ff02a91fee36c76facdd1be4496b8d62bf93a025
[openblackhole/openblackhole-enigma2.git] / po / sk.po
1 # Slovak translations for Enigma2.
2 #
3 msgid ""
4 msgstr ""
5 "Project-Id-Version: enigma2\n"
6 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
7 "POT-Creation-Date: 2012-08-05 10:00+0200\n"
8 "PO-Revision-Date: 2010-05-12 13:09+0200\n"
9 "Last-Translator: acid-burn <>\n"
10 "Language-Team: none\n"
11 "Language: sk\n"
12 "MIME-Version: 1.0\n"
13 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
14 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
15 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
16 "X-Generator: Pootle 2.0.3\n"
17 "X-Poedit-Language: Slovak\n"
18 "X-Poedit-Country: SLOVAKIA\n"
19
20 #
21 msgid ""
22 "\n"
23 "Advanced options and settings."
24 msgstr ""
25 "\n"
26 "Rozšírené voľby a nastavenia."
27
28 #
29 msgid ""
30 "\n"
31 "After pressing OK, please wait!"
32 msgstr ""
33 "\n"
34 "Po stlačení tlačidla OK počkajte!"
35
36 msgid ""
37 "\n"
38 "Backup your receiver settings."
39 msgstr ""
40
41 #
42 msgid ""
43 "\n"
44 "Edit the upgrade source address."
45 msgstr ""
46 "\n"
47 "Upraviť adresu zdroja aktualizácií."
48
49 msgid ""
50 "\n"
51 "Manage extensions or plugins for your receiver"
52 msgstr ""
53
54 msgid ""
55 "\n"
56 "Online update of your receiver software."
57 msgstr ""
58
59 #
60 msgid ""
61 "\n"
62 "Press OK on your remote control to continue."
63 msgstr ""
64 "\n"
65 "Pre pokračovanie stlačte tlačidlo OK na diaľkovom ovládači."
66
67 #
68 msgid ""
69 "\n"
70 "Restore your backups by date."
71 msgstr ""
72 "\n"
73 "Obnoviť zo zálohy podľa dátumu."
74
75 msgid ""
76 "\n"
77 "Restore your receiver settings."
78 msgstr ""
79
80 msgid ""
81 "\n"
82 "Restore your receiver with a new firmware."
83 msgstr ""
84
85 #
86 msgid ""
87 "\n"
88 "Scan for local extensions and install them."
89 msgstr ""
90 "\n"
91 "Prehľadať miestne balíčky a nainštalovať ich."
92
93 #
94 msgid ""
95 "\n"
96 "Select your backup device.\n"
97 "Current device: "
98 msgstr ""
99 "\n"
100 "Zvoľte zariadenie pre zálohovanie.\n"
101 "Aktuálne zariadenie: "
102
103 #
104 msgid ""
105 "\n"
106 "System will restart after the restore!"
107 msgstr ""
108 "\n"
109 "Systém sa po obnovení reštartuje!"
110
111 msgid ""
112 "\n"
113 "View, install and remove available or installed packages."
114 msgstr ""
115 "\n"
116 "Zobraziť, nainštalovať a odstrániť dostupné alebo nainštalované balíčky."
117
118 msgid " (PiP)"
119 msgstr ""
120
121 msgid " (Radio)"
122 msgstr ""
123
124 msgid " (TV)"
125 msgstr ""
126
127 msgid " extensions."
128 msgstr " rozšírenia."
129
130 msgid " ms"
131 msgstr " ms"
132
133 msgid " packages selected."
134 msgstr " balíčkov zvolených."
135
136 msgid " updates available."
137 msgstr " aktualizácie k dispozícii."
138
139 msgid " wireless networks found!"
140 msgstr " bezdrôtových sietí nájdených."
141
142 #. TRANSLATORS: short time representation hour:minute
143 #, python-format
144 msgid "%2d:%02d"
145 msgstr ""
146
147 #. TRANSLATORS: full time representation hour:minute:seconds
148 #, python-format
149 msgid "%2d:%02d:%02d"
150 msgstr ""
151
152 msgid "%A %d %B"
153 msgstr ""
154
155 #. TRANSLATORS: long date representations dayname daynum monthname in strftime() format! See 'man strftime'
156 msgid "%A %e %B"
157 msgstr ""
158
159 #. TRANSLATORS: full date representation dayname daynum monthname year in strftime() format! See 'man strftime'
160 msgid "%A %e %B %Y"
161 msgstr ""
162
163 msgid "%H:%M"
164 msgstr "%H:%M"
165
166 #. TRANSLATORS: short date representation short dayname daynum short monthname in strftime() format! See 'man strftime'
167 msgid "%a %e/%m"
168 msgstr ""
169
170 #. TRANSLATORS: long date representation short dayname daynum short monthname hour:minute in strftime() format! See 'man strftime'
171 msgid "%a %e/%m  %-H:%M"
172 msgstr ""
173
174 #, python-format
175 msgid "%d hour"
176 msgid_plural "%d hours"
177 msgstr[0] ""
178 msgstr[1] ""
179 msgstr[2] ""
180
181 #, python-format
182 msgid "%d jobs are running in the background!"
183 msgstr "%d úloh beží na pozadí!"
184
185 #, python-format
186 msgid "%d min"
187 msgstr "%d min"
188
189 #, python-format
190 msgid "%d minute"
191 msgid_plural "%d minutes"
192 msgstr[0] ""
193 msgstr[1] ""
194 msgstr[2] ""
195
196 #, python-format
197 msgid "%d minutes"
198 msgstr ""
199
200 #, python-format
201 msgid "%d second"
202 msgid_plural "%d seconds"
203 msgstr[0] ""
204 msgstr[1] ""
205 msgstr[2] ""
206
207 #, python-format
208 msgid "%d services found!"
209 msgstr "Nájdených %d staníc!"
210
211 msgid "%d-%m"
212 msgstr ""
213
214 msgid "%d.%B %Y"
215 msgstr "%d.%B %Y"
216
217 #. TRANSLATORS: VFD hour:minute daynum short monthname in strftime() format! See 'man strftime'
218 msgid "%k:%M %e/%m"
219 msgstr ""
220
221 #, python-format
222 msgid "%s (%s)\n"
223 msgstr "%s (%s)\n"
224
225 #, python-format
226 msgid "%s/%s: %s"
227 msgstr ""
228
229 msgid "(ZAP)"
230 msgstr "(Prepnúť)"
231
232 msgid "(empty)"
233 msgstr "(prázdne)"
234
235 msgid "(show optional DVD audio menu)"
236 msgstr "(zobraziť voliteľné menu zvuku DVD)"
237
238 msgid "* Only available if more than one interface is active."
239 msgstr "* Dostupné, len ak je aktívnych viac rozhraní než jedno."
240
241 msgid "/usr/share/enigma2 directory"
242 msgstr ""
243
244 msgid "/var directory"
245 msgstr ""
246
247 msgid "0"
248 msgstr "0"
249
250 msgid "1"
251 msgstr "1"
252
253 msgid "1 wireless network found!"
254 msgstr "Nájdená 1 bezdrôtová sieť."
255
256 msgid "1.0"
257 msgstr "1,0"
258
259 msgid "1.1"
260 msgstr "1,1"
261
262 msgid "1.2"
263 msgstr "1,2"
264
265 msgid "12V output"
266 msgstr "12 V výstup"
267
268 msgid "13 V"
269 msgstr "13 V"
270
271 msgid "16:10"
272 msgstr "16:10"
273
274 msgid "16:10 Letterbox"
275 msgstr "16:10 Letterbox"
276
277 msgid "16:10 PanScan"
278 msgstr "16:10 PanScan"
279
280 msgid "16:9"
281 msgstr "16:9"
282
283 msgid "16:9 Letterbox"
284 msgstr "16:9 Letterbox"
285
286 msgid "16:9 always"
287 msgstr "vždy 16:9"
288
289 msgid "18 V"
290 msgstr "18 V"
291
292 msgid "2"
293 msgstr "2"
294
295 msgid "3"
296 msgstr "3"
297
298 msgid "3d mode"
299 msgstr ""
300
301 msgid "4"
302 msgstr "4"
303
304 msgid "4:3"
305 msgstr "4:3"
306
307 msgid "4:3 Letterbox"
308 msgstr "4:3 Letterbox"
309
310 msgid "4:3 PanScan"
311 msgstr "4:3 PanScan"
312
313 msgid "5"
314 msgstr "5"
315
316 msgid "6"
317 msgstr "6"
318
319 msgid "7"
320 msgstr "7"
321
322 msgid "8"
323 msgstr "8"
324
325 msgid "9"
326 msgstr "9"
327
328 msgid "<Current movielist location>"
329 msgstr "<Aktuálne umiestnenie zoznamu filmov>"
330
331 msgid "<Default movie location>"
332 msgstr "<Predvolené umiestnenie filmov>"
333
334 msgid "<Last timer location>"
335 msgstr "<Umiestnenie poslednej časovej nahrávky>"
336
337 msgid "<unknown>"
338 msgstr "<neznámy>"
339
340 msgid "??"
341 msgstr "??"
342
343 msgid "A"
344 msgstr "A"
345
346 #, python-format
347 msgid ""
348 "A configuration file (%s) was modified since Installation.\n"
349 "Do you want to keep your version?"
350 msgstr ""
351 "Konfiguračný súbor (%s) bol od inštalácie zmenený.\n"
352 "Chcete zachovať svoju verziu?"
353
354 msgid "A demo plugin for TPM usage."
355 msgstr "Ukážkový modul pre TPM."
356
357 msgid ""
358 "A finished record timer wants to set your\n"
359 "receiver to standby. Do that now?"
360 msgstr ""
361
362 msgid ""
363 "A finished record timer wants to shut down\n"
364 "your receiver. Shutdown now?"
365 msgstr ""
366
367 msgid "A graphical EPG for all services of an specific bouquet"
368 msgstr "Grafické EPG pre všetky stanice určitého buketu"
369
370 #, python-format
371 msgid ""
372 "A record has been started:\n"
373 "%s"
374 msgstr ""
375 "Nahrávanie začalo:\n"
376 "%s"
377
378 msgid ""
379 "A recording is currently running.\n"
380 "What do you want to do?"
381 msgstr ""
382 "Práve sa nahráva.\n"
383 "Čo chcete urobiť?"
384
385 msgid ""
386 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
387 "configure the positioner."
388 msgstr "Práve sa nahráva. Zastavte nahrávanie pred nastavovaním motora."
389
390 msgid ""
391 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
392 "scan."
393 msgstr ""
394
395 msgid ""
396 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
397 "start the satfinder."
398 msgstr ""
399 "Práve sa nahráva. Zastavte nahrávanie pred spustením vyhľadávača satelitov."
400
401 #, python-format
402 msgid "A required tool (%s) was not found."
403 msgstr "Požadovaný nástroj (%s) sa nenašiel."
404
405 msgid "A search for available updates is currently in progress."
406 msgstr "Práve prebieha vyhľadávanie dostupných aktualizácií."
407
408 msgid ""
409 "A second configured interface has been found.\n"
410 "\n"
411 "Do you want to disable the second network interface?"
412 msgstr ""
413 "Bolo nájdené druhé nakonfigurované rozhranie.\n"
414 "Chcete vypnúť druhé sieťové rozhranie?"
415
416 msgid ""
417 "A sleep timer wants to set your\n"
418 "receiver to standby. Do that now?"
419 msgstr ""
420
421 msgid ""
422 "A sleep timer wants to shut down\n"
423 "your receiver. Shutdown now?"
424 msgstr ""
425
426 msgid "A small overview of the available icon states and actions."
427 msgstr "Tu je malý prehľad dostupných ikon štátov a činností."
428
429 msgid ""
430 "A timer failed to record!\n"
431 "Disable TV and try again?\n"
432 msgstr ""
433 "Zlyhalo časovanie nahrávania!\n"
434 "Vypnúť TV a skúsiť znova?\n"
435
436 msgid "A/V Settings"
437 msgstr "Nastavenia A/V"
438
439 msgid "AA"
440 msgstr "AA"
441
442 msgid "AB"
443 msgstr "AB"
444
445 msgid "AC3 downmix"
446 msgstr "AC3 downmix"
447
448 msgid "AC3/DTS downmix"
449 msgstr ""
450
451 msgid "Abort"
452 msgstr "Zrušiť"
453
454 msgid "About"
455 msgstr "O Dreamboxe"
456
457 msgid "About..."
458 msgstr "O Dreamboxe..."
459
460 msgid "Accesspoint:"
461 msgstr "Prístupový bod:"
462
463 msgid "Action on long powerbutton press"
464 msgstr "Činnosť pri dlhom stlačení vypínača"
465
466 msgid "Action on short powerbutton press"
467 msgstr "Činnosť po krátkom stlačení sieťového vypínača"
468
469 msgid "Action:"
470 msgstr "Činnosť:"
471
472 msgid "Activate Picture in Picture"
473 msgstr "Zapnúť obraz v obraze"
474
475 msgid "Activate network settings"
476 msgstr "Aktivovať nastavenia siete"
477
478 msgid "Adapter settings"
479 msgstr "Nastavenia adaptéra"
480
481 msgid "Add"
482 msgstr "Pridať"
483
484 msgid "Add Bookmark"
485 msgstr "Pridať záložku"
486
487 msgid "Add WLAN configuration?"
488 msgstr "Pridať nastavenie WLAN?"
489
490 msgid "Add a mark"
491 msgstr "Pridať značku"
492
493 msgid "Add a new title"
494 msgstr "Pridať nový titul"
495
496 msgid "Add network configuration?"
497 msgstr "Pridať nastavenie siete?"
498
499 msgid "Add timer"
500 msgstr "Pridať časovač"
501
502 msgid "Add title"
503 msgstr "Pridať titul"
504
505 msgid "Add to bouquet"
506 msgstr "Pridať do buketu"
507
508 msgid "Add to favourites"
509 msgstr "Pridať do obľúbených"
510
511 msgid "Add/Remove timer for current event"
512 msgstr ""
513
514 msgid ""
515 "Adds enigma2 settings and receiver model informations like SN, rev... if "
516 "enabled."
517 msgstr ""
518
519 msgid "Adds network configuration if enabled."
520 msgstr "Pridá nastavenie siete, ak bolo aktivované."
521
522 msgid "Adds wlan configuration if enabled."
523 msgstr "Ak je zapnuté, pridá konfiguráciu WLAN."
524
525 msgid "Adjust 3D settings"
526 msgstr ""
527
528 msgid "Adjust HDMI CEC settings"
529 msgstr ""
530
531 msgid ""
532 "Adjust the color settings so that all the color shades are distinguishable, "
533 "but appear as saturated as possible. If you are happy with the result, press "
534 "OK to close the video fine-tuning, or use the number keys to select other "
535 "test screens."
536 msgstr ""
537 "Nastavte farby tak, aby boli jednotlivé odtiene dobre rozlíšiteľné, ale "
538 "zároveň čo najsýtejšie. Ak ste s výsledkom spokojní, stlačením tlačidla OK "
539 "ukončite jemné ladenie obrazu alebo číslicovými tlačidlami zvoľte iný "
540 "testovací obrazec."
541
542 msgid "Advanced Options"
543 msgstr "Rozšírené voľby"
544
545 msgid "Advanced Software"
546 msgstr "Vylepšený softvér"
547
548 msgid "Advanced Software Plugin"
549 msgstr "Modul vylepšeného softvéru"
550
551 msgid "Advanced Video Enhancement Setup"
552 msgstr "Rozšírené nastavenie obrazu"
553
554 msgid "Advanced Video Setup"
555 msgstr "Rozšírené nastavenie obrazu"
556
557 msgid "Advanced restore"
558 msgstr "Rozšírené obnovenie"
559
560 msgid "After event"
561 msgstr "Po udalosti"
562
563 msgid "After pressing OK, please wait!"
564 msgstr ""
565
566 msgid ""
567 "After the start wizard is completed, you need to protect single services. "
568 "Refer to your receiver's manual on how to do that."
569 msgstr ""
570
571 msgid "Album"
572 msgstr "Album"
573
574 msgid "All"
575 msgstr "Všetky"
576
577 msgid "All Satellites"
578 msgstr "Všetky satelity"
579
580 msgid "All ages"
581 msgstr ""
582
583 msgid "Allocate"
584 msgstr ""
585
586 msgid "Allocate unused memory index"
587 msgstr ""
588
589 msgid "Allow Subtitle equals Audio mask"
590 msgstr ""
591
592 msgid "Allow hearing impaired subtitles"
593 msgstr ""
594
595 msgid "Alpha"
596 msgstr "Alfa"
597
598 msgid "Alternative radio mode"
599 msgstr "Alternatívny režim rádia"
600
601 msgid "Alternative services tuner priority"
602 msgstr "Priorita tunera pri alternatívnych staniciach"
603
604 msgid "Always ask"
605 msgstr "Vždy sa spýtať"
606
607 msgid "Always ask before sending"
608 msgstr "Vždy sa opýtať sa pred odoslaním"
609
610 msgid "An empty filename is illegal."
611 msgstr "Prázdny názov súboru je neplatný."
612
613 msgid "An unknown error occured!"
614 msgstr "Objavila sa neznáma chyba!"
615
616 msgid "Anonymize crashlog?"
617 msgstr "Anonymizovať správy o zrútení?"
618
619 msgid "Any activity"
620 msgstr ""
621
622 msgid "Arabic"
623 msgstr "Arabčina"
624
625 msgid ""
626 "Are you sure you want to activate this network configuration?\n"
627 "\n"
628 msgstr ""
629 "Naozaj chcete aktivovať túto konfiguráciu siete?\n"
630 "\n"
631
632 msgid ""
633 "Are you sure you want to delete\n"
634 "following backup:\n"
635 msgstr ""
636 "Naozaj chcete zmazať\n"
637 "túto zálohu:\n"
638
639 msgid "Are you sure you want to exit this wizard?"
640 msgstr "Naozaj chcete ukončiť tohto spirevodcu?"
641
642 msgid ""
643 "Are you sure you want to restart your network interfaces?\n"
644 "\n"
645 msgstr ""
646 "Naozaj chcete reštartovať sieťové rozhrania?\n"
647 "\n"
648
649 msgid ""
650 "Are you sure you want to restore\n"
651 "following backup:\n"
652 msgstr ""
653 "Naozaj chcete obnoviť\n"
654 "z tejto zálohy:\n"
655
656 msgid ""
657 "Are you sure you want to restore your Enigma2 backup?\n"
658 "Enigma2 will restart after the restore"
659 msgstr ""
660 "Naozaj chcete obnoviť Enigma2 zo zálohy?\n"
661 "Enigma2 sa po obnovení reštartuje"
662
663 msgid "Artist"
664 msgstr "Umelec"
665
666 msgid "Arts/Culture"
667 msgstr ""
668
669 msgid "Ask before shutdown:"
670 msgstr "Opýtať sa pred vypnutím:"
671
672 msgid "Ask user"
673 msgstr "opýtať sa"
674
675 msgid "Aspect Ratio"
676 msgstr "Pomer strán"
677
678 msgid "Audio"
679 msgstr "Zvuk"
680
681 msgid "Audio Options..."
