cb2690283cd15fe4a912d612231a6c2348b90fba
[openblackhole/openblackhole-enigma2.git] / po / nb.po
1 # Norwegian translations for Enigma2.
2 #
3 msgid ""
4 msgstr ""
5 "Project-Id-Version: enigma2\n"
6 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
7 "POT-Creation-Date: 2015-10-31 13:05+0100\n"
8 "PO-Revision-Date: 2015-11-01 16:01+0100\n"
9 "Last-Translator: Andy1 <dmmm8000hdpvr@gmail.com>\n"
10 "Language-Team: none\n"
11 "MIME-Version: 1.0\n"
12 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
13 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
14 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
15 "X-Poedit-SourceCharset: iso-8859-15\n"
16 "X-Generator: Poedit 1.5.7\n"
17 "X-Poedit-Bookmarks: -1,-1,-1,-1,-1,31,1959,-1,-1,-1\n"
18
19 msgid ""
20 "\n"
21 "Advanced options and settings."
22 msgstr ""
23 "\n"
24 "Avanserte innstillinger."
25
26 #
27 msgid ""
28 "\n"
29 "After pressing OK, please wait!"
30 msgstr ""
31 "\n"
32 "Etter å ha trykket OK, vent litt!"
33
34 msgid ""
35 "\n"
36 "Backup your receiver settings."
37 msgstr ""
38 "\n"
39 "Ta sikkerhetskopi av mottaker innstillingene."
40
41 msgid ""
42 "\n"
43 "Edit the upgrade source address."
44 msgstr ""
45 "\n"
46 "Endre oppdateringens kilde adresse."
47
48 msgid ""
49 "\n"
50 "Manage extensions or plugins for your receiver"
51 msgstr ""
52 "\n"
53 "Behandle programtillegg og utvidelser til mottakeren."
54
55 msgid ""
56 "\n"
57 "Online update of your receiver software."
58 msgstr ""
59 "\n"
60 "Direkteoppdatering av mottakeren"
61
62 #
63 msgid ""
64 "\n"
65 "Press OK on your remote control to continue."
66 msgstr ""
67 "\n"
68 "Trykk OK på fjernkontrollen for å fortsette."
69
70 msgid ""
71 "\n"
72 "Recording in progress."
73 msgstr ""
74 "\n"
75 "Opptak pågår"
76
77 msgid ""
78 "\n"
79 "Restore your backups by date."
80 msgstr ""
81 "\n"
82 "Gjenopprett sikkerhetskopiene etter dato."
83
84 msgid ""
85 "\n"
86 "Restore your receiver settings."
87 msgstr ""
88 "\n"
89 "Gjenopprett mottakeren."
90
91 msgid ""
92 "\n"
93 "Restore your receiver with a new firmware."
94 msgstr ""
95 "\n"
96 "Gjenopprett mottakeren med ny programvare."
97
98 msgid ""
99 "\n"
100 "Scan for local extensions and install them."
101 msgstr ""
102 "\n"
103 "Søk etter og installer lokale utvidelser."
104
105 #
106 msgid ""
107 "\n"
108 "Select your backup device.\n"
109 "Current device: "
110 msgstr ""
111 "\n"
112 "Velg din sikkerhetskopi.\n"
113 "Nåværende kopi:"
114
115 #, python-format
116 msgid ""
117 "\n"
118 "Timer '%s' disabled!"
119 msgstr ""
120 "\n"
121 "Tidtaker '%s' frakoblet!"
122
123 msgid ""
124 "\n"
125 "View, install and remove available or installed packages."
126 msgstr ""
127 "\n"
128 "Se gjennom, installere/avinstallere programpakker."
129
130 #
131 #, python-format
132 msgid " (Channel %s)"
133 msgstr "(Kanal %s)"
134
135 #, python-format
136 msgid " (Partition %d)"
137 msgstr "(Partisjon %d)"
138
139 msgid " (PiP)"
140 msgstr "(Bilde-i-Bilde)"
141
142 msgid " (Radio)"
143 msgstr ""
144
145 msgid " (TV)"
146 msgstr ""
147
148 #
149 msgid " (disabled)"
150 msgstr "(deaktivert)"
151
152 msgid " (higher than any auto)"
153 msgstr "(overstyre øvre grense)"
154
155 msgid " (higher than rotor any auto)"
156 msgstr "(overstyre motorgrense)"
157
158 msgid " (lower than any auto)"
159 msgstr "(overstyre nedre grense)"
160
161 #
162 msgid " extensions."
163 msgstr " utvidelser."
164
165 msgid " ms"
166 msgstr ""
167
168 msgid " packages selected."
169 msgstr " valgte pakker."
170
171 msgid " updates available."
172 msgstr " oppdatering er tilgjengelig."
173
174 #, python-format
175 msgid "%02d:%02d"
176 msgstr ""
177
178 #. TRANSLATORS: short time representation hour:minute
179 #, python-format
180 msgid "%2d:%02d"
181 msgstr ""
182
183 #. TRANSLATORS: full time representation hour:minute:seconds
184 #, python-format
185 msgid "%2d:%02d:%02d"
186 msgstr ""
187
188 msgid "%A %d %B"
189 msgstr ""
190
191 #. TRANSLATORS: long date representations dayname daynum monthname in strftime() format! See 'man strftime'
192 msgid "%A %e %B"
193 msgstr ""
194
195 #. TRANSLATORS: full date representation dayname daynum monthname year in strftime() format! See 'man strftime'
196 msgid "%A %e %B %Y"
197 msgstr ""
198
199 msgid "%H:%M"
200 msgstr "%T:%M"
201
202 msgid "%Y-%m-%d %H:%M"
203 msgstr "%d.%m.%Y %H:%M"
204
205 #. TRANSLATORS: short date representation short dayname daynum short monthname in strftime() format! See 'man strftime'
206 msgid "%a %e/%m"
207 msgstr ""
208
209 #. TRANSLATORS: long date representation short dayname daynum short monthname hour:minute in strftime() format! See 'man strftime'
210 msgid "%a %e/%m  %-H:%M"
211 msgstr ""
212
213 #
214 #. TRANSLATORS: Intermediate scanning result, '%d' channel(s) have been found so far
215 #, python-format
216 msgid "%d channel found"
217 msgid_plural "%d channels found"
218 msgstr[0] "%d kanal funnet!"
219 msgstr[1] "%d kanaler funnet!"
220
221 #, python-format
222 msgid "%d core"
223 msgid_plural "%d cores"
224 msgstr[0] "%d kjerne"
225 msgstr[1] "%d kjerner"
226
227 #, python-format
228 msgid "%d file"
229 msgid_plural "%d files"
230 msgstr[0] "%d fil"
231 msgstr[1] "%d filer"
232
233 #, python-format
234 msgid "%d hour"
235 msgid_plural "%d hours"
236 msgstr[0] "%d time"
237 msgstr[1] "%d timer"
238
239 #, python-format
240 msgid "%d job is running in the background!"
241 msgid_plural "%d jobs are running in the background!"
242 msgstr[0] "%d prosess pågår i bakgrunnen!"
243 msgstr[1] "%d prosesser pågår i bakgrunnen!"
244
245 #
246 #, python-format
247 msgid "%d min"
248 msgstr ""
249
250 #, python-format
251 msgid "%d minute"
252 msgid_plural "%d minutes"
253 msgstr[0] "%d minutt"
254 msgstr[1] "%d minutter"
255
256 #, python-format
257 msgid "%d minutes"
258 msgstr "%d minutter"
259
260 #, python-format
261 msgid "%d pixel wide"
262 msgid_plural "%d pixels wide"
263 msgstr[0] "%d piksel bredde"
264 msgstr[1] "%d pikslers bredde"
265
266 #, python-format
267 msgid "%d second"
268 msgid_plural "%d seconds"
269 msgstr[0] "%d sekund"
270 msgstr[1] "%d sekunder"
271
272 #, python-format
273 msgid "%d subdirectory"
274 msgid_plural "%d subdirectories"
275 msgstr[0] "%d underkatalog"
276 msgstr[1] "%d underkataloger"
277
278 #
279 #, python-format
280 msgid "%d wireless network found!"
281 msgid_plural "%d wireless networks found!"
282 msgstr[0] "%d trådløst nettverk funnet!"
283 msgstr[1] "%d trådløse nettverk funnet!"
284
285 msgid "%d-%b-%Y %-H:%M"
286 msgstr ""
287
288 msgid "%d-%m"
289 msgstr ""
290
291 #, python-format
292 msgid "%d.%02d. %02d:%02d"
293 msgstr ""
294
295 msgid "%d.%B %Y"
296 msgstr ""
297
298 #. TRANSLATORS: VFD hour:minute daynum short monthname in strftime() format! See 'man strftime'
299 msgid "%k:%M %e/%m"
300 msgstr ""
301
302 #, python-format
303 msgid "%s %s free disk space"
304 msgstr "%s %s ledig diskplass"
305
306 #, python-format
307 msgid "%s (%s)\n"
308 msgstr ""
309
310 #. TRANSLATORS: The satellite with name '%s' is no longer used after a configuration change. The user is asked whether or not the satellite should be deleted.
311 #, python-format
312 msgid "%s is no longer used. Should it be deleted?"
313 msgstr "%s er ikke lenger i bruk. Skal den slettes?"
314
315 #, python-format
316 msgid "%s updated package available"
317 msgid_plural "%s updated packages available"
318 msgstr[0] "%s ny oppdatering er tilgjengelig"
319 msgstr[1] "%s nye oppdateringer er tilgjengelige"
320
321 #
322 #, python-format
323 msgid "%s%d min"
324 msgstr ""
325
326 #, python-format
327 msgid "%s/%s: %s"
328 msgstr ""
329
330 #, python-format
331 msgid "%s:%s"
332 msgstr ""
333
334 msgid "(ZAP)"
335 msgstr ""
336
337 #, python-format
338 msgid "(activated +%d min)"
339 msgstr "(aktivert +%d min)"
340
341 #
342 msgid "(empty)"
343 msgstr "(tom)"
344
345 msgid "(not activated)"
346 msgstr "(ikke aktivert)"
347
348 #
349 msgid "(show optional DVD audio menu)"
350 msgstr "(vis valgfri DVD lydmeny)"
351
352 msgid "* Only available if more than one interface is active."
353 msgstr "* Kun tilgjengelig dersom flere grensesnitt er aktive."
354
355 msgid "/s"
356 msgstr ""
357
358 #
359 msgid "1.0"
360 msgstr ""
361
362 #
363 msgid "1.1"
364 msgstr ""
365
366 #
367 msgid "1.2"
368 msgstr ""
369
370 #
371 msgid "13 V"
372 msgstr ""
373
374 #
375 msgid "16:10"
376 msgstr ""
377
378 #
379 msgid "16:10 Letterbox"
380 msgstr "16:10 Brevsprekkformat"
381
382 msgid "16:10 PanScan"
383 msgstr "16:10 Breddereduksjon"
384
385 #
386 msgid "16:9"
387 msgstr ""
388
389 msgid "16:9 Letterbox"
390 msgstr "16:9 Brevsprekkformat"
391
392 #
393 msgid "16:9 always"
394 msgstr "16:9 alltid"
395
396 #
397 msgid "18 V"
398 msgstr ""
399
400 msgid "23.976"
401 msgstr ""
402
403 #
404 msgid "24"
405 msgstr ""
406
407 #
408 msgid "25"
409 msgstr ""
410
411 msgid "29.97"
412 msgstr ""
413
414 #
415 msgid "30"
416 msgstr ""
417
418 msgid "3d mode"
419 msgstr "3D valg"
420
421 #
422 msgid "4:3"
423 msgstr ""
424
425 #
426 msgid "4:3 Letterbox"
427 msgstr "4:3 Brevsprekkformat"
428
429 msgid "4:3 PanScan"
430 msgstr "4:3 Breddereduksjon"
431
432 #, python-format
433 msgid ": %s"
434 msgstr ""
435
436 msgid "<Current movielist location>"
437 msgstr "<Gjeldende opptaks lokasjon>"
438
439 msgid "<Default movie location>"
440 msgstr "<Standard opptaks lokasjon>"
441
442 msgid "<Last timer location>"
443 msgstr "<Siste tidtaker lokasjon>"
444
445 #
446 msgid "<unknown>"
447 msgstr "<ukjent>"
448
449 #
450 msgid "??"
451 msgstr ""
452
453 #
454 msgid "A"
455 msgstr ""
456
457 #
458 #, python-format
459 msgid ""
460 "A configuration file (%s) has been modified since it was installed.\n"
461 "Do you want to keep your modifications?"
462 msgstr ""
463 "En konfigurasjonsfil (%s) har blitt endret siden installasjon.\n"
464 "Skal denne endring beholdes?"
465
466 #
467 #, python-format
468 msgid ""
469 "A configuration file (%s) was modified since Installation.\n"
470 "Do you want to keep your version?"
471 msgstr ""
472 "En konfigurasjonsfil (%s) har blitt endret siden installasjonen.\n"
473 "Skal denne versjon beholdes?"
474
475 msgid ""
476 "A finished record timer wants to set your\n"
477 "receiver to standby. Do that now?"
478 msgstr ""
479 "Et tidtakeropptak er ferdig og ønsker å sette\n"
480 "mottakeren i standby. Slå av nå?"
481
482 msgid ""
483 "A finished record timer wants to shut down\n"
484 "your receiver. Shutdown now?"
485 msgstr ""
486 "Et tidtakeropptak er ferdig og ønsker å slå av\n"
487 "mottakeren. Slå av nå?"
488
489 #
490 msgid "A graphical EPG for all services of an specific bouquet"
491 msgstr "En EPG grafikk for alle kanaler i en bestemt kanalliste"
492
493 #, python-format
494 msgid ""
495 "A record has been started:\n"
496 "%s"
497 msgstr ""
498 "Et opptak har startet:\n"
499 "%s"
500
501 msgid ""
502 "A recording is currently running.\n"
503 "What do you want to do?"
504 msgstr ""
505 "Et opptak er igang.\n"
506 "Hva skal gjøres?"
507
508 msgid "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to scan."
509 msgstr "Et opptak er igang. Stopp opptaket før søket kan startes."
510
511 #
512 #, python-format
513 msgid "A required tool (%s) was not found."
514 msgstr "Et nødvendig verktøy (%s) ble ikke funnet."
515
516 msgid "A search for available updates is currently in progress."
517 msgstr "Det pågår søk etter nye oppdateringer."
518
519 msgid ""
520 "A second configured interface has been found.\n"
521 "\n"
522 "Do you want to disable the second network interface?"
523 msgstr ""
524 "Det ble funnet enda et konfigurert nettverkskort.\n"
525 "\n"
526 "Skal dette nettverkskortet frakobles?"
527
528 msgid ""
529 "A sleep timer wants to set your\n"
530 "receiver to standby. Do that now?"
531 msgstr ""
532 "En tidtaker ønsker å slå\n"
533 "mottakeren i standby. Slå av nå?"
534
535 msgid ""
536 "A sleep timer wants to shut down\n"
537 "your receiver. Shutdown now?"
538 msgstr ""
539 "En tidtaker ønsker å slå av\n"
540 "mottakeren.  Slå av nå?"
541
542 msgid "A small overview of the available icon states and actions."
543 msgstr "En liten oversikt over indikatorens status og handlinger."
544
545 msgid ""
546 "A timer failed to record!\n"
547 "Disable TV and try again?\n"
548 msgstr ""
549 "Et tidtakerstyrt opptak mislyktes!\n"
550 "Deaktiver TV og prøv igjen?\n"
551
552 msgid "A/V settings"
553 msgstr "A/V innstilling"
554
555 msgid "AAC downmix"
556 msgstr "AAC nedskalering"
557
558 msgid "AC3 downmix"
559 msgstr "AC3 nedskalering"
560
561 msgid "AGC:"
562 msgstr ""
563
564 #
565 msgid "Abort"
566 msgstr "Avbryt"
567
568 #
569 msgid "About..."
570 msgstr "Om..."
571
572 #
573 msgid "Accesspoint:"
574 msgstr "Aksesspunkt:"
575
576 msgid "Activate HbbTV (Redbutton)"
577 msgstr "Aktiver HbbTV (Rød tast)"
578
579 #
580 msgid "Activate Picture in Picture"
581 msgstr "Aktiver bilde i bilde"
582
583 #
584 msgid "Activate current configuration"
585 msgstr "Aktiver gjeldende konfigurasjon"
586
587 #
588 msgid "Activate timeshift End"
589 msgstr "Aktiver sluttid i tidsskift"
590
591 msgid "Activate timeshift end and pause"
592 msgstr "Aktiver sluttid i tidskift og pause"
593
594 #
595 msgid "Adapter settings"
596 msgstr "Nettverks innstillinger"
597
598 #
599 msgid "Add"
600 msgstr "Legg til"
601
602 #
603 msgid "Add a mark"
604 msgstr "Legg til merke"
605
606 #
607 msgid "Add a nameserver entry"
608 msgstr "Legg til navneserver"
609
610 #
611 msgid "Add a new title"
612 msgstr "Legg til ny overskrift"
613
614 #
615 msgid "Add bookmark"
616 msgstr "Legg til bokmerke"
617
618 msgid "Add directory to playlist"
619 msgstr "Legg til mappe i opptaksliste"
620
621 #
622 msgid "Add file to playlist"
623 msgstr "Legg til fil i opptaksliste"
624
625 #
626 msgid "Add files to playlist"
627 msgstr "Legg til filer i opptaksliste"
628
629 #
630 msgid "Add provider"
631 msgstr "Legg til distributør"
632
633 msgid "Add recording (enter recording duration)"
634 msgstr "Legg til et opptak (velg opptaks lengde)"
635
636 msgid "Add recording (enter recording endtime)"
637 msgstr "Legg til et opptak (velg opptaks sluttid)"
638
639 #
640 msgid "Add recording (indefinitely)"
641 msgstr "Legg til et opptak (ubestemt tid)"
642
643 #
644 msgid "Add recording (stop after current event)"
645 msgstr "Legg til et opptak (stop etter nåværende program)"
646
647 #
648 msgid "Add service"
649 msgstr "Legg til kanal"
650
651 #
652 msgid "Add timer"
653 msgstr "Legg til tidtaker"
654
655 #
656 msgid "Add title"
657 msgstr "Lag overskrift"
658
659 #
660 msgid "Add to bouquet"
661 msgstr "Legg til i kanalliste"
662
663 #
664 msgid "Add to favourites"
665 msgstr "Legg til favoritt"
666
667 msgid "Add/remove change timer for current event"
668 msgstr "Legg til/slett tidtaker i nåværende program"
669
670 msgid "Adjust 3D settings"
671 msgstr "Juster 3D innstillinger"
672
673 msgid "Adjust the color settings so that all the color shades are distinguishable, but appear as saturated as possible. If you are happy with the result, press OK to close the video fine-tuning, or use the number keys to select other test screens."
