po file update
[openblackhole/openblackhole-enigma2.git] / po / sl.po
1 msgid ""
2 msgstr ""
3 "Project-Id-Version: ENIGMA 2\n"
4 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
5 "POT-Creation-Date: 2012-08-30 16:54+0200\n"
6 "PO-Revision-Date: 2012-08-11 18:26+0100\n"
7 "Last-Translator: \n"
8 "Language-Team: OldSkul from www.linux-sprejemniki.info\n"
9 "Language: \n"
10 "MIME-Version: 1.0\n"
11 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
12 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
13 "X-Poedit-Language: Slovenian\n"
14 "X-Poedit-Country: SLOVENIA\n"
15 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=2 && (n%100<10 "
16 "|| n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
17
18 #
19 msgid ""
20 "\n"
21 "Advanced options and settings."
22 msgstr ""
23 "\n"
24 "Napredne nastavitve."
25
26 #
27 msgid ""
28 "\n"
29 "After pressing OK, please wait!"
30 msgstr ""
31 "\n"
32 "Po pritisku na OK, počakajte!"
33
34 msgid ""
35 "\n"
36 "Backup your receiver settings."
37 msgstr ""
38
39 #
40 msgid ""
41 "\n"
42 "Edit the upgrade source address."
43 msgstr ""
44 "\n"
45 "Sprememba vira za nadgradnjo sprejemnika."
46
47 msgid ""
48 "\n"
49 "Manage extensions or plugins for your receiver"
50 msgstr ""
51
52 msgid ""
53 "\n"
54 "Online update of your receiver software."
55 msgstr ""
56
57 #
58 msgid ""
59 "\n"
60 "Press OK on your remote control to continue."
61 msgstr ""
62 "\n"
63 "Za nadaljevanje pritisnite OK."
64
65 #
66 msgid ""
67 "\n"
68 "Restore your backups by date."
69 msgstr ""
70 "\n"
71 "Obnova varnostne kopije glede na datum."
72
73 msgid ""
74 "\n"
75 "Restore your receiver settings."
76 msgstr ""
77
78 msgid ""
79 "\n"
80 "Restore your receiver with a new firmware."
81 msgstr ""
82
83 #
84 msgid ""
85 "\n"
86 "Scan for local extensions and install them."
87 msgstr ""
88 "\n"
89 "Iskanje in nameščanje lokalnih razširitev."
90
91 #
92 msgid ""
93 "\n"
94 "Select your backup device.\n"
95 "Current device: "
96 msgstr ""
97 "\n"
98 "Izberite lokacijo za shranitev nastavitev sprejemnika. \n"
99 "Trenutna lokacija:"
100
101 #
102 msgid ""
103 "\n"
104 "System will restart after the restore!"
105 msgstr ""
106 "\n"
107 "Sprejemnik se bo po obnovitvi ponovno zagnal."
108
109 #
110 msgid ""
111 "\n"
112 "View, install and remove available or installed packages."
113 msgstr ""
114 "\n"
115 "Poglejte, namestite in odstranite pakete, ki so nameščeni oz. so na voljo."
116
117 msgid " (PiP)"
118 msgstr " (PiP)"
119
120 msgid " (Radio)"
121 msgstr " (Radio)"
122
123 msgid " (TV)"
124 msgstr " (TV)"
125
126 msgid " extensions."
127 msgstr " razšititve."
128
129 msgid " ms"
130 msgstr " ms"
131
132 msgid " packages selected."
133 msgstr " izbranih paketov."
134
135 msgid " updates available."
136 msgstr " nadgradenj na voljo."
137
138 msgid " wireless networks found!"
139 msgstr " najdenih brezzičnih omrežij!"
140
141 #. TRANSLATORS: short time representation hour:minute
142 #, python-format
143 msgid "%2d:%02d"
144 msgstr "%2d:%02d"
145
146 #. TRANSLATORS: full time representation hour:minute:seconds
147 #, python-format
148 msgid "%2d:%02d:%02d"
149 msgstr "%2d:%02d:%02d"
150
151 msgid "%A %d %B"
152 msgstr ""
153
154 #. TRANSLATORS: long date representations dayname daynum monthname in strftime() format! See 'man strftime'
155 msgid "%A %e %B"
156 msgstr "%A %e %B"
157
158 #. TRANSLATORS: full date representation dayname daynum monthname year in strftime() format! See 'man strftime'
159 msgid "%A %e %B %Y"
160 msgstr "%A %e %B %Y"
161
162 #
163 msgid "%H:%M"
164 msgstr "%S:%M"
165
166 #. TRANSLATORS: short date representation short dayname daynum short monthname in strftime() format! See 'man strftime'
167 msgid "%a %e/%m"
168 msgstr "%a %e/%m"
169
170 #. TRANSLATORS: long date representation short dayname daynum short monthname hour:minute in strftime() format! See 'man strftime'
171 msgid "%a %e/%m  %-H:%M"
172 msgstr "%a %e/%m  %-H:%M"
173
174 #
175 #, python-format
176 msgid "%d hour"
177 msgid_plural "%d hours"
178 msgstr[0] "%d ura"
179 msgstr[1] "%d uri"
180 msgstr[2] "%d ur"
181
182 #
183 #, python-format
184 msgid "%d jobs are running in the background!"
185 msgstr "%d opravil teče v ozadju"
186
187 #
188 #, python-format
189 msgid "%d min"
190 msgstr "%d min"
191
192 #
193 #, python-format
194 msgid "%d minute"
195 msgid_plural "%d minutes"
196 msgstr[0] "%d minuta"
197 msgstr[1] "%d minuti"
198 msgstr[2] "%d minut"
199
200 #
201 #, python-format
202 msgid "%d minutes"
203 msgstr "%d minut"
204
205 #
206 #, python-format
207 msgid "%d second"
208 msgid_plural "%d seconds"
209 msgstr[0] "%d sekunda"
210 msgstr[1] "%d sekundi"
211 msgstr[2] "%d sekund"
212
213 #
214 #, python-format
215 msgid "%d services found!"
216 msgstr "Najdenih je %d kanalov!"
217
218 msgid "%d-%m"
219 msgstr ""
220
221 #
222 msgid "%d.%B %Y"
223 msgstr "%d.%B %Y"
224
225 #. TRANSLATORS: VFD hour:minute daynum short monthname in strftime() format! See 'man strftime'
226 msgid "%k:%M %e/%m"
227 msgstr "%k:%M %e/%m"
228
229 #
230 #, python-format
231 msgid "%s (%s)\n"
232 msgstr "%s (%s)\n"
233
234 #, python-format
235 msgid "%s/%s: %s"
236 msgstr ""
237
238 #
239 msgid "(ZAP)"
240 msgstr "(preklop)"
241
242 #
243 msgid "(empty)"
244 msgstr "(prazno)"
245
246 #
247 msgid "(show optional DVD audio menu)"
248 msgstr "(prikaz opcijskega DVD avdio menija)"
249
250 #
251 msgid "* Only available if more than one interface is active."
252 msgstr "* Na voljo samo kadar je hkrati aktivnih več vmesnikov."
253
254 msgid "/usr/share/enigma2 directory"
255 msgstr "/usr/share/enigma2 mapa"
256
257 msgid "/var directory"
258 msgstr "/var mapa"
259
260 #
261 msgid "0"
262 msgstr "0"
263
264 #
265 msgid "1"
266 msgstr "1"
267
268 #
269 msgid "1 wireless network found!"
270 msgstr "najdeno je 1 brezzično omrežje!"
271
272 #
273 msgid "1.0"
274 msgstr "1.0"
275
276 #
277 msgid "1.1"
278 msgstr "1.1"
279
280 #
281 msgid "1.2"
282 msgstr "1.2"
283
284 #
285 msgid "12V output"
286 msgstr "12V izhod"
287
288 #
289 msgid "13 V"
290 msgstr "13 V"
291
292 #
293 msgid "16:10"
294 msgstr "16:10"
295
296 #
297 msgid "16:10 Letterbox"
298 msgstr "16:10 Letterbox"
299
300 #
301 msgid "16:10 PanScan"
302 msgstr "16:10 PanScan"
303
304 #
305 msgid "16:9"
306 msgstr "16:9"
307
308 #
309 msgid "16:9 Letterbox"
310 msgstr "16:9 Letterbox"
311
312 #
313 msgid "16:9 always"
314 msgstr "vedno 16:9 "
315
316 #
317 msgid "18 V"
318 msgstr "18 V"
319
320 #
321 msgid "2"
322 msgstr "2"
323
324 #
325 msgid "3"
326 msgstr "3"
327
328 msgid "3d mode"
329 msgstr "3D način"
330
331 #
332 msgid "4"
333 msgstr "4"
334
335 #
336 msgid "4:3"
337 msgstr "4:3"
338
339 #
340 msgid "4:3 Letterbox"
341 msgstr "4:3 Letterbox"
342
343 #
344 msgid "4:3 PanScan"
345 msgstr "4:3 PanScan"
346
347 #
348 msgid "5"
349 msgstr "5"
350
351 #
352 msgid "6"
353 msgstr "6"
354
355 #
356 msgid "7"
357 msgstr "7"
358
359 #
360 msgid "8"
361 msgstr "8"
362
363 #
364 msgid "9"
365 msgstr "9"
366
367 #
368 msgid "<Current movielist location>"
369 msgstr "<Trenutna \"movielist\" lokacija>"
370
371 #
372 msgid "<Default movie location>"
373 msgstr "<Privzeta \"movie\" lokacija>"
374
375 #
376 msgid "<Last timer location>"
377 msgstr "<Prejšnja \"timer\" lokacija>"
378
379 #
380 msgid "<unknown>"
381 msgstr "<nepoznano>"
382
383 #
384 msgid "??"
385 msgstr "??"
386
387 #
388 msgid "A"
389 msgstr "A"
390
391 #
392 #, python-format
393 msgid ""
394 "A configuration file (%s) was modified since Installation.\n"
395 "Do you want to keep your version?"
396 msgstr ""
397 "Datoteka nastavitev (%s) je po namestitvi bila spremenjena.\n"
398 "Želite obdržati vašo različico datoteke?"
399
400 msgid "A demo plugin for TPM usage."
401 msgstr "Poskusni vtičnik za TMP."
402
403 msgid ""
404 "A finished record timer wants to set your\n"
405 "receiver to standby. Do that now?"
406 msgstr ""
407
408 msgid ""
409 "A finished record timer wants to shut down\n"
410 "your receiver. Shutdown now?"
411 msgstr ""
412
413 #
414 msgid "A graphical EPG for all services of an specific bouquet"
415 msgstr "Grafični EPG za vse kanale izbranega paketa"
416
417 #, python-format
418 msgid ""
419 "A record has been started:\n"
420 "%s"
421 msgstr ""
422 "Pričelo se je snemanje kanala:\n"
423 "%s"
424
425 #
426 msgid ""
427 "A recording is currently running.\n"
428 "What do you want to do?"
429 msgstr ""
430 "Trenutno poteka snemanje kanala.\n"
431 "Kaj želite storiti?"
432
433 #
434 msgid ""
435 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
436 "configure the positioner."
437 msgstr ""
438 "Trenutno poteka snemanje. Če želite spreminjati nastavitve, ustavite "
439 "snemanje trenutnega kanala!"
440
441 msgid ""
442 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
443 "scan."
444 msgstr ""
445 "Trenutno v ozadju poteka snemanje. Če želite pričeti s pregledovanjem, "
446 "ustavite snemanje."
447
448 #
449 msgid ""
450 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
451 "start the satfinder."
452 msgstr ""
453 "Trenutno poteka snemanje. Če želite iskati satelite, ustavite snemanje "
454 "trenutnega kanala!"
455
456 #
457 #, python-format
458 msgid "A required tool (%s) was not found."
459 msgstr "Zahtevanega orodja (%s) ni mogoče najti."
460
461 #
462 msgid "A search for available updates is currently in progress."
463 msgstr "Trenutno poteka iskanje nadgradenj..."
464
465 #
466 msgid ""
467 "A second configured interface has been found.\n"
468 "\n"
469 "Do you want to disable the second network interface?"
470 msgstr ""
471 "Najden je bil še en vmesnik.\n"
472 "Ga želite izključiti?"
473
474 msgid ""
475 "A sleep timer wants to set your\n"
476 "receiver to standby. Do that now?"
477 msgstr ""
478
479 msgid ""
480 "A sleep timer wants to shut down\n"
481 "your receiver. Shutdown now?"
482 msgstr ""
483
484 #
485 msgid "A small overview of the available icon states and actions."
486 msgstr ""
487
488 #
489 msgid ""
490 "A timer failed to record!\n"
491 "Disable TV and try again?\n"
492 msgstr ""
493 "Časovnik ni uspel zagnati snemanja.\n"
494 "Poskusim ponovno?\n"
495
496 #
497 msgid "A/V Settings"
498 msgstr "Zvok/Slika"
499
500 #
501 msgid "AA"
502 msgstr "AA"
503
504 #
505 msgid "AB"
506 msgstr "AB"
507
508 #
509 msgid "AC3 downmix"
510 msgstr "Pretvorba AC3 zvoka v stereo"
511
512 #
513 msgid "AC3/DTS downmix"
514 msgstr "Pretvorba AC3/DTS zvoka v stereo"
515
516 #
517 msgid "Abort"
518 msgstr "Prekliči"
519
520 #
521 msgid "About"
522 msgstr "Informacije o OpenPLi sliki"
523
524 #
525 msgid "About..."
526 msgstr "O programu"
527
528 #
529 msgid "Accesspoint:"
530 msgstr "Dostopna točka:"
531
532 #
533 msgid "Action on long powerbutton press"
534 msgstr "Dogodek pri dolgem držanju tipke za vklop"
535
536 #
537 msgid "Action on short powerbutton press"
538 msgstr "Dogodek pri kratkem držanju tipke za vklop"
539
540 #
541 msgid "Action:"
542 msgstr "Dogodek:"
543
544 #
545 msgid "Activate Picture in Picture"
546 msgstr "Aktivacija Slike v Sliki"
547
548 #
549 msgid "Activate network settings"
550 msgstr "Aktiviranje omrežnih nastavitev"
551
552 #
553 msgid "Adapter settings"
554 msgstr "Nastavitve mrežnega vmesnika"
555
556 #
557 msgid "Add"
558 msgstr "Dodajanje"
559
560 #
561 msgid "Add Bookmark"
562 msgstr "Nov zaznamkek"
563
564 #
565 msgid "Add WLAN configuration?"
