stažení"
1211
1212 #
1213 msgid "Choose target folder"
1214 msgstr "Vyberte cílovou složku"
1215
1216 #
1217 msgid "Choose upgrade source"
1218 msgstr "Zvolte aktualizační zdroje"
1219
1220 #
1221 msgid "Choose your Skin"
1222 msgstr "Zvolte vzhled"
1223
1224 #
1225 msgid "Circular left"
1226 msgstr "Kruhová levá"
1227
1228 #
1229 msgid "Circular right"
1230 msgstr "Kruhová pravá"
1231
1232 #
1233 msgid "Cleanup"
1234 msgstr "Vyčistit"
1235
1236 #
1237 msgid "Cleanup Wizard"
1238 msgstr "Průvodce vyčištěním"
1239
1240 #
1241 msgid "Cleanup Wizard settings"
1242 msgstr "Nastavení průvodce vyčištěním"
1243
1244 #
1245 msgid "CleanupWizard"
1246 msgstr "CleanupWizard"
1247
1248 msgid "Clear"
1249 msgstr "Vyčistit"
1250
1251 #
1252 msgid "Clear before scan"
1253 msgstr "Smazat před skenováním"
1254
1255 msgid "Clear fixed"
1256 msgstr "Vyčistit pevnou"
1257
1258 #
1259 msgid "Clear log"
1260 msgstr "Smazat log"
1261
1262 #
1263 msgid "Close"
1264 msgstr "Zavřít"
1265
1266 #
1267 msgid "Close title selection"
1268 msgstr "Zavřít výběr titulu"
1269
1270 msgid "Code rate HP"
1271 msgstr ""
1272
1273 msgid "Code rate LP"
1274 msgstr ""
1275
1276 #
1277 msgid "Coderate HP"
1278 msgstr "Rychlost HP"
1279
1280 #
1281 msgid "Coderate LP"
1282 msgstr "Rychlost LP"
1283
1284 #
1285 msgid "Collection name"
1286 msgstr "Název kompilace"
1287
1288 #
1289 msgid "Collection settings"
1290 msgstr "Nastavení kompilace"
1291
1292 #
1293 msgid "Color Format"
1294 msgstr "Formát barev"
1295
1296 #
1297 msgid "Command execution..."
1298 msgstr "Výkonání příkazu..."
1299
1300 #
1301 msgid "Command order"
1302 msgstr "Pořadí příkazů"
1303
1304 #
1305 msgid "Committed DiSEqC command"
1306 msgstr "Potvrzený DiSEqC příkaz"
1307
1308 #
1309 msgid "Common Interface"
1310 msgstr "Common Interface"
1311
1312 #
1313 msgid "Common Interface Assignment"
1314 msgstr "Common Interface přiřazení"
1315
1316 #
1317 msgid "CommonInterface"
1318 msgstr ""
1319
1320 #
1321 msgid "Communication"
1322 msgstr "Komunikace"
1323
1324 #
1325 msgid "Compact Flash"
1326 msgstr "Compact flash"
1327
1328 #
1329 msgid "Complete"
1330 msgstr "Kompletní"
1331
1332 #
1333 msgid "Complex (allows mixing audio tracks and aspects)"
1334 msgstr "komplexní (umožňuje míchat audio stopy a zobrazení)"
1335
1336 msgid "Composition of the recording filenames"
1337 msgstr "Vytváření názvů nahrávaných souborů"
1338
1339 #
1340 msgid "Configuration Mode"
1341 msgstr "Konfigurační mód"
1342
1343 msgid "Configuration mode: "
1344 msgstr "Konfigurační mód: "
1345
1346 #
1347 msgid "Configure interface"
1348 msgstr "Konfigurovat interface"
1349
1350 #
1351 msgid "Configure nameservers"
1352 msgstr "Konfigurovat DNS servery"
1353
1354 #
1355 msgid "Configure your internal LAN"
1356 msgstr "Konfigurovat vaši LAN"
1357
1358 #
1359 msgid "Configure your network again"
1360 msgstr "Nastavte znovu vaši síť"
1361
1362 msgid "Configure your network settings, and press OK to start the scan"
1363 msgstr "Nakonfigurujte Vaši síť a stiskněte OK pro začátek vyhledávání"
1364
1365 #
1366 msgid "Configure your wireless LAN again"
1367 msgstr "Nakonfigurujte znovu Vaši WLAN"
1368
1369 #
1370 msgid "Configuring"
1371 msgstr "Nastavuji"
1372
1373 #
1374 msgid "Conflicting timer"
1375 msgstr "Konfliktní časovač"
1376
1377 #
1378 msgid "Connect"
1379 msgstr "Připojit"
1380
1381 #
1382 msgid "Connect to a Wireless Network"
1383 msgstr "Připojit k bezdrátové síti"
1384
1385 #
1386 msgid "Connected to"
1387 msgstr "Připojeno k"
1388
1389 #
1390 msgid "Connected!"
1391 msgstr "Připojeno!"
1392
1393 #
1394 msgid "Constellation"
1395 msgstr "Sestava"
1396
1397 #
1398 msgid "Content does not fit on DVD!"
1399 msgstr "Obsah se nevejde na DVD!"
1400
1401 msgid "Continue"
1402 msgstr "Pokračovat"
1403
1404 #
1405 msgid "Continue in background"
1406 msgstr "Pokračovat na pozadí"
1407
1408 #
1409 msgid "Continue playing"
1410 msgstr "pokračovat v přehrávání"
1411
1412 msgid "Continues play (loop)"
1413 msgstr "přehrát další (opakování ve smyčce)"
1414
1415 #
1416 msgid "Contrast"
1417 msgstr "Kontrast"
1418
1419 msgid "Convert ext3 to ext4"
1420 msgstr "Konverze ext3 na ext4"
1421
1422 msgid "Convert ext3 to ext4..."
1423 msgstr "Konverze ext3 na ext4..."
1424
1425 msgid "Convert filesystem ext3 to ext4"
1426 msgstr "Konvertovat systém souborů z ext3 na ext4"
1427
1428 msgid "Copy"
1429 msgstr "Kopírovat"
1430
1431 msgid "Could not connect to receiver .NFI Image Feed Server:"
1432 msgstr "Nelze se připojit ke zdrojovému serveru s .NFI image"
1433
1434 #
1435 msgid "Could not load Medium! No disc inserted?"
1436 msgstr "Nelze načíst médium. Žádný disk není vložen?"
1437
1438 #
1439 msgid "Could not open Picture in Picture"
1440 msgstr "Nelze otevřít obraz v obraze"
1441
1442 #
1443 #, python-format
1444 msgid "Couldn't record due to conflicting timer %s"
1445 msgstr "Nelze nahrávat z důvodu konfliktu časovače %s"
1446
1447 #, python-format
1448 msgid "Couldn't record due to invalid service %s"
1449 msgstr "Nelze nahrávat z důvodu neplatného programu %s"
1450
1451 #
1452 msgid "Crashlog settings"
1453 msgstr "Nastavení crashlistu"
1454
1455 #
1456 msgid "CrashlogAutoSubmit"
1457 msgstr "Automatického odesílání crashlogu..."
1458
1459 #
1460 msgid "CrashlogAutoSubmit settings"
1461 msgstr "Nastavení automatického odesílání crashlogu"
1462
1463 #
1464 msgid "CrashlogAutoSubmit settings..."
1465 msgstr "Nastavení automatického odesílání crashlogu..."
1466
1467 msgid ""
1468 "Crashlogs found!\n"
1469 "Send them to the Image Developper?"
1470 msgstr ""
1471 "Nalezen crashlog!\n"
1472 "Odeslat tvůrcům image?"
1473
1474 #
1475 msgid "Create DVD-ISO"
1476 msgstr "vytvořit DVD-ISO"
1477
1478 #
1479 msgid "Create Filesystem"
1480 msgstr "Zakládá se souborový systém"
1481
1482 #
1483 msgid "Create Partition"
1484 msgstr "Založit tabulku rozdělení disku"
1485
1486 #
1487 msgid "Create more detailed crash log"
1488 msgstr "Vytvářet podrobnější crash log"
1489
1490 #
1491 msgid "Create movie directory"
1492 msgstr "Vytvořit složku pro soubory"
1493
1494 #
1495 #, python-format
1496 msgid "Creating directory %s failed."
1497 msgstr "Založení adresáře %s se nezdařilo."
1498
1499 #
1500 msgid "Croatian"
1501 msgstr "Chorvatsky"
1502
1503 msgid "Current CEC address"
1504 msgstr "Současná CEC adresa"
1505
1506 #
1507 msgid "Current Transponder"
1508 msgstr "Aktuální transpondér"
1509
1510 msgid "Current device: "
1511 msgstr "Zvolené zařízení: "
1512
1513 msgid "Current event EPG"
1514 msgstr "EPG aktuálního pořadu"
1515
1516 #
1517 msgid "Current settings:"
1518 msgstr "Aktuální nastavení:"
1519
1520 #
1521 msgid "Current value: "
1522 msgstr "Aktuální hodnota: "
1523
1524 #
1525 msgid "Current version:"
1526 msgstr "Aktuální verze:"
1527
1528 msgid "Currently installed image"
1529 msgstr "Nainstalované image"
1530
1531 #
1532 msgid "Custom skip time for '1'/'3'-keys"
1533 msgstr "Vlastní časový posun pro tlačítka 1/3"
1534
1535 #
1536 msgid "Custom skip time for '4'/'6'-keys"
1537 msgstr "Vlastní časový posun pro tlačítka 4/6"
1538
1539 #
1540 msgid "Custom skip time for '7'/'9'-keys"
1541 msgstr "Vlastní časový posun pro tlačítka 7/9"
1542
1543 msgid "Custom text alignment"
1544 msgstr "Uživatelské zarovnání textu"
1545
1546 #
1547 msgid "Custom text position"
1548 msgstr "Uživatelská pozice textu"
1549
1550 #
1551 msgid "Customize"
1552 msgstr "Přizpůsobení"
1553
1554 #
1555 msgid "Cut"
1556 msgstr "Stříh"
1557
1558 #
1559 msgid "Cutlist editor..."
1560 msgstr "Editor střihu..."
