Latvian translations
authorTaapat <taapat@gmail.com>
Sun, 6 Oct 2013 14:44:48 +0000 (17:44 +0300)
committerMirakels <mirakels@users.sourceforge.net>
Sun, 6 Oct 2013 20:54:08 +0000 (22:54 +0200)
Signed-off-by: Mirakels <mirakels@users.sourceforge.net>

po/lv.po

index aa4d139..2a1d980 100644 (file)
--- a/po/lv.po
+++ b/po/lv.po
@@ -4,7 +4,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: enigma2\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2013-10-06 12:09+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-12-02 22:55+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-10-06 17:35+0200\n"
 "Last-Translator: Tapat <taapat@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Taapat <taapat@gmail.com>\n"
 "Language: lv_LV\n"
@@ -261,7 +261,7 @@ msgstr[2] "%s pakotņu atjaunojumi pieejami"
 
 #, python-format
 msgid "%s%d min"
-msgstr ""
+msgstr "%s%d min"
 
 #, python-format
 msgid "%s/%s: %s"
@@ -280,7 +280,7 @@ msgid "* Only available if more than one interface is active."
 msgstr "* Pieejams ja ir aktīvs vairāk nekā viens interfeiss."
 
 msgid "/s"
-msgstr ""
+msgstr "/s"
 
 msgid "0"
 msgstr "0"
@@ -328,22 +328,22 @@ msgid "2"
 msgstr "2"
 
 msgid "23.976"
-msgstr ""
+msgstr "23.976"
 
 msgid "24"
-msgstr ""
+msgstr "24"
 
 msgid "25"
-msgstr ""
+msgstr "25"
 
 msgid "29.97"
-msgstr ""
+msgstr "29.97"
 
 msgid "3"
 msgstr "3"
 
 msgid "30"
-msgstr ""
+msgstr "30"
 
 msgid "3d mode"
 msgstr "3d režīms"
@@ -635,10 +635,10 @@ msgid "Album"
 msgstr "Albums"
 
 msgid "Alignment of events"
-msgstr ""
+msgstr "Notikumu izvietojums"
 
 msgid "Alignment of service names"
-msgstr ""
+msgstr "Kanāla nosaukumu izvietojums"
 
 msgid "All"
 msgstr "Visi"
@@ -656,7 +656,7 @@ msgid "Allocate unused memory index"
 msgstr "Piešķirt neizmantoto atmiņas indeksu"
 
 msgid "Allow quit movieplayer with exit"
-msgstr ""
+msgstr "Izejot atļut izslēgs filmu atskaņotāju"
 
 msgid "Allow subtitle language to equal audio language"
 msgstr "Atļaut subtitru valodu vienādu ar audio valodu"
@@ -689,10 +689,10 @@ msgid "An unknown error occurred!"
 msgstr "Nezināma kļūda!"
 
 msgid "And will put your receiver in standby over "
-msgstr ""
+msgstr "Un iestatīt uztvērēju gaidstāvē pēc "
 
 msgid "And will shutdown your receiver over "
-msgstr ""
+msgstr "Un izslēgt uztvērēju pēc "
 
 msgid "Any activity"
 msgstr "Jebkura aktivitāte"
@@ -831,10 +831,10 @@ msgid "Automatic scan"
 msgstr "Automātiskā meklēšana"
 
 msgid "Automatically start timeshift after"
-msgstr ""
+msgstr "Automātiski startēt laika aizturi pēc"
 
 msgid "Automatically turn on external subtitles"
-msgstr ""
+msgstr "Automātiski ieslēgt ārējos subtitrus"
 
 msgid "Available format variables"
 msgstr "Pieejamie mainīgo formāti"
@@ -985,7 +985,7 @@ msgid "Calibrate"
 msgstr "Kalibrēt"
 
 msgid "Can be used for different fps between external subtitles and video."
-msgstr ""
+msgstr "Tiek lietots dažādiem fps starp ārējiem subtitriem un video"
 
 msgid "Cancel"
 msgstr "Atcelt"
@@ -1012,7 +1012,7 @@ msgid "Center DVB subtitles"
 msgstr "Centrēt DVB subtitrus"
 
 msgid "Center time-labels and remove date"
-msgstr ""
+msgstr "Centrēt laika iezīmes un nomest datumu"
 
 msgid "Change bouquets in quickzap"
 msgstr "Mainīt buķetes ātrās slēgšanas režīmā"
@@ -1128,7 +1128,7 @@ msgid "Close"
 msgstr "Aizvērt"
 
 msgid "Close PiP on exit"
-msgstr ""
+msgstr "Izejot aizvēt PiP"
 
 msgid "Close title selection"
 msgstr "Aizvērt virsrakstu atlasi"
@@ -1195,10 +1195,10 @@ msgid "Configuration..."
 msgstr "Konfigurācija..."
 