674 msgstr "Juster fargeinnstillingene slik at de er godt skilt og skarpest mulig. Trykk OK eller bruk nummertastene for flere testbilder. Trykk exit tasten når ferdig"
675
676 #
677 msgid "Advanced"
678 msgstr "Avansert"
679
680 msgid "Advanced options"
681 msgstr "Avansert innstilling"
682
683 msgid "Advanced restore"
684 msgstr "Avansert gjenoppretting"
685
686 msgid "Advanced software"
687 msgstr "Avansert programvare"
688
689 msgid "Advanced software plugin"
690 msgstr "Avansert programvaretillegg"
691
692 msgid "Advanced video enhancement setup"
693 msgstr "Avansert bildeforbedrings innstilling"
694
695 msgid "Advanced video setup"
696 msgstr "Avansert bildeinnstilling"
697
698 #
699 msgid "After event"
700 msgstr "Etter program"
701
702 #
703 msgid "Album"
704 msgstr ""
705
706 msgid "Alignment of events"
707 msgstr "Programjustering"
708
709 msgid "Alignment of service names"
710 msgstr "Plassering av kanal navn"
711
712 #
713 msgid "All"
714 msgstr "Alle"
715
716 msgid "All ages"
717 msgstr "For alle aldre"
718
719 #
720 msgid "All frequency"
721 msgstr "Alle frekvenser"
722
723 msgid "All satellites 1 (USALS)"
724 msgstr "Alle satellitt posisjoner 1 (USALS)"
725
726 msgid "All satellites 2 (USALS)"
727 msgstr "Alle satellitt posisjoner 2 (USALS)"
728
729 msgid "All satellites 3 (USALS)"
730 msgstr "Alle satellitt posisjoner 3 (USALS)"
731
732 msgid "All satellites 4 (USALS)"
733 msgstr "Alle satellitt posisjoner 4 (USALS)"
734
735 msgid "Allocate"
736 msgstr "Tildel"
737
738 msgid "Allocate unused memory index"
739 msgstr "Tildel ubrukt minneregister"
740
741 msgid "Also on standby"
742 msgstr "Også i standby"
743
744 #
745 msgid "Alternative"
746 msgstr "Alternativ"
747
748 msgid "Always ask"
749 msgstr "Spør først"
750
751 msgid "Always hide infobar"
752 msgstr "Skjul infobar"
753
754 #
755 msgid "An empty filename is illegal."
756 msgstr "Et tomt filnavn er ikke tillatt"
757
758 msgid "An error occurred while downloading the packetlist. Please try again."
759 msgstr "En feil oppstod under nedlasting av programvare. Prøv igjen."
760
761 #
762 msgid "An unknown error occurred!"
763 msgstr "En ukjent feil oppstod!"
764
765 msgid "And will put your receiver in standby over "
766 msgstr "Og mottakeren vil slås av etter"
767
768 msgid "Any activity"
769 msgstr "Hvilken som helst aktivitet"
770
771 #
772 msgid "Arabic"
773 msgstr "Arabisk"
774
775 msgid "Are you sure to purge all deleted userbouquets?"
776 msgstr "Slette alle kanallister i papirkurven for godt?"
777
778 #
779 #, python-format
780 msgid "Are you sure to remove all %d.%d%s%s services?"
781 msgstr "Slette alle %d.%d%s%s kanaler?"
782
783 #
784 msgid "Are you sure to remove all cable services?"
785 msgstr "Skal alle kabel TV kanaler/tjenester slettes?"
786
787 #
788 msgid "Are you sure to remove all terrestrial services?"
789 msgstr "Skal alle bakkenett kanaler/tjenester slettes?"
790
791 #
792 msgid "Are you sure to remove this entry?"
793 msgstr "Skal denne kanalen slettes?"
794
795 msgid ""
796 "Are you sure you want to activate this network configuration?\n"
797 "\n"
798 msgstr ""
799 "Skal denne nettverkskonfigurasjon aktiveres?\n"
800 "\n"
801
802 #
803 msgid ""
804 "Are you sure you want to delete\n"
805 "the following backup:\n"
806 msgstr "Slette følgende backup:\n"
807
808 #
809 msgid "Are you sure you want to exit this wizard?"
810 msgstr "Avslutte veiviseren?"
811
812 msgid ""
813 "Are you sure you want to restart your network interfaces?\n"
814 "\n"
815 msgstr ""
816 "Starte nettverkskortet på nytt?\n"
817 "\n"
818
819 #, python-format
820 msgid ""
821 "Are you sure you want to restore\n"
822 "the following backup:\n"
823 "%s\n"
824 "Your receiver will restart after the backup has been restored!"
825 msgstr ""
826 "Skal følgende sikkerhetskopi\n"
827 "gjenopprettes:\n"
828 "%s\n"
829 "Mottakeren starter på nytt når sikkerhetskopien har blitt gjenopprettet!"
830
831 msgid ""
832 "Are you sure you want to restore the backup?\n"
833 "Your receiver will restart after the backup has been restored!"
834 msgstr ""
835 "Skal sikkerhetskopien gjenopprettes?\n"
836 "Mottakeren starter på nytt når sikkerhetskopien har blitt gjenopprettet!"
837
838 #
839 msgid "Artist"
840 msgstr ""
841
842 msgid "Arts/Culture"
843 msgstr "kunst/kultur"
844
845 #
846 msgid "Ask user"
847 msgstr "Spør bruker"
848
849 #
850 msgid "Aspect ratio"
851 msgstr "Bildeforhold"
852
853 msgid "Assigned CAIds:"
854 msgstr "Tildelte CAId:"
855
856 msgid "Assigned services/provider:"
857 msgstr "Tildelte kanaler/distributører:"
858
859 #
860 msgid "At beginning"
861 msgstr "Ved begynnelsen"
862
863 msgid "At end"
864 msgstr "Ved slutten"
865
866 msgid "Attention, this is repeated timer!\n"
867 msgstr "Advarsel, dette er en repeterende tidtaker!\n"
868
869 msgid ""
870 "Attention, this is repeated timer!\n"
871 "What do you want to do?"
872 msgstr ""
873 "Advarsel, dette er repeterende tidtaker!\n"
874 "Hva skal gjøres?"
875
876 msgid "Audio PID"
877 msgstr "Lyd PID"
878
879 #
880 msgid "Audio options..."
881 msgstr "Lyd valg..."
882
883 #, python-format
884 msgid "Audio track (%s) format"
885 msgstr "Lydspor (%s) format"
886
887 #, python-format
888 msgid "Audio track (%s) language"
889 msgstr "Lydspor (%s) språk"
890
891 #
892 msgid "Author: "
893 msgstr "Forfatter:"
894
895 #
896 msgid "Authoring mode"
897 msgstr "Administrator modus"
898
899 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: always try to display as fullscreen, when there is no content (black bars) on left/right, even if this breaks the aspect.
900 msgid "Auto"
901 msgstr ""
902
903 msgid "Auto EXIF Orientation rotation/flipping"
904 msgstr "Auto EXIF orientere bla/rotere "
905
906 #
907 msgid "Auto chapter split every ? minutes (0=never)"
908 msgstr "Auto oppdeling hvert ? minutter (0=aldri)"
909
910 #
911 msgid "Auto flesh"
912 msgstr "Auto rens"
913
914 msgid "Auto focus"
915 msgstr "Auto fokusering"
916
917 msgid "Auto focus commencing ..."
918 msgstr "Auto fokusering begynner ..."
919
920 #
921 msgid "Auto scart switching"
922 msgstr "Auto scart bytte"
923
924 #
925 msgid "Automatic"
926 msgstr "Automatisk"
927
928 msgid "Automatic Scan"
929 msgstr "Automatisk søk"
930
931 msgid "Automatic scan"
932 msgstr "Automatisk søk"
933
934 #
935 msgid "Available format variables"
936 msgstr "Tilgjengelige formater"
937
938 #
939 msgid "B"
940 msgstr ""
941
942 #
943 msgid "BER:"
944 msgstr "Signalfeil (BER):"
945
946 #
947 msgid "Back"
948 msgstr "Tilbake"
949
950 #
951 msgid "Background"
952 msgstr "Bakgrunn"
953
954 msgid "Background color"
955 msgstr "Bakgrunnsfarge"
956
957 #
958 msgid "Backup completed."
959 msgstr "Sikkerhetskopi fullført."
960
961 #
962 msgid "Backup failed."
963 msgstr "Sikkerhetskopi feilet."
964
965 #
966 msgid "Backup is running..."
967 msgstr "Sikkerhetskopi kjører..."
968
969 #
970 msgid "Backup system settings"
971 msgstr "Sikkerhetskopier system innstillinger"
972
973 #
974 msgid "Band"
975 msgstr "Bånd"
976
977 #
978 msgid "Bandwidth"
979 msgstr "Båndbredde"
980
981 msgid "Basque"
982 msgstr "Baskisk"
983
984 #
985 msgid "Begin time"
986 msgstr "Starttid"
987
988 msgid "Behavior when a movie reaches the end"
989 msgstr "Innstilling for ferdige avspillinger"
990
991 msgid "Big PiP"
992 msgstr "Stort PiP (Bilde i Bilde)"
993
994 #
995 msgid "Bitrate:"
996 msgstr "Bithastighet:"
997
998 msgid "Black screen"
999 msgstr "Sort skjerm"
1000
1001 msgid "Black screen till locked"
1002 msgstr "Sort skjerm låst"
1003
1004 #
1005 msgid "Block noise reduction"
1006 msgstr "Slå av støy reduksjon"
1007
1008 #
1009 msgid "Blue"
1010 msgstr "Blå"
1011
1012 #
1013 msgid "Blue boost"
1014 msgstr "Blå boost"
1015
1016 #
1017 msgid "Bookmarks"
1018 msgstr "Bokmerker"
1019
1020 #
1021 msgid "Brightness"
1022 msgstr "Lysstyrke"
1023
1024 #, python-format
1025 msgid "Buffering %d%%"
1026 msgstr "Buffrer %d%%"
1027
1028 msgid "Bulgarian"
1029 msgstr "Bulgarsk"
1030
1031 #
1032 msgid "Burn DVD"
1033 msgstr "Brenn DVD"
1034
1035 #
1036 #, python-format
1037 msgid "Burn audio track (%s)"
1038 msgstr "Brenn lydspor (%s)"
1039
1040 #
1041 msgid "Burn existing image to DVD"
1042 msgstr "Brenn eksisternde avbildning på DVD"
1043
1044 #
1045 msgid "Burn to DVD"
1046 msgstr "Brenn DVD"
1047
1048 #
1049 msgid "Bus: "
1050 msgstr "Buss: "
1051
1052 #
1053 msgid "C-Band"
1054 msgstr "C-bånd"
1055
1056 msgid "CH"
1057 msgstr ""
1058
1059 #, python-format
1060 msgid "CH%s"
1061 msgstr ""
1062
1063 #
1064 msgid "CI (Common Interface) Setup"
1065 msgstr "CI (Common Interface) Oppsett"
1066
1067 #
1068 msgid "CI assignment"
1069 msgstr "CI tildeling"
1070
1071 msgid "CPU: "
1072 msgstr "Prosessor:"
1073
1074 #
1075 msgid "CVBS"
1076 msgstr ""
1077
1078 #
1079 msgid "Cable"
1080 msgstr "Kabel"
1081
1082 msgid "Cable Scan"
1083 msgstr "Kabel-TV søk"
1084
1085 #
1086 msgid "Cache thumbnails"
1087 msgstr "Hurtigbuffer ikoner"
1088
1089 msgid "Calculate"
1090 msgstr "Kalkulér"
1091
1092 msgid "Calculate all positions"
1093 msgstr "Kalkulér alle posisjoner"
1094
1095 msgid "Calculation complete"
1096 msgstr "Kalkulasjonen er ferdig"
1097
1098 msgid "Calibrate"
1099 msgstr "Kalibrer"
1100
1101 #
1102 msgid "Cancel"
1103 msgstr "Avbryt"
1104
1105 msgid "Cannot determine"
1106 msgstr "Kan ikke fastslå"
1107
1108 msgid "Cannot find any signal ..., aborting !"
1109 msgstr "Finner ikke signal..., avbryter!"
1110
1111 msgid "Cannot move files on a different disk or system to the trash can"
1112 msgstr "Kan ikke flytte filer fra forskjellige disker eller systemer til papirkurven"
1113
1114 msgid "Cannot move to trash can"
1115 msgstr "Kan ikke flytte til papirkurv"
1116
1117 #
1118 msgid "Capacity: "
1119 msgstr "Kapasitet: "
1120
1121 #
1122 msgid "Card"
1123 msgstr "Kort"
1124
1125 #
1126 msgid "Cascade PiP"
1127 msgstr "Strekk ut PiP (bilde i bilde)"
1128
1129 msgid "Center time-labels and remove date"
1130 msgstr "Sentrer tidsangivelse og fjern dato"
1131
1132 msgid "Change PIN"
1133 msgstr "Endre PIN"
1134
1135 #
1136 msgid "Change recording (add time)"
1137 msgstr "Endre opptaket (legg til tid)"
1138
1139 #
1140 msgid "Change recording (duration)"
1141 msgstr "Endre opptakets (lengde)"
1142
1143 #
1144 msgid "Change recording (endtime)"
1145 msgstr "Endre opptakets (sluttid)"
1146
1147 msgid "Change repeat and delay settings?"
1148 msgstr "Endre tidsintervall på fjernkontrollens taster"
1149
1150 #
1151 msgid "Change step size"
1152 msgstr "Endre trinn lengde"
1153
1154 #
1155 msgid "Change timer"
1156 msgstr "Endre timer"
1157
1158 msgid "Changelog"
1159 msgstr "Endringslogg"
1160
1161 #
1162 msgid "Channel"
1163 msgstr "Lyd kanal valg"
1164
1165 #
1166 msgid "Channel Info"
1167 msgstr "Kanal info"
1168
1169 #
1170 msgid "Channel list type"
1171 msgstr "Kanalliste valg"
1172
1173 #
1174 msgid "Channel not in services list"
1175 msgstr "Kanalen er ikke i listen"
1176
1177 msgid "Channel selection"
1178 msgstr "Kanalvalg"
1179
1180 #
1181 msgid "Channel:"
1182 msgstr "Kanal:"
1183
1184 #
1185 msgid "Chap."
1186 msgstr "Kap."
1187
1188 #
1189 msgid "Chapter"
1190 msgstr "Kapittel"
1191
1192 #
1193 msgid "Chapter:"
1194 msgstr "Kapittel:"
1195
1196 #
1197 msgid "Check"
1198 msgstr "Kontroller"
1199
1200 #
1201 msgid "Checking filesystem..."
1202 msgstr "Kontrollerer filsystem..."
1203
1204 #, python-format
1205 msgid ""
1206 "Checking tuner %d\n"
1207 "DiSEqC port %s for %s"
1208 msgstr ""
1209 "Kontrollerer mottakeren %d\n"
1210 "DiSEqC port %s for %s"
1211
1212 msgid "Children/Youth"
1213 msgstr "barn/ungdom"
1214
1215 msgid "Choose Tuner"
1216 msgstr "Velg tuner"
1217
1218 #
1219 msgid "Circular LNB"
1220 msgstr "Sirkulær LNB"
1221
1222 #
1223 msgid "Circular left"
1224 msgstr "Sirkulær venstre"
1225
1226 #
1227 msgid "Circular right"
1228 msgstr "Sirkulær høyre"
1229
1230 msgid "Cleanup"
1231 msgstr "Tøm"
1232
1233 msgid "Clear"
1234 msgstr "Slett"
1235
1236 msgid "Clear before scan"
1237 msgstr "Slett kanalliste før kanalsøk starter"
1238
1239 msgid "Clear fixed"
1240 msgstr "Slett faste elementer"
1241
1242 #
1243 msgid "Clear log"
1244 msgstr "Slett logg"
1245
1246 #
1247 msgid "Clear playlist"
1248 msgstr "Slett opptaksliste"
1249
1250 #
1251 msgid "Close"
1252 msgstr "Lukk"
1253
1254 #
1255 msgid "Close title selection"
1256 msgstr "Lukk navnevalg"
1257
1258 msgid "Code rate HP"
1259 msgstr "Kode hastighet HP"
1260
1261 msgid "Code rate LP"
1262 msgstr "Kode hastighet LP"
1263
1264 #
1265 msgid "Coderate HP"
1266 msgstr "Kode hastighet HP"
1267
1268 #
1269 msgid "Coderate LP"
1270 msgstr "Kode hastighet LP"
1271
1272 #
1273 msgid "Collection name"
1274 msgstr "Navnesamling"
1275
1276 #
1277 msgid "Collection settings"
1278 msgstr "Samlinger"
1279
1280 #
1281 msgid "Color format"
1282 msgstr "Farge format"
1283
1284 #
1285 msgid "Command order"
1286 msgstr "Velg rekkefølge"
1287
1288 #
1289 msgid "Common Interface"
1290 msgstr "Common Interface"
1291
1292 msgid "Common Interface assignment"
1293 msgstr "Tildeling av felles grensesnitt"
1294
1295 #
1296 msgid "Communication"
1297 msgstr "Kommunikasjon"
1298
1299 #
1300 msgid "Compact flash"
1301 msgstr "Kompakt flash minne"
1302
1303 msgid "Compensate for overscan"
1304 msgstr "Kompenser for overskann"
1305
1306 #
1307 msgid "Complete"
1308 msgstr "Komplett"
1309
1310 #
1311 msgid "Complex (allows mixing audio tracks and aspects)"
1312 msgstr "Kompleks (tillater blanding av lyd spor)"
1313
1314 msgid "Configuration mode"
1315 msgstr "Aktiveringsvalg"
1316
1317 #
1318 #, python-format
1319 msgid "Configuration mode: %s"
1320 msgstr "Oppsettstype: %s"
1321
1322 #
1323 msgid "Configuration..."