1561
1562 #
1563 msgid "Czech"
1564 msgstr "Česky"
1565
1566 #
1567 msgid "D"
1568 msgstr "D"
1569
1570 #
1571 msgid "DHCP"
1572 msgstr "DHCP"
1573
1574 #
1575 msgid "DTS downmix"
1576 msgstr ""
1577
1578 #
1579 msgid "DUAL LAYER DVD"
1580 msgstr "DVOUVRSTVÉ DVD"
1581
1582 #
1583 msgid "DVB subtitle black transparency"
1584 msgstr "Průhlednost pozadí DVD titulků"
1585
1586 msgid "DVB-C"
1587 msgstr "DVB-C"
1588
1589 msgid "DVB-C ANNEX C"
1590 msgstr "DVB-C ANNEX C"
1591
1592 #
1593 msgid "DVB-S"
1594 msgstr "DVB-S"
1595
1596 #
1597 msgid "DVB-S2"
1598 msgstr "DVB-S2"
1599
1600 msgid "DVB-T"
1601 msgstr "DVB-T"
1602
1603 msgid "DVB-T2"
1604 msgstr "DVB-T2"
1605
1606 #
1607 msgid "DVD File Browser"
1608 msgstr "DVD prohlížeč souborů"
1609
1610 #
1611 msgid "DVD Player"
1612 msgstr "DVD přehrávač"
1613
1614 #
1615 msgid "DVD Titlelist"
1616 msgstr "DVD seznam titulů"
1617
1618 msgid "DVD data format"
1619 msgstr "DVD datový formát"
1620
1621 #
1622 msgid "DVD media toolbox"
1623 msgstr "DVD media nástroje"
1624
1625 #
1626 msgid "Danish"
1627 msgstr "Dánsky"
1628
1629 #
1630 msgid "Date"
1631 msgstr "Datum"
1632
1633 #
1634 msgid "Decide if you want to enable or disable the Cleanup Wizard."
1635 msgstr "Rozhodněte, zda chcete povolit nebo zakázat průvodce vyčištěním."
1636
1637 #
1638 msgid "Decide what should be done when crashlogs are found."
1639 msgstr "Určete, co se má udělat při nalezení crashlogu."
1640
1641 #
1642 msgid "Decide what should happen to the crashlogs after submission."
1643 msgstr "Určete, co by se mělo udělat po odeslání crashlogu."
1644
1645 #
1646 msgid "Deep Standby"
1647 msgstr "Hluboký spánek"
1648
1649 #
1650 msgid "Default"
1651 msgstr "Defaultní"
1652
1653 #
1654 msgid "Default Settings"
1655 msgstr "Standardní nastavení"
1656
1657 #
1658 msgid "Default movie location"
1659 msgstr "Standardní umístění souborů"
1660
1661 #
1662 msgid "Delay before key repeat starts:"
1663 msgstr "Zpoždění před opakováním:"
1664
1665 #
1666 msgid "Delete"
1667 msgstr "Smazat"
1668
1669 #
1670 msgid "Delete crashlogs"
1671 msgstr "Smazat crashlog"
1672
1673 #
1674 msgid "Delete entry"
1675 msgstr "smazat položku"
1676
1677 #
1678 msgid "Delete failed!"
1679 msgstr "Vymazání selhalo!"
1680
1681 #
1682 #, python-format
1683 msgid ""
1684 "Delete no more configured satellite\n"
1685 "%s?"
1686 msgstr ""
1687 "Odstranit dlouho nekonfigurované satelity\n"
1688 "%s?"
1689
1690 msgid "Deleted"
1691 msgstr "Mazáno"
1692
1693 #
1694 msgid "Deleted items"
1695 msgstr "Smazané položky"
1696
1697 #
1698 msgid "Depth"
1699 msgstr "Hloubka"
1700
1701 #
1702 msgid "Descramble http streams"
1703 msgstr "Dekódovat http streamy"
1704
1705 #
1706 msgid "Description"
1707 msgstr "Popis"
1708
1709 #
1710 msgid "Deselect"
1711 msgstr "Odebrat"
1712
1713 msgid "Details for plugin: "
1714 msgstr "Detaily pluginu: "
1715
1716 #
1717 msgid "Detected HDD:"
1718 msgstr "Detekován HDD:"
1719
1720 #
1721 msgid "Detected NIMs:"
1722 msgstr "Detekován NIMs:"
1723
1724 #
1725 msgid "Devicename:"
1726 msgstr "Název zařízení:"
1727
1728 #
1729 msgid "DiSEqC"
1730 msgstr "DiSEqC"
1731
1732 #
1733 msgid "DiSEqC A/B"
1734 msgstr "DiSEqC A/B"
1735
1736 #
1737 msgid "DiSEqC A/B/C/D"
1738 msgstr "DiSEqC A/B/C/D"
1739
1740 #
1741 msgid "DiSEqC mode"
1742 msgstr "DiSEqC mód"
1743
1744 #
1745 msgid "DiSEqC repeats"
1746 msgstr "DiSEqC opakování"
1747
1748 #
1749 msgid "DiSEqC-Tester settings"
1750 msgstr "DiSEqC-Nastavení testeru"
1751
1752 #
1753 msgid "Dialing:"
1754 msgstr "Vytáčení:"
1755
1756 #
1757 msgid "Digital contour removal"
1758 msgstr "Odstranění digitálních kontur"
1759
1760 #
1761 msgid "Direct playback of linked titles without menu"
1762 msgstr "Okamžité přehrávání připojených titulů bez menu"
1763
1764 #
1765 msgid "Directory"
1766 msgstr "adresář"
1767
1768 #
1769 #, python-format
1770 msgid "Directory %s nonexistent."
1771 msgstr "Adresář %s neexistuje."
1772
1773 #
1774 msgid "Directory browser"
1775 msgstr "Prohlížeč adresářů"
1776
1777 #, python-format
1778 msgid "Directory contains %d file(s) and %d sub-directories.\n"
1779 msgstr "Adresář obsahuje %d soubor(ů) a %d podadresář(ů).\n"
1780
1781 #
1782 msgid "Disable"
1783 msgstr "Zakázat"
1784
1785 #
1786 msgid "Disable Picture in Picture"
1787 msgstr "Vypnout obraz v obraze"
1788
1789 msgid "Disable background scanning"
1790 msgstr "Zakázat prohledávání na pozadí"
1791
1792 #
1793 msgid "Disable crashlog reporting"
1794 msgstr "Zakázat oznamování crashlogu"
1795
1796 #
1797 msgid "Disable timer"
1798 msgstr "zakázat časovač"
1799
1800 #
1801 msgid "Disabled"
1802 msgstr "zakázán"
1803
1804 #
1805 msgid "Disconnect"
1806 msgstr "Odpojit"
1807
1808 #
1809 msgid "Dish"
1810 msgstr "Parabola"
1811
1812 msgid "Disk space to reserve for recordings (in GB)"
1813 msgstr "Rezerva volného místa pro nahrávání (v GB)"
1814
1815 #
1816 msgid "Display 16:9 content as"
1817 msgstr "Zobrazit obraz 16:9 jako"
1818
1819 #
1820 msgid "Display 4:3 content as"
1821 msgstr "Zobrazit obraz 4:3 jako"
1822
1823 #
1824 msgid "Display >16:9 content as"
1825 msgstr "Zobrazit >16:9 obsah jako"
1826
1827 #
1828 msgid "Display Setup"
1829 msgstr "Nastavení displeje"
1830
1831 #
1832 msgid "Display and Userinterface"
1833 msgstr "Displej a Uživatelské rozhraní"
1834
1835 msgid "Display message before next played movie"
1836 msgstr "Zobrazovat zprávu před dalším přehrávaným filmem"
1837
1838 #
1839 #, python-format
1840 msgid ""
1841 "Do you really want to REMOVE\n"
1842 "the plugin \"%s\"?"
1843 msgstr ""
1844 "Chcete opravdu ODSTRANIT\n"
1845 "plugin \"%s\"?"
1846
1847 #
1848 msgid ""
1849 "Do you really want to check the filesystem?\n"
1850 "This could take lots of time!"
1851 msgstr ""
1852 "Opravdu chcete zkontrolovat souborový systém?\n"
1853 "Může to trvat dlouho!"
1854
1855 msgid ""
1856 "Do you really want to convert the filesystem?\n"
1857 "You cannot go back!"
1858 msgstr ""
1859 "Opravdu chcete převést systém souborů?\n"
1860 "Nelze se vrátit zpět!"
1861
1862 #
1863 #, python-format
1864 msgid "Do you really want to delete %s?"
1865 msgstr "Opravdu chcete smazat \"%s\"?"
1866
1867 #
1868 #, python-format
1869 msgid ""
1870 "Do you really want to download\n"
1871 "the plugin \"%s\"?"
1872 msgstr ""
1873 "Chcete opravdu stáhnout\n"
1874 "plugin \"%s\"?"
1875
1876 #
1877 msgid "Do you really want to exit?"
1878 msgstr "Opravdu chcete ukončit?"
1879
1880 #
1881 msgid ""
1882 "Do you really want to initialize the device?\n"
1883 "All data on the disk will be lost!"
1884 msgstr ""
1885 "Opravdu chcete inicializovat zařízení?\n"
1886 "Všechna data na disku budou ztracena!"
1887
1888 #
1889 #, python-format
1890 msgid "Do you really want to remove directory %s from the disk?"
1891 msgstr "Chcete opravdu odstranit z disku adresář %s?"
1892
1893 #
1894 #, python-format
1895 msgid "Do you really want to remove your bookmark of %s?"
1896 msgstr "Chcete opravdu smazat Vaši záložku z %s?"
1897
1898 #
1899 msgid ""
1900 "Do you want to backup now?\n"
1901 "After pressing OK, please wait!"
1902 msgstr ""
1903 "Chcete zálohovat nyní?\n"
1904 "Po stisku OK čekejte!"
1905
1906 #
1907 msgid "Do you want to burn this collection to DVD medium?"
1908 msgstr "Chcete vypálit tuto kompilaci na DVD?"
1909
1910 #
1911 msgid "Do you want to do a service scan?"
1912 msgstr "Chcete vyhledat programy?"
1913
1914 #
1915 msgid "Do you want to do another manual service scan?"
1916 msgstr "Chcete provést další ruční prohledávání?"
1917
1918 #, python-format
1919 msgid "Do you want to download the image to %s ?"
1920 msgstr "Chcete stáhnout image do %s?"
1921
1922 msgid "Do you want to enable the parental control feature on your receiver?"
1923 msgstr "Chcete povolit rodičovskou kontrolu na Vašem přijímači?"
1924
1925 #
1926 msgid "Do you want to install the package:\n"
1927 msgstr "Přejete si nainstalovat balíček:\n"
1928
1929 #
1930 msgid "Do you want to play DVD in drive?"
