853eb90fd7b4954706a206fac38d2ed89d7fbaf3
[openblackhole/openblackhole-enigma2.git] / po / sl.po
1 msgid ""
2 msgstr ""
3 "Project-Id-Version: ENIGMA 2\n"
4 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
5 "POT-Creation-Date: 2012-07-25 16:21+0200\n"
6 "PO-Revision-Date: 2012-08-11 18:26+0100\n"
7 "Last-Translator: \n"
8 "Language-Team: OldSkul from www.linux-sprejemniki.info\n"
9 "Language: \n"
10 "MIME-Version: 1.0\n"
11 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
12 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
13 "X-Poedit-Language: Slovenian\n"
14 "X-Poedit-Country: SLOVENIA\n"
15 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=2 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
16
17 #
18 msgid ""
19 "\n"
20 "Advanced options and settings."
21 msgstr ""
22 "\n"
23 "Napredne nastavitve."
24
25 #
26 msgid ""
27 "\n"
28 "After pressing OK, please wait!"
29 msgstr ""
30 "\n"
31 "Po pritisku na OK, počakajte!"
32
33 #
34 msgid ""
35 "\n"
36 "Backup your Dreambox settings."
37 msgstr ""
38 "\n"
39 "POMEMBNA FUNKCIJA! Varnostno kopiranje nastavitev sprejemnika."
40
41 #
42 msgid ""
43 "\n"
44 "Edit the upgrade source address."
45 msgstr ""
46 "\n"
47 "Sprememba vira za nadgradnjo sprejemnika."
48
49 #
50 msgid ""
51 "\n"
52 "Manage extensions or plugins for your Dreambox"
53 msgstr ""
54 "\n"
55 "Upravljanje z razširitvami in vtičniki sprejemnika."
56
57 #
58 msgid ""
59 "\n"
60 "Online update of your Dreambox software."
61 msgstr ""
62 "\n"
63 "POMEMBNA FUNKCIJA! Omogoča nadgradnjo na najnovejšo verzijo OpenPLi slike."
64
65 #
66 msgid ""
67 "\n"
68 "Press OK on your remote control to continue."
69 msgstr ""
70 "\n"
71 "Za nadaljevanje pritisnite OK."
72
73 #
74 msgid ""
75 "\n"
76 "Restore your Dreambox settings."
77 msgstr ""
78 "\n"
79 "Obnovitev varnostne kopije nastavitev sprejemnika."
80
81 #
82 msgid ""
83 "\n"
84 "Restore your Dreambox with a new firmware."
85 msgstr ""
86 "\n"
87 "Ta funkcija nima koristnega namena."
88
89 #
90 msgid ""
91 "\n"
92 "Restore your backups by date."
93 msgstr ""
94 "\n"
95 "Obnova varnostne kopije glede na datum."
96
97 #
98 msgid ""
99 "\n"
100 "Scan for local extensions and install them."
101 msgstr ""
102 "\n"
103 "Iskanje in nameščanje lokalnih razširitev."
104
105 #
106 msgid ""
107 "\n"
108 "Select your backup device.\n"
109 "Current device: "
110 msgstr ""
111 "\n"
112 "Izberite lokacijo za shranitev nastavitev sprejemnika. \n"
113 "Trenutna lokacija:"
114
115 #
116 msgid ""
117 "\n"
118 "System will restart after the restore!"
119 msgstr ""
120 "\n"
121 "Sprejemnik se bo po obnovitvi ponovno zagnal."
122
123 #
124 msgid ""
125 "\n"
126 "View, install and remove available or installed packages."
127 msgstr ""
128 "\n"
129 "Poglejte, namestite in odstranite pakete, ki so nameščeni oz. so na voljo."
130
131 msgid " (PiP)"
132 msgstr " (PiP)"
133
134 msgid " (Radio)"
135 msgstr " (Radio)"
136
137 msgid " (TV)"
138 msgstr " (TV)"
139
140 msgid " extensions."
141 msgstr " razšititve."
142
143 msgid " ms"
144 msgstr " ms"
145
146 msgid " packages selected."
147 msgstr " izbranih paketov."
148
149 msgid " updates available."
150 msgstr " nadgradenj na voljo."
151
152 msgid " wireless networks found!"
153 msgstr " najdenih brezzičnih omrežij!"
154
155 #. TRANSLATORS: short time representation hour:minute
156 #, python-format
157 msgid "%2d:%02d"
158 msgstr "%2d:%02d"
159
160 #. TRANSLATORS: full time representation hour:minute:seconds
161 #, python-format
162 msgid "%2d:%02d:%02d"
163 msgstr "%2d:%02d:%02d"
164
165 #. TRANSLATORS: long date representations dayname daynum monthname in strftime() format! See 'man strftime'
166 msgid "%A %e %B"
167 msgstr "%A %e %B"
168
169 #. TRANSLATORS: full date representation dayname daynum monthname year in strftime() format! See 'man strftime'
170 msgid "%A %e %B %Y"
171 msgstr "%A %e %B %Y"
172
173 #
174 msgid "%H:%M"
175 msgstr "%S:%M"
176
177 #. TRANSLATORS: short date representation short dayname daynum short monthname in strftime() format! See 'man strftime'
178 msgid "%a %e/%m"
179 msgstr "%a %e/%m"
180
181 #. TRANSLATORS: long date representation short dayname daynum short monthname hour:minute in strftime() format! See 'man strftime'
182 msgid "%a %e/%m  %-H:%M"
183 msgstr "%a %e/%m  %-H:%M"
184
185 #
186 #, python-format
187 msgid "%d hour"
188 msgid_plural "%d hours"
189 msgstr[0] "%d ura"
190 msgstr[1] "%d uri"
191 msgstr[2] "%d ur"
192
193 #
194 #, python-format
195 msgid "%d jobs are running in the background!"
196 msgstr "%d opravil teče v ozadju"
197
198 #
199 #, python-format
200 msgid "%d min"
201 msgstr "%d min"
202
203 #
204 #, python-format
205 msgid "%d minute"
206 msgid_plural "%d minutes"
207 msgstr[0] "%d minuta"
208 msgstr[1] "%d minuti"
209 msgstr[2] "%d minut"
210
211 #
212 #, python-format
213 msgid "%d minutes"
214 msgstr "%d minut"
215
216 #
217 #, python-format
218 msgid "%d second"
219 msgid_plural "%d seconds"
220 msgstr[0] "%d sekunda"
221 msgstr[1] "%d sekundi"
222 msgstr[2] "%d sekund"
223
224 #
225 #, python-format
226 msgid "%d services found!"
227 msgstr "Najdenih je %d kanalov!"
228
229 #
230 msgid "%d.%B %Y"
231 msgstr "%d.%B %Y"
232
233 #. TRANSLATORS: VFD hour:minute daynum short monthname in strftime() format! See 'man strftime'
234 msgid "%k:%M %e/%m"
235 msgstr "%k:%M %e/%m"
236
237 #
238 #, python-format
239 msgid "%s (%s)\n"
240 msgstr "%s (%s)\n"
241
242 #, python-format
243 msgid "%s/%s: %s"
244 msgstr ""
245
246 #
247 msgid "(ZAP)"
248 msgstr "(preklop)"
249
250 #
251 msgid "(empty)"
252 msgstr "(prazno)"
253
254 #
255 msgid "(show optional DVD audio menu)"
256 msgstr "(prikaz opcijskega DVD avdio menija)"
257
258 #
259 msgid "* Only available if more than one interface is active."
260 msgstr "* Na voljo samo kadar je hkrati aktivnih več vmesnikov."
261
262 msgid "/usr/share/enigma2 directory"
263 msgstr "/usr/share/enigma2 mapa"
264
265 msgid "/var directory"
266 msgstr "/var mapa"
267
268 #
269 msgid "0"
270 msgstr "0"
271
272 #
273 msgid "1"
274 msgstr "1"
275
276 #
277 msgid "1 wireless network found!"
278 msgstr "najdeno je 1 brezzično omrežje!"
279
280 #
281 msgid "1.0"
282 msgstr "1.0"
283
284 #
285 msgid "1.1"
286 msgstr "1.1"
287
288 #
289 msgid "1.2"
290 msgstr "1.2"
291
292 #
293 msgid "12V output"
294 msgstr "12V izhod"
295
296 #
297 msgid "13 V"
298 msgstr "13 V"
299
300 #
301 msgid "16:10"
302 msgstr "16:10"
303
304 #
305 msgid "16:10 Letterbox"
306 msgstr "16:10 Letterbox"
307
308 #
309 msgid "16:10 PanScan"
310 msgstr "16:10 PanScan"
311
312 #
313 msgid "16:9"
314 msgstr "16:9"
315
316 #
317 msgid "16:9 Letterbox"
318 msgstr "16:9 Letterbox"
319
320 #
321 msgid "16:9 always"
322 msgstr "vedno 16:9 "
323
324 #
325 msgid "18 V"
326 msgstr "18 V"
327
328 #
329 msgid "2"
330 msgstr "2"
331
332 #
333 msgid "3"
334 msgstr "3"
335
336 msgid "3d mode"
337 msgstr "3D način"
338
339 #
340 msgid "4"
341 msgstr "4"
342
343 #
344 msgid "4:3"
345 msgstr "4:3"
346
347 #
348 msgid "4:3 Letterbox"
349 msgstr "4:3 Letterbox"
350
351 #
352 msgid "4:3 PanScan"
353 msgstr "4:3 PanScan"
354
355 #
356 msgid "5"
357 msgstr "5"
358
359 #
360 msgid "6"
361 msgstr "6"
362
363 #
364 msgid "7"
365 msgstr "7"
366
367 #
368 msgid "8"
369 msgstr "8"
370
371 #
372 msgid "9"
373 msgstr "9"
374
375 #
376 msgid "<Current movielist location>"
377 msgstr "<Trenutna \"movielist\" lokacija>"
378
379 #
380 msgid "<Default movie location>"
381 msgstr "<Privzeta \"movie\" lokacija>"
382
383 #
384 msgid "<Last timer location>"
385 msgstr "<Prejšnja \"timer\" lokacija>"
386
387 #
388 msgid "<unknown>"
389 msgstr "<nepoznano>"
390
391 #
392 msgid "??"
393 msgstr "??"
394
395 #
396 msgid "A"
397 msgstr "A"
398
399 #
400 #, python-format
401 msgid ""
402 "A configuration file (%s) was modified since Installation.\n"
403 "Do you want to keep your version?"
404 msgstr ""
405 "Datoteka nastavitev (%s) je po namestitvi bila spremenjena.\n"
406 "Želite obdržati vašo različico datoteke?"
407
408 msgid "A demo plugin for TPM usage."
409 msgstr "Poskusni vtičnik za TMP."
410
411 #
412 msgid ""
413 "A finished record timer wants to set your\n"
414 "Dreambox to standby. Do that now?"
415 msgstr ""
416 "Zaključen časovnik snemanja želi vaš\n"
417 "sprejemnik poslati v stanje pripravljenosti. Se strinjate s tem dejanjem?"
418
419 #
420 msgid ""
421 "A finished record timer wants to shut down\n"
422 "your Dreambox. Shutdown now?"
423 msgstr ""
424 "Zaključen časovnik snemanja želi izklopiti vaš\n"
425 "sprejemnik. Se strinjate s tem dejanjem?"
426
427 #
428 msgid "A graphical EPG for all services of an specific bouquet"
429 msgstr "Grafični EPG za vse kanale izbranega paketa"
430
431 #, python-format
432 msgid ""
433 "A record has been started:\n"
434 "%s"
435 msgstr ""
436 "Pričelo se je snemanje kanala:\n"
437 "%s"
438
439 #
440 msgid ""
441 "A recording is currently running.\n"
442 "What do you want to do?"
443 msgstr ""
444 "Trenutno poteka snemanje kanala.\n"
445 "Kaj želite storiti?"
446
447 #
448 msgid "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to configure the positioner."
449 msgstr "Trenutno poteka snemanje. Če želite spreminjati nastavitve, ustavite snemanje trenutnega kanala!"
450
451 msgid "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to scan."
452 msgstr "Trenutno v ozadju poteka snemanje. Če želite pričeti s pregledovanjem, ustavite snemanje."
453
454 #
455 msgid "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to start the satfinder."
456 msgstr "Trenutno poteka snemanje. Če želite iskati satelite, ustavite snemanje trenutnega kanala!"
457
458 #
459 #, python-format
460 msgid "A required tool (%s) was not found."
461 msgstr "Zahtevanega orodja (%s) ni mogoče najti."
462
463 #
464 msgid "A search for available updates is currently in progress."
465 msgstr "Trenutno poteka iskanje nadgradenj..."
466
467 #
468 msgid ""
469 "A second configured interface has been found.\n"
470 "\n"
471 "Do you want to disable the second network interface?"
472 msgstr ""
473 "Najden je bil še en vmesnik.\n"
474 "Ga želite izključiti?"
475
476 #
477 msgid ""
478 "A sleep timer wants to set your\n"
479 "Dreambox to standby. Do that now?"
480 msgstr ""
481 "Časovnik mirovanja želi vaš sprejemnik\n"
482 "poslati v stanje pripravljenosti. Se strinjate?"
483
484 #
485 msgid ""
486 "A sleep timer wants to shut down\n"
487 "your Dreambox. Shutdown now?"
488 msgstr ""
489 "Časovnik mirovanja želi izklopiti vaš\n"
490 "sprejemnik. Se strinjate?"
491
492 #
493 msgid "A small overview of the available icon states and actions."
494 msgstr ""
495
496 #
497 msgid ""
498 "A timer failed to record!\n"
499 "Disable TV and try again?\n"
500 msgstr ""
501 "Časovnik ni uspel zagnati snemanja.\n"
502 "Poskusim ponovno?\n"
503
504 #
505 msgid "A/V Settings"
506 msgstr "Zvok/Slika"
507
508 #
509 msgid "AA"
510 msgstr "AA"
511
512 #
513 msgid "AB"
514 msgstr "AB"
515
516 #
517 msgid "AC3 downmix"
518 msgstr "Pretvorba AC3 zvoka v stereo"
519
520 #
521 msgid "AC3/DTS downmix"
522 msgstr "Pretvorba AC3/DTS zvoka v stereo"
523
524 #
525 msgid "Abort"
526 msgstr "Prekliči"
527
528 #
529 msgid "About"
530 msgstr "Informacije o OpenPLi sliki"
531
532 #
533 msgid "About..."
534 msgstr "O programu"
535
536 #
537 msgid "Accesspoint:"
538 msgstr "Dostopna točka:"
539
540 #
541 msgid "Action on long powerbutton press"
542 msgstr "Dogodek pri dolgem držanju tipke za vklop"
543
544 #
545 msgid "Action on short powerbutton press"
546 msgstr "Dogodek pri kratkem držanju tipke za vklop"
547
548 #
549 msgid "Action:"
550 msgstr "Dogodek:"
551
552 #
553 msgid "Activate Picture in Picture"
554 msgstr "Aktivacija Slike v Sliki"
555
556 #
557 msgid "Activate network settings"
558 msgstr "Aktiviranje omrežnih nastavitev"
559
560 #
561 msgid "Adapter settings"
562 msgstr "Nastavitve mrežnega vmesnika"
563
564 #
565 msgid "Add"
566 msgstr "Dodajanje"
567
568 #
569 msgid "Add Bookmark"
570 msgstr "Nov zaznamkek"
571
572 #
573 msgid "Add WLAN configuration?"
574 msgstr "Želite dodati nastavitve brezzične mreže?"
575
576 #
577 msgid "Add a mark"
578 msgstr "Nov zaznamek"
579
580 #
581 msgid "Add a new title"
582 msgstr "Nov naslov"
583
584 #
585 msgid "Add network configuration?"
586 msgstr "Naj dodam mrežne nastavitve?"
587
588 #
589 msgid "Add timer"
590 msgstr "Nov časovnik"
591
592 #
593 msgid "Add title"
594 msgstr "Dodajanje naslova"
595
596 #
597 msgid "Add to bouquet"
598 msgstr "Dodajanje v paket"
599
600 #
601 msgid "Add to favourites"
602 msgstr "Dodajanje med priljubljene"
603
604 msgid "Add/Remove timer for current event"
605 msgstr "Dodaj/Izbriši časovnik za trenutni dogodek"
606
607 #
608 msgid "Adds enigma2 settings and dreambox model informations like SN, rev... if enabled."
609 msgstr ""
610
611 #
612 msgid "Adds network configuration if enabled."
613 msgstr "Doda mrežne nastavitve, če je vključeno."
614
615 #
616 msgid "Adds wlan configuration if enabled."
617 msgstr "Doda nastavitve za brezzično mrežo, če je le-ta vključena."
618
619 msgid "Adjust 3D settings"
620 msgstr ""
621
622 msgid "Adjust HDMI CEC settings"
623 msgstr ""
624
625 msgid "Adjust the color settings so that all the color shades are distinguishable, but appear as saturated as possible. If you are happy with the result, press OK to close the video fine-tuning, or use the number keys to select other test screens."
626 msgstr ""
627
628 #
629 msgid "Advanced Options"
630 msgstr "Napredne nastavitve"
631
632 #
633 msgid "Advanced Software"
634 msgstr "Napredna programska oprema"
635
636 #
637 msgid "Advanced Software Plugin"
638 msgstr "Advanced Software vtičnik"
639
640 #
641 msgid "Advanced Video Enhancement Setup"
642 msgstr "Nastavi kontrast in svetlost TV"
643
644 #
645 msgid "Advanced Video Setup"
646 msgstr "Napredne video nastavitve"
647
648 #
649 msgid "Advanced restore"
650 msgstr "Napredna obnovitev"
651
652 #
653 msgid "After event"
654 msgstr "Po dogodku"
655
656 msgid "After pressing OK, please wait!"