682 msgstr "Voľby zvuku ..."
683
684 msgid "Audio PID"
685 msgstr "Zvukový PID"
686
687 msgid "Audio language selection 1"
688 msgstr ""
689
690 msgid "Audio language selection 2"
691 msgstr ""
692
693 msgid "Audio language selection 3"
694 msgstr ""
695
696 msgid "Audio language selection 4"
697 msgstr ""
698
699 msgid "Author: "
700 msgstr "Autor: "
701
702 msgid "Authoring mode"
703 msgstr "Režim autorizácie"
704
705 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: always try to display as fullscreen, when there is no content (black bars) on left/right, even if this breaks the aspect.
706 msgid "Auto"
707 msgstr "Auto"
708
709 msgid "Auto chapter split every ? minutes (0=never)"
710 msgstr "Automaticky rozdeľovať kapitoly každých ? minút (0 = nikdy)"
711
712 msgid "Auto flesh"
713 msgstr "Automatické flešovanie"
714
715 msgid "Auto focus"
716 msgstr ""
717
718 msgid "Auto focus commencing ..."
719 msgstr ""
720
721 msgid "Auto language selection"
722 msgstr ""
723
724 msgid "Auto scart switching"
725 msgstr "Automatické prepnutie scartu"
726
727 msgid "Auto-focus"
728 msgstr ""
729
730 msgid "Automatic"
731 msgstr "Automaticky"
732
733 msgid "Automatic Scan"
734 msgstr "Automatické vyhľadávanie"
735
736 msgid "Available format variables"
737 msgstr "Dostupné premenné formátu"
738
739 msgid "B"
740 msgstr "B"
741
742 msgid "BA"
743 msgstr "BA"
744
745 msgid "BB"
746 msgstr "BB"
747
748 msgid "BER"
749 msgstr "BER"
750
751 msgid "BER:"
752 msgstr "BER:"
753
754 msgid "Back"
755 msgstr "Späť"
756
757 msgid "Background"
758 msgstr "Pozadie"
759
760 msgid "Background delete option"
761 msgstr ""
762
763 msgid "Background delete speed"
764 msgstr ""
765
766 msgid "Backup"
767 msgstr ""
768
769 msgid "Backup Location"
770 msgstr ""
771
772 msgid "Backup Mode"
773 msgstr ""
774
775 msgid "Backup done."
776 msgstr "Zálohovanie skončilo."
777
778 msgid "Backup failed."
779 msgstr "Zálohovanie zlyhalo."
780
781 msgid "Backup is running..."
782 msgstr "Zálohovanie beží..."
783
784 msgid "Backup system settings"
785 msgstr "Zálohovať nastavenia systému"
786
787 msgid "Band"
788 msgstr "Pásmo"
789
790 msgid "Bandwidth"
791 msgstr "Šírka pásma"
792
793 msgid "Basque"
794 msgstr ""
795
796 msgid "Begin time"
797 msgstr "Čas začiatku"
798
799 msgid "Behavior of 'pause' when paused"
800 msgstr "Funkcia tlačidla Pauza počas pauzy"
801
802 msgid "Behavior of 0 key in PiP-mode"
803 msgstr "Funkcia tlačidla 0 v režime obraz v obraze"
804
805 msgid "Behavior when a movie is started"
806 msgstr "Činnosť po spustení filmu"
807
808 msgid "Behavior when a movie is stopped"
809 msgstr "Činnosť po zastavení filmu"
810
811 msgid "Behavior when a movie reaches the end"
812 msgstr "Činnosť po skončení filmu"
813
814 msgid "Bitrate:"
815 msgstr "Dátový tok:"
816
817 msgid "Black screen"
818 msgstr ""
819
820 msgid "Black screen till locked"
821 msgstr ""
822
823 msgid "Block noise reduction"
824 msgstr "Potlačenie blokového šumu"
825
826 msgid "Blue boost"
827 msgstr "Zosilniť modrú"
828
829 msgid "Bookmarks"
830 msgstr "Záložky"
831
832 msgid "Brightness"
833 msgstr "Jas"
834
835 msgid "Bulgarian"
836 msgstr ""
837
838 msgid "Burn DVD"
839 msgstr "Napáliť DVD"
840
841 msgid "Burn existing image to DVD"
842 msgstr "Napáliť existujúci image na DVD"
843
844 msgid "Burn to DVD"
845 msgstr "Napáliť na DVD..."
846
847 msgid "Bus: "
848 msgstr "Zbernica:"
849
850 msgid ""
851 "By pressing the OK Button on your remote control, the info bar is being "
852 "displayed."
853 msgstr "Po stlačení tlačidla OK na diaľkovom ovládači sa zobrazia informácie."
854
855 msgid "C"
856 msgstr "C"
857
858 msgid "C-Band"
859 msgstr "Pásmo C"
860
861 msgid "CF Drive"
862 msgstr ""
863
864 msgid "CI assignment"
865 msgstr "Priradenie CI"
866
867 msgid "CVBS"
868 msgstr "CVBS"
869
870 msgid "Cable"
871 msgstr "Kábel"
872
873 msgid "Cable Scan"
874 msgstr ""
875
876 msgid "Cache Thumbnails"
877 msgstr "Uchovať zmenšeniny"
878
879 msgid "Calculate"
880 msgstr ""
881
882 msgid "Calculate all positions"
883 msgstr ""
884
885 msgid "Calculation complete"
886 msgstr ""
887
888 msgid "Calibrate"
889 msgstr ""
890
891 msgid "Cancel"
892 msgstr "Zrušiť"
893
894 msgid "Cannot determine"
895 msgstr ""
896
897 msgid "Cannot find any signal ..., aborting !"
898 msgstr ""
899
900 msgid "Cannot move files on a different disk or system to the trash can"
901 msgstr ""
902
903 msgid "Cannot move to trash can"
904 msgstr ""
905
906 msgid "Capacity: "
907 msgstr "Kapacita:"
908
909 msgid "Card"
910 msgstr "Karta"
911
912 msgid "Centered DVB subtitles"
913 msgstr ""
914
915 msgid "Change bouquets in quickzap"
916 msgstr "Zmeniť bukety pri rýchlom prepínaní"
917
918 msgid "Change pin code"
919 msgstr "Zmeniť kód PIN"
920
921 msgid "Change repeat and delay settings?"
922 msgstr ""
923
924 msgid "Change service PIN"
925 msgstr "Zmeniť PIN stanice"
926
927 msgid "Change service PINs"
928 msgstr "Zmeniť PINy staníc"
929
930 msgid "Change setup PIN"
931 msgstr "Zmeniť PIN nastavení"
932
933 msgid "Change step size"
934 msgstr "Zmeniť veľkosť kroku"
935
936 msgid "Changelog"
937 msgstr "Protokol zmien"
938
939 msgid "Channel"
940 msgstr "Stanica"
941
942 msgid "Channel Selection"
943 msgstr "Voľba stanice"
944
945 msgid "Channel not in services list"
946 msgstr "Stanica nie je v zozname staníc"
947
948 msgid "Channel:"
949 msgstr "Stanica:"
950
951 msgid "Channellist menu"
952 msgstr "Menu zoznamu staníc"
953
954 msgid "Chap."
955 msgstr "Kap."
956
957 msgid "Chapter"
958 msgstr "Kapitola"
959
960 msgid "Chapter:"
961 msgstr "Kapitola:"
962
963 msgid "Check"
964 msgstr "Skontrolovať"
965
966 msgid "Checking Filesystem..."
967 msgstr "Kontrolujem systém súborov..."
968
969 msgid "Children/Youth"
970 msgstr ""
971
972 msgid "Choose Tuner"
973 msgstr "Zvoliť tuner"
974
975 msgid "Choose a wireless network"
976 msgstr "Zvoľte bezdrôtovú sieť"
977
978 msgid "Choose backup files"
979 msgstr "Zvoliť súbory zálohy"
980
981 msgid "Choose backup location"
982 msgstr "Zvoliť umiestnenie zálohy"
983
984 msgid "Choose bouquet"
985 msgstr "Zvoliť buket"
986
987 msgid "Choose image to download"
988 msgstr "Zvoľte image na stiahnutie"
989
990 msgid "Choose target folder"
991 msgstr "Zvoliť cieľový adresár"
992
993 msgid "Choose upgrade source"
994 msgstr "Zvoliť zdroj aktualizácie"
995
996 msgid "Choose your Skin"
997 msgstr "Zvoliť vzhľad"
998
999 msgid "Circular left"
1000 msgstr "Kruhová ľavá"
1001
1002 msgid "Circular right"
1003 msgstr "Kruhová pravá"
1004
1005 msgid "Cleanup"
1006 msgstr "Vyčistiť"
1007
1008 msgid "Cleanup Wizard"
1009 msgstr "Sprievodca vyčistením"
1010
1011 msgid "Cleanup Wizard settings"
1012 msgstr "Nastavenia sprievodcu vyčistením"
1013
1014 msgid "CleanupWizard"
1015 msgstr "Sprievodca vyčistením"
1016
1017 msgid "Clear"
1018 msgstr ""
1019
1020 msgid "Clear before scan"
1021 msgstr "Vymazať pred skenovaním"
1022
1023 msgid "Clear fixed"
1024 msgstr ""
1025
1026 msgid "Clear log"
1027 msgstr "Vymazať log"
1028
1029 msgid "Close"
1030 msgstr "Zatvoriť"
1031
1032 msgid "Close title selection"
1033 msgstr "Zatvoriť výber titulkov"
1034
1035 msgid "Code rate HP"
1036 msgstr ""
1037
1038 msgid "Code rate LP"
1039 msgstr ""
1040
1041 msgid "Coderate HP"
1042 msgstr "Rýchlosť HP"
1043
1044 msgid "Coderate LP"
1045 msgstr "Rýchlosť LP"
1046
1047 msgid "Collection name"
1048 msgstr "Názov zostavy"
1049
1050 msgid "Collection settings"
1051 msgstr "Nastavenia zostavy"
1052
1053 msgid "Color Format"
1054 msgstr "Formát farby"
1055
1056 msgid "Command execution..."
1057 msgstr "Vykonávanie príkazu..."
1058
1059 msgid "Command order"
1060 msgstr "Poradie príkazov"
1061
1062 msgid "Committed DiSEqC command"
1063 msgstr "Potvrdený príkaz DiSEqC"
1064
1065 msgid "Common Interface"
1066 msgstr "Common Interface"
1067
1068 msgid "Common Interface Assignment"
1069 msgstr "Priradenie CI"
1070
1071 msgid "CommonInterface"
1072 msgstr "CommonInterface"
1073
1074 msgid "Communication"
1075 msgstr "Komunikácia"
1076
1077 msgid "Compact Flash"
1078 msgstr "Compact Flash"
1079
1080 msgid "Complete"
1081 msgstr "Kompletné"
1082
1083 msgid "Complex (allows mixing audio tracks and aspects)"
1084 msgstr "Komplexné (umožňuje miešanie rôznych zvukových a obrazových formátov)"
1085
1086 msgid "Composition of the recording filenames"
1087 msgstr "Zloženie názvov súborov nahrávok"
1088
1089 msgid "Configuration Mode"
1090 msgstr "Možnosti nastavenia"
1091
1092 msgid "Configuration mode: "
1093 msgstr ""
1094
1095 msgid "Configure interface"
1096 msgstr "Nakonfigurujte rozhranie"
1097
1098 msgid "Configure nameservers"
1099 msgstr "Nastavte názvy serverov"
1100
1101 msgid "Configure your internal LAN"
1102 msgstr "Nakonfigurujte internú LAN"
1103
1104 msgid "Configure your network again"
1105 msgstr "Znova nakonfigurujte sieť"
1106
1107 msgid "Configure your network settings, and press OK to start the scan"
1108 msgstr ""
1109
1110 msgid "Configure your wireless LAN again"
1111 msgstr "Znova nakonfigurujte bezdrôtovú sieť"
1112
1113 msgid "Configuring"
1114 msgstr "Konfigurujem"
1115
1116 msgid "Conflicting timer"
1117 msgstr "Časovanie sa prekrýva"
1118
1119 msgid "Connect"
1120 msgstr "Pripojiť"
1121
1122 msgid "Connect to a Wireless Network"
1123 msgstr "Pripojiť k bezdrôtovej sieti"
1124
1125 msgid "Connected to"
1126 msgstr "Pripojené k "
1127
1128 msgid "Connected!"
1129 msgstr "Pripojené!"
1130
1131 msgid "Constellation"
1132 msgstr "Zostava"
1133
1134 msgid "Content does not fit on DVD!"
1135 msgstr "Obsah sa nezmestí na DVD!"
1136
1137 msgid "Continue"
1138 msgstr "Pokračovať"
1139
1140 msgid "Continue in background"
1141 msgstr "Pokračovať v pozadí"
1142
1143 msgid "Continue playing"
1144 msgstr "Pokračovať v prehrávaní"
1145
1146 msgid "Continues play (loop)"
1147 msgstr ""
1148
1149 msgid "Contrast"
1150 msgstr "Kontrast"
1151
1152 msgid "Convert ext3 to ext4"
1153 msgstr ""
1154
1155 msgid "Convert ext3 to ext4..."
1156 msgstr ""
1157
1158 msgid "Convert filesystem ext3 to ext4"
1159 msgstr ""
1160
1161 msgid "Copy"
1162 msgstr ""
1163
1164 msgid "Could not connect to receiver .NFI Image Feed Server:"
1165 msgstr ""
1166
1167 msgid "Could not load Medium! No disc inserted?"
1168 msgstr "Nemôžem použiť médium. Je vložený disk?"
1169
1170 msgid "Could not open Picture in Picture"
1171 msgstr "Nedá sa otvoriť obraz v obraze"
1172
1173 #, python-format
1174 msgid "Couldn't record due to conflicting timer %s"
1175 msgstr "Nedalo sa nahrávať - prekrýva sa časovanie %s"
1176
1177 #, python-format
1178 msgid "Couldn't record due to invalid service %s"
1179 msgstr "Nedalo sa nahrať pre neplatnú stanicu %s"
1180
1181 msgid "Crashlog settings"
1182 msgstr "Nastavenia správ o zrútení"
1183
1184 msgid "CrashlogAutoSubmit"
1185 msgstr "Autom. posielanie správ o zrútení"
1186
1187 msgid "CrashlogAutoSubmit settings"
1188 msgstr "Nastavenia autom. posielania správ o zrútení"
1189
1190 msgid "CrashlogAutoSubmit settings..."
1191 msgstr "Nastavenia autom. posielania správ o zrútení"
1192
1193 msgid ""
1194 "Crashlogs found!\n"
1195 "Send them to the Image Developper?"
1196 msgstr ""
1197
1198 msgid "Create DVD-ISO"
1199 msgstr "Vytvoriť disk DVD-ISO"
1200
1201 msgid "Create Filesystem"
1202 msgstr ""
1203
1204 msgid "Create Partition"
1205 msgstr ""
1206
1207 msgid "Create more detailed crash log"
1208 msgstr ""
1209
1210 msgid "Create movie directory"
1211 msgstr ""
1212
1213 #, python-format
1214 msgid "Creating directory %s failed."
1215 msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť adresár %s."
1216
1217 msgid "Croatian"
1218 msgstr "Chorvátčina"
1219
1220 msgid "Current CEC address"
1221 msgstr ""
1222
1223 msgid "Current Transponder"
1224 msgstr "Aktuálny transpondér"
1225
1226 msgid "Current device: "
1227 msgstr "Aktuálne zariadenie:"
1228
1229 msgid "Current event EPG"
1230 msgstr ""
1231
1232 msgid "Current settings:"
1233 msgstr "Aktuálne nastavenia:"
1234
1235 msgid "Current value: "
1236 msgstr "Aktuálna hodnota:"
1237
1238 msgid "Current version:"
1239 msgstr "Aktuálna verzia:"
1240
1241 msgid "Currently installed image"
1242 msgstr "Aktuálne nainštalovaný image"
1243
1244 msgid "Custom skip time for '1'/'3'-keys"
1245 msgstr "Vlastný posun času pre tlačidlá 1 a 3"
1246
1247 msgid "Custom skip time for '4'/'6'-keys"
1248 msgstr "Vlastný posun času pre tlačidlá 4 a 6"
1249
1250 msgid "Custom skip time for '7'/'9'-keys"
1251 msgstr "Vlastný posun času pre tlačidlá 7 a 9"
1252
1253 msgid "Custom text alignment"
1254 msgstr ""
1255
1256 msgid "Custom text position"
1257 msgstr ""
1258
1259 msgid "Customize"
1260 msgstr "Upraviť"
1261
1262 msgid "Cut"
1263 msgstr "Strih"
1264
1265 msgid "Cutlist editor..."
1266 msgstr "Editor strihov..."
1267
1268 msgid "Czech"
1269 msgstr "Čeština"
1270
1271 msgid "D"
1272 msgstr "D"
1273
1274 msgid "DHCP"
1275 msgstr "DHCP"
1276
1277 msgid "DTS downmix"
1278 msgstr ""
1279
1280 msgid "DUAL LAYER DVD"
1281 msgstr "DVOJVRSTVOVÉ DVD"
1282
1283 msgid "DVB subtitle black transparency"
1284 msgstr ""
1285
1286 msgid "DVB-C"
1287 msgstr ""
1288
1289 msgid "DVB-C ANNEX C"
1290 msgstr ""
1291
1292 msgid "DVB-S"
1293 msgstr "DVB-S"
1294
1295 msgid "DVB-S2"
1296 msgstr "DVB-S2"
1297
1298 msgid "DVB-T"
1299 msgstr ""
1300
1301 msgid "DVB-T2"
1302 msgstr ""
1303
1304 msgid "DVD File Browser"
1305 msgstr "Prehliadač súborov DVD"
1306
1307 msgid "DVD Player"
1308 msgstr "Prehrávač DVD"
1309
1310 msgid "DVD Titlelist"
1311 msgstr "Zoznam titulov DVD"
1312
1313 msgid "DVD data format"
1314 msgstr ""
1315
1316 msgid "DVD media toolbox"
1317 msgstr "Nástroje pre DVD"
1318
1319 msgid "Danish"
1320 msgstr "Dánčina"
1321
1322 msgid "Date"
1323 msgstr "Dátum"
1324
1325 msgid "Decide if you want to enable or disable the Cleanup Wizard."