1931 msgstr "Chcete přehrát DVD v mechanice?"
1932
1933 #
1934 msgid "Do you want to preview this DVD before burning?"
1935 msgstr "Chcete si toto DVD před vypálením prohlédnout?"
1936
1937 msgid "Do you want to reboot your receiver?"
1938 msgstr "Chcete přijímač restartovat?"
1939
1940 #
1941 msgid "Do you want to remove the package:\n"
1942 msgstr "Chcete odstranit balíček:\n"
1943
1944 #
1945 msgid "Do you want to restore your settings?"
1946 msgstr "Chcete obnovit Vaše nastavení?"
1947
1948 #
1949 msgid "Do you want to resume this playback?"
1950 msgstr "Chcete obnovit přehrávání?"
1951
1952 #
1953 msgid ""
1954 "Do you want to submit your email address and name so that we can contact you "
1955 "if needed?"
1956 msgstr ""
1957 "Chcete přidat Váš e-mail a jméno, abychom Vás v případě potřeby mohli "
1958 "kontaktovat?"
1959
1960 msgid "Do you want to update your receiver?"
1961 msgstr "Chcete zaktualizovat Váš přijímač?"
1962
1963 msgid ""
1964 "Do you want to update your receiver?\n"
1965 "After pressing OK, please wait!"
1966 msgstr ""
1967 "Chcete aktualizovat Váš přijímač?\n"
1968 "Po stisknutí OK čekejte, prosím!"
1969
1970 #
1971 msgid "Do you want to upgrade the package:\n"
1972 msgstr "Chcete aktualizovat balíček:\n"
1973
1974 #
1975 msgid "Do you want to upgrade?"
1976 msgstr "Chcete aktualizovat?"
1977
1978 #
1979 msgid "Do you want to view a tutorial?"
1980 msgstr "Chcete zobrazit tutorial?"
1981
1982 #
1983 msgid "Don't ask, just send"
1984 msgstr "Neptat se, jen odeslat"
1985
1986 #
1987 msgid "Don't stop current event but disable coming events"
1988 msgstr "Nezastavovat aktuální událost, ale zakázat následující události"
1989
1990 #
1991 #, python-format
1992 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages"
1993 msgstr "Hotovo - nainstalováno nebo aktualizováno %d balíčků"
1994
1995 #
1996 #, python-format
1997 msgid "Done - Installed, upgraded or removed %d packages with %d errors"
1998 msgstr ""
1999 "Dokončeno - instalováno, aktualizováno nebo odstraněno: %d balíčků s %d "
2000 "chybami"
2001
2002 #
2003 msgid "Download"
2004 msgstr "Stáhnout"
2005
2006 #, python-format
2007 msgid "Download %s from Server"
2008 msgstr "Stahnout %s ze serveru"
2009
2010 #
2011 msgid "Download .NFI-Files for USB-Flasher"
2012 msgstr "Stáhnout .NFI-Files pro USB-Flasher"
2013
2014 #
2015 msgid "Download Plugins"
2016 msgstr "Stáhnout pluginy"
2017
2018 #
2019 msgid "Downloadable new plugins"
2020 msgstr "Instalovat nové pluginy"
2021
2022 #
2023 msgid "Downloadable plugins"
2024 msgstr "Stažitelné pluginy"
2025
2026 #
2027 msgid "Downloading"
2028 msgstr "Stahuji"
2029
2030 #
2031 msgid "Downloading plugin information. Please wait..."
2032 msgstr "Stahuji informace o pluginech. Prosím, čekejte..."
2033
2034 #
2035 msgid "Dutch"
2036 msgstr "Holandsky"
2037
2038 #
2039 msgid "Dynamic contrast"
2040 msgstr "Dynamický kontrast"
2041
2042 #
2043 msgid "E"
2044 msgstr "Východní"
2045
2046 msgid "EPG"
2047 msgstr ""
2048
2049 #
2050 msgid "EPG Selection"
2051 msgstr "Výběr EPG"
2052
2053 #
2054 msgid "EPG language selection 1"
2055 msgstr "EPG jazyk 1"
2056
2057 #
2058 msgid "EPG language selection 2"
2059 msgstr "EPG jazyk 2"
2060
2061 msgid "EPG settings"
2062 msgstr "Nastavení EPG"
2063
2064 #
2065 #, python-format
2066 msgid "ERROR - failed to scan (%s)!"
2067 msgstr "CHYBA - prohledávání selhalo (%s)!"
2068
2069 #
2070 msgid "East"
2071 msgstr "Východní"
2072
2073 msgid "East limit set"
2074 msgstr "Východní limit nastaven"
2075
2076 #
2077 msgid "Edit"
2078 msgstr "Upravit"
2079
2080 #
2081 msgid "Edit DNS"
2082 msgstr "Upravit DNS"
2083
2084 #
2085 msgid "Edit Title"
2086 msgstr "Upravit titul"
2087
2088 #
2089 msgid "Edit bouquets list"
2090 msgstr "Upravit seznam přehledů"
2091
2092 #
2093 msgid "Edit chapters of current title"
2094 msgstr "Upravit kapitoly zvoleného titulu"
2095
2096 #
2097 msgid "Edit services list"
2098 msgstr "Upravit seznam programů"
2099
2100 #
2101 msgid "Edit settings"
2102 msgstr "upravit nastavení"
2103
2104 msgid "Edit the Nameserver configuration of your receiver.\n"
2105 msgstr "Upravit konfiguraci DNS.\n"
2106
2107 msgid "Edit the network configuration of your receiver.\n"
2108 msgstr "Upravit konfiguraci sítě.\n"
2109
2110 #
2111 msgid "Edit title"
2112 msgstr "Upravit titul"
2113
2114 #
2115 msgid "Edit upgrade source url."
2116 msgstr "Upravit url zdroje aktualizací."
2117
2118 msgid "Education/Science/..."
2119 msgstr "vzdělání/věda..."
2120
2121 #
2122 msgid "Electronic Program Guide"
2123 msgstr "EPG"
2124
2125 #
2126 msgid "Enable"
2127 msgstr "Povolit"
2128
2129 #
2130 msgid "Enable 5V for active antenna"
2131 msgstr "Povolit 5V pro aktivní anténu"
2132
2133 #
2134 msgid "Enable Cleanup Wizard?"
2135 msgstr "Povolit průvodce vyčištěním?"
2136
2137 #
2138 msgid "Enable EIT EPG"
2139 msgstr "Povolit EIT EPG"
2140
2141 #
2142 msgid "Enable MHW EPG"
2143 msgstr "Povolit MHW EPG"
2144
2145 #
2146 msgid "Enable Netmed EPG"
2147 msgstr "Povolit Netmed EPG"
2148
2149 msgid "Enable ViaSat EPG"
2150 msgstr "Povolit ViaSat EPG"
2151
2152 msgid "Enable freesat EPG"
2153 msgstr "Povolit freesat EPG"
2154
2155 #
2156 msgid "Enable multiple bouquets"
2157 msgstr "Povolit vícenásobné přehledy"
2158
2159 #
2160 msgid "Enable parental control"
2161 msgstr "Povolit rodičovský zámek"
2162
2163 msgid "Enable teletext caching"
2164 msgstr "Povolit caching teletextu"
2165
2166 #
2167 msgid "Enable timer"
2168 msgstr "povolit časovač"
2169
2170 #
2171 msgid "Enabled"
2172 msgstr "Povolen"
2173
2174 #
2175 msgid "Encrypted: "
2176 msgstr "Zabezpečeno:"
2177
2178 #
2179 msgid "Encryption"
2180 msgstr "Zabezpečení"
2181
2182 #
2183 msgid "Encryption Key"
2184 msgstr "Šifrovací klíč"
2185
2186 #
2187 msgid "Encryption Keytype"
2188 msgstr "Klíč:"
2189
2190 #
2191 msgid "Encryption:"
2192 msgstr "Zabezpečení:"
2193
2194 #
2195 msgid "End time"
2196 msgstr "Čas konce"
2197
2198 #
2199 msgid "EndTime"
2200 msgstr "Čas konce"
2201
2202 #
2203 msgid "English"
2204 msgstr "Anglicky"
2205
2206 #
2207 msgid ""
2208 "Enigma2 Skinselector\n"
2209 "\n"
2210 "If you experience any problems please contact\n"
2211 "stephan@reichholf.net\n"
2212 "\n"
2213 "© 2006 - Stephan Reichholf"
2214 msgstr ""
2215 "Enigma2 Skinselector\n"
2216 "\n"
2217 "Jestiže se setkáte s nějakými problémy, kontaktujte\n"
2218 "stephan@reichholf.net\n"
2219 "\n"
2220 "© 2006 - Stephan Reichholf"
2221
2222 #
2223 msgid "Enter main menu..."
2224 msgstr "vstoupit do hlavního menu..."
2225
2226 #
2227 msgid "Enter pin code"
2228 msgstr "Zadejte pin kód"
2229
2230 #
2231 msgid "Enter the service pin"
2232 msgstr "Zadejte programový PIN"
2233
2234 #
2235 msgid "Enter your email address so that we can contact you if needed."
2236 msgstr ""
2237 "Zadejte e-mailovou adresu, abychom Vás mohli kontaktovat, budete-li třeba."
2238
2239 #
2240 msgid "Error"
2241 msgstr "Chyba"
2242
2243 #
2244 msgid "Error code"
2245 msgstr "Kód chyby"
2246
2247 #
2248 msgid "Error executing plugin"
2249 msgstr "Chyba při provádění pluginu"
2250
2251 #
2252 #, python-format
2253 msgid ""
2254 "Error: %s\n"
2255 "Retry?"
2256 msgstr ""
2257 "Chyba: %s\n"
2258 "opakovat?"
2259
2260 #
2261 msgid "Estonian"
2262 msgstr "Estonsky"
2263
2264 msgid "Ethernet network interface"
2265 msgstr "Ethernet síťové rozhraní"
2266
2267 msgid "Event Fontsize (relative to skin size)"
2268 msgstr "Velikost písma pro událost(relativně k velikosti skinu)"
2269
2270 #
2271 msgid "Eventview"
2272 msgstr "Zobrazení události"
2273
2274 #
2275 msgid "Eventview menu"
2276 msgstr "Menu přehledu událostí"
2277
2278 #
2279 msgid "Everywhere"
2280 msgstr "všude"
2281
2282 #
2283 msgid "Exceeds dual layer medium!"
2284 msgstr "Překračuje kapacitu dvouvrstvého média!"
