Update Norwegian Bokmal translations, by andy1.
[openblackhole/openblackhole-enigma2.git] / po / nb.po
1 # Norwegian translations for Enigma2.
2 #
3 msgid ""
4 msgstr ""
5 "Project-Id-Version: enigma2\n"
6 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
7 "POT-Creation-Date: 2015-12-19 20:01+0100\n"
8 "PO-Revision-Date: 2015-12-20 20:48+0100\n"
9 "Last-Translator: Andy1 <dmmm8000hdpvr@gmail.com>\n"
10 "Language-Team: none\n"
11 "MIME-Version: 1.0\n"
12 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
13 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
14 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
15 "X-Poedit-SourceCharset: iso-8859-15\n"
16 "X-Generator: Poedit 1.5.7\n"
17 "X-Poedit-Bookmarks: -1,-1,-1,-1,-1,31,1959,-1,-1,-1\n"
18
19 msgid ""
20 "\n"
21 "Advanced options and settings."
22 msgstr ""
23 "\n"
24 "Avanserte innstillinger."
25
26 #
27 msgid ""
28 "\n"
29 "After pressing OK, please wait!"
30 msgstr ""
31 "\n"
32 "Etter å ha trykket OK, vent litt!"
33
34 msgid ""
35 "\n"
36 "Backup your receiver settings."
37 msgstr ""
38 "\n"
39 "Ta sikkerhetskopi av mottaker innstillingene."
40
41 msgid ""
42 "\n"
43 "Edit the upgrade source address."
44 msgstr ""
45 "\n"
46 "Endre oppdateringens kildeadresse."
47
48 msgid ""
49 "\n"
50 "Manage extensions or plugins for your receiver"
51 msgstr ""
52 "\n"
53 "Behandle utvidelser og tillegg til mottakeren."
54
55 msgid ""
56 "\n"
57 "Online update of your receiver software."
58 msgstr ""
59 "\n"
60 "Direkteoppdatering av mottakeren"
61
62 #
63 msgid ""
64 "\n"
65 "Press OK on your remote control to continue."
66 msgstr ""
67 "\n"
68 "Trykk OK på fjernkontrollen for å fortsette."
69
70 msgid ""
71 "\n"
72 "Recording in progress."
73 msgstr ""
74 "\n"
75 "Opptak pågår"
76
77 msgid ""
78 "\n"
79 "Restore your backups by date."
80 msgstr ""
81 "\n"
82 "Gjenopprett sikkerhetskopiene etter dato."
83
84 msgid ""
85 "\n"
86 "Restore your receiver settings."
87 msgstr ""
88 "\n"
89 "Gjenopprett mottakeren."
90
91 msgid ""
92 "\n"
93 "Restore your receiver with a new firmware."
94 msgstr ""
95 "\n"
96 "Gjenopprett mottakeren med ny programvare."
97
98 msgid ""
99 "\n"
100 "Scan for local extensions and install them."
101 msgstr ""
102 "\n"
103 "Søk etter og installer lokale utvidelser."
104
105 #
106 msgid ""
107 "\n"
108 "Select your backup device.\n"
109 "Current device: "
110 msgstr ""
111 "\n"
112 "Velg din sikkerhetskopi.\n"
113 "Nåværende kopi:"
114
115 #, python-format
116 msgid ""
117 "\n"
118 "Timer '%s' disabled!"
119 msgstr ""
120 "\n"
121 "Tidtaker '%s' frakoblet!"
122
123 msgid ""
124 "\n"
125 "View, install and remove available or installed packages."
126 msgstr ""
127 "\n"
128 "Se gjennom, installere/avinstallere programpakker."
129
130 #
131 #, python-format
132 msgid " (Channel %s)"
133 msgstr "(Kanal %s)"
134
135 #, python-format
136 msgid " (Partition %d)"
137 msgstr "(Partisjon %d)"
138
139 msgid " (PiP)"
140 msgstr "(Bilde-i-Bilde)"
141
142 msgid " (Radio)"
143 msgstr ""
144
145 msgid " (TV)"
146 msgstr ""
147
148 #
149 msgid " (disabled)"
150 msgstr "(deaktivert)"
151
152 msgid " (higher than any auto)"
153 msgstr "(overstyre øvre grense)"
154
155 msgid " (higher than rotor any auto)"
156 msgstr "(overstyre motorgrense)"
157
158 msgid " (lower than any auto)"
159 msgstr "(overstyre nedre grense)"
160
161 #
162 msgid " extensions."
163 msgstr " utvidelser."
164
165 msgid " ms"
166 msgstr ""
167
168 msgid " packages selected."
169 msgstr " valgte pakker."
170
171 msgid " updates available."
172 msgstr " oppdatering er tilgjengelig."
173
174 #, python-format
175 msgid "%02d:%02d"
176 msgstr ""
177
178 #. TRANSLATORS: short time representation hour:minute
179 #, python-format
180 msgid "%2d:%02d"
181 msgstr ""
182
183 #. TRANSLATORS: full time representation hour:minute:seconds
184 #, python-format
185 msgid "%2d:%02d:%02d"
186 msgstr ""
187
188 msgid "%A %d %B"
189 msgstr ""
190
191 #. TRANSLATORS: long date representations dayname daynum monthname in strftime() format! See 'man strftime'
192 msgid "%A %e %B"
193 msgstr ""
194
195 #. TRANSLATORS: full date representation dayname daynum monthname year in strftime() format! See 'man strftime'
196 msgid "%A %e %B %Y"
197 msgstr ""
198
199 msgid "%H:%M"
200 msgstr "%T:%M"
201
202 msgid "%Y-%m-%d %H:%M"
203 msgstr "%d.%m.%Y %H:%M"
204
205 #. TRANSLATORS: short date representation short dayname daynum short monthname in strftime() format! See 'man strftime'
206 msgid "%a %e/%m"
207 msgstr ""
208
209 #. TRANSLATORS: long date representation short dayname daynum short monthname hour:minute in strftime() format! See 'man strftime'
210 msgid "%a %e/%m  %-H:%M"
211 msgstr ""
212
213 #
214 #. TRANSLATORS: Intermediate scanning result, '%d' channel(s) have been found so far
215 #, python-format
216 msgid "%d channel found"
217 msgid_plural "%d channels found"
218 msgstr[0] "%d kanal funnet!"
219 msgstr[1] "%d kanaler funnet!"
220
221 #, python-format
222 msgid "%d core"
223 msgid_plural "%d cores"
224 msgstr[0] "%d kjerne"
225 msgstr[1] "%d kjerner"
226
227 #, python-format
228 msgid "%d file"
229 msgid_plural "%d files"
230 msgstr[0] "%d fil"
231 msgstr[1] "%d filer"
232
233 #, python-format
234 msgid "%d hour"
235 msgid_plural "%d hours"
236 msgstr[0] "%d time"
237 msgstr[1] "%d timer"
238
239 #, python-format
240 msgid "%d job is running in the background!"
241 msgid_plural "%d jobs are running in the background!"
242 msgstr[0] "%d prosess pågår i bakgrunnen!"
243 msgstr[1] "%d prosesser pågår i bakgrunnen!"
244
245 #
246 #, python-format
247 msgid "%d min"
248 msgstr ""
249
250 #, python-format
251 msgid "%d minute"
252 msgid_plural "%d minutes"
253 msgstr[0] "%d minutt"
254 msgstr[1] "%d minutter"
255
256 #, python-format
257 msgid "%d minutes"
258 msgstr "%d minutter"
259
260 #, python-format
261 msgid "%d pixel wide"
262 msgid_plural "%d pixels wide"
263 msgstr[0] "%d piksel bredde"
264 msgstr[1] "%d pikslers bredde"
265
266 #, python-format
267 msgid "%d second"
268 msgid_plural "%d seconds"
269 msgstr[0] "%d sekund"
270 msgstr[1] "%d sekunder"
271
272 #, python-format
273 msgid "%d subdirectory"
274 msgid_plural "%d subdirectories"
275 msgstr[0] "%d underkatalog"
276 msgstr[1] "%d underkataloger"
277
278 #
279 #, python-format
280 msgid "%d wireless network found!"
281 msgid_plural "%d wireless networks found!"
282 msgstr[0] "%d trådløst nettverk funnet!"
283 msgstr[1] "%d trådløse nettverk funnet!"
284
285 msgid "%d-%b-%Y %-H:%M"
286 msgstr ""
287
288 msgid "%d-%m"
289 msgstr ""
290
291 #, python-format
292 msgid "%d.%02d. %02d:%02d"
293 msgstr ""
294
295 msgid "%d.%B %Y"
296 msgstr ""
297
298 #. TRANSLATORS: VFD hour:minute daynum short monthname in strftime() format! See 'man strftime'
299 msgid "%k:%M %e/%m"
300 msgstr ""
301
302 #, python-format
303 msgid "%s %s free disk space"
304 msgstr "%s %s ledig diskplass"
305
306 #, python-format
307 msgid "%s (%s)\n"
308 msgstr ""
309
310 #. TRANSLATORS: The satellite with name '%s' is no longer used after a configuration change. The user is asked whether or not the satellite should be deleted.
311 #, python-format
312 msgid "%s is no longer used. Should it be deleted?"
313 msgstr "%s er ikke lenger i bruk. Skal den slettes?"
314
315 #, python-format
316 msgid "%s updated package available"
317 msgid_plural "%s updated packages available"
318 msgstr[0] "%s ny oppdatering er tilgjengelig"
319 msgstr[1] "%s nye oppdateringer er tilgjengelige"
320
321 #
322 #, python-format
323 msgid "%s%d min"
324 msgstr ""
325
326 #, python-format
327 msgid "%s/%s: %s"
328 msgstr ""
329
330 #, python-format
331 msgid "%s:%s"
332 msgstr ""
333
334 msgid "(ZAP)"
335 msgstr ""
336
337 #, python-format
338 msgid "(activated +%d min)"
339 msgstr "(aktivert +%d min)"
340
341 #
342 msgid "(empty)"
343 msgstr "(tom)"
344
345 msgid "(not activated)"
346 msgstr "(ikke aktivert)"
347
348 #
349 msgid "(show optional DVD audio menu)"
350 msgstr "(vis valgfri DVD lydmeny)"
351
352 msgid "* Only available if more than one interface is active."
353 msgstr "* Kun tilgjengelig hvis flere enn et grensesnitt er aktiv."
354
355 msgid "/s"
356 msgstr ""
357
358 #
359 msgid "1.0"
360 msgstr ""
361
362 #
363 msgid "1.1"
364 msgstr ""
365
366 #
367 msgid "1.2"
368 msgstr ""
369
370 #
371 msgid "13 V"
372 msgstr ""
373
374 #
375 msgid "16:10"
376 msgstr ""
377
378 #
379 msgid "16:10 Letterbox"
380 msgstr "16:10 Brevsprekkformat"
381
382 msgid "16:10 PanScan"
383 msgstr "16:10 Breddereduksjon"
384
385 #
386 msgid "16:9"
387 msgstr ""
388
389 msgid "16:9 Letterbox"
390 msgstr "16:9 Brevsprekkformat"
391
392 #
393 msgid "16:9 always"
394 msgstr "16:9 alltid"
395
396 #
397 msgid "18 V"
398 msgstr ""
399
400 msgid "23.976"
401 msgstr ""
402
403 #
404 msgid "24"
405 msgstr ""
406
407 #
408 msgid "25"
409 msgstr ""
410
411 msgid "29.97"
412 msgstr ""
413
414 #
415 msgid "30"
416 msgstr ""
417
418 msgid "3d mode"
419 msgstr "3D valg"
420
421 #
422 msgid "4:3"
423 msgstr ""
424
425 #
426 msgid "4:3 Letterbox"
427 msgstr "4:3 Brevsprekkformat"
428
429 msgid "4:3 PanScan"
430 msgstr "4:3 Breddereduksjon"
431
432 #, python-format
433 msgid ": %s"
434 msgstr ""
435
436 msgid "<Current movielist location>"
437 msgstr "<Gjeldende opptaks lokasjon>"
438
439 msgid "<Default movie location>"
440 msgstr "<Standard opptaks lokasjon>"
441
442 msgid "<Last timer location>"
443 msgstr "<Siste tidtaker lokasjon>"
444
445 #
446 msgid "<unknown>"
447 msgstr "<ukjent>"
448
449 #
450 msgid "??"
451 msgstr ""
452
453 #
454 msgid "A"
455 msgstr ""
456
457 #
458 #, python-format
459 msgid ""
460 "A configuration file (%s) has been modified since it was installed.\n"
461 "Do you want to keep your modifications?"
462 msgstr ""
463 "En konfigurasjonsfil (%s) har blitt endret siden installasjon.\n"
464 "Skal denne endring beholdes?"
465
466 #
467 #, python-format
468 msgid ""
469 "A configuration file (%s) was modified since Installation.\n"
470 "Do you want to keep your version?"
471 msgstr ""
472 "En konfigurasjonsfil (%s) har blitt endret siden installasjonen.\n"
473 "Skal denne versjon beholdes?"
474
475 msgid ""
476 "A finished record timer wants to set your\n"
477 "receiver to standby. Do that now?"
478 msgstr ""
479 "Et tidtakeropptak er ferdig og ønsker å sette\n"
480 "mottakeren i standby. Slå av nå?"
481
482 msgid ""
483 "A finished record timer wants to shut down\n"
484 "your receiver. Shutdown now?"
485 msgstr ""
486 "Et tidtakeropptak er ferdig og ønsker å slå av\n"
487 "mottakeren. Slå av nå?"
488
489 #
490 msgid "A graphical EPG for all services of an specific bouquet"
491 msgstr "En grafisk EPG for alle kanaler i en bestemt kanalliste"
492
493 #, python-format
494 msgid ""
495 "A record has been started:\n"
496 "%s"
497 msgstr ""
498 "Et opptak har startet:\n"
499 "%s"
500
501 msgid ""
502 "A recording is currently running.\n"
503 "What do you want to do?"
504 msgstr ""
505 "Et opptak er igang.\n"
506 "Hva skal gjøres?"
507
508 msgid "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to scan."
509 msgstr "Et opptak er igang. Stopp opptaket før søket kan startes."
510
511 msgid "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to start a testing DiSEqC."
512 msgstr "Et opptak er igang. Stopp opptaket før DiSEqC testing kan utføres."
513
514 #
515 #, python-format
516 msgid "A required tool (%s) was not found."
517 msgstr "Et nødvendig verktøy (%s) ble ikke funnet."
518
519 msgid "A search for available updates is currently in progress."
520 msgstr "Søk etter nye oppdateringer er igang."
521
522 msgid ""
523 "A second configured interface has been found.\n"
524 "\n"
525 "Do you want to disable the second network interface?"
526 msgstr ""
527 "Det ble funnet enda et konfigurert nettverkskort.\n"
528 "\n"
529 "Skal dette nettverkskortet frakobles?"
530
531 msgid ""
532 "A sleep timer wants to set your\n"
533 "receiver to standby. Do that now?"