1326 msgstr "Rozhodnite, či zapnúť alebo vypnúť sprievodcu vyčistením."
1327
1328 msgid "Decide what should be done when crashlogs are found."
1329 msgstr "Rozhodnite, čo urobiť, ak sa nájdu správy o zrútení."
1330
1331 msgid "Decide what should happen to the crashlogs after submission."
1332 msgstr "Rozhodnite, čo urobiť so správami o zrútení po ich odoslaní."
1333
1334 msgid "Deep Standby"
1335 msgstr "Vypnúť"
1336
1337 msgid "Default"
1338 msgstr "Predvolené"
1339
1340 msgid "Default Settings"
1341 msgstr "Predvolené nastavenia"
1342
1343 msgid "Default movie location"
1344 msgstr "Predvolené umiestnenie filmov"
1345
1346 msgid "Delay before key repeat starts:"
1347 msgstr ""
1348
1349 msgid "Delete"
1350 msgstr "Vymazať"
1351
1352 msgid "Delete crashlogs"
1353 msgstr "Vymazať správy o zrútení"
1354
1355 msgid "Delete entry"
1356 msgstr "Vymazať zadanie"
1357
1358 msgid "Delete failed!"
1359 msgstr "Vymazanie zlyhalo!"
1360
1361 #, python-format
1362 msgid ""
1363 "Delete no more configured satellite\n"
1364 "%s?"
1365 msgstr ""
1366 "Vymazať už nepotrebné satelity\n"
1367 "%s?"
1368
1369 msgid "Deleted"
1370 msgstr ""
1371
1372 msgid "Deleted items"
1373 msgstr ""
1374
1375 msgid "Depth"
1376 msgstr ""
1377
1378 msgid "Descramble http streams"
1379 msgstr ""
1380
1381 msgid "Description"
1382 msgstr "Opis"
1383
1384 msgid "Deselect"
1385 msgstr "Zrušiť výber"
1386
1387 msgid "Details for plugin: "
1388 msgstr "Údaje o module:"
1389
1390 msgid "Detected HDD:"
1391 msgstr "Zistený pevný disk:"
1392
1393 msgid "Detected NIMs:"
1394 msgstr "Zistené tunery:"
1395
1396 msgid "Devicename:"
1397 msgstr ""
1398
1399 msgid "DiSEqC"
1400 msgstr "DiSEqC"
1401
1402 msgid "DiSEqC A/B"
1403 msgstr "DiSEqC A/B"
1404
1405 msgid "DiSEqC A/B/C/D"
1406 msgstr "DiSEqC A/B/C/D"
1407
1408 msgid "DiSEqC mode"
1409 msgstr "Režim DiSEqC"
1410
1411 msgid "DiSEqC repeats"
1412 msgstr "Opakovania DiSEqC"
1413
1414 msgid "DiSEqC-Tester settings"
1415 msgstr "Nastavenia testovača DiSEqC"
1416
1417 msgid "Dialing:"
1418 msgstr "Vytáčam:"
1419
1420 msgid "Digital contour removal"
1421 msgstr "Odstránenie digitálnych obrysov"
1422
1423 msgid "Direct playback of linked titles without menu"
1424 msgstr "Priame prehrávanie prepojených titulov bez menu"
1425
1426 msgid "Directory"
1427 msgstr ""
1428
1429 #, python-format
1430 msgid "Directory %s nonexistent."
1431 msgstr "Adresár %s neexistuje."
1432
1433 msgid "Directory browser"
1434 msgstr "Prehľadávač adresárov"
1435
1436 #, python-format
1437 msgid "Directory contains %d file(s) and %d sub-directories.\n"
1438 msgstr ""
1439
1440 msgid "Disable"
1441 msgstr "Vypnúť"
1442
1443 msgid "Disable Picture in Picture"
1444 msgstr "Vypnúť obraz v obraze"
1445
1446 msgid "Disable background scanning"
1447 msgstr ""
1448
1449 msgid "Disable crashlog reporting"
1450 msgstr "Vypnúť správy o zrútení"
1451
1452 msgid "Disable timer"
1453 msgstr "Vypnúť časovač"
1454
1455 msgid "Disabled"
1456 msgstr "Vypnuté"
1457
1458 msgid "Disconnect"
1459 msgstr "Odpojiť"
1460
1461 msgid "Dish"
1462 msgstr "Parabola"
1463
1464 msgid "Disk space to reserve for recordings (in GB)"
1465 msgstr ""
1466
1467 msgid "Display 16:9 content as"
1468 msgstr "Obraz 16:9 zobraziť ako"
1469
1470 msgid "Display 4:3 content as"
1471 msgstr "Obraz 4:3 zobraziť ako"
1472
1473 msgid "Display >16:9 content as"
1474 msgstr "Obraz >16:9 zobraziť ako"
1475
1476 msgid "Display Setup"
1477 msgstr "Nastavenie displeja"
1478
1479 msgid "Display and Userinterface"
1480 msgstr "Displej a užívateľské rozhranie"
1481
1482 msgid "Display message before next played movie"
1483 msgstr ""
1484
1485 #, python-format
1486 msgid ""
1487 "Do you really want to REMOVE\n"
1488 "the plugin \"%s\"?"
1489 msgstr ""
1490 "Naozaj chcete odstrániť\n"
1491 "modul \"%s\"?"
1492
1493 msgid ""
1494 "Do you really want to check the filesystem?\n"
1495 "This could take lots of time!"
1496 msgstr ""
1497 "Naozaj chcete skontrolovať systém súborov?\n"
1498 "Môže to trvať dosť dlho!"
1499
1500 msgid ""
1501 "Do you really want to convert the filesystem?\n"
1502 "You cannot go back!"
1503 msgstr ""
1504
1505 #, python-format
1506 msgid "Do you really want to delete %s?"
1507 msgstr "Naozaj chcete zmazať %s?"
1508
1509 #, python-format
1510 msgid ""
1511 "Do you really want to download\n"
1512 "the plugin \"%s\"?"
1513 msgstr ""
1514 "Naozaj chcete stiahnuť\n"
1515 "modul \"%s\"?"
1516
1517 msgid "Do you really want to exit?"
1518 msgstr "Naozaj chcete skončiť?"
1519
1520 msgid ""
1521 "Do you really want to initialize the device?\n"
1522 "All data on the disk will be lost!"
1523 msgstr ""
1524
1525 #, python-format
1526 msgid "Do you really want to remove directory %s from the disk?"
1527 msgstr "Naozaj chcete z disku odstrániť adresár %s?"
1528
1529 #, python-format
1530 msgid "Do you really want to remove your bookmark of %s?"
1531 msgstr "Naozaj chcete odstrániť záložku %s?"
1532
1533 msgid ""
1534 "Do you want to backup now?\n"
1535 "After pressing OK, please wait!"
1536 msgstr ""
1537
1538 msgid "Do you want to burn this collection to DVD medium?"
1539 msgstr "Chcete túto zostavu napáliť na DVD?"
1540
1541 msgid "Do you want to do a service scan?"
1542 msgstr "Chcete vyhľadať stanice?"
1543
1544 msgid "Do you want to do another manual service scan?"
1545 msgstr "Chcete urobiť ďalšie ručné vyhľadávanie staníc?"
1546
1547 #, python-format
1548 msgid "Do you want to download the image to %s ?"
1549 msgstr "Chcete stiahnuť image na %s?"
1550
1551 msgid "Do you want to enable the parental control feature on your receiver?"
1552 msgstr ""
1553
1554 msgid "Do you want to install the package:\n"
1555 msgstr "Chcete nainštalovať balíček:\n"
1556
1557 msgid "Do you want to play DVD in drive?"
1558 msgstr "Chcete prehrať DVD v mechanike?"
1559
1560 msgid "Do you want to preview this DVD before burning?"
1561 msgstr "Chcete si toto DVD prezrieť pred napálením?"
1562
1563 msgid "Do you want to reboot your receiver?"
1564 msgstr ""
1565
1566 msgid "Do you want to remove the package:\n"
1567 msgstr "Chcete odstrániť balíček:\n"
1568
1569 msgid "Do you want to restore your settings?"
1570 msgstr "Chcete obnoviť nastavenia?"
1571
1572 msgid "Do you want to resume this playback?"
1573 msgstr "Chcete pokračovať v prehrávaní?"
1574
1575 msgid ""
1576 "Do you want to submit your email address and name so that we can contact you "
1577 "if needed?"
1578 msgstr ""
1579 "Chcete poslať svojju e-mailovú adresu a meno, aby sme vás mohli kontaktovať, "
1580 "ak treba?"
1581
1582 msgid "Do you want to update your receiver?"
1583 msgstr ""
1584
1585 msgid ""
1586 "Do you want to update your receiver?\n"
1587 "After pressing OK, please wait!"
1588 msgstr ""
1589
1590 msgid "Do you want to upgrade the package:\n"
1591 msgstr "Chcete aktualizovať balíček:\n"
1592
1593 msgid "Do you want to upgrade?"
1594 msgstr ""
1595
1596 msgid "Do you want to view a tutorial?"
1597 msgstr "Chcete si pozrieť tutoriál?"
1598
1599 msgid "Don't ask, just send"
1600 msgstr "Nepýtať sa, len poslať"
1601
1602 msgid "Don't stop current event but disable coming events"
1603 msgstr "Nezastaviť aktuálny záznam, ale vypnúť nasledujúce záznamy."
1604
1605 #, python-format
1606 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages"
1607 msgstr "Hotovo - %d nainštalovaných alebo aktualizovaných balíčkov"
1608
1609 #, python-format
1610 msgid "Done - Installed, upgraded or removed %d packages with %d errors"
1611 msgstr ""
1612 "Hotovo - %d nainštalovaných, aktualizovaných alebo odstránených balíčkov s "
1613 "%d chybami"
1614
1615 msgid "Download"
1616 msgstr "Stiahnuť"
1617
1618 #, python-format
1619 msgid "Download %s from Server"
1620 msgstr "Stiahnuť %s zo servera"
1621
1622 msgid "Download .NFI-Files for USB-Flasher"
1623 msgstr "Stiahnuť súbory .NFI pre USB-Flasher"
1624
1625 msgid "Download Plugins"
1626 msgstr "Stiahnuť prídavné moduly"
1627
1628 msgid "Downloadable new plugins"
1629 msgstr "Nové moduly na stiahnutie"
1630
1631 msgid "Downloadable plugins"
1632 msgstr "Moduly na stiahnutie"
1633
1634 msgid "Downloading"
1635 msgstr "Sťahovanie"
1636
1637 msgid "Downloading plugin information. Please wait..."
1638 msgstr "Sťahujem informácie o moduloch. Čakajte..."
1639
1640 msgid "Dutch"
1641 msgstr "Holandčina"
1642
1643 msgid "Dynamic contrast"
1644 msgstr "Dynamický kontrast"
1645
1646 msgid "E"
1647 msgstr "V"
1648
1649 msgid "EPG Selection"
1650 msgstr "Voľba EPG"
1651
1652 msgid "EPG language selection 1"
1653 msgstr ""
1654
1655 msgid "EPG language selection 2"
1656 msgstr ""
1657
1658 msgid "EPG settings"
1659 msgstr ""
1660
1661 #, python-format
1662 msgid "ERROR - failed to scan (%s)!"
1663 msgstr "CHYBA - zlyhalo vyhľadávanie (%s)!"
1664
1665 msgid "East"
1666 msgstr "východne"
1667
1668 msgid "East limit set"
1669 msgstr ""
1670
1671 msgid "Edit"
1672 msgstr "Upraviť"
1673
1674 msgid "Edit DNS"
1675 msgstr "Upraviť DNS"
1676
1677 msgid "Edit Title"
1678 msgstr "Upraviť titul"
1679
1680 msgid "Edit bouquets list"
1681 msgstr "Upraviť zoznam buketov"
1682
1683 msgid "Edit chapters of current title"
1684 msgstr "Upraviť kapitoly aktuálneho titulu"
1685
1686 msgid "Edit services list"
1687 msgstr "Upraviť zoznam staníc"
1688
1689 msgid "Edit settings"
1690 msgstr "Upraviť nastavenia"
1691
1692 msgid "Edit the Nameserver configuration of your receiver.\n"
1693 msgstr ""
1694
1695 msgid "Edit the network configuration of your receiver.\n"
1696 msgstr ""
1697
1698 msgid "Edit title"
1699 msgstr "Upraviť titul"
1700
1701 msgid "Edit upgrade source url."
1702 msgstr "Upraviť URL zdroja aktualizácie."
1703
1704 msgid "Education/Science/..."
1705 msgstr ""
1706
1707 msgid "Electronic Program Guide"
1708 msgstr "Elektronický programový sprievodca"
1709
1710 msgid "Enable"
1711 msgstr "Zapnúť"
1712
1713 msgid "Enable 5V for active antenna"
1714 msgstr "Zapnúť 5 V pre aktívnu anténu"
1715
1716 msgid "Enable Cleanup Wizard?"
1717 msgstr "Zapnúť sprievodcu vyčistením?"
1718
1719 msgid "Enable EIT EPG"
1720 msgstr ""
1721
1722 msgid "Enable MHW EPG"
1723 msgstr ""
1724
1725 msgid "Enable Netmed EPG"
1726 msgstr ""
1727
1728 msgid "Enable ViaSat EPG"
1729 msgstr ""
1730
1731 msgid "Enable freesat EPG"
1732 msgstr ""
1733
1734 msgid "Enable multiple bouquets"
1735 msgstr "Zapnúť viacnásobné bukety"
1736
1737 msgid "Enable parental control"
1738 msgstr "Zapnúť rodičovskú zámku"
1739
1740 msgid "Enable teletext caching"
1741 msgstr ""
1742
1743 msgid "Enable timer"
1744 msgstr "Zapnúť časovač"
1745
1746 msgid "Enabled"
1747 msgstr "Zapnuté"
1748
1749 msgid "Encrypted: "
1750 msgstr "Šifrované:"
1751
1752 msgid "Encryption"
1753 msgstr "Šifrovanie"
1754
1755 msgid "Encryption Key"
1756 msgstr "Šifrovací kľúč WLAN"
1757
1758 msgid "Encryption Keytype"
1759 msgstr "Druh šifrovacieho kľúča"
1760
1761 msgid "Encryption:"
1762 msgstr "Šifrovanie:"
1763
1764 msgid "End time"
1765 msgstr "Čas ukončenia"
1766
1767 msgid "EndTime"
1768 msgstr "Koniec"
1769
1770 msgid "English"
1771 msgstr "Angličtina"
1772
1773 msgid ""
1774 "Enigma2 Skinselector\n"
1775 "\n"
1776 "If you experience any problems please contact\n"
1777 "stephan@reichholf.net\n"
1778 "\n"
1779 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1780 msgstr ""
1781 "Volič vzhľadu Enigma2\n"
1782 "\n"
1783 "Ak máte akékoľvek problémy, obráťte sa na\n"
1784 "stephan@reichholf.net\n"
1785 "\n"
1786 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1787
1788 msgid "Enter main menu..."
1789 msgstr "Otvoriť hlavné menu..."
1790
1791 msgid "Enter pin code"
1792 msgstr "Zadajte kód PIN"
1793
1794 msgid "Enter the service pin"
1795 msgstr "Zadajte PIN stanice"
1796
1797 msgid "Enter your email address so that we can contact you if needed."
1798 msgstr ""
1799 "Zadajte svoju e-mailovú adresu, aby sme vás mohli kontaktovať, ak treba."
1800
1801 msgid "Error"
1802 msgstr "Chyba"
1803
1804 msgid "Error code"
1805 msgstr ""
1806
1807 msgid "Error executing plugin"
1808 msgstr "Chyba pri spustení modulu"
1809
1810 #, python-format
1811 msgid ""
1812 "Error: %s\n"
1813 "Retry?"
1814 msgstr ""
1815 "Chyba: %s\n"
1816 "Zopakovať?"
1817
1818 msgid "Estonian"
1819 msgstr "Estónčina"
1820
1821 msgid "Ethernet network interface"
1822 msgstr "Rozhranie siete Eternet"
1823
1824 msgid "Event Fontsize (relative to skin size)"
1825 msgstr ""
1826
1827 msgid "Eventview"
1828 msgstr "Prehľad programov"
1829
1830 msgid "Eventview menu"
1831 msgstr ""
1832
1833 msgid "Everywhere"
1834 msgstr ""
1835
1836 msgid "Exceeds dual layer medium!"
1837 msgstr "Presahuje kapacitu dvojvrstvového DVD!"
1838
1839 msgid "Execution Progress:"
1840 msgstr "Priebeh vykonávania:"
1841
1842 msgid "Execution finished!!"
1843 msgstr "Skončené!!"
1844
1845 msgid "Exif"
1846 msgstr "Exif"
1847
1848 msgid "Exit"
1849 msgstr "Ukončiť"
1850
1851 msgid "Exit EPG"
1852 msgstr ""
1853
1854 msgid "Exit editor"
1855 msgstr "Ukončiť editor"
1856
1857 msgid "Exit input device selection."
1858 msgstr "Ukončiť výber vstupného zariadenia."
1859
1860 msgid "Exit network wizard"
1861 msgstr "Ukončiť sprievodcu sieťou"
1862
1863 msgid "Exit the cleanup wizard"
1864 msgstr "Ukončiť sprievodcu vyčistením"
1865
1866 msgid "Exit the wizard"
1867 msgstr "Ukončiť sprievodcu"
1868
1869 msgid "Exit wizard"
1870 msgstr "Ukončiť sprievodcu"
1871
1872 msgid "Expert"
1873 msgstr "expertný"
1874
1875 msgid "Extended Networksetup Plugin..."
1876 msgstr "Modul rozšíreného nastavenia siete..."
1877
1878 msgid "Extended Setup..."
1879 msgstr "Rozšírené nastavenie..."