2285
2286 #
2287 msgid "Execution Progress:"
2288 msgstr "Provádí se:"
2289
2290 #
2291 msgid "Execution finished!!"
2292 msgstr "Dokončeno!"
2293
2294 #
2295 msgid "Exif"
2296 msgstr ""
2297
2298 #
2299 msgid "Exit"
2300 msgstr "Ukončit"
2301
2302 msgid "Exit EPG"
2303 msgstr "Zavřít EPG"
2304
2305 msgid "Exit Movieplayer?"
2306 msgstr ""
2307
2308 #
2309 msgid "Exit editor"
2310 msgstr "ukončit editor"
2311
2312 msgid "Exit input device selection."
2313 msgstr "Zavřít výběr vstupních zařízení"
2314
2315 #
2316 msgid "Exit network wizard"
2317 msgstr "Ukončit síťového průvodce"
2318
2319 #
2320 msgid "Exit the cleanup wizard"
2321 msgstr "Zavřít průvodce vyčištěním"
2322
2323 #
2324 msgid "Exit the wizard"
2325 msgstr "Ukončit průvodce"
2326
2327 #
2328 msgid "Exit wizard"
2329 msgstr "Ukončit průvodce"
2330
2331 msgid "Expert"
2332 msgstr "expertní"
2333
2334 #
2335 msgid "Extended Networksetup Plugin..."
2336 msgstr "Plugin pro rozšířené nastavování sítě..."
2337
2338 #
2339 msgid "Extended Setup..."
2340 msgstr "Rozšířené nastavení..."
2341
2342 #
2343 msgid "Extended Software"
2344 msgstr "Rozšířené programy"
2345
2346 #
2347 msgid "Extended Software Plugin"
2348 msgstr "Plugin rozšíření programů"
2349
2350 #
2351 msgid "Extensions"
2352 msgstr "Rozšíření"
2353
2354 #
2355 msgid "Extensions management"
2356 msgstr "Správa rozšíření"
2357
2358 #
2359 msgid "FEC"
2360 msgstr "FEC"
2361
2362 msgid "FTA"
2363 msgstr ""
2364
2365 #
2366 msgid "Factory reset"
2367 msgstr "Tovární nastavení"
2368
2369 #
2370 msgid "Failed"
2371 msgstr "Selhalo"
2372
2373 msgid "Failed to write /tmp/positionersetup.log: "
2374 msgstr "Selhal zápis do /tmp/positionersetup.log: "
2375
2376 #
2377 #, python-format
2378 msgid "Fan %d"
2379 msgstr "vent: %d"
2380
2381 #
2382 #, python-format
2383 msgid "Fan %d PWM"
2384 msgstr "PWM ventilátoru %d"
2385
2386 #
2387 #, python-format
2388 msgid "Fan %d Voltage"
2389 msgstr "Napětí ventilátoru %d"
2390
2391 #
2392 msgid "Fast"
2393 msgstr "Rychle"
2394
2395 #
2396 msgid "Fast DiSEqC"
2397 msgstr "Rychlý  DiSEqC"
2398
2399 #
2400 msgid "Fast Forward speeds"
2401 msgstr "Rychlosti přetáčení vpřed"
2402
2403 #
2404 msgid "Fast Scan"
2405 msgstr "Fast Scan"
2406
2407 #
2408 msgid "Fast epoch"
2409 msgstr "Rychlé období"
2410
2411 #
2412 msgid "Favourites"
2413 msgstr "Oblíbené"
2414
2415 msgid "File appears to be busy.\n"
2416 msgstr "Soubor se zdá být zaneprázdněn.\n"
2417
2418 #
2419 msgid "Filesystem Check"
2420 msgstr "Kontrola souborového systému"
2421
2422 msgid "Final position at"
2423 msgstr "Konečná pozice na"
2424
2425 msgid "Final position at index"
2426 msgstr "Konečná pozice na indexu"
2427
2428 msgid "Fine movement"
2429 msgstr "Jemné natáčení"
2430
2431 #
2432 msgid "Finetune"
2433 msgstr "Jemné ladění"
2434
2435 #
2436 msgid "Finished"
2437 msgstr "Dokončeno"
2438
2439 #
2440 msgid "Finished configuring your network"
2441 msgstr "Konfigurace sítě dokončena"
2442
2443 msgid "Finished restarting your network"
2444 msgstr "Dokončeno restartování sítě"
2445
2446 #
2447 msgid "Finnish"
2448 msgstr "Finsky"
2449
2450 #
2451 msgid "Flash"
2452 msgstr "Nahrát"
2453
2454 #
2455 msgid "Flashing failed"
2456 msgstr "Nahrání selhalo"
2457
2458 #
2459 msgid "Following tasks will be done after you press OK!"
2460 msgstr "Následující úlohy budou provedeny po stisknutí OK!"
2461
2462 msgid "For more information see www.openpli.org"
2463 msgstr "Pro více informací se podívejte na www.openpli.org"
2464
2465 #
2466 msgid "Format"
2467 msgstr "Formát"
2468
2469 msgid "Forward volume keys"
2470 msgstr "Předávat hlasitost"
2471
2472 #
2473 msgid "Frame size in full view"
2474 msgstr "Velikost rámečku při plném zobrazení"
2475
2476 #
2477 msgid "French"
2478 msgstr "Francouzsky"
2479
2480 #
2481 msgid "Frequency"
2482 msgstr "Frekvence"
2483
2484 #
2485 msgid "Frequency bands"
2486 msgstr "Frekvenční pásma"
2487
2488 #
2489 msgid "Frequency scan step size(khz)"
2490 msgstr "Frekvenční prohledávání po (khz)"
2491
2492 #
2493 msgid "Frequency steps"
2494 msgstr "Frekvenční kroky"
2495
2496 #
2497 msgid "Fri"
2498 msgstr "Pá"
2499
2500 #
2501 msgid "Friday"
2502 msgstr "Pátek"
2503
2504 msgid "From :"
2505 msgstr "Od:"
2506
2507 #
2508 #, python-format
2509 msgid "Frontprocessor version: %d"
2510 msgstr "Frontprocesor verze: %d"
2511
2512 #
2513 msgid ""
2514 "GUI needs a restart to apply a new skin\n"
2515 "Do you want to Restart the GUI now?"
2516 msgstr ""
2517 "Pro uplatnění skinu je potřeba restartovat GUI\n"
2518 "Chcete nyní restartovat GUI?"
2519
2520 #
2521 msgid "Gateway"
2522 msgstr "Brána"
2523
2524 #
2525 msgid "General AC3 Delay"
2526 msgstr "Hlavní AC3 zpoždění"
2527
2528 #
2529 msgid "General AC3 delay (ms)"
2530 msgstr "Hlavní AC3 zpoždění (ms)"
2531
2532 #
2533 msgid "General PCM Delay"
2534 msgstr "Hlavní PCM zpoždění"
2535
2536 #
2537 msgid "General PCM delay (ms)"
2538 msgstr "Hlavní PCM zpoždění (ms)"
2539
2540 #
2541 msgid "Genre"
2542 msgstr "Žánr"
2543
2544 #
2545 msgid "German"
2546 msgstr "Německy"
2547
2548 msgid "Get latest experimental image"
2549 msgstr "Získat poslední experimentální image"
2550
2551 msgid "Get latest release image"
2552 msgstr "Získat poslední uvolněné image"
2553
2554 #
2555 msgid "Getting plugin information. Please wait..."
2556 msgstr "Získávám informace o pluginu. Prosím, čekejte..."
2557
2558 #
2559 msgid "Go down the list"
2560 msgstr "v seznamu dolů"
2561
2562 #
2563 msgid "Go to first movie or last item"
2564 msgstr "na první film nebo poslední položku"
2565
2566 #
2567 msgid "Go to first movie or top of list"
2568 msgstr "na první film nebo začátek seznamu"
2569
2570 #
2571 msgid "Go up the list"
2572 msgstr "v seznamu nahoru"
2573
2574 msgid "Goto"
2575 msgstr "Přejít na"
2576
2577 #
2578 msgid "Goto 0"
2579 msgstr "Jít na pozici 0"
2580
2581 msgid "Goto :"
2582 msgstr "Přejít na :"
2583
2584 msgid "Goto X"
2585 msgstr "Přejít na X"
2586
2587 msgid "Goto first service"
2588 msgstr "Přejít na první program"
2589
2590 msgid "Goto index position"
2591 msgstr "Přejít na indexovou pozici"
2592
2593 msgid "Goto last service"
2594 msgstr "Přejít na poslední program"
2595
2596 msgid "Goto next event"
2597 msgstr "Přejít na další událost"
2598
2599 msgid "Goto next page of events"
2600 msgstr "Přejít na další stránku událostí"
2601
2602 msgid "Goto next page of service"
2603 msgstr "Přejít na další stránku programu"
2604
2605 #
2606 msgid "Goto position"
2607 msgstr "Jdi na pozici"
2608
2609 msgid "Goto previous event"
2610 msgstr "Přejít na předchozí událost"
2611
2612 msgid "Goto previous page of events"
2613 msgstr "Přejít na předchozí stránku událostí"
2614
2615 msgid "Goto previous page of service"
2616 msgstr "Přejít na předchozí stránku programu"
2617
2618 msgid "Goto specific data/time"
2619 msgstr "Přejít na zadané datum/čas"
2620
2621 msgid "GotoX calibration"
2622 msgstr "Kalibrace Přejít na X"
2623
2624 msgid "GraphMultiEpg Settings"
2625 msgstr "Nastavení GraphMultiEPG"
2626
2627 #
2628 msgid "Graphical Multi EPG"
2629 msgstr "Grafická Multi EPG"
2630
2631 #
2632 msgid "Greek"
2633 msgstr "Řecky"
2634
2635 #
2636 msgid "Green boost"
2637 msgstr "Zesílení zelené"
2638
2639 #
2640 msgid "Guard Interval"
2641 msgstr "ochranný interval"
2642
2643 msgid "Guard interval"
2644 msgstr "Ochranný interval"
2645
2646 msgid "HD list"
2647 msgstr "Seznam HD"
2648
2649 msgid "Handle standby from TV"
2650 msgstr "Zachycovat standby z TV"
2651
2652 msgid "Handle wakeup from TV"
2653 msgstr "Zachycovat probouzení z TV"
2654
2655 #
2656 msgid "Harddisk"
2657 msgstr "Pevný disk"
2658
2659 #
2660 msgid "Harddisk setup"
2661 msgstr "Nastavení pevného disku"
2662
2663 #
2664 msgid "Harddisk standby after"
2665 msgstr "Uspat disk po"
2666
2667 msgid "Hardware: "
2668 msgstr "Hardware: "
2669
2670 msgid "Hebrew"
2671 msgstr "Hebrejsky"
2672
2673 msgid "Hidden network"
2674 msgstr "Skrytá síť"
2675
2676 msgid "Hide CI messages"
2677 msgstr "Skrýt CI zprávy"
2678
2679 #
2680 msgid "Hide zap errors"
2681 msgstr "Skrýt chyby při přepínání"
2682
2683 #
2684 msgid "Hierarchy Information"
2685 msgstr "Hierarchické informace"
2686
2687 msgid "Hierarchy info"
2688 msgstr "Informace o hierarchii"
2689
2690 #
2691 msgid "High bitrate support"
2692 msgstr "Podpora High bitrate"
2693
2694 msgid "Hold screen"
2695 msgstr "Zachytit obrazovku"
2696
2697 #
2698 msgid "Hold till locked"
2699 msgstr "Počkat na uzamčení"
2700
2701 #
2702 msgid "Home"
2703 msgstr "domů"
2704
2705 #
2706 msgid "Horizontal"
2707 msgstr "Horizontální"
2708
2709 msgid "Horizontal turning speed"
2710 msgstr "Horizontální rychlost ladění"
2711
2712 #
2713 msgid "How many minutes do you want to record?"