657 msgstr "Po pritisku na OK, prosim počakajte!"
658
659 #
660 msgid "After the start wizard is completed, you need to protect single services. Refer to your dreambox's manual on how to do that."
661 msgstr "Ko se čarovnik zaključi, zaščitite posamezne kanale. Za podrobno razlago postopka, preverite priložena navodila."
662
663 #
664 msgid "Album"
665 msgstr "Album"
666
667 #
668 msgid "All"
669 msgstr "Vse"
670
671 #
672 msgid "All Satellites"
673 msgstr "Vsi sateliti"
674
675 msgid "All ages"
676 msgstr ""
677
678 msgid "Allocate"
679 msgstr ""
680
681 msgid "Allocate unused memory index"
682 msgstr ""
683
684 #
685 msgid "Allow Subtitle equals Audio mask"
686 msgstr "Podnapisi naj se ujemajo z zvočno sledjo"
687
688 #
689 msgid "Allow hearing impaired subtitles"
690 msgstr "Dovoli podnapise za gluhe osebe"
691
692 #
693 msgid "Alpha"
694 msgstr "Alpha"
695
696 #
697 msgid "Alternative radio mode"
698 msgstr "Alternativni radio način"
699
700 #
701 msgid "Alternative services tuner priority"
702 msgstr "Vrstni red kanalnikov"
703
704 msgid "Always ask"
705 msgstr "Vedno vprašaj"
706
707 #
708 msgid "Always ask before sending"
709 msgstr "Pred pošiljanjem vedno vprašaj"
710
711 #
712 msgid "An empty filename is illegal."
713 msgstr "Prazno ime datoteke ni dovoljeno."
714
715 #
716 msgid "An unknown error occured!"
717 msgstr "Pojavila se je neznana napaka!"
718
719 #
720 msgid "Anonymize crashlog?"
721 msgstr "Naj bo dnevnik napak anonimen?"
722
723 msgid "Any activity"
724 msgstr ""
725
726 #
727 msgid "Arabic"
728 msgstr "Arabsko"
729
730 #
731 msgid ""
732 "Are you sure you want to activate this network configuration?\n"
733 "\n"
734 msgstr ""
735 "Ste prepričani da želite aktivirati te omrežne nastavitve?\n"
736 "\n"
737
738 #
739 msgid ""
740 "Are you sure you want to delete\n"
741 "following backup:\n"
742 msgstr ""
743 "Ste prepričani, da želite izbrisati\n"
744 "izbrano varnostno kopijo:\n"
745
746 #
747 msgid "Are you sure you want to exit this wizard?"
748 msgstr "Ste prepričani, da želite zapreti čarovnik?"
749
750 #
751 msgid ""
752 "Are you sure you want to restart your network interfaces?\n"
753 "\n"
754 msgstr ""
755 "Ste prepričani, da želite ponovno zagnati vaše omrežne vmesnike? \n"
756 "\n"
757
758 #
759 msgid ""
760 "Are you sure you want to restore\n"
761 "following backup:\n"
762 msgstr "Res želite obnoviti sledečo varnostno kopijo:\n"
763
764 #
765 msgid ""
766 "Are you sure you want to restore your Enigma2 backup?\n"
767 "Enigma2 will restart after the restore"
768 msgstr "Ste prepričani, da želite obnoviti varnostno kopijo Enigme2?"
769
770 #
771 msgid "Artist"
772 msgstr "Izvajalec"
773
774 msgid "Arts/Culture"
775 msgstr ""
776
777 #
778 msgid "Ask before shutdown:"
779 msgstr "Vprašaj pred izklopom:"
780
781 #
782 msgid "Ask user"
783 msgstr "Vprašajte uporabnika"
784
785 #
786 msgid "Aspect Ratio"
787 msgstr "Način prikaza"
788
789 #
790 msgid "Audio"
791 msgstr "Zvok"
792
793 #
794 msgid "Audio Options..."
795 msgstr "Nastavitve zvoka"
796
797 msgid "Audio PID"
798 msgstr ""
799
800 #
801 msgid "Audio language selection 1"
802 msgstr "Jezik zvočne sledi - 1 "
803
804 msgid "Audio language selection 2"
805 msgstr "Jezik zvočne sledi - 2"
806
807 #
808 msgid "Audio language selection 3"
809 msgstr "Jezik zvočne sledi - 3"
810
811 #
812 msgid "Audio language selection 4"
813 msgstr "Jezik zvočne sledi - 4"
814
815 #
816 msgid "Author: "
817 msgstr "Avtor:"
818
819 #
820 msgid "Authoring mode"
821 msgstr "Odobritveni način"
822
823 #
824 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: always try to display as fullscreen, when there is no content (black bars) on left/right, even if this breaks the aspect.
825 msgid "Auto"
826 msgstr "Samodejno"
827
828 #
829 msgid "Auto chapter split every ? minutes (0=never)"
830 msgstr "Samodejna delitev poglavja vsakih ? minut (0=vedno)"
831
832 #
833 msgid "Auto flesh"
834 msgstr ""
835
836 msgid "Auto focus"
837 msgstr ""
838
839 msgid "Auto focus commencing ..."
840 msgstr ""
841
842 #
843 msgid "Auto language selection"
844 msgstr "Samodejna izbira zvoka in podn."
845
846 #
847 msgid "Auto scart switching"
848 msgstr "Samodejno preklapljanje SCART"
849
850 msgid "Auto-focus"
851 msgstr ""
852
853 #
854 msgid "Automatic"
855 msgstr "Samodejno"
856
857 #
858 msgid "Automatic Scan"
859 msgstr "Samodejno iskanje "
860
861 #
862 msgid "Available format variables"
863 msgstr "Razpoložljive oblike"
864
865 #
866 msgid "B"
867 msgstr "B"
868
869 #
870 msgid "BA"
871 msgstr "BA"
872
873 #
874 msgid "BB"
875 msgstr "BB"
876
877 #
878 msgid "BER"
879 msgstr "BER"
880
881 #
882 msgid "BER:"
883 msgstr "BER:"
884
885 #
886 msgid "Back"
887 msgstr "Nazaj"
888
889 #
890 msgid "Background"
891 msgstr "Ozadje"
892
893 msgid "Background delete option"
894 msgstr "Nastavitev brisanja v ozadju"
895
896 msgid "Background delete speed"
897 msgstr "Hitrost brisanja v ozadju"
898
899 msgid "Backup"
900 msgstr "Varnostna kopija"
901
902 msgid "Backup Location"
903 msgstr "Lokacija varnostne kopije"
904
905 msgid "Backup Mode"
906 msgstr ""
907
908 #
909 msgid "Backup done."
910 msgstr "Varnostno kopiranje zaključeno."
911
912 #
913 msgid "Backup failed."
914 msgstr "Varnostno kopiranje ni uspelo."
915
916 #
917 msgid "Backup is running..."
918 msgstr "Poteka varnostno kopiranje..."
919
920 #
921 msgid "Backup system settings"
922 msgstr "Shrani glavne nastavitve"
923
924 #
925 msgid "Band"
926 msgstr "Skupina"
927
928 #
929 msgid "Bandwidth"
930 msgstr "Prepustnost"
931
932 msgid "Basque"
933 msgstr ""
934
935 #
936 msgid "Begin time"
937 msgstr "Začetek"
938
939 #
940 msgid "Behavior of 'pause' when paused"
941 msgstr "Odziv tipke \"premor\""
942
943 #
944 msgid "Behavior of 0 key in PiP-mode"
945 msgstr "Odziv tipke 0 v načinu \"slika v sliki\""
946
947 #
948 msgid "Behavior when a movie is started"
949 msgstr "Odziv ob predvajanju filma"
950
951 #
952 msgid "Behavior when a movie is stopped"
953 msgstr "Odziv ob ustavljenem filmu"
954
955 #
956 msgid "Behavior when a movie reaches the end"
957 msgstr "Odziv ob koncu filma"
958
959 #
960 msgid "Bitrate:"
961 msgstr "Bitrate:"
962
963 #
964 msgid "Black screen"
965 msgstr "Črni zaslon"
966
967 msgid "Black screen till locked"
968 msgstr ""
969
970 #
971 msgid "Block noise reduction"
972 msgstr ""
973
974 #
975 msgid "Blue boost"
976 msgstr ""
977
978 #
979 msgid "Bookmarks"
980 msgstr "Zaznamki"
981
982 #
983 msgid "Brightness"
984 msgstr "Svetlost"
985
986 msgid "Bulgarian"
987 msgstr ""
988
989 #
990 msgid "Burn DVD"
991 msgstr "Posnemi DVD"
992
993 #
994 msgid "Burn existing image to DVD"
995 msgstr "Zapis obstoječe slike (image) na DVD"
996
997 #
998 msgid "Burn to DVD"
999 msgstr ""
1000
1001 #
1002 msgid "Bus: "
1003 msgstr "Vodilo:"
1004
1005 #
1006 msgid "By pressing the OK Button on your remote control, the info bar is being displayed."
1007 msgstr "S pritiskom na tipko OK, se bo prikazala informacijska vrstica."
1008
1009 #
1010 msgid "C"
1011 msgstr "C"
1012
1013 #
1014 msgid "C-Band"
1015 msgstr "C-Band"
1016
1017 msgid "CF Drive"
1018 msgstr "CF pogon"
1019
1020 #
1021 msgid "CI assignment"
1022 msgstr "CI dodelitev"
1023
1024 #
1025 msgid "CVBS"
1026 msgstr "CVBS"
1027
1028 #
1029 msgid "Cable"
1030 msgstr "Kabel"
1031
1032 msgid "Cable Scan"
1033 msgstr "Iskanje DVBC kanalov"
1034
1035 #
1036 msgid "Cache Thumbnails"
1037 msgstr "Shrani sličice"
1038
1039 msgid "Calculate"
1040 msgstr "Izračun"
1041
1042 msgid "Calculate all positions"
1043 msgstr "Izračun vseh položajev"
1044
1045 msgid "Calculation complete"
1046 msgstr "Izračun je končan"
1047
1048 msgid "Calibrate"
1049 msgstr "Kalibracija"
1050
1051 #
1052 msgid "Cancel"
1053 msgstr "Izhod"
1054
1055 msgid "Cannot determine"
1056 msgstr "Ni možno določiti"
1057
1058 msgid "Cannot find any signal ..., aborting !"
1059 msgstr "Signala ni možno najti ..., preklicujem!"
1060
1061 msgid "Cannot move files on a different disk or system to the trash can"
1062 msgstr ""
1063
1064 msgid "Cannot move to trash can"
1065 msgstr "Prenos v smetnjak ni možen!"
1066
1067 #
1068 msgid "Capacity: "
1069 msgstr "Kapaciteta:"
1070
1071 #
1072 msgid "Card"
1073 msgstr "Kartica"
1074
1075 #
1076 msgid "Centered DVB subtitles"
1077 msgstr "Centrirani DVB podnapisi"
1078
1079 #
1080 msgid "Change bouquets in quickzap"
1081 msgstr "Menjava paketov pri hitrem preklapljanju"
1082
1083 #
1084 msgid "Change pin code"
1085 msgstr "Sprememba PIN kode"
1086
1087 msgid "Change repeat and delay settings?"
1088 msgstr ""
1089
1090 msgid "Change service PIN"
1091 msgstr "Spremenite PIN kodo kanala"
1092
1093 msgid "Change service PINs"
1094 msgstr "Spremenite PIN kode kanala"
1095
1096 msgid "Change setup PIN"
1097 msgstr ""
1098
1099 #
1100 msgid "Change step size"
1101 msgstr ""
1102
1103 #
1104 msgid "Changelog"
1105 msgstr "Dnevnik sprememb"
1106
1107 #
1108 msgid "Channel"
1109 msgstr "Kanal"
1110
1111 #
1112 msgid "Channel Selection"
1113 msgstr "Seznam kanalov"
1114
1115 #
1116 msgid "Channel not in services list"
1117 msgstr "Kanala ni v seznamu programov"
1118
1119 #
1120 msgid "Channel:"
1121 msgstr "Kanal:"
1122
1123 #
1124 msgid "Channellist menu"
1125 msgstr "Seznam"
1126
1127 #
1128 msgid "Chap."
1129 msgstr "Pogl."
1130
1131 #
1132 msgid "Chapter"
1133 msgstr "Poglavje"
1134
1135 #
1136 msgid "Chapter:"
1137 msgstr "Poglavje:"
1138
1139 #
1140 msgid "Check"
1141 msgstr "Preveri"
1142
1143 #
1144 msgid "Checking Filesystem..."
1145 msgstr "Poteka preverjanje datotečnega sistema..."
1146
1147 msgid "Children/Youth"
1148 msgstr ""
1149
1150 #
1151 msgid "Choose Tuner"
1152 msgstr "Izberite kanalnik"
1153
1154 #
1155 msgid "Choose a wireless network"
1156 msgstr "Izberite brezzično omrežje"
1157
1158 #
1159 msgid "Choose backup files"
1160 msgstr "Izberite datoteke, ki jih boste varnostno kopirali"
1161
1162 #
1163 msgid "Choose backup location"
1164 msgstr "Lokacija varnostnih kopij"
1165
1166 #
1167 msgid "Choose bouquet"
1168 msgstr "Izberite paket"
1169
1170 msgid "Choose image to download"
1171 msgstr "Izberite sliko za prenos"
1172
1173 #
1174 msgid "Choose target folder"
1175 msgstr "Izberite ciljno mapo"
1176
1177 #
1178 msgid "Choose upgrade source"
1179 msgstr "Izberite vir za nadgrajevanje"
1180
1181 #
1182 msgid "Choose your Skin"
1183 msgstr "Izberite predlogo"
1184
1185 #
1186 msgid "Circular left"
1187 msgstr "Krožno - levo"
1188
1189 #
1190 msgid "Circular right"
1191 msgstr "Krožno - desno"
1192
1193 #
1194 msgid "Cleanup"
1195 msgstr "Čiščenje"
1196
1197 #
1198 msgid "Cleanup Wizard"
1199 msgstr "Čarovnik za brisanje"
1200
1201 #
1202 msgid "Cleanup Wizard settings"
1203 msgstr "Nastavitve čarovnika za brisanje"
1204
1205 #
1206 msgid "CleanupWizard"
1207 msgstr ""
1208
1209 #
1210 msgid "Clear"
1211 msgstr "Izbris"
1212
1213 #
1214 msgid "Clear before scan"
1215 msgstr "Pred iskanjem naj se izvede izbris obstoječih kanalov"
1216
1217 msgid "Clear fixed"
1218 msgstr ""
1219
1220 #
1221 msgid "Clear log"
1222 msgstr "Izbris dnevnika"
1223
1224 #
1225 msgid "Close"
1226 msgstr "Izhod"
1227
1228 #
1229 msgid "Close title selection"
1230 msgstr "Zapri izbirnik imena"
1231
1232 msgid "Code rate HP"
1233 msgstr ""
1234
1235 msgid "Code rate LP"
1236 msgstr ""
1237
1238 #
1239 msgid "Coderate HP"
1240 msgstr "Kodiranje HP"
1241
1242 #
1243 msgid "Coderate LP"
1244 msgstr "Kodiranje LP"
1245
1246 #
1247 msgid "Collection name"
1248 msgstr "Ime zbirke"
1249
1250 #
1251 msgid "Collection settings"
1252 msgstr "Nastavitve zbirke"
1253
1254 #
1255 msgid "Color Format"
1256 msgstr "Barvni format"
1257
1258 #
1259 msgid "Command execution..."
1260 msgstr "Poteka izvajanje zahteve..."
1261
1262 #
1263 msgid "Command order"
1264 msgstr "Zaporedje ukazov"
1265
1266 #
1267 msgid "Committed DiSEqC command"
1268 msgstr "Commited DiSEqC ukaz"
1269
1270 #
1271 msgid "Common Interface"
1272 msgstr "Stanje CI vmesnika"
1273
1274 #
1275 msgid "Common Interface Assignment"
1276 msgstr ""
1277
1278 #
1279 msgid "CommonInterface"
1280 msgstr "CI vmesnik"
1281
1282 #
1283 msgid "Communication"
1284 msgstr "Komunikacija"
1285
1286 #
1287 msgid "Compact Flash"
1288 msgstr "Compact Flash"
1289
1290 #
1291 msgid "Complete"
1292 msgstr "Končano"
1293
1294 #
1295 msgid "Complex (allows mixing audio tracks and aspects)"
1296 msgstr "Kompleksno (omogoča mešanje audio sledi in pogledov)"
1297
1298 #
1299 msgid "Composition of the recording filenames"
1300 msgstr "Struktura imena posnetih datotek"
1301
1302 #
1303 msgid "Configuration Mode"
1304 msgstr "Nastavitveni način"
1305
1306 msgid "Configuration mode: "
1307 msgstr "Nastavitveni način: "
1308
1309 #
1310 msgid "Configure interface"
1311 msgstr "Nastavi vmesnik"
1312
1313 #
1314 msgid "Configure nameservers"
1315 msgstr "Nastavite imenske strežnike"
1316
1317 #
1318 msgid "Configure your internal LAN"
1319 msgstr "Nastavite LAN omrežje"
1320
1321 #
1322 msgid "Configure your network again"
1323 msgstr "Ponovno nastavite omrežje"
1324
1325 msgid "Configure your network settings, and press OK to start the scan"
1326 msgstr "Nastavite mrežne nastavitve in za pričetek pregledovanja, pritisnite tipko OK."
1327
1328 #
1329 msgid "Configure your wireless LAN again"
1330 msgstr "Ponovno nastavite brezzični vmesnik"
1331
1332 #
1333 msgid "Configuring"
1334 msgstr "Nastavljam..."