1880
1881 msgid "Extended Software"
1882 msgstr "Rozšírený softvér"
1883
1884 msgid "Extended Software Plugin"
1885 msgstr "Modul rozšíreného softvéru"
1886
1887 msgid "Extensions"
1888 msgstr "Rozšírenia"
1889
1890 msgid "Extensions management"
1891 msgstr "Správa rozšírení"
1892
1893 msgid "FEC"
1894 msgstr "FEC"
1895
1896 msgid "FTA"
1897 msgstr ""
1898
1899 msgid "Factory reset"
1900 msgstr "Továrenské nastavenia"
1901
1902 msgid "Failed"
1903 msgstr "Zlyhalo"
1904
1905 msgid "Failed to write /tmp/positionersetup.log: "
1906 msgstr ""
1907
1908 #, python-format
1909 msgid "Fan %d"
1910 msgstr "Ventilítor %d"
1911
1912 #, python-format
1913 msgid "Fan %d PWM"
1914 msgstr "PWM ventilátora %d"
1915
1916 #, python-format
1917 msgid "Fan %d Voltage"
1918 msgstr "Napätie na ventilátore %d"
1919
1920 msgid "Fast"
1921 msgstr "rýchlo"
1922
1923 msgid "Fast DiSEqC"
1924 msgstr "Rýchly DiSEqC"
1925
1926 msgid "Fast Forward speeds"
1927 msgstr "Rýchlosti prevíjania vpred"
1928
1929 msgid "Fast Scan"
1930 msgstr ""
1931
1932 msgid "Fast epoch"
1933 msgstr "rýchla doba"
1934
1935 msgid "Favourites"
1936 msgstr "Obľúbené"
1937
1938 msgid "File appears to be busy.\n"
1939 msgstr ""
1940
1941 msgid "Filesystem Check"
1942 msgstr "Kontrola systému súborov"
1943
1944 msgid "Final position at"
1945 msgstr ""
1946
1947 msgid "Final position at index"
1948 msgstr ""
1949
1950 msgid "Fine movement"
1951 msgstr ""
1952
1953 msgid "Finetune"
1954 msgstr "Jemné nastavenie"
1955
1956 msgid "Finished"
1957 msgstr "Skončené"
1958
1959 msgid "Finished configuring your network"
1960 msgstr "Nastavenie siete je skončené"
1961
1962 msgid "Finished restarting your network"
1963 msgstr "Reštartovanie siete je skončené"
1964
1965 msgid "Finnish"
1966 msgstr "Fínčina"
1967
1968 msgid "Flash"
1969 msgstr "Flešovať"
1970
1971 msgid "Flashing failed"
1972 msgstr "Flešovanie zlyhalo"
1973
1974 msgid "Following tasks will be done after you press OK!"
1975 msgstr "Po stlačení OK sa vykonajú tieto úlohy."
1976
1977 msgid "For more information see www.openpli.org"
1978 msgstr ""
1979
1980 msgid "Format"
1981 msgstr "Formát"
1982
1983 msgid "Forward volume keys"
1984 msgstr ""
1985
1986 msgid "Frame size in full view"
1987 msgstr "Veľkosť obrazu pri plnom zobrazení"
1988
1989 msgid "French"
1990 msgstr "Francúzština"
1991
1992 msgid "Frequency"
1993 msgstr "Kmitočet"
1994
1995 msgid "Frequency bands"
1996 msgstr "Kmitočtové pásma"
1997
1998 msgid "Frequency scan step size(khz)"
1999 msgstr "Kmitočtový krok pri vyhľadávaní (kHz)"
2000
2001 msgid "Frequency steps"
2002 msgstr "Kmitočtové kroky"
2003
2004 msgid "Fri"
2005 msgstr "Pi"
2006
2007 msgid "Friday"
2008 msgstr "Piatok"
2009
2010 msgid "From :"
2011 msgstr ""
2012
2013 #, python-format
2014 msgid "Frontprocessor version: %d"
2015 msgstr "Verzia frontprocesora: %d"
2016
2017 msgid ""
2018 "GUI needs a restart to apply a new skin\n"
2019 "Do you want to Restart the GUI now?"
2020 msgstr ""
2021 "Pre použitie nového vzhľadu sa musí reštartovať GUI\n"
2022 "Chcete teraz reštartovať GUI?"
2023
2024 msgid "Gateway"
2025 msgstr "Brána"
2026
2027 msgid "General AC3 Delay"
2028 msgstr "Oneskorenie AC3"
2029
2030 msgid "General AC3 delay (ms)"
2031 msgstr "Oneskorenie AC3 [ms]"
2032
2033 msgid "General PCM Delay"
2034 msgstr "Oneskorenie PCM"
2035
2036 msgid "General PCM delay (ms)"
2037 msgstr "Oneskorenie PCM [ms]"
2038
2039 msgid "Genre"
2040 msgstr "Žáner"
2041
2042 msgid "German"
2043 msgstr "Nemčina"
2044
2045 msgid "Get latest experimental image"
2046 msgstr "Získať najnovší experimentálny image"
2047
2048 msgid "Get latest release image"
2049 msgstr "Získať najnovší hotový image"
2050
2051 msgid "Getting plugin information. Please wait..."
2052 msgstr "Získavam informácie o module. Čakajte..."
2053
2054 msgid "Go down the list"
2055 msgstr ""
2056
2057 msgid "Go to first movie or last item"
2058 msgstr ""
2059
2060 msgid "Go to first movie or top of list"
2061 msgstr ""
2062
2063 msgid "Go up the list"
2064 msgstr ""
2065
2066 msgid "Goto"
2067 msgstr ""
2068
2069 msgid "Goto 0"
2070 msgstr "Otočiť na 0"
2071
2072 msgid "Goto :"
2073 msgstr ""
2074
2075 msgid "Goto X"
2076 msgstr ""
2077
2078 msgid "Goto first service"
2079 msgstr ""
2080
2081 msgid "Goto index position"
2082 msgstr ""
2083
2084 msgid "Goto last service"
2085 msgstr ""
2086
2087 msgid "Goto next event"
2088 msgstr ""
2089
2090 msgid "Goto next page of events"
2091 msgstr ""
2092
2093 msgid "Goto next page of service"
2094 msgstr ""
2095
2096 msgid "Goto position"
2097 msgstr "Otočiť do pozície"
2098
2099 msgid "Goto previous event"
2100 msgstr ""
2101
2102 msgid "Goto previous page of events"
2103 msgstr ""
2104
2105 msgid "Goto previous page of service"
2106 msgstr ""
2107
2108 msgid "Goto specific data/time"
2109 msgstr ""
2110
2111 msgid "GotoX calibration"
2112 msgstr ""
2113
2114 msgid "GraphMultiEpg Settings"
2115 msgstr ""
2116
2117 msgid "Graphical Multi EPG"
2118 msgstr "Grafický Multi EPG"
2119
2120 msgid "Greek"
2121 msgstr "Gréčtina"
2122
2123 msgid "Green boost"
2124 msgstr "Zosilniť zelenú"
2125
2126 msgid "Guard Interval"
2127 msgstr "Ochranný interval"
2128
2129 msgid "Guard interval"
2130 msgstr "Interval ochrany"
2131
2132 msgid "HD list"
2133 msgstr ""
2134
2135 msgid "Handle standby from TV"
2136 msgstr ""
2137
2138 msgid "Handle wakeup from TV"
2139 msgstr ""
2140
2141 msgid "Harddisk"
2142 msgstr "Pevný disk"
2143
2144 msgid "Harddisk setup"
2145 msgstr "Nastavenie pevného disku"
2146
2147 msgid "Harddisk standby after"
2148 msgstr "Uspať disk po"
2149
2150 msgid "Hardware: "
2151 msgstr ""
2152
2153 msgid "Hebrew"
2154 msgstr ""
2155
2156 msgid "Hidden network"
2157 msgstr "Skrytá sieť"
2158
2159 msgid "Hide CI messages"
2160 msgstr ""
2161
2162 msgid "Hide zap errors"
2163 msgstr ""
2164
2165 msgid "Hierarchy Information"
2166 msgstr "Hierarchické informácie"
2167
2168 msgid "Hierarchy info"
2169 msgstr ""
2170
2171 msgid "High bitrate support"
2172 msgstr "Spracuje vysoký dátový tok"
2173
2174 msgid "Hold screen"
2175 msgstr ""
2176
2177 msgid "Hold till locked"
2178 msgstr ""
2179
2180 msgid "Home"
2181 msgstr ""
2182
2183 msgid "Horizontal"
2184 msgstr "Vodorovná"
2185
2186 msgid "Horizontal turning speed"
2187 msgstr ""
2188
2189 msgid "How many minutes do you want to record?"
2190 msgstr "Koľko minút chcete nahrávať?"
2191
2192 msgid "How to handle found crashlogs?"
2193 msgstr "Ako spracovať nájdené správy o zrútení?"
2194
2195 msgid "Hue"
2196 msgstr "Odtieň"
2197
2198 msgid "Hungarian"
2199 msgstr "Maďarčina"
2200
2201 msgid "IP Address"
2202 msgstr "Adresa IP"
2203
2204 msgid "ISO file is too large for this filesystem!"
2205 msgstr "Súbor ISO je pre tento súborový systém príliš veľký!"
2206
2207 msgid "ISO path"
2208 msgstr "Cesta ISO"
2209
2210 msgid "Icons"
2211 msgstr ""
2212
2213 msgid ""
2214 "If you see this, something is wrong with\n"
2215 "your scart connection. Press OK to return."
2216 msgstr ""
2217 "Ak vidíte toto, niečo nie je v poriadku\n"
2218 "s pripojením scart. Vráťte sa stlačením tlačidla OK."
2219
2220 msgid ""
2221 "If your TV has a brightness or contrast enhancement, disable it. If there is "
2222 "something called \"dynamic\", set it to standard. Adjust the backlight level "
2223 "to a value suiting your taste. Turn down contrast on your TV as much as "
2224 "possible.\n"
2225 "Then turn the brightness setting as low as possible, but make sure that the "
2226 "two lowermost shades of gray stay distinguishable.\n"
2227 "Do not care about the bright shades now. They will be set up in the next "
2228 "step.\n"
2229 "If you are happy with the result, press OK."
2230 msgstr ""
2231 "Ak máte na televízore zdôraznenie jasu alebo kontrastu, zrušte ho. Ak je v "
2232 "nastaveniach niečo ako „dynamický režim“, nastavte ho na štandardnú hodnotu. "
2233 "Podsvietenie nastavte na hodnotu, ktorá vám vyhovuje. Stiahnite kontrast "
2234 "televízora na najnižšiu hodnotu.\n"
2235 "Potom nastavte jas na najnižšiu možnú hodnotu, ale tak, aby dva najtmavšie "
2236 "odtiene sivej zostali rozlíšiteľné.\n"
2237 "V tejto chvíli sa nestarajte o svetlé odtiene. Tie nastavíte v ďalšom "
2238 "kroku.\n"
2239 "Ak ste spokojní s výsledkom, stlačte tlačidlo OK."
2240
2241 msgid "Image: "
2242 msgstr ""
2243
2244 msgid "In Progress"
2245 msgstr "Prebieha"
2246
2247 msgid ""
2248 "In order to record a timer, the TV was switched to the recording service!\n"
2249 msgstr ""
2250 "Aby sa mohol nahrať načasovaný program, preplo sa na nahrávanú stanicu!\n"
2251
2252 msgid "Include AIT in http streams"
2253 msgstr ""
2254
2255 msgid "Include ECM in http streams"
2256 msgstr ""
2257
2258 msgid "Include EIT in http streams"
2259 msgstr ""
2260
2261 msgid "Include your email and name (optional) in the mail?"
2262 msgstr "Vložiť do mailu vašu e-mailovú adresu a meno (voliteľne)?"
2263
2264 msgid "Increased voltage"
2265 msgstr "Zvýšené napätie"
2266
2267 msgid "Index"
2268 msgstr "Index"
2269
2270 msgid "Index allocated:"
2271 msgstr ""
2272
2273 msgid "Info"
2274 msgstr "Informačná lišta"
2275
2276 msgid "InfoBar"
2277 msgstr "Informačná lišta"
2278
2279 msgid "Infobar timeout"
2280 msgstr "Doba zobrazovania informačnej lišty"
2281
2282 msgid "Information"
2283 msgstr "Informácie"
2284
2285 msgid "Init"
2286 msgstr "Inic."
2287
2288 msgid "Initial Fast Forward speed"
2289 msgstr "Počiatočná rýchlosť prevíjania vpred"
2290
2291 msgid "Initial Rewind speed"
2292 msgstr "Počiatočná rýchlosť prevíjania vzad"
2293
2294 msgid "Initial location in new timers"
2295 msgstr "Úvodné umiestnenie nových časových nahrávok"
2296
2297 msgid "Initial lock ratio"
2298 msgstr ""
2299
2300 msgid "Initial signal quality"
2301 msgstr ""
2302
2303 msgid "Initial signal quality:"
2304 msgstr ""
2305
2306 msgid "Initialization"
2307 msgstr "Inicializácia"
2308
2309 msgid "Initialize"
2310 msgstr "Inicializovať"
2311
2312 msgid "Initializing storage device..."
2313 msgstr ""
2314
2315 msgid "Input"
2316 msgstr "Vstup"
2317
2318 msgid "Input device setup"
2319 msgstr "Nastavenie vstupného zariadenia"
2320
2321 msgid "Input devices"
2322 msgstr "Vstupné zariadenia"
2323
2324 msgid "Install"
2325 msgstr "Inštalovať"
2326
2327 msgid "Install a new image with a USB stick"
2328 msgstr "Inštalovať nový image z kľúča USB"
2329
2330 msgid "Install a new image with your web browser"
2331 msgstr "Inštalovať nový image cez webový prehliadač"
2332
2333 msgid "Install extensions."
2334 msgstr "Inštalovať rozšírenia."
2335
2336 msgid "Install local extension"
2337 msgstr "Inštalovať miestne rozšírenie"
2338
2339 msgid "Install or remove finished."
2340 msgstr "Inštalácia alebo odstránenie skončené."
2341
2342 msgid "Install picons on"
2343 msgstr ""
2344
2345 msgid "Install settings, skins, software..."
2346 msgstr "Inštalovať settingy, vzhľady, softvér..."
2347
2348 msgid "Installation finished."
2349 msgstr "Inštalácia je skončená."
2350
2351 msgid "Installing"
2352 msgstr "Inštalujem"
2353
2354 msgid "Installing Software..."
2355 msgstr "Inštalujem softvér..."
2356
2357 msgid "Installing default sat lists... Please wait..."
2358 msgstr "Inštalujem zoznamy predvolených staníc... Čakajte..."
2359
2360 msgid "Installing defaults... Please wait..."
2361 msgstr "Inštalujem predvolené nastavenia... Čakajte..."
2362
2363 msgid "Installing package content... Please wait..."
2364 msgstr "Inštalujem obsah balíčka... Čakajte..."
2365
2366 msgid "Instant Record..."
2367 msgstr "Okamžité nahrávanie..."
2368
2369 msgid "Instant record location"
2370 msgstr "Umiestnenie okamžitého záznamu"
2371
2372 msgid "Interface: "
2373 msgstr "Rozhranie:"
2374
2375 msgid "Intermediate"
2376 msgstr "stredný"
2377
2378 msgid "Internal Flash"
2379 msgstr "Interná pamäť flash"
2380
2381 msgid "Internal hdd only"
2382 msgstr ""
2383
2384 msgid "Interval between keys when repeating:"
2385 msgstr ""
2386
2387 msgid "Invalid Location"
2388 msgstr "Neplatné umiestnenie"
2389
2390 #, python-format
2391 msgid "Invalid directory selected: %s"
2392 msgstr "Zvolený neplatný adresár: %s"
2393
2394 msgid "Inversion"
2395 msgstr "Inverzia"
2396
2397 msgid "Invert"
2398 msgstr ""
2399
2400 msgid "Ipkg"
2401 msgstr "Ipkg"
2402
2403 msgid "Is this videomode ok?"
2404 msgstr "Je tento režim obrazu OK?"
2405
2406 msgid "Italian"
2407 msgstr "Taliančina"
2408
2409 msgid "Items per Page "
2410 msgstr ""
2411
2412 msgid "Items per Page for Listscreen"
2413 msgstr ""
2414
2415 msgid "Job View"
2416 msgstr "Prehľad úloh"
2417
2418 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, even if this breaks the aspect)
2419 msgid "Just Scale"
2420 msgstr "Na celú obrazovku (bez pomeru strán)"
2421
2422 msgid "Keep old timers for how many days"
2423 msgstr ""
2424
2425 msgid "Kernel Version: "
2426 msgstr ""
2427
2428 msgid "Keyboard"
2429 msgstr "Klávesnica"
2430
2431 msgid "Keyboard Map"
2432 msgstr "Rozloženie klávesov"
2433
2434 msgid "Keyboard Setup"
2435 msgstr "Nastavenie klávesnice"
2436
2437 msgid "Kill partition table"
2438 msgstr ""
2439
2440 msgid "LAN Adapter"
2441 msgstr "Adaptér LAN"
2442
2443 msgid "LAN connection"
2444 msgstr "Pripojenie LAN"
2445
2446 msgid "LNB"
2447 msgstr "LNB"
2448
2449 msgid "LOF"
2450 msgstr "LOF"
2451
2452 msgid "LOF/H"
2453 msgstr "LOF/H"
2454
2455 msgid "LOF/L"
2456 msgstr "LOF/L"
2457
2458 msgid "Language"
2459 msgstr "Jazyk"
2460
2461 msgid "Language selection"
2462 msgstr "Voľba jazyka"
2463
2464 msgid "Last Upgrade: "
2465 msgstr ""
2466
2467 msgid "Last config"
2468 msgstr "Posledné nastavenie"
2469
2470 msgid "Last speed"
2471 msgstr "Posledná rýchlosť"
2472
2473 msgid "Latitude"
2474 msgstr "Zem. šírka"
2475
2476 msgid "Latvian"
2477 msgstr "Lotyščina"
2478
2479 msgid "Leave DVD Player?"
2480 msgstr "Ukončiť DVD prehrávač?"
2481
2482 msgid "Left"
2483 msgstr "Doľava"
2484
2485 msgid "Leisure hobies"
2486 msgstr ""
2487
2488 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on top/bottom) in doubt, keep english term.