2714 msgstr "Kolik minut chcete nahrát?"
2715
2716 #
2717 msgid "How to handle found crashlogs?"
2718 msgstr "Jak postupovat s nalezeným crashlogem?"
2719
2720 #
2721 msgid "Hue"
2722 msgstr "Odstín"
2723
2724 #
2725 msgid "Hungarian"
2726 msgstr "Maďarsky"
2727
2728 msgid "IP Address"
2729 msgstr "IP adresa"
2730
2731 #
2732 msgid "ISO file is too large for this filesystem!"
2733 msgstr "soubor ISO je příliš veliký pro tento systém"
2734
2735 #
2736 msgid "ISO path"
2737 msgstr "umístění ISO souboru"
2738
2739 #
2740 msgid "Icons"
2741 msgstr "ikony"
2742
2743 #
2744 msgid ""
2745 "If you see this, something is wrong with\n"
2746 "your scart connection. Press OK to return."
2747 msgstr ""
2748 "Pokud vidíte, že je něco špatného s\n"
2749 "vaším scart propojením, stiskněte OK pro návrat."
2750
2751 #
2752 msgid ""
2753 "If your TV has a brightness or contrast enhancement, disable it. If there is "
2754 "something called \"dynamic\", set it to standard. Adjust the backlight level "
2755 "to a value suiting your taste. Turn down contrast on your TV as much as "
2756 "possible.\n"
2757 "Then turn the brightness setting as low as possible, but make sure that the "
2758 "two lowermost shades of gray stay distinguishable.\n"
2759 "Do not care about the bright shades now. They will be set up in the next "
2760 "step.\n"
2761 "If you are happy with the result, press OK."
2762 msgstr ""
2763 "Pokud má Vaše TV rozšířené nastavení jasu a kontrastu, vypněte ho. Pokud je "
2764 "v menu položka nazvaná jako \"dynamické\", nastavte ji na standardní "
2765 "hodnotu. Nastavte stupeň podsvětlení dle Vaší chuti. Snižte kontrast na Vaší "
2766 "TV na nejnižší hodnotu.\n"
2767 "Poté nastavte světlost na nejnižší hodnotu, ale ujistěte se, že poslední dva "
2768 "odstíny šedé jsou rozpoznatelné.\n"
2769 "Nemějte obavy o světlé stíny. Budou nastaveny v dalším kroku.\n"
2770 "Pokud jste spokojeni s výsledkem, stiskněte OK."
2771
2772 msgid "Image: "
2773 msgstr ""
2774
2775 #
2776 msgid "In Progress"
2777 msgstr "Průběh"
2778
2779 #
2780 msgid ""
2781 "In order to record a timer, the TV was switched to the recording service!\n"
2782 msgstr ""
2783 "Aby mohla být zaznamenána událost z časovače, bylo přepnuto na nahrávaný "
2784 "program!\n"
2785
2786 #
2787 msgid "Include AIT in http streams"
2788 msgstr "Včetně AIT v http streamech"
2789
2790 #
2791 msgid "Include ECM in http streams"
2792 msgstr "Včetně ECM v http streamech"
2793
2794 #
2795 msgid "Include EIT in http streams"
2796 msgstr "Včetně EIT v http streamech"
2797
2798 #
2799 msgid "Include your email and name (optional) in the mail?"
2800 msgstr "Včetně Vašeho emailu a jména (volitelné) ve zprávě?"
2801
2802 #
2803 msgid "Increased voltage"
2804 msgstr "Zvýšit napětí"
2805
2806 #
2807 msgid "Index"
2808 msgstr "Index"
2809
2810 msgid "Index allocated:"
2811 msgstr "Index přiřazen:"
2812
2813 #
2814 msgid "Info"
2815 msgstr "Informace"
2816
2817 #
2818 msgid "InfoBar"
2819 msgstr "InfoBar"
2820
2821 #
2822 msgid "Infobar timeout"
2823 msgstr "Doba po které skrývat infobar"
2824
2825 #
2826 msgid "Information"
2827 msgstr "Informace"
2828
2829 #
2830 msgid "Init"
2831 msgstr "Init"
2832
2833 #
2834 msgid "Initial Fast Forward speed"
2835 msgstr "Počáteční rychlost pro přetáčení dopředu"
2836
2837 #
2838 msgid "Initial Rewind speed"
2839 msgstr "Počáteční rychlost pro přetáčení zpět"
2840
2841 #
2842 msgid "Initial location in new timers"
2843 msgstr "Počáteční umístění v nových časovačích"
2844
2845 msgid "Initial lock ratio"
2846 msgstr "Zachovat původní poměr"
2847
2848 msgid "Initial signal quality"
2849 msgstr "Počáteční kvalita signálu"
2850
2851 msgid "Initial signal quality:"
2852 msgstr "Počáteční kvalita signálu:"
2853
2854 #
2855 msgid "Initialization"
2856 msgstr "Inicializace"
2857
2858 #
2859 msgid "Initialize"
2860 msgstr "Inicializovat"
2861
2862 #
2863 msgid "Initializing storage device..."
2864 msgstr "Inicializace zařízení pro ukládání..."
2865
2866 #
2867 msgid "Input"
2868 msgstr "Zadání"
2869
2870 msgid "Input device setup"
2871 msgstr "Nastavení vstupního zařízení"
2872
2873 msgid "Input devices"
2874 msgstr "Vstupní zařízení"
2875
2876 #
2877 msgid "Install"
2878 msgstr "Instalovat"
2879
2880 #
2881 msgid "Install a new image with a USB stick"
2882 msgstr "Instalovat nové image pomocí USB zařízení"
2883
2884 #
2885 msgid "Install a new image with your web browser"
2886 msgstr "Instalovat nové image pomocí web prohlížeče"
2887
2888 #
2889 msgid "Install extensions."
2890 msgstr "Instalovat rozšíření."
2891
2892 #
2893 msgid "Install local extension"
2894 msgstr "Instalovat místní rozšíření"
2895
2896 #
2897 msgid "Install or remove finished."
2898 msgstr "Instalace nebo odstranění dokončeno."
2899
2900 #
2901 msgid "Install picons on"
2902 msgstr "Instalovat picons do"
2903
2904 #
2905 msgid "Install settings, skins, software..."
2906 msgstr "Instalovat nastavení, skiny, software..."
2907
2908 #
2909 msgid "Installation finished."
2910 msgstr "Instalace dokončena."
2911
2912 #
2913 msgid "Installing"
2914 msgstr "Instaluji"
2915
2916 #
2917 msgid "Installing Software..."
2918 msgstr "Instalace software..."
2919
2920 #
2921 msgid "Installing default sat lists... Please wait..."
2922 msgstr "Instaluji standardní satelitní seznamy... Prosím, čekejte..."
2923
2924 #
2925 msgid "Installing defaults... Please wait..."
2926 msgstr "Instaluji standardní... Prosím, čekejte"
2927
2928 #
2929 msgid "Installing package content... Please wait..."
2930 msgstr "Instaluji balíčky. Prosím, čekejte..."
2931
2932 #
2933 msgid "Instant Record..."
2934 msgstr "okamžité nahrávání..."
2935
2936 #
2937 msgid "Instant record location"
2938 msgstr "Okamžité nahrávání"
2939
2940 #
2941 msgid "Interface: "
2942 msgstr "Interface: "
2943
2944 #
2945 msgid "Intermediate"
2946 msgstr "střední"
2947
2948 #
2949 msgid "Internal Flash"
2950 msgstr "Interní flash"
2951
2952 #
2953 msgid "Internal hdd only"
2954 msgstr "pouze interní disk"
2955
2956 #
2957 msgid "Interval between keys when repeating:"
2958 msgstr "Rychlost opakování:"
2959
2960 #
2961 msgid "Invalid Location"
2962 msgstr "Neplatné umístění"
2963
2964 #
2965 #, python-format
2966 msgid "Invalid directory selected: %s"
2967 msgstr "Zvolen neplatný adresář: %s"
2968
2969 #
2970 msgid "Inversion"
2971 msgstr "Inverze"
2972
2973 #
2974 msgid "Invert"
2975 msgstr "Inverze"
2976
2977 #
2978 msgid "Ipkg"
2979 msgstr "Ipkg"
2980
2981 #
2982 msgid "Is this videomode ok?"
2983 msgstr "Je tento videomód vpořádku?"