566 msgstr "Želite dodati nastavitve brezzične mreže?"
567
568 #
569 msgid "Add a mark"
570 msgstr "Nov zaznamek"
571
572 #
573 msgid "Add a new title"
574 msgstr "Nov naslov"
575
576 #
577 msgid "Add network configuration?"
578 msgstr "Naj dodam mrežne nastavitve?"
579
580 #
581 msgid "Add timer"
582 msgstr "Nov časovnik"
583
584 #
585 msgid "Add title"
586 msgstr "Dodajanje naslova"
587
588 #
589 msgid "Add to bouquet"
590 msgstr "Dodajanje v paket"
591
592 #
593 msgid "Add to favourites"
594 msgstr "Dodajanje med priljubljene"
595
596 msgid "Add/Remove timer for current event"
597 msgstr "Dodaj/Izbriši časovnik za trenutni dogodek"
598
599 msgid ""
600 "Adds enigma2 settings and receiver model informations like SN, rev... if "
601 "enabled."
602 msgstr ""
603
604 #
605 msgid "Adds network configuration if enabled."
606 msgstr "Doda mrežne nastavitve, če je vključeno."
607
608 #
609 msgid "Adds wlan configuration if enabled."
610 msgstr "Doda nastavitve za brezzično mrežo, če je le-ta vključena."
611
612 msgid "Adjust 3D settings"
613 msgstr ""
614
615 msgid "Adjust HDMI CEC settings"
616 msgstr ""
617
618 msgid ""
619 "Adjust the color settings so that all the color shades are distinguishable, "
620 "but appear as saturated as possible. If you are happy with the result, press "
621 "OK to close the video fine-tuning, or use the number keys to select other "
622 "test screens."
623 msgstr ""
624
625 #
626 msgid "Advanced Options"
627 msgstr "Napredne nastavitve"
628
629 #
630 msgid "Advanced Software"
631 msgstr "Napredna programska oprema"
632
633 #
634 msgid "Advanced Software Plugin"
635 msgstr "Advanced Software vtičnik"
636
637 #
638 msgid "Advanced Video Enhancement Setup"
639 msgstr "Nastavi kontrast in svetlost TV"
640
641 #
642 msgid "Advanced Video Setup"
643 msgstr "Napredne video nastavitve"
644
645 #
646 msgid "Advanced restore"
647 msgstr "Napredna obnovitev"
648
649 #
650 msgid "After event"
651 msgstr "Po dogodku"
652
653 msgid "After pressing OK, please wait!"
654 msgstr "Po pritisku na OK, prosim počakajte!"
655
656 msgid ""
657 "After the start wizard is completed, you need to protect single services. "
658 "Refer to your receiver's manual on how to do that."
659 msgstr ""
660
661 #
662 msgid "Album"
663 msgstr "Album"
664
665 #
666 msgid "All"
667 msgstr "Vse"
668
669 #
670 msgid "All Satellites"
671 msgstr "Vsi sateliti"
672
673 msgid "All ages"
674 msgstr ""
675
676 msgid "Allocate"
677 msgstr ""
678
679 msgid "Allocate unused memory index"
680 msgstr ""
681
682 #
683 msgid "Allow Subtitle equals Audio mask"
684 msgstr "Podnapisi naj se ujemajo z zvočno sledjo"
685
686 #
687 msgid "Allow hearing impaired subtitles"
688 msgstr "Dovoli podnapise za gluhe osebe"
689
690 #
691 msgid "Alpha"
692 msgstr "Alpha"
693
694 #
695 msgid "Alternative radio mode"
696 msgstr "Alternativni radio način"
697
698 #
699 msgid "Alternative services tuner priority"
700 msgstr "Vrstni red kanalnikov"
701
702 msgid "Always ask"
703 msgstr "Vedno vprašaj"
704
705 #
706 msgid "Always ask before sending"
707 msgstr "Pred pošiljanjem vedno vprašaj"
708
709 #
710 msgid "An empty filename is illegal."
711 msgstr "Prazno ime datoteke ni dovoljeno."
712
713 #
714 msgid "An unknown error occured!"
715 msgstr "Pojavila se je neznana napaka!"
716
717 #
718 msgid "Anonymize crashlog?"
719 msgstr "Naj bo dnevnik napak anonimen?"
720
721 msgid "Any activity"
722 msgstr ""
723
724 #
725 msgid "Arabic"
726 msgstr "Arabsko"
727
728 #
729 msgid ""
730 "Are you sure you want to activate this network configuration?\n"
731 "\n"
732 msgstr ""
733 "Ste prepričani da želite aktivirati te omrežne nastavitve?\n"
734 "\n"
735
736 #
737 msgid ""
738 "Are you sure you want to delete\n"
739 "following backup:\n"
740 msgstr ""
741 "Ste prepričani, da želite izbrisati\n"
742 "izbrano varnostno kopijo:\n"
743
744 #
745 msgid "Are you sure you want to exit this wizard?"
746 msgstr "Ste prepričani, da želite zapreti čarovnik?"
747
748 #
749 msgid ""
750 "Are you sure you want to restart your network interfaces?\n"
751 "\n"
752 msgstr ""
753 "Ste prepričani, da želite ponovno zagnati vaše omrežne vmesnike? \n"
754 "\n"
755
756 #
757 msgid ""
758 "Are you sure you want to restore\n"
759 "following backup:\n"
760 msgstr "Res želite obnoviti sledečo varnostno kopijo:\n"
761
762 #
763 msgid ""
764 "Are you sure you want to restore your Enigma2 backup?\n"
765 "Enigma2 will restart after the restore"
766 msgstr "Ste prepričani, da želite obnoviti varnostno kopijo Enigme2?"
767
768 #
769 msgid "Artist"
770 msgstr "Izvajalec"
771
772 msgid "Arts/Culture"
773 msgstr ""
774
775 #
776 msgid "Ask before shutdown:"
777 msgstr "Vprašaj pred izklopom:"
778
779 #
780 msgid "Ask user"
781 msgstr "Vprašajte uporabnika"
782
783 #
784 msgid "Aspect Ratio"
785 msgstr "Način prikaza"
786
787 #
788 msgid "Audio"
789 msgstr "Zvok"
790
791 #
792 msgid "Audio Options..."
793 msgstr "Nastavitve zvoka"
794
795 msgid "Audio PID"
796 msgstr ""
797
798 #
799 msgid "Audio language selection 1"
800 msgstr "Jezik zvočne sledi - 1 "
801
802 msgid "Audio language selection 2"
803 msgstr "Jezik zvočne sledi - 2"
804
805 #
806 msgid "Audio language selection 3"
807 msgstr "Jezik zvočne sledi - 3"
808
809 #
810 msgid "Audio language selection 4"
811 msgstr "Jezik zvočne sledi - 4"
812
813 #
814 msgid "Author: "
815 msgstr "Avtor:"
816
817 #
818 msgid "Authoring mode"
819 msgstr "Odobritveni način"
820
821 #
822 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: always try to display as fullscreen, when there is no content (black bars) on left/right, even if this breaks the aspect.
823 msgid "Auto"
824 msgstr "Samodejno"
825
826 #
827 msgid "Auto chapter split every ? minutes (0=never)"
828 msgstr "Samodejna delitev poglavja vsakih ? minut (0=vedno)"
829
830 #
831 msgid "Auto flesh"
832 msgstr ""
833
834 msgid "Auto focus"
835 msgstr ""
836
837 msgid "Auto focus commencing ..."
838 msgstr ""
839
840 #
841 msgid "Auto language selection"
842 msgstr "Samodejna izbira zvoka in podn."
843
844 #
845 msgid "Auto scart switching"
846 msgstr "Samodejno preklapljanje SCART"
847
848 msgid "Auto-focus"
849 msgstr ""
850
851 #
852 msgid "Automatic"
853 msgstr "Samodejno"
854
855 #
856 msgid "Automatic Scan"
857 msgstr "Samodejno iskanje "
858
859 #
860 msgid "Available format variables"
861 msgstr "Razpoložljive oblike"
862
863 #
864 msgid "B"
865 msgstr "B"
866
867 #
868 msgid "BA"
869 msgstr "BA"
870
871 #
872 msgid "BB"
873 msgstr "BB"
874
875 #
876 msgid "BER"
877 msgstr "BER"
878
879 #
880 msgid "BER:"
881 msgstr "BER:"
882
883 #
884 msgid "Back"
885 msgstr "Nazaj"
886
887 #
888 msgid "Background"
889 msgstr "Ozadje"
890
891 msgid "Background delete option"
892 msgstr "Nastavitev brisanja v ozadju"
893
894 msgid "Background delete speed"
895 msgstr "Hitrost brisanja v ozadju"
896
897 msgid "Backup"
898 msgstr "Varnostna kopija"
899
900 msgid "Backup Location"
901 msgstr "Lokacija varnostne kopije"
902
903 msgid "Backup Mode"
904 msgstr ""
905
906 #
907 msgid "Backup done."
908 msgstr "Varnostno kopiranje zaključeno."
909
910 #
911 msgid "Backup failed."
912 msgstr "Varnostno kopiranje ni uspelo."
913
914 #
915 msgid "Backup is running..."
916 msgstr "Poteka varnostno kopiranje..."
917
918 #
919 msgid "Backup system settings"
920 msgstr "Shrani glavne nastavitve"
921
922 #
923 msgid "Band"
924 msgstr "Skupina"
925
926 #
927 msgid "Bandwidth"
928 msgstr "Prepustnost"
929
930 msgid "Basque"
931 msgstr ""
932
933 #
934 msgid "Begin time"
935 msgstr "Začetek"
936
937 #
938 msgid "Behavior of 'pause' when paused"
939 msgstr "Odziv tipke \"premor\""
940
941 #
942 msgid "Behavior of 0 key in PiP-mode"
943 msgstr "Odziv tipke 0 v načinu \"slika v sliki\""
944
945 #
946 msgid "Behavior when a movie is started"
947 msgstr "Odziv ob predvajanju filma"
948
949 #
950 msgid "Behavior when a movie is stopped"
951 msgstr "Odziv ob ustavljenem filmu"
952
953 #
954 msgid "Behavior when a movie reaches the end"
955 msgstr "Odziv ob koncu filma"
956
957 #
958 msgid "Bitrate:"
959 msgstr "Bitrate:"
960
961 #
962 msgid "Black screen"
963 msgstr "Črni zaslon"
964
965 msgid "Black screen till locked"
966 msgstr ""
967
968 #
969 msgid "Block noise reduction"
970 msgstr ""
971
972 #
973 msgid "Blue boost"
974 msgstr ""
975
976 #
977 msgid "Bookmarks"
978 msgstr "Zaznamki"
979
980 #
981 msgid "Brightness"
982 msgstr "Svetlost"
983
984 msgid "Bulgarian"
985 msgstr ""
986
987 #
988 msgid "Burn DVD"
989 msgstr "Posnemi DVD"
990
991 #
992 msgid "Burn existing image to DVD"
993 msgstr "Zapis obstoječe slike (image) na DVD"
994
995 #
996 msgid "Burn to DVD"
997 msgstr ""
998
999 #
1000 msgid "Bus: "
1001 msgstr "Vodilo:"
1002
1003 #
1004 msgid ""
1005 "By pressing the OK Button on your remote control, the info bar is being "
1006 "displayed."
1007 msgstr "S pritiskom na tipko OK, se bo prikazala informacijska vrstica."
1008
1009 #
1010 msgid "C"
1011 msgstr "C"
1012
1013 #
1014 msgid "C-Band"
1015 msgstr "C-Band"
1016
1017 msgid "CF Drive"
1018 msgstr "CF pogon"
1019
1020 #
1021 msgid "CI assignment"
1022 msgstr "CI dodelitev"
1023
1024 #
1025 msgid "CVBS"
1026 msgstr "CVBS"
1027
1028 #
1029 msgid "Cable"
1030 msgstr "Kabel"
1031
1032 msgid "Cable Scan"
1033 msgstr "Iskanje DVBC kanalov"
1034
1035 #
1036 msgid "Cache Thumbnails"
1037 msgstr "Shrani sličice"
1038
1039 msgid "Calculate"
1040 msgstr "Izračun"
1041
1042 msgid "Calculate all positions"
1043 msgstr "Izračun vseh položajev"
1044
1045 msgid "Calculation complete"
1046 msgstr "Izračun je končan"
1047
1048 msgid "Calibrate"
1049 msgstr "Kalibracija"
1050
1051 #
1052 msgid "Cancel"
1053 msgstr "Izhod"
1054
1055 msgid "Cannot determine"
1056 msgstr "Ni možno določiti"
1057
1058 msgid "Cannot find any signal ..., aborting !"
1059 msgstr "Signala ni možno najti ..., preklicujem!"
1060
1061 msgid "Cannot move files on a different disk or system to the trash can"
1062 msgstr ""
1063
1064 msgid "Cannot move to trash can"
1065 msgstr "Prenos v smetnjak ni možen!"
1066
1067 #
1068 msgid "Capacity: "
1069 msgstr "Kapaciteta:"
1070
1071 #
1072 msgid "Card"
1073 msgstr "Kartica"
1074
1075 #
1076 msgid "Centered DVB subtitles"
1077 msgstr "Centrirani DVB podnapisi"
1078
1079 #
1080 msgid "Change bouquets in quickzap"
1081 msgstr "Menjava paketov pri hitrem preklapljanju"
1082
1083 #
1084 msgid "Change pin code"
1085 msgstr "Sprememba PIN kode"
1086
1087 msgid "Change repeat and delay settings?"
1088 msgstr ""
1089
1090 msgid "Change service PIN"
1091 msgstr "Spremenite PIN kodo kanala"
1092
1093 msgid "Change service PINs"
1094 msgstr "Spremenite PIN kode kanala"
1095
1096 msgid "Change setup PIN"
1097 msgstr ""
1098
1099 #
1100 msgid "Change step size"
1101 msgstr ""
1102
1103 #
1104 msgid "Changelog"
1105 msgstr "Dnevnik sprememb"
1106
1107 #
1108 msgid "Channel"
1109 msgstr "Kanal"
1110
1111 #
1112 msgid "Channel Selection"
1113 msgstr "Seznam kanalov"
1114
1115 #
1116 msgid "Channel not in services list"
1117 msgstr "Kanala ni v seznamu programov"
1118
1119 #
1120 msgid "Channel:"
1121 msgstr "Kanal:"
1122
1123 #
1124 msgid "Channellist menu"
1125 msgstr "Seznam"
1126
1127 #
1128 msgid "Chap."