1324 msgstr "Innstilling..."
1325
1326 #
1327 msgid "Configure remote control type"
1328 msgstr "Velg fjernkontroll merke"
1329
1330 msgid "Configure the aspect ratio of the screen."
1331 msgstr "Still inn bildeforholdet på skjermen."
1332
1333 msgid "Configure the duration in hours the receiver should go to standby when the receiver is not controlled."
1334 msgstr "Still inn tid i antall timer fra mottakeren er urørt til den automatisk skal gå i standby."
1335
1336 msgid "Configure the duration in minutes for the sleeptimer. Select this entry and click OK or green to start/stop the sleeptimer"
1337 msgstr "Still inn tid i minutter for innsovings tidtaker. Velg OK eller grønn tast for start/stopp av innsovings tidtaker"
1338
1339 msgid "Configure the duration when the receiver should go to shut down in case the receiver is in standby mode."
1340 msgstr "Still inn tiden mottakeren skal bruke på å slå helt av i tilfelle mottakeren er satt i vanlig standby stilling."
1341
1342 msgid "Configure the general audio delay of Dolby Digital sound tracks."
1343 msgstr "Still inn ønsket lyd forsinkelse for Dolby digital lyd."
1344
1345 msgid "Configure the general audio delay of stereo sound tracks."
1346 msgstr "Still inn ønsket lyd forsinkelse for stereo lyd."
1347
1348 msgid "Configure the refresh rate of the screen."
1349 msgstr "Still inn oppfrisknings rate på TV skjerm"
1350
1351 msgid "Configure the screen resolution in PC output mode."
1352 msgstr "Still inn skjermoppløsning for PC utgang"
1353
1354 msgid "Configure the sharpness of the video scaling."
1355 msgstr "Still inn skarpheten på bildet."
1356
1357 msgid "Configure the transparency of the OSD."
1358 msgstr "Still inn lysstyrken på skjermmeny."
1359
1360 msgid "Configure the video output mode (or resolution)."
1361 msgstr "Still inn video utgangen (eller oppløsning)."
1362
1363 msgid "Configure whether multi channel sound tracks should be downmixed to stereo."
1364 msgstr "Still inn om flerkanals lyd skal nedskaleres til stereolyd."
1365
1366 msgid "Configure which color format should be used on the SCART output."
1367 msgstr "Still inn hvilket farge format som skal brukes på SCART-utgang."
1368
1369 #
1370 msgid "Configure your internal LAN"
1371 msgstr "Still inn ditt lokale LAN nettverk"
1372
1373 msgid "Configure your network settings, and press OK to start the scan"
1374 msgstr "Still inn nettverksinnstillingene, og trykk OK for å starte søket"
1375
1376 msgid "Configure your wireless LAN again"
1377 msgstr "Still inn ditt trådløse nettverk igjen"
1378
1379 msgid "Configures which video output connector will be used."
1380 msgstr "Still inn video utgang som skal brukes."
1381
1382 #
1383 msgid "Configuring"
1384 msgstr "Stiller inn"
1385
1386 msgid "Conflict not resolved!"
1387 msgstr "Konflikt ikke løst!"
1388
1389 #
1390 msgid "Conflicting timer"
1391 msgstr "Tidtakerkollisjon"
1392
1393 #
1394 msgid "Connect"
1395 msgstr "Koble til"
1396
1397 #
1398 msgid "Connect to a wireless network"
1399 msgstr "Koble til et trådløst nettverk"
1400
1401 msgid "Connected satellites"
1402 msgstr "Tilkoblede satellitter"
1403
1404 #
1405 msgid "Connected to"
1406 msgstr "Koblet til"
1407
1408 #
1409 msgid "Console"
1410 msgstr "Konsoll"
1411
1412 #
1413 msgid "Constellation"
1414 msgstr "Konstellasjon"
1415
1416 #
1417 msgid "Content does not fit on DVD!"
1418 msgstr "Innholdet passer ikke på DVD!"
1419
1420 msgid "Continue"
1421 msgstr "Fortsett"
1422
1423 #
1424 msgid "Continue playback"
1425 msgstr "Fortsett avspillingen"
1426
1427 #
1428 msgid "Continue playing"
1429 msgstr "Fortsett avspilling"
1430
1431 msgid "Continues play (loop)"
1432 msgstr "Fortsetter å spille (om igjen)"
1433
1434 #
1435 msgid "Contrast"
1436 msgstr "Kontrast"
1437
1438 msgid "Convert ext3 to ext4"
1439 msgstr "Konverter ext3 til ext4"
1440
1441 msgid "Converting ext3 to ext4..."
1442 msgstr "Konverterer ext3 til ext4..."
1443
1444 msgid "Copy"
1445 msgstr "Kopier"
1446
1447 msgid "Could not connect to receiver .NFI image feed server:"
1448 msgstr "Kunne ikke koble til mottakeren. NFI programvare feed server:"
1449
1450 msgid "Could not find installed channel list."
1451 msgstr "Kunne ikke finne kanallisten."
1452
1453 msgid "Could not load medium! No disc inserted?"
1454 msgstr "Kunne ikke laste medium! Ingen plate er satt inn?"
1455
1456 msgid "Could not open Picture in Picture"
1457 msgstr "Kunne ikke åpne bilde i bilde"
1458
1459 #, python-format
1460 msgid "Could not record due to conflicting timer %s"
1461 msgstr "Kunne ikke spille inn på grunn av motstridende tidtaker%s"
1462
1463 #, python-format
1464 msgid "Could not record due to invalid service %s"
1465 msgstr "Kunne ikke spille inn på grunn av utilgjengelig kanal %s"
1466
1467 #
1468 msgid "Create DVD-ISO"
1469 msgstr "Lag en DVD-ISO"
1470
1471 msgid "Create new folder and exit"
1472 msgstr "Lag ny mappe og avslutt"
1473
1474 #, python-format
1475 msgid "Creating directory %s failed."
1476 msgstr "Oppretter mappe %s feilet."
1477
1478 #
1479 msgid "Creating filesystem"
1480 msgstr "Oppretter filsystem"
1481
1482 msgid "Creating partition"
1483 msgstr "Oppretter partisjon"
1484
1485 #
1486 msgid "Croatian"
1487 msgstr "Kroatisk"
1488
1489 msgid "Current CEC address"
1490 msgstr "Gjeldende CEC adresse"
1491
1492 msgid "Current device: "
1493 msgstr "Gjeldende enhet:"
1494
1495 msgid "Current event EPG"
1496 msgstr "Aktuell EPG programoversikt"
1497
1498 msgid ""
1499 "Current event is over.\n"
1500 "Select an option to save the timeshift file."
1501 msgstr ""
1502 "Visningen er ferdig.\n"
1503 "Velg hvordan tidskift filen skal lagres."
1504
1505 #, python-format
1506 msgid "Current mode: %s \n"
1507 msgstr "Gjeldende modus: %s \n"
1508
1509 #
1510 msgid "Current rotor position: "
1511 msgstr "Nåværende motorposisjon:"
1512
1513 #
1514 msgid "Current settings:"
1515 msgstr "Nåværende innstillinger:"
1516
1517 #
1518 msgid "Current transponder"
1519 msgstr "Nåværende transponder"
1520
1521 #
1522 msgid "Current value: "
1523 msgstr "Nåværende verdi:"
1524
1525 #
1526 msgid "Current version:"
1527 msgstr "Nåværende versjon:"
1528
1529 msgid "Currently installed image"
1530 msgstr "Installert operativsystem"
1531
1532 msgid "Currently the commit log cannot be retrieved - please try later again"
1533 msgstr "Oppdateringsloggen er for øyeblikket utilgjengelig. Prøv igjen senere"
1534
1535 #
1536 msgid "Cut"
1537 msgstr "Klipp"
1538
1539 #
1540 msgid "Cutlist editor..."
1541 msgstr "Bilde og klipp behandling..."
1542
1543 #
1544 msgid "Czech"
1545 msgstr "Tjekkisk"
1546
1547 #
1548 msgid "DHCP"
1549 msgstr ""
1550
1551 #
1552 msgid "DMM advanced"
1553 msgstr "DMM avansert"
1554
1555 msgid "DMM normal"
1556 msgstr ""
1557
1558 msgid "DTS downmix"
1559 msgstr "DTS nedskalering"
1560
1561 #
1562 msgid "DUAL LAYER DVD"
1563 msgstr "To lags DVD"
1564
1565 msgid "DVB drivers: "
1566 msgstr "DVB driver:"
1567
1568 msgid "DVB-C"
1569 msgstr ""
1570
1571 msgid "DVB-C ANNEX C"
1572 msgstr "DVB-C VEDLEGG C"
1573
1574 #
1575 msgid "DVB-S"
1576 msgstr ""
1577
1578 #
1579 msgid "DVB-S2"
1580 msgstr ""
1581
1582 msgid "DVB-T"
1583 msgstr ""
1584
1585 msgid "DVB-T2"
1586 msgstr ""
1587
1588 msgid "DVD data format"
1589 msgstr ""
1590
1591 #
1592 msgid "DVD file browser"
1593 msgstr "DVD fil leser"
1594
1595 #
1596 msgid "DVD media toolbox"
1597 msgstr "DVD medie verktøykasse"
1598
1599 #
1600 msgid "DVD player"
1601 msgstr "DVD spiller"
1602
1603 #
1604 msgid "DVD titlelist"
1605 msgstr "DVD navneliste"
1606
1607 #
1608 msgid "Danish"
1609 msgstr "Dansk"
1610
1611 #
1612 msgid "Date"
1613 msgstr "Dato"
1614
1615 msgid "Deep standby"
1616 msgstr "Slå helt av"
1617
1618 #
1619 msgid "Default"
1620 msgstr "Standard"
1621
1622 msgid "Default movie location"
1623 msgstr "Standard opptaksliste"
1624
1625 #
1626 msgid "Default settings"
1627 msgstr "Standardinnstilling"
1628
1629 msgid "Delay after change voltage before switch command"
1630 msgstr "Forsinkelse etter endring av volt før kommando til switch"
1631
1632 msgid "Delay after continuous tone disable before diseqc"
1633 msgstr "Forsinkelse etter frakobling av vedvarende tonesignal før diseqc"
1634
1635 msgid "Delay after diseqc peripherial poweron command"
1636 msgstr "Forsinkelse etter diseqc styring av \"utstyr på\" kommando"
1637
1638 msgid "Delay after diseqc reset command"
1639 msgstr "Forsinkelse etter diseqc reset kommando"
1640
1641 msgid "Delay after enable voltage before motor command"
1642 msgstr "Forsinkelse etter strøm påslag før motor kommando"
1643
1644 msgid "Delay after enable voltage before switch command"
1645 msgstr "Forsinkelse etter strømpåslag før kommando til switch"
1646
1647 msgid "Delay after final continuous tone change"
1648 msgstr "Forsinkelse etter siste konstant-tone endring"
1649
1650 msgid "Delay after last diseqc command"
1651 msgstr "Forsinkelse etter siste diseqc kommando"
1652
1653 msgid "Delay after last voltage change"
1654 msgstr "Forsinkelse etter siste spennings endring (V)"
1655
1656 msgid "Delay after motor stop command"
1657 msgstr "Forsinkelse etter motor stopp kommando"
1658
1659 msgid "Delay after set voltage before measure motor power"
1660 msgstr "Forsinkelse etter valgt voltstyrke før måle motorstyrke"
1661
1662 msgid "Delay after toneburst"
1663 msgstr "Forsinkelse etter toneburst"
1664
1665 msgid "Delay after voltage change before motor command"
1666 msgstr "Forsinkelse etter voltstyrke endring før motor kommando"
1667
1668 msgid "Delay before key repeat starts:"
1669 msgstr "Forsinkelse før repeterende tast starter:"
1670
1671 msgid "Delay before sequence repeat"
1672 msgstr "Forsinkelse før sekvens gjentakelse"
1673
1674 msgid "Delay between diseqc commands"
1675 msgstr "Forsinkelse mellom diseqc kommandoer"
1676
1677 msgid "Delay between switch and motor command"
1678 msgstr "Forsinkelse mellom switch og motor kommando"
1679
1680 #
1681 msgid "Delete"
1682 msgstr "Slett"
1683
1684 #
1685 msgid "Delete entry"
1686 msgstr "Slett tidtaker"
1687
1688 #
1689 msgid "Delete failed!"
1690 msgstr "Sletting feilet!"
1691
1692 #
1693 msgid "Delete file"
1694 msgstr "Slett fil"
1695
1696 #
1697 msgid "Delete playlist entry"
1698 msgstr "Slett oppføring i opptaksliste"
1699
1700 #
1701 msgid "Delete saved playlist"
1702 msgstr "Slett lagret opptaksliste"
1703
1704 #
1705 msgid "Delete timer"
1706 msgstr "Slett timer"
1707
1708 msgid "Deleted"
1709 msgstr "Slettet"
1710
1711 msgid "Deleted items"
1712 msgstr "Slettede elementer"
1713
1714 msgid "Depth"
1715 msgstr "Dybde"
1716
1717 #
1718 msgid "Description"
1719 msgstr "Beskrivelse"
1720
1721 #
1722 msgid "Deselect"
1723 msgstr "Angre"
1724
1725 msgid "Details for plugin: "
1726 msgstr "Oversikt for programtillegg"
1727
1728 #
1729 msgid "Detected HDD:"
1730 msgstr "Gjenkjent lagring:"
1731
1732 #
1733 msgid "Detected NIMs:"
1734 msgstr "Gjenkjent modul:"
1735
1736 msgid "Devicename:"
1737 msgstr "Enhetsnavn:"
1738
1739 msgid "DiSEqC 1.0 command"
1740 msgstr "DiSEqC 1.0 kommando"
1741
1742 msgid "DiSEqC 1.1 command"
1743 msgstr "DiSEqC 1.1 kommando"
1744
1745 msgid "DiSEqC 1.1 repeats"
1746 msgstr "DiSEqC 1.1 gjentakelser"
1747
1748 msgid "DiSEqC A/B"
1749 msgstr ""
1750
1751 msgid "DiSEqC A/B/C/D"
1752 msgstr ""
1753
1754 msgid "DiSEqC mode"
1755 msgstr "DiSEqC modus"
1756
1757 #, python-format
1758 msgid "DiSEqC port %s: %s"
1759 msgstr ""
1760
1761 msgid "DiSEqC-tester settings"
1762 msgstr "DiSEqC test innstilling"
1763
1764 #
1765 msgid "Digital contour removal"
1766 msgstr "Fjern digital støy"
1767
1768 #
1769 msgid "Direct playback of linked titles without menu"
1770 msgstr "Direkte avspilling uten hjelp av meny"
1771
1772 msgid "Directory"
1773 msgstr "Mappe"
1774
1775 #, python-format
1776 msgid "Directory %s does not exist."
1777 msgstr "Mappe %s finnes ikke."
1778
1779 msgid "Directory browser"
1780 msgstr "Filutforsker"
1781
1782 #, python-format
1783 msgid "Directory contains %s and %s."
1784 msgstr "Mappen inneholder %s og %s."
1785
1786 #
1787 msgid "Disable"
1788 msgstr "Deaktiver"
1789
1790 msgid "Disable Picture in Picture"
1791 msgstr "Stopp bilde i bilde funksjon"
1792
1793 #
1794 msgid "Disable current event but not coming events"
1795 msgstr "Fjern nåværende program men ikke kommende program"
1796
1797 #
1798 msgid "Disable timer"
1799 msgstr "Deaktiver tidtaker"
1800
1801 #
1802 msgid "Disabled"
1803 msgstr "Deaktivert"
1804
1805 #
1806 msgid "Display 16:9 content as"
1807 msgstr "Vis 16:9 innhold som"
1808
1809 #
1810 msgid "Display 4:3 content as"
1811 msgstr "Vis 4:3 innhold som"
1812
1813 #
1814 msgid "Display >16:9 content as"
1815 msgstr "Vis 16:9 innhold som"
1816
1817 msgid "Display and userinterface"
1818 msgstr "Skjerm og oppsett"
1819
1820 #
1821 msgid "Do not change"
1822 msgstr "Ikke endre"
1823
1824 #
1825 msgid "Do not record"
1826 msgstr "Ikke ta opp"
1827
1828 #
1829 msgid "Do nothing"
1830 msgstr "Gjør ingenting"
1831
1832 #
1833 msgid ""
1834 "Do you really want to check the filesystem?\n"
1835 "This could take lots of time!"
1836 msgstr ""
1837 "Kontrollere filsystemet?\n"
1838 "Det kan ta veldig lang tid!"
1839
1840 msgid ""
1841 "Do you really want to convert the filesystem?\n"
1842 "You cannot go back!"
1843 msgstr ""
1844 "Er det sikkert at filsystemet skal konverteres?\n"
1845 "Det kan ikke angres!"
1846
1847 #
1848 #, python-format
1849 msgid "Do you really want to delete %s?"
1850 msgstr "Skal det slettes %s"
1851
1852 #
1853 #, python-format
1854 msgid ""
1855 "Do you really want to download\n"
1856 "the plugin \"%s\"?"
1857 msgstr ""
1858 "Er det sikkert at dette programtillegg\n"
1859 "skal lastes ned \"%s\"?"
1860
1861 #
1862 msgid "Do you really want to exit?"
1863 msgstr "Avslutte nå?"
1864
1865 msgid ""
1866 "Do you really want to initialize the device?\n"
1867 "All data on the disk will be lost!"
1868 msgstr ""
1869 "Er det sikkert at enheten skal klargjøres?\n"
1870 "Alle data på disken vil gå tapt!"
1871
1872 #
1873 #, python-format
1874 msgid ""
1875 "Do you really want to remove\n"
1876 "the plugin \"%s\"?"
1877 msgstr ""
1878 "Er det sikkert at programtillegget\n"
1879 "skal slettes \"%s\"?"