534 msgstr ""
535 "En tidtaker ønsker å slå\n"
536 "mottakeren i standby. Slå av nå?"
537
538 msgid ""
539 "A sleep timer wants to shut down\n"
540 "your receiver. Shutdown now?"
541 msgstr ""
542 "En tidtaker ønsker å slå av\n"
543 "mottakeren.  Slå av nå?"
544
545 msgid "A small overview of the available icon states and actions."
546 msgstr "En liten oversikt over indikatorens status og handlinger."
547
548 msgid ""
549 "A timer failed to record!\n"
550 "Disable TV and try again?\n"
551 msgstr ""
552 "Et tidtakerstyrt opptak mislyktes!\n"
553 "Deaktiver TV og prøv igjen?\n"
554
555 msgid "A/V settings"
556 msgstr "A/V innstilling"
557
558 msgid "AAC downmix"
559 msgstr "AAC nedskalering"
560
561 msgid "AC3 downmix"
562 msgstr "AC3 nedskalering"
563
564 msgid "AGC:"
565 msgstr ""
566
567 #
568 msgid "Abort"
569 msgstr "Avbryt"
570
571 #
572 msgid "About"
573 msgstr "Om"
574
575 #
576 msgid "About..."
577 msgstr "Om..."
578
579 #
580 msgid "Accesspoint:"
581 msgstr "Aksesspunkt:"
582
583 msgid "Activate HbbTV (Redbutton)"
584 msgstr "Aktiver HbbTV (Rød tast)"
585
586 #
587 msgid "Activate Picture in Picture"
588 msgstr "Aktiver bilde i bilde"
589
590 #
591 msgid "Activate current configuration"
592 msgstr "Aktiver gjeldende konfigurasjon"
593
594 #
595 msgid "Activate timeshift End"
596 msgstr "Aktiver sluttid i tidsskift"
597
598 msgid "Activate timeshift end and pause"
599 msgstr "Aktiver sluttid i tidskift og pause"
600
601 #
602 msgid "Adapter settings"
603 msgstr "Nettverks innstillinger"
604
605 #
606 msgid "Add"
607 msgstr "Legg til"
608
609 #
610 msgid "Add a mark"
611 msgstr "Legg til merke"
612
613 #
614 msgid "Add a nameserver entry"
615 msgstr "Legg til navneserver"
616
617 #
618 msgid "Add a new title"
619 msgstr "Legg til ny overskrift"
620
621 #
622 msgid "Add bookmark"
623 msgstr "Legg til bokmerke"
624
625 msgid "Add directory to playlist"
626 msgstr "Legg til mappe i opptaksliste"
627
628 #
629 msgid "Add file to playlist"
630 msgstr "Legg til fil i opptaksliste"
631
632 #
633 msgid "Add files to playlist"
634 msgstr "Legg til filer i opptaksliste"
635
636 #
637 msgid "Add provider"
638 msgstr "Legg til distributør"
639
640 msgid "Add recording (enter recording duration)"
641 msgstr "Legg til et opptak (velg opptaks lengde)"
642
643 msgid "Add recording (enter recording endtime)"
644 msgstr "Legg til et opptak (velg opptaks sluttid)"
645
646 #
647 msgid "Add recording (indefinitely)"
648 msgstr "Legg til et opptak (ubestemt tid)"
649
650 #
651 msgid "Add recording (stop after current event)"
652 msgstr "Legg til et opptak (stop etter nåværende program)"
653
654 #
655 msgid "Add service"
656 msgstr "Legg til kanal"
657
658 #
659 msgid "Add timer"
660 msgstr "Legg til tidtaker"
661
662 #
663 msgid "Add title"
664 msgstr "Lag overskrift"
665
666 #
667 msgid "Add to bouquet"
668 msgstr "Legg til i kanalliste"
669
670 #
671 msgid "Add to favourites"
672 msgstr "Legg til favoritt"
673
674 msgid "Add/remove change timer for current event"
675 msgstr "Legg til/slett tidtaker i nåværende program"
676
677 msgid "Adjust 3D settings"
678 msgstr "Juster 3D innstillinger"
679
680 msgid "Adjust the color settings so that all the color shades are distinguishable, but appear as saturated as possible. If you are happy with the result, press OK to close the video fine-tuning, or use the number keys to select other test screens."
681 msgstr "Juster fargeinnstillingene slik at de er godt skilt og skarpest mulig. Trykk OK eller bruk nummertastene for flere testbilder. Trykk exit tasten når ferdig"
682
683 #
684 msgid "Advanced"
685 msgstr "Avansert"
686
687 msgid "Advanced options"
688 msgstr "Avansert innstilling"
689
690 msgid "Advanced restore"
691 msgstr "Avansert gjenoppretting"
692
693 msgid "Advanced software"
694 msgstr "Avansert programvare"
695
696 msgid "Advanced software plugin"
697 msgstr "Avanserte tillegg"
698
699 msgid "Advanced video enhancement setup"
700 msgstr "Avansert bildeforbedrings innstilling"
701
702 msgid "Advanced video setup"
703 msgstr "Avansert bildeinnstilling"
704
705 #
706 msgid "After event"
707 msgstr "Etter program"
708
709 #
710 msgid "Album"
711 msgstr ""
712
713 msgid "Alignment of events"
714 msgstr "Programjustering"
715
716 msgid "Alignment of service names"
717 msgstr "Plassering av kanal navn"
718
719 #
720 msgid "All"
721 msgstr "Alle"
722
723 msgid "All ages"
724 msgstr "For alle aldre"
725
726 #
727 msgid "All frequency"
728 msgstr "Alle frekvenser"
729
730 msgid "All satellites 1 (USALS)"
731 msgstr "Alle satellitt posisjoner 1 (USALS)"
732
733 msgid "All satellites 2 (USALS)"
734 msgstr "Alle satellitt posisjoner 2 (USALS)"
735
736 msgid "All satellites 3 (USALS)"
737 msgstr "Alle satellitt posisjoner 3 (USALS)"
738
739 msgid "All satellites 4 (USALS)"
740 msgstr "Alle satellitt posisjoner 4 (USALS)"
741
742 msgid "Allocate"
743 msgstr "Tildel"
744
745 msgid "Allocate unused memory index"
746 msgstr "Tildel ubrukt minneregister"
747
748 msgid "Also on standby"
749 msgstr "Også i standby"
750
751 #
752 msgid "Alternative"
753 msgstr "Alternativ"
754
755 msgid "Always ask"
756 msgstr "Spør først"
757
758 msgid "Always hide infobar"
759 msgstr "Skjul infobar"
760
761 #
762 msgid "An empty filename is illegal."
763 msgstr "Et tomt filnavn er ikke tillatt"
764
765 msgid "An error occurred while downloading the packetlist. Please try again."
766 msgstr "En feil oppstod under nedlasting av programvare. Prøv igjen."
767
768 #
769 msgid "An unknown error occurred!"
770 msgstr "En ukjent feil oppstod!"
771
772 msgid "And will put your receiver in standby over "
773 msgstr "Og mottakeren vil slås av etter"
774
775 msgid "Any activity"
776 msgstr "Hvilken som helst aktivitet"
777
778 #
779 msgid "Arabic"
780 msgstr "Arabisk"
781
782 msgid "Are you sure to purge all deleted userbouquets?"
783 msgstr "Slette alle kanallister i papirkurven for godt?"
784
785 #
786 #, python-format
787 msgid "Are you sure to remove all %d.%d%s%s services?"
788 msgstr "Slette alle %d.%d%s%s kanaler?"
789
790 #
791 msgid "Are you sure to remove all cable services?"
792 msgstr "Skal alle kabel TV kanaler/tjenester slettes?"
793
794 #
795 msgid "Are you sure to remove all terrestrial services?"
796 msgstr "Skal alle bakkenett kanaler/tjenester slettes?"
797
798 #
799 msgid "Are you sure to remove this entry?"
800 msgstr "Skal denne kanalen slettes?"
801
802 msgid ""
803 "Are you sure you want to activate this network configuration?\n"
804 "\n"
805 msgstr ""
806 "Skal denne nettverkskonfigurasjon aktiveres?\n"
807 "\n"
808
809 #
810 msgid ""
811 "Are you sure you want to delete\n"
812 "the following backup:\n"
813 msgstr "Slette følgende backup:\n"
814
815 #
816 msgid "Are you sure you want to exit this wizard?"
817 msgstr "Avslutte veiviseren?"
818
819 msgid ""
820 "Are you sure you want to restart your network interfaces?\n"
821 "\n"
822 msgstr ""
823 "Starte nettverkskortet på nytt?\n"
824 "\n"
825
826 #, python-format
827 msgid ""
828 "Are you sure you want to restore\n"
829 "the following backup:\n"
830 "%s\n"
831 "Your receiver will restart after the backup has been restored!"
832 msgstr ""
833 "Skal følgende sikkerhetskopi\n"
834 "gjenopprettes:\n"
835 "%s\n"
836 "Mottakeren starter på nytt når sikkerhetskopien har blitt gjenopprettet!"
837
838 msgid ""
839 "Are you sure you want to restore the backup?\n"
840 "Your receiver will restart after the backup has been restored!"
841 msgstr ""
842 "Skal sikkerhetskopien gjenopprettes?\n"
843 "Mottakeren starter på nytt når sikkerhetskopien har blitt gjenopprettet!"
844
845 #
846 msgid "Artist"
847 msgstr ""
848
849 msgid "Arts/Culture"
850 msgstr "kunst/kultur"
851
852 #
853 msgid "Ask user"
854 msgstr "Spør bruker"
855
856 #
857 msgid "Aspect ratio"
858 msgstr "Bildeforhold"
859
860 msgid "Assigned CAIds:"
861 msgstr "Tildelte CAId:"
862
863 msgid "Assigned services/provider:"
864 msgstr "Tildelte kanaler/distributører:"
865
866 #
867 msgid "At beginning"
868 msgstr "Ved begynnelsen"
869
870 msgid "At end"
871 msgstr "Ved slutten"
872
873 msgid "Attention, this is repeated timer!\n"
874 msgstr "Advarsel, dette er en repeterende tidtaker!\n"
875
876 msgid ""
877 "Attention, this is repeated timer!\n"
878 "What do you want to do?"
879 msgstr ""
880 "Advarsel, dette er repeterende tidtaker!\n"
881 "Hva skal gjøres?"
882
883 msgid "Audio PID"
884 msgstr "Lyd PID"
885
886 #
887 msgid "Audio options..."
888 msgstr "Lyd valg..."
889
890 #
891 msgid "Audio plugins"
892 msgstr "Lyd tillegg"
893
894 #, python-format
895 msgid "Audio track (%s) format"
896 msgstr "Lydspor (%s) format"
897
898 #, python-format
899 msgid "Audio track (%s) language"
900 msgstr "Lydspor (%s) språk"
901
902 #
903 msgid "Author: "
904 msgstr "Forfatter:"
905
906 #
907 msgid "Authoring mode"
908 msgstr "Administrator modus"
909
910 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: always try to display as fullscreen, when there is no content (black bars) on left/right, even if this breaks the aspect.
911 msgid "Auto"
912 msgstr ""
913
914 msgid "Auto EXIF Orientation rotation/flipping"
915 msgstr "Auto EXIF orientere bla/rotere "
916
917 #
918 msgid "Auto chapter split every ? minutes (0=never)"
919 msgstr "Auto oppdeling hvert ? minutter (0=aldri)"
920
921 #
922 msgid "Auto flesh"
923 msgstr "Auto rens"
924
925 msgid "Auto focus"
926 msgstr "Auto fokusering"
927
928 msgid "Auto focus commencing ..."
929 msgstr "Auto fokusering begynner ..."
930
931 #
932 msgid "Auto scart switching"
933 msgstr "Auto scart bytte"
934
935 #
936 msgid "Automatic"
937 msgstr "Automatisk"
938
939 msgid "Automatic Scan"
940 msgstr "Automatisk søk"
941
942 msgid "Automatic scan"
943 msgstr "Automatisk søk"
944
945 #
946 msgid "Available format variables"
947 msgstr "Tilgjengelige formater"
948
949 #
950 msgid "B"
951 msgstr ""
952
953 #
954 msgid "BER:"
955 msgstr "Signalfeil (BER):"
956
957 #
958 msgid "Back"
959 msgstr "Tilbake"
960
961 #
962 msgid "Background"
963 msgstr "Bakgrunn"
964
965 msgid "Background color"
966 msgstr "Bakgrunnsfarge"
967
968 #
969 msgid "Backup completed."
970 msgstr "Sikkerhetskopi fullført."
971
972 #
973 msgid "Backup failed."
974 msgstr "Sikkerhetskopi feilet."
975
976 #
977 msgid "Backup is running..."
978 msgstr "Sikkerhetskopi kjører..."
979
980 #
981 msgid "Backup system settings"
982 msgstr "Sikkerhetskopier system innstillinger"
983
984 #
985 msgid "Band"
986 msgstr "Bånd"
987
988 #
989 msgid "Bandwidth"
990 msgstr "Båndbredde"
991
992 msgid "Basque"
993 msgstr "Baskisk"
994
995 #
996 msgid "Begin time"
997 msgstr "Starttid"
998
999 msgid "Behavior when a movie reaches the end"
1000 msgstr "Innstilling for ferdige avspillinger"
1001
1002 msgid "Big PiP"
1003 msgstr "Stort PiP (Bilde i Bilde)"
1004
1005 #
1006 msgid "Bitrate:"
1007 msgstr "Bithastighet:"
1008
1009 msgid "Black screen"
1010 msgstr "Sort skjerm"
1011
1012 msgid "Black screen till locked"
1013 msgstr "Sort skjerm låst"
1014
1015 #
1016 msgid "Block noise reduction"
1017 msgstr "Slå av støy reduksjon"
1018
1019 #
1020 msgid "Blue"
1021 msgstr "Blå"
1022
1023 #
1024 msgid "Blue boost"
1025 msgstr "Blå boost"
1026
1027 #
1028 msgid "Bookmarks"
1029 msgstr "Bokmerker"
1030
1031 #
1032 msgid "Brightness"
1033 msgstr "Lysstyrke"
1034
1035 #, python-format
1036 msgid "Buffering %d%%"
1037 msgstr "Buffrer %d%%"
1038
1039 msgid "Bulgarian"
1040 msgstr "Bulgarsk"
1041
1042 #
1043 msgid "Burn DVD"
1044 msgstr "Brenn DVD"
1045
1046 #
1047 #, python-format
1048 msgid "Burn audio track (%s)"
1049 msgstr "Brenn lydspor (%s)"
1050
1051 #
1052 msgid "Burn existing image to DVD"
1053 msgstr "Brenn eksisternde avbildning på DVD"
1054
1055 #
1056 msgid "Burn to DVD"
1057 msgstr "Brenn DVD"
1058
1059 #
1060 msgid "Bus: "
1061 msgstr "Buss: "
1062
1063 #
1064 msgid "C-Band"
1065 msgstr "C-bånd"
1066
1067 msgid "CH"
1068 msgstr ""
1069
1070 #, python-format
1071 msgid "CH%s"
1072 msgstr ""
1073
1074 #
1075 msgid "CI (Common Interface) Setup"
1076 msgstr "CI (Common Interface) Oppsett"
1077
1078 #
1079 msgid "CI assignment"
1080 msgstr "CI tildeling"
1081
1082 msgid "CPU: "
1083 msgstr "Prosessor:"
1084
1085 #
1086 msgid "CVBS"
1087 msgstr ""
1088
1089 #
1090 msgid "Cable"
1091 msgstr "Kabel"
1092
1093 msgid "Cable Scan"
1094 msgstr "Kabel-TV søk"
1095
1096 #
1097 msgid "Cache thumbnails"
1098 msgstr "Hurtigbuffer ikoner"
1099
1100 msgid "Calculate"
1101 msgstr "Kalkulér"
1102
1103 msgid "Calculate all positions"
1104 msgstr "Kalkulér alle posisjoner"
1105
1106 msgid "Calculation complete"
1107 msgstr "Kalkulasjonen er ferdig"
1108
1109 msgid "Calibrate"
1110 msgstr "Kalibrer"
1111
1112 #
1113 msgid "Cancel"
1114 msgstr "Avbryt"
1115
1116 msgid "Cannot determine"
1117 msgstr "Kan ikke fastslå"
1118
1119 msgid "Cannot find any signal ..., aborting !"