1129 msgstr "Pogl."
1130
1131 #
1132 msgid "Chapter"
1133 msgstr "Poglavje"
1134
1135 #
1136 msgid "Chapter:"
1137 msgstr "Poglavje:"
1138
1139 #
1140 msgid "Check"
1141 msgstr "Preveri"
1142
1143 #
1144 msgid "Checking Filesystem..."
1145 msgstr "Poteka preverjanje datotečnega sistema..."
1146
1147 msgid "Children/Youth"
1148 msgstr ""
1149
1150 #
1151 msgid "Choose Tuner"
1152 msgstr "Izberite kanalnik"
1153
1154 #
1155 msgid "Choose a wireless network"
1156 msgstr "Izberite brezzično omrežje"
1157
1158 #
1159 msgid "Choose backup files"
1160 msgstr "Izberite datoteke, ki jih boste varnostno kopirali"
1161
1162 #
1163 msgid "Choose backup location"
1164 msgstr "Lokacija varnostnih kopij"
1165
1166 #
1167 msgid "Choose bouquet"
1168 msgstr "Izberite paket"
1169
1170 msgid "Choose image to download"
1171 msgstr "Izberite sliko za prenos"
1172
1173 #
1174 msgid "Choose target folder"
1175 msgstr "Izberite ciljno mapo"
1176
1177 #
1178 msgid "Choose upgrade source"
1179 msgstr "Izberite vir za nadgrajevanje"
1180
1181 #
1182 msgid "Choose your Skin"
1183 msgstr "Izberite predlogo"
1184
1185 #
1186 msgid "Circular left"
1187 msgstr "Krožno - levo"
1188
1189 #
1190 msgid "Circular right"
1191 msgstr "Krožno - desno"
1192
1193 #
1194 msgid "Cleanup"
1195 msgstr "Čiščenje"
1196
1197 #
1198 msgid "Cleanup Wizard"
1199 msgstr "Čarovnik za brisanje"
1200
1201 #
1202 msgid "Cleanup Wizard settings"
1203 msgstr "Nastavitve čarovnika za brisanje"
1204
1205 #
1206 msgid "CleanupWizard"
1207 msgstr ""
1208
1209 #
1210 msgid "Clear"
1211 msgstr "Izbris"
1212
1213 #
1214 msgid "Clear before scan"
1215 msgstr "Pred iskanjem naj se izvede izbris obstoječih kanalov"
1216
1217 msgid "Clear fixed"
1218 msgstr ""
1219
1220 #
1221 msgid "Clear log"
1222 msgstr "Izbris dnevnika"
1223
1224 #
1225 msgid "Close"
1226 msgstr "Izhod"
1227
1228 #
1229 msgid "Close title selection"
1230 msgstr "Zapri izbirnik imena"
1231
1232 msgid "Code rate HP"
1233 msgstr ""
1234
1235 msgid "Code rate LP"
1236 msgstr ""
1237
1238 #
1239 msgid "Coderate HP"
1240 msgstr "Kodiranje HP"
1241
1242 #
1243 msgid "Coderate LP"
1244 msgstr "Kodiranje LP"
1245
1246 #
1247 msgid "Collection name"
1248 msgstr "Ime zbirke"
1249
1250 #
1251 msgid "Collection settings"
1252 msgstr "Nastavitve zbirke"
1253
1254 #
1255 msgid "Color Format"
1256 msgstr "Barvni format"
1257
1258 #
1259 msgid "Command execution..."
1260 msgstr "Poteka izvajanje zahteve..."
1261
1262 #
1263 msgid "Command order"
1264 msgstr "Zaporedje ukazov"
1265
1266 #
1267 msgid "Committed DiSEqC command"
1268 msgstr "Commited DiSEqC ukaz"
1269
1270 #
1271 msgid "Common Interface"
1272 msgstr "Stanje CI vmesnika"
1273
1274 #
1275 msgid "Common Interface Assignment"
1276 msgstr ""
1277
1278 #
1279 msgid "CommonInterface"
1280 msgstr "CI vmesnik"
1281
1282 #
1283 msgid "Communication"
1284 msgstr "Komunikacija"
1285
1286 #
1287 msgid "Compact Flash"
1288 msgstr "Compact Flash"
1289
1290 #
1291 msgid "Complete"
1292 msgstr "Končano"
1293
1294 #
1295 msgid "Complex (allows mixing audio tracks and aspects)"
1296 msgstr "Kompleksno (omogoča mešanje audio sledi in pogledov)"
1297
1298 #
1299 msgid "Composition of the recording filenames"
1300 msgstr "Struktura imena posnetih datotek"
1301
1302 #
1303 msgid "Configuration Mode"
1304 msgstr "Nastavitveni način"
1305
1306 msgid "Configuration mode: "
1307 msgstr "Nastavitveni način: "
1308
1309 #
1310 msgid "Configure interface"
1311 msgstr "Nastavi vmesnik"
1312
1313 #
1314 msgid "Configure nameservers"
1315 msgstr "Nastavite imenske strežnike"
1316
1317 #
1318 msgid "Configure your internal LAN"
1319 msgstr "Nastavite LAN omrežje"
1320
1321 #
1322 msgid "Configure your network again"
1323 msgstr "Ponovno nastavite omrežje"
1324
1325 msgid "Configure your network settings, and press OK to start the scan"
1326 msgstr ""
1327 "Nastavite mrežne nastavitve in za pričetek pregledovanja, pritisnite tipko "
1328 "OK."
1329
1330 #
1331 msgid "Configure your wireless LAN again"
1332 msgstr "Ponovno nastavite brezzični vmesnik"
1333
1334 #
1335 msgid "Configuring"
1336 msgstr "Nastavljam..."
1337
1338 #
1339 msgid "Conflicting timer"
1340 msgstr "Konflikt časovnikov"
1341
1342 #
1343 msgid "Connect"
1344 msgstr "Poveži se"
1345
1346 #
1347 msgid "Connect to a Wireless Network"
1348 msgstr "Poveži se z brezzičnim omrežjem"
1349
1350 #
1351 msgid "Connected to"
1352 msgstr "Povezan s"
1353
1354 #
1355 msgid "Connected!"
1356 msgstr "Povezan!"
1357
1358 #
1359 msgid "Constellation"
1360 msgstr "Konstalacija"
1361
1362 #
1363 msgid "Content does not fit on DVD!"
1364 msgstr "Vsebina se ne prilega na DVD!"
1365
1366 msgid "Continue"
1367 msgstr "Naprej"
1368
1369 #
1370 msgid "Continue in background"
1371 msgstr "Nadaljuj v ozadju"
1372
1373 #
1374 msgid "Continue playing"
1375 msgstr "Nadaljuj predvajanje"
1376
1377 msgid "Continues play (loop)"
1378 msgstr ""
1379
1380 #
1381 msgid "Contrast"
1382 msgstr "Kontrast"
1383
1384 msgid "Convert ext3 to ext4"
1385 msgstr "Pretvorba ext3 v ext4"
1386
1387 msgid "Convert ext3 to ext4..."
1388 msgstr "Pretvorba ext3 v ext4..."
1389
1390 #
1391 msgid "Convert filesystem ext3 to ext4"
1392 msgstr "Pretvorba ext3 datot. sistem v ext4"
1393
1394 #
1395 msgid "Copy"
1396 msgstr "Kopiranje"
1397
1398 msgid "Could not connect to receiver .NFI Image Feed Server:"
1399 msgstr ""
1400
1401 #
1402 msgid "Could not load Medium! No disc inserted?"
1403 msgstr "Medija ni mogoče prebrati! Je v pogon vstavljen ustrezen medij?"
1404
1405 #
1406 msgid "Could not open Picture in Picture"
1407 msgstr "Ne morem odpreti Slike v Sliki"
1408
1409 #
1410 #, python-format
1411 msgid "Couldn't record due to conflicting timer %s"
1412 msgstr "Snemanje ni mogoče pričeti zaradi konflikta s časovnikom %s"
1413
1414 #, python-format
1415 msgid "Couldn't record due to invalid service %s"
1416 msgstr "Snemanje ni možno zaradi napake %s"
1417
1418 #
1419 msgid "Crashlog settings"
1420 msgstr "Nastavitve dnevnika napak"
1421
1422 #
1423 msgid "CrashlogAutoSubmit"
1424 msgstr "Samodejno sporočanje napak"
1425
1426 #
1427 msgid "CrashlogAutoSubmit settings"
1428 msgstr "Nastavitve samodejnega sporočanja napak"
1429
1430 #
1431 msgid "CrashlogAutoSubmit settings..."
1432 msgstr "Nastavitve samodejnega sporočanja napak..."
1433
1434 msgid ""
1435 "Crashlogs found!\n"
1436 "Send them to the Image Developper?"
1437 msgstr ""
1438
1439 #
1440 msgid "Create DVD-ISO"
1441 msgstr "Kreiraj DVD-ISO"
1442
1443 msgid "Create Filesystem"
1444 msgstr "Izdelava datotečnega sistema"
1445
1446 msgid "Create Partition"
1447 msgstr "Izdelava particije"
1448
1449 #
1450 msgid "Create more detailed crash log"
1451 msgstr "Bolj podroben dnevnik napak"
1452
1453 msgid "Create movie directory"
1454 msgstr "Ustvarite mapo za posnetke"
1455
1456 #
1457 #, python-format
1458 msgid "Creating directory %s failed."
1459 msgstr "Ustvarjanje mape %s ni uspelo."
1460
1461 #
1462 msgid "Croatian"
1463 msgstr "Hrvaško"
1464
1465 msgid "Current CEC address"
1466 msgstr ""
1467
1468 #
1469 msgid "Current Transponder"
1470 msgstr "Trenutni transponder"
1471
1472 msgid "Current device: "
1473 msgstr "Trenutna naprava:"
1474
1475 msgid "Current event EPG"
1476 msgstr ""
1477
1478 #
1479 msgid "Current settings:"
1480 msgstr "Trenutne nastavitve:"
1481
1482 #
1483 msgid "Current value: "
1484 msgstr "Trenutna vrednost:"
1485
1486 #
1487 msgid "Current version:"
1488 msgstr "Trenutna različica:"
1489
1490 msgid "Currently installed image"
1491 msgstr "Trenutna nameščena slika"
1492
1493 #
1494 msgid "Custom skip time for '1'/'3'-keys"
1495 msgstr "Časovni preskok za tipke '1'/'3' (v sekundah)"
1496
1497 #
1498 msgid "Custom skip time for '4'/'6'-keys"
1499 msgstr "Časovni preskok za tipke '4'/'6' (v sekundah)"
1500
1501 #
1502 msgid "Custom skip time for '7'/'9'-keys"
1503 msgstr "Časovni preskok za tipke  '7'/'9' (v sekundah)"
1504
1505 #
1506 msgid "Custom text alignment"
1507 msgstr "Poravnava podnapisov"
1508
1509 #
1510 msgid "Custom text position"
1511 msgstr "Položaj podnapisov"
1512
1513 #
1514 msgid "Customize"
1515 msgstr "Ostale nastavitve"
1516
1517 #
1518 msgid "Cut"
1519 msgstr "Izreži"
1520
1521 #
1522 msgid "Cutlist editor..."
1523 msgstr "Cutlist urejevalnik"
1524
1525 #
1526 msgid "Czech"
1527 msgstr "Češko"
1528
1529 #
1530 msgid "D"
1531 msgstr "D"
1532
1533 #
1534 msgid "DHCP"
1535 msgstr "DHCP"
1536
1537 #
1538 msgid "DTS downmix"
1539 msgstr "Pretvorba DTS zvoka v stereo"
1540
1541 #
1542 msgid "DUAL LAYER DVD"
1543 msgstr "Dvo-slojni DVD"
1544
1545 #
1546 msgid "DVB subtitle black transparency"
1547 msgstr "Prozornost podlage DVB podnapisov"
1548
1549 msgid "DVB-C"
1550 msgstr ""
1551
1552 msgid "DVB-C ANNEX C"
1553 msgstr ""
1554
1555 msgid "DVB-S"
1556 msgstr "DVB-S"
1557
1558 msgid "DVB-S2"
1559 msgstr "DVB-S2"
1560
1561 msgid "DVB-T"
1562 msgstr ""
1563
1564 msgid "DVB-T2"
1565 msgstr ""
1566
1567 #
1568 msgid "DVD File Browser"
1569 msgstr ""
1570
1571 #
1572 msgid "DVD Player"
1573 msgstr "DVD predvajalnik"
1574
1575 #
1576 msgid "DVD Titlelist"
1577 msgstr ""
1578
1579 msgid "DVD data format"
1580 msgstr ""
1581
1582 #
1583 msgid "DVD media toolbox"
1584 msgstr "DVD medijska orodja"
1585
1586 #
1587 msgid "Danish"
1588 msgstr "Dansko"
1589
1590 #
1591 msgid "Date"
1592 msgstr "Datum"
1593
1594 #
1595 msgid "Decide if you want to enable or disable the Cleanup Wizard."
1596 msgstr ""
1597
1598 #
1599 msgid "Decide what should be done when crashlogs are found."
1600 msgstr "Kaj naj se stori, če bi se našli dnevniki napak."
1601
1602 #
1603 msgid "Decide what should happen to the crashlogs after submission."
1604 msgstr "Kaj naj se stori z dnevniki napak, ko se jih pošlje naprej."
1605
1606 #
1607 msgid "Deep Standby"
1608 msgstr "Globoko spanje"
1609
1610 #
1611 msgid "Default"
1612 msgstr "Privzeto"
1613
1614 #
1615 msgid "Default Settings"
1616 msgstr "Privzete nastavitve"
1617
1618 #
1619 msgid "Default movie location"
1620 msgstr "Privzeta \"movie\" lokacija"
1621
1622 msgid "Delay before key repeat starts:"
1623 msgstr ""
1624
1625 #
1626 msgid "Delete"
1627 msgstr "Izbris"
1628
1629 #
1630 msgid "Delete crashlogs"
1631 msgstr "Izbris dnevnikov napak"
1632
1633 #
1634 msgid "Delete entry"
1635 msgstr "Izbris vnosa"
1636
1637 #
1638 msgid "Delete failed!"