2489 msgid "Letterbox"
2490 msgstr "Letterbox"
2491
2492 msgid "Letzeburgesch"
2493 msgstr ""
2494
2495 msgid "Limit east"
2496 msgstr "Východný limit"
2497
2498 msgid "Limit west"
2499 msgstr "Západný limit"
2500
2501 msgid "Limited character set for recording filenames"
2502 msgstr "Obmedzená znaková sada pre názvy záznamov"
2503
2504 msgid "Limits cancelled"
2505 msgstr ""
2506
2507 msgid "Limits enabled"
2508 msgstr ""
2509
2510 msgid "Limits off"
2511 msgstr "Vypnúť limity"
2512
2513 msgid "Limits on"
2514 msgstr "Zapnúť limity"
2515
2516 msgid "Link Quality:"
2517 msgstr "Kvalita spojenia:"
2518
2519 msgid "Link:"
2520 msgstr "Spojenie:"
2521
2522 msgid "Linked titles with a DVD menu"
2523 msgstr "Tituly prepojené s menu DVD"
2524
2525 msgid "List available networks"
2526 msgstr "Zoznam dostupných sietí"
2527
2528 msgid "List mode"
2529 msgstr ""
2530
2531 msgid "List of Storage Devices"
2532 msgstr "Zoznam záznamových zariadení"
2533
2534 msgid "List type"
2535 msgstr ""
2536
2537 #, python-format
2538 msgid "List version %d, found %d channels"
2539 msgstr ""
2540
2541 msgid "Listscreen default at start user interface"
2542 msgstr ""
2543
2544 msgid "Lithuanian"
2545 msgstr "Litovčina"
2546
2547 msgid "Load"
2548 msgstr "Natiahnuť"
2549
2550 msgid "Load Length of Movies in Movielist"
2551 msgstr "Prevziať dĺžku filmov do zoznamu filmov"
2552
2553 msgid "Local Network"
2554 msgstr "Miestna sieť"
2555
2556 msgid "Location"
2557 msgstr "Umiestnenie"
2558
2559 msgid "Location for instant recordings"
2560 msgstr "Umiestnenie okamžitých záznamov"
2561
2562 msgid "Lock ratio"
2563 msgstr ""
2564
2565 msgid "Lock:"
2566 msgstr "Signál:"
2567
2568 msgid "Log results to harddisk"
2569 msgstr "Zaznamenať výsledky na pevný disk"
2570
2571 msgid "Long Keypress"
2572 msgstr "Dlhé stlačenie tlačidla"
2573
2574 msgid "Long filenames"
2575 msgstr "Dlhé názvy súborov"
2576
2577 msgid "Longitude"
2578 msgstr "Zem. dĺžka"
2579
2580 msgid "MMC Card"
2581 msgstr "Karta MMC"
2582
2583 msgid "MORE"
2584 msgstr "VIAC"
2585
2586 msgid "Main menu"
2587 msgstr "Hlavné menu"
2588
2589 msgid "Mainmenu"
2590 msgstr "Hlavné menu"
2591
2592 msgid "Maintain old EPG data for"
2593 msgstr ""
2594
2595 msgid "Make this mark an 'in' point"
2596 msgstr "Urobiť z tejto značky vstupný bod („in“)"
2597
2598 msgid "Make this mark an 'out' point"
2599 msgstr "Urobiť z tejto značky výstupný bod („out“)"
2600
2601 msgid "Make this mark just a mark"
2602 msgstr "Urobiť z tejto značky len značku."
2603
2604 msgid "Manage extensions"
2605 msgstr "Spravovať rozšírenia"
2606
2607 msgid "Manage your receiver's software"
2608 msgstr "Spravovať softvér ptijímača"
2609
2610 msgid "Manual Scan"
2611 msgstr "Ručné vyhľadávanie"
2612
2613 msgid "Manual configuration"
2614 msgstr "Ručná konfigurácia"
2615
2616 msgid "Manual transponder"
2617 msgstr "Transpondér ručne"
2618
2619 msgid "Manufacturer"
2620 msgstr "Výrobca"
2621
2622 msgid "Margin after record"
2623 msgstr "Rezerva po skončení programu"
2624
2625 msgid "Margin before record (minutes)"
2626 msgstr "Rezerva pred začiatkom programu (min)"
2627
2628 msgid "Max. Bitrate: "
2629 msgstr "Max. dátový tok:"
2630
2631 msgid "Media player"
2632 msgstr "Prehrávač médií"
2633
2634 msgid "MediaPlayer"
2635 msgstr "Prehrávač médií"
2636
2637 msgid "Medium is not a writeable DVD!"
2638 msgstr "Médium nie je zapisovateľný disk DVD!"
2639
2640 msgid "Medium is not empty!"
2641 msgstr "Médium nie je prázdne!"
2642
2643 msgid "Memory"
2644 msgstr ""
2645
2646 msgid "Memory index"
2647 msgstr ""
2648
2649 msgid "Menu"
2650 msgstr "Menu"
2651
2652 msgid "Message"
2653 msgstr "Správa"
2654
2655 msgid "Message..."
2656 msgstr "Správa..."
2657
2658 #, python-format
2659 msgid "Minimum age %d years"
2660 msgstr ""
2661
2662 msgid "Missing "
2663 msgstr ""
2664
2665 msgid "Mode"
2666 msgstr "Režim"
2667
2668 msgid "Model: "
2669 msgstr "Model: "
2670
2671 msgid "Modulation"
2672 msgstr "Modulácia"
2673
2674 msgid "Modulator"
2675 msgstr "Modulátor"
2676
2677 msgid "Mon"
2678 msgstr "Po"
2679
2680 msgid "Mon-Fri"
2681 msgstr "Po-Pi"
2682
2683 msgid "Monday"
2684 msgstr "Pondelok"
2685
2686 msgid "Mosquito noise reduction"
2687 msgstr "Potlačenie šumu na hranách"
2688
2689 msgid "Mount"
2690 msgstr ""
2691
2692 msgid "Move"
2693 msgstr ""
2694
2695 msgid "Move Picture in Picture"
2696 msgstr "Premiestniť obraz v obraze"
2697
2698 msgid "Move east"
2699 msgstr "Pootočiť východne"
2700
2701 msgid "Move to other directory"
2702 msgstr ""
2703
2704 msgid "Move to position X"
2705 msgstr ""
2706
2707 msgid "Move west"
2708 msgstr "Pootočiť západne"
2709
2710 msgid "Moved to position 0"
2711 msgstr ""
2712
2713 msgid "Moved to position at index"
2714 msgstr ""
2715
2716 msgid "Movement"
2717 msgstr ""
2718
2719 msgid "Movie List Configuration"
2720 msgstr ""
2721
2722 msgid "Movie Selection"
2723 msgstr ""
2724
2725 msgid "Movie location"
2726 msgstr "Umiestenie filmu"
2727
2728 msgid "Movie/Drama"
2729 msgstr ""
2730
2731 msgid "Movielist menu"
2732 msgstr "Menu filmov"
2733
2734 msgid "Moving"
2735 msgstr ""
2736
2737 msgid "Moving east ..."
2738 msgstr ""
2739
2740 msgid "Moving to position"
2741 msgstr ""
2742
2743 msgid "Moving west ..."
2744 msgstr ""
2745
2746 msgid "Multi EPG"
2747 msgstr "Multi EPG"
2748
2749 msgid "Multi-EPG bouquet selection"
2750 msgstr ""
2751
2752 msgid "Multimedia"
2753 msgstr "Multimédiá"
2754
2755 msgid "Multiple service support"
2756 msgstr "Dekóduje viac staníc"
2757
2758 msgid "Multiplex"
2759 msgstr ""
2760
2761 msgid "Multisat"
2762 msgstr "viac satelitov"
2763
2764 msgid "Music/Ballet/Dance"
2765 msgstr ""
2766
2767 msgid "Mute"
2768 msgstr "Umlčovač"
2769
2770 msgid "N/A"
2771 msgstr "Nie je k dispozícii"
2772
2773 msgid "NEXT"
2774 msgstr "NASLED."
2775
2776 msgid "NFI Image Flashing"
2777 msgstr "Flešovanie image NFI"
2778
2779 msgid "NFI image flashing completed. Press Yellow to Reboot!"
2780 msgstr "Flešovanie image .NFI skončené. Stlačením žltého tlačidla reštartujte."
2781
2782 msgid "NIM"
2783 msgstr "Tuner"
2784
2785 msgid "NOW"
2786 msgstr "TERAZ"
2787
2788 msgid "NTSC"
2789 msgstr "NTSC"
2790
2791 msgid "Name"
2792 msgstr "Názov"
2793
2794 msgid "Nameserver"
2795 msgstr "Nameserver"
2796
2797 #, python-format
2798 msgid "Nameserver %d"
2799 msgstr "DNS (nameserver) %d"
2800
2801 msgid "Nameserver Setup"
2802 msgstr "Nastavenie DNS"
2803
2804 msgid "Nameserver settings"
2805 msgstr "Nastavenie DNS"
2806
2807 msgid "Namespace"
2808 msgstr ""
2809
2810 msgid "Netmask"
2811 msgstr "Maska siete"
2812
2813 msgid "Network"
2814 msgstr "Sieť"
2815
2816 msgid "Network Configuration..."
2817 msgstr "Konfigurácia siete..."
2818
2819 msgid "Network ID"
2820 msgstr ""
2821
2822 msgid "Network Mount"
2823 msgstr "Sieťový prístup"
2824
2825 msgid "Network Setup"
2826 msgstr "Nastavenie siete"
2827
2828 msgid "Network Wizard"
2829 msgstr "Sprievodca sieťou"
2830
2831 msgid "Network scan"
2832 msgstr "Vyhľadať sieť"
2833
2834 msgid "Network setup"
2835 msgstr "Nastavenie siete"
2836
2837 msgid "Network test"
2838 msgstr "Test siete"
2839
2840 msgid "Network test..."
2841 msgstr "Test siete..."
2842
2843 msgid "Network test: "
2844 msgstr "Test siete:"
2845
2846 msgid "Network:"
2847 msgstr "Sieť:"
2848
2849 msgid "NetworkWizard"
2850 msgstr "Sprievodca nast. siete"
2851
2852 msgid "Networkname (SSID)"
2853 msgstr "Názov siete (SSID)"
2854
2855 msgid "New"
2856 msgstr "Nové"
2857
2858 msgid "New PIN"
2859 msgstr "Nový PIN"
2860
2861 msgid "New version:"
2862 msgstr "Nová verzia:"
2863
2864 msgid "News Current Affairs"
2865 msgstr ""
2866
2867 msgid "Next"
2868 msgstr "Nasled."
2869
2870 msgid "No"
2871 msgstr "Nie"
2872
2873 msgid "No (supported) DVDROM found!"
2874 msgstr "Nenájdený (podporovaný) DVDROM!"
2875
2876 msgid "No Connection"
2877 msgstr "Nie je spojenie"
2878
2879 msgid "No Delay"
2880 msgstr ""
2881
2882 msgid "No HDD found or HDD not initialized!"
2883 msgstr "Pevný disk nebol nájdený alebo nebol inicializovaný."
2884
2885 msgid "No backup needed"
2886 msgstr "Nie je treba zálohovať"
2887
2888 msgid "No cable tuner found!"
2889 msgstr ""
2890
2891 msgid ""
2892 "No data on transponder!\n"
2893 "(Timeout reading PAT)"
2894 msgstr ""
2895 "Žiadne dáta na transpondéri!\n"
2896 "(Čas vypršal pri čítaní PAT)"
2897
2898 msgid "No description available."
2899 msgstr "Opis nie je k dispozícii."
2900
2901 msgid "No details for this image file"
2902 msgstr "Žiadne podrobnosti k tomuto súboru image"
2903
2904 msgid "No displayable files on this medium found!"
2905 msgstr "Na tomto médiu sa nenašli žiadne zobraziteľné súbory!"
2906
2907 msgid "No event info found, recording indefinitely."
2908 msgstr "Žiadne informácie EPG, spúšťam nekonečné nahrávanie."
2909
2910 msgid ""
2911 "No fast winding possible yet.. but you can use the number buttons to skip "
2912 "forward/backward!"
2913 msgstr ""
2914 "Ešte nie je možné prevíjanie, ale pomocou číselných tlačidiel môžete skočiť "
2915 "dopredu alebo dozadu."
2916
2917 msgid "No free index available"
2918 msgstr ""
2919
2920 msgid "No free tuner!"
2921 msgstr "Nie je voľný tuner!"
2922
2923 msgid "No network connection available."
2924 msgstr "Nie je dostupné sieťové pripojenie."
2925
2926 msgid "No networks found"
2927 msgstr "Nenájdená žiadna sieť"
2928
2929 msgid ""
2930 "No packages were upgraded yet. So you can check your network and try again."
2931 msgstr ""
2932 "Zatiaľ neboli aktualizované žiadne balíčky. Skontrolujte sieť a skúste znova."
2933
2934 msgid "No picture on TV? Press EXIT and retry."
2935 msgstr "Nie je obraz na televízore? Stlačte EXIT a skúste znova."
2936
2937 msgid "No positioner capable frontend found."
2938 msgstr "Nebol nájdený tuner vhodný pre motor."
2939
2940 msgid "No sat tuner found!"
2941 msgstr ""
2942
2943 msgid "No satellite frontend found!!"
2944 msgstr "Nebol nájdený satelitný tuner!"
2945
2946 msgid "No tags are set on these movies."
2947 msgstr "Na týchto filmoch nie sú nastavené žiadne štítky."
2948
2949 msgid "No to all"
2950 msgstr "Nie pre všetky"
2951
2952 msgid "No tuner is configured for use with a diseqc positioner!"
2953 msgstr "Žiadny tuner nie je nastavený na použitie motora DiSEqC."
2954
2955 msgid ""
2956 "No tuner is enabled!\n"
2957 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
2958 msgstr ""
2959 "Žiadny tuner nie je zapnutý!\n"
2960 "Nastavte tuner pred spustením vyhľadávania staníc."
2961
2962 msgid ""
2963 "No valid service PIN found!\n"
2964 "Do you like to change the service PIN now?\n"
2965 "When you say 'No' here the service protection stay disabled!"
2966 msgstr ""
2967 "Nenájdený platný PIN stanice!\n"
2968 "Chcete teraz zmeniť PIN stanice?\n"
2969 "Keď zvolíte „Nie“, ochrana stanice zostane vypnutá!"
2970
2971 msgid ""
2972 "No valid setup PIN found!\n"
2973 "Do you like to change the setup PIN now?\n"
2974 "When you say 'No' here the setup protection stay disabled!"
2975 msgstr ""
2976 "Nenájdený platný PIN nastavení!\n"
2977 "Chcete teraz zmeniť PIN nastavení?\n"
2978 "Keď zvolíte „Nie“, ochrana nastavení zostane vypnutá!"
2979
2980 msgid "No wireless networks found! Searching..."
2981 msgstr "Nenájdená bezdrôtová sieť. Hľadám ..."
2982
2983 msgid ""
2984 "No working local network adapter found.\n"
2985 "Please verify that you have attached a network cable and your network is "
2986 "configured correctly."
2987 msgstr ""
2988 "Nenájdená funkčný miestny sieťový adaptér.\n"
2989 "Skontrolujte, či máte pripojený sieťový kábel a či máte sieť správne "
2990 "nastavenú."
2991
2992 msgid ""
2993 "No working wireless network adapter found.\n"
2994 "Please verify that you have attached a compatible WLAN device and your "
2995 "network is configured correctly."
2996 msgstr ""
2997 "Nenájdený funkčný bezdrôtový sieťový adaptér.\n"
2998 "Skontrolujte, či máte pripojené kompatibilné zariadenie WLAN a či máte sieť "
2999 "správne nastavenú."
3000
3001 msgid ""
3002 "No working wireless network interface found.\n"
3003 " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable "
3004 "your local network interface."
3005 msgstr ""
3006 "Nenájdené funkčné bezdrôtové sieťové rozhranie.\n"
3007 "Skontrolujte, či máte pripojené kompatibilné zariadenie WLAN alebo zapnite "
3008 "miestne sieťové rozhranie."
3009
3010 msgid "No, but restart from begin"
3011 msgstr "Nie, ale začať od začiatku."
3012
3013 msgid "No, do nothing."
3014 msgstr "Nie, nič neurobiť."
3015
3016 msgid "No, just start my receiver"
3017 msgstr ""
3018
3019 msgid "No, never"
3020 msgstr "Nie, nikdy"
3021
3022 msgid "No, not now"
3023 msgstr "Nie, teraz nie."
3024
3025 msgid "No, scan later manually"
3026 msgstr "Nie, vyhľadať neskôr ručne."
3027
3028 msgid "No, send them never"
3029 msgstr "Nie, nikdy neposlať."
3030
3031 msgid "None"
3032 msgstr "Žiadne"
3033
3034 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, with stretching the left/right)
3035 msgid "Nonlinear"
3036 msgstr "Nelineárne"
3037
3038 msgid "Normal mode"
3039 msgstr ""
3040
3041 msgid "North"
3042 msgstr "severne"
3043
3044 msgid "Norwegian"
3045 msgstr "Nórčina"
3046
3047 #, python-format
3048 msgid ""
3049 "Not enough diskspace. Please free up some diskspace and try again. (%d MB "
3050 "required, %d MB available)"
3051 msgstr ""
3052 "Nie je dosť miesta na disku. Uvoľnite miesto a skúste znova. (Je treba %d "
3053 "MB, ale je len %d MB.)"
3054
3055 msgid "Not-Associated"
3056 msgstr ""
3057
3058 msgid ""
3059 "Nothing to scan!\n"
3060 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
3061 msgstr ""
3062 "Nič na vyhľadávanie!\n"
3063 "Pred začatím vyhľadávania nastavte tuner ."
3064
3065 msgid "Nothing to upgrade"
3066 msgstr ""
3067
3068 msgid "Now"
3069 msgstr ""
3070
3071 msgid "Now Playing"
3072 msgstr "Beží prehrávanie"
3073
3074 msgid ""
3075 "Now, use the contrast setting to turn up the brightness of the background as "
3076 "much as possible, but make sure that you can still see the difference "
3077 "between the two brightest levels of shades.If you have done that, press OK."
3078 msgstr ""
3079 "Teraz kontrastom zvýšte svetlosť pozadia čo najviac, ale tak, aby ste stále "
3080 "rozlíšili dva najjasnejšie prúžky sivej. Keď skončíte, stlačte tlačidlo OK."
3081
3082 msgid "OK"
3083 msgstr "OK"
3084
3085 msgid "OK, guide me through the upgrade process"
3086 msgstr "OK, poveď ma procesom aktualizácie."
3087
3088 msgid "OK, remove another extensions"
3089 msgstr "OK, odstrániť iné rozšírenia"
3090
3091 msgid "OK, remove some extensions"
3092 msgstr "OK, odstrániť niektoré rozšírenia"
3093
3094 msgid "ONID"
3095 msgstr ""
3096
3097 msgid "OSD Settings"
3098 msgstr "Nastavenia OSD"
3099
3100 msgid "OSD name request"
3101 msgstr ""
3102
3103 msgid "OSD visibility"
3104 msgstr "Viditeľnosť OSD"
3105
3106 msgid "Off"
3107 msgstr "Vypnúť"
3108
3109 msgid "Offline decode delay (ms)"
3110 msgstr ""
3111
3112 msgid "Ok"
3113 msgstr ""
3114
3115 msgid "On"
3116 msgstr "Zapnúť"
3117
3118 msgid "On end of movie"
3119 msgstr ""
3120
3121 msgid "One"
3122 msgstr "Jeden"
3123
3124 msgid "Only Free scan"
3125 msgstr "Vyhľadať len FTA"
3126
3127 msgid "Only extensions."