1335
1336 #
1337 msgid "Conflicting timer"
1338 msgstr "Konflikt časovnikov"
1339
1340 #
1341 msgid "Connect"
1342 msgstr "Poveži se"
1343
1344 #
1345 msgid "Connect to a Wireless Network"
1346 msgstr "Poveži se z brezzičnim omrežjem"
1347
1348 #
1349 msgid "Connected to"
1350 msgstr "Povezan s"
1351
1352 #
1353 msgid "Connected!"
1354 msgstr "Povezan!"
1355
1356 #
1357 msgid "Constellation"
1358 msgstr "Konstalacija"
1359
1360 #
1361 msgid "Content does not fit on DVD!"
1362 msgstr "Vsebina se ne prilega na DVD!"
1363
1364 msgid "Continue"
1365 msgstr "Naprej"
1366
1367 #
1368 msgid "Continue in background"
1369 msgstr "Nadaljuj v ozadju"
1370
1371 #
1372 msgid "Continue playing"
1373 msgstr "Nadaljuj predvajanje"
1374
1375 msgid "Continues play (loop)"
1376 msgstr ""
1377
1378 #
1379 msgid "Contrast"
1380 msgstr "Kontrast"
1381
1382 msgid "Convert ext3 to ext4"
1383 msgstr "Pretvorba ext3 v ext4"
1384
1385 msgid "Convert ext3 to ext4..."
1386 msgstr "Pretvorba ext3 v ext4..."
1387
1388 #
1389 msgid "Convert filesystem ext3 to ext4"
1390 msgstr "Pretvorba ext3 datot. sistem v ext4"
1391
1392 #
1393 msgid "Copy"
1394 msgstr "Kopiranje"
1395
1396 #
1397 msgid "Could not connect to Dreambox .NFI Image Feed Server:"
1398 msgstr "Povezava z Dreambox .NFI izvornim strežnikom ni uspela:"
1399
1400 #
1401 msgid "Could not load Medium! No disc inserted?"
1402 msgstr "Medija ni mogoče prebrati! Je v pogon vstavljen ustrezen medij?"
1403
1404 #
1405 msgid "Could not open Picture in Picture"
1406 msgstr "Ne morem odpreti Slike v Sliki"
1407
1408 #
1409 #, python-format
1410 msgid "Couldn't record due to conflicting timer %s"
1411 msgstr "Snemanje ni mogoče pričeti zaradi konflikta s časovnikom %s"
1412
1413 #, python-format
1414 msgid "Couldn't record due to invalid service %s"
1415 msgstr "Snemanje ni možno zaradi napake %s"
1416
1417 #
1418 msgid "Crashlog settings"
1419 msgstr "Nastavitve dnevnika napak"
1420
1421 #
1422 msgid "CrashlogAutoSubmit"
1423 msgstr "Samodejno sporočanje napak"
1424
1425 #
1426 msgid "CrashlogAutoSubmit settings"
1427 msgstr "Nastavitve samodejnega sporočanja napak"
1428
1429 #
1430 msgid "CrashlogAutoSubmit settings..."
1431 msgstr "Nastavitve samodejnega sporočanja napak..."
1432
1433 #
1434 msgid ""
1435 "Crashlogs found!\n"
1436 "Send them to Dream Multimedia?"
1437 msgstr "Najdeni dnevniki napak! Jih pošljem k Dream Multimedii?"
1438
1439 #
1440 msgid "Create DVD-ISO"
1441 msgstr "Kreiraj DVD-ISO"
1442
1443 msgid "Create Filesystem"
1444 msgstr "Izdelava datotečnega sistema"
1445
1446 msgid "Create Partition"
1447 msgstr "Izdelava particije"
1448
1449 #
1450 msgid "Create more detailed crash log"
1451 msgstr "Bolj podroben dnevnik napak"
1452
1453 msgid "Create movie directory"
1454 msgstr "Ustvarite mapo za posnetke"
1455
1456 #
1457 #, python-format
1458 msgid "Creating directory %s failed."
1459 msgstr "Ustvarjanje mape %s ni uspelo."
1460
1461 #
1462 msgid "Croatian"
1463 msgstr "Hrvaško"
1464
1465 msgid "Current CEC address"
1466 msgstr ""
1467
1468 #
1469 msgid "Current Transponder"
1470 msgstr "Trenutni transponder"
1471
1472 msgid "Current device: "
1473 msgstr "Trenutna naprava:"
1474
1475 #
1476 msgid "Current settings:"
1477 msgstr "Trenutne nastavitve:"
1478
1479 #
1480 msgid "Current value: "
1481 msgstr "Trenutna vrednost:"
1482
1483 #
1484 msgid "Current version:"
1485 msgstr "Trenutna različica:"
1486
1487 msgid "Currently installed image"
1488 msgstr "Trenutna nameščena slika"
1489
1490 #
1491 msgid "Custom skip time for '1'/'3'-keys"
1492 msgstr "Časovni preskok za tipke '1'/'3' (v sekundah)"
1493
1494 #
1495 msgid "Custom skip time for '4'/'6'-keys"
1496 msgstr "Časovni preskok za tipke '4'/'6' (v sekundah)"
1497
1498 #
1499 msgid "Custom skip time for '7'/'9'-keys"
1500 msgstr "Časovni preskok za tipke  '7'/'9' (v sekundah)"
1501
1502 #
1503 msgid "Custom text alignment"
1504 msgstr "Poravnava podnapisov"
1505
1506 #
1507 msgid "Custom text position"
1508 msgstr "Položaj podnapisov"
1509
1510 #
1511 msgid "Customize"
1512 msgstr "Ostale nastavitve"
1513
1514 #
1515 msgid "Cut"
1516 msgstr "Izreži"
1517
1518 #
1519 msgid "Cutlist editor..."
1520 msgstr "Cutlist urejevalnik"
1521
1522 #
1523 msgid "Czech"
1524 msgstr "Češko"
1525
1526 #
1527 msgid "D"
1528 msgstr "D"
1529
1530 #
1531 msgid "DHCP"
1532 msgstr "DHCP"
1533
1534 #
1535 msgid "DTS downmix"
1536 msgstr "Pretvorba DTS zvoka v stereo"
1537
1538 #
1539 msgid "DUAL LAYER DVD"
1540 msgstr "Dvo-slojni DVD"
1541
1542 #
1543 msgid "DVB subtitle black transparency"
1544 msgstr "Prozornost podlage DVB podnapisov"
1545
1546 msgid "DVB-C"
1547 msgstr ""
1548
1549 msgid "DVB-C ANNEX C"
1550 msgstr ""
1551
1552 msgid "DVB-S"
1553 msgstr "DVB-S"
1554
1555 msgid "DVB-S2"
1556 msgstr "DVB-S2"
1557
1558 msgid "DVB-T"
1559 msgstr ""
1560
1561 msgid "DVB-T2"
1562 msgstr ""
1563
1564 #
1565 msgid "DVD File Browser"
1566 msgstr ""
1567
1568 #
1569 msgid "DVD Player"
1570 msgstr "DVD predvajalnik"
1571
1572 #
1573 msgid "DVD Titlelist"
1574 msgstr ""
1575
1576 msgid "DVD data format"
1577 msgstr ""
1578
1579 #
1580 msgid "DVD media toolbox"
1581 msgstr "DVD medijska orodja"
1582
1583 #
1584 msgid "Danish"
1585 msgstr "Dansko"
1586
1587 #
1588 msgid "Date"
1589 msgstr "Datum"
1590
1591 #
1592 msgid "Decide if you want to enable or disable the Cleanup Wizard."
1593 msgstr ""
1594
1595 #
1596 msgid "Decide what should be done when crashlogs are found."
1597 msgstr "Kaj naj se stori, če bi se našli dnevniki napak."
1598
1599 #
1600 msgid "Decide what should happen to the crashlogs after submission."
1601 msgstr "Kaj naj se stori z dnevniki napak, ko se jih pošlje naprej."
1602
1603 #
1604 msgid "Deep Standby"
1605 msgstr "Globoko spanje"
1606
1607 #
1608 msgid "Default"
1609 msgstr "Privzeto"
1610
1611 #
1612 msgid "Default Settings"
1613 msgstr "Privzete nastavitve"
1614
1615 #
1616 msgid "Default movie location"
1617 msgstr "Privzeta \"movie\" lokacija"
1618
1619 msgid "Delay before key repeat starts:"
1620 msgstr ""
1621
1622 #
1623 msgid "Delete"
1624 msgstr "Izbris"
1625
1626 #
1627 msgid "Delete crashlogs"
1628 msgstr "Izbris dnevnikov napak"
1629
1630 #
1631 msgid "Delete entry"
1632 msgstr "Izbris vnosa"
1633
1634 #
1635 msgid "Delete failed!"
1636 msgstr "Brisanje neuspešno!"
1637
1638 #, python-format
1639 msgid ""
1640 "Delete no more configured satellite\n"
1641 "%s?"
1642 msgstr ""
1643 "Želite izbrisati satelite brez nastavitev\n"
1644 "%s?"
1645
1646 msgid "Deleted"
1647 msgstr "Izbrisano"
1648
1649 msgid "Deleted items"
1650 msgstr "Izbrisani"
1651
1652 msgid "Depth"
1653 msgstr "Globina"
1654
1655 #
1656 msgid "Descramble http streams"
1657 msgstr "Dekodiranje HTTP tokov"
1658
1659 #
1660 msgid "Description"
1661 msgstr "Opis"
1662
1663 #
1664 msgid "Deselect"
1665 msgstr "Preklic"
1666
1667 msgid "Details for plugin: "
1668 msgstr "Dodatne informacije:"
1669
1670 #
1671 msgid "Detected HDD:"
1672 msgstr "Zaznani pogon:"
1673
1674 #
1675 msgid "Detected NIMs:"
1676 msgstr "Zaznani kanalniki:"
1677
1678 msgid "Devicename:"
1679 msgstr "Ime naprave:"
1680
1681 #
1682 msgid "DiSEqC"
1683 msgstr "DiSEqC"
1684
1685 #
1686 msgid "DiSEqC A/B"
1687 msgstr "DiSEqC A/B"
1688
1689 #
1690 msgid "DiSEqC A/B/C/D"
1691 msgstr "DiSEqC A/B/C/D"
1692
1693 #
1694 msgid "DiSEqC mode"
1695 msgstr "DiSEqC način"
1696
1697 #
1698 msgid "DiSEqC repeats"
1699 msgstr "DiSEqC ponavljanja"
1700
1701 #
1702 msgid "DiSEqC-Tester settings"
1703 msgstr ""
1704
1705 #
1706 msgid "Dialing:"
1707 msgstr ""
1708
1709 #
1710 msgid "Digital contour removal"
1711 msgstr ""
1712
1713 #
1714 msgid "Direct playback of linked titles without menu"
1715 msgstr "Neposredno predvajanje povezanih naslovov"
1716
1717 msgid "Directory"
1718 msgstr "Mapa"
1719
1720 #
1721 #, python-format
1722 msgid "Directory %s nonexistent."
1723 msgstr "Mapa %s ne obstaja."
1724
1725 #
1726 msgid "Directory browser"
1727 msgstr "Raziskovalec"
1728
1729 #, python-format
1730 msgid "Directory contains %d file(s) and %d sub-directories.\n"
1731 msgstr "Mapa vsebuje %d datotek in %d pod-map.\n"
1732
1733 #
1734 msgid "Disable"
1735 msgstr "Izklop"
1736
1737 #
1738 msgid "Disable Picture in Picture"
1739 msgstr "Izklop Slike v Sliki"
1740
1741 #
1742 msgid "Disable background scanning"
1743 msgstr "Izklop pregledovanja (skeniranja) v ozadju"
1744
1745 #
1746 msgid "Disable crashlog reporting"
1747 msgstr "Izklop obveščanja o dnevnikih napak"
1748
1749 #
1750 msgid "Disable timer"
1751 msgstr "Izklop časovniks"
1752
1753 #
1754 msgid "Disabled"
1755 msgstr "Onemogočeno"
1756
1757 #
1758 msgid "Disconnect"
1759 msgstr "Prekini"
1760
1761 #
1762 msgid "Dish"
1763 msgstr "Antena"
1764
1765 #
1766 msgid "Disk space to reserve for recordings (in GB)"
1767 msgstr "Prostor na disku rezerviran za snemanje (v GB)"
1768
1769 #
1770 msgid "Display 16:9 content as"
1771 msgstr "Prikaz 16:9 razmerj slike kot"
1772
1773 #
1774 msgid "Display 4:3 content as"
1775 msgstr "Prikaz 4:3 razmerja slike"
1776
1777 #
1778 msgid "Display >16:9 content as"
1779 msgstr "Prikaz >16:9 razmerja slike"
1780
1781 #
1782 msgid "Display Setup"
1783 msgstr "Zaslon sprejemnika"
1784
1785 #
1786 msgid "Display and Userinterface"
1787 msgstr ""
1788
1789 msgid "Display message before next played movie"
1790 msgstr ""
1791
1792 #
1793 #, python-format
1794 msgid ""
1795 "Do you really want to REMOVE\n"
1796 "the plugin \"%s\"?"
1797 msgstr ""
1798 "Res želite ODSTRANITI\n"
1799 "vtičnik \"%s\"?"
1800
1801 #
1802 msgid ""
1803 "Do you really want to check the filesystem?\n"
1804 "This could take lots of time!"
1805 msgstr ""
1806 "Res želite preveriti datotečni sistem?\n"
1807 "Opravilo lahko traja zelo dolgo!"
1808
1809 msgid ""
1810 "Do you really want to convert the filesystem?\n"
1811 "You cannot go back!"
1812 msgstr ""
1813 "Res želite pretvoriti datotečni sistem?\n"
1814 "Pot nazaj ne obstaja!"
1815
1816 #
1817 #, python-format
1818 msgid "Do you really want to delete %s?"
1819 msgstr "Res želite odstraniti: %s?"
1820
1821 #
1822 #, python-format
1823 msgid ""
1824 "Do you really want to download\n"
1825 "the plugin \"%s\"?"
1826 msgstr ""
1827 "Res želite namestiti\n"
1828 "vtičnik \"%s\"?"
1829
1830 #
1831 msgid "Do you really want to exit?"
1832 msgstr "Ali res želite odditi?"
1833
1834 msgid ""
1835 "Do you really want to initialize the device?\n"
1836 "All data on the disk will be lost!"
1837 msgstr ""
1838 "Želite pripraviti novo napravo?\n"
1839 "Vsi podatki na napravi bodo izbrisani!"
1840
1841 #
1842 #, python-format
1843 msgid "Do you really want to remove directory %s from the disk?"
1844 msgstr "Ali res želite odstraniti mapo: %s iz trdega diska?"
1845
1846 #
1847 #, python-format
1848 msgid "Do you really want to remove your bookmark of %s?"
1849 msgstr "Ali res želite odstraniti zaznamek: %s?"
1850
1851 msgid ""
1852 "Do you want to backup now?\n"
1853 "After pressing OK, please wait!"
1854 msgstr ""
1855 "Želite narediti varnostno kopijo?\n"
1856 "Po pritisku na tipko OK, počakajte na izvršitev ukaza!"
1857
1858 #
1859 msgid "Do you want to burn this collection to DVD medium?"
1860 msgstr "Ali želite zapisati izbrano zbirko na DVD medij?"
1861
1862 #
1863 msgid "Do you want to do a service scan?"
1864 msgstr "Želite iskati kanale?"
1865
1866 #
1867 msgid "Do you want to do another manual service scan?"
1868 msgstr "Želite ponovno ročno iskati kanale?"
1869
1870 #, python-format
1871 msgid "Do you want to download the image to %s ?"
1872 msgstr "Želite presneti sliko k %s?"
1873
1874 #
1875 msgid "Do you want to enable the parental control feature on your dreambox?"
1876 msgstr "Želite na vašem sprejemniku omogočiti funkcijo starševskega nadzora?"
1877
1878 #
1879 msgid "Do you want to install the package:\n"
1880 msgstr "Želite namestiti ta paket?:\n"
1881
1882 #
1883 msgid "Do you want to play DVD in drive?"
1884 msgstr "Ali želite predvajati DVD?"
1885
1886 #
1887 msgid "Do you want to preview this DVD before burning?"
1888 msgstr "Ali želite predogled zbirke pred zapisom na DVD?"
1889
1890 #
1891 msgid "Do you want to reboot your Dreambox?"
1892 msgstr "Želite ponovno zagnati vaš sprejemnik?"
1893
1894 #
1895 msgid "Do you want to remove the package:\n"
1896 msgstr "Želite odstraniti ta paket:\n"
1897
1898 #
1899 msgid "Do you want to restore your settings?"
1900 msgstr "Želite povrniti vaše nastavitve?"
1901
1902 #
1903 msgid "Do you want to resume this playback?"
1904 msgstr "Želite nadaljevati s predvajanjem?"
1905
1906 #
1907 msgid "Do you want to submit your email address and name so that we can contact you if needed?"
1908 msgstr "Želite vnesti svoj elektronski naslov in ime, da lahko z vami, po potrebi, navežemo stik?"
1909
1910 #
1911 msgid "Do you want to update your Dreambox?"
1912 msgstr "Želite nadgraditi vaš sprejemnik?"
1913
1914 #
1915 msgid ""
1916 "Do you want to update your Dreambox?\n"
1917 "After pressing OK, please wait!"
1918 msgstr ""
1919 "Želite nadgraditi vaš sprejemnik?\n"
1920 "Po pritisku tipke OK, počakajte na zaključek opravila!"
1921
1922 #
1923 msgid "Do you want to upgrade the package:\n"
1924 msgstr "Želite nadgraditi paket:\n"
1925
1926 msgid "Do you want to upgrade?"
1927 msgstr "Želite nadgraditi?"
1928
1929 #
1930 msgid "Do you want to view a tutorial?"