1639 msgstr "Brisanje neuspešno!"
1640
1641 #, python-format
1642 msgid ""
1643 "Delete no more configured satellite\n"
1644 "%s?"
1645 msgstr ""
1646 "Želite izbrisati satelite brez nastavitev\n"
1647 "%s?"
1648
1649 msgid "Deleted"
1650 msgstr "Izbrisano"
1651
1652 msgid "Deleted items"
1653 msgstr "Izbrisani"
1654
1655 msgid "Depth"
1656 msgstr "Globina"
1657
1658 #
1659 msgid "Descramble http streams"
1660 msgstr "Dekodiranje HTTP tokov"
1661
1662 #
1663 msgid "Description"
1664 msgstr "Opis"
1665
1666 #
1667 msgid "Deselect"
1668 msgstr "Preklic"
1669
1670 msgid "Details for plugin: "
1671 msgstr "Dodatne informacije:"
1672
1673 #
1674 msgid "Detected HDD:"
1675 msgstr "Zaznani pogon:"
1676
1677 #
1678 msgid "Detected NIMs:"
1679 msgstr "Zaznani kanalniki:"
1680
1681 msgid "Devicename:"
1682 msgstr "Ime naprave:"
1683
1684 #
1685 msgid "DiSEqC"
1686 msgstr "DiSEqC"
1687
1688 #
1689 msgid "DiSEqC A/B"
1690 msgstr "DiSEqC A/B"
1691
1692 #
1693 msgid "DiSEqC A/B/C/D"
1694 msgstr "DiSEqC A/B/C/D"
1695
1696 #
1697 msgid "DiSEqC mode"
1698 msgstr "DiSEqC način"
1699
1700 #
1701 msgid "DiSEqC repeats"
1702 msgstr "DiSEqC ponavljanja"
1703
1704 #
1705 msgid "DiSEqC-Tester settings"
1706 msgstr ""
1707
1708 #
1709 msgid "Dialing:"
1710 msgstr ""
1711
1712 #
1713 msgid "Digital contour removal"
1714 msgstr ""
1715
1716 #
1717 msgid "Direct playback of linked titles without menu"
1718 msgstr "Neposredno predvajanje povezanih naslovov"
1719
1720 msgid "Directory"
1721 msgstr "Mapa"
1722
1723 #
1724 #, python-format
1725 msgid "Directory %s nonexistent."
1726 msgstr "Mapa %s ne obstaja."
1727
1728 #
1729 msgid "Directory browser"
1730 msgstr "Raziskovalec"
1731
1732 #, python-format
1733 msgid "Directory contains %d file(s) and %d sub-directories.\n"
1734 msgstr "Mapa vsebuje %d datotek in %d pod-map.\n"
1735
1736 #
1737 msgid "Disable"
1738 msgstr "Izklop"
1739
1740 #
1741 msgid "Disable Picture in Picture"
1742 msgstr "Izklop Slike v Sliki"
1743
1744 #
1745 msgid "Disable background scanning"
1746 msgstr "Izklop pregledovanja (skeniranja) v ozadju"
1747
1748 #
1749 msgid "Disable crashlog reporting"
1750 msgstr "Izklop obveščanja o dnevnikih napak"
1751
1752 #
1753 msgid "Disable timer"
1754 msgstr "Izklop časovniks"
1755
1756 #
1757 msgid "Disabled"
1758 msgstr "Onemogočeno"
1759
1760 #
1761 msgid "Disconnect"
1762 msgstr "Prekini"
1763
1764 #
1765 msgid "Dish"
1766 msgstr "Antena"
1767
1768 #
1769 msgid "Disk space to reserve for recordings (in GB)"
1770 msgstr "Prostor na disku rezerviran za snemanje (v GB)"
1771
1772 #
1773 msgid "Display 16:9 content as"
1774 msgstr "Prikaz 16:9 razmerj slike kot"
1775
1776 #
1777 msgid "Display 4:3 content as"
1778 msgstr "Prikaz 4:3 razmerja slike"
1779
1780 #
1781 msgid "Display >16:9 content as"
1782 msgstr "Prikaz >16:9 razmerja slike"
1783
1784 #
1785 msgid "Display Setup"
1786 msgstr "Zaslon sprejemnika"
1787
1788 #
1789 msgid "Display and Userinterface"
1790 msgstr ""
1791
1792 msgid "Display message before next played movie"
1793 msgstr ""
1794
1795 #
1796 #, python-format
1797 msgid ""
1798 "Do you really want to REMOVE\n"
1799 "the plugin \"%s\"?"
1800 msgstr ""
1801 "Res želite ODSTRANITI\n"
1802 "vtičnik \"%s\"?"
1803
1804 #
1805 msgid ""
1806 "Do you really want to check the filesystem?\n"
1807 "This could take lots of time!"
1808 msgstr ""
1809 "Res želite preveriti datotečni sistem?\n"
1810 "Opravilo lahko traja zelo dolgo!"
1811
1812 msgid ""
1813 "Do you really want to convert the filesystem?\n"
1814 "You cannot go back!"
1815 msgstr ""
1816 "Res želite pretvoriti datotečni sistem?\n"
1817 "Pot nazaj ne obstaja!"
1818
1819 #
1820 #, python-format
1821 msgid "Do you really want to delete %s?"
1822 msgstr "Res želite odstraniti: %s?"
1823
1824 #
1825 #, python-format
1826 msgid ""
1827 "Do you really want to download\n"
1828 "the plugin \"%s\"?"
1829 msgstr ""
1830 "Res želite namestiti\n"
1831 "vtičnik \"%s\"?"
1832
1833 #
1834 msgid "Do you really want to exit?"
1835 msgstr "Ali res želite odditi?"
1836
1837 msgid ""
1838 "Do you really want to initialize the device?\n"
1839 "All data on the disk will be lost!"
1840 msgstr ""
1841 "Želite pripraviti novo napravo?\n"
1842 "Vsi podatki na napravi bodo izbrisani!"
1843
1844 #
1845 #, python-format
1846 msgid "Do you really want to remove directory %s from the disk?"
1847 msgstr "Ali res želite odstraniti mapo: %s iz trdega diska?"
1848
1849 #
1850 #, python-format
1851 msgid "Do you really want to remove your bookmark of %s?"
1852 msgstr "Ali res želite odstraniti zaznamek: %s?"
1853
1854 msgid ""
1855 "Do you want to backup now?\n"
1856 "After pressing OK, please wait!"
1857 msgstr ""
1858 "Želite narediti varnostno kopijo?\n"
1859 "Po pritisku na tipko OK, počakajte na izvršitev ukaza!"
1860
1861 #
1862 msgid "Do you want to burn this collection to DVD medium?"
1863 msgstr "Ali želite zapisati izbrano zbirko na DVD medij?"
1864
1865 #
1866 msgid "Do you want to do a service scan?"
1867 msgstr "Želite iskati kanale?"
1868
1869 #
1870 msgid "Do you want to do another manual service scan?"
1871 msgstr "Želite ponovno ročno iskati kanale?"
1872
1873 #, python-format
1874 msgid "Do you want to download the image to %s ?"
1875 msgstr "Želite presneti sliko k %s?"
1876
1877 msgid "Do you want to enable the parental control feature on your receiver?"
1878 msgstr ""
1879
1880 #
1881 msgid "Do you want to install the package:\n"
1882 msgstr "Želite namestiti ta paket?:\n"
1883
1884 #
1885 msgid "Do you want to play DVD in drive?"
1886 msgstr "Ali želite predvajati DVD?"
1887
1888 #
1889 msgid "Do you want to preview this DVD before burning?"
1890 msgstr "Ali želite predogled zbirke pred zapisom na DVD?"
1891
1892 msgid "Do you want to reboot your receiver?"
1893 msgstr ""
1894
1895 #
1896 msgid "Do you want to remove the package:\n"
1897 msgstr "Želite odstraniti ta paket:\n"
1898
1899 #
1900 msgid "Do you want to restore your settings?"
1901 msgstr "Želite povrniti vaše nastavitve?"
1902
1903 #
1904 msgid "Do you want to resume this playback?"
1905 msgstr "Želite nadaljevati s predvajanjem?"
1906
1907 #
1908 msgid ""
1909 "Do you want to submit your email address and name so that we can contact you "
1910 "if needed?"
1911 msgstr ""
1912 "Želite vnesti svoj elektronski naslov in ime, da lahko z vami, po potrebi, "
1913 "navežemo stik?"
1914
1915 msgid "Do you want to update your receiver?"
1916 msgstr ""
1917
1918 msgid ""
1919 "Do you want to update your receiver?\n"
1920 "After pressing OK, please wait!"
1921 msgstr ""
1922
1923 #
1924 msgid "Do you want to upgrade the package:\n"
1925 msgstr "Želite nadgraditi paket:\n"
1926
1927 msgid "Do you want to upgrade?"
1928 msgstr "Želite nadgraditi?"
1929
1930 #
1931 msgid "Do you want to view a tutorial?"
1932 msgstr "Si želite ogledati interaktivno predstavitev?"
1933
1934 #
1935 msgid "Don't ask, just send"
1936 msgstr "Ne sprašuj, samo pošlji"
1937
1938 #
1939 msgid "Don't stop current event but disable coming events"
1940 msgstr "Ne ustavi trenutnega dogodka. Onemogoči pa prihodnje dogodke"
1941
1942 #
1943 #, python-format
1944 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages"
1945 msgstr "Končano - nameščeno ali nadgrajeno %d paketov."
1946
1947 #
1948 #, python-format
1949 msgid "Done - Installed, upgraded or removed %d packages with %d errors"
1950 msgstr ""
1951 "Končano - nameščeno, nadgrajeno ali izbrisano %d paketov z %d napakami."
1952
1953 #
1954 msgid "Download"
1955 msgstr "Prenesi"
1956
1957 #, python-format
1958 msgid "Download %s from Server"
1959 msgstr "Prenesi %s iz serverja"
1960
1961 #
1962 msgid "Download .NFI-Files for USB-Flasher"
1963 msgstr "Prenesi .NFI-datoteke za programsko nadgradnjo preko USB"
1964
1965 #
1966 msgid "Download Plugins"
1967 msgstr "Prenos"
1968
1969 #
1970 msgid "Downloadable new plugins"
1971 msgstr "Seznam vtičnikov"
1972
1973 #
1974 msgid "Downloadable plugins"
1975 msgstr "Razpoložljivi vtičniki"
1976
1977 #
1978 msgid "Downloading"
1979 msgstr "Nalaganje..."
1980
1981 #
1982 msgid "Downloading plugin information. Please wait..."
1983 msgstr "Poteka pridobivanje seznama vtičnikov... Prosim počakajte!"
1984
1985 #
1986 msgid "Dutch"
1987 msgstr "Nizozemsko"
1988
1989 #
1990 msgid "Dynamic contrast"
1991 msgstr "Dinamični kontrast"
1992
1993 #
1994 msgid "E"
1995 msgstr "E"
1996
1997 msgid "EPG"
1998 msgstr ""
1999
2000 #
2001 msgid "EPG Selection"
2002 msgstr "EPG izbira"
2003
2004 #
2005 msgid "EPG language selection 1"
2006 msgstr "Primarni jezik za EPG sistem"
2007
2008 #
2009 msgid "EPG language selection 2"
2010 msgstr "Sekundarni jezik za EPG sistem"
2011
2012 msgid "EPG settings"
2013 msgstr "Elektronski programski vodič"
2014
2015 #
2016 #, python-format
2017 msgid "ERROR - failed to scan (%s)!"
2018 msgstr "NAPAKA - neuspešno iskanje (%s)!"
2019
2020 #
2021 msgid "East"
2022 msgstr "Vzhod"
2023
2024 msgid "East limit set"
2025 msgstr "Meja na vzhodu"
2026
2027 #
2028 msgid "Edit"
2029 msgstr "Spremeni"
2030
2031 #
2032 msgid "Edit DNS"
2033 msgstr "Urejanje DNS"
2034
2035 #
2036 msgid "Edit Title"
2037 msgstr "Uredi Naslov"
2038
2039 #
2040 msgid "Edit bouquets list"
2041 msgstr "Urejanje paketov priljubljenih kanalov"
2042
2043 #
2044 msgid "Edit chapters of current title"
2045 msgstr "Urejanje poglavja trenutnega naslova"
2046
2047 #
2048 msgid "Edit services list"
2049 msgstr "Urejanje seznam kanalov"
2050
2051 #
2052 msgid "Edit settings"
2053 msgstr "Spreminjanje nastavitev"
2054
2055 msgid "Edit the Nameserver configuration of your receiver.\n"
2056 msgstr ""
2057
2058 msgid "Edit the network configuration of your receiver.\n"
2059 msgstr ""
2060
2061 #
2062 msgid "Edit title"
2063 msgstr "Spremenite naslov"
2064
2065 #
2066 msgid "Edit upgrade source url."
2067 msgstr "Uredite povezavo vira za nadgradnjo."
2068
2069 msgid "Education/Science/..."
2070 msgstr ""
2071
2072 #
2073 msgid "Electronic Program Guide"
2074 msgstr "Elektronski spored programov (EPG)"
2075
2076 #
2077 msgid "Enable"
2078 msgstr "omogoči"
2079
2080 #
2081 msgid "Enable 5V for active antenna"
2082 msgstr "Omogoči 5V za potrebe aktivne antene"
2083
2084 #
2085 msgid "Enable Cleanup Wizard?"
2086 msgstr "Vključim čarovnik za brisanje?"