 msgid "Configure an additional delay to improve external subtitle synchronisation."
-msgstr ""
+msgstr "Papildus aizture lai darbotos ārējo subtitru sinhronizācija."
 
 msgid "Configure an additional delay to improve subtitle synchronisation."
-msgstr ""
+msgstr "Papildus aizture lai darbotos subtitru sinhronizācija."
 
 msgid "Configure for how long the infobar will remain visible after activation."
 msgstr "Cik ilgi infojosla ir redzama pēc aktivizācijas."
@@ -1210,10 +1210,10 @@ msgid "Configure how recording filenames are constructed."
 msgstr "Kā ierakstu failu vārdi tiek sastādīti."
 
 msgid "Configure if and how service type icons will be shown."
-msgstr ""
+msgstr "Vai un kā kanālu tipu ikonas tiks rādītas."
 
 msgid "Configure if service picons will be shown in the servicelist."
-msgstr ""
+msgstr "Vai kanālu pikonas tiks rādītas kanālu sarakstā."
 
 msgid "Configure interface"
 msgstr "Konfigurēt interfeisu"
@@ -1258,7 +1258,7 @@ msgid "Configure the brightness level of the front panel display."
 msgstr "Spilgtuma līmenis priekšējā paneļa displejā."
 
 msgid "Configure the color of the external subtitles, alternative (normal in white, italic in yellow, bold in cyan, underscore in green), white or yellow."
-msgstr ""
+msgstr "Ārējo subtitru krāsa, altrenatīvi (normāli balti, slīpi dzelteni, trekni gaiši zili, pasvītroti zaļi), balti vai dzelteni."
 
 msgid "Configure the color of the teletext subtitles."
 msgstr "Teleteksta subtitru krāsa."
@@ -1267,16 +1267,16 @@ msgid "Configure the contrast level of the front panel display."
 msgstr "Kontrasta līmenis priekšējā paneļa displejā."
 
 msgid "Configure the duration in hours and action, which could be shut down or standby, when the receiver is not controlled."
-msgstr ""
+msgstr "Laiks stundās un darbība- vai būs izslēgšana vai gaidstāve, ja uztvērēju nekontrolē."
 
 msgid "Configure the duration in minutes and action, which could be shut down or standby, for the sleeptimer. Select this entry and click OK or green to start/stop the sleeptimer"
-msgstr ""
+msgstr "Laiks minūtēs un darbība miega taimerim- vai būs izslēgšana vai gaidstāve. Izvēlieties šo ierakstu un nospiediet Labi vai zaļo, lai palaistu/apstādinātu miega taimeri"
 
 msgid "Configure the duration in minutes for the screensaver."
-msgstr ""
+msgstr "Laiks minūtēs ekrānsaudzētājam."
 
 msgid "Configure the duration when the receiver should go to shut down in case the receiver is in standby mode."
-msgstr ""
+msgstr "Laiks pēc kura uztvērējam jāizslēdzas ja tas atrodas gaidstāves režīmā."
 
 msgid "Configure the first audio language (highest priority)."
 msgstr "Primārā audio valoda (augstākā prioritāte)."
@@ -1672,7 +1672,7 @@ msgid "Delay before key repeat starts:"
 msgstr "Aizture pirms taustiņu atkārtošanas:"
 
 msgid "Delay for external subtitles"
-msgstr ""
+msgstr "Aizture ārējiem subtitriem"
 
 msgid "Delete"
 msgstr "Dzēst"
@@ -1765,14 +1765,14 @@ msgstr "Mape %s neeksistē."
 
 #, python-format
 msgid "Directory %s nonexistent."
-msgstr ""
+msgstr "Mape %s neeksistē."
 
 msgid "Directory browser"
 msgstr "Mapju pārlūks"
 
 #, python-format
 msgid "Directory contains %d file(s) and %d sub-directories.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Mape satur %d failu(s) un %d apakšmapes.\n"
 
 #, python-format
 msgid "Directory contains %s and %s."
@@ -1877,7 +1877,7 @@ msgid "Do you really want to remove your bookmark of %s?"
 msgstr "Vai tiešām vēlaties dzēst grāmatzīmi %s?"
 
 msgid "Do you want this?"
-msgstr ""
+msgstr "Vai to vēlaties?"
 