1120 msgstr "Finner ikke signal..., avbryter!"
1121
1122 msgid "Cannot move files on a different disk or system to the trash can"
1123 msgstr "Kan ikke flytte filer fra forskjellige disker eller systemer til papirkurven"
1124
1125 msgid "Cannot move to trash can"
1126 msgstr "Kan ikke flytte til papirkurv"
1127
1128 #
1129 msgid "Capacity: "
1130 msgstr "Kapasitet: "
1131
1132 #
1133 msgid "Card"
1134 msgstr "Kort"
1135
1136 #
1137 msgid "Cascade PiP"
1138 msgstr "Strekk ut PiP (bilde i bilde)"
1139
1140 msgid "Center time-labels and remove date"
1141 msgstr "Sentrer tidsangivelse og fjern dato"
1142
1143 msgid "Change PIN"
1144 msgstr "Endre PIN"
1145
1146 #
1147 msgid "Change recording (add time)"
1148 msgstr "Endre opptaket (legg til tid)"
1149
1150 #
1151 msgid "Change recording (duration)"
1152 msgstr "Endre opptakets (lengde)"
1153
1154 #
1155 msgid "Change recording (endtime)"
1156 msgstr "Endre opptakets (sluttid)"
1157
1158 msgid "Change repeat and delay settings?"
1159 msgstr "Endre tidsintervall på fjernkontrollens taster"
1160
1161 #
1162 msgid "Change step size"
1163 msgstr "Endre trinn lengde"
1164
1165 #
1166 msgid "Change timer"
1167 msgstr "Endre timer"
1168
1169 msgid "Changelog"
1170 msgstr "Endringslogg"
1171
1172 #
1173 msgid "Channel"
1174 msgstr "Lyd kanal valg"
1175
1176 #
1177 msgid "Channel Info"
1178 msgstr "Kanal info"
1179
1180 #
1181 msgid "Channel list type"
1182 msgstr "Kanalliste valg"
1183
1184 #
1185 msgid "Channel not in services list"
1186 msgstr "Kanalen er ikke i listen"
1187
1188 msgid "Channel selection"
1189 msgstr "Kanalvalg"
1190
1191 #
1192 msgid "Channel:"
1193 msgstr "Kanal:"
1194
1195 #
1196 msgid "Chap."
1197 msgstr "Kap."
1198
1199 #
1200 msgid "Chapter"
1201 msgstr "Kapittel"
1202
1203 #
1204 msgid "Chapter:"
1205 msgstr "Kapittel:"
1206
1207 #
1208 msgid "Check"
1209 msgstr "Kontroller"
1210
1211 #
1212 msgid "Checking filesystem..."
1213 msgstr "Kontrollerer filsystem..."
1214
1215 #, python-format
1216 msgid ""
1217 "Checking tuner %d\n"
1218 "DiSEqC port %s for %s"
1219 msgstr ""
1220 "Kontrollerer mottakeren %d\n"
1221 "DiSEqC port %s for %s"
1222
1223 msgid "Children/Youth"
1224 msgstr "barn/ungdom"
1225
1226 msgid "Choose Tuner"
1227 msgstr "Velg tuner"
1228
1229 msgid "Choose bouquet"
1230 msgstr "Velg kanalliste"
1231
1232 #
1233 msgid "Circular LNB"
1234 msgstr "Sirkulær LNB"
1235
1236 #
1237 msgid "Circular left"
1238 msgstr "Sirkulær venstre"
1239
1240 #
1241 msgid "Circular right"
1242 msgstr "Sirkulær høyre"
1243
1244 msgid "Cleanup"
1245 msgstr "Tøm"
1246
1247 msgid "Clear"
1248 msgstr "Slett"
1249
1250 msgid "Clear before scan"
1251 msgstr "Slett kanalliste før kanalsøk starter"
1252
1253 msgid "Clear fixed"
1254 msgstr "Slett faste elementer"
1255
1256 #
1257 msgid "Clear log"
1258 msgstr "Slett logg"
1259
1260 #
1261 msgid "Clear playlist"
1262 msgstr "Slett opptaksliste"
1263
1264 #
1265 msgid "Close"
1266 msgstr "Lukk"
1267
1268 #
1269 msgid "Close title selection"
1270 msgstr "Lukk navnevalg"
1271
1272 msgid "Code rate HP"
1273 msgstr "Kode hastighet HP"
1274
1275 msgid "Code rate LP"
1276 msgstr "Kode hastighet LP"
1277
1278 #
1279 msgid "Coderate HP"
1280 msgstr "Kode hastighet HP"
1281
1282 #
1283 msgid "Coderate LP"
1284 msgstr "Kode hastighet LP"
1285
1286 #
1287 msgid "Collection name"
1288 msgstr "Navnesamling"
1289
1290 #
1291 msgid "Collection settings"
1292 msgstr "Samlinger"
1293
1294 #
1295 msgid "Color format"
1296 msgstr "Farge format"
1297
1298 #
1299 msgid "Command order"
1300 msgstr "Kommando rekkefølge"
1301
1302 #
1303 msgid "Common Interface"
1304 msgstr "Common Interface"
1305
1306 msgid "Common Interface assignment"
1307 msgstr "Tildeling av felles grensesnitt"
1308
1309 #
1310 msgid "Communication"
1311 msgstr "Kommunikasjon"
1312
1313 #
1314 msgid "Compact flash"
1315 msgstr "Kompakt flash minne"
1316
1317 msgid "Compensate for overscan"
1318 msgstr "Kompenser for overskann"
1319
1320 #
1321 msgid "Complete"
1322 msgstr "Komplett"
1323
1324 #
1325 msgid "Complex (allows mixing audio tracks and aspects)"
1326 msgstr "Kompleks (tillater blanding av lyd spor)"
1327
1328 msgid "Configuration mode"
1329 msgstr "Aktiveringsvalg"
1330
1331 #
1332 #, python-format
1333 msgid "Configuration mode: %s"
1334 msgstr "Oppsettstype: %s"
1335
1336 #
1337 msgid "Configuration..."
1338 msgstr "Innstilling..."
1339
1340 msgid "Configure nameservers"
1341 msgstr "Still inn navnetjenere"
1342
1343 #
1344 msgid "Configure remote control type"
1345 msgstr "Velg fjernkontroll merke"
1346
1347 msgid "Configure the aspect ratio of the screen."
1348 msgstr "Still inn bildeforholdet på skjermen."
1349
1350 msgid "Configure the duration in hours the receiver should go to standby when the receiver is not controlled."
1351 msgstr "Still inn tid i antall timer fra mottakeren er urørt til den automatisk skal gå i standby."
1352
1353 msgid "Configure the duration in minutes for the sleeptimer. Select this entry and click OK or green to start/stop the sleeptimer"
1354 msgstr "Still inn tid i minutter for innsovings tidtaker. Velg OK eller grønn tast for start/stopp av innsovings tidtaker"
1355
1356 msgid "Configure the duration when the receiver should go to shut down in case the receiver is in standby mode."
1357 msgstr "Still inn tiden mottakeren skal bruke på å slå helt av i tilfelle mottakeren er satt i vanlig standby stilling."
1358
1359 msgid "Configure the general audio delay of Dolby Digital sound tracks."
1360 msgstr "Still inn ønsket lyd forsinkelse for Dolby digital lyd."
1361
1362 msgid "Configure the general audio delay of stereo sound tracks."
1363 msgstr "Still inn ønsket lyd forsinkelse for stereo lyd."
1364
1365 msgid "Configure the refresh rate of the screen."
1366 msgstr "Still inn oppfrisknings rate på TV skjerm"
1367
1368 msgid "Configure the screen resolution in PC output mode."
1369 msgstr "Still inn skjermoppløsning for PC utgang"
1370
1371 msgid "Configure the sharpness of the video scaling."
1372 msgstr "Still inn skarpheten på bildet."
1373
1374 msgid "Configure the transparency of the OSD."
1375 msgstr "Still inn lysstyrken på skjermmeny."
1376
1377 msgid "Configure the video output mode (or resolution)."
1378 msgstr "Still inn video utgangen (eller oppløsning)."
1379
1380 msgid "Configure whether multi channel sound tracks should be downmixed to stereo."
1381 msgstr "Still inn om flerkanals lyd skal nedskaleres til stereolyd."
1382
1383 msgid "Configure which color format should be used on the SCART output."
1384 msgstr "Still inn hvilket farge format som skal brukes på SCART-utgang."
1385
1386 #
1387 msgid "Configure your internal LAN"
1388 msgstr "Still inn ditt lokale LAN nettverk"
1389
1390 msgid "Configure your network settings, and press OK to start the scan"
1391 msgstr "Still inn nettverksinnstillingene, og trykk OK for å starte søket"
1392
1393 msgid "Configure your wireless LAN again"
1394 msgstr "Still inn ditt trådløse nettverk igjen"
1395
1396 msgid "Configures which video output connector will be used."
1397 msgstr "Still inn video utgang som skal brukes."
1398
1399 #
1400 msgid "Configuring"
1401 msgstr "Stiller inn"
1402
1403 msgid "Conflict not resolved!"
1404 msgstr "Konflikt ikke løst!"
1405
1406 #
1407 msgid "Connect"
1408 msgstr "Koble til"
1409
1410 #
1411 msgid "Connect to a wireless network"
1412 msgstr "Koble til et trådløst nettverk"
1413
1414 msgid "Connected satellites"
1415 msgstr "Tilkoblede satellitter"
1416
1417 #
1418 msgid "Connected to"
1419 msgstr "Koblet til"
1420
1421 #
1422 msgid "Console"
1423 msgstr "Konsoll"
1424
1425 #
1426 msgid "Constellation"
1427 msgstr "Konstellasjon"
1428
1429 #
1430 msgid "Content does not fit on DVD!"
1431 msgstr "Innholdet passer ikke på DVD!"
1432
1433 msgid "Continue"
1434 msgstr "Fortsett"
1435
1436 #
1437 msgid "Continue playback"
1438 msgstr "Fortsett avspillingen"
1439
1440 #
1441 msgid "Continue playing"
1442 msgstr "Fortsett avspilling"
1443
1444 msgid "Continues play (loop)"
1445 msgstr "Fortsetter å spille (om igjen)"
1446
1447 #
1448 msgid "Contrast"
1449 msgstr "Kontrast"
1450
1451 msgid "Convert ext3 to ext4"
1452 msgstr "Konverter ext3 til ext4"
1453
1454 msgid "Converting ext3 to ext4..."
1455 msgstr "Konverterer ext3 til ext4..."
1456
1457 msgid "Copy"
1458 msgstr "Kopier"
1459
1460 msgid "Could not connect to receiver .NFI image feed server:"
1461 msgstr "Kunne ikke koble til mottakeren. NFI programvare feed server:"
1462
1463 msgid "Could not find installed channel list."
1464 msgstr "Kunne ikke finne kanallisten."
1465
1466 msgid "Could not load medium! No disc inserted?"
1467 msgstr "Kunne ikke laste medium! Ingen plate er satt inn?"
1468
1469 msgid "Could not open Picture in Picture"
1470 msgstr "Kunne ikke åpne bilde i bilde"
1471
1472 #, python-format
1473 msgid "Could not record due to conflicting timer %s"
1474 msgstr "Kunne ikke spille inn på grunn av motstridende tidtaker%s"
1475
1476 #, python-format
1477 msgid "Could not record due to invalid service %s"
1478 msgstr "Kunne ikke spille inn på grunn av utilgjengelig kanal %s"
1479
1480 #
1481 msgid "Create DVD-ISO"
1482 msgstr "Lag en DVD-ISO"
1483
1484 msgid "Create new folder and exit"
1485 msgstr "Lag ny mappe og avslutt"
1486
1487 #, python-format
1488 msgid "Creating directory %s failed."
1489 msgstr "Oppretter mappe %s feilet."
1490
1491 #
1492 msgid "Creating filesystem"
1493 msgstr "Oppretter filsystem"
1494
1495 msgid "Creating partition"
1496 msgstr "Oppretter partisjon"
1497
1498 #
1499 msgid "Croatian"
1500 msgstr "Kroatisk"
1501
1502 msgid "Current CEC address"
1503 msgstr "Gjeldende CEC adresse"
1504
1505 msgid "Current device: "
1506 msgstr "Gjeldende enhet:"
1507
1508 msgid "Current event EPG"
1509 msgstr "Aktuell EPG programoversikt"
1510
1511 msgid ""
1512 "Current event is over.\n"
1513 "Select an option to save the timeshift file."
1514 msgstr ""
1515 "Visningen er ferdig.\n"
1516 "Velg hvordan tidskift filen skal lagres."
1517
1518 #, python-format
1519 msgid "Current mode: %s \n"
1520 msgstr "Gjeldende modus: %s \n"
1521
1522 #
1523 msgid "Current rotor position: "
1524 msgstr "Nåværende motorposisjon:"
1525
1526 #
1527 msgid "Current settings:"
1528 msgstr "Nåværende innstillinger:"
1529
1530 #
1531 msgid "Current transponder"
1532 msgstr "Nåværende transponder"
1533
1534 #
1535 msgid "Current value: "
1536 msgstr "Nåværende verdi:"
1537
1538 #
1539 msgid "Current version:"
1540 msgstr "Nåværende versjon:"
1541
1542 msgid "Currently installed image"
1543 msgstr "Installert operativsystem"
1544
1545 msgid "Currently the commit log cannot be retrieved - please try later again"
1546 msgstr "Oppdateringsloggen er for øyeblikket utilgjengelig. Prøv igjen senere"
1547
1548 #
1549 msgid "Cut"
1550 msgstr "Klipp"
1551
1552 #
1553 msgid "Cutlist editor"
1554 msgstr "Klipp og lim editor"
1555
1556 #
1557 msgid "Cutlist editor..."