2087
2088 #
2089 msgid "Enable EIT EPG"
2090 msgstr "EIT EPG sistem"
2091
2092 #
2093 msgid "Enable MHW EPG"
2094 msgstr "MHW EPG sistem"
2095
2096 #
2097 msgid "Enable Netmed EPG"
2098 msgstr "Netmed EPG sistem"
2099
2100 #
2101 msgid "Enable ViaSat EPG"
2102 msgstr "ViaSat EPG sistem"
2103
2104 #
2105 msgid "Enable freesat EPG"
2106 msgstr "Freesat EPG sistem"
2107
2108 #
2109 msgid "Enable multiple bouquets"
2110 msgstr "Omogoči sezname priljubljenih kanalov"
2111
2112 #
2113 msgid "Enable parental control"
2114 msgstr "Vključitev starševskega nadzora"
2115
2116 #
2117 msgid "Enable teletext caching"
2118 msgstr "Predpolnjenje teleteksta"
2119
2120 #
2121 msgid "Enable timer"
2122 msgstr "Omogoči časovnik"
2123
2124 #
2125 msgid "Enabled"
2126 msgstr "Omogočeno"
2127
2128 #
2129 msgid "Encrypted: "
2130 msgstr "Kodirano: "
2131
2132 #
2133 msgid "Encryption"
2134 msgstr "Šifriranje"
2135
2136 #
2137 msgid "Encryption Key"
2138 msgstr "Šifrirni ključ"
2139
2140 #
2141 msgid "Encryption Keytype"
2142 msgstr "Vrsta ključa za šifriranje"
2143
2144 #
2145 msgid "Encryption:"
2146 msgstr "Kodiranje:"
2147
2148 #
2149 msgid "End time"
2150 msgstr "Zaključek"
2151
2152 #
2153 msgid "EndTime"
2154 msgstr "Zaključek"
2155
2156 #
2157 msgid "English"
2158 msgstr "Angleško"
2159
2160 msgid ""
2161 "Enigma2 Skinselector\n"
2162 "\n"
2163 "If you experience any problems please contact\n"
2164 "stephan@reichholf.net\n"
2165 "\n"
2166 "© 2006 - Stephan Reichholf"
2167 msgstr ""
2168
2169 #
2170 msgid "Enter main menu..."
2171 msgstr "Vstop v glavni meni"
2172
2173 #
2174 msgid "Enter pin code"
2175 msgstr "Vnesite PIN kodo"
2176
2177 #
2178 msgid "Enter the service pin"
2179 msgstr "Vnesite PIN kodo za kanale"
2180
2181 #
2182 msgid "Enter your email address so that we can contact you if needed."
2183 msgstr "Vnesite vaš elektronski naslov, da lahko z vami navežemo stik."
2184
2185 #
2186 msgid "Error"
2187 msgstr "Napaka"
2188
2189 msgid "Error code"
2190 msgstr "Koda napake"
2191
2192 #
2193 msgid "Error executing plugin"
2194 msgstr "Napaka pri zagonu vtičnika"
2195
2196 #
2197 #, python-format
2198 msgid ""
2199 "Error: %s\n"
2200 "Retry?"
2201 msgstr ""
2202 "Napaka: %s\n"
2203 "Ponovno?"
2204
2205 #
2206 msgid "Estonian"
2207 msgstr "Estonsko"
2208
2209 msgid "Ethernet network interface"
2210 msgstr "Omrežni vmesnik"
2211
2212 msgid "Event Fontsize (relative to skin size)"
2213 msgstr ""
2214
2215 #
2216 msgid "Eventview"
2217 msgstr "Pregled dogodkov"
2218
2219 #
2220 msgid "Eventview menu"
2221 msgstr "Dodatne možnosti"
2222
2223 msgid "Everywhere"
2224 msgstr "Povsod"
2225
2226 #
2227 msgid "Exceeds dual layer medium!"
2228 msgstr ""
2229
2230 #
2231 msgid "Execution Progress:"
2232 msgstr "Potek izvajanja:"
2233
2234 #
2235 msgid "Execution finished!!"
2236 msgstr "Izvajanje zaključeno!!"
2237
2238 #
2239 msgid "Exif"
2240 msgstr "Exif"
2241
2242 #
2243 msgid "Exit"
2244 msgstr "Izhod"
2245
2246 msgid "Exit EPG"
2247 msgstr "Izhod iz EPG"
2248
2249 msgid "Exit Movieplayer?"
2250 msgstr ""
2251
2252 #
2253 msgid "Exit editor"
2254 msgstr "Izhod iz urejevalnika"
2255
2256 msgid "Exit input device selection."
2257 msgstr "Izhod iz izbirnika vhodne naprave"
2258
2259 #
2260 msgid "Exit network wizard"
2261 msgstr "Izhod iz omrežnega čarovnika"
2262
2263 #
2264 msgid "Exit the cleanup wizard"
2265 msgstr "Izhod iz čarovnika za brisanje"
2266
2267 #
2268 msgid "Exit the wizard"
2269 msgstr "Izhod iz čarovnika"
2270
2271 #
2272 msgid "Exit wizard"
2273 msgstr "Izhod iz čarovnika"
2274
2275 #
2276 msgid "Expert"
2277 msgstr "Napredno"
2278
2279 #
2280 msgid "Extended Networksetup Plugin..."
2281 msgstr "Vtičnik Extended Networksetup"
2282
2283 #
2284 msgid "Extended Setup..."
2285 msgstr "Napredne nastavitve"
2286
2287 #
2288 msgid "Extended Software"
2289 msgstr "Razširjena programska oprema"
2290
2291 #
2292 msgid "Extended Software Plugin"
2293 msgstr "Vtičnik Extended Software"
2294
2295 #
2296 msgid "Extensions"
2297 msgstr "Dodatki"
2298
2299 #
2300 msgid "Extensions management"
2301 msgstr "Upravljanje vtičnikov"
2302
2303 #
2304 msgid "FEC"
2305 msgstr "FEC"
2306
2307 msgid "FTA"
2308 msgstr "FTA"
2309
2310 #
2311 msgid "Factory reset"
2312 msgstr "Ponastavitev nastavitev"
2313
2314 #
2315 msgid "Failed"
2316 msgstr "Ni uspelo"
2317
2318 msgid "Failed to write /tmp/positionersetup.log: "
2319 msgstr ""
2320
2321 #
2322 #, python-format
2323 msgid "Fan %d"
2324 msgstr "Ventilator %d"
2325
2326 #
2327 #, python-format
2328 msgid "Fan %d PWM"
2329 msgstr "Ventilator %d PWM"
2330
2331 #
2332 #, python-format
2333 msgid "Fan %d Voltage"
2334 msgstr "Ventilator %d napetost"
2335
2336 #
2337 msgid "Fast"
2338 msgstr "Hitro"
2339
2340 #
2341 msgid "Fast DiSEqC"
2342 msgstr "Hiter DiSEqC"
2343
2344 #
2345 msgid "Fast Forward speeds"
2346 msgstr "Hitrosti hitrega predvajanja naprej"
2347
2348 #
2349 msgid "Fast Scan"
2350 msgstr "Hitro iskanje"
2351
2352 #
2353 msgid "Fast epoch"
2354 msgstr "Hiter del"
2355
2356 #
2357 msgid "Favourites"
2358 msgstr "Priljubljene"
2359
2360 msgid "File appears to be busy.\n"
2361 msgstr "Datoteka je v uporabi.\n"
2362
2363 #
2364 msgid "Filesystem Check"
2365 msgstr "Pregled datotečnega sistema"
2366
2367 msgid "Final position at"
2368 msgstr ""
2369
2370 msgid "Final position at index"
2371 msgstr ""
2372
2373 msgid "Fine movement"
2374 msgstr "Natančni premiki"
2375
2376 #
2377 msgid "Finetune"
2378 msgstr "Podrobne nastavitve"
2379
2380 #
2381 msgid "Finished"
2382 msgstr "Zaključeno"
2383
2384 #
2385 msgid "Finished configuring your network"
2386 msgstr "Nastavljanje omrežja je zaključeno!"
2387
2388 msgid "Finished restarting your network"
2389 msgstr "Ponovni zagon omrežja je opravljen"
2390
2391 #
2392 msgid "Finnish"
2393 msgstr "Finsko"
2394
2395 #
2396 msgid "Flash"
2397 msgstr "Nadgradi"
2398
2399 #
2400 msgid "Flashing failed"
2401 msgstr "Nadgradnja ni uspela"
2402
2403 #
2404 msgid "Following tasks will be done after you press OK!"
2405 msgstr "Sledeče naloge bodo opravljene, ko pritisnete OK!"
2406
2407 msgid "For more information see www.openpli.org"
2408 msgstr "Za več informacij obiščite spletno stran www.openpli.org"
2409
2410 #
2411 msgid "Format"
2412 msgstr "Formatiraj"
2413
2414 msgid "Forward volume keys"
2415 msgstr ""
2416
2417 #
2418 msgid "Frame size in full view"
2419 msgstr "Velikost okvirja v polnem pogledu"
2420
2421 #
2422 msgid "French"
2423 msgstr "Francosko"
2424
2425 #
2426 msgid "Frequency"
2427 msgstr "Frekvenca"
2428
2429 #
2430 msgid "Frequency bands"
2431 msgstr "Frekvenčni pasovi"
2432
2433 #
2434 msgid "Frequency scan step size(khz)"
2435 msgstr "Koraki iskanja frekvenc (khz)"
2436
2437 #
2438 msgid "Frequency steps"
2439 msgstr "Frekvenčni koraki"
2440
2441 #
2442 msgid "Fri"
2443 msgstr "Pet"
2444
2445 #
2446 msgid "Friday"
2447 msgstr "Petek"
2448
2449 msgid "From :"
2450 msgstr "Od:"
2451
2452 #
2453 #, python-format
2454 msgid "Frontprocessor version: %d"
2455 msgstr "Različica Frontprocesorja: %d"
2456
2457 #
2458 msgid ""
2459 "GUI needs a restart to apply a new skin\n"
2460 "Do you want to Restart the GUI now?"
2461 msgstr ""
2462 "Za spremembo predloge je potrebno ponovno zagnati uporabniški vmesnik "
2463 "(GUI)!\n"
2464 "Želite to storiti sedaj?"
2465
2466 #
2467 msgid "Gateway"
2468 msgstr "Prehod"
2469
2470 #
2471 msgid "General AC3 Delay"
2472 msgstr "Zamik AC3 zvoka"
2473
2474 #
2475 msgid "General AC3 delay (ms)"
2476 msgstr "Zmik AC3 zvoka (v ms)"
2477
2478 #
2479 msgid "General PCM Delay"
2480 msgstr "Zamik PCM zvoka"
2481
2482 #
2483 msgid "General PCM delay (ms)"
2484 msgstr "Zamik PCM zvoka (v ms)"
2485
2486 #
2487 msgid "Genre"
2488 msgstr "Žanr"
2489
2490 #
2491 msgid "German"
2492 msgstr "Nemško"
2493
2494 msgid "Get latest experimental image"
2495 msgstr ""
2496
2497 msgid "Get latest release image"
2498 msgstr ""
2499
2500 #
2501 msgid "Getting plugin information. Please wait..."
2502 msgstr "Poteka pridobivanje informacij o vtičniku... Prosim počakajte!"
2503
2504 msgid "Go down the list"
2505 msgstr ""
2506
2507 msgid "Go to first movie or last item"
2508 msgstr ""
2509
2510 msgid "Go to first movie or top of list"
2511 msgstr ""
2512
2513 msgid "Go up the list"
2514 msgstr ""
2515
2516 msgid "Goto"
2517 msgstr "Pojdi na"
2518
2519 #
2520 msgid "Goto 0"
2521 msgstr "Pojdi na 0"
2522
2523 msgid "Goto :"
2524 msgstr "Pojdi na:"
2525
2526 msgid "Goto X"
2527 msgstr "Pojdi na X"
2528
2529 msgid "Goto first service"
2530 msgstr ""
2531
2532 msgid "Goto index position"
2533 msgstr ""
2534
2535 msgid "Goto last service"
2536 msgstr ""
2537
2538 msgid "Goto next event"
2539 msgstr ""
2540
2541 msgid "Goto next page of events"
2542 msgstr ""
2543
2544 msgid "Goto next page of service"
2545 msgstr ""
2546
2547 #
2548 msgid "Goto position"
2549 msgstr "Pojdi na"
2550
2551 msgid "Goto previous event"
2552 msgstr ""
2553
2554 msgid "Goto previous page of events"
2555 msgstr ""
2556
2557 msgid "Goto previous page of service"
2558 msgstr ""
2559
2560 msgid "Goto specific data/time"
2561 msgstr ""
2562
2563 msgid "GotoX calibration"
2564 msgstr "PojdiNaX kalibracija"
2565
2566 msgid "GraphMultiEpg Settings"
2567 msgstr ""
2568
2569 #
2570 msgid "Graphical Multi EPG"
2571 msgstr "Grafični Multi-EPG sistem"
2572
2573 #
2574 msgid "Greek"
2575 msgstr "Grško"
2576
2577 #
2578 msgid "Green boost"
2579 msgstr ""
2580
2581 #
2582 msgid "Guard Interval"
2583 msgstr "Interval zaščite"
2584
2585 msgid "Guard interval"
2586 msgstr ""
2587
2588 msgid "HD list"
2589 msgstr "HD seznam"
2590
2591 msgid "Handle standby from TV"
2592 msgstr ""
2593
2594 msgid "Handle wakeup from TV"
2595 msgstr ""
2596
2597 #
2598 msgid "Harddisk"
2599 msgstr "Trdi disk"
2600
2601 #
2602 msgid "Harddisk setup"
2603 msgstr "Nastavitve trdega diska"
2604
2605 #
2606 msgid "Harddisk standby after"
2607 msgstr "Prehod v stanje pripravljenosti (mirovanje) po"
2608
2609 msgid "Hardware: "
2610 msgstr "Strojna oprema:"
2611
2612 msgid "Hebrew"
2613 msgstr ""
2614
2615 msgid "Hidden network"
2616 msgstr "Skrito omrežje"
2617
2618 #
2619 msgid "Hide CI messages"
2620 msgstr "Skrij napake povezane z naročniškimi karticami"
2621
2622 #
2623 msgid "Hide zap errors"
2624 msgstr "Skrij napake pri preklapljanju kanalov"
2625
2626 #
2627 msgid "Hierarchy Information"
2628 msgstr "Hierarhične informacije"
2629
2630 msgid "Hierarchy info"
2631 msgstr ""
2632
2633 #
2634 msgid "High bitrate support"
2635 msgstr "Podpora visokim bitnim hitrostim"
2636
2637 #
2638 msgid "Hold screen"
2639 msgstr "Ostanek prejšnje slike"
2640
2641 msgid "Hold till locked"
2642 msgstr ""
2643
2644 msgid "Home"
2645 msgstr "Domov"
2646
2647 #
2648 msgid "Horizontal"
2649 msgstr "Horizontalno"
2650
2651 msgid "Horizontal turning speed"
2652 msgstr ""
2653
2654 #
2655 msgid "How many minutes do you want to record?"
