latest Polish translations update
authorblzr <blzr@o2.pl>
Sun, 26 Jul 2015 10:16:06 +0000 (12:16 +0200)
committertechnl <tech@openpli.org>
Sun, 26 Jul 2015 10:16:06 +0000 (12:16 +0200)
(POT-Creation-Date: 2015-07-13 22:21+0200)

Signed-off-by: technl <tech@openpli.org>

po/pl.po

index 5178f58..06fefa1 100644 (file)
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -3,8 +3,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: \n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2015-04-08 23:08+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-04-09 21:52+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-07-13 22:21+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-07-22 21:10+0100\n"
 "Last-Translator: blzr <blzr@o2.pl>\n"
 "Language-Team: \n"
 "Language: pl_PL\n"
@@ -817,6 +817,10 @@ msgid "All ages"
 msgstr "b/o"
 
 #
+msgid "All frequency"
+msgstr "Wszystkie częstotliwości"
+
+#
 msgid "All satellites 1 (USALS)"
 msgstr "Wszystkie satelity 1 (USALS)"
 
@@ -1548,6 +1552,10 @@ msgid "Compact flash"
 msgstr "Compact flash"
 
 #
+msgid "Compensate for overscan"
+msgstr "Skompensuj overscan"
+
+#
 msgid "Complete"
 msgstr "Zakończ"
 
@@ -1973,6 +1981,9 @@ msgstr "Nie można nagrywać z powodu nieprawidłowego %s kanału"
 msgid "Create DVD-ISO"
 msgstr "Utwórz DVD-ISO"
 
+msgid "Create new folder and exit"
+msgstr "Utwórz nowy katalog i wyjdź"
+
 #
 #, python-format
 msgid "Creating directory %s failed."
@@ -2542,6 +2553,17 @@ msgstr "Nia zapisuj i zatrzymaj timeshift"
 msgid "Don't stop current event but disable coming events"
 msgstr "Nie zatrzymuj aktualnego wydarzenia ale wyłącz przyszłe"
 
+msgid "Don't zap"
+msgstr "Nie przełączaj"
+
+#
+msgid "Don't zap and disable timer"
+msgstr "Nie przełączaj i wyłącz timer"
+
+#
+msgid "Don't zap and remove timer"
+msgstr "Nie przełączaj i usuń timer"
+
 #
 #, python-format
 msgid "Done - Installed, upgraded or removed %d package (%s)"
@@ -2727,6 +2749,10 @@ msgstr "Włącz freesat EPG"
 msgid "Enable multiple bouquets"
 msgstr "Włącz tryb wielu bukietów"
 
+#
+msgid "Enable parental protection"
+msgstr "Włącz kontrolę rodzicielską"
+
 msgid "Enable remote enigma2 receiver to be tried to tune into services that cannot be tuned into locally (e.g. tuner is occupied or service type is unavailable on the local tuner. Specify complete URL including http:// and port number (normally ...:8001), e.g. http://second_box:8001."
 msgstr "Włącz, aby zdalny odbiornik (na enigma2), był ewentualnym 'źródłem' kanałów, które nie mogą być odebrane lokalnie (np. głowice są zajęte lub typ kanału jest niedostępny na lokalnym tunerze. Wpisz kompletny URL zawierający http:// i numer portu (standardowo ...:8001), np. http://drugi_box:8001"
 
@@ -2913,6 +2939,10 @@ msgid "Extend sleeptimer 15 minutes"
 msgstr "Wydłuż sleeptimer o 15 minut"
 
 #
+msgid "Extended"
+msgstr "Rozszerzone"
+
+#
 msgid "Extended Software"
 msgstr "Rozszerzone oprogramowanie"
 
@@ -3253,6 +3283,10 @@ msgstr "Idź do poprzedniego dnia wydarzeń"
 msgid "Goto previous page of events"
 msgstr "Idź do poprzedniej strony z audycjami"
 
+#
+msgid "Goto primetime / now"
+msgstr "Idź do prime time / teraz"
+
 msgid "Goto specific date/time"
 msgstr "Idź do konkretnej daty/godziny"
 
@@ -3285,7 +3319,7 @@ msgstr ""
 msgid "HD list"
 msgstr "Lista HD"
 
-msgid "HD1100/et7x00"
+msgid "HD1100/et7x00/et8500"
 msgstr ""
 
 msgid "HD2400"
@@ -4538,6 +4572,9 @@ msgstr ""
 "Nic do skanowania!\n"
 "Skonfiguruj tuner przed rozpoczeciem skanowania."
 