1558 msgstr "Bilde og klipp behandling..."
1559
1560 #
1561 msgid "Czech"
1562 msgstr "Tjekkisk"
1563
1564 #
1565 msgid "DHCP"
1566 msgstr ""
1567
1568 #
1569 msgid "DMM advanced"
1570 msgstr "DMM avansert"
1571
1572 msgid "DMM normal"
1573 msgstr ""
1574
1575 msgid "DTS downmix"
1576 msgstr "DTS nedskalering"
1577
1578 #
1579 msgid "DUAL LAYER DVD"
1580 msgstr "To lags DVD"
1581
1582 msgid "DVB drivers: "
1583 msgstr "DVB driver:"
1584
1585 msgid "DVB-C"
1586 msgstr ""
1587
1588 msgid "DVB-C ANNEX C"
1589 msgstr "DVB-C VEDLEGG C"
1590
1591 #
1592 msgid "DVB-S"
1593 msgstr ""
1594
1595 #
1596 msgid "DVB-S2"
1597 msgstr ""
1598
1599 msgid "DVB-T"
1600 msgstr ""
1601
1602 msgid "DVB-T2"
1603 msgstr ""
1604
1605 msgid "DVD Burn"
1606 msgstr ""
1607
1608 msgid "DVD data format"
1609 msgstr ""
1610
1611 #
1612 msgid "DVD file browser"
1613 msgstr "DVD fil leser"
1614
1615 #
1616 msgid "DVD media toolbox"
1617 msgstr "DVD medie verktøykasse"
1618
1619 #
1620 msgid "DVD player"
1621 msgstr "DVD spiller"
1622
1623 #
1624 msgid "DVD titlelist"
1625 msgstr "DVD navneliste"
1626
1627 #
1628 msgid "Danish"
1629 msgstr "Dansk"
1630
1631 #
1632 msgid "Date"
1633 msgstr "Dato"
1634
1635 msgid "Date/time input"
1636 msgstr "Still inn dato/tid"
1637
1638 msgid "Deep standby"
1639 msgstr "Slå helt av"
1640
1641 #
1642 msgid "Default"
1643 msgstr "Standard"
1644
1645 msgid "Default Services Scanner"
1646 msgstr "Standard kanal søker"
1647
1648 msgid "Default movie location"
1649 msgstr "Standard opptaksliste"
1650
1651 #
1652 msgid "Default settings"
1653 msgstr "Standardinnstilling"
1654
1655 msgid "Delay after change voltage before switch command"
1656 msgstr "Forsinkelse etter endring av volt før kommando til switch"
1657
1658 msgid "Delay after continuous tone disable before diseqc"
1659 msgstr "Forsinkelse etter frakobling av vedvarende tonesignal før DiSEqC"
1660
1661 msgid "Delay after diseqc peripherial poweron command"
1662 msgstr "Forsinkelse etter DiSEqC styring av 'utstyr på'  kommando"
1663
1664 msgid "Delay after diseqc reset command"
1665 msgstr "Forsinkelse etter DiSEqC reset kommando"
1666
1667 msgid "Delay after enable voltage before motor command"
1668 msgstr "Forsinkelse etter strøm påslag før motor kommando"
1669
1670 msgid "Delay after enable voltage before switch command"
1671 msgstr "Forsinkelse etter strømpåslag før kommando til switch"
1672
1673 msgid "Delay after final continuous tone change"
1674 msgstr "Forsinkelse etter siste konstant-tone endring"
1675
1676 msgid "Delay after last diseqc command"
1677 msgstr "Forsinkelse etter siste DiSEqC kommando"
1678
1679 msgid "Delay after last voltage change"
1680 msgstr "Forsinkelse etter siste spennings endring (V)"
1681
1682 msgid "Delay after motor stop command"
1683 msgstr "Forsinkelse etter motor stopp kommando"
1684
1685 msgid "Delay after set voltage before measure motor power"
1686 msgstr "Forsinkelse etter valgt voltstyrke før måle motorstyrke"
1687
1688 msgid "Delay after toneburst"
1689 msgstr "Forsinkelse etter toneburst"
1690
1691 msgid "Delay after voltage change before motor command"
1692 msgstr "Forsinkelse etter voltstyrke endring før motor kommando"
1693
1694 msgid "Delay before key repeat starts:"
1695 msgstr "Forsinkelse før repeterende tast starter:"
1696
1697 msgid "Delay before sequence repeat"
1698 msgstr "Forsinkelse før sekvens gjentakelse"
1699
1700 msgid "Delay between diseqc commands"
1701 msgstr "Forsinkelse mellom DiSEqC kommando"
1702
1703 msgid "Delay between switch and motor command"
1704 msgstr "Forsinkelse mellom switch og motor kommando"
1705
1706 #
1707 msgid "Delete"
1708 msgstr "Slett"
1709
1710 #
1711 msgid "Delete entry"
1712 msgstr "Slett tidtaker"
1713
1714 #
1715 msgid "Delete failed!"
1716 msgstr "Sletting feilet!"
1717
1718 #
1719 msgid "Delete file"
1720 msgstr "Slett fil"
1721
1722 #
1723 msgid "Delete playlist entry"
1724 msgstr "Slett oppføring i opptaksliste"
1725
1726 #
1727 msgid "Delete saved playlist"
1728 msgstr "Slett lagret opptaksliste"
1729
1730 #
1731 msgid "Delete timer"
1732 msgstr "Slett timer"
1733
1734 msgid "Deleted"
1735 msgstr "Slettet"
1736
1737 msgid "Deleted items"
1738 msgstr "Slettede elementer"
1739
1740 msgid "Depth"
1741 msgstr "Dybde"
1742
1743 #
1744 msgid "Description"
1745 msgstr "Beskrivelse"
1746
1747 #
1748 msgid "Deselect"
1749 msgstr "Angre"
1750
1751 msgid "Details for plugin: "
1752 msgstr "Oversikt for programtillegg"
1753
1754 #
1755 msgid "Detected HDD:"
1756 msgstr "Gjenkjent lagring:"
1757
1758 #
1759 msgid "Detected NIMs:"
1760 msgstr "Gjenkjent modul:"
1761
1762 msgid "Devicename:"
1763 msgstr "Enhetsnavn:"
1764
1765 msgid "DiSEqC 1.0 command"
1766 msgstr "DiSEqC 1.0 kommando"
1767
1768 msgid "DiSEqC 1.1 command"
1769 msgstr "DiSEqC 1.1 kommando"
1770
1771 msgid "DiSEqC 1.1 repeats"
1772 msgstr "DiSEqC 1.1 gjentakelse"
1773
1774 msgid "DiSEqC A/B"
1775 msgstr ""
1776
1777 msgid "DiSEqC A/B/C/D"
1778 msgstr ""
1779
1780 msgid "DiSEqC Tester"
1781 msgstr ""
1782
1783 msgid "DiSEqC mode"
1784 msgstr "DiSEqC modus"
1785
1786 #, python-format
1787 msgid "DiSEqC port %s: %s"
1788 msgstr ""
1789
1790 msgid "DiSEqC-tester settings"
1791 msgstr "DiSEqC-test innstilling"
1792
1793 #
1794 msgid "Digital contour removal"
1795 msgstr "Fjern digital støy"
1796
1797 #
1798 msgid "Direct playback of linked titles without menu"
1799 msgstr "Direkte avspilling uten hjelp av meny"
1800
1801 msgid "Directory"
1802 msgstr "Mappe"
1803
1804 #, python-format
1805 msgid "Directory %s does not exist."
1806 msgstr "Mappe %s finnes ikke."
1807
1808 msgid "Directory browser"
1809 msgstr "Filutforsker"
1810
1811 #, python-format
1812 msgid "Directory contains %s and %s."
1813 msgstr "Mappen inneholder %s og %s."
1814
1815 #
1816 msgid "Disable"
1817 msgstr "Deaktiver"
1818
1819 msgid "Disable Picture in Picture"
1820 msgstr "Stopp bilde i bilde funksjon"
1821
1822 #
1823 msgid "Disable current event but not coming events"
1824 msgstr "Fjern nåværende program men ikke kommende program"
1825
1826 #
1827 msgid "Disable timer"
1828 msgstr "Deaktiver tidtaker"
1829
1830 #
1831 msgid "Disabled"
1832 msgstr "Deaktivert"
1833
1834 #
1835 msgid "Display 16:9 content as"
1836 msgstr "Vis 16:9 innhold som"
1837
1838 #
1839 msgid "Display 4:3 content as"
1840 msgstr "Vis 4:3 innhold som"
1841
1842 #
1843 msgid "Display >16:9 content as"
1844 msgstr "Vis 16:9 innhold som"
1845
1846 msgid "Display and userinterface"
1847 msgstr "Skjerm og oppsett"
1848
1849 #
1850 msgid "Do not change"
1851 msgstr "Ikke endre"
1852
1853 #
1854 msgid "Do not record"
1855 msgstr "Ikke ta opp"
1856
1857 #
1858 msgid "Do nothing"
1859 msgstr "Gjør ingenting"
1860
1861 #
1862 msgid ""
1863 "Do you really want to check the filesystem?\n"
1864 "This could take lots of time!"
1865 msgstr ""
1866 "Kontrollere filsystemet?\n"
1867 "Det kan ta veldig lang tid!"
1868
1869 msgid ""
1870 "Do you really want to convert the filesystem?\n"
1871 "You cannot go back!"
1872 msgstr ""
1873 "Er det sikkert at filsystemet skal konverteres?\n"
1874 "Det kan ikke angres!"
1875
1876 #
1877 #, python-format
1878 msgid "Do you really want to delete %s?"
1879 msgstr "Skal det slettes %s"
1880
1881 #
1882 #, python-format
1883 msgid ""
1884 "Do you really want to download\n"
1885 "the plugin \"%s\"?"
1886 msgstr ""
1887 "Er det sikkert at dette tillegg\n"
1888 "skal lastes ned \"%s\"?"
1889
1890 #
1891 msgid "Do you really want to exit?"
1892 msgstr "Avslutte nå?"
1893
1894 msgid ""
1895 "Do you really want to initialize the device?\n"
1896 "All data on the disk will be lost!"
1897 msgstr ""
1898 "Er det sikkert at enheten skal klargjøres?\n"
1899 "Alle data på disken vil gå tapt!"
1900
1901 #
1902 #, python-format
1903 msgid ""
1904 "Do you really want to remove\n"
1905 "the plugin \"%s\"?"
1906 msgstr ""
1907 "Er det sikkert at tillegget\n"
1908 "skal slettes \"%s\"?"
1909
1910 #, python-format
1911 msgid "Do you really want to remove directory %s from the disk?"
1912 msgstr "Er det sikkert at mappen skal slettes %s fra disken?"
1913
1914 #
1915 #, python-format
1916 msgid "Do you really want to remove your bookmark of %s?"
1917 msgstr "Er det sikkert at bokmerket skal slettes %s?"
1918
1919 #
1920 msgid "Do you want this?"
1921 msgstr "Skal dette gjøres?"
1922
1923 #
1924 msgid "Do you want to burn this collection to DVD medium?"
1925 msgstr "Brenne denne samlingen til en DVD plate?"
1926
1927 #, python-format
1928 msgid "Do you want to download the image to %s ?"
1929 msgstr "Skal bildet lastes ned til %s ?"
1930
1931 #
1932 msgid "Do you want to install the package:\n"
1933 msgstr "Skal denne pakken installeres:\n"
1934
1935 #
1936 msgid "Do you want to play DVD in drive?"
1937 msgstr "Spille DVD?"
1938
1939 #
1940 msgid "Do you want to preview this DVD before burning?"
1941 msgstr "Se gjennom DVD før brenning?"
1942
1943 msgid "Do you want to reboot your receiver?"
1944 msgstr "Starte mottakeren på nytt?"
1945
1946 #
1947 msgid "Do you want to remove the package:\n"
1948 msgstr "Skal denne pakken slettes:\n"
1949
1950 #
1951 msgid "Do you want to restore your settings?"
1952 msgstr "Gjenopprette innstillingene?"
1953
1954 #
1955 msgid "Do you want to resume this playback?"
1956 msgstr "Fortsette avspillingen?"
1957
1958 #
1959 #, python-format
1960 msgid "Do you want to update your receiver to %s?"
1961 msgstr "Oppdatere mottakeren til %s?"
1962
1963 msgid "Do you want to update your receiver?"
1964 msgstr "Oppdatere mottakeren?"
1965
1966 #
1967 msgid "Do you want to upgrade the package:\n"
1968 msgstr "Skal pakken oppdateres:\n"
1969
1970 #
1971 msgid "Don't save and stop timeshift"
1972 msgstr "Ikke lagre og stoppe tidsskift"
1973
1974 msgid "Don't stop current event but disable coming events"
1975 msgstr "Ikke stopp nåværende program men slå av neste program"
1976
1977 msgid "Don't zap"
1978 msgstr "Ikke zap"
1979
1980 #
1981 msgid "Don't zap and disable timer"
1982 msgstr "Ikke zap og deaktiver tidtaker"
1983
1984 msgid "Don't zap and remove timer"
1985 msgstr "Ikke zap og slett tidtaker"
1986
1987 #
1988 #, python-format
1989 msgid "Done - Installed, upgraded or removed %d package (%s)"
1990 msgid_plural "Done - Installed, upgraded or removed %d packages (%s)"
1991 msgstr[0] "Ferdig - Installert, oppdatert eller slettet %d pakke (%s)"
1992 msgstr[1] "Ferdig - Installert, oppdatert eller slettet %d pakker (%s)"
1993
1994 #
1995 msgid "Download"
1996 msgstr "Last ned"
1997
1998 #, python-format
1999 msgid "Download %s from server"
2000 msgstr "Last ned %s fra server"
2001
2002 msgid "Download .NFI-files for USB-flasher"
2003 msgstr "Last ned .NFI-filer for USB-flasher"
2004
2005 #
2006 msgid "Download plugins"
2007 msgstr "Last ned tillegg"
2008
2009 #
2010 msgid "Downloadable new plugins"
2011 msgstr "Nedlastbare nye tillegg"
2012
2013 #
2014 msgid "Downloading"
2015 msgstr "Laster ned"
2016
2017 #
2018 msgid "Downloading plugin information. Please wait..."
2019 msgstr "Henter informasjon om alle tillegg. Vent litt..."
2020
2021 msgid "Dutch"
2022 msgstr "Nederlandsk"
2023
2024 #
2025 msgid "Dynamic contrast"
2026 msgstr "Dynamisk kontrast"
2027
2028 #
2029 msgid "E"
2030 msgstr ""
2031
2032 msgid "EPG"
2033 msgstr ""
2034
2035 #, python-format
2036 msgid "ERROR - failed to scan (%s)!"