2656 msgstr "Koliko minut želite snemati?"
2657
2658 #
2659 msgid "How to handle found crashlogs?"
2660 msgstr "Kaj naj naredim z najdenimi dnevniki napak?"
2661
2662 #
2663 msgid "Hue"
2664 msgstr "Barva"
2665
2666 #
2667 msgid "Hungarian"
2668 msgstr "Madžarščina"
2669
2670 msgid "IP Address"
2671 msgstr "IP naslov"
2672
2673 #
2674 msgid "ISO file is too large for this filesystem!"
2675 msgstr "ISO datoteka je prevelika za ta datotečni sistem!"
2676
2677 #
2678 msgid "ISO path"
2679 msgstr "ISO pot"
2680
2681 #
2682 msgid "Icons"
2683 msgstr "Ikone"
2684
2685 #
2686 msgid ""
2687 "If you see this, something is wrong with\n"
2688 "your scart connection. Press OK to return."
2689 msgstr ""
2690 "Če vidite naslednje opozorilo, je nekaj narobe\n"
2691 "z vašim SCART priključkom. Pritisnite tipko OK!"
2692
2693 #
2694 msgid ""
2695 "If your TV has a brightness or contrast enhancement, disable it. If there is "
2696 "something called \"dynamic\", set it to standard. Adjust the backlight level "
2697 "to a value suiting your taste. Turn down contrast on your TV as much as "
2698 "possible.\n"
2699 "Then turn the brightness setting as low as possible, but make sure that the "
2700 "two lowermost shades of gray stay distinguishable.\n"
2701 "Do not care about the bright shades now. They will be set up in the next "
2702 "step.\n"
2703 "If you are happy with the result, press OK."
2704 msgstr ""
2705 "Onemogočite poudarjanje svetlosti in kontrasta v kolikor ima vaš TV to "
2706 "funkcionalnost. V kolikor vsebuje nastavitev \"dinamično\", jo spremenite na "
2707 "standardno. Nastavite osvetlitev ozadja po vaši želji. Zmanšajte kontrast TV "
2708 "sprejemnika na najnižjo možno raven.\n"
2709 "Zmanšajte nastavitev svetlosti na najnižjo možno raven, tako da bodo "
2710 "najnižji odtenki sive ostali razločni.\n"
2711 "V tem trenutku ne skrbite za svetle sence na zaslonu, ponastavili jih boste "
2712 "v naslednjih korakih.\n"
2713 "Če ste zadovoljni z nastavitvami, pritisnite OK."
2714
2715 msgid "Image: "
2716 msgstr "Slika"
2717
2718 #
2719 msgid "In Progress"
2720 msgstr "Se izvaja"
2721
2722 #
2723 msgid ""
2724 "In order to record a timer, the TV was switched to the recording service!\n"
2725 msgstr ""
2726 "Da bi se lahko izvedlo snemanje določeno s časovnikom, je bil TV prestavljen "
2727 "v način snemanja!\n"
2728
2729 #
2730 msgid "Include AIT in http streams"
2731 msgstr "Prisotnost AIT podatkov v HTTP toku"
2732
2733 #
2734 msgid "Include ECM in http streams"
2735 msgstr "Prisotnost ECM paketkov v HTTP toku"
2736
2737 #
2738 msgid "Include EIT in http streams"
2739 msgstr "Prisotnost EIT podatkov v HTTP toku"
2740
2741 #
2742 msgid "Include your email and name (optional) in the mail?"
2743 msgstr ""
2744 "V elektronski naslov naj bo vključeno vaše ime in vaš elektronski naslov?"
2745
2746 #
2747 msgid "Increased voltage"
2748 msgstr "Povečana napetost"
2749
2750 #
2751 msgid "Index"
2752 msgstr "Indeks"
2753
2754 msgid "Index allocated:"
2755 msgstr ""
2756
2757 #
2758 msgid "Info"
2759 msgstr "Info"
2760
2761 #
2762 msgid "InfoBar"
2763 msgstr "Informacijska vrstica"
2764
2765 #
2766 msgid "Infobar timeout"
2767 msgstr "Trajanje prikaza informacijske vrstice"
2768
2769 #
2770 msgid "Information"
2771 msgstr "Informacije"
2772
2773 #
2774 msgid "Init"
2775 msgstr "Inicializacija"
2776
2777 #
2778 msgid "Initial Fast Forward speed"
2779 msgstr "Začetna hitrost hitrega predvajanja naprej"
2780
2781 #
2782 msgid "Initial Rewind speed"
2783 msgstr "Začetna hitrost predvajanja nazaj"
2784
2785 #
2786 msgid "Initial location in new timers"
2787 msgstr ""
2788
2789 msgid "Initial lock ratio"
2790 msgstr ""
2791
2792 msgid "Initial signal quality"
2793 msgstr ""
2794
2795 msgid "Initial signal quality:"
2796 msgstr ""
2797
2798 #
2799 msgid "Initialization"
2800 msgstr "Ponastavitev diska"
2801
2802 #
2803 msgid "Initialize"
2804 msgstr "Ponastavitev"
2805
2806 msgid "Initializing storage device..."
2807 msgstr "Poteka pripravljanje naprave za shranjevanje podatkov..."
2808
2809 #
2810 msgid "Input"
2811 msgstr "Seznam"
2812
2813 msgid "Input device setup"
2814 msgstr "Nastavi vhodne naprave"
2815
2816 msgid "Input devices"
2817 msgstr "Vhodne naprave"
2818
2819 #
2820 msgid "Install"
2821 msgstr "Namesti"
2822
2823 #
2824 msgid "Install a new image with a USB stick"
2825 msgstr "Namestite novo sliko (image) z uporabo USB ključka"
2826
2827 #
2828 msgid "Install a new image with your web browser"
2829 msgstr "Namestite novo sliko z vašim brskalnikom"
2830
2831 #
2832 msgid "Install extensions."
2833 msgstr "Namestite razširitve."
2834
2835 #
2836 msgid "Install local extension"
2837 msgstr "Namestitev lokalne razširitve"
2838
2839 #
2840 msgid "Install or remove finished."
2841 msgstr "Namestite ali odstranite dokončano."
2842
2843 msgid "Install picons on"
2844 msgstr "Namestitev piconsev na"
2845
2846 #
2847 msgid "Install settings, skins, software..."
2848 msgstr "Namestite nastavitve, predloge,..."
2849
2850 #
2851 msgid "Installation finished."
2852 msgstr "Namestitev končana."
2853
2854 #
2855 msgid "Installing"
2856 msgstr "Nameščam..."
2857
2858 #
2859 msgid "Installing Software..."
2860 msgstr "Nameščam programsko opremo..."
2861
2862 #
2863 msgid "Installing default sat lists... Please wait..."
2864 msgstr "Poteka nameščanje privzetega seznama satelitov... Prosim počakajte!"
2865
2866 #
2867 msgid "Installing defaults... Please wait..."
2868 msgstr "Poteka nameščanje privzetih nastavitev... Prosim počakajte!"
2869
2870 #
2871 msgid "Installing package content... Please wait..."
2872 msgstr "Nameščanje vsebine paketa... Prosim počakajte!"
2873
2874 #
2875 msgid "Instant Record..."
2876 msgstr "Takojšnje snemanje"
2877
2878 #
2879 msgid "Instant record location"
2880 msgstr "Lokacija takojšnjega snemanja"
2881
2882 #
2883 msgid "Interface: "
2884 msgstr "Vmesnik:"
2885
2886 #
2887 msgid "Intermediate"
2888 msgstr "Srednje"
2889
2890 #
2891 msgid "Internal Flash"
2892 msgstr "Notranji pomnilnik"
2893
2894 msgid "Internal hdd only"
2895 msgstr "Samo notranji HDD"
2896
2897 msgid "Interval between keys when repeating:"
2898 msgstr ""
2899
2900 #
2901 msgid "Invalid Location"
2902 msgstr "Neveljavna lokacija"
2903
2904 #
2905 #, python-format
2906 msgid "Invalid directory selected: %s"
2907 msgstr "Izbrana neveljavna mapa: %s"
2908
2909 #
2910 msgid "Inversion"
2911 msgstr "Inverzija"
2912
2913 msgid "Invert"
2914 msgstr ""
2915
2916 #
2917 msgid "Ipkg"
2918 msgstr "Ipkg"
2919
2920 #
2921 msgid "Is this videomode ok?"
2922 msgstr "Je izbrana ločljivost ustrezna?"
2923
2924 #
2925 msgid "Italian"
2926 msgstr "Italjansko"
2927
2928 msgid "Items per Page "
2929 msgstr "Št. datotek na stran"
2930
2931 msgid "Items per Page for Listscreen"
2932 msgstr ""
2933
2934 #
2935 msgid "Job View"
2936 msgstr "Ogled opravila"
2937
2938 #
2939 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, even if this breaks the aspect)
2940 msgid "Just Scale"
2941 msgstr "Samodejno"
2942
2943 #
2944 msgid "Keep old timers for how many days"
2945 msgstr "Ohranitev časovnikov starih do X dni"
2946
2947 msgid "Kernel Version: "
2948 msgstr "Verzija jedra:"
2949
2950 #
2951 msgid "Keyboard"
2952 msgstr "Jezik tipkovnice"
2953
2954 #
2955 msgid "Keyboard Map"
2956 msgstr "Jezik tipkovnice"
2957
2958 #
2959 msgid "Keyboard Setup"
2960 msgstr "Nastavitve tipkovnice"
2961
2962 msgid "Kill partition table"
2963 msgstr ""
2964
2965 #
2966 msgid "LAN Adapter"
2967 msgstr "Mrežni vmesnik"
2968
2969 msgid "LAN connection"
2970 msgstr "Mrežna povezava"
2971
2972 #
2973 msgid "LNB"
2974 msgstr "LNB"
2975
2976 #
2977 msgid "LOF"
2978 msgstr "LOF"
2979
2980 #
2981 msgid "LOF/H"
2982 msgstr "LOFH"
2983
2984 #
2985 msgid "LOF/L"
2986 msgstr "LOF/L"
2987
2988 #
2989 msgid "Language"
2990 msgstr "Jezik menija"
2991
2992 #
2993 msgid "Language selection"
2994 msgstr "Izbira jezik"
2995
2996 msgid "Last Upgrade: "
2997 msgstr "Zadnja nadg.:"
2998
2999 #
3000 msgid "Last config"
3001 msgstr "Prejšnje nastavitve"
3002
3003 #
3004 msgid "Last speed"
3005 msgstr "Zadnja hitrost"
3006
3007 #
3008 msgid "Latitude"
3009 msgstr "Zemljepisna širina [Lat]"
3010
3011 #
3012 msgid "Latvian"
3013 msgstr "Latvian"
3014
3015 #
3016 msgid "Leave DVD Player?"
3017 msgstr "Želite zapustiti DVD predvajalnik?"
3018
3019 #
3020 msgid "Left"
3021 msgstr "Levo"
3022
3023 msgid "Leisure hobies"
3024 msgstr ""
3025
3026 #
3027 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on top/bottom) in doubt, keep english term.
3028 msgid "Letterbox"
3029 msgstr "Letterbox"
3030
3031 msgid "Letzeburgesch"
3032 msgstr ""
3033
3034 #
3035 msgid "Limit east"
3036 msgstr "Omejitev vzhod"
3037
3038 #
3039 msgid "Limit west"
3040 msgstr "Omejitev zahod"
3041
3042 #
3043 msgid "Limited character set for recording filenames"
3044 msgstr "Omejen nabor znakov za imena posnetih datotek"
3045
3046 msgid "Limits cancelled"
3047 msgstr "Omejitve preklicane"
3048
3049 msgid "Limits enabled"
3050 msgstr "Omejitve vključene"
3051
3052 #
3053 msgid "Limits off"
3054 msgstr "Izklop omejitev"
3055
3056 #
3057 msgid "Limits on"
3058 msgstr "Omejitve vklopljene"
3059
3060 #
3061 msgid "Link Quality:"
3062 msgstr "Kvaliteta povezave:"
3063
3064 #
3065 msgid "Link:"
3066 msgstr "Stanje:"
3067
3068 #
3069 msgid "Linked titles with a DVD menu"
3070 msgstr "Povezani naslovi z DVD menujem"
3071
3072 msgid "List available networks"
3073 msgstr "Prikaz razpoložljivih omrežij"
3074
3075 msgid "List mode"
3076 msgstr ""
3077
3078 #
3079 msgid "List of Storage Devices"
3080 msgstr "Seznam naprav za shranjevanje"
3081
3082 msgid "List type"
3083 msgstr ""
3084
3085 #, python-format
3086 msgid "List version %d, found %d channels"
3087 msgstr ""
3088
3089 msgid "Listscreen default at start user interface"
3090 msgstr ""
3091
3092 #
3093 msgid "Lithuanian"
3094 msgstr "Litvansko"
3095
3096 #
3097 msgid "Load"
3098 msgstr "Naloži"
3099
3100 #
3101 msgid "Load Length of Movies in Movielist"
3102 msgstr "Prikaz dolžine posnetkov v seznamu datotek"
3103
3104 #
3105 msgid "Local Network"
3106 msgstr "Lokalno omrežje"
3107
3108 #
3109 msgid "Location"
3110 msgstr "Lokacija"
3111
3112 #
3113 msgid "Location for instant recordings"
3114 msgstr "Lokacija takojšnjih posnetkov"
3115
3116 msgid "Lock ratio"
3117 msgstr ""
3118
3119 #
3120 msgid "Lock:"
3121 msgstr "Zakleni:"
3122
3123 #
3124 msgid "Log results to harddisk"
3125 msgstr "Shrani rezultate na trdi disk"
3126
3127 #
3128 msgid "Long Keypress"
3129 msgstr "Dolgi pritisk tipke"
3130
3131 msgid "Long filenames"
3132 msgstr "Dolga imena datotek"
3133
3134 #
3135 msgid "Longitude"
3136 msgstr "Zemljepisna dolžina [Lon]"
3137
3138 #
3139 msgid "MMC Card"
3140 msgstr "MMC Kartica"
3141
3142 #
3143 msgid "MORE"
3144 msgstr "VEČ"
3145
3146 #
3147 msgid "Main menu"
3148 msgstr "Glavni meni"
3149
3150 #
3151 msgid "Mainmenu"
3152 msgstr "Glavni meni"
3153
3154 #
3155 msgid "Maintain old EPG data for"
3156 msgstr "Pretekli EPG podatki naj bodo dostopni še X minut"
3157
3158 #
3159 msgid "Make this mark an 'in' point"
3160 msgstr "Naredi oznako kot 'vhodno' točko"
3161
3162 #
3163 msgid "Make this mark an 'out' point"
3164 msgstr "Naredi oznako kot 'izhodno' točko"
3165
3166 #
3167 msgid "Make this mark just a mark"
3168 msgstr "Naredi oznako samo kot oznako"
3169
3170 #
3171 msgid "Manage extensions"
3172 msgstr "Upravljanje vtičnikov"
3173
3174 #
3175 msgid "Manage your receiver's software"
3176 msgstr "Upravljaj s programsko opremo sprejemnika"
3177
3178 #
3179 msgid "Manual Scan"
3180 msgstr "Ročno iskanje"
3181
3182 msgid "Manual configuration"
3183 msgstr "Ročna nastavitev"
3184
3185 #
3186 msgid "Manual transponder"
3187 msgstr "Ročno vnešeni transponder"
3188
3189 #
3190 msgid "Manufacturer"
3191 msgstr "Proizvajalec"
3192
3193 #
3194 msgid "Margin after record"
3195 msgstr "Meja po snemanju (v minutah)"
3196
3197 #
3198 msgid "Margin before record (minutes)"
3199 msgstr "Meja pred snemanjem (v minutah)"
3200
3201 #
3202 msgid "Max. Bitrate: "
3203 msgstr "Največja bitna hitrost: "
3204
3205 #
3206 msgid "Media player"
3207 msgstr "Predvajalnik vsebin"
3208
3209 #
3210 msgid "MediaPlayer"
3211 msgstr "Predvajalnik vsebin"
3212
3213 #
3214 msgid "Medium is not a writeable DVD!"