2984
2985 #
2986 msgid "Italian"
2987 msgstr "Italsky"
2988
2989 msgid "Items per Page "
2990 msgstr "Položek na stránku"
2991
2992 msgid "Items per Page for Listscreen"
2993 msgstr "Položek na stránku pro seznam"
2994
2995 #
2996 msgid "Job View"
2997 msgstr "Přehled práce"
2998
2999 #
3000 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, even if this breaks the aspect)
3001 msgid "Just Scale"
3002 msgstr "celá obrazovka (nedodržuje poměr stran)"
3003
3004 msgid "Keep old timers for how many days"
3005 msgstr "Kolik dnů uchovávat staré časové události"
3006
3007 msgid "Kernel Version: "
3008 msgstr "Verze kernelu: "
3009
3010 #
3011 msgid "Keyboard"
3012 msgstr "Klávesnice"
3013
3014 #
3015 msgid "Keyboard Map"
3016 msgstr "Rozložení kláves"
3017
3018 #
3019 msgid "Keyboard Setup"
3020 msgstr "Nastavení klávesnice"
3021
3022 msgid "Kill partition table"
3023 msgstr "Odstranit partition table"
3024
3025 #
3026 msgid "LAN Adapter"
3027 msgstr "Síťová karta"
3028
3029 msgid "LAN connection"
3030 msgstr "LAN připojení"
3031
3032 #
3033 msgid "LNB"
3034 msgstr "LNB"
3035
3036 #
3037 msgid "LOF"
3038 msgstr "LOF"
3039
3040 #
3041 msgid "LOF/H"
3042 msgstr "LOF/H"
3043
3044 #
3045 msgid "LOF/L"
3046 msgstr "LOF/L"
3047
3048 #
3049 msgid "Language"
3050 msgstr "Jazyk"
3051
3052 #
3053 msgid "Language selection"
3054 msgstr "Výběr jazyka"
3055
3056 msgid "Last Upgrade: "
3057 msgstr "Poslední aktualizace: "
3058
3059 #
3060 msgid "Last config"
3061 msgstr "Poslední konfigurace"
3062
3063 #
3064 msgid "Last speed"
3065 msgstr "Poslední rychlost"
3066
3067 #
3068 msgid "Latitude"
3069 msgstr "Zeměpisná šířka"
3070
3071 #
3072 msgid "Latvian"
3073 msgstr "Lotyšsky"
3074
3075 #
3076 msgid "Leave DVD Player?"
3077 msgstr "Opustit DVD přehrávač?"
3078
3079 #
3080 msgid "Left"
3081 msgstr "Vlevo"
3082
3083 msgid "Leisure hobies"
3084 msgstr "volný čas, koníčky"
3085
3086 #
3087 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on top/bottom) in doubt, keep english term.
3088 msgid "Letterbox"
3089 msgstr "Letterbox"
3090
3091 msgid "Letzeburgesch"
3092 msgstr "Lucembursky"
3093
3094 #
3095 msgid "Limit east"
3096 msgstr "Východní limit"
3097
3098 #
3099 msgid "Limit west"
3100 msgstr "Západní limit"
3101
3102 #
3103 msgid "Limited character set for recording filenames"
3104 msgstr "Omezená znaková sada pro názvy nahrávaných souborů"
3105
3106 msgid "Limits cancelled"
3107 msgstr "Limity zrušeny"
3108
3109 msgid "Limits enabled"
3110 msgstr "Limity povoleny"
3111
3112 #
3113 msgid "Limits off"
3114 msgstr "Vypnout limity"
3115
3116 #
3117 msgid "Limits on"
3118 msgstr "Zapnout limity"
3119
3120 #
3121 msgid "Link Quality:"
3122 msgstr "Kvalita spojení:"
3123
3124 #
3125 msgid "Link:"
3126 msgstr "Spojení:"
3127
3128 #
3129 msgid "Linked titles with a DVD menu"
3130 msgstr "Připojené tituly s DVD nabídkou"
3131
3132 msgid "List available networks"
3133 msgstr "Seznam dostupných sítí"
3134
3135 msgid "List mode"
3136 msgstr "Seznam"
3137
3138 #
3139 msgid "List of Storage Devices"
3140 msgstr "seznam záznamových zařízení"
3141
3142 msgid "List type"
3143 msgstr "Typ seznamu"
3144
3145 #, python-format
3146 msgid "List version %d, found %d channels"
3147 msgstr "Seznam verze %d, nalezeno %d kanálů"
3148
3149 msgid "Listscreen default at start user interface"
3150 msgstr "Seznam jako standardní mód při startu"
3151
3152 #
3153 msgid "Lithuanian"
3154 msgstr "Litevsky"
3155
3156 #
3157 msgid "Load"
3158 msgstr "Načíst"
3159
3160 #
3161 msgid "Load Length of Movies in Movielist"
3162 msgstr "Vkládat délku filmů do seznamu filmů"
3163
3164 #
3165 msgid "Local Network"
3166 msgstr "Lokální síť"
3167
3168 #
3169 msgid "Location"
3170 msgstr "Umístění"
3171
3172 #
3173 msgid "Location for instant recordings"
3174 msgstr "Okamžité nahrávání"
3175
3176 msgid "Lock ratio"
3177 msgstr "Zachovat poměr"
3178
3179 #
3180 msgid "Lock:"
3181 msgstr "Zámek:"
3182
3183 #
3184 msgid "Log results to harddisk"
3185 msgstr "Protokol výsledků na pevný disk"
3186
3187 #
3188 msgid "Long Keypress"
3189 msgstr "Dlouhé stlačení klávesy"
3190
3191 msgid "Long filenames"
3192 msgstr "dlouhé názvy souborů"
3193
3194 #
3195 msgid "Longitude"
3196 msgstr "Zeměpsiná délka"
3197
3198 #
3199 msgid "MMC Card"
3200 msgstr "MMC karta"
3201
3202 #
3203 msgid "MORE"
3204 msgstr "VÍCE"
3205
3206 #
3207 msgid "Main menu"
3208 msgstr "Hlavní menu"
3209
3210 #
3211 msgid "Mainmenu"
3212 msgstr "Hlavní menu"
3213
3214 #
3215 msgid "Maintain old EPG data for"
3216 msgstr "Udržovat stará EPG data"
3217
3218 #
3219 msgid "Make this mark an 'in' point"
3220 msgstr "Udělat z této značky 'in' bod"
3221
3222 #
3223 msgid "Make this mark an 'out' point"
3224 msgstr "Udělat z této značky 'out' point"
3225
3226 #
3227 msgid "Make this mark just a mark"
3228 msgstr "Udělat z této značky jen značku"
3229
3230 #
3231 msgid "Manage extensions"
3232 msgstr "Správa rozšíření"
3233
3234 #
3235 msgid "Manage your receiver's software"
3236 msgstr "Spravujte software Vašeho přijímače  "
3237
3238 #
3239 msgid "Manual Scan"
3240 msgstr "Ruční prohledávání"
3241
3242 msgid "Manual configuration"
3243 msgstr "Ruční konfigurace"
3244
3245 #
3246 msgid "Manual transponder"
3247 msgstr "ručně definovaný transpondér"
3248
3249 #
3250 msgid "Manufacturer"
3251 msgstr "Výrobce"
3252
3253 #
3254 msgid "Margin after record"
3255 msgstr "Rezerva po skončení pořadu (minuty)"
3256
3257 #
3258 msgid "Margin before record (minutes)"
3259 msgstr "Rezerva před nahráváním (minuty)"
3260
3261 #
3262 msgid "Max. Bitrate: "
3263 msgstr "Max. datový tok: "
3264
3265 #
3266 msgid "Media player"
3267 msgstr "Přehrávač médií"
3268
3269 #
3270 msgid "MediaPlayer"
3271 msgstr "Přehrávač médií"
3272
3273 #
3274 msgid "Medium is not a writeable DVD!"
3275 msgstr "Médiem není zapisovatelné DVD!"
3276
3277 #
3278 msgid "Medium is not empty!"
3279 msgstr "Médium není prázdné!"
3280
3281 #
3282 msgid "Memory"
3283 msgstr "Paměť"
3284
3285 msgid "Memory index"
3286 msgstr "Pozice (index) paměti"
3287
3288 #
3289 msgid "Menu"
3290 msgstr "Menu"
3291
3292 #
3293 msgid "Message"
3294 msgstr "Zpráva"
3295
3296 #
3297 msgid "Message..."
3298 msgstr "Zpráva..."
3299
3300 #, python-format
3301 msgid "Minimum age %d years"
3302 msgstr "minimální věk %d roků"
3303
3304 msgid "Missing "
3305 msgstr "Chybí"
3306
3307 #
3308 msgid "Mode"
3309 msgstr "Mód"
3310
3311 #
3312 msgid "Model: "
3313 msgstr "Model:"
3314
3315 #
3316 msgid "Modulation"
3317 msgstr "Modulace"
3318
3319 #
3320 msgid "Modulator"
3321 msgstr "Modulátor"
3322
3323 #
3324 msgid "Mon"
3325 msgstr "Po"
3326
3327 #
3328 msgid "Mon-Fri"
3329 msgstr "Po - Pá"
3330
3331 #
3332 msgid "Monday"
3333 msgstr "Pondělí"
3334
3335 #
3336 msgid "Mosquito noise reduction"
3337 msgstr "Bodová redukce šumu (MNR)"
3338
3339 #
3340 msgid "Mount"
3341 msgstr "Připojit"
3342
3343 #
3344 msgid "Move"
3345 msgstr "Přesunout"
3346
3347 #
3348 msgid "Move Picture in Picture"
3349 msgstr "Posunout obraz v obraze"
3350
3351 #
3352 msgid "Move east"
3353 msgstr "Posun východně"
3354
3355 msgid "Move to other directory"
3356 msgstr "přesunout do jiné složky"
3357
3358 msgid "Move to position X"
3359 msgstr "Natáčí se na pozici X"
3360
3361 #
3362 msgid "Move west"
3363 msgstr "Posun západně"
3364
3365 msgid "Moved to position 0"
3366 msgstr "Natáčí se na pozici 0"
3367
3368 msgid "Moved to position at index"
3369 msgstr "Natočeno na pozici podle indexu"
3370
3371 msgid "Movement"
3372 msgstr "Natáčení"
3373
3374 msgid "Movie List Configuration"
3375 msgstr "Konfigurace seznamu souborů"
3376
3377 msgid "Movie Selection"
3378 msgstr "Výběr filmů"
3379
3380 #
3381 msgid "Movie location"
3382 msgstr "Umístění souboru"
3383
3384 msgid "Movie/Drama"
3385 msgstr "film/drama"
3386
3387 #
3388 msgid "Movielist menu"
3389 msgstr "Nabídka seznamu filmů"
3390
3391 msgid "Moving"
3392 msgstr "Natáčení"
3393
3394 msgid "Moving east ..."
3395 msgstr "Natáčení na východ ..."
3396
3397 msgid "Moving to position"
3398 msgstr "Natáčení na pozici"
3399
3400 msgid "Moving west ..."
3401 msgstr "Natáčení na západ ..."