1931 msgstr "Si želite ogledati interaktivno predstavitev?"
1932
1933 #
1934 msgid "Don't ask, just send"
1935 msgstr "Ne sprašuj, samo pošlji"
1936
1937 #
1938 msgid "Don't stop current event but disable coming events"
1939 msgstr "Ne ustavi trenutnega dogodka. Onemogoči pa prihodnje dogodke"
1940
1941 #
1942 #, python-format
1943 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages"
1944 msgstr "Končano - nameščeno ali nadgrajeno %d paketov."
1945
1946 #
1947 #, python-format
1948 msgid "Done - Installed, upgraded or removed %d packages with %d errors"
1949 msgstr "Končano - nameščeno, nadgrajeno ali izbrisano %d paketov z %d napakami."
1950
1951 #
1952 msgid "Download"
1953 msgstr "Prenesi"
1954
1955 #, python-format
1956 msgid "Download %s from Server"
1957 msgstr "Prenesi %s iz serverja"
1958
1959 #
1960 msgid "Download .NFI-Files for USB-Flasher"
1961 msgstr "Prenesi .NFI-datoteke za programsko nadgradnjo preko USB"
1962
1963 #
1964 msgid "Download Plugins"
1965 msgstr "Prenos"
1966
1967 #
1968 msgid "Downloadable new plugins"
1969 msgstr "Seznam vtičnikov"
1970
1971 #
1972 msgid "Downloadable plugins"
1973 msgstr "Razpoložljivi vtičniki"
1974
1975 #
1976 msgid "Downloading"
1977 msgstr "Nalaganje..."
1978
1979 #
1980 msgid "Downloading plugin information. Please wait..."
1981 msgstr "Poteka pridobivanje seznama vtičnikov... Prosim počakajte!"
1982
1983 #
1984 msgid "Dreambox format data DVD (HDTV compatible)"
1985 msgstr "Dreambox/VU+ oblika podatkov DVD (HDTV združljiva)"
1986
1987 #
1988 msgid "Dreambox software because updates are available."
1989 msgstr ""
1990
1991 #
1992 msgid "Dutch"
1993 msgstr "Nizozemsko"
1994
1995 #
1996 msgid "Dynamic contrast"
1997 msgstr "Dinamični kontrast"
1998
1999 #
2000 msgid "E"
2001 msgstr "E"
2002
2003 #
2004 msgid "EPG Selection"
2005 msgstr "EPG izbira"
2006
2007 #
2008 msgid "EPG language selection 1"
2009 msgstr "Primarni jezik za EPG sistem"
2010
2011 #
2012 msgid "EPG language selection 2"
2013 msgstr "Sekundarni jezik za EPG sistem"
2014
2015 msgid "EPG settings"
2016 msgstr "Elektronski programski vodič"
2017
2018 #
2019 #, python-format
2020 msgid "ERROR - failed to scan (%s)!"
2021 msgstr "NAPAKA - neuspešno iskanje (%s)!"
2022
2023 #
2024 msgid "East"
2025 msgstr "Vzhod"
2026
2027 msgid "East limit set"
2028 msgstr "Meja na vzhodu"
2029
2030 #
2031 msgid "Edit"
2032 msgstr "Spremeni"
2033
2034 #
2035 msgid "Edit DNS"
2036 msgstr "Urejanje DNS"
2037
2038 #
2039 msgid "Edit Title"
2040 msgstr "Uredi Naslov"
2041
2042 #
2043 msgid "Edit bouquets list"
2044 msgstr "Urejanje paketov priljubljenih kanalov"
2045
2046 #
2047 msgid "Edit chapters of current title"
2048 msgstr "Urejanje poglavja trenutnega naslova"
2049
2050 #
2051 msgid "Edit services list"
2052 msgstr "Urejanje seznam kanalov"
2053
2054 #
2055 msgid "Edit settings"
2056 msgstr "Spreminjanje nastavitev"
2057
2058 #
2059 msgid "Edit the Nameserver configuration of your Dreambox.\n"
2060 msgstr "Spremenite nastavitve imenskega strežnika sprejemnika.\n"
2061
2062 #
2063 msgid "Edit the network configuration of your Dreambox.\n"
2064 msgstr "Spremenite mrežne nastavitve sprejemnika.\n"
2065
2066 #
2067 msgid "Edit title"
2068 msgstr "Spremenite naslov"
2069
2070 #
2071 msgid "Edit upgrade source url."
2072 msgstr "Uredite povezavo vira za nadgradnjo."
2073
2074 msgid "Education/Science/..."
2075 msgstr ""
2076
2077 #
2078 msgid "Electronic Program Guide"
2079 msgstr "Elektronski spored programov (EPG)"
2080
2081 #
2082 msgid "Enable"
2083 msgstr "omogoči"
2084
2085 #
2086 msgid "Enable 5V for active antenna"
2087 msgstr "Omogoči 5V za potrebe aktivne antene"
2088
2089 #
2090 msgid "Enable Cleanup Wizard?"
2091 msgstr "Vključim čarovnik za brisanje?"
2092
2093 #
2094 msgid "Enable EIT EPG"
2095 msgstr "EIT EPG sistem"
2096
2097 #
2098 msgid "Enable MHW EPG"
2099 msgstr "MHW EPG sistem"
2100
2101 #
2102 msgid "Enable Netmed EPG"
2103 msgstr "Netmed EPG sistem"
2104
2105 #
2106 msgid "Enable ViaSat EPG"
2107 msgstr "ViaSat EPG sistem"
2108
2109 #
2110 msgid "Enable freesat EPG"
2111 msgstr "Freesat EPG sistem"
2112
2113 #
2114 msgid "Enable multiple bouquets"
2115 msgstr "Omogoči sezname priljubljenih kanalov"
2116
2117 #
2118 msgid "Enable parental control"
2119 msgstr "Vključitev starševskega nadzora"
2120
2121 #
2122 msgid "Enable teletext caching"
2123 msgstr "Predpolnjenje teleteksta"
2124
2125 #
2126 msgid "Enable timer"
2127 msgstr "Omogoči časovnik"
2128
2129 #
2130 msgid "Enabled"
2131 msgstr "Omogočeno"
2132
2133 #
2134 msgid "Encrypted: "
2135 msgstr "Kodirano: "
2136
2137 #
2138 msgid "Encryption"
2139 msgstr "Šifriranje"
2140
2141 #
2142 msgid "Encryption Key"
2143 msgstr "Šifrirni ključ"
2144
2145 #
2146 msgid "Encryption Keytype"
2147 msgstr "Vrsta ključa za šifriranje"
2148
2149 #
2150 msgid "Encryption:"
2151 msgstr "Kodiranje:"
2152
2153 #
2154 msgid "End time"
2155 msgstr "Zaključek"
2156
2157 #
2158 msgid "EndTime"
2159 msgstr "Zaključek"
2160
2161 #
2162 msgid "English"
2163 msgstr "Angleško"
2164
2165 msgid ""
2166 "Enigma2 Skinselector\n"
2167 "\n"
2168 "If you experience any problems please contact\n"
2169 "stephan@reichholf.net\n"
2170 "\n"
2171 "© 2006 - Stephan Reichholf"
2172 msgstr ""
2173
2174 #
2175 msgid "Enter main menu..."
2176 msgstr "Vstop v glavni meni"
2177
2178 #
2179 msgid "Enter pin code"
2180 msgstr "Vnesite PIN kodo"
2181
2182 #
2183 msgid "Enter the service pin"
2184 msgstr "Vnesite PIN kodo za kanale"
2185
2186 #
2187 msgid "Enter your email address so that we can contact you if needed."
2188 msgstr "Vnesite vaš elektronski naslov, da lahko z vami navežemo stik."
2189
2190 #
2191 msgid "Error"
2192 msgstr "Napaka"
2193
2194 msgid "Error code"
2195 msgstr "Koda napake"
2196
2197 #
2198 msgid "Error executing plugin"
2199 msgstr "Napaka pri zagonu vtičnika"
2200
2201 #
2202 #, python-format
2203 msgid ""
2204 "Error: %s\n"
2205 "Retry?"
2206 msgstr ""
2207 "Napaka: %s\n"
2208 "Ponovno?"
2209
2210 #
2211 msgid "Estonian"
2212 msgstr "Estonsko"
2213
2214 msgid "Ethernet network interface"
2215 msgstr "Omrežni vmesnik"
2216
2217 msgid "Event Fontsize (relative to skin size)"
2218 msgstr ""
2219
2220 #
2221 msgid "Eventview"
2222 msgstr "Pregled dogodkov"
2223
2224 #
2225 msgid "Eventview menu"
2226 msgstr "Dodatne možnosti"
2227
2228 msgid "Everywhere"
2229 msgstr "Povsod"
2230
2231 #
2232 msgid "Exceeds dual layer medium!"
2233 msgstr ""
2234
2235 #
2236 msgid "Execution Progress:"
2237 msgstr "Potek izvajanja:"
2238
2239 #
2240 msgid "Execution finished!!"
2241 msgstr "Izvajanje zaključeno!!"
2242
2243 #
2244 msgid "Exif"
2245 msgstr "Exif"
2246
2247 #
2248 msgid "Exit"
2249 msgstr "Izhod"
2250
2251 msgid "Exit EPG"
2252 msgstr "Izhod iz EPG"
2253
2254 #
2255 msgid "Exit editor"
2256 msgstr "Izhod iz urejevalnika"
2257
2258 msgid "Exit input device selection."
2259 msgstr "Izhod iz izbirnika vhodne naprave"
2260
2261 #
2262 msgid "Exit network wizard"
2263 msgstr "Izhod iz omrežnega čarovnika"
2264
2265 #
2266 msgid "Exit the cleanup wizard"
2267 msgstr "Izhod iz čarovnika za brisanje"
2268
2269 #
2270 msgid "Exit the wizard"
2271 msgstr "Izhod iz čarovnika"
2272
2273 #
2274 msgid "Exit wizard"
2275 msgstr "Izhod iz čarovnika"
2276
2277 #
2278 msgid "Expert"
2279 msgstr "Napredno"
2280
2281 #
2282 msgid "Extended Networksetup Plugin..."
2283 msgstr "Vtičnik Extended Networksetup"
2284
2285 #
2286 msgid "Extended Setup..."
2287 msgstr "Napredne nastavitve"
2288
2289 #
2290 msgid "Extended Software"
2291 msgstr "Razširjena programska oprema"
2292
2293 #
2294 msgid "Extended Software Plugin"
2295 msgstr "Vtičnik Extended Software"
2296
2297 #
2298 msgid "Extensions"
2299 msgstr "Dodatki"
2300
2301 #
2302 msgid "Extensions management"
2303 msgstr "Upravljanje vtičnikov"
2304
2305 #
2306 msgid "FEC"
2307 msgstr "FEC"
2308
2309 msgid "FTA"
2310 msgstr "FTA"
2311
2312 #
2313 msgid "Factory reset"
2314 msgstr "Ponastavitev nastavitev"
2315
2316 #
2317 msgid "Failed"
2318 msgstr "Ni uspelo"
2319
2320 msgid "Failed to write /tmp/positionersetup.log: "
2321 msgstr ""
2322
2323 #
2324 #, python-format
2325 msgid "Fan %d"
2326 msgstr "Ventilator %d"
2327
2328 #
2329 #, python-format
2330 msgid "Fan %d PWM"
2331 msgstr "Ventilator %d PWM"
2332
2333 #
2334 #, python-format
2335 msgid "Fan %d Voltage"
2336 msgstr "Ventilator %d napetost"
2337
2338 #
2339 msgid "Fast"
2340 msgstr "Hitro"
2341
2342 #
2343 msgid "Fast DiSEqC"
2344 msgstr "Hiter DiSEqC"
2345
2346 #
2347 msgid "Fast Forward speeds"
2348 msgstr "Hitrosti hitrega predvajanja naprej"
2349
2350 #
2351 msgid "Fast Scan"
2352 msgstr "Hitro iskanje"
2353
2354 #
2355 msgid "Fast epoch"
2356 msgstr "Hiter del"
2357
2358 #
2359 msgid "Favourites"
2360 msgstr "Priljubljene"
2361
2362 msgid "File appears to be busy.\n"
2363 msgstr "Datoteka je v uporabi.\n"
2364
2365 #
2366 msgid "Filesystem Check"
2367 msgstr "Pregled datotečnega sistema"
2368
2369 msgid "Final position at"
2370 msgstr ""
2371
2372 msgid "Final position at index"
2373 msgstr ""
2374
2375 msgid "Fine movement"
2376 msgstr "Natančni premiki"
2377
2378 #
2379 msgid "Finetune"
2380 msgstr "Podrobne nastavitve"
2381
2382 #
2383 msgid "Finished"
2384 msgstr "Zaključeno"
2385
2386 #
2387 msgid "Finished configuring your network"
2388 msgstr "Nastavljanje omrežja je zaključeno!"
2389
2390 msgid "Finished restarting your network"
2391 msgstr "Ponovni zagon omrežja je opravljen"
2392
2393 #
2394 msgid "Finnish"
2395 msgstr "Finsko"
2396
2397 #
2398 msgid "Flash"
2399 msgstr "Nadgradi"
2400
2401 #
2402 msgid "Flashing failed"
2403 msgstr "Nadgradnja ni uspela"
2404
2405 #
2406 msgid "Following tasks will be done after you press OK!"
2407 msgstr "Sledeče naloge bodo opravljene, ko pritisnete OK!"
2408
2409 msgid "For more information see www.openpli.org"
2410 msgstr "Za več informacij obiščite spletno stran www.openpli.org"
2411
2412 #
2413 msgid "Format"
2414 msgstr "Formatiraj"
2415
2416 msgid "Forward volume keys"
2417 msgstr ""
2418
2419 #
2420 msgid "Frame size in full view"
2421 msgstr "Velikost okvirja v polnem pogledu"
2422
2423 #
2424 msgid "French"
2425 msgstr "Francosko"
2426
2427 #
2428 msgid "Frequency"
2429 msgstr "Frekvenca"
2430
2431 #
2432 msgid "Frequency bands"
2433 msgstr "Frekvenčni pasovi"
2434
2435 #
2436 msgid "Frequency scan step size(khz)"
2437 msgstr "Koraki iskanja frekvenc (khz)"
2438
2439 #
2440 msgid "Frequency steps"
2441 msgstr "Frekvenčni koraki"
2442
2443 #
2444 msgid "Fri"
2445 msgstr "Pet"
2446
2447 #
2448 msgid "Friday"
2449 msgstr "Petek"
2450
2451 msgid "From :"
2452 msgstr "Od:"
2453
2454 #
2455 #, python-format
2456 msgid "Frontprocessor version: %d"
2457 msgstr "Različica Frontprocesorja: %d"
2458
2459 #
2460 msgid ""
2461 "GUI needs a restart to apply a new skin\n"
2462 "Do you want to Restart the GUI now?"
2463 msgstr ""
2464 "Za spremembo predloge je potrebno ponovno zagnati uporabniški vmesnik (GUI)!\n"
2465 "Želite to storiti sedaj?"
2466
2467 #
2468 msgid "Gateway"
2469 msgstr "Prehod"
2470
2471 #
2472 msgid "General AC3 Delay"
2473 msgstr "Zamik AC3 zvoka"
2474
2475 #
2476 msgid "General AC3 delay (ms)"
2477 msgstr "Zmik AC3 zvoka (v ms)"
2478
2479 #
2480 msgid "General PCM Delay"
2481 msgstr "Zamik PCM zvoka"
2482
2483 #
2484 msgid "General PCM delay (ms)"
2485 msgstr "Zamik PCM zvoka (v ms)"
2486
2487 #
2488 msgid "Genre"
2489 msgstr "Žanr"
2490
2491 #
2492 msgid "German"
2493 msgstr "Nemško"
2494
2495 msgid "Get latest experimental image"
2496 msgstr ""
2497
2498 msgid "Get latest release image"
2499 msgstr ""
2500
2501 #
2502 msgid "Getting plugin information. Please wait..."
2503 msgstr "Poteka pridobivanje informacij o vtičniku... Prosim počakajte!"