2037 msgstr "FEIL - kunne ikke søke (%s)!"
2038
2039 #
2040 msgid "East"
2041 msgstr "Øst"
2042
2043 msgid "East limit set"
2044 msgstr "Sett øst grense"
2045
2046 msgid "Edit"
2047 msgstr "Rediger"
2048
2049 #
2050 msgid "Edit DNS"
2051 msgstr "Rediger DNS"
2052
2053 msgid "Edit chapters of current title"
2054 msgstr "Rediger visningsnavn i tittel"
2055
2056 msgid "Edit settings"
2057 msgstr "Rediger innstillinger"
2058
2059 msgid "Edit the nameserver configuration of your receiver.\n"
2060 msgstr "Rediger mottakerens navneserverinnstilling.\n"
2061
2062 msgid "Edit the network configuration of your receiver.\n"
2063 msgstr "Rediger mottakerens nettverksinnstilling.\n"
2064
2065 msgid "Edit timer"
2066 msgstr "Rediger tidtaker"
2067
2068 msgid "Edit title"
2069 msgstr "Rediger overskrift"
2070
2071 msgid "Edit upgrade source url."
2072 msgstr "Rediger kilden til internettadresse."
2073
2074 msgid "Education/Science/..."
2075 msgstr "utdanning/vitenskap/..."
2076
2077 #
2078 msgid "Electronic Program Guide"
2079 msgstr "Elektronisk Program Guide"
2080
2081 #
2082 msgid "Enable"
2083 msgstr "Aktiver"
2084
2085 #
2086 msgid "Enable 5V for active antenna"
2087 msgstr "Slå på 5V for aktiv DVB-T antenne"
2088
2089 msgid "Enable auto cable scan"
2090 msgstr "Aktiver automatisk kabel TV søk"
2091
2092 msgid "Enable auto fast scan"
2093 msgstr "Aktiver automatisk hurtig søk"
2094
2095 #
2096 msgid "Enable parental protection"
2097 msgstr "Aktiver foreldrekontroll"
2098
2099 msgid "Enable timer conflict detection"
2100 msgstr "Aktiver tidtakerkonflikt deteksjon"
2101
2102 msgid "Enable wakeup timer"
2103 msgstr "Bruk vekkingstidtaker"
2104
2105 #
2106 msgid "Enabled"
2107 msgstr "Aktivert"
2108
2109 #
2110 msgid "Encrypted: "
2111 msgstr "Kryptert:"
2112
2113 #
2114 msgid "Encryption"
2115 msgstr "Kryptering"
2116
2117 #
2118 msgid "Encryption key"
2119 msgstr "Krypteringsnøkkel"
2120
2121 #
2122 msgid "Encryption key type"
2123 msgstr "Krypteringsnøkkel type"
2124
2125 #
2126 msgid "Encryption:"
2127 msgstr "Kryptering:"
2128
2129 #
2130 msgid "End time"
2131 msgstr "Slutt tid"
2132
2133 msgid "End time to ignore inactivity sleeptimer"
2134 msgstr "Sluttid for å overse inaktiv innsovningstidtaker"
2135
2136 msgid "End time to ignore shutdown in standby"
2137 msgstr "Sluttid for å overse avstenging i standby"
2138
2139 #
2140 msgid "English"
2141 msgstr "Engelsk"
2142
2143 #, python-format
2144 msgid "Enigma (re)starts: %d\n"
2145 msgstr "Enigma (re)starter: %d\n"
2146
2147 msgid "Enigma2 skin selector"
2148 msgstr "Enigma2 skin velger"
2149
2150 #
2151 msgid "Enter main menu..."
2152 msgstr "Åpne hovedmenyen"
2153
2154 #
2155 msgid "Enter pin code"
2156 msgstr "Tast inn pin kode"
2157
2158 #
2159 msgid "Enter the service pin"
2160 msgstr "Tast inn kanal pin"
2161
2162 #
2163 msgid "Equal to"
2164 msgstr "Samme som"
2165
2166 #
2167 msgid "Error"
2168 msgstr "Feil"
2169
2170 msgid "Error code"
2171 msgstr "Feil kode"
2172
2173 #
2174 msgid "Error executing plugin"
2175 msgstr "Feil under oppstart av tillegget"
2176
2177 #
2178 #, python-format
2179 msgid ""
2180 "Error: %s\n"
2181 "Retry?"
2182 msgstr ""
2183 "Feil: %s\n"
2184 "Prøve på nytt?"
2185
2186 #
2187 msgid "Estonian"
2188 msgstr "Estlandsk"
2189
2190 msgid "Ethernet network interface"
2191 msgstr "Ethernet nettverkskort"
2192
2193 msgid "Event font size (relative to skin size)"
2194 msgstr "Program- skriftstørrelse (i forhold til skin størrelse)"
2195
2196 #
2197 msgid "Event view context menu"
2198 msgstr "Meny programoversikt"
2199
2200 #
2201 msgid "Events info menu"
2202 msgstr "Meny programinfo"
2203
2204 msgid "Every known"
2205 msgstr "Alle kjente"
2206
2207 msgid "Everywhere"
2208 msgstr "Overalt"
2209
2210 #
2211 msgid "Exceeds dual layer medium!"
2212 msgstr "Overgår to lags medium!"
2213
2214 #
2215 msgid "Execution finished!!"
2216 msgstr "Utførelse ferdig!"
2217
2218 #
2219 msgid "Execution progress:"
2220 msgstr "Utførelse pågår:"
2221
2222 #
2223 msgid "Exif"
2224 msgstr "Exif (bildevisningsformat)"
2225
2226 #
2227 msgid "Exit"
2228 msgstr "Avslutt"
2229
2230 msgid "Exit EPG"
2231 msgstr "Avslutt EPG"
2232
2233 #
2234 msgid "Exit editor"
2235 msgstr "Avslutt redigering"
2236
2237 msgid "Exit input device selection."
2238 msgstr "Avslutt inndataenhet."
2239
2240 #
2241 msgid "Exit media player?"
2242 msgstr "Avslutte mediespiller?"
2243
2244 #
2245 msgid "Exit mediaplayer"
2246 msgstr "Avslutt mediespiller"
2247
2248 msgid "Exit movie list"
2249 msgstr "Avslutt opptaksliste"
2250
2251 msgid "Exit movie player?"
2252 msgstr "Avslutte opptaket?"
2253
2254 #
2255 msgid "Exit nameserver configuration"
2256 msgstr "Avslutt navnetjener redigering"
2257
2258 #
2259 msgid "Exit network interface list"
2260 msgstr "Avslutt nettverksgrensesnitt"
2261
2262 #
2263 msgid "Exit network wizard"
2264 msgstr "Avslutt nettverksveiviser"
2265
2266 #
2267 msgid "Exit/OK"
2268 msgstr "Avslutt/OK"
2269
2270 #
2271 msgid "Expert"
2272 msgstr "Ekspert"
2273
2274 msgid "Extend sleeptimer 15 minutes"
2275 msgstr "Utvid tidtakerlengde med 15 minutter"
2276
2277 #
2278 msgid "Extended"
2279 msgstr "Utvidet"
2280
2281 #
2282 msgid "Extended Software"
2283 msgstr "Utvidet programvare"
2284
2285 #
2286 msgid "Extended Software Plugin"
2287 msgstr "Utvidet programvare tillegg"
2288
2289 #
2290 msgid "Extended network setup plugin..."
2291 msgstr "Utvidet innstilling for nettverksoppsett..."
2292
2293 #
2294 msgid "Extended setup..."
2295 msgstr "Utvidet oppsett..."
2296
2297 #
2298 msgid "Extensions management"
2299 msgstr "Utvidelsessenter"
2300
2301 #
2302 msgid "Extensions menu"
2303 msgstr "Meny tillegg"
2304
2305 msgid "External"
2306 msgstr "Ekstern"
2307
2308 msgid "External PiP"
2309 msgstr "Ekstern PiP (Bilde i Bilde)"
2310
2311 #, python-format
2312 msgid "External Storage %s"
2313 msgstr "Ekstern lagring %s"
2314
2315 msgid "Extra end time to ignore inactivity sleeptimer"
2316 msgstr "Ekstra slutt tid til ignorering av  inaktiv innsovings tidtaker"
2317
2318 msgid "Extra motor options"
2319 msgstr "Motorinnstillinger"
2320
2321 msgid "Extra start time to ignore inactivity sleeptimer"
2322 msgstr "Ekstra start tid til ignorering av inaktiv innsovings tidtaker"
2323
2324 msgid "F1/F3"
2325 msgstr ""
2326
2327 #
2328 msgid "FEC"
2329 msgstr "Feilkorreksjon FEC"
2330
2331 #
2332 msgid "FEC:"
2333 msgstr ""
2334
2335 #
2336 msgid "FP Upgrade"
2337 msgstr "FP oppdatere"
2338
2339 msgid "FP upgrade required"
2340 msgstr "FP oppdatere nødvendig"
2341
2342 msgid "FTA"
2343 msgstr ""
2344
2345 #
2346 msgid "Failed"
2347 msgstr "Feilet"
2348
2349 msgid "Failed to write /tmp/positionersetup.log: "
2350 msgstr "Kunne ikke skrive til /tmp/positionersetup.log:"
2351
2352 #
2353 msgid "Failed:"
2354 msgstr "Feilet:"
2355
2356 #
2357 #, python-format
2358 msgid "Fan %d"
2359 msgstr "Kjølevifte %d"
2360
2361 #
2362 #, python-format
2363 msgid "Fan %d PWM"
2364 msgstr "Kjølevifte %d PWM"
2365
2366 #
2367 #, python-format
2368 msgid "Fan %d voltage"
2369 msgstr "Kjølevifte %d Voltspenning"
2370
2371 #
2372 msgid "Fast"
2373 msgstr "Hurtig"
2374
2375 msgid "Fast DiSEqC"
2376 msgstr "Hurtig DiSEqC"
2377
2378 msgid "Fast Scan"
2379 msgstr "Hurtigsøk (hvis støttet av distributør)"
2380
2381 msgid "Fast epoch"
2382 msgstr "Hurtig epoch"
2383
2384 #
2385 msgid "Favourites"
2386 msgstr "Favorittliste"
2387
2388 msgid "File appears to be busy.\n"
2389 msgstr "Filen ser ut til å være opptatt.\n"
2390
2391 msgid "Final position at"
2392 msgstr "Siste posisjon ved"
2393
2394 msgid "Final position at index"
2395 msgstr "Siste posisjon i liste"
2396
2397 msgid "Fine movement"
2398 msgstr "Sakte bevegelse"
2399
2400 #
2401 msgid "Finished"
2402 msgstr "Ferdig"
2403
2404 msgid "Finished configuring your network"
2405 msgstr "Nettverksoppsettet er konfigurert"
2406
2407 msgid "Finished restarting your network"
2408 msgstr "Nettverket ble startet på nytt"
2409
2410 #
2411 msgid "Finnish"
2412 msgstr "Finsk"
2413
2414 msgid "Fixed"
2415 msgstr "Fastsatt"
2416
2417 msgid "Flash"
2418 msgstr "Flash"
2419
2420 #
2421 msgid "Flashing failed"
2422 msgstr "Flashing feilet"
2423
2424 msgid "Following tasks will be done after you press OK!"
2425 msgstr "Følgende oppgaver blir utført etter at OK tastes!"
2426
2427 #
2428 msgid "Format"
2429 msgstr "Format"
2430
2431 msgid "Forward volume keys"
2432 msgstr "Volumtaster opp"
2433
2434 #
2435 msgid "Frame size in full view"
2436 msgstr "Rammestørrelse i fullvisning"
2437
2438 #
2439 msgid "French"
2440 msgstr "Fransk"
2441
2442 #
2443 msgid "Frequency"
2444 msgstr "Frekvens"
2445
2446 #
2447 msgid "Frequency bands"
2448 msgstr "Frekvensbånd"
2449
2450 msgid "Frequency scan step size(khz)"
2451 msgstr "Frekvenssøk trinn størrelse(khz)"
2452
2453 #
2454 msgid "Frequency steps"
2455 msgstr "Frekvenstrinn"
2456
2457 #
2458 msgid "Frequency:"
2459 msgstr "Frekvens:"
2460
2461 #
2462 msgid "Fri"
2463 msgstr "Fre"
2464
2465 #
2466 msgid "Friday"
2467 msgstr "Fredag"
2468
2469 msgid "From :"
2470 msgstr "Fra:"
2471
2472 #
2473 #, python-format
2474 msgid "Frontprocessor version: %d"
2475 msgstr "Frontprosessor versjon: %d"
2476
2477 msgid "Full transparency"
2478 msgstr "Transparent"
2479
2480 msgid "Fulview resulution"
2481 msgstr "Fullskjermsoppløsning"
2482
2483 msgid "Function of OK button"
2484 msgstr "Funksjon for OK tast"
2485
2486 msgid "Further Options"
2487 msgstr "Flere innstillinger"
2488
2489 msgid "Further options"
2490 msgstr "Flere innstillinger"
2491
2492 msgid ""
2493 "GUI needs a restart to apply a new skin\n"
2494 "Do you want to restart the GUI now?"
2495 msgstr ""
2496 "GUI må startes på nytt for aktivering av nytt skin\n"
2497 "Start på nytt nå?"
2498
2499 #
2500 msgid "Gateway"
2501 msgstr ""
2502
2503 msgid "General AC3 delay"
2504 msgstr "AC3 forsinkelse"
2505
2506 msgid "General PCM delay"
2507 msgstr "PCM forsinkelse"
2508
2509 #
2510 msgid "Genre"
2511 msgstr "Sjanger"
2512
2513 #
2514 msgid "German"
2515 msgstr "Tysk"
2516
2517 msgid "Get latest experimental image"
2518 msgstr "Last ned det nyeste beta operativsystemet"
2519
2520 msgid "Get latest release image"
2521 msgstr "Last ned det nyeste operativsystemet"
2522
2523 #
2524 msgid "Getting plugin information. Please wait..."
2525 msgstr "Henter informasjon om tillegg. Vent litt..."