3215 msgstr "Medij ni zapisljiv DVD!"
3216
3217 #
3218 msgid "Medium is not empty!"
3219 msgstr "Medij ni prazen!"
3220
3221 msgid "Memory"
3222 msgstr "Spomin"
3223
3224 msgid "Memory index"
3225 msgstr ""
3226
3227 #
3228 msgid "Menu"
3229 msgstr "Meni"
3230
3231 #
3232 msgid "Message"
3233 msgstr "Obvestilo"
3234
3235 #
3236 msgid "Message..."
3237 msgstr "Obestilo"
3238
3239 #, python-format
3240 msgid "Minimum age %d years"
3241 msgstr ""
3242
3243 msgid "Missing "
3244 msgstr "Manjkajoče"
3245
3246 #
3247 msgid "Mode"
3248 msgstr "Ločljivost slike"
3249
3250 #
3251 msgid "Model: "
3252 msgstr "Model:"
3253
3254 #
3255 msgid "Modulation"
3256 msgstr "Modulacija"
3257
3258 #
3259 msgid "Modulator"
3260 msgstr "Modulator"
3261
3262 #
3263 msgid "Mon"
3264 msgstr "Pon"
3265
3266 #
3267 msgid "Mon-Fri"
3268 msgstr "Pon-Pet"
3269
3270 #
3271 msgid "Monday"
3272 msgstr "Ponedeljek"
3273
3274 #
3275 msgid "Mosquito noise reduction"
3276 msgstr ""
3277
3278 msgid "Mount"
3279 msgstr "Pripenjanje"
3280
3281 #
3282 msgid "Move"
3283 msgstr "Premik"
3284
3285 #
3286 msgid "Move Picture in Picture"
3287 msgstr "Prestavi Sliko v Sliki"
3288
3289 #
3290 msgid "Move east"
3291 msgstr "Premikanje proti vzhodu"
3292
3293 #
3294 msgid "Move to other directory"
3295 msgstr "Premaknite se v drugo mapo"
3296
3297 msgid "Move to position X"
3298 msgstr "Premik na položaj X"
3299
3300 #
3301 msgid "Move west"
3302 msgstr "Premikajte proti zahodu"
3303
3304 msgid "Moved to position 0"
3305 msgstr "Premik na položaj 0"
3306
3307 msgid "Moved to position at index"
3308 msgstr ""
3309
3310 msgid "Movement"
3311 msgstr "Premik"
3312
3313 msgid "Movie List Configuration"
3314 msgstr "Nastavitve seznama posnetkov"
3315
3316 msgid "Movie Selection"
3317 msgstr "Izbirnik posnetkov"
3318
3319 #
3320 msgid "Movie location"
3321 msgstr "Movie lokacija"
3322
3323 msgid "Movie/Drama"
3324 msgstr ""
3325
3326 #
3327 msgid "Movielist menu"
3328 msgstr "Seznam datotek"
3329
3330 msgid "Moving"
3331 msgstr "Premikanje"
3332
3333 msgid "Moving east ..."
3334 msgstr "Premikanje na vzhod..."
3335
3336 msgid "Moving to position"
3337 msgstr "Premikanje na položaj"
3338
3339 msgid "Moving west ..."
3340 msgstr "Premikanje na zahod..."
3341
3342 #
3343 msgid "Multi EPG"
3344 msgstr "Multi-EPG"
3345
3346 msgid "Multi-EPG bouquet selection"
3347 msgstr ""
3348
3349 #
3350 msgid "Multimedia"
3351 msgstr "Multimedija"
3352
3353 #
3354 msgid "Multiple service support"
3355 msgstr "Podpora več storitvam"
3356
3357 msgid "Multiplex"
3358 msgstr "Multiplex"
3359
3360 #
3361 msgid "Multisat"
3362 msgstr "Multisat"
3363
3364 msgid "Music/Ballet/Dance"
3365 msgstr ""
3366
3367 #
3368 msgid "Mute"
3369 msgstr "Mute"
3370
3371 #
3372 msgid "N/A"
3373 msgstr "N/A"
3374
3375 #
3376 msgid "NEXT"
3377 msgstr "NASLEDNJI"
3378
3379 #
3380 msgid "NFI Image Flashing"
3381 msgstr ""
3382
3383 #
3384 msgid "NFI image flashing completed. Press Yellow to Reboot!"
3385 msgstr ""
3386 "NFI nadgradnja programske opreme je končana. Za ponovni zagon pritisnite "
3387 "rumeno tipko!"
3388
3389 msgid "NIM"
3390 msgstr "NIM"
3391
3392 #
3393 msgid "NOW"
3394 msgstr "SEDAJ"
3395
3396 #
3397 msgid "NTSC"
3398 msgstr "NTSC"
3399
3400 #
3401 msgid "Name"
3402 msgstr "Ime"
3403
3404 #
3405 msgid "Nameserver"
3406 msgstr "Imenski strežnik"
3407
3408 #
3409 #, python-format
3410 msgid "Nameserver %d"
3411 msgstr "Imenski strežnik %d"
3412
3413 #
3414 msgid "Nameserver Setup"
3415 msgstr "Nastavljanje imenskega strežnika"
3416
3417 #
3418 msgid "Nameserver settings"
3419 msgstr "Nastavitve imenskega strežnika"
3420
3421 msgid "Namespace"
3422 msgstr "Namespace"
3423
3424 #
3425 msgid "Netmask"
3426 msgstr "Omrežna maska"
3427
3428 #
3429 msgid "Network"
3430 msgstr "Mreža"
3431
3432 #
3433 msgid "Network Configuration..."
3434 msgstr "Nastavitve omrežja"
3435
3436 msgid "Network ID"
3437 msgstr "Ident. številka omrežja"
3438
3439 #
3440 msgid "Network Mount"
3441 msgstr "Dodajanje mrežne naprave"
3442
3443 #
3444 msgid "Network Setup"
3445 msgstr "Nastavljanje omrežja"
3446
3447 #
3448 msgid "Network Wizard"
3449 msgstr "Čarovnik za mrežo"
3450
3451 #
3452 msgid "Network scan"
3453 msgstr "Preverjanje omrežja"
3454
3455 #
3456 msgid "Network setup"
3457 msgstr "Omrežne nastavitve "
3458
3459 #
3460 msgid "Network test"
3461 msgstr "Omrežni test"
3462
3463 #
3464 msgid "Network test..."
3465 msgstr "Omrežni test"
3466
3467 msgid "Network test: "
3468 msgstr "Test mreže:"
3469
3470 #
3471 msgid "Network:"
3472 msgstr "Omrežje:"
3473
3474 #
3475 msgid "NetworkWizard"
3476 msgstr "Čarovnik za mrežo"
3477
3478 msgid "Networkname (SSID)"
3479 msgstr "Ime omrežja (SSID)"
3480
3481 #
3482 msgid "New"
3483 msgstr "Novo"
3484
3485 msgid "New PIN"
3486 msgstr "Nova PIN koda"
3487
3488 #
3489 msgid "New version:"
3490 msgstr "Nova verzija:"
3491
3492 msgid "News Current Affairs"
3493 msgstr ""
3494
3495 msgctxt "button label, 'next screen'"
3496 msgid "Next"
3497 msgstr ""
3498
3499 msgctxt "now/next: 'next' event label"
3500 msgid "Next"
3501 msgstr ""
3502
3503 #
3504 msgid "No"
3505 msgstr "Ne"
3506
3507 #
3508 msgid "No (supported) DVDROM found!"
3509 msgstr "Ne najdem (podprte oblike) DVDROM!"
3510
3511 #
3512 msgid "No Connection"
3513 msgstr "Ni povezave"
3514
3515 msgid "No Delay"
3516 msgstr "Brez zamika"
3517
3518 #
3519 msgid "No HDD found or HDD not initialized!"
3520 msgstr "Trdega diska ni mogoče dodati!"
3521
3522 #
3523 msgid "No backup needed"
3524 msgstr "Varnostna kopija ni potrebna"
3525
3526 msgid "No cable tuner found!"
3527 msgstr "Ni možno najti DVB-C kanalnika!"
3528
3529 #
3530 msgid ""
3531 "No data on transponder!\n"
3532 "(Timeout reading PAT)"
3533 msgstr ""
3534 "Ni podatkov o transponderju!\n"
3535 "(Potekel čas branja PAT)"
3536
3537 #
3538 msgid "No description available."
3539 msgstr "Opis ni na voljo."
3540
3541 #
3542 msgid "No details for this image file"
3543 msgstr "Ni podrobnih podatkov o programski opremi"
3544
3545 #
3546 msgid "No displayable files on this medium found!"
3547 msgstr "Na pogonu ni datotek, ki jih lahko prikažem!"
3548
3549 #
3550 msgid "No event info found, recording indefinitely."
3551 msgstr "Ne najdem informacije o dogodku. Trajanje snemanja bo neomejeno."
3552
3553 #
3554 msgid ""
3555 "No fast winding possible yet.. but you can use the number buttons to skip "
3556 "forward/backward!"
3557 msgstr ""
3558 "Hitro previjanje še ni mogoče. Namesto tega lahko uporabite številske tipke "
3559 "(npr. 6 ali 9) na vašem daljinskem upravljalcu."
3560
3561 msgid "No free index available"
3562 msgstr ""
3563
3564 #
3565 msgid "No free tuner!"
3566 msgstr "Ni prostega kanalnika!"
3567
3568 #
3569 msgid "No network connection available."
3570 msgstr "Mrežna povezava ni na voljo."
3571
3572 #
3573 msgid "No networks found"
3574 msgstr "Nobeno omrežje ni najdeno"
3575
3576 #
3577 msgid ""
3578 "No packages were upgraded yet. So you can check your network and try again."
3579 msgstr ""
3580 "Noben paket še ni bil nadgrajen. Tako lahko preverite omrežje in poskusite "
3581 "znova."
3582
3583 #
3584 msgid "No picture on TV? Press EXIT and retry."
3585 msgstr "Ni slike na televizorju? Pritisnite tipko IZHOD in poizkusite znova."
3586
3587 #
3588 msgid "No positioner capable frontend found."
3589 msgstr "Ne najdem združljive pozicionirne naprave."
3590
3591 msgid "No sat tuner found!"
3592 msgstr "Ni možno najti delujočega kanalnika!"
3593
3594 #
3595 msgid "No satellite frontend found!!"
3596 msgstr "Ni satelitske naprave!"
3597
3598 #
3599 msgid "No tags are set on these movies."
3600 msgstr "Ni postavljenih oznak na prikazanih filmih."
3601
3602 #
3603 msgid "No to all"
3604 msgstr "Ne za vse"
3605
3606 #
3607 msgid "No tuner is configured for use with a diseqc positioner!"
3608 msgstr "Kanalnik ni nastavljen za delo z DiSEqC rotorjem!"
3609
3610 #
3611 msgid ""
3612 "No tuner is enabled!\n"
3613 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
3614 msgstr ""
3615 "Ni možno najti aktivnega kanalnika!\n"
3616 "Preden ponovno zaženete iskanje kanalov, spremenite nastavitve kanalnika."
3617
3618 #
3619 msgid ""
3620 "No valid service PIN found!\n"
3621 "Do you like to change the service PIN now?\n"
3622 "When you say 'No' here the service protection stay disabled!"
3623 msgstr ""
3624 "Ne najdem pravilnega PIN za kanale!\n"
3625 "Želite spremeniti PIN?\n"
3626 "Če izberete 'Ne', bodo kanali ostali nezaščiteni!"
3627
3628 #
3629 msgid ""
3630 "No valid setup PIN found!\n"
3631 "Do you like to change the setup PIN now?\n"
3632 "When you say 'No' here the setup protection stay disabled!"
3633 msgstr ""
3634 "Pravilnega PINa za nastavitve ne najdem\n"
3635 "Želite spremeniti PIN?\n"
3636 "Če izberete 'Ne', bodo nastavitve ostale nezaščitene!"
3637
3638 msgid "No wireless networks found! Searching..."
3639 msgstr "Ni najdene nobene brezzične mreže! Iskanje..."
3640
3641 #
3642 msgid ""
3643 "No working local network adapter found.\n"
3644 "Please verify that you have attached a network cable and your network is "
3645 "configured correctly."
3646 msgstr ""
3647 "Ne najdem delujočega omrežnega vmesnika.\n"
3648 "Preverite ali ste pravilno priključili omrežni kabel in nastavili omrežne "
3649 "nastavitve."