 msgid "Do you want to burn this collection to DVD medium?"
 msgstr "Vai vēlaties ierakstīt šo kolekciju uz DVD nesēja?"
@@ -2086,7 +2086,7 @@ msgid "End time"
 msgstr "Beigu laiks"
 
 msgid "End time to ignore inactivity sleeptimer"
-msgstr ""
+msgstr "Beigu laiks kad ignorēt neaktivitātes miega taimeri"
 
 msgid "English"
 msgstr "Angļu"
@@ -2163,7 +2163,7 @@ msgid "Exit input device selection."
 msgstr "Iziet no ievades iekārtas izvēlnes."
 
 msgid "Exit media player?"
-msgstr ""
+msgstr "Iziet no mediju atskaņotāja?"
 
 msgid "Exit mediaplayer"
 msgstr "Iziet no mediju atskaņotāja"
@@ -2190,7 +2190,7 @@ msgid "Expert"
 msgstr "Lietpratēja"
 
 msgid "Extend sleeptimer 15 minutes"
-msgstr ""
+msgstr "Paildzināt miega taimeri par 15 minūtēm"
 
 msgid "Extended Software"
 msgstr "Papildus programmatūra"
@@ -2211,7 +2211,7 @@ msgid "Extensions management"
 msgstr "Paplašinājumu pārvaldīšana"
 
 msgid "External subtitle color"
-msgstr ""
+msgstr "Ārējo subtitru krāsa"
 
 msgid "FEC"
 msgstr "FEC"
@@ -2325,7 +2325,7 @@ msgid "Frequency steps"
 msgstr "Frekvenču soļi"
 
 msgid "Frequency:"
-msgstr ""
+msgstr "Frekvence:"
 
 msgid "Fri"
 msgstr "Pk"
@@ -2344,7 +2344,7 @@ msgid "Full transparency"
 msgstr "Pilnīgi caurspīdīgs"
 
 msgid "Fulview resulution"
-msgstr ""
+msgstr "Pilnekrāna izšķirtspēja"
 
 msgid "Function of OK button"
 msgstr "OK pogas funkcija"
@@ -2426,7 +2426,7 @@ msgid "Goto index position"
 msgstr "Iet uz indeksa pozīciju"
 
 msgid "Goto next day of events"
-msgstr ""
+msgstr "Iet uz nākošo dienu notikumiem"
 
 msgid "Goto next page of events"
 msgstr "Iet uz nākošo notikuma lapu"
@@ -2435,7 +2435,7 @@ msgid "Goto position"
 msgstr "Iet uz pozīciju"
 
 msgid "Goto previous day of events"
-msgstr ""
+msgstr "Iet uz iepriekšējo dienu notikumiem"
 
 msgid "Goto previous page of events"
 msgstr "Iet uz iepriekšējo notikuma lapu"
@@ -2489,7 +2489,7 @@ msgid "Hebrew"
 msgstr "Ebreju"
 
 msgid "Helps setting up your dish"
-msgstr ""
+msgstr "Palīdzēs ietstīt jūsu antenu"
 
 msgid "Hidden network"
 msgstr "Neredzams tīkls"
@@ -2501,10 +2501,10 @@ msgid "Hide channel list in radio mode"
 msgstr "Slēpt kanālu sarakstu radio režīmā"
 
 msgid "Hide known extensions"
-msgstr ""
+msgstr "Slēpt zināmos paplašinājumus"
 
 msgid "Hide number markers"
-msgstr ""
+msgstr "Slēpt numurus"
 
 msgid "Hide player"
 msgstr "Slēpt atskaņotāju"
@@ -2588,7 +2588,7 @@ msgid "In progress"
 msgstr "Izpilda"
 
 msgid "Inactivity Sleeptimer"
-msgstr ""
+msgstr "Neaktivitātes miega taimeris"
 
 msgid "Include AIT in http streams"
 msgstr "Ietvert AIT http plūsmās"
@@ -2815,7 +2815,7 @@ msgid "Left"
 msgstr "Kreisais"
 
 msgid "Left from servicename"
-msgstr ""
+msgstr "Pa kreisi no kanāla nosaukuma"
 
 msgid "Leisure hobbies"
 msgstr "Brīvā laika hobiji:"
@@ -2825,7 +2825,7 @@ msgid "Letterbox"
 msgstr "Platekrāns"
 
 msgid "Letterbox zoom"
-msgstr ""
+msgstr "Platekrāna tuvinājums"
 
 msgid "Limit character set for recording filenames"
 msgstr "Limitēt rakstzīmju lietošanu ierakstāmajiem failu vārdiem"
@@ -2892,7 +2892,7 @@ msgid "Load"
 msgstr "Ielādēt"
 