1880
1881 #, python-format
1882 msgid "Do you really want to remove directory %s from the disk?"
1883 msgstr "Er det sikkert at mappen skal slettes %s fra disken?"
1884
1885 #
1886 #, python-format
1887 msgid "Do you really want to remove your bookmark of %s?"
1888 msgstr "Er det sikkert at bokmerket skal slettes %s?"
1889
1890 #
1891 msgid "Do you want this?"
1892 msgstr "Skal dette gjøres?"
1893
1894 #
1895 msgid "Do you want to burn this collection to DVD medium?"
1896 msgstr "Brenne denne samlingen til en DVD plate?"
1897
1898 #, python-format
1899 msgid "Do you want to download the image to %s ?"
1900 msgstr "Skal bildet lastes ned til %s ?"
1901
1902 #
1903 msgid "Do you want to install the package:\n"
1904 msgstr "Skal denne pakken installeres:\n"
1905
1906 #
1907 msgid "Do you want to play DVD in drive?"
1908 msgstr "Spille DVD?"
1909
1910 #
1911 msgid "Do you want to preview this DVD before burning?"
1912 msgstr "Se gjennom DVD før brenning?"
1913
1914 msgid "Do you want to reboot your receiver?"
1915 msgstr "Starte mottakeren på nytt?"
1916
1917 #
1918 msgid "Do you want to remove the package:\n"
1919 msgstr "Skal denne pakken slettes:\n"
1920
1921 #
1922 msgid "Do you want to restore your settings?"
1923 msgstr "Gjenopprette innstillingene?"
1924
1925 #
1926 msgid "Do you want to resume this playback?"
1927 msgstr "Fortsette avspillingen?"
1928
1929 #
1930 #, python-format
1931 msgid "Do you want to update your receiver to %s?"
1932 msgstr "Oppdatere mottakeren til %s?"
1933
1934 msgid "Do you want to update your receiver?"
1935 msgstr "Oppdatere mottakeren?"
1936
1937 #
1938 msgid "Do you want to upgrade the package:\n"
1939 msgstr "Skal pakken oppdateres:\n"
1940
1941 #
1942 msgid "Don't save and stop timeshift"
1943 msgstr "Ikke lagre og stoppe tidsskift"
1944
1945 msgid "Don't stop current event but disable coming events"
1946 msgstr "Ikke stopp nåværende program men slå av neste program"
1947
1948 msgid "Don't zap"
1949 msgstr "Ikke zap"
1950
1951 #
1952 msgid "Don't zap and disable timer"
1953 msgstr "Ikke zap og deaktiver tidtaker"
1954
1955 msgid "Don't zap and remove timer"
1956 msgstr "Ikke zap og slett tidtaker"
1957
1958 #
1959 #, python-format
1960 msgid "Done - Installed, upgraded or removed %d package (%s)"
1961 msgid_plural "Done - Installed, upgraded or removed %d packages (%s)"
1962 msgstr[0] "Ferdig - Installert, oppdatert eller slettet %d pakke (%s)"
1963 msgstr[1] "Ferdig - Installert, oppdatert eller slettet %d pakker (%s)"
1964
1965 #
1966 msgid "Download"
1967 msgstr "Last ned"
1968
1969 #, python-format
1970 msgid "Download %s from server"
1971 msgstr "Last ned %s fra server"
1972
1973 msgid "Download .NFI-files for USB-flasher"
1974 msgstr "Last ned .NFI-filer for USB-flasher"
1975
1976 #
1977 msgid "Download plugins"
1978 msgstr "Last ned proramvaretillegg"
1979
1980 #
1981 msgid "Downloadable new plugins"
1982 msgstr "Nye programtillegg klare for nedlasting"
1983
1984 #
1985 msgid "Downloading"
1986 msgstr "Laster ned"
1987
1988 #
1989 msgid "Downloading plugin information. Please wait..."
1990 msgstr "Henter informasjon om programtillegg. Vent litt..."
1991
1992 msgid "Dutch"
1993 msgstr "Nederlandsk"
1994
1995 #
1996 msgid "Dynamic contrast"
1997 msgstr "Dynamisk kontrast"
1998
1999 #
2000 msgid "E"
2001 msgstr ""
2002
2003 msgid "EPG"
2004 msgstr ""
2005
2006 #, python-format
2007 msgid "ERROR - failed to scan (%s)!"
2008 msgstr "FEIL - kunne ikke søke (%s)!"
2009
2010 #
2011 msgid "East"
2012 msgstr "Øst"
2013
2014 msgid "East limit set"
2015 msgstr "Sett øst grense"
2016
2017 msgid "Edit"
2018 msgstr "Rediger"
2019
2020 #
2021 msgid "Edit DNS"
2022 msgstr "Rediger DNS"
2023
2024 msgid "Edit chapters of current title"
2025 msgstr "Rediger visningsnavn i tittel"
2026
2027 msgid "Edit settings"
2028 msgstr "Rediger innstillinger"
2029
2030 msgid "Edit the nameserver configuration of your receiver.\n"
2031 msgstr "Rediger mottakerens navneserverinnstilling.\n"
2032
2033 msgid "Edit the network configuration of your receiver.\n"
2034 msgstr "Rediger mottakerens nettverksinnstilling.\n"
2035
2036 msgid "Edit timer"
2037 msgstr "Rediger tidtaker"
2038
2039 msgid "Edit title"
2040 msgstr "Rediger overskrift"
2041
2042 msgid "Edit upgrade source url."
2043 msgstr "Rediger kilden til internettadresse."
2044
2045 msgid "Education/Science/..."
2046 msgstr "utdanning/vitenskap/..."
2047
2048 #
2049 msgid "Electronic Program Guide"
2050 msgstr "Elektronisk Program Guide"
2051
2052 #
2053 msgid "Enable"
2054 msgstr "Aktiver"
2055
2056 #
2057 msgid "Enable 5V for active antenna"
2058 msgstr "Slå på 5V for aktiv DVB-T antenne"
2059
2060 msgid "Enable auto cable scan"
2061 msgstr "Aktiver automatisk kabel TV søk"
2062
2063 msgid "Enable auto fast scan"
2064 msgstr "Aktiver automatisk hurtig søk"
2065
2066 #
2067 msgid "Enable parental protection"
2068 msgstr "Aktiver foreldrekontroll"
2069
2070 msgid "Enable wakeup timer"
2071 msgstr "Bruk vekkingstidtaker"
2072
2073 #
2074 msgid "Enabled"
2075 msgstr "Aktivert"
2076
2077 #
2078 msgid "Encrypted: "
2079 msgstr "Kryptert:"
2080
2081 #
2082 msgid "Encryption"
2083 msgstr "Kryptering"
2084
2085 #
2086 msgid "Encryption key"
2087 msgstr "Krypteringsnøkkel"
2088
2089 #
2090 msgid "Encryption key type"
2091 msgstr "Krypteringsnøkkel type"
2092
2093 #
2094 msgid "Encryption:"
2095 msgstr "Kryptering:"
2096
2097 #
2098 msgid "End time"
2099 msgstr "Slutt tid"
2100
2101 msgid "End time to ignore inactivity sleeptimer"
2102 msgstr "Sluttid for å overse inaktiv innsovningstidtaker"
2103
2104 msgid "End time to ignore shutdown in standby"
2105 msgstr "Sluttid for å overse avstenging i standby"
2106
2107 #
2108 msgid "English"
2109 msgstr "Engelsk"
2110
2111 #, python-format
2112 msgid "Enigma (re)starts: %d\n"
2113 msgstr "Enigma (re)starter: %d\n"
2114
2115 msgid "Enigma2 skin selector"
2116 msgstr "Enigma2 skin velger"
2117
2118 #
2119 msgid "Enter main menu..."
2120 msgstr "Åpne hovedmenyen"
2121
2122 #
2123 msgid "Enter pin code"
2124 msgstr "Tast inn pin kode"
2125
2126 #
2127 msgid "Enter the service pin"
2128 msgstr "Tast inn kanal pin"
2129
2130 #
2131 msgid "Equal to"
2132 msgstr "Samme som"
2133
2134 #
2135 msgid "Error"
2136 msgstr "Feil"
2137
2138 msgid "Error code"
2139 msgstr "Feil kode"
2140
2141 #
2142 msgid "Error executing plugin"
2143 msgstr "Feil under kjøring av programtillegg"
2144
2145 #
2146 #, python-format
2147 msgid ""
2148 "Error: %s\n"
2149 "Retry?"
2150 msgstr ""
2151 "Feil: %s\n"
2152 "Prøve på nytt?"
2153
2154 #
2155 msgid "Estonian"
2156 msgstr "Estlandsk"
2157
2158 msgid "Ethernet network interface"
2159 msgstr "Ethernet nettverkskort"
2160
2161 msgid "Event font size (relative to skin size)"
2162 msgstr "Program- skriftstørrelse (i forhold til skin størrelse)"
2163
2164 msgid "Everywhere"
2165 msgstr "Overalt"
2166
2167 #
2168 msgid "Exceeds dual layer medium!"
2169 msgstr "Overgår to lags medium!"
2170
2171 #
2172 msgid "Execution finished!!"
2173 msgstr "Utførelse ferdig!"
2174
2175 #
2176 msgid "Execution progress:"
2177 msgstr "Utførelse pågår:"
2178
2179 #
2180 msgid "Exif"
2181 msgstr "EXIF (bildevisningsformat)"
2182
2183 #
2184 msgid "Exit"
2185 msgstr "Avslutt"
2186
2187 msgid "Exit EPG"
2188 msgstr "Avslutt EPG"
2189
2190 #
2191 msgid "Exit editor"
2192 msgstr "Avslutt redigering"
2193
2194 msgid "Exit input device selection."
2195 msgstr "Avslutt inndataenhet."
2196
2197 #
2198 msgid "Exit media player?"
2199 msgstr "Avslutte mediespiller?"
2200
2201 #
2202 msgid "Exit mediaplayer"
2203 msgstr "Avslutt mediespiller"
2204
2205 msgid "Exit movie list"
2206 msgstr "Avslutt opptaksliste"
2207
2208 msgid "Exit movie player?"
2209 msgstr "Avslutte opptaket?"
2210
2211 #
2212 msgid "Exit nameserver configuration"
2213 msgstr "Avslutt navnetjener redigering"
2214
2215 #
2216 msgid "Exit network interface list"
2217 msgstr "Avslutt nettverksgrensesnitt"
2218
2219 #
2220 msgid "Exit network wizard"
2221 msgstr "Avslutt nettverksveiviser"
2222
2223 #
2224 msgid "Exit/OK"
2225 msgstr "Avslutt/OK"
2226
2227 #
2228 msgid "Expert"
2229 msgstr "Ekspert"
2230
2231 msgid "Extend sleeptimer 15 minutes"
2232 msgstr "Utvid tidtakerlengde med 15 minutter"
2233
2234 #
2235 msgid "Extended"
2236 msgstr "Utvidet"
2237
2238 #
2239 msgid "Extended Software"
2240 msgstr "Utvidet programvare"
2241
2242 #
2243 msgid "Extended Software Plugin"
2244 msgstr "Utvidet programvare tillegg"
2245
2246 #
2247 msgid "Extended network setup plugin..."
2248 msgstr "Utvidet innstilling for nettverksoppsett..."
2249
2250 #
2251 msgid "Extended setup..."
2252 msgstr "Utvidet oppsett..."
2253
2254 #
2255 msgid "Extensions management"
2256 msgstr "Utvidelsessenter"
2257
2258 msgid "External"
2259 msgstr "Ekstern"
2260
2261 msgid "External PiP"
2262 msgstr "Ekstern PiP (Bilde i Bilde)"
2263
2264 #, python-format
2265 msgid "External Storage %s"
2266 msgstr "Ekstern lagring %s"
2267
2268 msgid "Extra end time to ignore inactivity sleeptimer"
2269 msgstr "Ekstra slutt tid til ignorering av  inaktiv innsovings tidtaker"
2270
2271 msgid "Extra motor options"
2272 msgstr "Motorinnstillinger"
2273
2274 msgid "Extra start time to ignore inactivity sleeptimer"
2275 msgstr "Ekstra start tid til ignorering av inaktiv innsovings tidtaker"
2276
2277 msgid "F1/F3"
2278 msgstr ""
2279
2280 #
2281 msgid "FEC"
2282 msgstr "Feilkorreksjon FEC"
2283
2284 #
2285 msgid "FEC:"
2286 msgstr ""
2287
2288 msgid "FTA"
2289 msgstr ""
2290
2291 #
2292 msgid "Failed"
2293 msgstr "Feilet"
2294
2295 msgid "Failed to write /tmp/positionersetup.log: "
2296 msgstr "Kunne ikke skrive til /tmp/positionersetup.log:"
2297
2298 #
2299 #, python-format
2300 msgid "Fan %d"
2301 msgstr "Kjølevifte %d"
2302
2303 #
2304 #, python-format
2305 msgid "Fan %d PWM"
2306 msgstr "Kjølevifte %d PWM"
2307
2308 #
2309 #, python-format
2310 msgid "Fan %d voltage"
2311 msgstr "Kjølevifte %d Voltspenning"
2312
2313 #
2314 msgid "Fast"
2315 msgstr "Hurtig"
2316
2317 msgid "Fast DiSEqC"
2318 msgstr "Hurtig DiSEqC"
2319
2320 msgid "Fast Scan"
2321 msgstr "Hurtigsøk (hvis støttet av distributør)"
2322
2323 msgid "Fast epoch"
2324 msgstr "Hurtig epoch"
2325
2326 #
2327 msgid "Favourites"
2328 msgstr "Favorittliste"
2329
2330 msgid "File appears to be busy.\n"
2331 msgstr "Filen ser ut til å være opptatt.\n"
2332
2333 msgid "Final position at"
2334 msgstr "Siste posisjon ved"
2335
2336 msgid "Final position at index"
2337 msgstr "Siste posisjon i liste"
2338
2339 msgid "Fine movement"
2340 msgstr "Sakte bevegelse"
2341
2342 #
2343 msgid "Finished"
2344 msgstr "Ferdig"
2345
2346 msgid "Finished configuring your network"
2347 msgstr "Nettverksoppsettet er konfigurert"
2348
2349 msgid "Finished restarting your network"
2350 msgstr "Nettverket ble startet på nytt"
2351
2352 #
2353 msgid "Finnish"
2354 msgstr "Finsk"
2355
2356 msgid "Fixed"
2357 msgstr "Fastsatt"
2358
2359 msgid "Flash"
2360 msgstr "Flash"
2361
2362 #
2363 msgid "Flashing failed"
2364 msgstr "Flashing feilet"
2365
2366 msgid "Following tasks will be done after you press OK!"
2367 msgstr "Følgende oppgaver blir utført etter at OK tastes!"
2368
2369 #
2370 msgid "Format"
2371 msgstr "Format"
2372
2373 msgid "Forward volume keys"
2374 msgstr "Volumtaster opp"
2375
2376 #
2377 msgid "Frame size in full view"
2378 msgstr "Rammestørrelse i fullvisning"
2379
2380 #
2381 msgid "French"
2382 msgstr "Fransk"
2383
2384 #
2385 msgid "Frequency"
2386 msgstr "Frekvens"
2387
2388 #
2389 msgid "Frequency bands"
2390 msgstr "Frekvensbånd"
2391
2392 msgid "Frequency scan step size(khz)"
2393 msgstr "Frekvenssøk trinn størrelse(khz)"
2394
2395 #
2396 msgid "Frequency steps"
2397 msgstr "Frekvenstrinn"
2398
2399 #
2400 msgid "Frequency:"
2401 msgstr "Frekvens:"
2402
2403 #
2404 msgid "Fri"
2405 msgstr "Fre"
2406
2407 #
2408 msgid "Friday"
2409 msgstr "Fredag"
2410
2411 msgid "From :"
2412 msgstr "Fra:"
2413
2414 #
2415 #, python-format
2416 msgid "Frontprocessor version: %d"
2417 msgstr "Frontprosessor versjon: %d"
2418
2419 msgid "Full transparency"
2420 msgstr "Transparent"
2421
2422 msgid "Fulview resulution"
2423 msgstr "Fullskjermsoppløsning"
2424
2425 msgid "Function of OK button"
2426 msgstr "Funksjon for OK tast"
2427
2428 msgid "Further Options"
2429 msgstr "Flere innstillinger"
2430
2431 msgid ""
2432 "GUI needs a restart to apply a new skin\n"
2433 "Do you want to restart the GUI now?"
2434 msgstr ""
2435 "GUI må startes på nytt for aktivering av nytt skin\n"
2436 "Start på nytt nå?"
2437
2438 #
2439 msgid "Gateway"
2440 msgstr ""
2441
2442 msgid "General AC3 delay"
2443 msgstr "AC3 forsinkelse"
2444
2445 msgid "General PCM delay"
2446 msgstr "PCM forsinkelse"
2447
2448 #
2449 msgid "Genre"
2450 msgstr "Sjanger"
2451
2452 #
2453 msgid "German"
2454 msgstr "Tysk"
2455
2456 msgid "Get latest experimental image"
2457 msgstr "Last ned det nyeste beta operativsystemet"
2458
2459 msgid "Get latest release image"
2460 msgstr "Last ned det nyeste operativsystemet"
2461
2462 #
2463 msgid "Getting plugin information. Please wait..."
2464 msgstr "Henter informasjon om programtillegg. Vent litt..."