3402
3403 #
3404 msgid "Multi EPG"
3405 msgstr "Multi EPG"
3406
3407 #
3408 msgid "Multi-EPG bouquet selection"
3409 msgstr "Volba přehledu před spuštěním Multi-EPG"
3410
3411 #
3412 msgid "Multimedia"
3413 msgstr "Multimédia"
3414
3415 #
3416 msgid "Multiple service support"
3417 msgstr "Podpora vícenásobného programu"
3418
3419 msgid "Multiplex"
3420 msgstr "Multiplex"
3421
3422 #
3423 msgid "Multisat"
3424 msgstr "více satelitů"
3425
3426 msgid "Music/Ballet/Dance"
3427 msgstr "hudba/balet/tanec"
3428
3429 #
3430 msgid "Mute"
3431 msgstr "Ztišit"
3432
3433 #
3434 msgid "N/A"
3435 msgstr "Není k dispozici"
3436
3437 #
3438 msgid "NEXT"
3439 msgstr "DALŠÍ"
3440
3441 #
3442 msgid "NFI Image Flashing"
3443 msgstr "Nahrát NFI image"
3444
3445 #
3446 msgid "NFI image flashing completed. Press Yellow to Reboot!"
3447 msgstr ""
3448 "Nahrátí NFI image bylo dokončeno. Zmáčkněte Žluté pro restart přijímače!"
3449
3450 msgid "NIM"
3451 msgstr ""
3452
3453 #
3454 msgid "NOW"
3455 msgstr "NYNÍ"
3456
3457 #
3458 msgid "NTSC"
3459 msgstr "NTSC"
3460
3461 #
3462 msgid "Name"
3463 msgstr "Jméno"
3464
3465 #
3466 msgid "Nameserver"
3467 msgstr "DNS server"
3468
3469 #
3470 #, python-format
3471 msgid "Nameserver %d"
3472 msgstr "DNS server %d"
3473
3474 #
3475 msgid "Nameserver Setup"
3476 msgstr "Nastavení DNS"
3477
3478 #
3479 msgid "Nameserver settings"
3480 msgstr "Nastavení DNS"
3481
3482 #
3483 msgid "Namespace"
3484 msgstr ""
3485
3486 #
3487 msgid "Netmask"
3488 msgstr "Síťová maska"
3489
3490 #
3491 msgid "Network"
3492 msgstr "Síť"
3493
3494 #
3495 msgid "Network Configuration..."
3496 msgstr "Konfigurace sítě..."
3497
3498 #
3499 msgid "Network ID"
3500 msgstr "Network ID"
3501
3502 #
3503 msgid "Network Mount"
3504 msgstr "Síťové připojení"
3505
3506 #
3507 msgid "Network Setup"
3508 msgstr "Nastavení sítě"
3509
3510 #
3511 msgid "Network Wizard"
3512 msgstr "Pomocník sítě"
3513
3514 #
3515 msgid "Network scan"
3516 msgstr "Prohledávání sítě"
3517
3518 #
3519 msgid "Network setup"
3520 msgstr "Nastavení sítě"
3521
3522 #
3523 msgid "Network test"
3524 msgstr "Test sítě"
3525
3526 #
3527 msgid "Network test..."
3528 msgstr "Test sítě..."
3529
3530 msgid "Network test: "
3531 msgstr "Test sítě: "
3532
3533 #
3534 msgid "Network:"
3535 msgstr "Síť:"
3536
3537 #
3538 msgid "NetworkWizard"
3539 msgstr "Průvodce nastavením sítě"
3540
3541 msgid "Networkname (SSID)"
3542 msgstr "Název sítě (SSID)"
3543
3544 #
3545 msgid "New"
3546 msgstr "Nové programy"
3547
3548 msgid "New PIN"
3549 msgstr "Nový PIN"
3550
3551 #
3552 msgid "New version:"
3553 msgstr "Nová verze:"
3554
3555 msgid "News Current Affairs"
3556 msgstr "zpravodajství, publicistika "
3557
3558 msgctxt "button label, 'next screen'"
3559 msgid "Next"
3560 msgstr ""
3561
3562 msgctxt "now/next: 'next' event label"
3563 msgid "Next"
3564 msgstr ""
3565
3566 #
3567 msgid "No"
3568 msgstr "Ne"
3569
3570 #
3571 msgid "No (supported) DVDROM found!"
3572 msgstr "Nenalezena žádná (podporovaná) DVDROM!"
3573
3574 #
3575 msgid "No Connection"
3576 msgstr "Žádné připojení"
3577
3578 #
3579 msgid "No Delay"
3580 msgstr "žádné"
3581
3582 #
3583 msgid "No HDD found or HDD not initialized!"
3584 msgstr "Žádný HDD nenalezen nebo není inicializován!"
3585
3586 #
3587 msgid "No backup needed"
3588 msgstr "Záloha není potřeba"
3589
3590 #
3591 msgid "No cable tuner found!"
3592 msgstr "Žádný kabelový tuner nenalezen!"
3593
3594 #
3595 msgid ""
3596 "No data on transponder!\n"
3597 "(Timeout reading PAT)"
3598 msgstr ""
3599 "Žádná data na transponderu!\n"
3600 "(Vypršel časový limit čtení PAT)"
3601
3602 #
3603 msgid "No description available."
3604 msgstr "Žádný popis k dispozici."
3605
3606 #
3607 msgid "No details for this image file"
3608 msgstr "Žádné detaily o tomto image souboru"
3609
3610 #
3611 msgid "No displayable files on this medium found!"
3612 msgstr "Žádné zobrazitelné soubory na tomto médiu nebyly nalezeny!"
3613
3614 #
3615 msgid "No event info found, recording indefinitely."
3616 msgstr "Žádná informace o programu. Nekonečné nahrávání."
3617
3618 #
3619 msgid ""
3620 "No fast winding possible yet.. but you can use the number buttons to skip "
3621 "forward/backward!"
3622 msgstr ""
3623 "Rychlé přetáčení není nyní možné.. ale můžete použít číselná tlačítka pro "
3624 "přeskočení dopředu/dozadu!"
3625
3626 msgid "No free index available"
3627 msgstr "Žádný volný index k dispozici"
3628
3629 #
3630 msgid "No free tuner!"
3631 msgstr "Žádný volný tuner!"
3632
3633 #
3634 msgid "No network connection available."
3635 msgstr "Žádné síťové připojení k dispozici."
3636
3637 #
3638 msgid "No networks found"
3639 msgstr "Žádné sítě nenalezeny"
3640
3641 #
3642 msgid ""
3643 "No packages were upgraded yet. So you can check your network and try again."
3644 msgstr ""
3645 "Nebyly zaktualizovány žádné balíčky. Zkontrolujte nastavení Vaší sítě a "
3646 "zkuste to znovu."
3647
3648 #
3649 msgid "No picture on TV? Press EXIT and retry."
3650 msgstr "Žádný obraz na TV? Stiskněte EXIT a zkuste to znovu."
3651
3652 #
3653 msgid "No positioner capable frontend found."
3654 msgstr "Nebyl nalezen žádný vhodný pozicioner."
3655
3656 #
3657 msgid "No sat tuner found!"
3658 msgstr "Žádný satelitní tuner nenalezen!"
3659
3660 #
3661 msgid "No satellite frontend found!!"
3662 msgstr "Žádný satelitní frontend nenalezen!"
3663
3664 #
3665 msgid "No tags are set on these movies."
3666 msgstr "Tyto soubory nemají nastavené žádné tagy. "
3667
3668 #
3669 msgid "No to all"
3670 msgstr "Ne pro všechny"
3671
3672 #
3673 msgid "No tuner is configured for use with a diseqc positioner!"
3674 msgstr "Žádný tuner není nakofigurován pro používání s diseqc pozicionerem!"
3675
3676 #
3677 msgid ""
3678 "No tuner is enabled!\n"
3679 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
3680 msgstr ""
3681 "Není povolen žádný tuner!\n"
3682 "Před prohledáváním nejdříve nastavte Váš tuner."
3683
3684 #
3685 msgid ""
3686 "No valid service PIN found!\n"
3687 "Do you like to change the service PIN now?\n"
3688 "When you say 'No' here the service protection stay disabled!"
3689 msgstr ""
3690 "Nebyl nalezen platný programový PIN!\n"
3691 "Chcete nyní změnit PIN?\n"
3692 "Pokud 'Ne' tak ochrana programu zůstane vypnuta!"
3693
3694 #
3695 msgid ""
3696 "No valid setup PIN found!\n"
3697 "Do you like to change the setup PIN now?\n"
3698 "When you say 'No' here the setup protection stay disabled!"
3699 msgstr ""
3700 "Nebyl nalezen platný PIN nastavení!\n"
3701 "Chcete nyní změnit PIN?\n"
3702 "Pokud 'Ne' tak ochrana nastavení zůstane vypnuta!"
3703
3704 msgid "No wireless networks found! Searching..."
3705 msgstr "Žádné bezdrátové sítě nenalezeny! Vyhledává se..."
3706
3707 #
3708 msgid ""
3709 "No working local network adapter found.\n"
3710 "Please verify that you have attached a network cable and your network is "
3711 "configured correctly."
3712 msgstr ""
3713 "Žádný funkční síťový adaptér nebyl nalezen!\n"
3714 "Zkontrolujte, zda máte připojený síťový kabel a že je Vaše síť správně "
3715 "nastavena."
3716
3717 #
3718 msgid ""
3719 "No working wireless network adapter found.\n"
3720 "Please verify that you have attached a compatible WLAN device and your "
3721 "network is configured correctly."
3722 msgstr ""
3723 "Žádný funkční bezdrátový síťový adaptér nebyl nalezen!\n"
3724 "Zkontrolujte, zda máte připojený kompatibilní WLAN zařízení a že je Vaše síť "
3725 "správně nastavena."
3726
3727 #
3728 msgid ""
3729 "No working wireless network interface found.\n"
3730 " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable "
3731 "your local network interface."
3732 msgstr ""
3733 "Žádný funkční bezdrátový síťový adaptér nebyl nalezen!\n"
3734 "Zkontrolujte, zda máte připojeno kompatibilní WLAN zařízení nebo povolte "
3735 "lokální síťový adaptér."
3736
3737 #
3738 msgid "No, but restart from begin"
3739 msgstr "Ne, jen restartovat od začátku"
3740
3741 #
3742 msgid "No, do nothing."
3743 msgstr "Ne, nic nedělej."