 msgid "Load Length of Movies in Movielist"
-msgstr ""
+msgstr "Ielādēt filmu sarakstā filmu garumus"
 
 msgid "Load length of movies in movie list"
 msgstr "Ielādēt filmu sarakstā filmu garumus"
@@ -3000,7 +3000,7 @@ msgid "Memory index"
 msgstr "Atmiņas indekss"
 
 msgid "Memory positions"
-msgstr ""
+msgstr "Atmiņas pozīcijas"
 
 msgid "Menu"
 msgstr "Izvēlne"
@@ -3084,10 +3084,10 @@ msgid "Movement"
 msgstr "Kustība"
 
 msgid "Movie List Configuration"
-msgstr ""
+msgstr "Filmu saraksta konfigurācija"
 
 msgid "Movie Selection"
-msgstr ""
+msgstr "Filmu izvēle"
 
 msgid "Movie list configuration"
 msgstr "Filmu saraksta konfigurācija"
@@ -3299,7 +3299,7 @@ msgid "No networks found"
 msgstr "Tīkli nav atrasti"
 
 msgid "No new plugins found"
-msgstr ""
+msgstr "Nav atrasti jauni sparudņi"
 
 msgid "No positioner capable frontend found."
 msgstr "Nav atrasts pozicionieris."
@@ -3308,7 +3308,7 @@ msgid "No satellite frontend found!!"
 msgstr "Nav atrasts pavadonis!!"
 
 msgid "No service"
-msgstr ""
+msgstr "Nav kanāla"
 
 msgid "No services/providers selected"
 msgstr "Nav izvēlēti kanāli/operatori"
@@ -3317,7 +3317,7 @@ msgid "No standby"
 msgstr "Nav gaidstāves"
 
 msgid "No suitable sat tuner found!"
-msgstr ""
+msgstr "Nav atrasts piemērots sat uztvērējs!"
 
 msgid "No tags are set on these movies."
 msgstr "Šīm filmām nav pievienotas etiķetes"
@@ -3472,7 +3472,7 @@ msgid "On"
 msgstr "Ieslēgts"
 
 msgid "On end of movie"
-msgstr "Ieslēgt filmas beigās"
+msgstr "Uz filmas beigās"
 
 msgid "One"
 msgstr "Viens"
@@ -3526,7 +3526,7 @@ msgid "PIN code needed"
 msgstr "Vajadzīgs pin kods"
 
 msgid "PLP ID"
-msgstr ""
+msgstr "PLP ID"
 
 msgid "PMT PID"
 msgstr "PMT PID"
@@ -3698,7 +3698,7 @@ msgid "Please enter name of the new directory"
 msgstr "Lūdzu ievadiet jaunās mapes nosaukumu"
 
 msgid "Please enter new name:"
-msgstr ""
+msgstr "Lūdzu ievadiet jauno nosaukumu:"
 
 msgid "Please enter the correct pin code"
 msgstr "Lūdzu ievadiet pareizu PIN kodu"
@@ -3839,7 +3839,7 @@ msgid "Polarisation"
 msgstr "Polarizācija"
 
 msgid "Polarisation:"
-msgstr ""
+msgstr "Polarizācija:"
 
 msgid "Polarization"
 msgstr "Polarizācija"
@@ -3872,7 +3872,7 @@ msgid "Positioner"
 msgstr "Pozicionieris"
 
 msgid "Positioner Setup"
-msgstr ""
+msgstr "Pozicioniera iestatījumi"
 
 msgid "Positioner setup"
 msgstr "Pozicioniera iestatījumi"
@@ -4134,7 +4134,7 @@ msgid "Remember these settings for each folder"
 msgstr "Atcerēties šos iestatījumus katrai mapei."
 
 msgid "Reminder, you have chosen to save timeshift file."
-msgstr ""
+msgstr "Atgādinājums, jums jāizvēlas lai saglabātu laika aiztures failu."
 