+msgid "Now"
+msgstr "Teraz"
+
 msgctxt "now/next: 'now' event label"
 msgid "Now"
 msgstr "Teraz"
@@ -4568,6 +4605,10 @@ msgid "OSD name request"
 msgstr "Żądanie nazwy OSD"
 
 #
+msgid "OSD position setup"
+msgstr "Ustawienia pozycji OSD"
+
+#
 msgid "OSD settings"
 msgstr "Ustawienia OSD"
 
@@ -4611,6 +4652,14 @@ msgid "Only on startup"
 msgstr "Tylko przy (re)starcie"
 
 #
+msgid "Open select location"
+msgstr "Wskaż lokalizację"
+
+#
+msgid "Open select location as timer name"
+msgstr "Wskaż lokalizację w folderze jak nazwa timera"
+
+#
 msgid "Open service list"
 msgstr "Otwórz listę kanałów"
 
@@ -5214,6 +5263,14 @@ msgid "Primary DNS"
 msgstr "Pierwszy DNS"
 
 #
+msgid "Prime time"
+msgstr ""
+
+#
+msgid "PrimeTime"
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Priority"
 msgstr "Priorytet konwertera"
 
@@ -5252,6 +5309,9 @@ msgstr "Zabezpiecz menu kontekstowe"
 msgid "Protect main menu"
 msgstr "Zabezpiecz menu główne"
 
+msgid "Protect manufacturer reset screen"
+msgstr "Zabezpiecz ekran przywracania do ustawień fabrycznych"
+
 #
 msgid "Protect movie list"
 msgstr "Zabezpiecz listę filmów"
@@ -5269,6 +5329,10 @@ msgid "Protect services"
 msgstr "Zabezpiecz kanały"
 
 #
+msgid "Protect software update screen"
+msgstr "Zbezpiecz ekran aktualizacji softu"
+
+#
 msgid "Protect standby menu"
 msgstr "Zabezpiecz menu standby"
 
@@ -5807,6 +5871,10 @@ msgid "Save"
 msgstr "Zapisz"
 
 #
+msgid "Save and exit"
+msgstr "Zapisz i wyjdź"
+
+#
 msgid "Save and restart timeshift"
 msgstr "Zapisz I uruchom timeshift ponownie"
 
@@ -5818,12 +5886,19 @@ msgstr "Zapisz i zatrzymaj timeshift"
 msgid "Save playlist"
 msgstr "Zapisz playlistę"
 
+#, fuzzy
+msgid "Save timeshift and zap"
+msgstr "Zapisz timeshift  i przełącz"
+
 msgid "Save timeshift file"
 msgstr "Zapisz plik timeshift"
 
 msgid "Save timeshift file in movie directory"
 msgstr "Zapisz plik timeshift w katalogu movie"
 
+msgid "Save timeshift in movie dir and zap"
+msgstr "Zapisz timeshift w katalogu movie i przełącz"
+
 msgid "Save timeshift only for current event"
 msgstr "Zapisz timeshift tylko dla bieżącego wydarzenia"
 
@@ -5863,6 +5938,10 @@ msgid "Scan files..."
 msgstr "Przeszukaj pliki..."
 
 #
+msgid "Scan options"
+msgstr "Opcje skanowania"
+
+#
 msgid "Scan wireless networks"
 msgstr "Skanuj sieci bezprzewodowe"
 
@@ -6070,10 +6149,6 @@ msgid "Select interface"
 msgstr "Wybierz interfejs"
 
 #
-msgid "Select location"
-msgstr "Wybierz lokalizację"
-
-#
 msgid "Select movie"
 msgstr "Wybierz film"
 
@@ -7622,6 +7697,9 @@ msgstr ""
 msgid "Timeshift Live"
 msgstr ""
 
+msgid "Timeshift is running. Select an action.\n"
+msgstr "Uruchomiony timeshift. Wybierz działanie.\n"
+
 #
 msgid "Timeshift location"
 msgstr "Lokalizacja timeshift"
@@ -7742,6 +7820,10 @@ msgid "Try to find used transponders in cable network.. please wait..."
 msgstr "Próbuje odnaleźć transpondery używane w sieci kablowej... Proszę czekać..."
 
 #
+msgid "Try to find used transponders in terrestrial network... please wait..."
+msgstr "Próbuje odnaleźć transpondery używane w TV naziemnej... Proszę czekać..."
+
+#
 msgid "Trying to download a new packetlist. Please wait..."
 msgstr "Próbuje pobrać nową listę pakietów. Proszę czekać..."
 
@@ -8723,6 +8805,10 @@ msgstr ""
 msgid "You have to wait %s!"
 msgstr "Musisz poczekać na %s!"
 
+#, python-format
+msgid "You must switch to the service %s (%s - '%s')!\n"
+msgstr "Musisz przełączyć na kanał %s (%s - '%s')!\n"
+
 msgid "You system does not support ext4"
 msgstr "Twój system nie wspiera ext4"