3744
3745 msgid "No, just start my receiver"
3746 msgstr "Ne, pouze spusť můj přijímač"
3747
3748 msgid "No, never"
3749 msgstr "Ne, nikdy"
3750
3751 #
3752 msgid "No, not now"
3753 msgstr "Ne, ne teď"
3754
3755 #
3756 msgid "No, scan later manually"
3757 msgstr "Ne, prohledat později ručně"
3758
3759 #
3760 msgid "No, send them never"
3761 msgstr "Ne, nikdy jim neposílat"
3762
3763 #
3764 msgid "None"
3765 msgstr "Žádný"
3766
3767 #
3768 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, with stretching the left/right)
3769 msgid "Nonlinear"
3770 msgstr "celá obrazovka (roztažení obrazu vlevo a vpravo)"
3771
3772 msgid "Normal mode"
3773 msgstr "S obrazem"
3774
3775 #
3776 msgid "North"
3777 msgstr "Severní"
3778
3779 #
3780 msgid "Norwegian"
3781 msgstr "Norsky"
3782
3783 #
3784 #, python-format
3785 msgid ""
3786 "Not enough diskspace. Please free up some diskspace and try again. (%d MB "
3787 "required, %d MB available)"
3788 msgstr ""
3789 "Nedostatek místa na disku. Uvolněte prostor na disku a zkuste znovu. (%d MB "
3790 "požadováno, %d MB k dispozici)"
3791
3792 msgid "Not-Associated"
3793 msgstr "Neasociováno"
3794
3795 #
3796 msgid ""
3797 "Nothing to scan!\n"
3798 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
3799 msgstr ""
3800 "Nic k prohledávání!\n"
3801 "Předtím, než začnete prohledávat kanály, nastavte Váš tuner."
3802
3803 msgid "Nothing to upgrade"
3804 msgstr "Nic k aktualizaci"
3805
3806 msgctxt "now/next: 'now' event label"
3807 msgid "Now"
3808 msgstr ""
3809
3810 #
3811 msgid "Now Playing"
3812 msgstr "Přehrává"
3813
3814 #
3815 msgid ""
3816 "Now, use the contrast setting to turn up the brightness of the background as "
3817 "much as possible, but make sure that you can still see the difference "
3818 "between the two brightest levels of shades.If you have done that, press OK."
3819 msgstr ""
3820 "Nyní použijte nastavení kontrastu pro nastavení světlosti pozadí na nejvyšší "
3821 "hodnotu, ale ujistěte se, že stále vidíte rozdíl mezi dvěma nejsvětlejšími "
3822 "odstíny. Pokud jste hotovi, stiskněte OK."
3823
3824 #
3825 msgid "OK"
3826 msgstr "OK"
3827
3828 #
3829 msgid "OK, guide me through the upgrade process"
3830 msgstr "OK, provést aktualizačním procesem."
3831
3832 #
3833 msgid "OK, remove another extensions"
3834 msgstr "Ano, odstranit další rozšíření"
3835
3836 #
3837 msgid "OK, remove some extensions"
3838 msgstr "Ano, odstranit některá rozšíření"
3839
3840 msgid "ONID"
3841 msgstr ""
3842
3843 #
3844 msgid "OSD Settings"
3845 msgstr "Nastavení OSD"
3846
3847 msgid "OSD name request"
3848 msgstr "požadavek OSD názvu"
3849
3850 #
3851 msgid "OSD visibility"
3852 msgstr "Viditelnost OSD"
3853
3854 #
3855 msgid "Off"
3856 msgstr "Vypnuto"
3857
3858 #
3859 msgid "Offline decode delay (ms)"
3860 msgstr "Zpoždění offline dekódování (ms)"
3861
3862 msgid "Ok"
3863 msgstr "Ok"
3864
3865 #
3866 msgid "On"
3867 msgstr "Zapnuto"
3868
3869 msgid "On end of movie"
3870 msgstr "Po skončení filmu"
3871
3872 #
3873 msgid "One"
3874 msgstr "Jeden"
3875
3876 #
3877 msgid "Only Free scan"
3878 msgstr "Hledat pouze volné"
3879
3880 #
3881 msgid "Only extensions."
3882 msgstr "Pouze rozšíření"
3883
3884 #
3885 msgid "Optionally enter your name if you want to."
3886 msgstr "Případně zadejte svoje jméno, jestliže chcete."
3887
3888 #
3889 msgid "Orbital Position"
3890 msgstr "Orbitální pozice"
3891
3892 msgid "Orbital position"
3893 msgstr "Orbitální pozice"
3894
3895 msgid "Original"
3896 msgstr "Originál"
3897
3898 msgid "Other"
3899 msgstr "Další"
3900
3901 #
3902 msgid "Output"
3903 msgstr "Výstup"
3904
3905 msgid "Overwrite configuration files ?"
3906 msgstr "Přepsat konfigurační soubory ?"
3907
3908 msgid "Overwrite configuration files during software upgrade?"
3909 msgstr "Přepsat konfigurační soubory při aktualizaci software ?"
3910
3911 #
3912 msgid "PAL"
3913 msgstr "PAL"
3914
3915 msgid "PCR PID"
3916 msgstr ""
3917
3918 #
3919 msgid "PIDs"
3920 msgstr "Přehled PID"
3921
3922 msgid "PMT PID"
3923 msgstr ""
3924
3925 #
3926 msgid "Package list update"
3927 msgstr "Aktualizace seznamu doplňků"
3928
3929 #
3930 msgid "Package removal failed.\n"
3931 msgstr "Odstranění balíčku se nezdařilo.\n"
3932
3933 #
3934 msgid "Package removed successfully.\n"
3935 msgstr "Balíček byl úspěšně odstraněn.\n"
3936
3937 #
3938 msgid "Packages"
3939 msgstr "balíčků"
3940
3941 #
3942 msgid "Packet management"
3943 msgstr "Správa doplňků"
3944
3945 #
3946 msgid "Packet manager"
3947 msgstr "Správce doplňků"
3948
3949 #
3950 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: cropped content on left/right) in doubt, keep english term
3951 msgid "Pan&Scan"
3952 msgstr "Pan&Scan"
3953
3954 #
3955 msgid "Parent Directory"
3956 msgstr "rodičovský adresář"
3957
3958 #
3959 msgid "Parental control"
3960 msgstr "Rodičovský zámek"
3961
3962 #
3963 msgid "Parental control services Editor"
3964 msgstr "Nastavení rodičovského zámku"
3965
3966 #
3967 msgid "Parental control setup"
3968 msgstr "Nastavení rodičovského zámku"
3969
3970 #
3971 msgid "Parental control type"
3972 msgstr "Typ rodičovského zámku"
3973
3974 msgid "Password"
3975 msgstr "Heslo"
3976
3977 #
3978 msgid "Pause movie at end"
3979 msgstr "zastavit film na konci"
3980
3981 msgid "Percentage Left"
3982 msgstr ""
3983
3984 msgid "Percentage Right"
3985 msgstr ""
3986
3987 msgid "Permanently delete all recordings in the trash can?"
3988 msgstr "Trvale odstranit všechny záznamy z koše?"
3989
3990 msgid "Permanently remove all deleted items"
3991 msgstr "Trvale odstranit veškeré smazané položky"
3992
3993 msgid "Persian"
3994 msgstr "Persky"
3995
3996 #
3997 msgid "Phone number"
3998 msgstr "Telefonní číslo"
3999
4000 #
4001 msgid "PiPSetup"
4002 msgstr "Nastavení PiP"
4003
4004 msgid "Picon"
4005 msgstr "Pikony"
4006
4007 msgid "Picon and Service Name"
4008 msgstr "Pikony a názvy programů"
4009
4010 #
4011 msgid "PicturePlayer"
4012 msgstr ""
4013
4014 #
4015 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on left/right) in doubt, keep english term.
4016 msgid "Pillarbox"
4017 msgstr "Pillarbox"
4018
4019 #
4020 msgid "Pilot"
4021 msgstr ""
4022
4023 #
4024 msgid "Pin code needed"
4025 msgstr "Je vyžadován PIN"
4026
4027 #
4028 msgid "Play"
4029 msgstr "Přehrát"
4030
4031 #
4032 msgid "Play Audio-CD..."
4033 msgstr "přehrát Audio-CD..."
4034
4035 #
4036 msgid "Play DVD"
4037 msgstr "přehrát DVD"
4038
4039 #
4040 msgid "Play Music..."
4041 msgstr "přehrát muziku..."
4042
4043 #
4044 msgid "Play audio in background"
4045 msgstr "Přehrávat zvuk na pozadí"
4046
4047 #
4048 msgid "Play next"
4049 msgstr "přehrát další"
4050
4051 msgid "Play next (return to movie list)"
4052 msgstr "přehrát další (návrat do seznamu)"
4053
4054 msgid "Play next (return to previous service)"
4055 msgstr "přehrát další (návrat na předchozí program)"
4056
4057 #
4058 msgid "Play previous"
4059 msgstr "přehrát předchozí"
4060
4061 #
4062 msgid "Play recorded movies..."
4063 msgstr "přehrát nahrané pořady..."
4064
4065 #
4066 msgid "Please Select Medium to be Scanned"
4067 msgstr "Zvolte médium k prohledání"
4068
4069 #
4070 msgid "Please add titles to the compilation."
4071 msgstr "Přidejte tituly do kompilace."
4072
4073 msgid ""
4074 "Please be aware, that anyone can disable the parental control, if you have "
4075 "not set a PIN."
4076 msgstr ""
4077 "Uvědomte si, že kdokoliv může vyřadit rodičovskou kontrolu, jestliže jste "
4078 "nenastavili PIN."
4079
4080 #
4081 msgid "Please change recording endtime"
4082 msgstr "Změňte dobu ukončení nahrávání"
4083
4084 #
4085 msgid "Please check your network settings!"
4086 msgstr "Zkontrolujte Vaše nastavení sítě!"
4087
4088 #
4089 msgid "Please choose an extension..."
4090 msgstr "Vyberte si z nabídky rozšíření..."
4091
4092 #
4093 msgid "Please choose he package..."
4094 msgstr "Vyberte balíček..."
4095
4096 #
4097 msgid "Please choose the default services lists you want to install."
4098 msgstr "Vyberte standardní seznam programů, který chcete nainstalovat."
4099
4100 #
4101 msgid ""
4102 "Please configure or verify your Nameservers by filling out the required "
4103 "values.\n"
4104 "When you are ready press OK to continue."
4105 msgstr ""
4106 "Nakonfigurujte nebo zkontrolujte DNS servery vyplněním požadovaných hodnot.\n"
4107 "Pro pokračování stiskněte OK."
4108
4109 #
4110 msgid ""
4111 "Please configure your internet connection by filling out the required "
4