 msgid "Remote control type"
 msgstr "Vecāku kontroles veids"
@@ -4186,7 +4186,7 @@ msgid "Rename"
 msgstr "Pārsaukt"
 
 msgid "Repeat"
-msgstr ""
+msgstr "Atkārtot"
 
 msgid "Repeat type"
 msgstr "Atkārtošanas veids"
@@ -4290,7 +4290,7 @@ msgid "Right"
 msgstr "Labais"
 
 msgid "Right from servicename"
-msgstr ""
+msgstr "Pa labi no kanāla nosaukuma"
 
 msgid "Roll-off"
 msgstr "Skrullēt-uz"
@@ -4332,7 +4332,7 @@ msgid "SSID:"
 msgstr "SSID:"
 
 msgid "Same resolution as skin"
-msgstr ""
+msgstr "Tāda pati izšķirtspēja kā ādiņai"
 
 msgid "Sat"
 msgstr "Se"
@@ -4374,10 +4374,10 @@ msgid "Save playlist"
 msgstr "saglabāt repertuāru"
 
 msgid "Save timeshift file"
-msgstr ""
+msgstr "Saglabāt laika aiztures failu"
 
 msgid "Save timeshift file in movie directory"
-msgstr ""
+msgstr "Saglabāt laika aiztures failu filmu mapē"
 
 msgid "Scaler sharpness"
 msgstr "Asuma skala"
@@ -4386,7 +4386,7 @@ msgid "Scaling mode"
 msgstr "Mērogošanas režīms"
 
 msgid "Scan"
-msgstr ""
+msgstr "Meklēt"
 
 msgid "Scan "
 msgstr "Meklēt "
@@ -4661,7 +4661,7 @@ msgid "Set fixed"
 msgstr "Fiksētā"
 
 msgid "Set fps for external subtitles"
-msgstr ""
+msgstr "Uzstādīt fps ārējiem subtitriem"
 
 msgid "Set interface as default Interface"
 msgstr "Iestatīt interfeisu kā noklusēto"
@@ -4688,7 +4688,7 @@ msgid "Set time window to 5 hours"
 msgstr "Iestatīt laika logu uz 5 stundām"
 
 msgid "Set time window to 6 hours"
-msgstr ""
+msgstr "Iestatīt laika logu uz 6 stundām"
 
 msgid "Set voltage and 22KHz"
 msgstr "Iestatīt spriegumu un 22 KHZ"
@@ -4737,7 +4737,7 @@ msgid "Show SNR percentage instead of dB value"
 msgstr "Rādīt SNR procentos dB vietā"
 
 msgid "Show VCR scart on main menu"
-msgstr ""
+msgstr "Parādīt VCR scart galvenā izvēlnē"
 
 msgid "Show WLAN status"
 msgstr "Rādīt bezvadu tīkla statusu"
@@ -4779,7 +4779,7 @@ msgid "Show icon for new/unseen items"
 msgstr "Rādīt ikonu jauniem/neredzētiem"
 
 msgid "Show in extensions menu"
-msgstr ""
+msgstr "Rādīt paplašinājumu izvēlnē"
 
 msgid "Show info"
 msgstr "Rādīt informāciju"
@@ -4803,22 +4803,22 @@ msgid "Show movie lengths in movielist"
 msgstr "Ielādēt filmu sarakstā filmu garumus"
 
 msgid "Show multi channel EPG"
-msgstr ""
+msgstr "Rādīt daudzkanālu EPG"
 
 msgid "Show picons in servicelist"
-msgstr ""
+msgstr "Rādīr pikonas kanālu srakstā"
 
 msgid "Show positioner movement"
 msgstr "Rādīt pozicioniera kustību"
 
 msgid "Show screensaver"
-msgstr ""
+msgstr "Rādīt ekrānsaudzētāju"
 
 msgid "Show second infobar"
 msgstr "Rādīt otro infojoslu"
 
 msgid "Show service type icons"
-msgstr ""
+msgstr "Rādīt kanālu tipu ikonas"
 
 msgid "Show services beginning with"
 msgstr "Rādīt kanālus, kas sākas ar"
@@ -4827,10 +4827,10 @@ msgid "Show shutdown menu"
 msgstr "Rādīt izslēgšanas izvēlni"
 
 msgid "Show single service EPG"
-msgstr ""
+msgstr "Rādīt atsevišķa kanāla EPG"
 
 msgid "Show status icons in Movielist"
-msgstr ""
+msgstr "Rādīt statusa ikonu filmu sarakstā"
 
 msgid "Show status icons in movie list"
 msgstr "Statusa ikona filmu sarakstā"
@@ -4848,7 +4848,7 @@ msgid "Show the tv player..."
 msgstr "Skatīties TV..."
 