3650
3651 #
3652 msgid ""
3653 "No working wireless network adapter found.\n"
3654 "Please verify that you have attached a compatible WLAN device and your "
3655 "network is configured correctly."
3656 msgstr ""
3657 "Ne najdem delujočega brezžičnega omrežnega vmesnika.\n"
3658 "Preverite ali je brezžična naprava kompatibilna s sprejemnikom in ali ste "
3659 "pravilno nastavili omrežne nastavitve."
3660
3661 #
3662 msgid ""
3663 "No working wireless network interface found.\n"
3664 " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable "
3665 "your local network interface."
3666 msgstr ""
3667 "Ne najdem delujočega brezžičnega omrežnega vmesnika.\n"
3668 "Preverite ali je brezžična naprava kompatibilna s sprejemnikom in ali ste "
3669 "pravilno nastavili omrežne nastavitve."
3670
3671 #
3672 msgid "No, but restart from begin"
3673 msgstr "Ne, zaženi ponovno od začetka"
3674
3675 #
3676 msgid "No, do nothing."
3677 msgstr "Ne stori ničesar."
3678
3679 msgid "No, just start my receiver"
3680 msgstr ""
3681
3682 msgid "No, never"
3683 msgstr "Ne, nikoli"
3684
3685 #
3686 msgid "No, not now"
3687 msgstr "Ne, ne zdaj"
3688
3689 #
3690 msgid "No, scan later manually"
3691 msgstr "Ne, išči ročno kasneje"
3692
3693 #
3694 msgid "No, send them never"
3695 msgstr "Ne, nikoli jih ne pošlji"
3696
3697 #
3698 msgid "None"
3699 msgstr "Prazno"
3700
3701 #
3702 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, with stretching the left/right)
3703 msgid "Nonlinear"
3704 msgstr "Nelinearno"
3705
3706 msgid "Normal mode"
3707 msgstr "Normalni način"
3708
3709 #
3710 msgid "North"
3711 msgstr "Sever"
3712
3713 #
3714 msgid "Norwegian"
3715 msgstr "Norveško"
3716
3717 #
3718 #, python-format
3719 msgid ""
3720 "Not enough diskspace. Please free up some diskspace and try again. (%d MB "
3721 "required, %d MB available)"
3722 msgstr ""
3723 "Ni dovolj prostora! Sprostite prostor na disku in poizkusite ponovno (%d MB "
3724 "zahtevano, %d MB na voljo)"
3725
3726 msgid "Not-Associated"
3727 msgstr ""
3728
3729 #
3730 msgid ""
3731 "Nothing to scan!\n"
3732 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
3733 msgstr ""
3734 "Iskanje ni možno!\n"
3735 "Pred začetkom iskanja preverite nastavitve kanalnika."
3736
3737 #
3738 msgid "Nothing to upgrade"
3739 msgstr "Nadgradnja ni na voljo."
3740
3741 msgctxt "now/next: 'now' event label"
3742 msgid "Now"
3743 msgstr ""
3744
3745 #
3746 msgid "Now Playing"
3747 msgstr "Trenutno se predvaja"
3748
3749 #
3750 msgid ""
3751 "Now, use the contrast setting to turn up the brightness of the background as "
3752 "much as possible, but make sure that you can still see the difference "
3753 "between the two brightest levels of shades.If you have done that, press OK."
3754 msgstr ""
3755 "Sedaj spremenite nastavitve kontrasta za zvišanje svetlosti ozadja kolikor "
3756 "je možno, vendar se prepričajte da lahko opazite razliko med dvema nivojema "
3757 "svetlosti. Ko boste zadovoljni z nastavitvami, pritisnite OK. "
3758
3759 #
3760 msgid "OK"
3761 msgstr "Potrditev"
3762
3763 #
3764 msgid "OK, guide me through the upgrade process"
3765 msgstr "Prav, vodi me skozi postopek nadgradnje"
3766
3767 #
3768 msgid "OK, remove another extensions"
3769 msgstr "Prav, odstrani še eno razširitev"
3770
3771 #
3772 msgid "OK, remove some extensions"
3773 msgstr "Prav, odstrani nekaj razširitev"
3774
3775 msgid "ONID"
3776 msgstr "ONID"
3777
3778 #
3779 msgid "OSD Settings"
3780 msgstr "Nastavitve OSD"
3781
3782 msgid "OSD name request"
3783 msgstr ""
3784
3785 #
3786 msgid "OSD visibility"
3787 msgstr "Prozornost menija"
3788
3789 #
3790 msgid "Off"
3791 msgstr "Izklop"
3792
3793 msgid "Offline decode delay (ms)"
3794 msgstr ""
3795
3796 #
3797 msgid "Ok"
3798 msgstr "Potrdi"
3799
3800 #
3801 msgid "On"
3802 msgstr "Vklop"
3803
3804 msgid "On end of movie"
3805 msgstr ""
3806
3807 #
3808 msgid "One"
3809 msgstr "En"
3810
3811 #
3812 msgid "Only Free scan"
3813 msgstr "Iskanje samo prosto dostopnih kanalov (FTA)"
3814
3815 #
3816 msgid "Only extensions."
3817 msgstr "Samo razširitve."
3818
3819 #
3820 msgid "Optionally enter your name if you want to."
3821 msgstr "Če želite, vnesite vaše ime."
3822
3823 #
3824 msgid "Orbital Position"
3825 msgstr "Orbitalna pozicija"
3826
3827 msgid "Orbital position"
3828 msgstr ""
3829
3830 msgid "Original"
3831 msgstr "Original"
3832
3833 msgid "Other"
3834 msgstr "Ostalo"
3835
3836 msgid "Output"
3837 msgstr "Učinek"
3838
3839 msgid "Overwrite configuration files ?"
3840 msgstr "Prepis nastavitvenih datotek?"
3841
3842 msgid "Overwrite configuration files during software upgrade?"
3843 msgstr "Prepis nastavitvenih datotek pri nadgradnji programske opreme?"
3844
3845 #
3846 msgid "PAL"
3847 msgstr "PAL"
3848
3849 msgid "PCR PID"
3850 msgstr "PCR PID"
3851
3852 #
3853 msgid "PIDs"
3854 msgstr "PIDs"
3855
3856 msgid "PMT PID"
3857 msgstr "PMT PID"
3858
3859 #
3860 msgid "Package list update"
3861 msgstr "Iskanje posodobitev..."
3862
3863 #
3864 msgid "Package removal failed.\n"
3865 msgstr "Odstranitev paketa ni uspela.\n"
3866
3867 #
3868 msgid "Package removed successfully.\n"
3869 msgstr "Paket je uspešno odstranjen.\n"
3870
3871 msgid "Packages"
3872 msgstr "paket/a/ov"
3873
3874 #
3875 msgid "Packet management"
3876 msgstr "Upravljanje paketov"
3877
3878 #
3879 msgid "Packet manager"
3880 msgstr "Upravljanje paketkov."
3881
3882 #
3883 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: cropped content on left/right) in doubt, keep english term
3884 msgid "Pan&Scan"
3885 msgstr "Pan&Scan"
3886
3887 #
3888 msgid "Parent Directory"
3889 msgstr "Prvotna mapa"
3890
3891 #
3892 msgid "Parental control"
3893 msgstr "Starševska zaščita"
3894
3895 #
3896 msgid "Parental control services Editor"
3897 msgstr "Urejanje storitve starševske zaščite"
3898
3899 #
3900 msgid "Parental control setup"
3901 msgstr "Nastavitve starševske zaščite"
3902
3903 #
3904 msgid "Parental control type"
3905 msgstr "Vrsta starševske zaščite"
3906
3907 #
3908 msgid "Password"
3909 msgstr "Geslo"
3910
3911 #
3912 msgid "Pause movie at end"
3913 msgstr "Ustavite film na koncu"
3914
3915 msgid "Percentage Left"
3916 msgstr ""
3917
3918 msgid "Percentage Right"
3919 msgstr ""
3920
3921 msgid "Permanently delete all recordings in the trash can?"
3922 msgstr "Trajno izbrišem vse posnetke, ki se nahajajo v smetnjaku?"
3923
3924 msgid "Permanently remove all deleted items"
3925 msgstr "Trajni izbris vseh izbrisanih datotek"
3926
3927 msgid "Persian"
3928 msgstr ""
3929
3930 #
3931 msgid "Phone number"
3932 msgstr "Telefonska številka"
3933
3934 #
3935 msgid "PiPSetup"
3936 msgstr "Nastavitve PiP - Slika v Sliki"
3937
3938 msgid "Picon"
3939 msgstr ""
3940
3941 msgid "Picon and Service Name"
3942 msgstr ""
3943
3944 #
3945 msgid "PicturePlayer"
3946 msgstr "Prikazovalnik slik"
3947
3948 #
3949 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on left/right) in doubt, keep english term.
3950 msgid "Pillarbox"
3951 msgstr "Pillarbox"
3952
3953 #
3954 msgid "Pilot"
3955 msgstr "Daljinec"
3956
3957 #
3958 msgid "Pin code needed"
3959 msgstr "Vpišite PIN kodo"
3960
3961 #
3962 msgid "Play"
3963 msgstr "Predvajaj"
3964
3965 #
3966 msgid "Play Audio-CD..."
3967 msgstr "Predvajajte zvočni-CD"
3968
3969 #
3970 msgid "Play DVD"
3971 msgstr "Predvajajte DVD"
3972
3973 #
3974 msgid "Play Music..."
3975 msgstr "Predvajajte glasbo"
3976
3977 msgid "Play audio in background"
3978 msgstr "Predvajanje zvoka v ozadju"
3979
3980 msgid "Play next"
3981 msgstr ""
3982
3983 msgid "Play next (return to movie list)"
3984 msgstr ""
3985
3986 msgid "Play next (return to previous service)"
3987 msgstr ""
3988
3989 msgid "Play previous"
3990 msgstr ""
3991
3992 #
3993 msgid "Play recorded movies..."
3994 msgstr "Predvajanje posnetkov"
3995
3996 #
3997 msgid "Please Select Medium to be Scanned"
3998 msgstr "Izberite medij, ki se ga bo v nadaljevanju pregledalo"
3999
4000 #
4001 msgid "Please add titles to the compilation."
4002 msgstr ""
4003
4004 msgid ""
4005 "Please be aware, that anyone can disable the parental control, if you have "
4006 "not set a PIN."
4007 msgstr "Če ne določite PIN kode, lahko vsakdo izključi starševsko zaščito!"
4008
4009 #
4010 msgid "Please change recording endtime"
4011 msgstr "Spremenite čas konca snemanja"
4012
4013 #
4014 msgid "Please check your network settings!"
4015 msgstr "Preverite vaše omrežne nastavitve!"
4016
4017 #
4018 msgid "Please choose an extension..."
4019 msgstr "Izberite razširitev:"
4020
4021 #
4022 msgid "Please choose he package..."
4023 msgstr "Prosim, da izberite paket..."
4024
4025 #
4026 msgid "Please choose the default services lists you want to install."
4027 msgstr "Izberite seznam privzetih kanalov za namestitev."
4028
4029 #
4030 msgid ""
4031 "Please configure or verify your Nameservers by filling out the required "
4032 "values.\n"
4033 "When you are ready press OK to continue."
4034 msgstr ""
4035 "Preverite vaše imenske strežnike.\n"
4036 "Ko boste pripravljeni, pritisnite tipko OK."
4037
4038 #
4039 msgid ""
4040 "Please configure your internet connection by filling out the required "
4041 "values.\n"
4042 "When you are ready press OK to continue."
4043 msgstr ""
4044 "Nastavite vašo internetno povezavo.\n"
4045 "Po vnosu vseh podatkov, pritisnite OK."
4046
4047 #
4048 msgid "Please do not change any values unless you know what you are doing!"
4049 msgstr "Ne spreminjajte vrednosti če niste prepričani o rezultatu!"
4050
4051 #
4052 msgid "Please enter a name for the new bouquet"
4053 msgstr "Vnesite ime za novi paket:"
4054
4055 #
4056 msgid "Please enter a name for the new marker"
4057 msgstr "Vnesite ime za novo oznako:"
4058
4059 #
4060 msgid "Please enter a new filename"
4061 msgstr "Vnesite novo ime datoteke:"
4062
4063 #
4064 msgid "Please enter filename (empty = use current date)"
4065 msgstr "Prosim, da vnesete ime datoteke (prazno = uporabi današnji dan)"
4066
4067 #
4068 msgid "Please enter name of the new directory"
4069 msgstr "Vnesite ime nove mape:"
4070
4071 #
4072 msgid "Please enter the correct pin code"
4073 msgstr "Vnesite pravilno PIN kodo;"
4074
4075 msgid "Please enter the old PIN code"
4076 msgstr "Vnesite prejšnjo PIN kodo"
4077
4078 #
4079 msgid "Please enter your email address here:"
4080 msgstr "Vnesite vaš email naslov:"
4081
4082 #
4083 msgid "Please enter your name here (optional):"
4084 msgstr "Vnesite vaše ime (neobvezno):"
4085
4086 #
4087 msgid "Please follow the instructions on the TV"
4088 msgstr "Prosim, da sledite navodilom na TV zaslonu"
4089
4090 #
4091 msgid ""
4092 "Please note that the previously selected media could not be accessed and "
4093 "therefore the default directory is being used instead."
4094 msgstr "Prejšnji izbran medij ni dostopen, uporabljena je privzeta mapa."
4095
4096 #
4097 msgid "Please press OK to continue."
4098 msgstr "Za nadaljevanje pritisnite tipko OK."
4099
4100 #
4101 msgid "Please press OK!"
4102 msgstr "Prosim, da pritisnite tipko OK!"
4103
4104 msgid "Please select a default EPG type..."
4105 msgstr ""
4106
4107 #
4108 msgid "Please select a playlist to delete..."
4109 msgstr "Prosim, da izberete seznam za brisanje."
4110
4111 #
4112 msgid "Please select a playlist..."
4113 msgstr "Izberite seznam za predvajanje."
4114
4115 #
4116 msgid "Please select a subservice to record..."
4117 msgstr "Izberite snemanje pod-storitve."
4118
4119 #
4120 msgid "Please select a subservice..."
4121 msgstr "Izberite pod-storitev:"