3128 msgstr "Len rozšírenia."
3129
3130 msgid "Optionally enter your name if you want to."
3131 msgstr "Prípadne zadajte svoje meno, ak chcete."
3132
3133 msgid "Orbital Position"
3134 msgstr "Orbitálna pozícia"
3135
3136 msgid "Orbital position"
3137 msgstr "Orbitálna pozícia"
3138
3139 msgid "Original"
3140 msgstr ""
3141
3142 msgid "Other"
3143 msgstr ""
3144
3145 msgid "Output"
3146 msgstr ""
3147
3148 msgid "Overwrite configuration files ?"
3149 msgstr "Prepísať konfiguračné súbory?"
3150
3151 msgid "Overwrite configuration files during software upgrade?"
3152 msgstr "Prepísať konfiguračné súbory pri aktualizácii softvéru? "
3153
3154 msgid "PAL"
3155 msgstr "PAL"
3156
3157 msgid "PCR PID"
3158 msgstr ""
3159
3160 msgid "PIDs"
3161 msgstr "PIDy"
3162
3163 msgid "PMT PID"
3164 msgstr ""
3165
3166 msgid "Package list update"
3167 msgstr "Aktualizovať zoznam balíčkov"
3168
3169 msgid "Package removal failed.\n"
3170 msgstr "Odstránenie balíčka zlyhalo.\n"
3171
3172 msgid "Package removed successfully.\n"
3173 msgstr "Balíček bol odstránený.\n"
3174
3175 msgid "Packages"
3176 msgstr ""
3177
3178 msgid "Packet management"
3179 msgstr "Správa balíčkov"
3180
3181 msgid "Packet manager"
3182 msgstr "Správca balíčkov"
3183
3184 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: cropped content on left/right) in doubt, keep english term
3185 msgid "Pan&Scan"
3186 msgstr "Pan&Scan"
3187
3188 msgid "Parent Directory"
3189 msgstr "Vyšší adresár"
3190
3191 msgid "Parental control"
3192 msgstr "Rodičovská zámka"
3193
3194 msgid "Parental control services Editor"
3195 msgstr "Editor staníc rodičovskej zámky"
3196
3197 msgid "Parental control setup"
3198 msgstr "Nastavenie rodičovskej zámky"
3199
3200 msgid "Parental control type"
3201 msgstr "Typ rodičovskej zámky"
3202
3203 msgid "Password"
3204 msgstr "Heslo"
3205
3206 msgid "Pause movie at end"
3207 msgstr "Na konci filmu pozastaviť"
3208
3209 msgid "Permanently delete all recordings in the trash can?"
3210 msgstr ""
3211
3212 msgid "Permanently remove all deleted items"
3213 msgstr ""
3214
3215 msgid "Persian"
3216 msgstr "Perzština"
3217
3218 msgid "Phone number"
3219 msgstr "Telefónne číslo"
3220
3221 msgid "PiPSetup"
3222 msgstr "Nastavenie obrazu v obraze"
3223
3224 msgid "Picon"
3225 msgstr ""
3226
3227 msgid "Picon and Service Name"
3228 msgstr ""
3229
3230 msgid "PicturePlayer"
3231 msgstr "Prehrávač obrázkov"
3232
3233 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on left/right) in doubt, keep english term.
3234 msgid "Pillarbox"
3235 msgstr "Pillarbox"
3236
3237 msgid "Pilot"
3238 msgstr ""
3239
3240 msgid "Pin code needed"
3241 msgstr "Treba kód PIN"
3242
3243 msgid "Play"
3244 msgstr "Prehrať"
3245
3246 msgid "Play Audio-CD..."
3247 msgstr "Prehrať Audio-CD..."
3248
3249 msgid "Play DVD"
3250 msgstr "Prehrať DVD"
3251
3252 msgid "Play Music..."
3253 msgstr "Prehrať hudbu..."
3254
3255 msgid "Play audio in background"
3256 msgstr ""
3257
3258 msgid "Play next"
3259 msgstr ""
3260
3261 msgid "Play next (return to movie list)"
3262 msgstr ""
3263
3264 msgid "Play next (return to previous service)"
3265 msgstr ""
3266
3267 msgid "Play previous"
3268 msgstr ""
3269
3270 msgid "Play recorded movies..."
3271 msgstr "Prehrať nahrané filmy..."
3272
3273 msgid "Please Select Medium to be Scanned"
3274 msgstr "Vyberte médium na prehľadanie"
3275
3276 msgid "Please add titles to the compilation."
3277 msgstr "Pridajte titulky do kompilácie."
3278
3279 msgid ""
3280 "Please be aware, that anyone can disable the parental control, if you have "
3281 "not set a PIN."
3282 msgstr ""
3283 "Nezabúdajte, že ktokoľvek môže zrušiť rodičovskú zámku, ak nenastavíte PIN."
3284
3285 msgid "Please change recording endtime"
3286 msgstr "Zmeňte koniec nahrávania"
3287
3288 msgid "Please check your network settings!"
3289 msgstr "Skontrolujte nastavenia siete!"
3290
3291 msgid "Please choose an extension..."
3292 msgstr "Zvoľte rozšírenie..."
3293
3294 msgid "Please choose he package..."
3295 msgstr "Zvoľte balíček..."
3296
3297 msgid "Please choose the default services lists you want to install."
3298 msgstr "Vyberte si zoznamy predvolených staníc, ktoré chcete nainštalovať."
3299
3300 msgid ""
3301 "Please configure or verify your Nameservers by filling out the required "
3302 "values.\n"
3303 "When you are ready press OK to continue."
3304 msgstr ""
3305 "Nakonfigurujte alebo skontrolujte názvy serverov vyplnením požadovaných "
3306 "hodnôt.\n"
3307 "Po skončení stlačte OK a pokračujte."
3308
3309 msgid ""
3310 "Please configure your internet connection by filling out the required "
3311 "values.\n"
3312 "When you are ready press OK to continue."
3313 msgstr ""
3314 "Nakonfigurujte si internetové pripojenie vyplnením požadovaných hodnôt.\n"
3315 "Po skončení stlačte OK a pokračujte."
3316
3317 msgid "Please do not change any values unless you know what you are doing!"
3318 msgstr "Nemeňte žiadne hodnoty, ak neviete, čo tým spôsobíte!"
3319
3320 msgid "Please enter a name for the new bouquet"
3321 msgstr "Zadajte názov nového buketu."
3322
3323 msgid "Please enter a name for the new marker"
3324 msgstr "Zadajte názov novej značky."
3325
3326 msgid "Please enter a new filename"
3327 msgstr "Zadajte nový názov súboru"
3328
3329 msgid "Please enter filename (empty = use current date)"
3330 msgstr "Zadajte názov súboru (prázdny = dnešný dátum)"
3331
3332 msgid "Please enter name of the new directory"
3333 msgstr "Zadajte názov nového adresára"
3334
3335 msgid "Please enter the correct pin code"
3336 msgstr "Zadajte správny kód PIN"
3337
3338 msgid "Please enter the old PIN code"
3339 msgstr "Zadajte starý kód PIN"
3340
3341 msgid "Please enter your email address here:"
3342 msgstr "Sem zadajte svoju e-mailovú adresu:"
3343
3344 msgid "Please enter your name here (optional):"
3345 msgstr "Sem zadajte svoje meno (voliteľne):"
3346
3347 msgid "Please follow the instructions on the TV"
3348 msgstr "Riaďte sa pokynmi na televíznej obrazovke"
3349
3350 msgid ""
3351 "Please note that the previously selected media could not be accessed and "
3352 "therefore the default directory is being used instead."
3353 msgstr ""
3354 "Nie je prístup k predtým zvolenému médiu, preto sa namiesto neho použije "
3355 "predvolený adresár."
3356
3357 msgid "Please press OK to continue."
3358 msgstr "Pre pokračovanie stlačte tlačidlo OK."
3359
3360 msgid "Please press OK!"
3361 msgstr "Stlačte tlačidlo OK!"
3362
3363 msgid "Please select a default EPG type..."
3364 msgstr ""
3365
3366 msgid "Please select a playlist to delete..."
3367 msgstr "Zvoľte zoznam prehrávok, ktorý sa má zmazať..."
3368
3369 msgid "Please select a playlist..."
3370 msgstr "Zvoľte zoznam prehrávok..."
3371
3372 msgid "Please select a subservice to record..."
3373 msgstr "Zvoľte podkanál pre nahrávanie..."
3374
3375 msgid "Please select a subservice..."
3376 msgstr "Zvoľte podkanál..."
3377
3378 msgid "Please select an NFI file and press green key to flash!"
3379 msgstr "Zvoľte súbor NFI a stlačením zeleného tlačidla spusťte flash!"
3380
3381 msgid "Please select an extension to remove."
3382 msgstr "Zvoľte rozšírenie, ktoré sa má odstrániť."
3383
3384 msgid "Please select an option below."
3385 msgstr "Zvoľte možnosť."
3386
3387 msgid "Please select medium to use as backup location"
3388 msgstr "Zvoľte médium, ktoré sa použije ako umiestnenie zálohy"
3389
3390 msgid "Please select tag to filter..."
3391 msgstr "Zvoľte štítok na filtrovanie..."
3392
3393 msgid "Please select the movie path..."
3394 msgstr "Zvoľte cestu k filmu..."
3395
3396 msgid ""
3397 "Please select the network interface that you want to use for your internet "
3398 "connection.\n"
3399 "\n"
3400 "Please press OK to continue."
3401 msgstr ""
3402 "Zvoľte sieťové rozhranie, ktoré chcete použiť na pripojenie do internetu.\n"
3403 "\n"
3404 "Pokračujte stlačením OK."
3405
3406 msgid ""
3407 "Please select the wireless network that you want to connect to.\n"
3408 "\n"
3409 "Please press OK to continue."
3410 msgstr ""
3411 "Zvoľte bezdrôtovú sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť.\n"
3412 "\n"
3413 "Pokračujte stlačením OK."
3414
3415 msgid "Please set up tuner B"
3416 msgstr "Nastavte tuner B"
3417
3418 msgid "Please set up tuner C"
3419 msgstr "Nastavte tuner C"
3420
3421 msgid "Please set up tuner D"
3422 msgstr "Nastavte tuner D"
3423
3424 msgid ""
3425 "Please use direction keys to move the PiP window.\n"
3426 "Press Bouquet +/- to resize the window.\n"
3427 "Press OK to go back to the TV mode or EXIT to cancel the moving."
3428 msgstr ""
3429 "Na presúvanie okna PiP použite kurzorové tlačidlá.\n"
3430 "Stlačením tlačidla Bouquet +/- zmeníte veľkosť okna.\n"
3431 "Stlačením OK sa vrátite do režimu TV alebo stlačením EXIT zrušíte presúvanie."
3432
3433 msgid ""
3434 "Please use the UP and DOWN keys to select your language. Afterwards press "
3435 "the OK button."
3436 msgstr "Tlačidlami NAHOR alebo NADOL zvoľte jazyk. Potom stlačte tlačidlo OK."
3437
3438 msgid "Please wait for activation of your network configuration..."
3439 msgstr "Vyčkajte na aktivovanie nastavenia siete..."
3440
3441 msgid "Please wait while removing selected package..."
3442 msgstr "Čakajte, kým sa odstraňuje zvolený balíček..."
3443
3444 msgid "Please wait while scanning is in progress..."
3445 msgstr "Čakajte, kým prebieha vyhľadávanie..."
3446
3447 msgid "Please wait while searching for removable packages..."
3448 msgstr "Čakajte, kým sa hľadajú odstrániteľné balíčky..."
3449
3450 msgid "Please wait while we configure your network..."
3451 msgstr "Čakajte, kým sa nastavuje sieť..."
3452
3453 msgid "Please wait while we prepare your network interfaces..."
3454 msgstr "Čakajte, kým sa pripravujú sieťové rozhrania..."
3455
3456 msgid "Please wait while we test your network..."
3457 msgstr "Čakajte, kým sa testuje sieť..."
3458
3459 msgid "Please wait while your network is restarting..."
3460 msgstr "Čakajte, kým sa sieť reštartuje..."
3461
3462 msgid "Please wait..."
3463 msgstr "Čakajte..."
3464
3465 msgid "Please wait... Loading list..."
3466 msgstr "Čakajte... Otvára sa zoznam..."
3467
3468 msgid "Plugin browser"
3469 msgstr "Prehliadač modulov"
3470
3471 msgid "Plugin manager activity information"
3472 msgstr "Informácie o činnosti správcu modulov"
3473
3474 msgid "Plugin manager help"
3475 msgstr "Pomocník správcu modulov"
3476
3477 msgid "Plugins"
3478 msgstr "Moduly"
3479
3480 msgid "Polarisation"
3481 msgstr ""
3482
3483 msgid "Polarization"
3484 msgstr "Polarizácia"
3485
3486 msgid "Polish"
3487 msgstr "Poľština"
3488
3489 msgid "Port A"
3490 msgstr "Port A"
3491
3492 msgid "Port B"
3493 msgstr "Port B"
3494
3495 msgid "Port C"
3496 msgstr "Port C"
3497
3498 msgid "Port D"
3499 msgstr "Port D"
3500
3501 msgid "Portuguese"
3502 msgstr "Portugalčina"
3503
3504 msgid "Position of finished Timers in Timerlist"
3505 msgstr "Umiestnenie skončených časovačov v zozname časovačov"
3506
3507 msgid "Position stored at index"
3508 msgstr ""
3509
3510 msgid "Positioner"
3511 msgstr "motor"
3512
3513 msgid "Positioner setup"
3514 msgstr "Nastavenie motora"
3515
3516 msgid "Power threshold in mA"
3517 msgstr "Prah prúdu v mA"
3518
3519 msgid "Predefined transponder"
3520 msgstr "Preddefinovaný transpondér"
3521
3522 msgid "Prefer AC3"
3523 msgstr ""
3524
3525 msgid "Prefer DVB-grafical subtitles"
3526 msgstr ""
3527
3528 msgid "Prefer audio stream stored by service"
3529 msgstr ""
3530
3531 msgid "Prefer hearing impaired subtitles"
3532 msgstr ""
3533
3534 msgid "Prefer subtitle stored by service"
3535 msgstr ""
3536
3537 msgid "Preferred tuner"
3538 msgstr ""
3539
3540 msgid "Prepare another USB stick for image flashing"
3541 msgstr "Pripravte si iný kľúč USB na flashovanie image"
3542
3543 msgid "Preparing... Please wait"
3544 msgstr "Pripravujem... Čakajte..."
3545
3546 msgid "Press '0' to toggle internal/external PiP."
3547 msgstr ""
3548
3549 msgid "Press INFO on your remote control for additional information."
3550 msgstr "Stlačením INFO na DO si zobrazíte ďalšie informácie."
3551
3552 msgid "Press MENU on your remote control for additional options."
3553 msgstr "Stlačením MENU na DO si zobrazíte ďalšie možnosti."
3554
3555 msgid "Press OK on your remote control to continue."
3556 msgstr "Ak chcete pokračovať, stlačte tlačidlo OK na diaľkovom ovládači."
3557
3558 msgid "Press OK to activate the selected skin."
3559 msgstr "Stlačením OK zapnete zvolený vzhľad."
3560
3561 msgid "Press OK to activate the settings."
3562 msgstr "Stlačením OK aktivujte nastavenia."
3563
3564 msgid "Press OK to edit the settings."
3565 msgstr "Stlačte OK pre zmenu nastavení."
3566
3567 #, python-format
3568 msgid "Press OK to get further details for %s"
3569 msgstr "Pre ďalšie informácie o %s stlačte tlačidlo OK."
3570
3571 msgid "Press OK to scan"
3572 msgstr "Pre vyhľadávanie stlačte OK."
3573
3574 msgid "Press OK to select a Provider."
3575 msgstr "Stlačením OK zvolíte poskytovateľa."
3576
3577 msgid "Press OK to select/deselect a CAId."
3578 msgstr "Stlačením OK zvoľte alebo zrušte CAId."
3579
3580 msgid "Press OK to start the scan"
3581 msgstr "Stlačením tlačidla OK spustíte vyhľadávanie"
3582
3583 msgid "Press OK to toggle the selection."
3584 msgstr "Stlačte OK pre prepnutie výberu."
3585
3586 msgid "Press yellow to set this interface as default interface."
3587 msgstr "Stlačením žltého tlačidla nastavíte toto rozhranie ako predvolené."
3588
3589 msgid "Prev"
3590 msgstr "Predch."
3591
3592 msgid "Preview"
3593 msgstr "Náhľad"
3594
3595 msgid "Preview menu"
3596 msgstr "Prezrieť menu"
3597
3598 msgid "Primary DNS"
3599 msgstr "Primárny DNS"
3600
3601 msgid "Priority"
3602 msgstr "Priorita"
3603
3604 msgid "Process"
3605 msgstr "Procesy"
3606
3607 msgid "Progress"
3608 msgstr ""
3609
3610 msgid "Progress Small"
3611 msgstr ""
3612
3613 msgid "Properties of current title"
3614 msgstr "Vlastnosti aktuálneho titulu"
3615
3616 msgid "Protect services"
3617 msgstr "Ochrániť stanice"
3618
3619 msgid "Protect setup"
3620 msgstr "Ochrániť nastavenia"
3621
3622 msgid "Provider"
3623 msgstr "Poskytovateľ"
3624
3625 msgid "Provider to scan"
3626 msgstr "Poskytovatelia na vyhľadávanie"
3627
3628 msgid "Providers"
3629 msgstr "Poskytovatelia"
3630
3631 msgid "Put TV in standby"
3632 msgstr ""
3633
3634 msgid "Put receiver in standby"
3635 msgstr ""
3636
3637 msgid "Python frontend for /tmp/mmi.socket"
3638 msgstr "Python frontend pre /tmp/mmi.socket"
3639
3640 msgid "Quick"
3641 msgstr "Rýchlo"
3642
3643 msgid "Quickzap"
3644 msgstr "Rýchle prepínanie"
3645
3646 msgid "RF output"
3647 msgstr "VF výstup"
3648
3649 msgid "RGB"
3650 msgstr "RGB"
3651
3652 msgid "Radio"
3653 msgstr "Rádio"
3654
3655 msgid "Ram Disk"
3656 msgstr "Ram Disk"
3657
3658 msgid "Random"
3659 msgstr "Náhodne"
3660
3661 #, python-format
3662 msgid "Rating defined by broadcaster - %d"
3663 msgstr ""
3664
3665 msgid "Rating undefined"
3666 msgstr ""
3667
3668 msgid "Really close without saving settings?"
3669 msgstr "Naozaj zatvoriť bez uloženia nastavení?"