 msgid "Show warning when timeshift is stopped"
-msgstr ""
+msgstr "Rādīt brīdinājumu kad laika aizture apturēta"
 
 msgid "Shows the state of your wireless LAN connection.\n"
 msgstr "Rādīt bezvadu tīkla savienojuma statusu.\n"
@@ -4860,13 +4860,13 @@ msgid "Shutdown"
 msgstr "Izslēgt"
 
 msgid "Shutdown after current event"
-msgstr ""
+msgstr "Izslēgt pēc pašreizējā notikuma"
 
 msgid "Shutdown in "
-msgstr ""
+msgstr "Izslēgt "
 
 msgid "Shutdown when in Standby"
-msgstr ""
+msgstr "Izslēgt kad ir gaidstāvē"
 
 msgid "Side by side"
 msgstr "Salīdzināt pēc satura"
@@ -4932,10 +4932,10 @@ msgid "Sleep timer"
 msgstr "Miega taimeris"
 
 msgid "SleepTimer Configuration"
-msgstr ""
+msgstr "Miega taimera iestatījumi"
 
 msgid "Sleeptimer"
-msgstr ""
+msgstr "Miega taimeris"
 
 msgid "Slide picture in loop"
 msgstr "Rādīt attēlus pa apli"
@@ -5039,13 +5039,13 @@ msgid "Spanish"
 msgstr "Spāņu"
 
 msgid "Specify the end time until the inactivity sleeptimer should be ignored"
-msgstr ""
+msgstr "Iestatīt beigu laiku līdz kuram neaktivitātes miega taimeris tiks ignorēts"
 
 msgid "Specify the start time when the inactivity sleeptimer should be ignored"
-msgstr ""
+msgstr "Iestatīt sākuma laiku līdz kuram neaktivitātes miega taimeris tiks ignorēts"
 
 msgid "Specify timeframe to ignore inactivity sleeptimer"
-msgstr ""
+msgstr "Iestatīt laiku neaktivitātes miega taimeria ignorēšanai"
 
 msgid "Split preview mode"
 msgstr "Sadalīt priekšskatīšanas režīmu"
@@ -5063,7 +5063,7 @@ msgid "Standby / restart"
 msgstr "Gaidstāve / pārstartēt"
 
 msgid "Standby after current event"
-msgstr ""
+msgstr "Gaidstāve pēc pašreizējā notikuma"
 
 #, python-format
 msgid "Standby fan %d PWM"
@@ -5074,7 +5074,7 @@ msgid "Standby fan %d voltage"
 msgstr "Ventilatora spriegums %d gaidstāvē"
 
 msgid "Standby in "
-msgstr ""
+msgstr "Gaidstāvē "
 
 msgid "Start from the beginning"
 msgstr "Sākt no sākuma"
@@ -5092,7 +5092,7 @@ msgid "Start time"
 msgstr "Sākuma laiks"
 
 msgid "Start time to ignore inactivity sleeptimer"
-msgstr ""
+msgstr "Sākuma laiks pēc kura ignorēt neaktivitātes miega taimeri"
 
 msgid "Start timeshift"
 msgstr "Sākt laika aizturi"
@@ -5149,7 +5149,7 @@ msgid "Stop testing plane after # successful transponders"
 msgstr "Apturēt testēšanu pēc # atrastiem transponderiem"
 
 msgid "Stop timer recording"
-msgstr ""
+msgstr "Apturēt taimera ierakstu"
 
 msgid "Stop timeshift"
 msgstr "Apturēt laika aizturi"
@@ -5185,7 +5185,7 @@ msgid "Subservices"
 msgstr "Papildkanāli"
 
 msgid "Subtitle Quickmenu"
-msgstr ""
+msgstr "Subtitru ātrā izvēlne"
 
 msgid "Subtitle alignment"
 msgstr "Subtitru izvēle"
@@ -5194,7 +5194,7 @@ msgid "Subtitle border width"
 msgstr "Subtitru apmales biezums"
 
 msgid "Subtitle delay when timing is bad"
-msgstr ""
+msgstr "Subtitru aizture ja nav informācijas"
 
 msgid "Subtitle delay when timing lacks"
 msgstr "Subtitru aizture kad nav norādīta laika aizture"
@@ -5248,7 +5248,7 @@ msgid "Switch TV to correct input"
 msgstr "Pārslēgt TV uz pareizu ieeju"
 
 msgid "Switch between filelist/playlist"
-msgstr ""
+msgstr "Pārslēgties starp failu/atskaņošanas režīmiem"
 
 msgid "Switch between normal mode and list mode"
 msgstr "Pārslēgties starp normālo un saraksta režīmu"
@@ -5284,7 +5284,7 @@ msgid "Symbol rate"
 msgstr "Simbola vērtība"
 
 msgid "Symbol rate:"
-msgstr ""
+msgstr "Simbola vērtība:"
 
 msgid "Sync failure moving back to origin !"
 msgstr "Sinhronizēšana pārtraukta, atiestata uz oriģinālu!"
@@ -5649,10 +5649,10 @@ msgid "Timer sanity error"
 msgstr "Taimera kļūda"
 
 msgid "Timer selection"
-msgstr "Taimeru atlase"
+msgstr "Taimeru izvēle"
 
 msgid "Timer selection..."
-msgstr ""
+msgstr "Taimeru izvēle..."
 