2504
2505 msgid "Go down the list"
2506 msgstr ""
2507
2508 msgid "Go to first movie or last item"
2509 msgstr ""
2510
2511 msgid "Go to first movie or top of list"
2512 msgstr ""
2513
2514 msgid "Go up the list"
2515 msgstr ""
2516
2517 msgid "Goto"
2518 msgstr "Pojdi na"
2519
2520 #
2521 msgid "Goto 0"
2522 msgstr "Pojdi na 0"
2523
2524 msgid "Goto :"
2525 msgstr "Pojdi na:"
2526
2527 msgid "Goto X"
2528 msgstr "Pojdi na X"
2529
2530 msgid "Goto first service"
2531 msgstr ""
2532
2533 msgid "Goto index position"
2534 msgstr ""
2535
2536 msgid "Goto last service"
2537 msgstr ""
2538
2539 msgid "Goto next event"
2540 msgstr ""
2541
2542 msgid "Goto next page of events"
2543 msgstr ""
2544
2545 msgid "Goto next page of service"
2546 msgstr ""
2547
2548 #
2549 msgid "Goto position"
2550 msgstr "Pojdi na"
2551
2552 msgid "Goto previous event"
2553 msgstr ""
2554
2555 msgid "Goto previous page of events"
2556 msgstr ""
2557
2558 msgid "Goto previous page of service"
2559 msgstr ""
2560
2561 msgid "Goto specific data/time"
2562 msgstr ""
2563
2564 msgid "GotoX calibration"
2565 msgstr "PojdiNaX kalibracija"
2566
2567 msgid "Graph MEpg Settings"
2568 msgstr ""
2569
2570 #
2571 msgid "Graphical Multi EPG"
2572 msgstr "Grafični Multi-EPG sistem"
2573
2574 #
2575 msgid "Greek"
2576 msgstr "Grško"
2577
2578 #
2579 msgid "Green boost"
2580 msgstr ""
2581
2582 #
2583 msgid "Guard Interval"
2584 msgstr "Interval zaščite"
2585
2586 msgid "Guard interval"
2587 msgstr ""
2588
2589 msgid "HD list"
2590 msgstr "HD seznam"
2591
2592 msgid "Handle standby from TV"
2593 msgstr ""
2594
2595 msgid "Handle wakeup from TV"
2596 msgstr ""
2597
2598 #
2599 msgid "Harddisk"
2600 msgstr "Trdi disk"
2601
2602 #
2603 msgid "Harddisk setup"
2604 msgstr "Nastavitve trdega diska"
2605
2606 #
2607 msgid "Harddisk standby after"
2608 msgstr "Prehod v stanje pripravljenosti (mirovanje) po"
2609
2610 msgid "Hardware: "
2611 msgstr "Strojna oprema:"
2612
2613 msgid "Hebrew"
2614 msgstr ""
2615
2616 msgid "Hidden network"
2617 msgstr "Skrito omrežje"
2618
2619 #
2620 msgid "Hide CI messages"
2621 msgstr "Skrij napake povezane z naročniškimi karticami"
2622
2623 #
2624 msgid "Hide zap errors"
2625 msgstr "Skrij napake pri preklapljanju kanalov"
2626
2627 #
2628 msgid "Hierarchy Information"
2629 msgstr "Hierarhične informacije"
2630
2631 msgid "Hierarchy info"
2632 msgstr ""
2633
2634 #
2635 msgid "High bitrate support"
2636 msgstr "Podpora visokim bitnim hitrostim"
2637
2638 #
2639 msgid "Hold screen"
2640 msgstr "Ostanek prejšnje slike"
2641
2642 msgid "Hold till locked"
2643 msgstr ""
2644
2645 msgid "Home"
2646 msgstr "Domov"
2647
2648 #
2649 msgid "Horizontal"
2650 msgstr "Horizontalno"
2651
2652 msgid "Horizontal turning speed"
2653 msgstr ""
2654
2655 #
2656 msgid "How many minutes do you want to record?"
2657 msgstr "Koliko minut želite snemati?"
2658
2659 #
2660 msgid "How to handle found crashlogs?"
2661 msgstr "Kaj naj naredim z najdenimi dnevniki napak?"
2662
2663 #
2664 msgid "Hue"
2665 msgstr "Barva"
2666
2667 #
2668 msgid "Hungarian"
2669 msgstr "Madžarščina"
2670
2671 msgid "IP Address"
2672 msgstr "IP naslov"
2673
2674 #
2675 msgid "ISO file is too large for this filesystem!"
2676 msgstr "ISO datoteka je prevelika za ta datotečni sistem!"
2677
2678 #
2679 msgid "ISO path"
2680 msgstr "ISO pot"
2681
2682 #
2683 msgid "Icons"
2684 msgstr "Ikone"
2685
2686 #
2687 msgid ""
2688 "If you see this, something is wrong with\n"
2689 "your scart connection. Press OK to return."
2690 msgstr ""
2691 "Če vidite naslednje opozorilo, je nekaj narobe\n"
2692 "z vašim SCART priključkom. Pritisnite tipko OK!"
2693
2694 #
2695 msgid ""
2696 "If your TV has a brightness or contrast enhancement, disable it. If there is something called \"dynamic\", set it to standard. Adjust the backlight level to a value suiting your taste. Turn down contrast on your TV as much as possible.\n"
2697 "Then turn the brightness setting as low as possible, but make sure that the two lowermost shades of gray stay distinguishable.\n"
2698 "Do not care about the bright shades now. They will be set up in the next step.\n"
2699 "If you are happy with the result, press OK."
2700 msgstr ""
2701 "Onemogočite poudarjanje svetlosti in kontrasta v kolikor ima vaš TV to funkcionalnost. V kolikor vsebuje nastavitev \"dinamično\", jo spremenite na standardno. Nastavite osvetlitev ozadja po vaši želji. Zmanšajte kontrast TV sprejemnika na najnižjo možno raven.\n"
2702 "Zmanšajte nastavitev svetlosti na najnižjo možno raven, tako da bodo najnižji odtenki sive ostali razločni.\n"
2703 "V tem trenutku ne skrbite za svetle sence na zaslonu, ponastavili jih boste v naslednjih korakih.\n"
2704 "Če ste zadovoljni z nastavitvami, pritisnite OK."
2705
2706 msgid "Image: "
2707 msgstr "Slika"
2708
2709 #
2710 msgid "In Progress"
2711 msgstr "Se izvaja"
2712
2713 #
2714 msgid "In order to record a timer, the TV was switched to the recording service!\n"
2715 msgstr "Da bi se lahko izvedlo snemanje določeno s časovnikom, je bil TV prestavljen v način snemanja!\n"
2716
2717 #
2718 msgid "Include AIT in http streams"
2719 msgstr "Prisotnost AIT podatkov v HTTP toku"
2720
2721 #
2722 msgid "Include ECM in http streams"
2723 msgstr "Prisotnost ECM paketkov v HTTP toku"
2724
2725 #
2726 msgid "Include EIT in http streams"
2727 msgstr "Prisotnost EIT podatkov v HTTP toku"
2728
2729 #
2730 msgid "Include your email and name (optional) in the mail?"
2731 msgstr "V elektronski naslov naj bo vključeno vaše ime in vaš elektronski naslov?"
2732
2733 #
2734 msgid "Increased voltage"
2735 msgstr "Povečana napetost"
2736
2737 #
2738 msgid "Index"
2739 msgstr "Indeks"
2740
2741 msgid "Index allocated:"
2742 msgstr ""
2743
2744 #
2745 msgid "Info"
2746 msgstr "Info"
2747
2748 #
2749 msgid "InfoBar"
2750 msgstr "Informacijska vrstica"
2751
2752 #
2753 msgid "Infobar timeout"
2754 msgstr "Trajanje prikaza informacijske vrstice"
2755
2756 #
2757 msgid "Information"
2758 msgstr "Informacije"
2759
2760 #
2761 msgid "Init"
2762 msgstr "Inicializacija"
2763
2764 #
2765 msgid "Initial Fast Forward speed"
2766 msgstr "Začetna hitrost hitrega predvajanja naprej"
2767
2768 #
2769 msgid "Initial Rewind speed"
2770 msgstr "Začetna hitrost predvajanja nazaj"
2771
2772 #
2773 msgid "Initial location in new timers"
2774 msgstr ""
2775
2776 msgid "Initial lock ratio"
2777 msgstr ""
2778
2779 msgid "Initial signal quality"
2780 msgstr ""
2781
2782 msgid "Initial signal quality:"
2783 msgstr ""
2784
2785 #
2786 msgid "Initialization"
2787 msgstr "Ponastavitev diska"
2788
2789 #
2790 msgid "Initialize"
2791 msgstr "Ponastavitev"
2792
2793 msgid "Initializing storage device..."
2794 msgstr "Poteka pripravljanje naprave za shranjevanje podatkov..."
2795
2796 #
2797 msgid "Input"
2798 msgstr "Seznam"
2799
2800 msgid "Input device setup"
2801 msgstr "Nastavi vhodne naprave"
2802
2803 msgid "Input devices"
2804 msgstr "Vhodne naprave"
2805
2806 #
2807 msgid "Install"
2808 msgstr "Namesti"
2809
2810 #
2811 msgid "Install a new image with a USB stick"
2812 msgstr "Namestite novo sliko (image) z uporabo USB ključka"
2813
2814 #
2815 msgid "Install a new image with your web browser"
2816 msgstr "Namestite novo sliko z vašim brskalnikom"
2817
2818 #
2819 msgid "Install extensions."
2820 msgstr "Namestite razširitve."
2821
2822 #
2823 msgid "Install local extension"
2824 msgstr "Namestitev lokalne razširitve"
2825
2826 #
2827 msgid "Install or remove finished."
2828 msgstr "Namestite ali odstranite dokončano."
2829
2830 msgid "Install picons on"
2831 msgstr "Namestitev piconsev na"
2832
2833 #
2834 msgid "Install settings, skins, software..."
2835 msgstr "Namestite nastavitve, predloge,..."
2836
2837 #
2838 msgid "Installation finished."
2839 msgstr "Namestitev končana."
2840
2841 #
2842 msgid "Installing"
2843 msgstr "Nameščam..."
2844
2845 #
2846 msgid "Installing Software..."
2847 msgstr "Nameščam programsko opremo..."
2848
2849 #
2850 msgid "Installing default sat lists... Please wait..."
2851 msgstr "Poteka nameščanje privzetega seznama satelitov... Prosim počakajte!"
2852
2853 #
2854 msgid "Installing defaults... Please wait..."
2855 msgstr "Poteka nameščanje privzetih nastavitev... Prosim počakajte!"
2856
2857 #
2858 msgid "Installing package content... Please wait..."
2859 msgstr "Nameščanje vsebine paketa... Prosim počakajte!"
2860
2861 #
2862 msgid "Instant Record..."
2863 msgstr "Takojšnje snemanje"
2864
2865 #
2866 msgid "Instant record location"
2867 msgstr "Lokacija takojšnjega snemanja"
2868
2869 #
2870 msgid "Interface: "
2871 msgstr "Vmesnik:"
2872
2873 #
2874 msgid "Intermediate"
2875 msgstr "Srednje"
2876
2877 #
2878 msgid "Internal Flash"
2879 msgstr "Notranji pomnilnik"
2880
2881 msgid "Internal hdd only"
2882 msgstr "Samo notranji HDD"
2883
2884 msgid "Interval between keys when repeating:"
2885 msgstr ""
2886
2887 #
2888 msgid "Invalid Location"
2889 msgstr "Neveljavna lokacija"
2890
2891 #
2892 #, python-format
2893 msgid "Invalid directory selected: %s"
2894 msgstr "Izbrana neveljavna mapa: %s"
2895
2896 #
2897 msgid "Inversion"
2898 msgstr "Inverzija"
2899
2900 msgid "Invert"
2901 msgstr ""
2902
2903 #
2904 msgid "Ipkg"
2905 msgstr "Ipkg"
2906
2907 #
2908 msgid "Is this videomode ok?"
2909 msgstr "Je izbrana ločljivost ustrezna?"
2910
2911 #
2912 msgid "Italian"
2913 msgstr "Italjansko"
2914
2915 msgid "Items per Page "
2916 msgstr "Št. datotek na stran"
2917
2918 msgid "Items per Page for Listscreen"
2919 msgstr ""
2920
2921 #
2922 msgid "Job View"
2923 msgstr "Ogled opravila"
2924
2925 #
2926 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, even if this breaks the aspect)
2927 msgid "Just Scale"
2928 msgstr "Samodejno"
2929
2930 #
2931 msgid "Keep old timers for how many days"
2932 msgstr "Ohranitev časovnikov starih do X dni"
2933
2934 msgid "Kernel Version: "
2935 msgstr "Verzija jedra:"
2936
2937 #
2938 msgid "Keyboard"
2939 msgstr "Jezik tipkovnice"
2940
2941 #
2942 msgid "Keyboard Map"
2943 msgstr "Jezik tipkovnice"
2944
2945 #
2946 msgid "Keyboard Setup"
2947 msgstr "Nastavitve tipkovnice"
2948
2949 msgid "Kill partition table"
2950 msgstr ""
2951
2952 #
2953 msgid "LAN Adapter"
2954 msgstr "Mrežni vmesnik"
2955
2956 msgid "LAN connection"
2957 msgstr "Mrežna povezava"
2958
2959 #
2960 msgid "LNB"
2961 msgstr "LNB"
2962
2963 #
2964 msgid "LOF"
2965 msgstr "LOF"
2966
2967 #
2968 msgid "LOF/H"
2969 msgstr "LOFH"
2970
2971 #
2972 msgid "LOF/L"
2973 msgstr "LOF/L"
2974
2975 #
2976 msgid "Language"
2977 msgstr "Jezik menija"
2978
2979 #
2980 msgid "Language selection"
2981 msgstr "Izbira jezik"
2982
2983 msgid "Last Upgrade: "
2984 msgstr "Zadnja nadg.:"
2985
2986 #
2987 msgid "Last config"
2988 msgstr "Prejšnje nastavitve"
2989
2990 #
2991 msgid "Last speed"
2992 msgstr "Zadnja hitrost"
2993
2994 #
2995 msgid "Latitude"
2996 msgstr "Zemljepisna širina [Lat]"
2997
2998 #
2999 msgid "Latvian"
3000 msgstr "Latvian"
3001
3002 #
3003 msgid "Leave DVD Player?"
3004 msgstr "Želite zapustiti DVD predvajalnik?"
3005
3006 #
3007 msgid "Left"
3008 msgstr "Levo"
3009
3010 msgid "Leisure hobies"
3011 msgstr ""
3012
3013 #
3014 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on top/bottom) in doubt, keep english term.
3015 msgid "Letterbox"
3016 msgstr "Letterbox"
3017
3018 msgid "Letzeburgesch"
3019 msgstr ""
3020
3021 #
3022 msgid "Limit east"
3023 msgstr "Omejitev vzhod"
3024
3025 #
3026 msgid "Limit west"
3027 msgstr "Omejitev zahod"
3028
3029 #
3030 msgid "Limited character set for recording filenames"
3031 msgstr "Omejen nabor znakov za imena posnetih datotek"
3032
3033 msgid "Limits cancelled"
3034 msgstr "Omejitve preklicane"
3035
3036 msgid "Limits enabled"
3037 msgstr "Omejitve vključene"
3038
3039 #
3040 msgid "Limits off"
3041 msgstr "Izklop omejitev"
3042
3043 #
3044 msgid "Limits on"
3045 msgstr "Omejitve vklopljene"
3046
3047 #
3048 msgid "Link Quality:"
3049 msgstr "Kvaliteta povezave:"
3050
3051 #
3052 msgid "Link:"
3053 msgstr "Stanje:"
3054
3055 #
3056 msgid "Linked titles with a DVD menu"
3057 msgstr "Povezani naslovi z DVD menujem"
3058
3059 msgid "List available networks"
3060 msgstr "Prikaz razpoložljivih omrežij"
3061
3062 msgid "List mode"
3063 msgstr ""
3064
3065 #
3066 msgid "List of Storage Devices"
3067 msgstr "Seznam naprav za shranjevanje"
3068
3069 msgid "List type"
3070 msgstr ""
3071
3072 #, python-format
3073 msgid "List version %d, found %d channels"
3074 msgstr ""
3075
3076 msgid "Listscreen default at start user interface"
3077 msgstr ""
3078
3079 #
3080 msgid "Lithuanian"
3081 msgstr "Litvansko"
3082
3083 #
3084 msgid "Load"
3085 msgstr "Naloži"
3086
3087 #
3088 msgid "Load Length of Movies in Movielist"
3089 msgstr "Prikaz dolžine posnetkov v seznamu datotek"
3090
3091 #
3092 msgid "Local Network"
3093 msgstr "Lokalno omrežje"
3094
3095 #
3096 msgid "Location"
3097 msgstr "Lokacija"
3098
3099 #
3100 msgid "Location for instant recordings"
3101 msgstr "Lokacija takojšnjih posnetkov"
3102
3103 msgid "Lock ratio"
3104 msgstr ""
3105
3106 #
3107 msgid "Lock:"
3108 msgstr "Zakleni:"
3109
3110 #
3111 msgid "Log results to harddisk"
3112 msgstr "Shrani rezultate na trdi disk"
3113
3114 #
3115 msgid "Long Keypress"
3116 msgstr "Dolgi pritisk tipke"
3117
3118 msgid "Long filenames"
3119 msgstr "Dolga imena datotek"
3120
3121 #
3122 msgid "Longitude"
3123 msgstr "Zemljepisna dolžina [Lon]"
3124
3125 #
3126 msgid "MMC Card"
3127 msgstr "MMC Kartica"
3128
3129 #
3130 msgid "MORE"
3131 msgstr "VEČ"
3132
3133 #
3134 msgid "Main menu"
3135 msgstr "Glavni meni"
3136
3137 #
3138 msgid "Mainmenu"
3139 msgstr "Glavni meni"
3140
3141 #
3142 msgid "Maintain old EPG data for"
3143 msgstr "Pretekli EPG podatki naj bodo dostopni še X minut"
3144
3145 #
3146 msgid "Make this mark an 'in' point"
3147 msgstr "Naredi oznako kot 'vhodno' točko"
3148
3149 #
3150 msgid "Make this mark an 'out' point"
3151 msgstr "Naredi oznako kot 'izhodno' točko"
3152
3153 #
3154 msgid "Make this mark just a mark"
3155 msgstr "Naredi oznako samo kot oznako"
3156
3157 #
3158 msgid "Manage extensions"
3159 msgstr "Upravljanje vtičnikov"
3160
3161 #
3162 msgid "Manage your receiver's software"
3163 msgstr "Upravljaj s programsko opremo sprejemnika"
3164
3165 #
3166 msgid "Manual Scan"
3167 msgstr "Ročno iskanje"
3168
3169 msgid "Manual configuration"
3170 msgstr "Ročna nastavitev"
3171
3172 #
3173 msgid "Manual transponder"
3174 msgstr "Ročno vnešeni transponder"
3175
3176 #
3177 msgid "Manufacturer"
3178 msgstr "Proizvajalec"
3179
3180 #
3181 msgid "Margin after record"
3182 msgstr "Meja po snemanju (v minutah)"
3183
3184 #
3185 msgid "Margin before record (minutes)"
3186 msgstr "Meja pred snemanjem (v minutah)"
3187
3188 #
3189 msgid "Max. Bitrate: "
3190 msgstr "Največja bitna hitrost: "
3191
3192 #
3193 msgid "Media player"
3194 msgstr "Predvajalnik vsebin"
3195
3196 #
3197 msgid "MediaPlayer"
3198 msgstr "Predvajalnik vsebin"
3199
3200 #
3201 msgid "Medium is not a writeable DVD!"