3670
3671 msgid "Really delete done timers?"
3672 msgstr "Naozaj zmazať dokončené časovače?"
3673
3674 msgid "Really exit the subservices quickzap?"
3675 msgstr "Naozaj ukončiť rýchle prepínanie podkanálov?"
3676
3677 msgid "Really reboot now?"
3678 msgstr "Naozaj mám teraz reštartovať?"
3679
3680 msgid "Really restart now?"
3681 msgstr "Naozaj mám teraz reštartovať?"
3682
3683 msgid "Really shutdown now?"
3684 msgstr "Naozaj teraz vypnúť?"
3685
3686 msgid "Really upgrade the frontprocessor and reboot now?"
3687 msgstr ""
3688
3689 msgid "Really upgrade your settop box and reboot now?"
3690 msgstr ""
3691
3692 msgid "Reboot"
3693 msgstr "Reštartovať"
3694
3695 msgid "Rec"
3696 msgstr ""
3697
3698 msgid "Reception Settings"
3699 msgstr "Nastavenia príjmu"
3700
3701 msgid "Record"
3702 msgstr "Nahrať"
3703
3704 #, python-format
3705 msgid "Record time limited due to conflicting timer %s"
3706 msgstr "Doba nahrávania je obmedzená, lebo sa prekrývajú časovače %s"
3707
3708 msgid "Recorded files..."
3709 msgstr "Nahrané súbory..."
3710
3711 msgid "Recording"
3712 msgstr "Nahrávanie"
3713
3714 msgid "Recording data sync size"
3715 msgstr ""
3716
3717 msgid "Recording in progress"
3718 msgstr ""
3719
3720 msgid "Recording paths"
3721 msgstr "Záznamové cesty"
3722
3723 msgid "Recording type"
3724 msgstr ""
3725
3726 msgid "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds!"
3727 msgstr "Nahrávanie prebieha alebo o pár sekúnd začne!"
3728
3729 msgid "Recordings"
3730 msgstr "Nahrávky"
3731
3732 msgid "Recordings always have priority"
3733 msgstr "Nahrávanie má vždy prednosť"
3734
3735 msgid "Red button..."
3736 msgstr ""
3737
3738 msgid "Reenter new PIN"
3739 msgstr "Znova zadajte nový PIN."
3740
3741 msgid "Refresh Rate"
3742 msgstr "Obnovovací kmitočet"
3743
3744 msgid "Refresh rate selection."
3745 msgstr "Voľba obnovovacieho kmitočtu."
3746
3747 msgid "Regard deep standby as standby"
3748 msgstr ""
3749
3750 msgid "Reload"
3751 msgstr "Znova natiahnuť"
3752
3753 msgid "Reload Black-/Whitelists"
3754 msgstr "Znova natiahnuť čierne a biele listiny"
3755
3756 msgid "Reloading bouquets and services..."
3757 msgstr ""
3758
3759 msgid "Remember service PIN"
3760 msgstr "Zapamätať PIN stanice"
3761
3762 msgid "Remember these settings for each folder"
3763 msgstr ""
3764
3765 msgid "Remove"
3766 msgstr "Odstrániť"
3767
3768 msgid "Remove Bookmark"
3769 msgstr "Odstrániť záložku"
3770
3771 msgid "Remove Plugins"
3772 msgstr "Odstrániť moduly"
3773
3774 msgid "Remove a mark"
3775 msgstr "Odstrániť značku"
3776
3777 msgid "Remove currently selected title"
3778 msgstr "Odstrániť aktuálne zvolený titul"
3779
3780 msgid "Remove failed."
3781 msgstr "Odstraňovanie zlyhalo."
3782
3783 msgid "Remove finished."
3784 msgstr "Odstraňovanie skončené."
3785
3786 msgid "Remove items from trash after (days)"
3787 msgstr ""
3788
3789 msgid "Remove plugins"
3790 msgstr "Odstrániť moduly"
3791
3792 msgid "Remove timer"
3793 msgstr "Zmazať časovač"
3794
3795 msgid "Remove title"
3796 msgstr "Odstrániť titul"
3797
3798 msgid "Removed successfully."
3799 msgstr "Odstránené."
3800
3801 msgid "Removing"
3802 msgstr "Odstraňujem"
3803
3804 #, python-format
3805 msgid "Removing directory %s failed. (Maybe not empty.)"
3806 msgstr "Vymazanie adresára %s zlyhalo. (Možno nie je prázdny.)"
3807
3808 msgid "Rename"
3809 msgstr "Premenovať"
3810
3811 msgid "Rename crashlogs"
3812 msgstr "Premenovať správy o zrútení"
3813
3814 msgid "Repeat Type"
3815 msgstr "Druh opakovania"
3816
3817 msgid "Repeating event currently recording... What do you want to do?"
3818 msgstr "Práve sa nahráva opakovaná udalosť... Čo chcete urobiť?"
3819
3820 msgid "Repeats"
3821 msgstr "Opakovania"
3822
3823 msgid "Required medium type:"
3824 msgstr "Požadovaný druh média:"
3825
3826 msgid "Reread partition table"
3827 msgstr ""
3828
3829 msgid "Reserved"
3830 msgstr ""
3831
3832 msgid "Reset"
3833 msgstr "Resetovať"
3834
3835 msgid "Reset and renumerate title names"
3836 msgstr "Resetovať a prečíslovať názvy titulov"
3837
3838 msgid "Reset playback position"
3839 msgstr ""
3840
3841 msgid "Reset video enhancement settings to system defaults?"
3842 msgstr "Vrátiť rozšírené nastavenia obrazu na systémové predvolené hodnoty?"
3843
3844 msgid "Reset video enhancement settings to your last configuration?"
3845 msgstr "Vrátiť rozšírené nastavenia obrazu na poslednú konfiguráciu?"
3846
3847 msgid "Resolution"
3848 msgstr "Rozlíšenie"
3849
3850 msgid "Restart"
3851 msgstr "Reštartovať"
3852
3853 msgid "Restart GUI now?"
3854 msgstr "Teraz reštartovať GUI?"
3855
3856 msgid "Restart enigma"
3857 msgstr ""
3858
3859 msgid "Restart network"
3860 msgstr "Reštartovať sieť"
3861
3862 msgid "Restart test"
3863 msgstr "Zopakovať test"
3864
3865 msgid "Restart your network connection and interfaces.\n"
3866 msgstr "Reštartujte sieťové pripojenie a rozhrania.\n"
3867
3868 msgid "Restore"
3869 msgstr "Obnoviť"
3870
3871 msgid "Restore backups"
3872 msgstr "Obnoviť zálohy"
3873
3874 msgid "Restore is running..."
3875 msgstr "Prebieha obnova..."
3876
3877 msgid "Restore running"
3878 msgstr "Prebieha obnova"
3879
3880 msgid "Restore system settings"
3881 msgstr "Obnoviť systémové nastavenia"
3882
3883 msgid "Resume from last position"
3884 msgstr "Pokračovať od poslednej pozície"
3885
3886 #, python-format
3887 msgid "Resume position at %s"
3888 msgstr "Pokračovať v polohe %s"
3889
3890 #. TRANSLATORS: The string "Resuming playback" flashes for a moment
3891 #. TRANSLATORS: at the start of a movie, when the user has selected
3892 #. TRANSLATORS: "Resume from last position" as start behavior.
3893 #. TRANSLATORS: The purpose is to notify the user that the movie starts
3894 #. TRANSLATORS: in the middle somewhere and not from the beginning.
3895 #. TRANSLATORS: (Some translators seem to have interpreted it as a
3896 #. TRANSLATORS: question or a choice, but it is a statement.)
3897 msgid "Resuming playback"
3898 msgstr "Pokračujem v prehrávaní"
3899
3900 msgid "Return to movie list"
3901 msgstr "Návrat do zoznamu filmov"
3902
3903 msgid "Return to previous service"
3904 msgstr "Návrat na predchádzajúcu stanicu"
3905
3906 msgid "Rewind speeds"
3907 msgstr "Rýchlosti prevíjania vzad"
3908
3909 msgid "Rewrap teletext subtitles"
3910 msgstr ""
3911
3912 msgid "Right"
3913 msgstr "Doprava"
3914
3915 msgid "Roll-off"
3916 msgstr ""
3917
3918 msgid "Rolloff"
3919 msgstr ""
3920
3921 msgid "Romanian"
3922 msgstr ""
3923
3924 msgid "Root directory"
3925 msgstr ""
3926
3927 msgid "Rotor step position:"
3928 msgstr ""
3929
3930 msgid "Rotor turning speed"
3931 msgstr "Rýchlosť otáčania motora"
3932
3933 msgid "Round start time on"
3934 msgstr ""
3935
3936 msgid "Russian"
3937 msgstr "Ruština"
3938
3939 msgid "S-Video"
3940 msgstr "S-Video"
3941
3942 msgid "SID"
3943 msgstr ""
3944
3945 msgid "SINGLE LAYER DVD"
3946 msgstr "JEDNOVRSTVOVÉ DVD"
3947
3948 msgid "SNR"
3949 msgstr "SNR"
3950
3951 msgid "SNR:"
3952 msgstr "SNR:"
3953
3954 msgid "SSID:"
3955 msgstr "SSID:"
3956
3957 msgid "Sat"
3958 msgstr "So"
3959
3960 msgid "Sat / Dish Setup"
3961 msgstr "Nastavenie zariadenia a paraboly"
3962
3963 msgid "Satellite"
3964 msgstr "Satelit"
3965
3966 msgid "Satellite Equipment Setup"
3967 msgstr "Nastavenia satelitného zariadenia"
3968
3969 msgid "Satellite equipment"
3970 msgstr "Satelitné zariadenie"
3971
3972 msgid "Satellite longitude:"
3973 msgstr ""
3974
3975 msgid "Satellites"
3976 msgstr "Satelity"
3977
3978 msgid "Satfinder"
3979 msgstr "Hľadač satelitov"
3980
3981 msgid "Sats"
3982 msgstr ""
3983
3984 msgid "Saturation"
3985 msgstr "Sýtosť"
3986
3987 msgid "Saturday"
3988 msgstr "Sobota"
3989
3990 msgid "Save"
3991 msgstr "Uložiť"
3992
3993 msgid "Save Playlist"
3994 msgstr "Uložiť zoznam prehrávok"
3995
3996 msgid "Scaler sharpness"
3997 msgstr "Ostrosť škálovania"
3998
3999 msgid "Scaling Mode"
4000 msgstr "Škálovací režim"
4001
4002 msgid "Scan "
4003 msgstr "Vyhľadať"
4004
4005 msgid "Scan Files..."
4006 msgstr "Vyhľadať súbory..."
4007
4008 msgid "Scan QAM128"
4009 msgstr "Prehľadať QAM128"
4010
4011 msgid "Scan QAM16"
4012 msgstr "Prehľadať QAM16"
4013
4014 msgid "Scan QAM256"
4015 msgstr "Prehľadať QAM256"
4016
4017 msgid "Scan QAM32"
4018 msgstr "Prehľadať QAM32"
4019
4020 msgid "Scan QAM64"
4021 msgstr "Prehľadať QAM64"
4022
4023 msgid "Scan SR6875"
4024 msgstr "Prehľadať SR6875"
4025
4026 msgid "Scan SR6900"
4027 msgstr "Prehľadať SR6900"
4028
4029 msgid "Scan Wireless Networks"
4030 msgstr "Vyhľadať bezdrôt. siete"
4031
4032 msgid "Scan additional SR"
4033 msgstr "Prehľadať ďalšie SR"
4034
4035 msgid "Scan band EU HYPER"
4036 msgstr "Prehľadať pásmo EU HYPER"
4037
4038 msgid "Scan band EU MID"
4039 msgstr "Prehľadať pásmo EU MID"
4040
4041 msgid "Scan band EU SUPER"
4042 msgstr "Prehľadať pásmo EU SUPER"
4043
4044 msgid "Scan band EU UHF IV"
4045 msgstr "Prehľadať pásmo EU UHF IV"
4046
4047 msgid "Scan band EU UHF V"
4048 msgstr "Prehľadať pásmo EU UHF V"
4049
4050 msgid "Scan band EU VHF I"
4051 msgstr "Prehľadať pásmo EU VHF I"
4052
4053 msgid "Scan band EU VHF III"
4054 msgstr "Prehľadať pásmo EU VHF III"
4055
4056 msgid "Scan band US HIGH"
4057 msgstr "Prehľadať pásmo US HIGH"
4058
4059 msgid "Scan band US HYPER"
4060 msgstr "Prehľadať pásmo US HYPER"
4061
4062 msgid "Scan band US LOW"
4063 msgstr "Prehľadať pásmo US LOW"
4064
4065 msgid "Scan band US MID"
4066 msgstr "Prehľadať pásmo US MID"
4067
4068 msgid "Scan band US SUPER"
4069 msgstr "Prehľadať pásmo US SUPER"
4070
4071 msgid ""
4072 "Scan your network for wireless access points and connect to them using your "
4073 "selected wireless device.\n"
4074 msgstr ""
4075 "Vyhľadať v sieti bezdrôtové prístupové body a pripojiť ich zvoleným "
4076 "bezdrôtovýmn zariadením\n"
4077
4078 #, python-format
4079 msgid "Scanning %s..."
4080 msgstr ""
4081
4082 #, python-format
4083 msgid "Scanning completed, %d channels found"
4084 msgstr ""
4085
4086 msgid "Scanning failed!"
4087 msgstr ""
4088
4089 msgid "Scanning..."
4090 msgstr ""
4091
4092 msgid ""
4093 "Scans default lamedbs sorted by satellite with a connected dish positioner"
4094 msgstr ""
4095 "Prehľadať predvolené lamedb zotriedené podľa satelitov a pripojeného motora"
4096
4097 msgid "Search east"
4098 msgstr "Hľadať východne"
4099
4100 msgid "Search west"
4101 msgstr "Hľadať západne"
4102
4103 msgid "Searching"
4104 msgstr ""
4105
4106 msgid "Searching east ..."
4107 msgstr ""
4108
4109 msgid "Searching for available updates. Please wait..."
4110 msgstr "Hľadám dostupné aktualizácie. Čakajte..."
4111
4112 msgid "Searching for new installed or removed packages. Please wait..."
4113 msgstr "Hľadám novoinštalované alebo odstránené balíčky. Čakajte..."
4114
4115 msgid "Searching west ..."
4116 msgstr ""
4117
4118 msgid "Secondary DNS"
4119 msgstr "Sekundárny DNS"
4120
4121 msgid "Seek"
4122 msgstr "Hľadanie"
4123
4124 msgid "Select"
4125 msgstr "Zvoliť"
4126
4127 msgid "Select HDD"
4128 msgstr "Zvoľte pevný disk"
4129
4130 msgid "Select Location"
4131 msgstr "Zvoľte umiestnenie"
4132
4133 msgid "Select Network Adapter"
4134 msgstr "Zvoľte sieťový adaptér"
4135
4136 msgid "Select a movie"
4137 msgstr "Zvoľte film"
4138
4139 msgid "Select audio track"
4140 msgstr "Zvoľte zvukovú stopu"
4141
4142 msgid "Select channel to record from"
4143 msgstr "Zvoľte stanicu na nahrávanie"
4144
4145 msgid "Select copy destination for:"
4146 msgstr ""
4147
4148 msgid "Select default EPG type..."
4149 msgstr ""
4150
4151 msgid "Select desired image from feed list"
4152 msgstr "Zvoľte požadovaný image zo zoznamu"
4153
4154 msgid "Select destination for:"
4155 msgstr ""
4156
4157 msgid "Select files for backup."
4158 msgstr "Zvoľte súbory na zálohovanie"
4159
4160 msgid "Select files/folders to backup"
4161 msgstr "Zvoľte súbory a adresáre na zálohovanie"
4162
4163 msgid "Select input device"
4164 msgstr "Zvoľte vstupné zariadenie"
4165
4166 msgid "Select input device."
4167 msgstr "Zvoľte vstupné zariadenie."
4168
4169 msgid "Select interface"
4170 msgstr "Zvoľte rozhranie"
4171
4172 msgid "Select package"
4173 msgstr "Zvoľte balíček"
4174
4175 msgid "Select provider to add..."
4176 msgstr "Zvoľte poskytovateľa, ktorého chcete pridať..."
4177
4178 msgid "Select refresh rate"
4179 msgstr "Zvoľte obnovovací kmitočet"
4180
4181 msgid "Select service to add..."
4182 msgstr "Zvoľte stanicu, ktorú chcete pridať..."
4183
4184 msgid "Select upgrade source to edit."
4185 msgstr "Zvoľte zdroj aktualizácie, ktorý chcete upraviť."
4186
4187 msgid "Select video input with up/down buttons"
4188 msgstr "Tlačidlami nahor a nadol zvoľte vstup obrazu"
4189
4190 msgid "Select video mode"
4191 msgstr "Zvoľte režim obrazu"
4192
4193 msgid "Select wireless network"
4194 msgstr "Zvoľte bezdrôtovú sieť"
4195
4196 msgid "Select your provider, and press OK to start the scan"
4197 msgstr ""
4198
4199 msgid "Send DiSEqC"
4200 msgstr "Poslať DiSEqC"
4201
4202 msgid "Send DiSEqC only on satellite change"
4203 msgstr "Poslať DiSEqC len pri zmene satelitu"
4204
4205 msgid "Seperate titles with a main menu"
4206 msgstr "Samostatné tituly s hlavným menu"
4207
4208 msgid "Sequence repeat"
4209 msgstr "Opakovanie sekvencie"
4210
4211 msgid "Serbian"
4212 msgstr "Srbčina"
4213
4214 msgid "Service"
4215 msgstr "Stanica"
4216
4217 msgid "Service Name"
4218 msgstr ""
4219
4220 msgid "Service Scan"
4221 msgstr "Vyhľadávanie staníc"
4222
4223 msgid "Service Searching"
4224 msgstr "Vyhľadávanie staníc"
4225
4226 msgid "Service Title mode"
4227 msgstr ""
4228
4229 msgid "Service has been added to the favourites."
4230 msgstr "Stanica bola pridaná do obľúbených"
4231
4232 msgid "Service has been added to the selected bouquet."
4233 msgstr "Stanica bola pridaná do zvoleného buketu"
4234
4235 msgid ""
4236 "Service invalid!\n"
4237 "(Timeout reading PMT)"
4238 msgstr ""
4239 "Stanica je neplatná!\n"
4240 "(Čas vypršal pri čítaní PMT)"
4241
4242 msgid ""
4243 "Service not found!\n"
4244 "(SID not found in PAT)"
4245 msgstr ""
4246 "Stanica nebola nájdená!\n"
4247 "(SID nenájdený v PAT)"
4248
4249 msgid "Service reference"
4250 msgstr ""
4251
4252 msgid "Service scan"
4253 msgstr "Vyhľadávanie staníc"
4254
4255 msgid ""
4256 "Service unavailable!\n"
4257 "Check tuner configuration!"