 msgid "Timer type"
 msgstr "Taimera veids"
@@ -5726,7 +5726,7 @@ msgid "Translation:"
 msgstr "Tulkojums:"
 
 msgid "Translations"
-msgstr ""
+msgstr "Tulkojumi"
 
 msgid "Transmission mode"
 msgstr "Pārraides režīms"
@@ -5932,7 +5932,7 @@ msgid "Use fastscan channel numbering"
 msgstr "Lietot ātrās meklēšanas kanālu numurus"
 
 msgid "Use individual settings for each directory"
-msgstr ""
+msgstr "Lietot individuālus uzstādījumus katrai mapei"
 
 msgid "Use interface"
 msgstr "Lietot interfeisu"
@@ -5983,7 +5983,7 @@ msgid "User defined"
 msgstr "Lietotāja definēts"
 
 msgid "User defined transponder"
-msgstr ""
+msgstr "Lietot definētus transponderus"
 
 msgid "User interface"
 msgstr "Lietotāja interfeiss"
@@ -6059,10 +6059,10 @@ msgstr "Video vednis"
 
 #, python-format
 msgid "Video: %s fps"
-msgstr ""
+msgstr "Video: %s fps"
 
 msgid "VideoMode"
-msgstr ""
+msgstr "Video režīms"
 
 msgid "Videocodec"
 msgstr "Video kodeks"
@@ -6252,10 +6252,10 @@ msgid "What do you want to scan?"
 msgstr "Ko Jūs vēlaties meklēt?"
 
 msgid "When enabled the PiP can be closed by the exit button."
-msgstr ""
+msgstr "Ja iespējots attēls attēlā, var aizvērt ar iziet taustiņu."
 
 msgid "When enabled you can specify a timeframe were the inactivity sleeptimer is ignored. Not the detection is disabled during this timeframe but the inactivity timeout is disabled"
-msgstr ""
+msgstr "Ja iespējots jūs varat iestatīt laiku kad neaktivitātes miega taimeris tiks ignorēts. Šinī laikā neaktivitātes noteikšna ir atspējota bet arī neaktivitātes aizture ir atspējota"
 
 msgid "When enabled, AIT data will be included in http streams. This allows a client receiver to use HbbTV."
 msgstr "Ja iespējots, AIT dati tiks iekļauti http plūsmās. Tas atļaus klienta uztvērējam lietot HbbTV."
@@ -6279,7 +6279,7 @@ msgid "When enabled, a recording is allowed to interrupt live tv, when there are
 msgstr "Ja iespējots, tiks atļauts ieraksts ignorējot tiešās pārraides, ja nav brīvu uztvērēju."
 
 msgid "When enabled, a warning will be displayed and the user will get an option to stop or to continue the timeshift."
-msgstr ""
+msgstr "Ja iespējots, tiks parādīts brīdinājums un lietotājs varēs izvēlēties vai apstādīnāt, vai turpināt laika aizturi."
 
 msgid "When enabled, channel numbering will start at '1' for each bouquet."
 msgstr "Ja iespējots, katrā buķetē kanālu numerācija sāksies ar '1'."
@@ -6306,7 +6306,7 @@ msgid "When enabled, error messages related to zapping will not be shown."
 msgstr "Ja iespējots, netiks parādītas kļūdas pārslēdzoties kanāliem."
 
 msgid "When enabled, external subtitles will be always turned on for playback movie."
-msgstr ""
+msgstr "Ja iespējots, atskaņojot filmas vienmēr tiks izmantoti ārējie subtitri."
 
 msgid "When enabled, graphical DVB subtitles are preferred over teletext subtitles, when both types are available."
 msgstr "Ja iespējots, priekšroka tiks dota grafiskajiem DVB subtitriem, ja pieejami abu tipu subtitri."
@@ -6324,13 +6324,13 @@ msgid "When enabled, http streams are descrambled on the server side. The (remot
 msgstr "Ja iespējots, http plūsmas tiks dekodētas serverī. Attālinātie klientu uztvērējiem nebūs jādekodē."
 
 msgid "When enabled, it is possible to leave the movieplayer with exit."
-msgstr ""
+msgstr "Ja iespējots, ir iespējams iziet no filmu atskaņotāja ar iziet taustiņu."
 