2526
2527 msgid "Go down the list"
2528 msgstr "Gå nedover listen"
2529
2530 msgid "Go to first movie or last item"
2531 msgstr "Gå til første film eller siste opptak"
2532
2533 msgid "Go to first movie or top of list"
2534 msgstr "Gå til første opptak eller øverst på listen"
2535
2536 #
2537 msgid "Go to first service"
2538 msgstr "Gå til første kanal"
2539
2540 #
2541 msgid "Go to last service"
2542 msgstr "Gå til siste kanal"
2543
2544 msgid "Go to next event"
2545 msgstr "Gå til neste program"
2546
2547 #
2548 msgid "Go to next page of service"
2549 msgstr "Gå til neste kanal side"
2550
2551 #
2552 msgid "Go to previous event"
2553 msgstr "Gå til forrige program"
2554
2555 #
2556 msgid "Go to previous page of service"
2557 msgstr "Gå til forrige kanal side"
2558
2559 msgid "Go up the list"
2560 msgstr "Gå oppover listen"
2561
2562 msgid "Goto"
2563 msgstr "Valg"
2564
2565 #
2566 msgid "Goto 0"
2567 msgstr "Gå til 0"
2568
2569 msgid "Goto :"
2570 msgstr "Gå til :"
2571
2572 msgid "Goto X"
2573 msgstr "Gå til X"
2574
2575 msgid "Goto index position"
2576 msgstr "Gå til startposisjon"
2577
2578 msgid "Goto next day of events"
2579 msgstr "Gå til neste dags program"
2580
2581 msgid "Goto next page of events"
2582 msgstr "Gå til neste programside"
2583
2584 #
2585 msgid "Goto position"
2586 msgstr "Gå til posisjon"
2587
2588 msgid "Goto previous day of events"
2589 msgstr "Gå til forrige dags program"
2590
2591 msgid "Goto previous page of events"
2592 msgstr "Gå til forrige programside"
2593
2594 #
2595 msgid "Goto primetime / now"
2596 msgstr "Gå til beste sendetid / nå"
2597
2598 msgid "Goto specific date/time"
2599 msgstr "Gå til en bestemt dato/tid"
2600
2601 msgid "GotoX calibration"
2602 msgstr "Gå til X kalibrering"
2603
2604 msgid "GraphMultiEpg Settings"
2605 msgstr "Grafisk full-EPG innstilling"
2606
2607 #
2608 msgid "Graphical Multi EPG"
2609 msgstr "Grafisk full-EPG"
2610
2611 #
2612 msgid "Greek"
2613 msgstr "Gresk"
2614
2615 #
2616 msgid "Green"
2617 msgstr "Grønn"
2618
2619 #
2620 msgid "Green boost"
2621 msgstr "Green boost"
2622
2623 msgid "Guard interval"
2624 msgstr "Guard interval"
2625
2626 msgid "HD list"
2627 msgstr "HD liste"
2628
2629 msgid "HD1100/HD1200/et7x00/et8500"
2630 msgstr ""
2631
2632 msgid "HD2400"
2633 msgstr ""
2634
2635 msgid "HDMI-CEC setup"
2636 msgstr "HDMI-CEC innstilling"
2637
2638 msgid "Handle standby from TV"
2639 msgstr "Håndtere 'slå av' fra TV"
2640
2641 msgid "Handle wakeup from TV"
2642 msgstr "Håndtere 'oppvåkning' fra TV"
2643
2644 msgid "Hard disk"
2645 msgstr "Disk"
2646
2647 msgid "Harddisk Setup"
2648 msgstr "Lagrings oppsett "
2649
2650 msgid "Hardware: "
2651 msgstr "Maskinvare:"
2652
2653 msgid "Hebrew"
2654 msgstr "Hebraisk"
2655
2656 msgid "Helps setting up your antenna"
2657 msgstr "Hjelp for antenne oppsett"
2658
2659 msgid "Hidden network"
2660 msgstr "Skjult nettverk"
2661
2662 #
2663 msgid "Hide known extensions"
2664 msgstr "Skjul kjente utvidelser"
2665
2666 msgid "Hide parentel locked services"
2667 msgstr "Skjul låste tjenester i foreldrekontroll"
2668
2669 #
2670 msgid "Hide player"
2671 msgstr "Skjul spiller"
2672
2673 msgid "Hierarchy info"
2674 msgstr "Hierarki info"
2675
2676 #
2677 msgid "Hierarchy information"
2678 msgstr "Hierarki informasjon"
2679
2680 #
2681 msgid "High bitrate support"
2682 msgstr "Høy bitrate støtte"
2683
2684 #
2685 msgid "History back"
2686 msgstr "Gjenopprett"
2687
2688 msgid "History next"
2689 msgstr "Historie neste"
2690
2691 msgid "Hold screen"
2692 msgstr "Hold skjermen"
2693
2694 msgid "Hold till locked"
2695 msgstr "Hold til låst"
2696
2697 msgid "Home"
2698 msgstr "Hjem"
2699
2700 #
2701 msgid "Horizontal"
2702 msgstr "Horisontal"
2703
2704 msgid "Horizontal turning speed"
2705 msgstr "Horisontal dreiehastighet"
2706
2707 #
2708 msgid "HotKey Setup"
2709 msgstr "Snarveistast innstilling"
2710
2711 msgid "Hotkey"
2712 msgstr "Snarveistast"
2713
2714 msgid "Hotkey Panic"
2715 msgstr "Snarveistast panikk"
2716
2717 #
2718 msgid "Hotkey Setup"
2719 msgstr "Snarveistast innstilling"
2720
2721 msgid "Hotkey zap"
2722 msgstr "Snarveistast zap"
2723
2724 #
2725 msgid "How many minutes do you want add to record?"
2726 msgstr "Hvor mange minutter skal legges til opptaket?"
2727
2728 #
2729 msgid "How many minutes do you want to record?"
2730 msgstr "Hvor mange minutter skal opptaket være på?"
2731
2732 #
2733 msgid "Hue"
2734 msgstr "Fargetone"
2735
2736 #
2737 msgid "Hungarian"
2738 msgstr "Ungarsk"
2739
2740 #
2741 msgid "IP address"
2742 msgstr "IP adresse"
2743
2744 #
2745 msgid "ISO file is too large for this filesystem!"
2746 msgstr "ISO-fil er for stor til dette filsystemet!"
2747
2748 #
2749 msgid "ISO path"
2750 msgstr "ISO bane"
2751
2752 msgid "Icons"
2753 msgstr "Framdriftsirkel"
2754
2755 msgid ""
2756 "If you see this, something is wrong with\n"
2757 "your scart connection. Press OK to return."
2758 msgstr ""
2759 "Hvis dette vises, er det noe galt med\n"
2760 "scart forbindelsen. Trykk OK for å fortsette."
2761
2762 msgid ""
2763 "If your TV has a brightness or contrast enhancement, disable it. If there is something called \"dynamic\", set it to standard. Adjust the backlight level to a value suiting your taste. Turn down contrast on your TV as much as possible.\n"
2764 "Then turn the brightness setting as low as possible, but make sure that the two lowermost shades of gray stay distinguishable.\n"
2765 "Do not care about the bright shades now. They will be set up in the next step.\n"
2766 "If you are happy with the result, press OK."
2767 msgstr ""
2768 "Har TV lysstyrke eller kontrastforbedring anbefales denne avslått. Finnes 'dynamisk' innstilling anbefales denne satt til standard. Juster baklys nivået til en innstilling som ser bra ut og bruk så lite kontrast som mulig.\n"
2769 "Still lysstyrken så lavt som mulig, men pass på at de to laveste grå nivåene kan skilles.\n"
2770 "Ikke ta hensyn til de lyse nivåene. De blir justert i neste trinn.\n"
2771 "Trykk OK for å fortsette."
2772
2773 msgid "Ignore conflict"
2774 msgstr "Ignorer konflikt"
2775
2776 msgid "Image: "
2777 msgstr "Operativsystem:"
2778
2779 msgid "Immediate shutdown"
2780 msgstr "Slå helt av"
2781
2782 #
2783 msgid "In order to record a timer, the TV was switched to the recording service!\n"
2784 msgstr "Et tidtakeropptak startet og TV kanalen skiftet over til opptaket!\n"
2785
2786 #
2787 msgid "In progress"
2788 msgstr "Pågår"
2789
2790 msgid "Inactivity Sleeptimer"
2791 msgstr "Inaktivitets tidtaker"
2792
2793 msgid "Incorrect type service for PiP!"
2794 msgstr "Ukorrekt tjeneste for PiP (Bilde i Bilde)"
2795
2796 #
2797 msgid "Increased voltage"
2798 msgstr "Økt spenning"
2799
2800 msgid "Index allocated:"
2801 msgstr "Innholdsfortegnelse tildelt:"
2802
2803 #
2804 msgid "Info"
2805 msgstr "Info"
2806
2807 #
2808 msgid "Information"
2809 msgstr "Informasjon"
2810
2811 #
2812 msgid "Init"
2813 msgstr "Igangsett"
2814
2815 #
2816 msgid "Initial location in new timers"
2817 msgstr "Plassering av nye tidtakere"
2818
2819 msgid "Initial lock ratio"
2820 msgstr "Nåværende låse forhold"
2821
2822 msgid "Initial signal quality"
2823 msgstr "Nåværende signal kvalitet"
2824
2825 msgid "Initial signal quality:"
2826 msgstr "Nåværende signal kvalitet:"
2827
2828 #
2829 msgid "Initialize"
2830 msgstr "Oppstarte"
2831
2832 msgid "Initializing storage device..."
2833 msgstr "Oppstarter lagringsenhet ..."
2834
2835 #
2836 msgid "Input"
2837 msgstr "Inngang"
2838
2839 msgid "Input device setup"
2840 msgstr "Enhetsinnstilling"
2841
2842 #
2843 msgid "Install"
2844 msgstr "Installer"
2845
2846 #
2847 msgid "Install channel list"
2848 msgstr "Installer kanalliste"
2849
2850 #
2851 msgid "Install extensions"
2852 msgstr "Installer utvidelser"
2853
2854 #
2855 msgid "Install extensions."
2856 msgstr "Installer utvidelser."
2857
2858 #
2859 msgid "Install local extension"
2860 msgstr "Installer lokal utvidelse"
2861
2862 msgid "Install picons on"
2863 msgstr "Installer kanallogo på"
2864
2865 #
2866 msgid "Install softcam"
2867 msgstr "Installer softcam"
2868
2869 msgid "Installation has completed."
2870 msgstr "Installasjonen er ferdig"
2871
2872 msgid "Installation or removal has completed."
2873 msgstr "Installasjonen/avinstalleringen er ferdig."
2874
2875 #
2876 msgid "Installed: "
2877 msgstr "Installert:"
2878
2879 #
2880 msgid "Installing"
2881 msgstr "Installerer"
2882
2883 #
2884 msgid "Instant record"
2885 msgstr "Direkte opptak"
2886
2887 #
2888 msgid "Instant recording location"
2889 msgstr "Plassering for direkteopptak"
2890
2891 #
2892 msgid "Instant recording..."
2893 msgstr "Direkte opptak..."
2894
2895 #
2896 msgid "Interface: "
2897 msgstr "Grensesnitt:"
2898
2899 #
2900 msgid "Intermediate"
2901 msgstr "Mellomnivå"
2902
2903 #
2904 msgid "Internal"
2905 msgstr "Intern"
2906
2907 #
2908 msgid "Internal flash"
2909 msgstr "Internt flash"
2910
2911 msgid "Internal hdd only"
2912 msgstr "Bare for intern hdd/ssd"
2913
2914 msgid "Interval between keys when repeating:"
2915 msgstr "Tidsintervall mellom tastene ved repeterende:"
2916
2917 #, python-format
2918 msgid "Invalid directory selected: %s"
2919 msgstr "Ugyldig mappe er valgt:%s"
2920
2921 #
2922 msgid "Invalid location"
2923 msgstr "Ugyldig plassering"
2924
2925 #
2926 msgid "Invalid transponder data"
2927 msgstr "Ugyldig transponder data"
2928
2929 msgid "Inversion"
2930 msgstr "Inversasjon"
2931
2932 msgid "Invert"
2933 msgstr "Vend"
2934
2935 #
2936 msgid "Ipkg"
2937 msgstr ""
2938
2939 msgid "Is this setting ok?"
2940 msgstr "Er denne innstilling OK?"
2941
2942 #
2943 msgid "Is this video mode ok?"
2944 msgstr "Er denne videoinnstilling OK?"
2945
2946 #
2947 msgid "Italian"
2948 msgstr "Italiensk"
2949
2950 msgid "Items per page "
2951 msgstr "Kanaler pr. side"
2952
2953 msgid "Items per page for list screen"
2954 msgstr "Kanaler pr. side på skjermmeny"
2955
2956 #
2957 msgid "Job overview"
2958 msgstr "Arbeidsoversikt"
2959
2960 msgid "Jump to beginning of list"
2961 msgstr "Gå til begynnelse av listen"
2962
2963 #
2964 msgid "Jump to end of list"
2965 msgstr "Gå til slutten av listen"
2966
2967 #
2968 msgid "Jump to next marked position"
2969 msgstr "Gå til neste markerte posisjon"
2970
2971 #
2972 msgid "Jump to previous marked position"
2973 msgstr "Gå til forrige markerte posisjon"
2974
2975 #
2976 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, even if this breaks the aspect)
2977 msgid "Just scale"
2978 msgstr "Bare skaler"
2979
2980 #
2981 msgid "Keep service"
2982 msgstr "Behold kanal"
2983
2984 #
2985 msgid "Kernel version: "
2986 msgstr "Linuxkjerne versjon: "
2987
2988 #
2989 msgid "LAN adapter"
2990 msgstr "LAN nettverk"
2991
2992 msgid "LAN connection"
2993 msgstr "LAN oppkobling"
2994
2995 #
2996 msgid "LNB"
2997 msgstr ""
2998
2999 #
3000 msgid "Language"
3001 msgstr "Språkvalg"
3002
3003 #
3004 msgid "Language selection"
3005 msgstr "Språkvalg"
3006
3007 #
3008 msgid "Last config"
3009 msgstr "Siste innstilling"
3010
3011 #
3012 msgid "Last speed"
3013 msgstr "Siste hastighet"
3014
3015 msgid "Last upgrade: "
3016 msgstr "Siste oppdatering:"
3017
3018 msgid "Latest Commits"
3019 msgstr "Siste programvare"
3020
3021 #
3022 msgid "Latitude"
3023 msgstr "Breddegrad"
3024
3025 #
3026 msgid "Latvian"
3027 msgstr "Latvisk"
3028
3029 #
3030 msgid "Leave DVD player?"
3031 msgstr "Avslutte DVD spiller?"
3032
3033 #
3034 msgid "Left"
3035 msgstr "Venstre"
3036
3037 #
3038 msgid "Left from servicename"
3039 msgstr "Venstre for kanalnavn"
3040
3041 msgid "Leisure hobbies"
3042 msgstr "fritidssysler"
3043
3044 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on top/bottom) in doubt, keep english term.
3045 msgid "Letterbox"
3046 msgstr "Brevsprekkformat"
3047
3048 msgid "Letterbox zoom"
3049 msgstr "Brevsprekkformat forstørrelse"
3050
3051 #
3052 msgid "Limit east"
3053 msgstr "Østgrense"
3054
3055 #
3056 msgid "Limit west"
3057 msgstr "Vestgrense"
3058
3059 msgid "Limits cancelled"
3060 msgstr "Grenser kansellert"
3061
3062 msgid "Limits enabled"
3063 msgstr "Grenser aktivert"
3064
3065 #
3066 msgid "Limits off"
3067 msgstr "Grenser av"
3068
3069 #
3070 msgid "Limits on"
3071 msgstr "Grenser på"
3072
3073 msgid "Link quality:"
3074 msgstr "Signalstyrke:"
3075
3076 #
3077 msgid "Link:"
3078 msgstr "Signal:"
3079
3080 #
3081 msgid "Linked titles with a DVD menu"
3082 msgstr "Koblede navn med en DVD-meny"
3083
3084 msgid "List mode"
3085 msgstr "Vis liste"
3086
3087 #
3088 msgid "List of storage devices"
3089 msgstr "Liste over lagringsenheter"
3090
3091 msgid "List type"
3092 msgstr "Vis type"
3093
3094 #, python-format
3095 msgid "List version %d, found %d channel"
3096 msgid_plural "List version %d, found %d channels"
3097 msgstr[0] "Vis versjon %d, funnet %d kanal"
3098 msgstr[1] "Vis versjon %d, funnet %d kanaler"
3099
3100 #
3101 msgid "Listen to the radio..."