2465
2466 msgid "Go down the list"
2467 msgstr "Gå nedover listen"
2468
2469 msgid "Go to first movie or last item"
2470 msgstr "Gå til første film eller siste opptak"
2471
2472 msgid "Go to first movie or top of list"
2473 msgstr "Gå til første opptak eller øverst på listen"
2474
2475 #
2476 msgid "Go to first service"
2477 msgstr "Gå til første kanal"
2478
2479 #
2480 msgid "Go to last service"
2481 msgstr "Gå til siste kanal"
2482
2483 msgid "Go to next event"
2484 msgstr "Gå til neste program"
2485
2486 #
2487 msgid "Go to next page of service"
2488 msgstr "Gå til neste kanal side"
2489
2490 #
2491 msgid "Go to previous event"
2492 msgstr "Gå til forrige program"
2493
2494 #
2495 msgid "Go to previous page of service"
2496 msgstr "Gå til forrige kanal side"
2497
2498 msgid "Go up the list"
2499 msgstr "Gå oppover listen"
2500
2501 msgid "Goto"
2502 msgstr "Valg"
2503
2504 #
2505 msgid "Goto 0"
2506 msgstr "Gå til 0"
2507
2508 msgid "Goto :"
2509 msgstr "Gå til :"
2510
2511 msgid "Goto X"
2512 msgstr "Gå til X"
2513
2514 msgid "Goto index position"
2515 msgstr "Gå til startposisjon"
2516
2517 msgid "Goto next day of events"
2518 msgstr "Gå til neste dags program"
2519
2520 msgid "Goto next page of events"
2521 msgstr "Gå til neste programside"
2522
2523 #
2524 msgid "Goto position"
2525 msgstr "Gå til posisjon"
2526
2527 msgid "Goto previous day of events"
2528 msgstr "Gå til forrige dags program"
2529
2530 msgid "Goto previous page of events"
2531 msgstr "Gå til forrige programside"
2532
2533 #
2534 msgid "Goto primetime / now"
2535 msgstr "Gå til beste sendetid / nå"
2536
2537 msgid "Goto specific date/time"
2538 msgstr "Gå til en bestemt dato/tid"
2539
2540 msgid "GotoX calibration"
2541 msgstr "Gå til X kalibrering"
2542
2543 msgid "GraphMultiEpg Settings"
2544 msgstr "Grafisk full-EPG innstilling"
2545
2546 #
2547 msgid "Graphical Multi EPG"
2548 msgstr "Grafisk full-EPG"
2549
2550 #
2551 msgid "Greek"
2552 msgstr "Gresk"
2553
2554 #
2555 msgid "Green"
2556 msgstr "Grønn"
2557
2558 #
2559 msgid "Green boost"
2560 msgstr "Green boost"
2561
2562 msgid "Guard interval"
2563 msgstr "Guard interval"
2564
2565 msgid "HD list"
2566 msgstr "HD liste"
2567
2568 msgid "HD1100/et7x00/et8500"
2569 msgstr "\"HD1100/ET7x00/ET8500"
2570
2571 msgid "HD2400"
2572 msgstr ""
2573
2574 msgid "HDMI-CEC setup"
2575 msgstr "HDMI-CEC innstilling"
2576
2577 msgid "Handle standby from TV"
2578 msgstr "Håndtere 'slå av' fra TV"
2579
2580 msgid "Handle wakeup from TV"
2581 msgstr "Håndtere 'oppvåkning' fra TV"
2582
2583 msgid "Hard disk"
2584 msgstr "Disk"
2585
2586 msgid "Harddisk Setup"
2587 msgstr "Lagrings oppsett "
2588
2589 msgid "Hardware: "
2590 msgstr "Maskinvare:"
2591
2592 msgid "Hebrew"
2593 msgstr "Hebraisk"
2594
2595 msgid "Helps setting up your antenna"
2596 msgstr "Hjelp for antenne oppsett"
2597
2598 msgid "Hidden network"
2599 msgstr "Skjult nettverk"
2600
2601 #
2602 msgid "Hide known extensions"
2603 msgstr "Skjul kjente utvidelser"
2604
2605 msgid "Hide parentel locked services"
2606 msgstr "Skjul låste tjenester i foreldrekontroll"
2607
2608 #
2609 msgid "Hide player"
2610 msgstr "Skjul spiller"
2611
2612 msgid "Hierarchy info"
2613 msgstr "Hierarki info"
2614
2615 #
2616 msgid "Hierarchy information"
2617 msgstr "Hierarki informasjon"
2618
2619 #
2620 msgid "High bitrate support"
2621 msgstr "Høy bitrate støtte"
2622
2623 #
2624 msgid "History back"
2625 msgstr "Gjenopprett"
2626
2627 msgid "History next"
2628 msgstr "Historie neste"
2629
2630 msgid "Hold screen"
2631 msgstr "Hold skjermen"
2632
2633 msgid "Hold till locked"
2634 msgstr "Hold til låst"
2635
2636 msgid "Home"
2637 msgstr "Hjem"
2638
2639 #
2640 msgid "Horizontal"
2641 msgstr "Horisontal"
2642
2643 msgid "Horizontal turning speed"
2644 msgstr "Horisontal dreiehastighet"
2645
2646 #
2647 msgid "HotKey Setup"
2648 msgstr "Snarveistast innstilling"
2649
2650 msgid "Hotkey"
2651 msgstr "Snarveistast"
2652
2653 msgid "Hotkey Panic"
2654 msgstr "Snarveistast panikk"
2655
2656 #
2657 msgid "Hotkey Setup"
2658 msgstr "Snarveistast innstilling"
2659
2660 msgid "Hotkey zap"
2661 msgstr "Snarveistast zap"
2662
2663 #
2664 msgid "How many minutes do you want add to record?"
2665 msgstr "Hvor mange minutter skal legges til opptaket?"
2666
2667 #
2668 msgid "How many minutes do you want to record?"
2669 msgstr "Hvor mange minutter skal opptaket være på?"
2670
2671 #
2672 msgid "Hue"
2673 msgstr "Fargetone"
2674
2675 #
2676 msgid "Hungarian"
2677 msgstr "Ungarsk"
2678
2679 #
2680 msgid "IP address"
2681 msgstr "IP adresse"
2682
2683 #
2684 msgid "ISO file is too large for this filesystem!"
2685 msgstr "ISO-fil er for stor til dette filsystemet!"
2686
2687 #
2688 msgid "ISO path"
2689 msgstr "ISO bane"
2690
2691 msgid "Icons"
2692 msgstr "Framdriftsirkel"
2693
2694 msgid ""
2695 "If you see this, something is wrong with\n"
2696 "your scart connection. Press OK to return."
2697 msgstr ""
2698 "Hvis dette vises, er det noe galt med\n"
2699 "scart forbindelsen. Trykk OK for å fortsette."
2700
2701 msgid ""
2702 "If your TV has a brightness or contrast enhancement, disable it. If there is something called \"dynamic\", set it to standard. Adjust the backlight level to a value suiting your taste. Turn down contrast on your TV as much as possible.\n"
2703 "Then turn the brightness setting as low as possible, but make sure that the two lowermost shades of gray stay distinguishable.\n"
2704 "Do not care about the bright shades now. They will be set up in the next step.\n"
2705 "If you are happy with the result, press OK."
2706 msgstr ""
2707 "Har TV lysstyrke eller kontrastforbedring anbefales denne avslått. Finnes 'dynamisk' innstilling anbefales denne satt til standard. Juster baklys nivået til en innstilling som ser bra ut og bruk så lite kontrast som mulig.\n"
2708 "Still lysstyrken så lavt som mulig, men pass på at de to laveste grå nivåene kan skilles.\n"
2709 "Ikke ta hensyn til de lyse nivåene. De blir justert i neste trinn.\n"
2710 "Trykk OK for å fortsette."
2711
2712 msgid "Image: "
2713 msgstr "Operativsystem:"
2714
2715 msgid "Immediate shutdown"
2716 msgstr "Slå helt av"
2717
2718 #
2719 msgid "In order to record a timer, the TV was switched to the recording service!\n"
2720 msgstr "Et tidtakeropptak startet og TV kanalen skiftet over til opptaket!\n"
2721
2722 #
2723 msgid "In progress"
2724 msgstr "Pågår"
2725
2726 msgid "Inactivity Sleeptimer"
2727 msgstr "Inaktivitets tidtaker"
2728
2729 msgid "Incorrect type service for PiP!"
2730 msgstr "Ukorrekt tjeneste for PiP (Bilde i Bilde)"
2731
2732 #
2733 msgid "Increased voltage"
2734 msgstr "Økt spenning"
2735
2736 msgid "Index allocated:"
2737 msgstr "Innholdsfortegnelse tildelt:"
2738
2739 #
2740 msgid "Info"
2741 msgstr "Info"
2742
2743 #
2744 msgid "Information"
2745 msgstr "Informasjon"
2746
2747 #
2748 msgid "Init"
2749 msgstr "Igangsett"
2750
2751 #
2752 msgid "Initial location in new timers"
2753 msgstr "Plassering av nye tidtakere"
2754
2755 msgid "Initial lock ratio"
2756 msgstr "Nåværende låse forhold"
2757
2758 msgid "Initial signal quality"
2759 msgstr "Nåværende signal kvalitet"
2760
2761 msgid "Initial signal quality:"
2762 msgstr "Nåværende signal kvalitet:"
2763
2764 #
2765 msgid "Initialize"
2766 msgstr "Oppstarte"
2767
2768 msgid "Initializing storage device..."
2769 msgstr "Oppstarter lagringsenhet ..."
2770
2771 #
2772 msgid "Input"
2773 msgstr "Inngang"
2774
2775 msgid "Input device setup"
2776 msgstr "Enhetsinnstilling"
2777
2778 #
2779 msgid "Install"
2780 msgstr "Installer"
2781
2782 #
2783 msgid "Install channel list"
2784 msgstr "Installer kanalliste"
2785
2786 #
2787 msgid "Install extensions"
2788 msgstr "Installer utvidelser"
2789
2790 #
2791 msgid "Install extensions."
2792 msgstr "Installer utvidelser."
2793
2794 #
2795 msgid "Install local extension"
2796 msgstr "Installer lokal utvidelse"
2797
2798 msgid "Install picons on"
2799 msgstr "Installer kanallogo på"
2800
2801 #
2802 msgid "Install softcam"
2803 msgstr "Installer softcam"
2804
2805 msgid "Installation has completed."
2806 msgstr "Installasjonen er ferdig"
2807
2808 msgid "Installation or removal has completed."
2809 msgstr "Installasjonen/avinstalleringen er ferdig."
2810
2811 #
2812 msgid "Installed: "
2813 msgstr "Installert:"
2814
2815 #
2816 msgid "Installing"
2817 msgstr "Installerer"
2818
2819 #
2820 msgid "Instant record"
2821 msgstr "Direkte opptak"
2822
2823 #
2824 msgid "Instant recording location"
2825 msgstr "Plassering for direkteopptak"
2826
2827 #
2828 msgid "Instant recording..."
2829 msgstr "Direkte opptak..."
2830
2831 #
2832 msgid "Interface: "
2833 msgstr "Grensesnitt:"
2834
2835 #
2836 msgid "Intermediate"
2837 msgstr "Mellomnivå"
2838
2839 #
2840 msgid "Internal"
2841 msgstr "Intern"
2842
2843 #
2844 msgid "Internal flash"
2845 msgstr "Internt flash"
2846
2847 msgid "Internal hdd only"
2848 msgstr "Bare for intern hdd/ssd"
2849
2850 msgid "Interval between keys when repeating:"
2851 msgstr "Tidsintervall mellom  repeterende tastetrykk:"
2852
2853 #, python-format
2854 msgid "Invalid directory selected: %s"
2855 msgstr "Ugyldig mappe er valgt:%s"
2856
2857 #
2858 msgid "Invalid location"
2859 msgstr "Ugyldig plassering"
2860
2861 #
2862 msgid "Invalid transponder data"
2863 msgstr "Ugyldig transponder data"
2864
2865 msgid "Inversion"
2866 msgstr "Inversasjon"
2867
2868 msgid "Invert"
2869 msgstr "Vend"
2870
2871 #
2872 msgid "Ipkg"
2873 msgstr ""
2874
2875 msgid "Is this setting ok?"
2876 msgstr "Er denne innstilling OK?"
2877
2878 #
2879 msgid "Is this video mode ok?"
2880 msgstr "Er denne videoinnstilling OK?"
2881
2882 #
2883 msgid "Italian"
2884 msgstr "Italiensk"
2885
2886 msgid "Items per page "
2887 msgstr "Kanaler pr. side"
2888
2889 msgid "Items per page for list screen"
2890 msgstr "Kanaler pr. side på skjermmeny"
2891
2892 msgid "Jump to beginning of list"
2893 msgstr "Gå til begynnelse av listen"
2894
2895 #
2896 msgid "Jump to end of list"
2897 msgstr "Gå til slutten av listen"
2898
2899 #
2900 msgid "Jump to next marked position"
2901 msgstr "Gå til neste markerte posisjon"
2902
2903 #
2904 msgid "Jump to previous marked position"
2905 msgstr "Gå til forrige markerte posisjon"
2906
2907 #
2908 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, even if this breaks the aspect)
2909 msgid "Just scale"
2910 msgstr "Bare skaler"
2911
2912 #
2913 msgid "Keep service"
2914 msgstr "Behold kanal"
2915
2916 #
2917 msgid "Kernel version: "
2918 msgstr "Linuxkjerne versjon: "
2919
2920 #
2921 msgid "LAN adapter"
2922 msgstr "LAN nettverk"
2923
2924 msgid "LAN connection"
2925 msgstr "LAN oppkobling"
2926
2927 #
2928 msgid "LNB"
2929 msgstr ""
2930
2931 #
2932 msgid "Language"
2933 msgstr "Språkvalg"
2934
2935 #
2936 msgid "Language selection"
2937 msgstr "Språkvalg"
2938
2939 #
2940 msgid "Last config"
2941 msgstr "Siste innstilling"
2942
2943 #
2944 msgid "Last speed"
2945 msgstr "Siste hastighet"
2946
2947 msgid "Last upgrade: "
2948 msgstr "Siste oppdatering:"
2949
2950 msgid "Latest Commits"
2951 msgstr "Siste programvare"
2952
2953 #
2954 msgid "Latitude"
2955 msgstr "Breddegrad"
2956
2957 #
2958 msgid "Latvian"
2959 msgstr "Latvisk"
2960
2961 #
2962 msgid "Leave DVD player?"
2963 msgstr "Avslutte DVD spiller?"
2964
2965 #
2966 msgid "Left"
2967 msgstr "Venstre"
2968
2969 #
2970 msgid "Left from servicename"
2971 msgstr "Venstre for kanalnavn"
2972
2973 msgid "Leisure hobbies"
2974 msgstr "fritidssysler"
2975
2976 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on top/bottom) in doubt, keep english term.
2977 msgid "Letterbox"
2978 msgstr "Brevsprekkformat"
2979
2980 msgid "Letterbox zoom"
2981 msgstr "Brevsprekkformat forstørrelse"
2982
2983 #
2984 msgid "Limit east"
2985 msgstr "Østgrense"
2986
2987 #
2988 msgid "Limit west"
2989 msgstr "Vestgrense"
2990
2991 msgid "Limits cancelled"
2992 msgstr "Grenser kansellert"
2993
2994 msgid "Limits enabled"
2995 msgstr "Grenser aktivert"
2996
2997 #
2998 msgid "Limits off"
2999 msgstr "Grenser av"
3000
3001 #
3002 msgid "Limits on"
3003 msgstr "Grenser på"
3004
3005 msgid "Link quality:"
3006 msgstr "Signalstyrke:"
3007
3008 #
3009 msgid "Link:"
3010 msgstr "Signal:"
3011
3012 #
3013 msgid "Linked titles with a DVD menu"
3014 msgstr "Koblede navn med en DVD-meny"
3015
3016 msgid "List mode"
3017 msgstr "Vis liste"
3018
3019 #
3020 msgid "List of storage devices"
3021 msgstr "Liste over lagringsenheter"
3022
3023 msgid "List type"
3024 msgstr "Vis type"
3025
3026 #, python-format
3027 msgid "List version %d, found %d channel"
3028 msgid_plural "List version %d, found %d channels"
3029 msgstr[0] "Vis versjon %d, funnet %d kanal"
3030 msgstr[1] "Vis versjon %d, funnet %d kanaler"
3031
3032 #
3033 msgid "Listen to the radio..."
3034 msgstr "Lytt til radio..."
3035
3036 msgid "Lists reloaded!"
3037 msgstr "Lister omlastet"
3038
3039 #
3040 msgid "Lithuanian"
3041 msgstr "Litauisk"
3042
3043 #
3044 msgid "Load"
3045 msgstr "Last inn"
3046
3047 msgid "Load length of movies in movie list"
3048 msgstr "Last inn opptakslengden i opptaksliste"
3049
3050 #
3051 msgid "Load playlist"
3052 msgstr "Last inn opptaksliste"
3053
3054 #
3055 msgid "Local network"
3056 msgstr "Lokalt nettverk"
3057
3058 #
3059 msgid "Location"
3060 msgstr "Plasser"
3061
3062 #
3063 msgid "Location for instant recordings"
3064 msgstr "Plassering for direkte opptak"
3065
3066 msgid "Lock ratio"
3067 msgstr "Låsforhold"
3068
3069 #
3070 msgid "Lock:"
3071 msgstr "Lås:"
3072
3073 msgid "Log results to harddisk"
3074 msgstr "Lagre resultatene på lagringsenhet"
3075
3076 msgid "Long filenames"
3077 msgstr "Lange filnavn"
3078
3079 #
3080 msgid "Long key press"
3081 msgstr "Langt tastetrykk"
3082
3083 #
3084 msgid "Longitude"
3085 msgstr "Lengdegrad"
3086
3087 msgid "Loop through to"
3088 msgstr "Gjennomgang til"
3089
3090 msgid "Luxembourgish"
3091 msgstr "Luxemburgsk"
3092
3093 #
3094 msgid "MMC card"
3095 msgstr "MMC kort"
3096
3097 #
3098 msgid "Main menu"
3099 msgstr "Hovedmeny"
3100
3101 #
3102 msgid "Make this mark an 'in' point"
3103 msgstr "Gjør denne markør til et 'inn' punkt"
3104
3105 #
3106 msgid "Make this mark an 'out' point"
3107 msgstr "Gjør denne markør til et 'ut' punkt"
3108
3109 #
3110 msgid "Make this mark just a mark"
3111 msgstr "Gjør dette merke til bare et merke"
3112
3113 #
3114 msgid "Manage extensions"
3115 msgstr "Administrer utvidelser"
3116
3117 #
3118 msgid "Manage your receiver's software"
3119 msgstr "Administrer din mottakers programvare"
3120
3121 #
3122 msgid "Manual"
3123 msgstr "Manuell"
3124
3125 msgid "Manual Scan"
3126 msgstr "Manuelt søk"
3127
3128 #
3129 msgid "Manual transponder"
3130 msgstr "Manuell transponder"
3131
3132 #
3133 msgid "Manufacturer"
3134 msgstr "Produsent"
3135
3136 msgid "Mark service as dedicated 3D service"
3137 msgstr "velg denne kanal som dedikert 3D kanal"
3138
3139 #
3140 msgid "Max memory positions"
3141 msgstr "Maks antall minne-posisjoner"
3142
3143 msgid "Max. bitrate: "
3144 msgstr "Maksimal bithastighet:"
3145
3146 msgid "Maybe the reason that recording is currently running. Please stop the recording before trying to configure the positioner."