3202 msgstr "Medij ni zapisljiv DVD!"
3203
3204 #
3205 msgid "Medium is not empty!"
3206 msgstr "Medij ni prazen!"
3207
3208 msgid "Memory"
3209 msgstr "Spomin"
3210
3211 msgid "Memory index"
3212 msgstr ""
3213
3214 #
3215 msgid "Menu"
3216 msgstr "Meni"
3217
3218 #
3219 msgid "Message"
3220 msgstr "Obvestilo"
3221
3222 #
3223 msgid "Message..."
3224 msgstr "Obestilo"
3225
3226 #, python-format
3227 msgid "Minimum age %d years"
3228 msgstr ""
3229
3230 msgid "Missing "
3231 msgstr "Manjkajoče"
3232
3233 #
3234 msgid "Mode"
3235 msgstr "Ločljivost slike"
3236
3237 #
3238 msgid "Model: "
3239 msgstr "Model:"
3240
3241 #
3242 msgid "Modulation"
3243 msgstr "Modulacija"
3244
3245 #
3246 msgid "Modulator"
3247 msgstr "Modulator"
3248
3249 #
3250 msgid "Mon"
3251 msgstr "Pon"
3252
3253 #
3254 msgid "Mon-Fri"
3255 msgstr "Pon-Pet"
3256
3257 #
3258 msgid "Monday"
3259 msgstr "Ponedeljek"
3260
3261 #
3262 msgid "Mosquito noise reduction"
3263 msgstr ""
3264
3265 msgid "Mount"
3266 msgstr "Pripenjanje"
3267
3268 #
3269 msgid "Move"
3270 msgstr "Premik"
3271
3272 #
3273 msgid "Move Picture in Picture"
3274 msgstr "Prestavi Sliko v Sliki"
3275
3276 #
3277 msgid "Move east"
3278 msgstr "Premikanje proti vzhodu"
3279
3280 #
3281 msgid "Move to other directory"
3282 msgstr "Premaknite se v drugo mapo"
3283
3284 msgid "Move to position X"
3285 msgstr "Premik na položaj X"
3286
3287 #
3288 msgid "Move west"
3289 msgstr "Premikajte proti zahodu"
3290
3291 msgid "Moved to position 0"
3292 msgstr "Premik na položaj 0"
3293
3294 msgid "Moved to position at index"
3295 msgstr ""
3296
3297 msgid "Movement"
3298 msgstr "Premik"
3299
3300 msgid "Movie List Configuration"
3301 msgstr "Nastavitve seznama posnetkov"
3302
3303 msgid "Movie Selection"
3304 msgstr "Izbirnik posnetkov"
3305
3306 #
3307 msgid "Movie location"
3308 msgstr "Movie lokacija"
3309
3310 msgid "Movie/Drama"
3311 msgstr ""
3312
3313 #
3314 msgid "Movielist menu"
3315 msgstr "Seznam datotek"
3316
3317 msgid "Moving"
3318 msgstr "Premikanje"
3319
3320 msgid "Moving east ..."
3321 msgstr "Premikanje na vzhod..."
3322
3323 msgid "Moving to position"
3324 msgstr "Premikanje na položaj"
3325
3326 msgid "Moving west ..."
3327 msgstr "Premikanje na zahod..."
3328
3329 #
3330 msgid "Multi EPG"
3331 msgstr "Multi-EPG"
3332
3333 msgid "Multi-EPG bouquet selection"
3334 msgstr ""
3335
3336 #
3337 msgid "Multimedia"
3338 msgstr "Multimedija"
3339
3340 #
3341 msgid "Multiple service support"
3342 msgstr "Podpora več storitvam"
3343
3344 msgid "Multiplex"
3345 msgstr "Multiplex"
3346
3347 #
3348 msgid "Multisat"
3349 msgstr "Multisat"
3350
3351 msgid "Music/Ballet/Dance"
3352 msgstr ""
3353
3354 #
3355 msgid "Mute"
3356 msgstr "Mute"
3357
3358 #
3359 msgid "N/A"
3360 msgstr "N/A"
3361
3362 #
3363 msgid "NEXT"
3364 msgstr "NASLEDNJI"
3365
3366 #
3367 msgid "NFI Image Flashing"
3368 msgstr ""
3369
3370 #
3371 msgid "NFI image flashing completed. Press Yellow to Reboot!"
3372 msgstr "NFI nadgradnja programske opreme je končana. Za ponovni zagon pritisnite rumeno tipko!"
3373
3374 msgid "NIM"
3375 msgstr "NIM"
3376
3377 #
3378 msgid "NOW"
3379 msgstr "SEDAJ"
3380
3381 #
3382 msgid "NTSC"
3383 msgstr "NTSC"
3384
3385 #
3386 msgid "Name"
3387 msgstr "Ime"
3388
3389 #
3390 msgid "Nameserver"
3391 msgstr "Imenski strežnik"
3392
3393 #
3394 #, python-format
3395 msgid "Nameserver %d"
3396 msgstr "Imenski strežnik %d"
3397
3398 #
3399 msgid "Nameserver Setup"
3400 msgstr "Nastavljanje imenskega strežnika"
3401
3402 #
3403 msgid "Nameserver settings"
3404 msgstr "Nastavitve imenskega strežnika"
3405
3406 msgid "Namespace"
3407 msgstr "Namespace"
3408
3409 #
3410 msgid "Netmask"
3411 msgstr "Omrežna maska"
3412
3413 #
3414 msgid "Network"
3415 msgstr "Mreža"
3416
3417 #
3418 msgid "Network Configuration..."
3419 msgstr "Nastavitve omrežja"
3420
3421 msgid "Network ID"
3422 msgstr "Ident. številka omrežja"
3423
3424 #
3425 msgid "Network Mount"
3426 msgstr "Dodajanje mrežne naprave"
3427
3428 #
3429 msgid "Network Setup"
3430 msgstr "Nastavljanje omrežja"
3431
3432 #
3433 msgid "Network Wizard"
3434 msgstr "Čarovnik za mrežo"
3435
3436 #
3437 msgid "Network scan"
3438 msgstr "Preverjanje omrežja"
3439
3440 #
3441 msgid "Network setup"
3442 msgstr "Omrežne nastavitve "
3443
3444 #
3445 msgid "Network test"
3446 msgstr "Omrežni test"
3447
3448 #
3449 msgid "Network test..."
3450 msgstr "Omrežni test"
3451
3452 msgid "Network test: "
3453 msgstr "Test mreže:"
3454
3455 #
3456 msgid "Network:"
3457 msgstr "Omrežje:"
3458
3459 #
3460 msgid "NetworkWizard"
3461 msgstr "Čarovnik za mrežo"
3462
3463 msgid "Networkname (SSID)"
3464 msgstr "Ime omrežja (SSID)"
3465
3466 #
3467 msgid "New"
3468 msgstr "Novo"
3469
3470 msgid "New PIN"
3471 msgstr "Nova PIN koda"
3472
3473 #
3474 msgid "New version:"
3475 msgstr "Nova verzija:"
3476
3477 msgid "News Current Affairs"
3478 msgstr ""
3479
3480 #
3481 msgid "Next"
3482 msgstr "Naslednji"
3483
3484 #
3485 msgid "No"
3486 msgstr "Ne"
3487
3488 #
3489 msgid "No (supported) DVDROM found!"
3490 msgstr "Ne najdem (podprte oblike) DVDROM!"
3491
3492 #
3493 msgid "No Connection"
3494 msgstr "Ni povezave"
3495
3496 msgid "No Delay"
3497 msgstr "Brez zamika"
3498
3499 #
3500 msgid "No HDD found or HDD not initialized!"
3501 msgstr "Trdega diska ni mogoče dodati!"
3502
3503 #
3504 msgid "No backup needed"
3505 msgstr "Varnostna kopija ni potrebna"
3506
3507 msgid "No cable tuner found!"
3508 msgstr "Ni možno najti DVB-C kanalnika!"
3509
3510 #
3511 msgid ""
3512 "No data on transponder!\n"
3513 "(Timeout reading PAT)"
3514 msgstr ""
3515 "Ni podatkov o transponderju!\n"
3516 "(Potekel čas branja PAT)"
3517
3518 #
3519 msgid "No description available."
3520 msgstr "Opis ni na voljo."
3521
3522 #
3523 msgid "No details for this image file"
3524 msgstr "Ni podrobnih podatkov o programski opremi"
3525
3526 #
3527 msgid "No displayable files on this medium found!"
3528 msgstr "Na pogonu ni datotek, ki jih lahko prikažem!"
3529
3530 #
3531 msgid "No event info found, recording indefinitely."
3532 msgstr "Ne najdem informacije o dogodku. Trajanje snemanja bo neomejeno."
3533
3534 #
3535 msgid "No fast winding possible yet.. but you can use the number buttons to skip forward/backward!"
3536 msgstr "Hitro previjanje še ni mogoče. Namesto tega lahko uporabite številske tipke (npr. 6 ali 9) na vašem daljinskem upravljalcu."
3537
3538 msgid "No free index available"
3539 msgstr ""
3540
3541 #
3542 msgid "No free tuner!"
3543 msgstr "Ni prostega kanalnika!"
3544
3545 #
3546 msgid "No network connection available."
3547 msgstr "Mrežna povezava ni na voljo."
3548
3549 #
3550 msgid "No networks found"
3551 msgstr "Nobeno omrežje ni najdeno"
3552
3553 #
3554 msgid "No packages were upgraded yet. So you can check your network and try again."
3555 msgstr "Noben paket še ni bil nadgrajen. Tako lahko preverite omrežje in poskusite znova."
3556
3557 #
3558 msgid "No picture on TV? Press EXIT and retry."
3559 msgstr "Ni slike na televizorju? Pritisnite tipko IZHOD in poizkusite znova."
3560
3561 #
3562 msgid "No positioner capable frontend found."
3563 msgstr "Ne najdem združljive pozicionirne naprave."
3564
3565 msgid "No sat tuner found!"
3566 msgstr "Ni možno najti delujočega kanalnika!"
3567
3568 #
3569 msgid "No satellite frontend found!!"
3570 msgstr "Ni satelitske naprave!"
3571
3572 #
3573 msgid "No tags are set on these movies."
3574 msgstr "Ni postavljenih oznak na prikazanih filmih."
3575
3576 #
3577 msgid "No to all"
3578 msgstr "Ne za vse"
3579
3580 #
3581 msgid "No tuner is configured for use with a diseqc positioner!"
3582 msgstr "Kanalnik ni nastavljen za delo z DiSEqC rotorjem!"
3583
3584 #
3585 msgid ""
3586 "No tuner is enabled!\n"
3587 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
3588 msgstr ""
3589 "Ni možno najti aktivnega kanalnika!\n"
3590 "Preden ponovno zaženete iskanje kanalov, spremenite nastavitve kanalnika."
3591
3592 #
3593 msgid ""
3594 "No valid service PIN found!\n"
3595 "Do you like to change the service PIN now?\n"
3596 "When you say 'No' here the service protection stay disabled!"
3597 msgstr ""
3598 "Ne najdem pravilnega PIN za kanale!\n"
3599 "Želite spremeniti PIN?\n"
3600 "Če izberete 'Ne', bodo kanali ostali nezaščiteni!"
3601
3602 #
3603 msgid ""
3604 "No valid setup PIN found!\n"
3605 "Do you like to change the setup PIN now?\n"
3606 "When you say 'No' here the setup protection stay disabled!"
3607 msgstr ""
3608 "Pravilnega PINa za nastavitve ne najdem\n"
3609 "Želite spremeniti PIN?\n"
3610 "Če izberete 'Ne', bodo nastavitve ostale nezaščitene!"
3611
3612 msgid "No wireless networks found! Searching..."
3613 msgstr "Ni najdene nobene brezzične mreže! Iskanje..."
3614
3615 #
3616 msgid ""
3617 "No working local network adapter found.\n"
3618 "Please verify that you have attached a network cable and your network is configured correctly."
3619 msgstr ""
3620 "Ne najdem delujočega omrežnega vmesnika.\n"
3621 "Preverite ali ste pravilno priključili omrežni kabel in nastavili omrežne nastavitve."
3622
3623 #
3624 msgid ""
3625 "No working wireless network adapter found.\n"
3626 "Please verify that you have attached a compatible WLAN device and your network is configured correctly."
3627 msgstr ""
3628 "Ne najdem delujočega brezžičnega omrežnega vmesnika.\n"
3629 "Preverite ali je brezžična naprava kompatibilna s sprejemnikom in ali ste pravilno nastavili omrežne nastavitve."
3630
3631 #
3632 msgid ""
3633 "No working wireless network interface found.\n"
3634 " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable your local network interface."
3635 msgstr ""
3636 "Ne najdem delujočega brezžičnega omrežnega vmesnika.\n"
3637 "Preverite ali je brezžična naprava kompatibilna s sprejemnikom in ali ste pravilno nastavili omrežne nastavitve."
3638
3639 #
3640 msgid "No, but restart from begin"
3641 msgstr "Ne, zaženi ponovno od začetka"
3642
3643 #
3644 msgid "No, do nothing."
3645 msgstr "Ne stori ničesar."
3646
3647 #
3648 msgid "No, just start my dreambox"
3649 msgstr "Ne, samo zaženi moj sprejemnik"
3650
3651 msgid "No, never"
3652 msgstr "Ne, nikoli"
3653
3654 #
3655 msgid "No, not now"
3656 msgstr "Ne, ne zdaj"
3657
3658 #
3659 msgid "No, scan later manually"
3660 msgstr "Ne, išči ročno kasneje"
3661
3662 #
3663 msgid "No, send them never"
3664 msgstr "Ne, nikoli jih ne pošlji"
3665
3666 #
3667 msgid "None"
3668 msgstr "Prazno"
3669
3670 #
3671 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, with stretching the left/right)
3672 msgid "Nonlinear"
3673 msgstr "Nelinearno"
3674
3675 msgid "Normal mode"
3676 msgstr "Normalni način"
3677
3678 #
3679 msgid "North"
3680 msgstr "Sever"
3681
3682 #
3683 msgid "Norwegian"
3684 msgstr "Norveško"
3685
3686 #
3687 #, python-format
3688 msgid "Not enough diskspace. Please free up some diskspace and try again. (%d MB required, %d MB available)"
3689 msgstr "Ni dovolj prostora! Sprostite prostor na disku in poizkusite ponovno (%d MB zahtevano, %d MB na voljo)"
3690
3691 msgid "Not-Associated"
3692 msgstr ""
3693
3694 #
3695 msgid ""
3696 "Nothing to scan!\n"
3697 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
3698 msgstr ""
3699 "Iskanje ni možno!\n"
3700 "Pred začetkom iskanja preverite nastavitve kanalnika."
3701
3702 #
3703 msgid "Nothing to upgrade"
3704 msgstr "Nadgradnja ni na voljo."
3705
3706 msgid "Now"
3707 msgstr "Zdaj"
3708
3709 #
3710 msgid "Now Playing"
3711 msgstr "Trenutno se predvaja"
3712
3713 #
3714 msgid "Now, use the contrast setting to turn up the brightness of the background as much as possible, but make sure that you can still see the difference between the two brightest levels of shades.If you have done that, press OK."
3715 msgstr "Sedaj spremenite nastavitve kontrasta za zvišanje svetlosti ozadja kolikor je možno, vendar se prepričajte da lahko opazite razliko med dvema nivojema svetlosti. Ko boste zadovoljni z nastavitvami, pritisnite OK. "
3716
3717 #
3718 msgid "OK"
3719 msgstr "Potrditev"
3720
3721 #
3722 msgid "OK, guide me through the upgrade process"
3723 msgstr "Prav, vodi me skozi postopek nadgradnje"
3724
3725 #
3726 msgid "OK, remove another extensions"
3727 msgstr "Prav, odstrani še eno razširitev"
3728
3729 #
3730 msgid "OK, remove some extensions"
3731 msgstr "Prav, odstrani nekaj razširitev"
3732
3733 msgid "ONID"
3734 msgstr "ONID"
3735
3736 #
3737 msgid "OSD Settings"
3738 msgstr "Nastavitve OSD"
3739
3740 msgid "OSD name request"
3741 msgstr ""
3742
3743 #
3744 msgid "OSD visibility"
3745 msgstr "Prozornost menija"
3746
3747 #
3748 msgid "Off"
3749 msgstr "Izklop"
3750
3751 msgid "Offline decode delay (ms)"
3752 msgstr ""
3753
3754 #
3755 msgid "Ok"
3756 msgstr "Potrdi"
3757
3758 #
3759 msgid "On"
3760 msgstr "Vklop"
3761
3762 msgid "On end of movie"
3763 msgstr ""
3764
3765 #
3766 msgid "One"
3767 msgstr "En"
3768
3769 #
3770 msgid "Only Free scan"
3771 msgstr "Iskanje samo prosto dostopnih kanalov (FTA)"
3772
3773 #
3774 msgid "Only extensions."
3775 msgstr "Samo razširitve."
3776
3777 #
3778 msgid "Optionally enter your name if you want to."
3779 msgstr "Če želite, vnesite vaše ime."
3780
3781 #
3782 msgid "Orbital Position"
3783 msgstr "Orbitalna pozicija"
3784
3785 msgid "Orbital position"
3786 msgstr ""
3787
3788 msgid "Original"
3789 msgstr "Original"
3790
3791 msgid "Other"
3792 msgstr "Ostalo"
3793
3794 msgid "Output"
3795 msgstr "Učinek"
3796
3797 msgid "Overwrite configuration files ?"