3102 msgstr "Lytt til radio..."
3103
3104 msgid "Lists reloaded!"
3105 msgstr "Lister omlastet"
3106
3107 #
3108 msgid "Lithuanian"
3109 msgstr "Litauisk"
3110
3111 #
3112 msgid "Load"
3113 msgstr "Last inn"
3114
3115 msgid "Load length of movies in movie list"
3116 msgstr "Last inn opptakslengden i opptaksliste"
3117
3118 #
3119 msgid "Load playlist"
3120 msgstr "Last inn opptaksliste"
3121
3122 #
3123 msgid "Local network"
3124 msgstr "Lokalt nettverk"
3125
3126 #
3127 msgid "Location"
3128 msgstr "Plasser"
3129
3130 #
3131 msgid "Location for instant recordings"
3132 msgstr "Plassering for direkte opptak"
3133
3134 msgid "Lock ratio"
3135 msgstr "Låsforhold"
3136
3137 #
3138 msgid "Lock:"
3139 msgstr "Lås:"
3140
3141 msgid "Log results to /tmp"
3142 msgstr "Lagre resultatene i /tmp"
3143
3144 msgid "Long filenames"
3145 msgstr "Lange filnavn"
3146
3147 #
3148 msgid "Long key press"
3149 msgstr "Langt tastetrykk"
3150
3151 #
3152 msgid "Longitude"
3153 msgstr "Lengdegrad"
3154
3155 msgid "Loop through to"
3156 msgstr "Gjennomgang til"
3157
3158 msgid "Luxembourgish"
3159 msgstr "Luxemburgsk"
3160
3161 #
3162 msgid "MMC card"
3163 msgstr "MMC kort"
3164
3165 #
3166 msgid "Main menu"
3167 msgstr "Hovedmeny"
3168
3169 #
3170 msgid "Make this mark an 'in' point"
3171 msgstr "Gjør dette merke til et start punkt"
3172
3173 #
3174 msgid "Make this mark an 'out' point"
3175 msgstr "Gjør dette merke til et slutt punkt"
3176
3177 #
3178 msgid "Make this mark just a mark"
3179 msgstr "Gjør dette merke til bare et merke"
3180
3181 #
3182 msgid "Manage extensions"
3183 msgstr "Administrer utvidelser"
3184
3185 #
3186 msgid "Manage your receiver's software"
3187 msgstr "Administrer din mottakers programvare"
3188
3189 #
3190 msgid "Manual"
3191 msgstr "Manuell"
3192
3193 msgid "Manual Scan"
3194 msgstr "Manuelt søk"
3195
3196 #
3197 msgid "Manual transponder"
3198 msgstr "Manuell transponder"
3199
3200 #
3201 msgid "Manufacturer"
3202 msgstr "Produsent"
3203
3204 msgid "Mark service as dedicated 3D service"
3205 msgstr "velg denne kanal som dedikert 3D kanal"
3206
3207 #
3208 msgid "Max memory positions"
3209 msgstr "Maks antall minne-posisjoner"
3210
3211 msgid "Max. bitrate: "
3212 msgstr "Maksimal bithastighet:"
3213
3214 msgid "Maybe the reason that recording is currently running. Please stop the recording before trying to configure the positioner."
3215 msgstr "Kanskje årsaken er et pågående opptak.. Stopp opptaket før konfigurering av motor posisjonerer."
3216
3217 #
3218 msgid "Media player"
3219 msgstr "Mediespiller"
3220
3221 msgid "Media scanner"
3222 msgstr "Mediesøker"
3223
3224 #
3225 msgid "Medium is not a writeable DVD!"
3226 msgstr "Mediet er en ikke skrivbar DVD!"
3227
3228 #
3229 msgid "Medium is not empty!"
3230 msgstr "Mediet er ikke tomt!"
3231
3232 msgid "Memory"
3233 msgstr "Minne"
3234
3235 msgid "Memory Info"
3236 msgstr "Minne info"
3237
3238 msgid "Memory index"
3239 msgstr "Minne oversikt"
3240
3241 msgid "Menu"
3242 msgstr "Meny"
3243
3244 msgid "Message"
3245 msgstr "Beskjed"
3246
3247 #, python-format
3248 msgid "Minimum age %d years"
3249 msgstr "Minimumsalder %d år"
3250
3251 msgid "Minimum send interval"
3252 msgstr "Minimum sendings intervall"
3253
3254 msgid "Missing "
3255 msgstr "Savnet"
3256
3257 #
3258 msgctxt "Satellite configuration mode"
3259 msgid "Mode"
3260 msgstr "Type"
3261
3262 #
3263 msgctxt "Video output mode"
3264 msgid "Mode"
3265 msgstr "Type"
3266
3267 #
3268 msgid "Model: "
3269 msgstr "Modell:"
3270
3271 #
3272 msgid "Modulation"
3273 msgstr "Modulasjon"
3274
3275 #
3276 msgid "Mon"
3277 msgstr "Man"
3278
3279 #
3280 msgid "Mon-Fri"
3281 msgstr "Man-Fre"
3282
3283 #
3284 msgid "Monday"
3285 msgstr "Mandag"
3286
3287 #
3288 msgid "Mosquito noise reduction"
3289 msgstr "Moskito- støyreduksjon"
3290
3291 msgid "Motor command retries"
3292 msgstr "Motor kommando forsøker igjen"
3293
3294 msgid "Motor running timeout"
3295 msgstr "Motor kjører timeout"
3296
3297 msgid "Mount"
3298 msgstr "Monter"
3299
3300 msgid "Move"
3301 msgstr "Kjør"
3302
3303 msgid "Move PIP"
3304 msgstr "Flytt bilde i bilde"
3305
3306 #
3307 msgid "Move PiP to main picture"
3308 msgstr "Flytt PiP til hovedbilde"
3309
3310 #
3311 msgid "Move Picture in Picture"
3312 msgstr "Flytt PiP (bilde i bilde)"
3313
3314 #
3315 msgid "Move east"
3316 msgstr "Kjør østover"
3317
3318 msgid "Move to position X"
3319 msgstr "Flytt til posisjon X"
3320
3321 #
3322 msgid "Move west"
3323 msgstr "Kjør vestover"
3324
3325 msgid "Moved to position 0"
3326 msgstr "Flyttet til posisjon 0"
3327
3328 msgid "Moved to position at index"
3329 msgstr "Flyttet til startposisjon"
3330
3331 msgid "Movement"
3332 msgstr "Bevegelse"
3333
3334 msgid "Movie list configuration"
3335 msgstr "Innstilling for opptaksliste"
3336
3337 msgid "Movie location"
3338 msgstr "Plassering av opptak"
3339
3340 msgid "Movie selection"
3341 msgstr "Opptaksvalg"
3342
3343 msgid "Movie/Drama"
3344 msgstr "film/drama"
3345
3346 msgid "Moving"
3347 msgstr "Kjører"
3348
3349 msgid "Moving east ..."
3350 msgstr "Kjører østover..."
3351
3352 msgid "Moving to position"
3353 msgstr "Kjører til posisjon"
3354
3355 msgid "Moving west ..."
3356 msgstr "Kjører vestover..."
3357
3358 #
3359 msgid "Multi EPG"
3360 msgstr ""
3361
3362 msgid "Multi channel downmix"
3363 msgstr "Nedskalering av flerkanals lyd"
3364
3365 #
3366 msgid "Multimedia"
3367 msgstr ""
3368
3369 #
3370 msgid "Multiple service support"
3371 msgstr "Flerkanal støtte"
3372
3373 msgid "Multiplex"
3374 msgstr "Multiplex"
3375
3376 #
3377 msgid "Multisat"
3378 msgstr "Alle satellitt posisjoner"
3379
3380 msgid "Multisat all select"
3381 msgstr "Alle satellitt posisjoner egendefinert valg"
3382
3383 msgid "Music/Ballet/Dance"
3384 msgstr "musikk/ballett/dans"
3385
3386 msgid "N/A"
3387 msgstr "Ikke/aktuelt"
3388
3389 msgid "NFI image flashing"
3390 msgstr "NFI programvare installasjon"
3391
3392 #
3393 msgid "NFI image flashing completed. Press Yellow to Reboot!"
3394 msgstr "NFI programvare installasjon er ferdig. Trykk Gul tast for å starte på nytt!"
3395
3396 msgid "NIM"
3397 msgstr "Tuner"
3398
3399 #
3400 msgid "NO"
3401 msgstr "NEI"
3402
3403 #
3404 msgid "NTSC"
3405 msgstr "NTSC"
3406
3407 #
3408 msgid "Name"
3409 msgstr "Navn"
3410
3411 #
3412 msgid "Nameserver"
3413 msgstr "Navneserver"
3414
3415 #
3416 #, python-format
3417 msgid "Nameserver %d"
3418 msgstr "Navneserver %d"
3419
3420 #
3421 msgid "Nameserver settings"
3422 msgstr "Navneserver innstillinger"
3423
3424 msgid "Namespace"
3425 msgstr "Navneområde"
3426
3427 #
3428 msgid "Netmask"
3429 msgstr "Nettverksmaske"
3430
3431 #
3432 msgid "Network"
3433 msgstr "Nettverks innstilling"
3434
3435 msgid "Network ID"
3436 msgstr "Nettverks ID"
3437
3438 #
3439 msgid "Network configuration"
3440 msgstr "Nettverksinnstilling"
3441
3442 #
3443 msgid "Network mount"
3444 msgstr "Nettverks mount"
3445
3446 #
3447 #, python-format
3448 msgid "Network mount %s"
3449 msgstr "Nettverks mount %s"
3450
3451 msgid "Network name (SSID)"
3452 msgstr "Nettverksnavn (SSID)"
3453
3454 msgid "Network scan"
3455 msgstr "Nettverkssøk"
3456
3457 #
3458 msgid "Network setup"
3459 msgstr "Nettverks instillinger"
3460
3461 #
3462 msgid "Network test"
3463 msgstr "Nettverkstest"
3464
3465 msgid "Network test: "
3466 msgstr "Nettverkstest:"
3467
3468 #
3469 msgid "Network wizard"
3470 msgstr "Nettverksveiviser"
3471
3472 #
3473 msgid "Network:"
3474 msgstr "Nettverk:"
3475
3476 #
3477 msgid "New"
3478 msgstr "Ny"
3479
3480 #
3481 msgid "New version:"
3482 msgstr "Ny versjon:"
3483
3484 msgid "News Current Affairs"
3485 msgstr "Nyheter aktuelle saker"
3486
3487 msgctxt "button label, 'next screen'"
3488 msgid "Next"
3489 msgstr "Neste"
3490
3491 msgctxt "now/next: 'next' event label"
3492 msgid "Next"
3493 msgstr "Neste"
3494
3495 #
3496 msgid "No"
3497 msgstr "Nei"
3498
3499 #
3500 msgid "No (supported) DVDROM found!"
3501 msgstr "Ingen (støttet) DVD-ROM funnet!"
3502
3503 #
3504 msgid "No Connection"
3505 msgstr "Ingen forbindelse"
3506
3507 msgid "No HDD found or HDD not initialized!"
3508 msgstr ""
3509 "Ingen hdd/ssd er funnet eller\n"
3510 "hdd/ssd er ikke klargjort!"
3511
3512 msgid "No age block"
3513 msgstr "Ingen aldersgrense"
3514
3515 msgid "No cable tuner found!"
3516 msgstr "Ingen kabel-TV tuner er funnet!"
3517
3518 #
3519 msgid ""
3520 "No data on transponder!\n"
3521 "(Timeout reading PAT)"
3522 msgstr ""
3523 "Ingen data på transponder!\n"
3524 "(Tidsavbrudd ved lesing av PAT)"
3525
3526 msgid "No delay"
3527 msgstr "Ingen forsinkelse"
3528
3529 #
3530 msgid "No description available."
3531 msgstr "Ingen forklaring er tilgjengelig."
3532
3533 #
3534 msgid "No details for this image file"
3535 msgstr "Ingen detaljer for denne bilde fil"
3536
3537 #
3538 msgid "No displayable files on this medium found!"
3539 msgstr "Ingen visbare filer på dette mediet funnet!"
3540
3541 #
3542 msgid "No event info found, recording indefinitely."
3543 msgstr "Ingen kanalinfo er funnet, tar opp på ubestemt tid."
3544
3545 msgid "No fast winding possible yet.. but you can use the number buttons to skip forward/backward!"
3546 msgstr "Ingen hurtigspoling er mulig nå .. men talltastene kan brukes til å hoppe framover/bakover!"
3547
3548 msgid "No free index available"
3549 msgstr "Ingen innholdsfortegnelse er tilgjengelig"
3550
3551 #
3552 msgid "No free tuner!"
3553 msgstr "Ingen ledig tuner!"
3554
3555 #
3556 msgid "No network connection available."
3557 msgstr "Ingen nettverksforbindelse er tilgjengelig."
3558
3559 #
3560 msgid "No networks found"
3561 msgstr "Ingen nettverk ble funnet"
3562
3563 #
3564 msgid "No new plugins found"
3565 msgstr "Ingen nye tillegg ble funnet"
3566
3567 #
3568 msgid "No positioner capable frontend found."
3569 msgstr "Ingen brukbar posisjon ble funnet."
3570
3571 #
3572 msgid "No priority"
3573 msgstr "Ikke prioritert"
3574
3575 #
3576 msgid "No satellite frontend found!"
3577 msgstr "Fant ikke noe satellittgrensesnitt!"
3578
3579 msgid "No satellite, terrestrial or cable tuner is configured. Please check your tuner setup."
3580 msgstr "Ingen satellitt, bakkenett eller kabel-TV tuner er stilt inn. Se gjennom tuner innstillingene."
3581
3582 #
3583 msgid "No service"
3584 msgstr "Ingen kanal"
3585
3586 msgid "No services/providers selected"
3587 msgstr "Ingen kanaler/distributører er valgt"
3588
3589 #
3590 msgid "No standby"
3591 msgstr "Ingen standby"
3592
3593 msgid "No suitable sat tuner found!"
3594 msgstr "Ingen passende sat tuner ble funnet!"
3595
3596 msgid "No tags are set on these movies."
3597 msgstr "Ingen tagger er satt på disse opptakene."