4258 msgstr ""
4259 "Stanica je nedostupná!\n"
4260 "Skontrolujte nastavenie tunera!"
4261
4262 msgid "Serviceinfo"
4263 msgstr "Informácie o stanici"
4264
4265 msgid "Services"
4266 msgstr "Stanice"
4267
4268 msgid "Set End Time"
4269 msgstr "Nastavte čas konca"
4270
4271 msgid "Set Limits"
4272 msgstr ""
4273
4274 msgid "Set Voltage and 22KHz"
4275 msgstr "Nastaviť napätie a 22 kHz"
4276
4277 msgid "Set available internal memory threshold for the warning."
4278 msgstr "Nastaviť prah dostupnej internej pamäte pre varovanie."
4279
4280 msgid "Set fixed"
4281 msgstr ""
4282
4283 msgid "Set interface as default Interface"
4284 msgstr "Nastaviť rozhranie ako predvolené"
4285
4286 msgid "Set time window to 1 hour"
4287 msgstr ""
4288
4289 msgid "Set time window to 2 hours"
4290 msgstr ""
4291
4292 msgid "Set time window to 3 hours"
4293 msgstr ""
4294
4295 msgid "Set time window to 4 hours"
4296 msgstr ""
4297
4298 msgid "Set time window to 5 hours"
4299 msgstr ""
4300
4301 msgid "Settings"
4302 msgstr "Nastavenia"
4303
4304 msgid "Setup"
4305 msgstr "Nastavenia"
4306
4307 msgid "Setup Mode"
4308 msgstr "Režim nastavení"
4309
4310 msgid "Setup menu"
4311 msgstr ""
4312
4313 msgid "Setup your positioner"
4314 msgstr ""
4315
4316 #, python-format
4317 msgid ""
4318 "Shall the USB stick wizard proceed and program the image file %s into flash "
4319 "memory?"
4320 msgstr ""
4321 "Má sorievodca kľúčom USB pokračovať a naprogramovať súbor image %s do pamäte "
4322 "flash?"
4323
4324 msgid "Sharpness"
4325 msgstr "Ostrosť"
4326
4327 msgid "Short filenames"
4328 msgstr "Krátke názvy súborov"
4329
4330 msgid "Show EIT now/next in infobar"
4331 msgstr ""
4332
4333 msgid "Show Games show"
4334 msgstr ""
4335
4336 msgid "Show Info"
4337 msgstr "Zobraziť informácie"
4338
4339 msgid "Show Message when Recording starts"
4340 msgstr "Zobraziť správu pri začatí nahrávania."
4341
4342 msgid "Show WLAN Status"
4343 msgstr "Zobraziť stav WLAN"
4344
4345 msgid "Show animation while busy"
4346 msgstr ""
4347
4348 msgid "Show background in Radio Mode"
4349 msgstr ""
4350
4351 msgid "Show bouquet selection menu"
4352 msgstr ""
4353
4354 msgid "Show channel numbers in channel selection"
4355 msgstr ""
4356
4357 msgid "Show crypto info in infobar"
4358 msgstr ""
4359
4360 msgid "Show detailed event info"
4361 msgstr ""
4362
4363 msgid "Show event-progress in channel selection"
4364 msgstr "Vo výbere staníc zobraziť priebeh programu"
4365
4366 msgid "Show icon for new/unseen items"
4367 msgstr ""
4368
4369 msgid "Show infobar on channel change"
4370 msgstr "Zobraziť informácie pri zmene stanice"
4371
4372 msgid "Show infobar on event change"
4373 msgstr "Zobraziť informácie pri zmene programu"
4374
4375 msgid "Show infobar on skip forward/backward"
4376 msgstr "Zobraziť informácie pri skoku vpred, vzad"
4377
4378 msgid "Show positioner movement"
4379 msgstr "Zobraziť otáčanie motora"
4380
4381 msgid "Show second infobar"
4382 msgstr ""
4383
4384 msgid "Show services beginning with"
4385 msgstr "Zobraziť stanice začínajúce na"
4386
4387 msgid "Show status icons in Movielist"
4388 msgstr ""
4389
4390 msgid "Show the radio player..."
4391 msgstr "Prehrávanie rádia..."
4392
4393 msgid "Show the tv player..."
4394 msgstr "Prehrávanie TV..."
4395
4396 msgid "Shows the state of your wireless LAN connection.\n"
4397 msgstr "Zobrazuje stav pripojenia bezdrôtovej LAN.\n"
4398
4399 msgid "Shutdown"
4400 msgstr "Vypnúť"
4401
4402 msgid "Shutdown receiver after"
4403 msgstr ""
4404
4405 msgid "Side by Side"
4406 msgstr ""
4407
4408 msgid "Signal OK, proceeding"
4409 msgstr ""
4410
4411 msgid "Signal Strength:"
4412 msgstr "Sila signálu:"
4413
4414 msgid "Signal quality"
4415 msgstr ""
4416
4417 msgid "Signal: "
4418 msgstr "Signál:"
4419
4420 msgid "Similar"
4421 msgstr "Podobné"
4422
4423 msgid "Similar broadcasts:"
4424 msgstr "Podobné programy:"
4425
4426 msgid "Simple"
4427 msgstr "jednoduchý"
4428
4429 msgid "Simple titleset (compatibility for legacy players)"
4430 msgstr "Jednoduchá sada titulov (kompatibilita so staršími prehrávačmi)"
4431
4432 msgid "Single"
4433 msgstr "Jeden"
4434
4435 msgid "Single EPG"
4436 msgstr "Jeden EPG"
4437
4438 msgid "Single satellite"
4439 msgstr "jeden satelit"
4440
4441 msgid "Single transponder"
4442 msgstr "jeden transpondér"
4443
4444 msgid "Singlestep (GOP)"
4445 msgstr "Jeden krok (GOP)"
4446
4447 msgid "Site latitude"
4448 msgstr ""
4449
4450 msgid "Site longitude"
4451 msgstr ""
4452
4453 msgid "Skin"
4454 msgstr "Vzhľad"
4455
4456 msgid "Skins"
4457 msgstr "Vzhľady"
4458
4459 msgid "Skip Empty Services"
4460 msgstr ""
4461
4462 msgid "Sleep Timer"
4463 msgstr "Časovač vypnutia"
4464
4465 msgid "Sleep timer action:"
4466 msgstr "Činnosť časovača vypnutia:"
4467
4468 msgid "Slideshow Interval (sec.)"
4469 msgstr "Interval prezentácie (s)"
4470
4471 #, python-format
4472 msgid "Slot %d"
4473 msgstr "Slot %d"
4474
4475 msgid "Slovak"
4476 msgstr ""
4477
4478 msgid "Slovenian"
4479 msgstr "Slovinčina"
4480
4481 msgid "Slow"
4482 msgstr "pomaly"
4483
4484 msgid "Slow Motion speeds"
4485 msgstr "Rýchlosti časovej lupy"
4486
4487 msgid "Social/Political/Economics"
4488 msgstr ""
4489
4490 msgid "SoftCam / CI"
4491 msgstr ""
4492
4493 msgid "Software"
4494 msgstr "Softvér"
4495
4496 msgid "Software management"
4497 msgstr "Správa softvéru"
4498
4499 msgid "Software manager setup"
4500 msgstr "Nastavenie správcu softvéru"
4501
4502 msgid "Software restore"
4503 msgstr "Obnoviť softvér"
4504
4505 msgid "Software update"
4506 msgstr "Aktualizovať softvér"
4507
4508 msgid "Softwaremanager information"
4509 msgstr "Informácie správcu softvéru"
4510
4511 msgid "Some plugins are not available:\n"
4512 msgstr "Niektoré moduly nie sú dostupné:\n"
4513
4514 msgid "Sorry MediaScanner is not installed!"
4515 msgstr "Ľutujem, MediaScanner nie je nainštalovaný!"
4516
4517 msgid "Sorry no backups found!"
4518 msgstr "Neboli nájdené žiadne zálohy!"
4519
4520 msgid ""
4521 "Sorry your Backup destination does not exist\n"
4522 "\n"
4523 "Please choose an other one."
4524 msgstr ""
4525
4526 msgid ""
4527 "Sorry your backup destination is not writeable.\n"
4528 "Please choose an other one."
4529 msgstr ""
4530 "Umiestnenie zálohy nie je zapisovateľné\n"
4531 "Zvoľte si iné umiestnenie."
4532
4533 msgid ""
4534 "Sorry, deleting directories can (for now) only be done through the trash can."
4535 msgstr ""
4536
4537 msgid "Sorry, no Details available!"
4538 msgstr "Nie sú dostupné žiadne údaje!"
4539
4540 msgid ""
4541 "Sorry, your backup destination is not writeable.\n"
4542 "\n"
4543 "Please choose another one."
4544 msgstr ""
4545 "Umiestnenie zálohy nie je zapisovateľné\n"
4546 "\n"
4547 "Zvoľte si iné umiestnenie."
4548
4549 msgid "Sort"
4550 msgstr ""
4551
4552 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
4553 msgid "Sort A-Z"
4554 msgstr "Triediť A-Z"
4555
4556 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
4557 msgid "Sort Time"
4558 msgstr "Triediť podľa času"
4559
4560 msgid "Sound"
4561 msgstr "Zvuk"
4562
4563 msgid "Soundcarrier"
4564 msgstr "Nosný kmitočet zvuku"
4565
4566 msgid "Source request"
4567 msgstr ""
4568
4569 msgid "South"
4570 msgstr "južne"
4571
4572 msgid "Spanish"
4573 msgstr "Španielčina"
4574
4575 msgid "Split preview mode"
4576 msgstr "Režim rozdelenia náhľadu"
4577
4578 msgid "Sports"
4579 msgstr ""
4580
4581 msgid "Standby"
4582 msgstr "Pohotovostný režim"
4583
4584 msgid "Standby / Restart"
4585 msgstr "Vypnúť, reštartovať"
4586
4587 #, python-format
4588 msgid "Standby Fan %d PWM"
4589 msgstr "Pohotovosť, PWM ventilátora %d"
4590
4591 #, python-format
4592 msgid "Standby Fan %d Voltage"
4593 msgstr "Pohotovosť, napätie ventilátora %d"
4594
4595 msgid "Start from the beginning"
4596 msgstr "Spustiť od začiatku"
4597
4598 msgid "Start offline decode"
4599 msgstr ""
4600
4601 msgid "Start recording?"
4602 msgstr "Spustiť nahrávanie?"
4603
4604 msgid "Start test"
4605 msgstr "Spustiť test"
4606
4607 msgid "StartTime"
4608 msgstr "Začiatok"
4609
4610 msgid "Starting on"
4611 msgstr "Začína od"
4612
4613 msgid "Step east"
4614 msgstr "Krok východne"
4615
4616 msgid "Step west"
4617 msgstr "Krok západne"
4618
4619 msgid "Stepped east"
4620 msgstr ""
4621
4622 msgid "Stepped west"
4623 msgstr ""
4624
4625 msgid "Stop"
4626 msgstr "Zastaviť"
4627
4628 msgid "Stop Timeshift?"
4629 msgstr "Zastaviť časový posun?"
4630
4631 msgid "Stop current event and disable coming events"
4632 msgstr "Zastaviť aktuálnu udalosť a zrušiť nasledujúce udalosti"
4633
4634 msgid "Stop current event but not coming events"
4635 msgstr "Zastaviť aktuálnu udalosť, ale nezrušiť nasledujúce udalosti"
4636
4637 msgid "Stop playing this movie?"
4638 msgstr "Zastaviť prehrávanie tohto filmu?"
4639
4640 msgid "Stop recording"
4641 msgstr ""
4642
4643 msgid "Stop recording and delete"
4644 msgstr ""
4645
4646 msgid "Stop test"
4647 msgstr "Zastaviť test"
4648
4649 msgid "Stop testing plane after # failed transponders"
4650 msgstr "Zastaviť testovanie po # zlyhaných transpondéroch"
4651
4652 msgid "Stop testing plane after # successful transponders"
4653 msgstr "Zastaviť testovanie po # úspešných transpondéroch"
4654
4655 msgid "Stopped"
4656 msgstr ""
4657
4658 msgid "Store at index"
4659 msgstr ""
4660
4661 msgid "Store position"
4662 msgstr "Uložiť pozíciu"
4663
4664 msgid "Stored position"
4665 msgstr "Uložená pozícia"
4666
4667 msgid "Stream request"
4668 msgstr ""
4669
4670 msgid "Strongest position"
4671 msgstr ""
4672
4673 msgid "Subservice list..."
4674 msgstr "Zoznam podkanálov..."
4675
4676 msgid "Subservices"
4677 msgstr "Podkanály"
4678
4679 msgid "Subtitle delay when timing lacks"
4680 msgstr ""
4681
4682 msgid "Subtitle language selection 1"
4683 msgstr ""
4684
4685 msgid "Subtitle language selection 2"
4686 msgstr ""
4687
4688 msgid "Subtitle language selection 3"
4689 msgstr ""
4690
4691 msgid "Subtitle language selection 4"
4692 msgstr ""
4693
4694 msgid "Subtitle selection"
4695 msgstr "Výber titulkov"
4696
4697 msgid "Subtitle selection..."
4698 msgstr ""
4699
4700 msgid "Subtitle settings"
4701 msgstr ""
4702
4703 msgid "Subtitles"
4704 msgstr "Titulky"
4705
4706 msgid "Sun"
4707 msgstr "Ne"
4708
4709 msgid "Sunday"
4710 msgstr "Nedeľa"
4711
4712 msgid "Swap SNR in db with SNR in percentage on OSD"
4713 msgstr ""
4714
4715 msgid "Swap Services"
4716 msgstr "Vymeniť stanice"
4717
4718 msgid "Swap from normal to list mode"
4719 msgstr ""
4720
4721 msgid "Swedish"
4722 msgstr "Švédčina"
4723
4724 msgid "Switch TV to correct input"
4725 msgstr ""
4726
4727 msgid "Switch to next subservice"
4728 msgstr "Prepnúť na nasledujúci podkanál"
4729
4730 msgid "Switch to previous subservice"
4731 msgstr "Prepnúť na predchádzajúci podkanál"
4732
4733 msgid "Switchable tuner types:"
4734 msgstr "Prepínateľné typy tunerov:"
4735
4736 msgid "Symbol Rate"
4737 msgstr "Symbolová rýchlosť"
4738
4739 msgid "Symbol rate"
4740 msgstr "Symbolová rýchlosť"
4741
4742 msgid "Symbolrate"
4743 msgstr "Symb. rých."
4744
4745 msgid "Sync failure moving back to origin !"
4746 msgstr ""
4747
4748 msgid "System"
4749 msgstr "Systém"
4750
4751 #. TRANSLATORS: Add here whatever should be shown in the "translator" about screen, up to 6 lines (use \n for newline)
4752 msgid "TRANSLATOR_INFO"
4753 msgstr "PREKLADATEĽ"
4754
4755 msgid "TS file is too large for ISO9660 level 1!"
4756 msgstr "Súbor TS je príliš veľký pre úroveň 1 ISO9660!"
4757
4758 msgid "TSID"
4759 msgstr ""
4760
4761 msgid "TV System"
4762 msgstr "TV norma"
4763
4764 msgid "TXT PID"
4765 msgstr ""
4766
4767 msgid "Table of content for collection"
4768 msgstr "Obsah zostavy"
4769
4770 msgid "Tags"
4771 msgstr "Štítky"
4772
4773 msgid "Teletext subtitle color"
4774 msgstr ""
4775
4776 msgid "Temperature and Fan control"
4777 msgstr "Teplota a ventilátor"
4778
4779 msgid "Terrestrial"
4780 msgstr "Pozemné"
4781
4782 msgid "Terrestrial provider"
4783 msgstr "Poskytovateľ pozemných služieb"
4784
4785 msgid "Test DiSEqC settings"
4786 msgstr "Vyskúšať nastavenia DiSEqC"
4787
4788 msgid "Test Type"
4789 msgstr "Druh testu"
4790
4791 msgid "Test mode"
4792 msgstr "Testovací režim"
4793
4794 msgid "Test the network configuration of your receiver.\n"
4795 msgstr ""
4796
4797 msgid "Test-Messagebox?"
4798 msgstr "Hlásenie o teste?"
4799
4800 msgid "Text border width"
4801 msgstr ""
4802
4803 msgid "Text font size"
4804 msgstr ""
4805
4806 msgid "Thai"
4807 msgstr ""
4808
4809 msgid ""
4810 "Thank you for using the wizard.\n"
4811 "Please press OK to continue."
4812 msgstr ""
4813 "Ďakujeme, že ste použili sprievodcu.\n"
4814 "Pokračujte stlačením OK."
4815
4816 msgid ""
4817 "Thank you for using the wizard. Your box is now ready to use.\n"
4818 "Please press OK to start using your receiver."
4819 msgstr ""
4820
4821 msgid ""
4822 "The DVD standard doesn't support H.264 (HDTV) video streams. Do you want to "
4823 "create a special format data DVD (which will not play in stand-alone DVD "
4824 "players) instead?"
4825 msgstr ""
4826
4827 msgid ""
4828 "The NetworkWizard extension is not installed!\n"
4829 "Please install it."
4830 msgstr ""
4831 "Rozšírenie Sprievodca sieťou nie je nainštalované.\n"
4832 "Nainštalujte si ho."
4833
4834 msgid "The PIN code has been changed successfully."
4835 msgstr "Kód PIN bol úspešne zmenený."
4836
4837 msgid "The PIN codes you entered are different."
4838 msgstr "Kódy PIN, ktoré ste zadali, sú rôzne."
4839
4840 msgid ""
4841 "The Softwaremanagement extension is not installed!\n"
4842 "Please install it."
4843 msgstr ""
4844 "Rozšírenie Správa softvéru nie je nainštalované!\n"
4845 "Nainštalujte si ho."
4846
4847 msgid ""
4848 "The USB stick was prepared to be bootable.\n"
4849 "Now you can download an NFI image file!"
4850 msgstr ""
4851 "Kľúč USB je pripravený ako bootovateľný.\n"
4852 "Teraz môžete stiahnuť súbor NFI."
4853
4854 msgid "The User Interface of your receiver is restarting"
4855 msgstr ""
4856
4857 msgid ""
4858 "The User Interface of your receiver is restarting\n"
4859 "due to an error in mytest.py"
4860 msgstr ""
4861
4862 msgid "The backup failed. Please choose a different b