3147 msgstr "Kanskje årsaken er et pågående opptak.. Stopp opptaket før konfigurering av motor posisjonerer."
3148
3149 #
3150 msgid "Media player"
3151 msgstr "Mediespiller"
3152
3153 msgid "Media scanner"
3154 msgstr "Mediesøker"
3155
3156 #
3157 msgid "Medium is not a writeable DVD!"
3158 msgstr "Mediet er en ikke skrivbar DVD!"
3159
3160 #
3161 msgid "Medium is not empty!"
3162 msgstr "Mediet er ikke tomt!"
3163
3164 msgid "Memory"
3165 msgstr "Minne"
3166
3167 msgid "Memory Info"
3168 msgstr "Minne info"
3169
3170 msgid "Memory index"
3171 msgstr "Minne oversikt"
3172
3173 msgid "Menu"
3174 msgstr "Meny"
3175
3176 msgid "Message"
3177 msgstr "Beskjed"
3178
3179 #, python-format
3180 msgid "Minimum age %d years"
3181 msgstr "Minimumsalder %d år"
3182
3183 msgid "Minimum send interval"
3184 msgstr "Minimum sendings intervall"
3185
3186 msgid "Missing "
3187 msgstr "Savnet"
3188
3189 #
3190 msgctxt "Satellite configuration mode"
3191 msgid "Mode"
3192 msgstr "Type"
3193
3194 #
3195 msgctxt "Video output mode"
3196 msgid "Mode"
3197 msgstr "Type"
3198
3199 #
3200 msgid "Model: "
3201 msgstr "Modell:"
3202
3203 #
3204 msgid "Modulation"
3205 msgstr "Modulasjon"
3206
3207 #
3208 msgid "Mon"
3209 msgstr "Man"
3210
3211 #
3212 msgid "Mon-Fri"
3213 msgstr "Man-Fre"
3214
3215 #
3216 msgid "Monday"
3217 msgstr "Mandag"
3218
3219 #
3220 msgid "Mosquito noise reduction"
3221 msgstr "Moskito- støyreduksjon"
3222
3223 msgid "Motor command retries"
3224 msgstr "Motor kommando forsøker igjen"
3225
3226 msgid "Motor running timeout"
3227 msgstr "Motor kjører timeout"
3228
3229 msgid "Mount"
3230 msgstr "Monter"
3231
3232 msgid "Move"
3233 msgstr "Kjør"
3234
3235 msgid "Move PIP"
3236 msgstr "Flytt bilde i bilde"
3237
3238 #
3239 msgid "Move PiP to main picture"
3240 msgstr "Flytt PiP til hovedbilde"
3241
3242 #
3243 msgid "Move Picture in Picture"
3244 msgstr "Flytt PiP (bilde i bilde)"
3245
3246 #
3247 msgid "Move east"
3248 msgstr "Kjør østover"
3249
3250 msgid "Move to position X"
3251 msgstr "Flytt til posisjon X"
3252
3253 #
3254 msgid "Move west"
3255 msgstr "Kjør vestover"
3256
3257 msgid "Moved to position 0"
3258 msgstr "Flyttet til posisjon 0"
3259
3260 msgid "Moved to position at index"
3261 msgstr "Flyttet til startposisjon"
3262
3263 msgid "Movement"
3264 msgstr "Bevegelse"
3265
3266 msgid "Movie list configuration"
3267 msgstr "Innstilling for opptaksliste"
3268
3269 msgid "Movie location"
3270 msgstr "Plassering av opptak"
3271
3272 msgid "Movie selection"
3273 msgstr "Opptaksvalg"
3274
3275 msgid "Movie/Drama"
3276 msgstr "film/drama"
3277
3278 msgid "Moving"
3279 msgstr "Kjører"
3280
3281 msgid "Moving east ..."
3282 msgstr "Kjører østover..."
3283
3284 msgid "Moving to position"
3285 msgstr "Kjører til posisjon"
3286
3287 msgid "Moving west ..."
3288 msgstr "Kjører vestover..."
3289
3290 #
3291 msgid "Multi EPG"
3292 msgstr ""
3293
3294 msgid "Multi channel downmix"
3295 msgstr "Nedskalering av flerkanals lyd"
3296
3297 #
3298 msgid "Multimedia"
3299 msgstr ""
3300
3301 #
3302 msgid "Multiple service support"
3303 msgstr "Flerkanal støtte"
3304
3305 msgid "Multiplex"
3306 msgstr "Multiplex"
3307
3308 #
3309 msgid "Multisat"
3310 msgstr "Alle satellitt posisjoner"
3311
3312 msgid "Multisat all select"
3313 msgstr "Alle satellitt posisjoner egendefinert valg"
3314
3315 msgid "Music/Ballet/Dance"
3316 msgstr "musikk/ballett/dans"
3317
3318 msgid "N/A"
3319 msgstr "Ikke/aktuelt"
3320
3321 msgid "NFI image flashing"
3322 msgstr "NFI programvare installasjon"
3323
3324 #
3325 msgid "NFI image flashing completed. Press Yellow to Reboot!"
3326 msgstr "NFI programvare installasjon er ferdig. Trykk Gul tast for å starte på nytt!"
3327
3328 msgid "NIM"
3329 msgstr "Tuner"
3330
3331 #
3332 msgid "NTSC"
3333 msgstr "NTSC"
3334
3335 #
3336 msgid "Name"
3337 msgstr "Navn"
3338
3339 #
3340 msgid "Nameserver"
3341 msgstr "Navneserver"
3342
3343 #
3344 #, python-format
3345 msgid "Nameserver %d"
3346 msgstr "Navneserver %d"
3347
3348 #
3349 msgid "Nameserver settings"
3350 msgstr "Navneserver innstillinger"
3351
3352 msgid "Namespace"
3353 msgstr "Navneområde"
3354
3355 #
3356 msgid "Netmask"
3357 msgstr "Nettverksmaske"
3358
3359 #
3360 msgid "Network"
3361 msgstr "Nettverks innstilling"
3362
3363 msgid "Network ID"
3364 msgstr "Nettverks ID"
3365
3366 #
3367 msgid "Network mount"
3368 msgstr "Nettverks mount"
3369
3370 #
3371 #, python-format
3372 msgid "Network mount %s"
3373 msgstr "Nettverks mount %s"
3374
3375 msgid "Network name (SSID)"
3376 msgstr "Nettverksnavn (SSID)"
3377
3378 msgid "Network scan"
3379 msgstr "Nettverkssøk"
3380
3381 #
3382 msgid "Network test"
3383 msgstr "Nettverkstest"
3384
3385 msgid "Network test: "
3386 msgstr "Nettverkstest:"
3387
3388 #
3389 msgid "Network wizard"
3390 msgstr "Nettverksveiviser"
3391
3392 #
3393 msgid "Network:"
3394 msgstr "Nettverk:"
3395
3396 #
3397 msgid "New"
3398 msgstr "Ny"
3399
3400 #
3401 msgid "New version:"
3402 msgstr "Ny versjon:"
3403
3404 msgid "News Current Affairs"
3405 msgstr "Nyheter aktuelle saker"
3406
3407 msgctxt "button label, 'next screen'"
3408 msgid "Next"
3409 msgstr "Neste"
3410
3411 msgctxt "now/next: 'next' event label"
3412 msgid "Next"
3413 msgstr "Neste"
3414
3415 #
3416 msgid "No"
3417 msgstr "Nei"
3418
3419 #
3420 msgid "No (supported) DVDROM found!"
3421 msgstr "Ingen (støttet) DVD-ROM funnet!"
3422
3423 #
3424 msgid "No Connection"
3425 msgstr "Ingen forbindelse"
3426
3427 msgid "No HDD found or HDD not initialized!"
3428 msgstr ""
3429 "Ingen hdd/ssd er funnet eller\n"
3430 "hdd/ssd er ikke klargjort!"
3431
3432 msgid "No age block"
3433 msgstr "Ingen aldersgrense"
3434
3435 msgid "No cable tuner found!"
3436 msgstr "Ingen kabel-TV tuner er funnet!"
3437
3438 #
3439 msgid ""
3440 "No data on transponder!\n"
3441 "(Timeout reading PAT)"
3442 msgstr ""
3443 "Ingen data på transponder!\n"
3444 "(Tidsavbrudd ved lesing av PAT)"
3445
3446 msgid "No delay"
3447 msgstr "Ingen forsinkelse"
3448
3449 #
3450 msgid "No description available."
3451 msgstr "Ingen forklaring er tilgjengelig."
3452
3453 #
3454 msgid "No details for this image file"
3455 msgstr "Ingen detaljer for denne bilde fil"
3456
3457 #
3458 msgid "No displayable files on this medium found!"
3459 msgstr "Ingen visbare filer på dette mediet funnet!"
3460
3461 #
3462 msgid "No event info found, recording indefinitely."
3463 msgstr "Ingen kanalinfo er funnet, tar opp på ubestemt tid."
3464
3465 msgid "No fast winding possible yet.. but you can use the number buttons to skip forward/backward!"
3466 msgstr "Ingen hurtigspoling er mulig nå .. men talltastene kan brukes til å hoppe framover/bakover!"
3467
3468 msgid "No free index available"
3469 msgstr "Ingen innholdsfortegnelse er tilgjengelig"
3470
3471 #
3472 msgid "No free tuner!"
3473 msgstr "Ingen ledig tuner!"
3474
3475 #
3476 msgid "No network connection available."
3477 msgstr "Ingen nettverksforbindelse er tilgjengelig."
3478
3479 #
3480 msgid "No networks found"
3481 msgstr "Ingen nettverk ble funnet"
3482
3483 #
3484 msgid "No new plugins found"
3485 msgstr "Ingen nye programtillegg ble funnet"
3486
3487 #
3488 msgid "No positioner capable frontend found."
3489 msgstr "Ingen brukbar posisjon ble funnet."
3490
3491 #
3492 msgid "No priority"
3493 msgstr "Ikke prioritert"
3494
3495 msgid "No satellite, terrestrial or cable tuner is configured. Please check your tuner setup."
3496 msgstr "Ingen satellitt, bakkenett eller kabel-TV tuner er stilt inn. Se gjennom tuner innstillingene."
3497
3498 #
3499 msgid "No service"
3500 msgstr "Ingen kanal"
3501
3502 msgid "No services/providers selected"
3503 msgstr "Ingen kanaler/distributører er valgt"
3504
3505 #
3506 msgid "No standby"
3507 msgstr "Ingen standby"
3508
3509 msgid "No suitable sat tuner found!"
3510 msgstr "Ingen passende sat tuner ble funnet!"
3511
3512 msgid "No tags are set on these movies."
3513 msgstr "Ingen tagger er satt på disse opptakene."
3514
3515 #
3516 msgid "No timeout"
3517 msgstr "Kontinuerlig"
3518
3519 #
3520 msgid "No to all"
3521 msgstr "Nei til alle"
3522
3523 msgid "No transparency"
3524 msgstr "Ikke transparent"
3525
3526 msgid "No tuner is configured for use with a diseqc positioner!"
3527 msgstr "Tuner er ikke innstilt for DiSEqC ver. 1.2 motorstyring!"
3528
3529 msgid ""
3530 "No tuner is enabled!\n"
3531 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
3532 msgstr ""
3533 "Ingen tuner er aktivert!\n"
3534 "Vennligst still inn tuner før kanalsøk starter."
3535
3536 msgid "No updates available"
3537 msgstr "Det finnes ingen nye oppdateringer"
3538
3539 msgid "No updates available. Please try again later."
3540 msgstr "Det finnes ingen nye oppdateringer. Prøv igjen senere."
3541
3542 msgid "No wireless networks found! Searching..."
3543 msgstr "Ingen trådløse nettverk ble funnet! Søker..."
3544
3545 msgid ""
3546 "No working local network adapter found.\n"
3547 "Please verify that you have attached a network cable and your network is configured correctly."
3548 msgstr ""
3549 "Finner ikke noe nettverk.\n"
3550 "Kontroller at nettverkskabelen er koblet til og at innstillingene er satt opp riktig."
3551
3552 #
3553 msgid ""
3554 "No working wireless network adapter found.\n"
3555 "Please verify that you have attached a compatible WLAN device and your network is configured correctly."
3556 msgstr ""
3557 "Finner ikke noe trådløst nettverk.\n"
3558 "Kontroller at WLAN nettverket er kompatibelt og at innstillingene er satt opp riktig."
3559
3560 #
3561 msgid ""
3562 "No working wireless network interface found.\n"
3563 " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable your local network interface."
3564 msgstr ""
3565 "Finner ikke noe trådløst nettverk.\n"
3566 " Kontroller at WLAN nettverket er kompatibelt og aktiver ditt lokale nettverk."
3567
3568 msgid "No, but restart from begin"
3569 msgstr "Nei, men start på nytt"
3570
3571 msgid "No, except Wakeup timer"
3572 msgstr "Nei, unntatt vekkingstidtaker"
3573
3574 msgid "No, never"
3575 msgstr "Nei, aldri"
3576
3577 #
3578 msgid "None"
3579 msgstr "Ingen"
3580
3581 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, with stretching the left/right)
3582 msgid "Nonlinear"
3583 msgstr "Ikke lineær"
3584
3585 msgid "Normal mode"
3586 msgstr "Normal modus"
3587
3588 #
3589 msgid "North"
3590 msgstr "Nord"
3591
3592 #
3593 msgid "Norwegian"
3594 msgstr "Norsk"
3595
3596 #
3597 msgid "Not Defined"
3598 msgstr "Ikke definert"
3599
3600 msgid "Not associated"
3601 msgstr "Ikke tilknyttet"
3602
3603 #
3604 msgid "Not configured"
3605 msgstr "Ikke konfigurert"
3606
3607 #, python-format
3608 msgid "Not enough disk space. Please free up some disk space and try again. (%d MB required, %d MB available)"
3609 msgstr "Ikke nok diskplass. Frigjør litt diskplass og prøv på nytt. (%d MB nødvendig, %d MB tilgjengelig)"
3610
3611 msgid "Note: when enabled, and you do want standby mode after wake up, set option 'Startup to Standby' as 'No, except Wakeup timer'."
3612 msgstr "NB: Når dette er på, og det ønskes 'avslått' modus etter vekking. Bruk valget 'Slå på til Standby' som 'Nei, unntatt vekkingstidtaker'."
3613
3614 #
3615 msgid "Nothing connected"
3616 msgstr "Ikke noe er tilkoblet"
3617
3618 msgid ""
3619 "Nothing to scan!\n"
3620 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
3621 msgstr ""
3622 "Ikke noe å søke!\n"
3623 "Vennligst still inn tuner før søking etter kanaler."
3624
3625 msgid "Now"
3626 msgstr "Nå"
3627
3628 msgctxt "now/next: 'now' event label"
3629 msgid "Now"
3630 msgstr "Nå"
3631
3632 msgid "Now, use the contrast setting to turn up the brightness of the background as much as possible, but make sure that you can still see the difference between the two brightest levels of shades.If you have done that, press OK."
3633 msgstr "Bruk kontrast innstilling i TV meny for å justere opp lysstyrken så mye som mulig. Pass på at det kan skilles mellom de to lyseste skyggenivåene. Trykk OK for å fortsette."
3634
3635 #
3636 msgid "OK"
3637 msgstr ""
3638
3639 msgid "ONID"
3640 msgstr ""
3641
3642 msgid "OSD 3D setup"
3643 msgstr "OSD 3D innstilling"
3644
3645 msgid "OSD name request"
3646 msgstr "OSD navn forespørsel"
3647
3648 #
3649 msgid "OSD position setup"
3650 msgstr "OSD posisjons oppsett"
3651
3652 msgid "OSD transparency"
3653 msgstr "OSD transparent"
3654
3655 #
3656 msgid "Off"
3657 msgstr "Av"
3658
3659 msgid "Ok"
3660 msgstr ""
3661
3662 #
3663 msgid "On"
3664 msgstr "På"
3665
3666 msgid "On end of movie"
3667 msgstr "På slutten av filmen"
3668
3669 msgid "On end of movie (as menu)"
3670 msgstr "På slutten av filmen"
3671
3672 #
3673 msgid "One"
3674 msgstr "En"
3675
3676 #
3677 msgid "Only extensions."
3678 msgstr "Bare utvidelser."
3679
3680 msgid "Only free scan"
3681 msgstr "Søk kun etter ukodete kanaler"
3682
3683 msgid "Only on startup"
3684 msgstr "Bare ved oppstart"
3685
3686 #
3687 msgid "Open select location"
3688 msgstr "Åpne valg lokasjon"
3689
3690 msgid "Open select location as timer name"
3691 msgstr "Åpne valg lokasjon som tidtaker navn"
3692
3693 #
3694 msgid "Open service list"
3695 msgstr "Åpne kanalliste"
3696
3697 #
3698 msgid "Open setup tuner "
3699 msgstr "Åpne oppsettstuner"
3700
3701 msgid "Open the movie list"
3702 msgstr "Åpne opptaksliste"
3703
3704 #
3705 msgid "Options disable timer"
3706 msgstr "Valgbar deaktiverings tidtaker"
3707
3708 msgid "Orbital position"
3709 msgstr "Satellittposisjon"
3710
3711 msgid "Original"
3712 msgstr "Original"
3713
3714 msgid "Other"
3715 msgstr "Annen"
3716
3717 msgid "Output"
3718 msgstr "Utgang"
3719
3720 msgid "Overwrite configuration files during software upgrade?"
3721 msgstr "Overskrive konfigurerte filer under programvareoppdateringen?"
3722
3723 #
3724 msgid "Overwrite configuration files?"
3725 msgstr "Overskrive innstilte filer?"