3798 msgstr "Prepis nastavitvenih datotek?"
3799
3800 msgid "Overwrite configuration files during software upgrade?"
3801 msgstr "Prepis nastavitvenih datotek pri nadgradnji programske opreme?"
3802
3803 #
3804 msgid "PAL"
3805 msgstr "PAL"
3806
3807 msgid "PCR PID"
3808 msgstr "PCR PID"
3809
3810 #
3811 msgid "PIDs"
3812 msgstr "PIDs"
3813
3814 msgid "PMT PID"
3815 msgstr "PMT PID"
3816
3817 #
3818 msgid "Package list update"
3819 msgstr "Iskanje posodobitev..."
3820
3821 #
3822 msgid "Package removal failed.\n"
3823 msgstr "Odstranitev paketa ni uspela.\n"
3824
3825 #
3826 msgid "Package removed successfully.\n"
3827 msgstr "Paket je uspešno odstranjen.\n"
3828
3829 msgid "Packages"
3830 msgstr "paket/a/ov"
3831
3832 #
3833 msgid "Packet management"
3834 msgstr "Upravljanje paketov"
3835
3836 #
3837 msgid "Packet manager"
3838 msgstr "Upravljanje paketkov."
3839
3840 #
3841 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: cropped content on left/right) in doubt, keep english term
3842 msgid "Pan&Scan"
3843 msgstr "Pan&Scan"
3844
3845 #
3846 msgid "Parent Directory"
3847 msgstr "Prvotna mapa"
3848
3849 #
3850 msgid "Parental control"
3851 msgstr "Starševska zaščita"
3852
3853 #
3854 msgid "Parental control services Editor"
3855 msgstr "Urejanje storitve starševske zaščite"
3856
3857 #
3858 msgid "Parental control setup"
3859 msgstr "Nastavitve starševske zaščite"
3860
3861 #
3862 msgid "Parental control type"
3863 msgstr "Vrsta starševske zaščite"
3864
3865 #
3866 msgid "Password"
3867 msgstr "Geslo"
3868
3869 #
3870 msgid "Pause movie at end"
3871 msgstr "Ustavite film na koncu"
3872
3873 msgid "Permanently delete all recordings in the trash can?"
3874 msgstr "Trajno izbrišem vse posnetke, ki se nahajajo v smetnjaku?"
3875
3876 msgid "Permanently remove all deleted items"
3877 msgstr "Trajni izbris vseh izbrisanih datotek"
3878
3879 msgid "Persian"
3880 msgstr ""
3881
3882 #
3883 msgid "Phone number"
3884 msgstr "Telefonska številka"
3885
3886 #
3887 msgid "PiPSetup"
3888 msgstr "Nastavitve PiP - Slika v Sliki"
3889
3890 #
3891 msgid "PicturePlayer"
3892 msgstr "Prikazovalnik slik"
3893
3894 #
3895 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on left/right) in doubt, keep english term.
3896 msgid "Pillarbox"
3897 msgstr "Pillarbox"
3898
3899 #
3900 msgid "Pilot"
3901 msgstr "Daljinec"
3902
3903 #
3904 msgid "Pin code needed"
3905 msgstr "Vpišite PIN kodo"
3906
3907 #
3908 msgid "Play"
3909 msgstr "Predvajaj"
3910
3911 #
3912 msgid "Play Audio-CD..."
3913 msgstr "Predvajajte zvočni-CD"
3914
3915 #
3916 msgid "Play DVD"
3917 msgstr "Predvajajte DVD"
3918
3919 #
3920 msgid "Play Music..."
3921 msgstr "Predvajajte glasbo"
3922
3923 msgid "Play audio in background"
3924 msgstr "Predvajanje zvoka v ozadju"
3925
3926 msgid "Play next"
3927 msgstr ""
3928
3929 msgid "Play next (return to movie list)"
3930 msgstr ""
3931
3932 msgid "Play next (return to previous service)"
3933 msgstr ""
3934
3935 msgid "Play previous"
3936 msgstr ""
3937
3938 #
3939 msgid "Play recorded movies..."
3940 msgstr "Predvajanje posnetkov"
3941
3942 #
3943 msgid "Please Select Medium to be Scanned"
3944 msgstr "Izberite medij, ki se ga bo v nadaljevanju pregledalo"
3945
3946 #
3947 msgid "Please add titles to the compilation."
3948 msgstr ""
3949
3950 msgid "Please be aware, that anyone can disable the parental control, if you have not set a PIN."
3951 msgstr "Če ne določite PIN kode, lahko vsakdo izključi starševsko zaščito!"
3952
3953 #
3954 msgid "Please change recording endtime"
3955 msgstr "Spremenite čas konca snemanja"
3956
3957 #
3958 msgid "Please check your network settings!"
3959 msgstr "Preverite vaše omrežne nastavitve!"
3960
3961 #
3962 msgid "Please choose an extension..."
3963 msgstr "Izberite razširitev:"
3964
3965 #
3966 msgid "Please choose he package..."
3967 msgstr "Prosim, da izberite paket..."
3968
3969 #
3970 msgid "Please choose the default services lists you want to install."
3971 msgstr "Izberite seznam privzetih kanalov za namestitev."
3972
3973 #
3974 msgid ""
3975 "Please configure or verify your Nameservers by filling out the required values.\n"
3976 "When you are ready press OK to continue."
3977 msgstr ""
3978 "Preverite vaše imenske strežnike.\n"
3979 "Ko boste pripravljeni, pritisnite tipko OK."
3980
3981 #
3982 msgid ""
3983 "Please configure your internet connection by filling out the required values.\n"
3984 "When you are ready press OK to continue."
3985 msgstr ""
3986 "Nastavite vašo internetno povezavo.\n"
3987 "Po vnosu vseh podatkov, pritisnite OK."
3988
3989 #
3990 msgid "Please do not change any values unless you know what you are doing!"
3991 msgstr "Ne spreminjajte vrednosti če niste prepričani o rezultatu!"
3992
3993 #
3994 msgid "Please enter a name for the new bouquet"
3995 msgstr "Vnesite ime za novi paket:"
3996
3997 #
3998 msgid "Please enter a name for the new marker"
3999 msgstr "Vnesite ime za novo oznako:"
4000
4001 #
4002 msgid "Please enter a new filename"
4003 msgstr "Vnesite novo ime datoteke:"
4004
4005 #
4006 msgid "Please enter filename (empty = use current date)"
4007 msgstr "Prosim, da vnesete ime datoteke (prazno = uporabi današnji dan)"
4008
4009 #
4010 msgid "Please enter name of the new directory"
4011 msgstr "Vnesite ime nove mape:"
4012
4013 #
4014 msgid "Please enter the correct pin code"
4015 msgstr "Vnesite pravilno PIN kodo;"
4016
4017 msgid "Please enter the old PIN code"
4018 msgstr "Vnesite prejšnjo PIN kodo"
4019
4020 #
4021 msgid "Please enter your email address here:"
4022 msgstr "Vnesite vaš email naslov:"
4023
4024 #
4025 msgid "Please enter your name here (optional):"
4026 msgstr "Vnesite vaše ime (neobvezno):"
4027
4028 #
4029 msgid "Please follow the instructions on the TV"
4030 msgstr "Prosim, da sledite navodilom na TV zaslonu"
4031
4032 #
4033 msgid "Please note that the previously selected media could not be accessed and therefore the default directory is being used instead."
4034 msgstr "Prejšnji izbran medij ni dostopen, uporabljena je privzeta mapa."
4035
4036 #
4037 msgid "Please press OK to continue."
4038 msgstr "Za nadaljevanje pritisnite tipko OK."
4039
4040 #
4041 msgid "Please press OK!"
4042 msgstr "Prosim, da pritisnite tipko OK!"
4043
4044 #
4045 msgid "Please select a playlist to delete..."
4046 msgstr "Prosim, da izberete seznam za brisanje."
4047
4048 #
4049 msgid "Please select a playlist..."
4050 msgstr "Izberite seznam za predvajanje."
4051
4052 #
4053 msgid "Please select a subservice to record..."
4054 msgstr "Izberite snemanje pod-storitve."
4055
4056 #
4057 msgid "Please select a subservice..."
4058 msgstr "Izberite pod-storitev:"
4059
4060 msgid "Please select an NFI file and press green key to flash!"
4061 msgstr "Izberite .NFI datoteko in pritisnite zeleno tipko za začetek postopka!"
4062
4063 #
4064 msgid "Please select an extension to remove."
4065 msgstr "Izberite vtičnik za odstranitev:"
4066
4067 #
4068 msgid "Please select an option below."
4069 msgstr "Izberite ustrezno spodnjo nastavitev:"
4070
4071 #
4072 msgid "Please select medium to use as backup location"
4073 msgstr "Izberite ustrezen medij za varnostno kopiranje:"
4074
4075 #
4076 msgid "Please select tag to filter..."
4077 msgstr "Izberite oznako za filtriranje:"
4078
4079 #
4080 msgid "Please select the movie path..."
4081 msgstr "Izberite pot do datotek:"
4082
4083 #
4084 msgid ""
4085 "Please select the network interface that you want to use for your internet connection.\n"
4086 "\n"
4087 "Please press OK to continue."
4088 msgstr ""
4089 "Izberite mrežni vmesnik, ki ga želite uporabiti za internetno povezavo.\n"
4090 "\n"
4091 "Za nadaljevanje pritisnite OK."
4092
4093 #
4094 msgid ""
4095 "Please select the wireless network that you want to connect to.\n"
4096 "\n"
4097 "Please press OK to continue."
4098 msgstr ""
4099 "Izberite brezzično mrežo, kamor se želite povezati.\n"
4100 "\n"
4101 "Za nadaljevanje pritisnite OK."
4102
4103 #
4104 msgid "Please set up tuner B"
4105 msgstr "Nastavite kanalnik B"
4106
4107 #
4108 msgid "Please set up tuner C"
4109 msgstr "Nastavite kanalnik C"
4110
4111 #
4112 msgid "Please set up tuner D"
4113 msgstr "Nastavite kanalnik D"
4114
4115 #
4116 msgid ""
4117 "Please use direction keys to move the PiP window.\n"
4118 "Press Bouquet +/- to resize the window.\n"
4119 "Press OK to go back to the TV mode or EXIT to cancel the moving."
4120 msgstr ""
4121 "Za prestavljanje okna Slika v Sliki uporabite smerne tipke.\n"
4122 "Za spreminjanje velikosti okna uporabite tipke +/-.\n"
4123 "Pritisnite OK za izhod v TV način ali tipko EXIT za prekinitev premikanja okna."
4124
4125 #
4126 msgid "Please use the UP and DOWN keys to select your language. Afterwards press the OK button."
4127 msgstr "Prosim, da za izbiro jezika uporabite tipke GOR in DOL. Za potrditev pritisnite OK tipko ."
4128
4129 #
4130 msgid "Please wait for activation of your network configuration..."
4131 msgstr "Počakajte na aktivacijo omrežnih nastavitev..."
4132
4133 #
4134 msgid "Please wait while removing selected package..."
4135 msgstr "Poteka odstranjevanje izbranega paketa... Prosim počakajte!"
4136
4137 #
4138 msgid "Please wait while scanning is in progress..."
4139 msgstr "Izvaja se iskanje... Prosim počakajte!"
4140
4141 #
4142 msgid "Please wait while searching for removable packages..."
4143 msgstr "Izvaja se iskanje odstranljivih paketov... Prosim počakajte!"
4144
4145 #
4146 msgid "Please wait while we configure your network..."
4147 msgstr "Poteka nastavljanje vašega omrežja... Prosim počakajte."
4148
4149 #
4150 msgid "Please wait while we prepare your network interfaces..."
4151 msgstr "Poteka nastavljanje omrežja... Prosim počakajte!"
4152
4153 msgid "Please wait while we test your network..."
4154 msgstr "Počakajte, da sprejemnik zaključi s testiranjem mreže..."
4155
4156 msgid "Please wait while your network is restarting..."
4157 msgstr "Počakajte, da se mreža ponovno zažene..."
4158
4159 #
4160 msgid "Please wait..."
4161 msgstr "Prosim počakajte!"
4162
4163 #
4164 msgid "Please wait... Loading list..."
4165 msgstr "Nalaganje seznama datotek..."
4166
4167 #
4168 msgid "Plugin browser"
4169 msgstr "Seznam vtičnikov"
4170
4171 #
4172 msgid "Plugin manager activity information"
4173 msgstr ""
4174
4175 #
4176 msgid "Plugin manager help"
4177 msgstr ""
4178
4179 #
4180 msgid "Plugins"
4181 msgstr "Vtičniki"
4182
4183 msgid "Polarisation"
4184 msgstr ""
4185
4186 #
4187 msgid "Polarization"
4188 msgstr "Polarizacija"
4189
4190 #
4191 msgid "Polish"
4192 msgstr "Poljsko"
4193
4194 #
4195 msgid "Port A"
4196 msgstr "Vrata A"
4197
4198 #
4199 msgid "Port B"
4200 msgstr "Vrata B"
4201
4202 #
4203 msgid "Port C"
4204 msgstr "Vrata C"
4205
4206 #
4207 msgid "Port D"
4208 msgstr "Vrata D"
4209
4210 #
4211 msgid "Portuguese"
4212 msgstr "Portugalsko"
4213
4214 #
4215 msgid "Position of finished Timers in Timerlist"
4216 msgstr "Položaj končanih snemanj v seznamu časovnikov"
4217
4218 msgid "Position stored at index"
4219 msgstr ""
4220
4221 #
4222 msgid "Positioner"
4223 msgstr "Rotor"
4224
4225 #
4226 msgid "Positioner setup"
4227 msgstr "Nastavitve rotorja"
4228
4229 #
4230 msgid "Power threshold in mA"
4231 msgstr "Prag moči v mA"
4232
4233 #
4234 msgid "Predefined transponder"
4235 msgstr "Predefinirani transponder"
4236
4237 #
4238 msgid "Prefer AC3"
4239 msgstr "AC3 zvok naj ima prednost"
4240
4241 #
4242 msgid "Prefer DVB-grafical subtitles"
4243 msgstr "DVB podnapisi naj imajo prednost"
4244
4245 #
4246 msgid "Prefer audio stream stored by service"
4247 msgstr "Ročno izbrana zvočna sled naj ima prednost"
4248
4249 #
4250 msgid "Prefer hearing impaired subtitles"
4251 msgstr "Podnapisi za gluhe naj imajo prednost"
4252
4253 #
4254 msgid "Prefer subtitle stored by service"
4255 msgstr "Ročno izbran podnapis naj ima prednost"
4256
4257 #
4258 msgid "Preferred tuner"
4259 msgstr "Prednostni kanalnik"
4260
4261 msgid "Prepare another USB stick for image flashing"
4262 msgstr ""
4263
4264 #
4265 msgid "Preparing... Please wait"
4266 msgstr "Pripravljam... Prosim počakajte!"
4267
4268 msgid "Press '0' to toggle internal/external PiP."
4269 msgstr "Pritisnite '0' za preklop med notranjim in zunanjim PiP."
4270
4271 msgid "Press INFO on your remote control for additional information."
4272 msgstr "Za več informacij pritisnite tipko INFO."
4273
4274 msgid "Press MENU on your remote control for additional options."
4275 msgstr "Za dodatne nastavitve pritisnite tipko INFO."
4276
4277 #
4278 msgid "Press OK on your remote control to continue."
4279 msgstr "Za nadaljevanje pritisnite OK."
4280
4281 #
4282 msgid "Press OK to activate the selected skin."
4283 msgstr "Za aktiviranje izbrane predloge pritisnite OK."
4284
4285 #
4286 msgid "Press OK to activate the settings."
4287 msgstr "Za aktiviranje nastavitev pritisnite OK."
4288
4289 #
4290 msgid "Press OK to edit the settings."
4291 msgstr "Za spreminjanje nastavitev pritisnite OK."
4292
4293 #
4294 #, python-format
4295 msgid "Press OK to get further details for %s"
4296 msgstr "Za podrobnejše informacije o %s pritisnite OK."
4297
4298 #
4299 msgid "Press OK to scan"
4300 msgstr "Za začetek iskanja pritisnite OK"
4301
4302 #
4303 msgid "Press OK to select a Provider."
4304 msgstr "Za izbiro ponudnika pritisnite OK."
4305
4306 #
4307 msgid "Press OK to select/deselect a CAId."
4308 msgstr "Za izbiro/opustitev CAId pritisnite tipko OK."
4309
4310 #
4311 msgid "Press OK to start the scan"
4312 msgstr "Za začetek iskanja pritisnite OK"
4313
4314 #
4315 msgid "Press OK to toggle the selection."
4316 msgstr "Za preklapljanje med izbiro pritisnite tipko OK."
4317
4318 #
4319 msgid "Press yellow to set this interface as default interface."
4320 msgstr "Pritisnite rumeno tipko za izbor izbranega vmesnika kot privzetega."