3598
3599 #
3600 msgid "No timeout"
3601 msgstr "Kontinuerlig"
3602
3603 #
3604 msgid "No to all"
3605 msgstr "Nei til alle"
3606
3607 msgid "No transparency"
3608 msgstr "Ikke transparent"
3609
3610 msgid "No tuner is configured for use with a diseqc positioner!"
3611 msgstr "Tuner er ikke innstilt for DiSEqC ver. 1.2 motorstyring!"
3612
3613 msgid ""
3614 "No tuner is enabled!\n"
3615 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
3616 msgstr ""
3617 "Ingen tuner er aktivert!\n"
3618 "Vennligst still inn tuner før kanalsøk starter."
3619
3620 msgid "No updates available"
3621 msgstr "Det finnes ingen nye oppdateringer"
3622
3623 msgid "No updates available. Please try again later."
3624 msgstr "Det finnes ingen nye oppdateringer. Prøv igjen senere."
3625
3626 msgid "No wireless networks found! Searching..."
3627 msgstr "Ingen trådløse nettverk ble funnet! Søker..."
3628
3629 msgid ""
3630 "No working local network adapter found.\n"
3631 "Please verify that you have attached a network cable and your network is configured correctly."
3632 msgstr ""
3633 "Finner ikke noe nettverk.\n"
3634 "Kontroller at nettverkskabelen er koblet til og at innstillingene er satt opp riktig."
3635
3636 #
3637 msgid ""
3638 "No working wireless network adapter found.\n"
3639 "Please verify that you have attached a compatible WLAN device and your network is configured correctly."
3640 msgstr ""
3641 "Finner ikke noe trådløst nettverk.\n"
3642 "Kontroller at WLAN nettverket er kompatibelt og at innstillingene er satt opp riktig."
3643
3644 #
3645 msgid ""
3646 "No working wireless network interface found.\n"
3647 " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable your local network interface."
3648 msgstr ""
3649 "Finner ikke noe trådløst nettverk.\n"
3650 " Kontroller at WLAN nettverket er kompatibelt og aktiver ditt lokale nettverk."
3651
3652 msgid "No, but restart from begin"
3653 msgstr "Nei, men start på nytt"
3654
3655 msgid "No, except Wakeup timer"
3656 msgstr "Nei, unntatt vekkingstidtaker"
3657
3658 msgid "No, never"
3659 msgstr "Nei, aldri"
3660
3661 #
3662 msgid "None"
3663 msgstr "Ingen"
3664
3665 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, with stretching the left/right)
3666 msgid "Nonlinear"
3667 msgstr "Ikke lineær"
3668
3669 msgid "Normal mode"
3670 msgstr "Normal modus"
3671
3672 #
3673 msgid "North"
3674 msgstr "Nord"
3675
3676 #
3677 msgid "Norwegian"
3678 msgstr "Norsk"
3679
3680 #
3681 msgid "Not Defined"
3682 msgstr "Ikke definert"
3683
3684 msgid "Not associated"
3685 msgstr "Ikke tilknyttet"
3686
3687 #
3688 msgid "Not configured"
3689 msgstr "Ikke konfigurert"
3690
3691 #, python-format
3692 msgid "Not enough disk space. Please free up some disk space and try again. (%d MB required, %d MB available)"
3693 msgstr "Ikke nok diskplass. Frigjør litt diskplass og prøv på nytt. (%d MB nødvendig, %d MB tilgjengelig)"
3694
3695 msgid "Not tested:"
3696 msgstr "Ikke testet:"
3697
3698 msgid "Note: when enabled, and you do want standby mode after wake up, set option 'Startup to Standby' as 'No, except Wakeup timer'."
3699 msgstr "NB: Når dette er på, og det ønskes 'avslått' modus etter vekking. Bruk valget 'Slå på til Standby' som 'Nei, unntatt vekkingstidtaker'."
3700
3701 #
3702 msgid "Nothing connected"
3703 msgstr "Ikke noe er tilkoblet"
3704
3705 msgid ""
3706 "Nothing to scan!\n"
3707 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
3708 msgstr ""
3709 "Ikke noe å søke!\n"
3710 "Vennligst still inn tuner før søking etter kanaler."
3711
3712 msgid "Now"
3713 msgstr "Nå"
3714
3715 msgctxt "now/next: 'now' event label"
3716 msgid "Now"
3717 msgstr "Nå"
3718
3719 msgid "Now, use the contrast setting to turn up the brightness of the background as much as possible, but make sure that you can still see the difference between the two brightest levels of shades.If you have done that, press OK."
3720 msgstr "Bruk kontrast innstilling i TV meny for å justere opp lysstyrken så mye som mulig. Pass på at det kan skilles mellom de to lyseste skyggenivåene. Trykk OK for å fortsette."
3721
3722 #
3723 msgid "OK"
3724 msgstr ""
3725
3726 msgid "ONID"
3727 msgstr ""
3728
3729 msgid "OSD 3D setup"
3730 msgstr "OSD 3D innstilling"
3731
3732 msgid "OSD name request"
3733 msgstr "OSD navn forespørsel"
3734
3735 #
3736 msgid "OSD position setup"
3737 msgstr "OSD posisjons oppsett"
3738
3739 msgid "OSD transparency"
3740 msgstr "OSD transparent"
3741
3742 #
3743 msgid "Off"
3744 msgstr "Av"
3745
3746 msgid "Ok"
3747 msgstr ""
3748
3749 #
3750 msgid "On"
3751 msgstr "På"
3752
3753 msgid "On end of movie"
3754 msgstr "På slutten av filmen"
3755
3756 msgid "On end of movie (as menu)"
3757 msgstr "På slutten av filmen"
3758
3759 #
3760 msgid "One"
3761 msgstr "En"
3762
3763 #
3764 msgid "Only extensions."
3765 msgstr "Bare utvidelser."
3766
3767 msgid "Only free scan"
3768 msgstr "Søk kun etter ukodete kanaler"
3769
3770 msgid "Only on startup"
3771 msgstr "Bare ved oppstart"
3772
3773 #
3774 msgid "Open select location"
3775 msgstr "Åpne valg lokasjon"
3776
3777 msgid "Open select location as timer name"
3778 msgstr "Åpne velg lokasjon som tidtaker navn"
3779
3780 #
3781 msgid "Open service list"
3782 msgstr "Åpne kanalliste"
3783
3784 #
3785 msgid "Open setup tuner "
3786 msgstr "Åpne oppsettstuner"
3787
3788 msgid "Open the movie list"
3789 msgstr "Åpne opptaksliste"
3790
3791 #
3792 msgid "Options disable timer"
3793 msgstr "Valgbar deaktiverings tidtaker"
3794
3795 msgid "Orbital position"
3796 msgstr "Satellittposisjon"
3797
3798 msgid "Original"
3799 msgstr "Original"
3800
3801 msgid "Other"
3802 msgstr "Annen"
3803
3804 msgid "Output"
3805 msgstr "Utgang"
3806
3807 #
3808 msgid "Overall progress:"
3809 msgstr "Liten framdriftsbar:"
3810
3811 msgid "Overwrite configuration files during software upgrade?"
3812 msgstr "Overskrive konfigurerte filer under programvareoppdateringen?"
3813
3814 #
3815 msgid "Overwrite configuration files?"
3816 msgstr "Overskrive innstilte filer?"
3817
3818 #
3819 msgid "PAL"
3820 msgstr ""
3821
3822 msgid "PCR PID"
3823 msgstr ""
3824
3825 msgid "PDC"
3826 msgstr ""
3827
3828 #
3829 msgid "PIDs"
3830 msgstr ""
3831
3832 msgid "PLP ID"
3833 msgstr ""
3834
3835 msgid "PMT PID"
3836 msgstr ""
3837
3838 #
3839 msgid "PPanel"
3840 msgstr "PPanel"
3841
3842 #
3843 msgid "Package list update"
3844 msgstr "Oppdaterer programvare"
3845
3846 #
3847 msgid "Packages to update"
3848 msgstr "Pakker til oppdatering"
3849
3850 msgid "Packet management"
3851 msgstr "Velg programpakker"
3852
3853 msgid "Packet manager"
3854 msgstr "Pakkeforvalter"
3855
3856 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: cropped content on left/right) in doubt, keep english term
3857 msgid "Pan&scan"
3858 msgstr "Bredde reduksjon"
3859
3860 msgid "Panic to"
3861 msgstr "Panikk til"
3862
3863 msgid "Parent directory"
3864 msgstr "Overordnet katalog"
3865
3866 #
3867 msgid "Parental control"
3868 msgstr "Foreldrekontroll"
3869
3870 #
3871 msgid "Parental control setup"
3872 msgstr "Foreldrekontroll oppsett"
3873
3874 #
3875 msgid "Pause"
3876 msgstr ""
3877
3878 msgid "Pause movie at end"
3879 msgstr "Stopp opptak ved slutt"
3880
3881 #
3882 msgid "Pause playback"
3883 msgstr "Pause avspilling"
3884
3885 #
3886 msgid "Pauze/Continue playback"
3887 msgstr "Pause/fortsett avspillingen"
3888
3889 msgid "Percentage left"
3890 msgstr "Prosent venstre"
3891
3892 #
3893 msgid "Percentage right"
3894 msgstr "Prosent høyre"
3895
3896 msgid "Permanently delete all recordings in the trash can?"
3897 msgstr "Permanent slette alle opptak som ligger i papirkurven?"
3898
3899 msgid "Permanently remove all deleted items"
3900 msgstr "Permanent fjerne alle slettede elementer"
3901
3902 msgid "Persian"
3903 msgstr "Persisk"
3904
3905 msgid "Picon"
3906 msgstr "kanallogo"
3907
3908 msgid "Picon and service name"
3909 msgstr "Kanallogo og kanalnavn"
3910
3911 #
3912 msgid "Picture player"
3913 msgstr "Bilde framviser"
3914
3915 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on left/right) in doubt, keep english term.
3916 msgid "Pillarbox"
3917 msgstr "Sorte kanter"
3918
3919 #
3920 msgid "Pilot"
3921 msgstr ""
3922
3923 #
3924 msgid "Play"
3925 msgstr "Spill av"
3926
3927 #
3928 msgid "Play DVD"
3929 msgstr "Spill av DVD"
3930
3931 msgid "Play audio in background"
3932 msgstr "Spill av lyd i bakgrunnen"
3933
3934 msgid "Play audio-CD..."
3935 msgstr "Spill av lyd CD..."
3936
3937 msgid "Play back media files"
3938 msgstr "Spill av mediefiler"
3939
3940 #
3941 msgid "Play entry"
3942 msgstr "Spill av oppføring"
3943
3944 #
3945 msgid "Play from next mark or playlist entry"
3946 msgstr "Spill av fra neste merke i opptaksliste"
3947
3948 #
3949 msgid "Play from previous mark or playlist entry"
3950 msgstr "Spill av fra siste merke i opptaksliste"
3951
3952 msgid "Play music..."
3953 msgstr "Spill av musikk..."
3954
3955 msgid "Play next"
3956 msgstr "Spill av neste"
3957
3958 msgid "Play next (return to movie list)"
3959 msgstr "Spill av neste (gå tilbake til opptaksliste)"
3960
3961 msgid "Play next (return to previous service)"
3962 msgstr "Spill av neste (gå tilbake til siste kanal)"
3963
3964 msgid "Play previous"
3965 msgstr "Spill av siste"
3966
3967 msgid "Play recorded movies..."
3968 msgstr "Spill av opptak..."
3969
3970 #
3971 msgid "Please add titles to the compilation."
3972 msgstr "Legg til en tittel i samlingen."
3973
3974 #
3975 msgid "Please change recording endtime"
3976 msgstr "Endre sluttid for opptaket"
3977
3978 #
3979 msgid "Please check your network settings!"
3980 msgstr "Kontroller nettverks innstillingene!"
3981
3982 #
3983 msgid "Please choose an extension..."
3984 msgstr "Velg en utvidelse..."
3985
3986 #
3987 msgid "Please do not change any values unless you know what you are doing!"
3988 msgstr "Ikke endre disse verdiene uten å være sikker!"
3989
3990 #
3991 msgid "Please enter a name for the new bouquet"
3992 msgstr "Sett navn på den nye kanallisten"
3993
3994 #
3995 msgid "Please enter a name for the new marker"
3996 msgstr "Sett et navn på det nye merke"
3997
3998 #
3999 msgid "Please enter a new filename"
4000 msgstr "Sett nytt navn på filen"
4001
4002 #
4003 msgid "Please enter filename (empty = use current date)"
4004 msgstr "Sett navn på filen (tomt = brukes dagens dato)"
4005
4006 msgid "Please enter name of the new directory"
4007 msgstr "Sett navn på den nye mappen"
4008
4009 #
4010 msgid "Please enter new description:"
4011 msgstr "Sett inn ny beskrivelse:"
4012
4013 #
4014 msgid "Please enter new name:"
4015 msgstr "Tast inn nytt navn:"
4016
4017 msgid "Please enter the correct pin code"
4018 msgstr "Tast inn den riktige PIN kode"
4019
4020 msgid "Please enter the new PIN code"
4021 msgstr "Tast inn den nye PIN koden"
4022
4023 msgid "Please enter the old PIN code"
4024 msgstr "Tast inn den gamle PIN koden"
4025
4026 msgid "Please note that the previously selected media could not be accessed and therefore the default directory is being used instead."
4027 msgstr "Vær oppmerksom at det tidligere valgte medie ikke kan brukes og derfor velges standard mappe."
4028
4029 msgid "Please press OK to continue."
4030 msgstr "Trykk OK for å fortsette."
4031
4032 msgid "Please re-enter the new PIN code"
4033 msgstr "Tast inn den nye PIN koden på nytt"
4034
4035 #
4036 msgid "Please select a playlist to delete..."
4037 msgstr "Velg opptaksliste som skal slettes..."
4038
4039 #
4040 msgid "Please select a playlist..."
4041 msgstr "Velg en opptaksliste..."
4042
4043 #
4044 msgid "Please select a sub service..."
4045 msgstr "Velg en underkanal/tjeneste..."
4046
4047 #
4048 msgid "Please select a subservice to record..."
4049 msgstr "Velg en underkanal/tjeneste til opptak..."
4050
4051 #
4052 msgid "Please select a subservice..."
4053 msgstr "Velg en underkanal/tjeneste..."
4054
4055 msgid "Please select an NFI file and press green key to flash!"
4056 msgstr "Velg en NFI fil og trykk grønn tast for å flashe!"
4057
4058 msgid "Please select medium to be scanned"
4059 msgstr "Velg medium som skal skannes"
4060
4061 #
4062 msgid "Please select medium to use as backup location"
4063 msgstr "Velg medium for lagring av sikkerhetskopi"
4064
4065 #
4066 msgid "Please select tag to filter..."
4067 msgstr "Velg navn til filter..."
4068
4069 msgid "Please select the movie path..."
4070 msgstr "Velg sti for lagring av opptak..."
4071