3726
3727 #
3728 msgid "PAL"
3729 msgstr ""
3730
3731 msgid "PCR PID"
3732 msgstr ""
3733
3734 msgid "PDC"
3735 msgstr ""
3736
3737 #
3738 msgid "PIDs"
3739 msgstr ""
3740
3741 msgid "PLP ID"
3742 msgstr ""
3743
3744 msgid "PMT PID"
3745 msgstr ""
3746
3747 #
3748 msgid "PPanel"
3749 msgstr "PPanel"
3750
3751 #
3752 msgid "Package list update"
3753 msgstr "Oppdaterer programvare"
3754
3755 #
3756 msgid "Packages to update"
3757 msgstr "Pakker til oppdatering"
3758
3759 msgid "Packet management"
3760 msgstr "Velg programpakker"
3761
3762 msgid "Packet manager"
3763 msgstr "Pakkeforvalter"
3764
3765 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: cropped content on left/right) in doubt, keep english term
3766 msgid "Pan&scan"
3767 msgstr "Bredde reduksjon"
3768
3769 msgid "Panic to"
3770 msgstr "Panikk til"
3771
3772 msgid "Parent directory"
3773 msgstr "Overordnet katalog"
3774
3775 #
3776 msgid "Parental control"
3777 msgstr "Foreldrekontroll"
3778
3779 #
3780 msgid "Parental control setup"
3781 msgstr "Foreldrekontroll oppsett"
3782
3783 #
3784 msgid "Pause"
3785 msgstr ""
3786
3787 msgid "Pause movie at end"
3788 msgstr "Stopp opptak ved slutt"
3789
3790 #
3791 msgid "Pause playback"
3792 msgstr "Pause avspilling"
3793
3794 #
3795 msgid "Pauze/Continue playback"
3796 msgstr "Pause/fortsett avspillingen"
3797
3798 msgid "Percentage left"
3799 msgstr "Prosent venstre"
3800
3801 #
3802 msgid "Percentage right"
3803 msgstr "Prosent høyre"
3804
3805 msgid "Permanently delete all recordings in the trash can?"
3806 msgstr "Permanent slette alle opptak som ligger i papirkurven?"
3807
3808 msgid "Permanently remove all deleted items"
3809 msgstr "Permanent fjerne alle slettede elementer"
3810
3811 msgid "Persian"
3812 msgstr "Persisk"
3813
3814 msgid "Picon"
3815 msgstr "kanallogo"
3816
3817 msgid "Picon and service name"
3818 msgstr "Kanallogo og kanalnavn"
3819
3820 #
3821 msgid "Picture player"
3822 msgstr "Bildeviser"
3823
3824 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on left/right) in doubt, keep english term.
3825 msgid "Pillarbox"
3826 msgstr "Sorte kanter"
3827
3828 #
3829 msgid "Pilot"
3830 msgstr ""
3831
3832 #
3833 msgid "Play"
3834 msgstr "Spill av"
3835
3836 #
3837 msgid "Play DVD"
3838 msgstr "Spill DVD"
3839
3840 msgid "Play audio in background"
3841 msgstr "Spill av lyd i bakgrunnen"
3842
3843 msgid "Play audio-CD..."
3844 msgstr "Spill av lyd CD..."
3845
3846 msgid "Play back media files"
3847 msgstr "Spill av mediefiler"
3848
3849 #
3850 msgid "Play entry"
3851 msgstr "Spilloppføring"
3852
3853 #
3854 msgid "Play from next mark or playlist entry"
3855 msgstr "Spill fra neste markør i spilliste"
3856
3857 #
3858 msgid "Play from previous mark or playlist entry"
3859 msgstr "Spill fra siste markør i spilliste"
3860
3861 msgid "Play music..."
3862 msgstr "Spill musikk..."
3863
3864 msgid "Play next"
3865 msgstr "Spill neste"
3866
3867 msgid "Play next (return to movie list)"
3868 msgstr "Spill neste (gå tilbake til spilliste)"
3869
3870 msgid "Play next (return to previous service)"
3871 msgstr "Spill neste (gå tilbake til siste kanal)"
3872
3873 msgid "Play previous"
3874 msgstr "Spill siste"
3875
3876 msgid "Play recorded movies..."
3877 msgstr "Spill av opptak..."
3878
3879 #
3880 msgid "Please add titles to the compilation."
3881 msgstr "Legg til en tittel i samlingen."
3882
3883 #
3884 msgid "Please change recording endtime"
3885 msgstr "Endre sluttid for opptaket"
3886
3887 #
3888 msgid "Please check your network settings!"
3889 msgstr "Kontroller nettverks innstillingene!"
3890
3891 #
3892 msgid "Please choose an extension..."
3893 msgstr "Velg en utvidelse..."
3894
3895 #
3896 msgid "Please do not change any values unless you know what you are doing!"
3897 msgstr "Ikke endre disse verdiene uten å være sikker!"
3898
3899 #
3900 msgid "Please enter a name for the new bouquet"
3901 msgstr "Sett navn på den nye kanallisten"
3902
3903 #
3904 msgid "Please enter a name for the new marker"
3905 msgstr "Sett navn på den nye markøren"
3906
3907 #
3908 msgid "Please enter a new filename"
3909 msgstr "Sett nytt navn på filen"
3910
3911 #
3912 msgid "Please enter filename (empty = use current date)"
3913 msgstr "Sett navn på filen (tomt = brukes dagens dato)"
3914
3915 msgid "Please enter name of the new directory"
3916 msgstr "Sett navn på den nye mappen"
3917
3918 #
3919 msgid "Please enter new description:"
3920 msgstr "Sett inn ny beskrivelse:"
3921
3922 #
3923 msgid "Please enter new name:"
3924 msgstr "Tast inn nytt navn:"
3925
3926 msgid "Please enter the correct pin code"
3927 msgstr "Tast inn den riktige PIN kode"
3928
3929 msgid "Please enter the new PIN code"
3930 msgstr "Tast inn den nye PIN koden"
3931
3932 msgid "Please enter the old PIN code"
3933 msgstr "Tast inn den gamle PIN koden"
3934
3935 msgid "Please note that the previously selected media could not be accessed and therefore the default directory is being used instead."
3936 msgstr "Vær oppmerksom at det tidligere valgte medie ikke kan brukes og derfor velges standard mappe."
3937
3938 msgid "Please press OK to continue."
3939 msgstr "Trykk OK for å fortsette."
3940
3941 msgid "Please re-enter the new PIN code"
3942 msgstr "Tast inn den nye PIN koden på nytt"
3943
3944 #
3945 msgid "Please select a playlist to delete..."
3946 msgstr "Velg opptaksliste som skal slettes..."
3947
3948 #
3949 msgid "Please select a playlist..."
3950 msgstr "Velg en opptaksliste..."
3951
3952 #
3953 msgid "Please select a sub service..."
3954 msgstr "Velg en underkanal/tjeneste..."
3955
3956 #
3957 msgid "Please select a subservice to record..."
3958 msgstr "Velg en underkanal/tjeneste til opptak..."
3959
3960 #
3961 msgid "Please select a subservice..."
3962 msgstr "Velg en underkanal/tjeneste..."
3963
3964 msgid "Please select an NFI file and press green key to flash!"
3965 msgstr "Velg en NFI fil og trykk grønn tast for å flashe!"
3966
3967 msgid "Please select medium to be scanned"
3968 msgstr "Velg medium som skal skannes"
3969
3970 #
3971 msgid "Please select medium to use as backup location"
3972 msgstr "Velg medium for lagring av sikkerhetskopi"
3973
3974 #
3975 msgid "Please select tag to filter..."
3976 msgstr "Velg navn til filter..."
3977
3978 msgid "Please select the movie path..."
3979 msgstr "Velg sti for lagring av opptak..."
3980
3981 msgid ""
3982 "Please use direction keys to move the PiP window.\n"
3983 "Press Bouquet +/- to resize the window.\n"
3984 "Press OK to go back to the TV mode or EXIT to cancel the moving."
3985 msgstr ""
3986 "Bruk piltastene for å flytte PiP vinduet.\n"
3987 "Trykk CH +/- for å endre vindustørrelse.\n"
3988 "Trykk OK for tilbake til TV eller EXIT for ikke å flytte."
3989
3990 msgid "Please use the UP and DOWN keys to select your language. Afterwards press the OK button."
3991 msgstr "Bruk OPP og NED tastene for å velge språk. Trykk OK for å velge."
3992
3993 #
3994 msgid "Please wait"
3995 msgstr "Vent litt"
3996
3997 #
3998 msgid "Please wait (downloading channel list)"
3999 msgstr "Vent litt (laster ned kanalliste)"
4000
4001 #
4002 msgid "Please wait (downloading softcam)"
4003 msgstr "Vent litt (laster ned softcam)"
4004
4005 #
4006 msgid "Please wait (updating packages)"
4007 msgstr "Vent litt (oppdaterer pakker)"
4008
4009 #
4010 msgid "Please wait for activation of your network configuration..."
4011 msgstr "Vent litt, aktiverer nettverks konfigurasjonen..."
4012
4013 msgid "Please wait while scanning is in progress..."
4014 msgstr "Vent litt mens søking pågår..."
4015
4016 #
4017 msgid "Please wait while we configure your network..."
4018 msgstr "Vent litt mens nettverket konfigureres..."
4019
4020 #
4021 msgid "Please wait while we prepare your network interfaces..."
4022 msgstr "Vent litt mens nettverkskortet blir klargjort..."
4023
4024 #
4025 msgid "Please wait while we test your network..."
4026 msgstr "Vent litt mens vi tester nettverket..."
4027
4028 msgid "Please wait while your network is restarting..."
4029 msgstr "Vent litt mens nettverket starter på nytt ..."
4030
4031 #
4032 msgid "Please wait..."
4033 msgstr "Vent litt..."
4034
4035 #
4036 msgid "Please wait... Loading list..."
4037 msgstr "Vent litt... Henter liste..."
4038
4039 #
4040 msgid "Plugin Browser"
4041 msgstr "Programtillegg"
4042
4043 msgid "Plugin manager activity information"
4044 msgstr "Aktivitets informasjon for programtillegg"
4045
4046 msgid "Plugin manager help"
4047 msgstr "Hjelp for programtillegg"
4048
4049 msgid "Polarisation"
4050 msgstr "Polarisasjon"
4051
4052 #
4053 msgid "Polarization"
4054 msgstr "Polarisasjon"
4055
4056 #
4057 msgid "Polish"
4058 msgstr "Polsk"
4059
4060 #
4061 msgid "Port A"
4062 msgstr "Inngang A"
4063
4064 #
4065 msgid "Port B"
4066 msgstr "Inngang  B"
4067
4068 #
4069 msgid "Port C"
4070 msgstr "Inngang  C"
4071
4072 #
4073 msgid "Port D"
4074 msgstr "Inngang  D"
4075
4076 #
4077 msgid "Portuguese"
4078 msgstr "Portugisisk"
4079
4080 msgid "Position stored at index"
4081 msgstr "Posisjon lagret i tabell"
4082
4083 #
4084 msgid "Positioner"
4085 msgstr "Motor"
4086
4087 msgid "Positioner (selecting satellites)"
4088 msgstr "Posisjonerer (satellitt velger)"
4089
4090 #
4091 msgid "Positioner setup"
4092 msgstr "Motoroppsett"
4093
4094 #
4095 msgid "Positioner setup log"
4096 msgstr "Posisjonerers oppsetts logg"
4097
4098 msgid "Power threshold in mA"
4099 msgstr "Strømverdi i mA"
4100
4101 #
4102 msgid "Predefined transponder"
4103 msgstr "Forhåndsbestemt transponder"
4104
4105 msgid "Prepare another USB stick for image flashing"
4106 msgstr "Forbered en USB minnepinne til installasjon av operativsystem"
4107
4108 #
4109 msgid "Preparing... Please wait"
4110 msgstr "Forbereder.. Vent litt"
4111
4112 msgid "Press '0' to toggle PiP mode"
4113 msgstr "Trykk '0' for å gå til neste PiP modus"
4114
4115 msgid "Press INFO on your remote control for additional information."
4116 msgstr "Trykk INFO på fjernkontrollen for ytterligere informasjon."
4117
4118 msgid "Press MENU on your remote control for additional options."
4119 msgstr "Trykk på MENU på fjernkontrollen for flere alternativer."
4120
4121 msgid "Press OK and configure the days and times wakeup receiver from deep standby mode."
4122 msgstr "Trykk OK og still inn dag og tid for vekking av mottaker i 'helt avslått' modus."
4123
4124 msgid "Press OK on your remote control to continue."
4125 msgstr "Trykk OK for å fortsette."
4126
4127 msgid "Press OK to activate the selected skin."
4128 msgstr "Trykk OK for å ta i bruk det valgte skin."
4129
4130 msgid "Press OK to activate the settings."
4131 msgstr "Trykk OK for å aktivere instillingene."
4132
4133 msgid "Press OK to edit the settings."
4134 msgstr "Trykk OK for å endre innstillinger."
4135
4136 #, python-format
4137 msgid "Press OK to get further details for %s"
4138 msgstr "Trykk OK for å få ytterligere detaljer for %s"
4139
4140 msgid "Press OK to scan"
4141 msgstr "Trykk OK for søk."
4142
4143 msgid "Press OK to select a provider."
4144 msgstr "Trykk OK for valg av distributør ."
4145
4146 msgid "Press OK to select satellites"
4147 msgstr "Trykk OK for valg av leverandører"
4148
4149 msgid "Press OK to select/deselect a CAId."
4150 msgstr "Trykk OK for velg/fjern en CAId."
4151
4152 msgid "Press OK to start the scan"
4153 msgstr "Trykk OK og start søk"
4154
4155 msgid "Press OK to toggle the selection"
4156 msgstr "Trykk OK for veksle valg"
4157
4158 msgid "Press OK to toggle the selection."
4159 msgstr "Trykk OK for veksle valg."
4160
4161 msgid "Press OK, save and exit..."
4162 msgstr "Trykk OK, lagre og avslutt..."
4163
4164 msgid "Press yellow to set this interface as default interface."
4165 msgstr "Trykk gul for å velge dette som standard grensesnitt."
4166
4167 msgctxt "button label, 'previous screen'"
4168 msgid "Prev"
4169 msgstr "Forrige"
4170
4171 #
4172 msgid "Preview"
4173 msgstr "Forhåndsvisning"
4174
4175 #
4176 msgid "Preview menu"
4177 msgstr "Forhåndsvisnings meny"
4178
4179 msgid "Preview selected channel"
4180 msgstr "Forhåndsvis valgt kanal"
4181
4182 #
4183 msgid "Primary DNS"
4184 msgstr "Primær DNS"
4185
4186 #
4187 msgid "Prime time"
4188 msgstr "Beste sendetid"
4189
4190 #
4191 msgid "PrimeTime"
4192 msgstr "Beste sendetid"
4193
4194 #
4195 msgid "Priority"
4196 msgstr "Prioritet"
4197
4198 #
4199 msgid "Process"
4200 msgstr "Prossess"
4201
4202 msgid "Progress"
4203 msgstr "Stor framdriftsbar"
4204
4205 msgid "Progress bar left"
4206 msgstr "Framdriftslinje venstre"
4207
4208 msgid "Progress bar right"
4209 msgstr "Framdriftslinje høyre"
4210
4211 #
4212 msgid "Properties of current title"
4213 msgstr "Egenskaper for gjeldende navn"
4214
4215 #
4216 msgid "Protect Screens"
4217 msgstr "Beskytt skjermer"
4218
4219 msgid "Protect configuration"
4220 msgstr "Beskytt innstilling"
4221
4222 #
4223 msgid "Protect context menus"
4224 msgstr "Beskytt sammenhengende menyer"
4225
4226 #
4227 msgid "Protect main menu"
4228 msgstr "Beskytt hovedmeny"
4229
4230 msgid "Protect manufacturer reset screen"
4231 msgstr "Beskytt produsentens oppstarts skjermbilde"
4232
4233 msgid "Protect movie list"
4234 msgstr "Beskytt opptaksliste"
4235
4236 #
4237 msgid "Protect on epg age"
4238 msgstr "Beskytt på epg alder"
4239
4240 #
4241 msgid "Protect plugin browser"
4242 msgstr "Beskytt programtillegg leser"
4243
4244 #
4245 msgid "Protect services"
4246 msgstr "Beskytt kanaler"
4247
4248 msgid "Protect software update screen"
4249 msgstr "Beskytt programvare oppdaterings skjerm"
4250
4251 #
4252 msgid "Protect standby menu"
4253 msgstr "Beskytt standby meny"
4254
4255 #
4256 msgid "Protect timer menu"
4257 msgstr "Beskytt tidtaker meny"
4258
4259 #
4260 msgid "Provider"
4261 msgstr "Distributørliste"
4262
4263 msgid "Provider to scan"
4264 msgstr "Søk etter distributør"
4265
4266 #
4267 msgid "Providers"
4268 msgstr "Distributører"
4269
4270 msgid "Put TV in standby"
4271 msgstr "Slå av TV"
4272
4273 msgid "Put receiver in standby"
4274 msgstr "Slå av mottakeren"
4275
4276 msgid "Python frontend for /tmp/mmi.socket"
4277 msgstr "Python grensesnitt for /tmp/mmi.kontakt"
4278
4279 #
4280 msgid "Python version: "
4281 msgstr "Python versjon: "
4282
4283 #
4284 msgid "Question"
4285 msgstr "Spørsmål"
4286
4287 #
4288 msgid "Quick"
4289 msgstr "Hurtig"
4290
4291 #
4292 msgid "Quick zap"
4293 msgstr "Hurtig bytte"
4294
4295 #
4296 msgid "RGB"
4297 msgstr "RGB"
4298
4299 #
4300 msgid "Ram disk"
4301 msgstr ""
4302
4303 #
4304 msgid "Random"
4305 msgstr "Tilfeldig"
4306
4307 #, python-format
4308 msgid "Rating defined by broadcaster - %d"
4309 msgstr "Rangering definert av kringkasteren -%d"
4310
4311 msgid "Rating undefined"
4312 msgstr "Rangering udefinert"
4313
4314 #
4315 msgid "Really close without saving settings?"