4321
4322 #
4323 msgid "Prev"
4324 msgstr "Pred"
4325
4326 #
4327 msgid "Preview"
4328 msgstr "Predogled"
4329
4330 #
4331 msgid "Preview menu"
4332 msgstr "Predogled meni"
4333
4334 #
4335 msgid "Primary DNS"
4336 msgstr "Primarni DNS"
4337
4338 #
4339 msgid "Priority"
4340 msgstr "Prioriteta"
4341
4342 #
4343 msgid "Process"
4344 msgstr "Proces"
4345
4346 #
4347 msgid "Progress"
4348 msgstr "Napredek"
4349
4350 #
4351 msgid "Progress Small"
4352 msgstr "Napredek - majhno"
4353
4354 #
4355 msgid "Properties of current title"
4356 msgstr "Lastnosti trenutnega naslova"
4357
4358 #
4359 msgid "Protect services"
4360 msgstr "Zaščiti kanale"
4361
4362 #
4363 msgid "Protect setup"
4364 msgstr "Zaščiti nastavitve"
4365
4366 #
4367 msgid "Provider"
4368 msgstr "Ponudniki"
4369
4370 #
4371 msgid "Provider to scan"
4372 msgstr "Iskanje ponudnika"
4373
4374 #
4375 msgid "Providers"
4376 msgstr "Ponudniki"
4377
4378 msgid "Put TV in standby"
4379 msgstr ""
4380
4381 msgid "Put receiver in standby"
4382 msgstr ""
4383
4384 #
4385 msgid "Python frontend for /tmp/mmi.socket"
4386 msgstr ""
4387
4388 #
4389 msgid "Quick"
4390 msgstr "Hitro"
4391
4392 #
4393 msgid "Quickzap"
4394 msgstr "Hitri preklop"
4395
4396 #
4397 msgid "RF output"
4398 msgstr "RF Izhod"
4399
4400 #
4401 msgid "RGB"
4402 msgstr "RGB"
4403
4404 #
4405 msgid "Radio"
4406 msgstr "Radio"
4407
4408 #
4409 msgid "Ram Disk"
4410 msgstr "Ram Disk"
4411
4412 #
4413 msgid "Random"
4414 msgstr "Naključno"
4415
4416 #, python-format
4417 msgid "Rating defined by broadcaster - %d"
4418 msgstr ""
4419
4420 msgid "Rating undefined"
4421 msgstr ""
4422
4423 #
4424 msgid "Really close without saving settings?"
4425 msgstr "Želite zapreti ne da bi shranili nastavitve?"
4426
4427 #
4428 msgid "Really delete done timers?"
4429 msgstr "Želite izbrisati končane časovnike?"
4430
4431 #
4432 msgid "Really exit the subservices quickzap?"
4433 msgstr "Res želite zapustiti hitri preklop pod-storitev?"
4434
4435 #
4436 msgid "Really reboot now?"
4437 msgstr "Res želite ponovno zagnati sprejemnik?"
4438
4439 #
4440 msgid "Really restart now?"
4441 msgstr "Res želite ponovno zagnati sprejemnik?"
4442
4443 #
4444 msgid "Really shutdown now?"
4445 msgstr "Res želite izklopiti sprejemnik?"
4446
4447 msgid "Really upgrade the frontprocessor and reboot now?"
4448 msgstr ""
4449
4450 msgid "Really upgrade your settop box and reboot now?"
4451 msgstr "Res želite nadgraditi vaš sprejemnik in ponovno zagnati sprejemnik?"
4452
4453 #
4454 msgid "Reboot"
4455 msgstr "Ponovni zagon"
4456
4457 msgid "Rec"
4458 msgstr "Rec"
4459
4460 #
4461 msgid "Reception Settings"
4462 msgstr "Nastavitve sprejema"
4463
4464 #
4465 msgid "Record"
4466 msgstr "Snemanje in seznam datotek"
4467
4468 #
4469 #, python-format
4470 msgid "Record time limited due to conflicting timer %s"
4471 msgstr "Čas snemanja je omejen zaradi konflikta s časovnikom %s"
4472
4473 #
4474 msgid "Recorded files..."
4475 msgstr "Posnete datoteke:"
4476
4477 #
4478 msgid "Recording"
4479 msgstr "Snemanje"
4480
4481 msgid "Recording data sync size"
4482 msgstr ""
4483
4484 msgid "Recording in progress"
4485 msgstr "Trenutno poteka snemanje!"
4486
4487 #
4488 msgid "Recording paths"
4489 msgstr "Poti snemanja datotek"
4490
4491 msgid "Recording type"
4492 msgstr "Vrsta snemanja"
4493
4494 #
4495 msgid "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds!"
4496 msgstr "Snemanje se izvaja ali se bo začelo izvajati v nekaj sekundah!"
4497
4498 #
4499 msgid "Recordings"
4500 msgstr "Posnetki"
4501
4502 #
4503 msgid "Recordings always have priority"
4504 msgstr "Snemanje ima vedno višjo prioriteto"
4505
4506 msgid "Red button..."
4507 msgstr "Rdeča tipka"
4508
4509 msgid "Reenter new PIN"
4510 msgstr "Ponovni vnos PIN kode"
4511
4512 #
4513 msgid "Refresh Rate"
4514 msgstr "Hitrost osveževanja"
4515
4516 #
4517 msgid "Refresh rate selection."
4518 msgstr "Izbira osveževanja."
4519
4520 msgid "Regard deep standby as standby"
4521 msgstr "Obravnavaj globoko spanje kot stanje pripravljenosti"
4522
4523 #
4524 msgid "Reload"
4525 msgstr "Ponovno naloži"
4526
4527 #
4528 msgid "Reload Black-/Whitelists"
4529 msgstr ""
4530
4531 msgid "Reloading bouquets and services..."
4532 msgstr "Poteka ponovno nalaganje priljubljenih seznamov in kanalov..."
4533
4534 msgid "Remember service PIN"
4535 msgstr "Zapomni si PIN kodo kanala"
4536
4537 msgid "Remember these settings for each folder"
4538 msgstr "Enake nastavitve za vse mape"
4539
4540 #
4541 msgid "Remove"
4542 msgstr "Odstrani"
4543
4544 #
4545 msgid "Remove Bookmark"
4546 msgstr "Odstrani zaznamek"
4547
4548 #
4549 msgid "Remove Plugins"
4550 msgstr "Odstranitev"
4551
4552 #
4553 msgid "Remove a mark"
4554 msgstr "Odstrani oznako"
4555
4556 #
4557 msgid "Remove currently selected title"
4558 msgstr "Odstrani izbrane naslove"
4559
4560 #
4561 msgid "Remove failed."
4562 msgstr "Odstrani neuspešno."
4563
4564 #
4565 msgid "Remove finished."
4566 msgstr "Odstrani končano."
4567
4568 #
4569 msgid "Remove items from trash after (days)"
4570 msgstr "Odstranitev datotek iz smetnjaka po X dnevih"
4571
4572 #
4573 msgid "Remove plugins"
4574 msgstr "Odstranitev vtičnikov"
4575
4576 #
4577 msgid "Remove timer"
4578 msgstr "Odstrani časovnik"
4579
4580 #
4581 msgid "Remove title"
4582 msgstr "Odstrani naslov"
4583
4584 #
4585 msgid "Removed successfully."
4586 msgstr "Uspešno odstranjeno."
4587
4588 #
4589 msgid "Removing"
4590 msgstr "Brišem..."
4591
4592 #
4593 #, python-format
4594 msgid "Removing directory %s failed. (Maybe not empty.)"
4595 msgstr "Odstranjevanje mape %s ni uspelo. (Obstaja možnost, da ni prazna.)"
4596
4597 #
4598 msgid "Rename"
4599 msgstr "Preimenovanje"
4600
4601 #
4602 msgid "Rename crashlogs"
4603 msgstr "Preimenovanje dnevnikov napak"
4604
4605 #
4606 msgid "Repeat Type"
4607 msgstr "Vrsta ponavljanja"
4608
4609 #
4610 msgid "Repeating event currently recording... What do you want to do?"
4611 msgstr "Snemanje ponavljajočega dogodka v teku... Kaj želite storiti?"
4612
4613 #
4614 msgid "Repeats"
4615 msgstr "Ponovitve"
4616
4617 #
4618 msgid "Required medium type:"
4619 msgstr "Zahtevana vrsta medija:"
4620
4621 msgid "Reread partition table"
4622 msgstr "Ponovno branje particijske tabele"
4623
4624 msgid "Reserved"
4625 msgstr "Rezervirano"
4626
4627 #
4628 msgid "Reset"
4629 msgstr "Ponovno zaženi"
4630
4631 #
4632 msgid "Reset and renumerate title names"
4633 msgstr "Preuredi imena naslovov od začetka"
4634
4635 #
4636 msgid "Reset playback position"
4637 msgstr "Ponastavitev lokacije predvajanja"
4638
4639 #
4640 msgid "Reset video enhancement settings to system defaults?"
4641 msgstr "Želite ponastaviti napredne video nastavitve?"
4642
4643 #
4644 msgid "Reset video enhancement settings to your last configuration?"
4645 msgstr "Želite uporabiti video nastavitve, ki ste jih uporabljali nazadnje?"
4646
4647 #
4648 msgid "Resolution"
4649 msgstr "Ločljivost"
4650
4651 #
4652 msgid "Restart"
4653 msgstr "Ponovni zagon"
4654
4655 #
4656 msgid "Restart GUI now?"
4657 msgstr "Ponoven zagon uporabniškega vmesnika?"
4658
4659 #
4660 msgid "Restart enigma"
4661 msgstr "Ponovni zagon Enigme"
4662
4663 #
4664 msgid "Restart network"
4665 msgstr "Ponovni zagon omrežja"
4666
4667 #
4668 msgid "Restart test"
4669 msgstr "Test ponovnega zagona"
4670
4671 #
4672 msgid "Restart your network connection and interfaces.\n"
4673 msgstr "Ponovno zaženite omrežno povezavo in vmesnike.\n"
4674
4675 #
4676 msgid "Restore"
4677 msgstr "Povrnitev prejšnjega stanja"
4678
4679 #
4680 msgid "Restore backups"
4681 msgstr "Povrnitev varnostne kopije"
4682
4683 #
4684 msgid "Restore is running..."
4685 msgstr "Poteka obnavljanje..."
4686
4687 #
4688 msgid "Restore running"
4689 msgstr "Poteka obnavljanje..."
4690
4691 #
4692 msgid "Restore system settings"
4693 msgstr "Obnovitev glavnih nastavitev"
4694
4695 #
4696 msgid "Resume from last position"
4697 msgstr "Nadaljevanje iz zadnje znane lokacije"
4698
4699 #
4700 #, python-format
4701 msgid "Resume position at %s"
4702 msgstr "Nadaljevanje iz položaja %s"
4703
4704 #
4705 #. TRANSLATORS: The string "Resuming playback" flashes for a moment
4706 #. TRANSLATORS: at the start of a movie, when the user has selected
4707 #. TRANSLATORS: "Resume from last position" as start behavior.
4708 #. TRANSLATORS: The purpose is to notify the user that the movie starts
4709 #. TRANSLATORS: in the middle somewhere and not from the beginning.
4710 #. TRANSLATORS: (Some translators seem to have interpreted it as a
4711 #. TRANSLATORS: question or a choice, but it is a statement.)
4712 msgid "Resuming playback"
4713 msgstr "Nadaljevanje predvajanja."
4714
4715 #
4716 msgid "Return to movie list"
4717 msgstr "Nazaj na seznam datotek"
4718
4719 #
4720 msgid "Return to previous service"
4721 msgstr "Nazaj na prejšnji kanal"
4722
4723 #
4724 msgid "Rewind speeds"
4725 msgstr "Hitrosti predvajanja nazaj"
4726
4727 #
4728 msgid "Rewrap teletext subtitles"
4729 msgstr "Rewrap teletekst podnapise"
4730
4731 #
4732 msgid "Right"
4733 msgstr "Desno"
4734
4735 msgid "Roll-off"
4736 msgstr ""
4737
4738 #
4739 msgid "Rolloff"
4740 msgstr "Odvrti"
4741
4742 msgid "Romanian"
4743 msgstr ""
4744
4745 msgid "Root directory"
4746 msgstr "Izvorni direktorij"
4747
4748 msgid "Rotor step position:"
4749 msgstr ""
4750
4751 #
4752 msgid "Rotor turning speed"
4753 msgstr "Hitrost premikanja rotorja"
4754
4755 msgid "Round start time on"
4756 msgstr ""
4757
4758 #
4759 msgid "Russian"
4760 msgstr "Rusko"
4761
4762 #
4763 msgid "S-Video"
4764 msgstr "S-Video"
4765
4766 msgid "SID"
4767 msgstr "SID"
4768
4769 #
4770 msgid "SINGLE LAYER DVD"
4771 msgstr "Enoslojni DVD"
4772
4773 #
4774 msgid "SNR"
4775 msgstr "SNR"
4776
4777 #
4778 msgid "SNR:"
4779 msgstr "SNR:"
4780
4781 #
4782 msgid "SSID:"
4783 msgstr "SSID:"
4784
4785 #
4786 msgid "Sat"
4787 msgstr "Sat"
4788
4789 #
4790 msgid "Sat / Dish Setup"
4791 msgstr "Nastavitve krožnika"
4792
4793 #
4794 msgid "Satellite"
4795 msgstr "Satelit"
4796
4797 #
4798 msgid "Satellite Equipment Setup"
4799 msgstr "Nastavitve satelitske opreme"
4800
4801 #
4802 msgid "Satellite equipment"
4803 msgstr "Satelitska oprema"
4804
4805 msgid "Satellite longitude:"
4806 msgstr ""
4807
4808 #
4809 msgid "Satellites"
4810 msgstr "Sateliti"
4811
4812 #
4813 msgid "Satfinder"
4814 msgstr "Iskanje satelitov"
4815
4816 #
4817 msgid "Sats"
4818 msgstr "Sateliti"
4819
4820 #
4821 msgid "Saturation"
4822 msgstr "Zasičenost"
4823
4824 #
4825 msgid "Saturday"
4826 msgstr "Sobota"
4827
4828 #
4829 msgid "Save"
4830 msgstr "Potrditev"
4831
4832 #
4833 msgid "Save Playlist"
4834 msgstr "Shranite seznam predvajanja"
4835
4836 #
4837 msgid "Scaler sharpness"
4838 msgstr "Ostrina"
4839
4840 #
4841 msgid "Scaling Mode"
4842 msgstr "Način skaliranja"
4843
4844 #
4845 msgid "Scan "
4846 msgstr "Iskanje"
4847
4848 #
4849 msgid "Scan Files..."
4850 msgstr "Iskanje datotek"
4851
4852 #
4853 msgid "Scan QAM128"
4854 msgstr "Iskanje QAM128"
4855
4856 #
4857 msgid "Scan QAM16"
4858 msgstr "Iskanje QAM16"
4859
4860 #
4861 msgid "Scan QAM256"
4862 msgstr "Iskanje QAM256"
4863
4864 #
4865 msgid "Scan QAM32"
4866 msgstr "Iskanje QAM32"
4867
4868 #
4869 msgid "Scan QAM64"
4870 msgstr "Iskanje QAM64"
4871
4872 #
4873 msgid "Scan SR6875"
4874 msgstr "Iskanje SR6875"
4875
4876 #
4877 msgid "Scan SR6900"
4878 msgstr "Iskanje SR6900"
4879
4880 #
4881 msgid "Scan Wireless Networks"
4882 msgstr "Preverjanje brezžičnih omrežij"
4883
4884 #
4885 msgid "Scan additional SR"
4886 msgstr "Iskanje dodatnih SR"
4887
4888 #
4889 msgid "Scan band EU HYPER"
4890 msgstr "Iskanje pasu EU HYPER"
4891
4892 #
4893 msgid "Scan band EU MID"
4894 msgstr "Iskanje pasu EU MID"
4895
4896 #
4897 msgid "Scan band EU SUPER"
4898 msgstr "Iskanje pasu EU SUPER"
4899
4900 #
4901 msgid "Scan band EU UHF IV"
4902 msgstr "Iskanje pasu EU UHF IV"
4903
4904 #
4905 msgid "Scan band EU UHF V"
4906 msgstr "Iskanje pasu EU UHF V"
4907
4908 #
4909 msgid "Scan band EU VHF I"
4910 msgstr "Iskanje pasu EU VHF I"
4911
4912 #
4913 msgid "Scan band EU VHF III"
4914 msgstr "Iskanje pasu EU VHF III"
4915
4916 #
4917 msgid "Scan band US HIGH"
4918 msgstr "Iskanje pasu US HIGH"
4919
4920 #
4921 msgid "Scan band US HYPER"
4922 msgstr "Iskanje pasu US HYPER"
4923
4924 #
4925 msgid "Scan band US LOW"
4926 msgstr "Iskanje pasu US LOW"
4927
4928 #
4929 msgid "Scan band US MID"
4930 msgstr "Iskanje pasu US MID"
4931
4932 #
4933 msgid "Scan band US SUPER"
4934 msgstr "Iskanje pasu US SUPER"
4935
4936 msgid "Scan your network for wireless access points and connect to them using your selected wireless device.\n"
4937 msgstr "V vašem omrežju poiščite brezzične dostopne točke in se povežite na želeno točko.\n"
4938
4939 #, python-format
4940 msgid "Scanning %s..."
4941 msgstr "Pregledovanje %s..."
4942
4943 #, python-format
4944 msgid "Scanning completed, %d channels found"
4945 msgstr "Pregledovanje je uspešno zaključeno! Najdeno je bilo %d kanalov."
4946
4947 msgid "Scanning failed!"
4948 msgstr "Pregledovanje ni uspelo!"
4949
4950 msgid "Scanning..."
4951 msgstr "Pregledovanje..."
4952
4953 #
4954 msgid "Scans default lamedbs sorted by satellite with a connected dish positioner"
4955 msgstr "Iskanje privzetih lamedbs razvrščenih po satelitih s povezanimi pozicionerji."
4956
4957 #
4958 msgid "Search east"
4959 msgstr "Iskanje Vzhod-a"
4960
4961 #
4962 msgid "Search west"
4963 msgstr "Iskanje Zahod-a"
4964
4965 msgid "Searching"
4966 msgstr "Iskanje"
4967
4968 msgid "Searching east ..."
4969 msgstr "Iskanje na vzhodu..."
4970
4971 #
4972 msgid "Searching for available updates. Please wait..."