4316 msgstr "Lukke uten å lagre innstillinger?"
4317
4318 #
4319 msgid "Really delete done timers?"
4320 msgstr "Skal ferdige tidtakere slettes?"
4321
4322 #
4323 msgid "Really exit the subservices quickzap?"
4324 msgstr "Skal hurtigzapp i underkanaler/tjenester avsluttes?"
4325
4326 #
4327 msgid "Really reboot now?"
4328 msgstr "Start på nytt nå?"
4329
4330 msgid "Really restart now?"
4331 msgstr "Start på nytt nå?"
4332
4333 msgid "Really shutdown now?"
4334 msgstr "Slå av nå?"
4335
4336 #
4337 #, python-format
4338 msgid "Really store at index %2d for current position?"
4339 msgstr "Lagre ved index %2d for denne posisjon?"
4340
4341 msgid "Really upgrade the frontprocessor and reboot now?"
4342 msgstr "Skal frontprosessor oppdateres og starte på nytt nå?"
4343
4344 msgid "Really upgrade your settop box and reboot now?"
4345 msgstr "Skal mottakeren oppdateres og starte på nytt nå?"
4346
4347 msgid "Reboot"
4348 msgstr "Start på nytt"
4349
4350 msgid "Recall to previous service"
4351 msgstr "Husk tilbake til forrige kanal"
4352
4353 #
4354 msgid "Reception Settings"
4355 msgstr "Tuner innstilling"
4356
4357 msgid "Record"
4358 msgstr "Opptaks innstilling"
4359
4360 #, python-format
4361 msgid "Record time limited due to conflicting timer %s"
4362 msgstr "Opptakstid begrenset på grunn av motstridende tidtaker %s"
4363
4364 msgid "Recorded files..."
4365 msgstr "Opptaks mapper..."
4366
4367 #
4368 msgid "Recording"
4369 msgstr "Tar opp"
4370
4371 msgid "Recording Setup"
4372 msgstr "Opptaks innstilling"
4373
4374 msgid "Recording in progress"
4375 msgstr "Opptak pågår"
4376
4377 msgid "Recording type"
4378 msgstr "Opptakstype"
4379
4380 msgid "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds!"
4381 msgstr "Opptak starter opp om få sekunder!"
4382
4383 msgid "Recordings"
4384 msgstr "Opptak innstilling"
4385
4386 msgid "Red"
4387 msgstr "Rød"
4388
4389 msgid "Red button..."
4390 msgstr "Rød tast..."
4391
4392 msgid "Red colored"
4393 msgstr "Rød farget"
4394
4395 msgid "Reflash recommended!"
4396 msgstr "Flashe på nytt anbefales!"
4397
4398 #
4399 msgid "Refresh"
4400 msgstr "Oppfrisk"
4401
4402 #
4403 msgid "Refresh rate"
4404 msgstr "Oppfriskningsrate"
4405
4406 msgid "Regard deep standby as standby"
4407 msgstr "Betrakt 'helt slått av' samme som 'avslått'"
4408
4409 #
4410 msgid "Region"
4411 msgstr ""
4412
4413 msgid "Relative"
4414 msgstr "Parallell"
4415
4416 msgid "Reload"
4417 msgstr "Restart"
4418
4419 msgid "Reload blacklists"
4420 msgstr "Last om svartelister"
4421
4422 msgid "Reloading bouquets and services..."
4423 msgstr "Restarter kanallister..."
4424
4425 msgid "Remember service PIN"
4426 msgstr "Lagre PIN kode"
4427
4428 msgid "Reminder, you have chosen to save timeshift file."
4429 msgstr "Påminnelse, det er valgt å lagre en tidsskift fil"
4430
4431 #
4432 msgid "Remote control type"
4433 msgstr "Fjernkontroll type"
4434
4435 msgid "Removal has completed."
4436 msgstr "Sletting er fullført."
4437
4438 #
4439 msgid "Remove"
4440 msgstr "Slett"
4441
4442 #
4443 msgid "Remove a mark"
4444 msgstr "Slett en markør"
4445
4446 msgid "Remove a nameserver entry"
4447 msgstr "Slett en navnetjener"
4448
4449 #
4450 msgid "Remove bookmark"
4451 msgstr "Slett bokmerke"
4452
4453 #
4454 msgid "Remove currently selected title"
4455 msgstr "Slett den valgte overskriften"
4456
4457 #
4458 msgid "Remove plugins"
4459 msgstr "Slett programtillegg"
4460
4461 #
4462 msgid "Remove title"
4463 msgstr "Slett overskrift"
4464
4465 #
4466 msgid "Removing"
4467 msgstr "Sletter"
4468
4469 #, python-format
4470 msgid "Removing directory %s failed. (Maybe not empty.)"
4471 msgstr "Sletting av mappe %s mislyktes. (Kanskje ikke tom.)"
4472
4473 msgid "Removing partition table"
4474 msgstr "Sletter partisjonstabellen"
4475
4476 #
4477 msgid "Rename"
4478 msgstr "Gi nytt navn"
4479
4480 msgid "Rename name and description for new events"
4481 msgstr "Gi nytt navn og beskrivelse for nye kanaler"
4482
4483 #
4484 msgid "Repeat"
4485 msgstr "Gjenta"
4486
4487 #
4488 msgid "Repeat type"
4489 msgstr "Gjentagelsestype"
4490
4491 #
4492 msgid ""
4493 "Repeating event currently recording.\n"
4494 "What do you want to do?"
4495 msgstr ""
4496 "Opptaker tar opp uten stopp.\n"
4497 "Hva skal gjøres?"
4498
4499 #
4500 msgid "Repeating event currently recording... What do you want to do?"
4501 msgstr "Opptaker tar opp uten stopp... Hva skal gjøres?"
4502
4503 #
4504 msgid "Repeats"
4505 msgstr "Gjentakelser"
4506
4507 #
4508 msgid "Required medium type:"
4509 msgstr "Nødvendig medium:"
4510
4511 msgid "Rereading partition table"
4512 msgstr "Leser partisjonstabellen på nytt"
4513
4514 msgid "Reserved"
4515 msgstr "Reservert"
4516
4517 #
4518 msgid "Reset"
4519 msgstr "Tilbakestill"
4520
4521 #
4522 msgid "Reset and renumerate title names"
4523 msgstr "Tilbakestill og nummerer navn på nytt"
4524
4525 msgid "Reset playback position"
4526 msgstr "Tilbakestill avspillingsposisjon"
4527
4528 #
4529 msgid "Reset video enhancement settings to system defaults?"
4530 msgstr "Skal video innstillingene tilbakestilles til  systemets standardinnstillinger?"
4531
4532 #
4533 msgid "Reset video enhancement settings to your last configuration?"
4534 msgstr "Skal video innstillingene tilbakestilles til din siste innstilling?"
4535
4536 #
4537 msgid "Resolution"
4538 msgstr "Oppløsning"
4539
4540 msgid "Restart"
4541 msgstr "Start på nytt"
4542
4543 msgid "Restart GUI now?"
4544 msgstr "Start GUI på nytt?"
4545
4546 msgid "Restart enigma"
4547 msgstr "Start enigma2 på nytt"
4548
4549 msgid "Restart network"
4550 msgstr "Start nettverk på nytt"
4551
4552 msgid "Restart test"
4553 msgstr "Start på nytt- test"
4554
4555 msgid "Restart your network connection and interfaces.\n"
4556 msgstr "Start nettverksforbindelse på nytt.\n"
4557
4558 #
4559 msgid "Restore"
4560 msgstr "Gjenopprett"
4561
4562 #
4563 msgid "Restore backups"
4564 msgstr "Gjenopprett sikkerhetskopier"
4565
4566 #
4567 msgid "Restore is running..."
4568 msgstr "Gjenopprettingen er igang..."
4569
4570 #
4571 msgid "Restore system settings"
4572 msgstr "Gjenopprett systeminnstillinger"
4573
4574 #
4575 msgid "Restoring..."
4576 msgstr "Gjenoppretter..."
4577
4578 #
4579 msgid "Resume from last position"
4580 msgstr "Fortsett fra siste posisjon"
4581
4582 #
4583 #, python-format
4584 msgid "Resume position at %s"
4585 msgstr "Gjenoppta posisjonen ved %s"
4586
4587 #
4588 #. TRANSLATORS: The string "Resuming playback" flashes for a moment
4589 #. TRANSLATORS: at the start of a movie, when the user has selected
4590 #. TRANSLATORS: "Resume from last position" as start behavior.
4591 #. TRANSLATORS: The purpose is to notify the user that the movie starts
4592 #. TRANSLATORS: in the middle somewhere and not from the beginning.
4593 #. TRANSLATORS: (Some translators seem to have interpreted it as a
4594 #. TRANSLATORS: question or a choice, but it is a statement.)
4595 msgid "Resuming playback"
4596 msgstr "Fortsetter avspilling"
4597
4598 msgid "Return to movie list"
4599 msgstr "Gå tilbake til opptaksliste"
4600
4601 msgid "Return to previous service"
4602 msgstr "Gå tilbake til forrige kanal"
4603
4604 msgid "Reverse bouquet buttons"
4605 msgstr "Reverser CH+/CH- tastene"
4606
4607 #
4608 msgid "Reverse list"
4609 msgstr "Reverser listen"
4610
4611 #
4612 msgid "Right"
4613 msgstr "Høyre"
4614
4615 msgid "Right from servicename"
4616 msgstr "Høyre for kanalnavn"
4617
4618 msgid "Roll-off"
4619 msgstr ""
4620
4621 msgid "Romanian"
4622 msgstr "Rumensk"
4623
4624 msgid "Root directory"
4625 msgstr "Rot katalog"
4626
4627 msgid "Rotor step position:"
4628 msgstr "Motorposisjon:"
4629
4630 msgid "Rotor turning speed"
4631 msgstr "Motorhastighet"
4632
4633 #
4634 msgid "Rotor: "
4635 msgstr "Motor:"
4636
4637 msgid "Round start time on"
4638 msgstr "Rundetid på"
4639
4640 #
4641 msgid "Russian"
4642 msgstr "Russisk"
4643
4644 #
4645 msgid "S-Video"
4646 msgstr ""
4647
4648 msgid "SID"
4649 msgstr ""
4650
4651 #
4652 msgid "SINGLE LAYER DVD"
4653 msgstr "ETTLAGS DVD"
4654
4655 #
4656 msgid "SNR:"
4657 msgstr ""
4658
4659 #
4660 msgid "SSID:"
4661 msgstr ""
4662
4663 #
4664 msgid "Same resolution as skin"
4665 msgstr "Samme oppløsning som på skin"
4666
4667 #
4668 msgid "Sat"
4669 msgstr "Lør"
4670
4671 msgid "Satellite"
4672 msgstr "Satellittposisjon"
4673
4674 msgid "Satellite equipment"
4675 msgstr "Satellittutstyr (DiSEqC)"
4676
4677 msgid "Satellite equipment setup"
4678 msgstr "DiSEqC oppsett"
4679
4680 msgid "Satellite longitude:"
4681 msgstr "Satellitt lengdegrad:"
4682
4683 msgid "Satellites"
4684 msgstr "Leverandørliste"
4685
4686 msgid "Satfinder"
4687 msgstr "Satellittsøker"
4688
4689 #
4690 msgid "Sats"
4691 msgstr ""
4692
4693 #
4694 msgid "Saturation"
4695 msgstr "Metning"
4696
4697 #
4698 msgid "Saturday"
4699 msgstr "Lørdag"
4700
4701 #
4702 msgid "Save"
4703 msgstr "Lagre"
4704
4705 msgid "Save and exit"
4706 msgstr "Lagre og avslutt"
4707
4708 #
4709 msgid "Save and restart timeshift"
4710 msgstr "Lagre og restart tidsskift"
4711
4712 #
4713 msgid "Save and stop timeshift"
4714 msgstr "Lagre og stopp tidsskift"
4715
4716 msgid "Save playlist"
4717 msgstr "Lagre opptaksliste"
4718
4719 #
4720 msgid "Save timeshift and zap"
4721 msgstr "Lagre tidsskift og zap"
4722
4723 #
4724 msgid "Save timeshift file"
4725 msgstr "Lagre tidsskift fil"
4726
4727 msgid "Save timeshift file in movie directory"
4728 msgstr "Lagre tidsskift filen i opptaks mappen"
4729
4730 msgid "Save timeshift in movie dir and zap"
4731 msgstr "Lagre tidsskift i opptaks mappen og zap"
4732
4733 #
4734 msgid "Save timeshift only for current event"
4735 msgstr "Lagre tidsskift bare for denne handlingen"
4736
4737 #
4738 msgid "Scaler sharpness"
4739 msgstr "Juster skarphet"
4740
4741 #
4742 msgid "Scaling mode"
4743 msgstr "Fininnstilling"
4744
4745 msgid "Scan"
4746 msgstr "Søk"
4747
4748 msgid "Scan "
4749 msgstr "Søk"
4750
4751 #. TRANSLATORS: option name, indicating which type of (DVB-C) modulation should be scanned. The modulation type is printed in '%s'. E.g.: 'Scan QAM16'
4752 #, python-format
4753 msgid "Scan %s"
4754 msgstr "Søk %s"
4755
4756 #. TRANSLATORS: option name, indicating which type of (DVB-C) band should be scanned. The name of the band is printed in '%s'. E.g.: 'Scan EU MID band'
4757 #, python-format
4758 msgid "Scan %s band"
4759 msgstr "Søk %s bånd"
4760
4761 msgid "Scan additional SR"
4762 msgstr "Søk etter flere SR"
4763
4764 msgid "Scan files..."
4765 msgstr "Søker filer..."
4766
4767 #
4768 msgid "Scan options"
4769 msgstr "Søke valg"
4770
4771 msgid "Scan wireless networks"
4772 msgstr "Søk etter trådløse nettverk"
4773
4774 msgid "Scan your network for wireless access points and connect to them using your selected wireless device.\n"
4775 msgstr "Søker i nettverket etter trådløse aksesspunkter og kobler til den valgte trådløse enheten.\n"
4776
4777 #, python-format
4778 msgid "Scanning %s..."
4779 msgstr "Søker %s..."
4780
4781 #. TRANSLATORS: The stb is performing a channel scan, progress percentage is printed in '%d' (and '%%' will show a single '%' symbol)
4782 #, python-format
4783 msgid "Scanning - %d%% completed"
4784 msgid_plural "Scanning - %d%% completed"
4785 msgstr[0] "Kanalsøk pågår, %d%% fullført"
4786 msgstr[1] "Kanalsøk pågår, %d%% fullført"
4787
4788 #, python-format
4789 msgid "Scanning completed, %d channel found"
4790 msgid_plural "Scanning completed, %d channels found"
4791 msgstr[0] "Kanalsøket er fullført, %d kanal ble funnet"
4792 msgstr[1] "Kanalsøket er fullført, %d kanaler ble funnet"
4793
4794 msgid "Scanning failed!"
4795 msgstr "Kanalsøket feilet!"
4796
4797 msgid "Scanning..."
4798 msgstr "Søker..."
4799
4800 msgid "Scans default lamedbs sorted by satellite with a connected dish positioner"
4801 msgstr "Søker etter standard satellittrekkefølge ved hjelp av parabolmotor"
4802
4803 #
4804 msgid "Search east"
4805 msgstr "Søk øst"
4806
4807 #
4808 msgid "Search west"
4809 msgstr "Søk vest"
4810
4811 msgid "Searching"
4812 msgstr "Søker"
4813
4814 msgid "Searching east ..."
4815 msgstr "Søker østover..."
4816
4817 msgid "Searching for available updates. Please wait..."
4818 msgstr "Søker etter tilgjengelige oppdateringer. Vent litt ..."
4819
4820 #
4821 msgid "Searching for new installed or removed packages. Please wait..."
4822 msgstr "Søker ny installerte eller avinstallerte pakker. Vent litt ..."
4823
4824 msgid "Searching west ..."
4825 msgstr "Søker vestover..."
4826
4827 #
4828 msgid "Second cable of motorized LNB"
4829 msgstr "Sekundær kabel for motorisert LNB"
4830
4831 #
4832 msgid "Secondary DNS"
4833 msgstr "Sekundær DNS"
4834
4835 #
4836 msgid "Seek backward"
4837 msgstr "Søk bakover"
4838
4839 #
4840 msgid "Seek backward (enter time)"
4841 msgstr "Søk bakover (skriv inn tid)"
4842
4843 #
4844 msgid "Seek forward"
4845 msgstr "Søk framover"
4846
4847 #
4848 msgid "Seek forward (enter time)"
4849 msgstr "Søk framover (skriv inn tid)"
4850
4851 #
4852 msgid "Select"
4853 msgstr "Velg"
4854
4855 #
4856 msgid "Select CAId"
4857 msgstr "Velg CAId"
4858
4859 #
4860 msgid "Select Channel"
4861 msgstr "Velg kanal"
4862
4863 #
4864 msgid "Select a wireless network"
4865 msgstr "Velg et trådløst nettverk"
4866
4867 #
4868 msgid "Select action"
4869 msgstr "Velg handling"
4870
4871 #, python-format
4872 msgid "Select action for timer '%s'."
4873 msgstr "Velg handling for tidtaker '%s'."
4874
4875 #
4876 msgid "Select all"
4877 msgstr "Velg alt"
4878
4879 msgid "Select an image to be downloaded"
4880 msgstr "Velg et operativsystem som skal lastes ned"
4881
4882 #
4883 msgid "Select audio track"
4884 msgstr "Velg lydspor"
4885
4886 #
4887 msgid "Select backup files"
4888 msgstr "Velg sikkerhetskopifiler"
4889
4890 msgid "Select backup location"
4891 msgstr "Velg sikkerhetskopi"
4892
4893 #
4894 msgid "Select channel"
4895 msgstr "Velg kanal"
4896
4897 msgid "Select channel to record from"
4898 msgstr "Velg kanal for opptak"
4899
4900 msgid "Select copy destination for:"
4901 msgstr "Velg kopierings mål for:"
4902
4903 msgid "Select desired image from feed list"
4904 msgstr "Velg ønsket operativsystem fra serveren"
4905
4906 msgid "Select destination for:"
4907 msgstr "Velg målet for:"