 msgid "When enabled, measure power consumption to detect when the rotor stops turning (when supported by the tuner)."
 msgstr "Ja iespējots, tiks mērīta patērētā jauda lai noskaidrotu kad pozicionieris apstājies (ja to uztur uztvērējs)."
 
 msgid "When enabled, number markers will be hiden."
-msgstr ""
+msgstr "Ja iespējots, numuri tiks paslēpti."
 
 msgid "When enabled, services may be grouped in multiple bouquets."
 msgstr "Ja iespējots, kanāli tiks sagrupēti dažādās buķetēs."
@@ -6351,7 +6351,7 @@ msgid "When enabled, teletext subtitles will be displayed at their original posi
 msgstr "Ja iespējots, teleteksta subtirtri tiks attēloti to oriģinālajā pozīcijā."
 
 msgid "When enabled, the VCR scart option will be shown on the main menu"
-msgstr ""
+msgstr "Ja iespējots, VCR scart tiks rādīts galvenajā izvēlnē"
 
 msgid "When enabled, the channel selection list will be hidden while listening to a radio channel"
 msgstr "Ja iespējots, klausoties radio kanālu pārslēgšanas saraksts netiks rādīts."
@@ -6384,7 +6384,7 @@ msgid "When enabled, the receiver will select an AC3 track (when available)."
 msgstr "Ja iespējots, uztvērējs izvēlēsies AC3 celiņu (ja pieejams)."
 
 msgid "When enabled, timeshift starts automatically in background after specified time."
-msgstr ""
+msgstr "Ja iespējots, pēc norādītā laika laika aizture sāksies fonā automātiski."
 
 msgid "When enabled, use DHCP for the IP configuration."
 msgstr "Ja iespējots, lieto DHCP IP konfigurācijai"
@@ -6442,10 +6442,10 @@ msgid "Wireless network state"
 msgstr "Bezvadu tīkla statuss"
 
 msgid "With popup"
-msgstr ""
+msgstr "Ar uznirstošo logu"
 
 msgid "Without popup"
-msgstr ""
+msgstr "Bez uznirstošā loga"
 
 msgid "Would you like to install a softcam?"
 msgstr "Vai vēlaties uzstādīt softcam?"
@@ -6469,10 +6469,10 @@ msgid "Yes"
 msgstr "Jā"
 
 msgid "Yes and save"
-msgstr ""
+msgstr "Jā un saglabāt"
 
 msgid "Yes and save in movie dir"
-msgstr ""
+msgstr "Jā un saglabāt filmu mapē"
 
 msgid "Yes to all"
 msgstr "Jā visiem"
@@ -6643,19 +6643,19 @@ msgid "Your receiver might be unusable now. Please consult the manual for furthe
 msgstr "Jūsu uztvērējs nav lietojams. Pirms uztvērēja pārstartēšanas, lai saņemtu palīdzību lūdzu izlasiet rokasgrāmatu."
 
 msgid "Your receiver will got to stand by due to the sleeptimer."
-msgstr ""
+msgstr "Jūsu uztvērējs dēļ miega taimera pāriet gaidstāvē."
 
 msgid "Your receiver will got to standby due to inactivity."
-msgstr ""
+msgstr "Jūsu uztvērējs pāriet gaidstāvē jo nav aktivitātes."
 
 msgid "Your receiver will restart after pressing OK on your remote control."
 msgstr "Jūsu uztvērējs pārstartēsies pēc tam kad nospiedīsiet Labi uz tālvadības pults."
 
 msgid "Your receiver will shutdown due to inactivity."
-msgstr ""
+msgstr "Jūsu uztvērējs izslēgsies jo nav aktivitātes."
 
 msgid "Your receiver will shutdown due to the sleeptimer."
-msgstr ""
+msgstr "Jūsu uztvērējs izslēdzas dēļ miega taimera."
 
 msgid ""
 "Your wireless LAN internet connection could not be started!\n"
@@ -6765,7 +6765,7 @@ msgid "advertisement/shopping"
 msgstr "reklāma/iepirkšanās"
 
 msgid "after "
-msgstr ""
+msgstr "pēc"
 
 msgid "alphabetic"
 msgstr "sakārtot pēc alfabēta"
@@ -6774,7 +6774,7 @@ msgid "alphabetic reverse"
 msgstr "alfabētiski reversā"
 
 msgid "alternative"
-msgstr ""
+msgstr "alternatīvi"
 
 msgid "arts/culture (without music, general)"
 msgstr "māksla/kultūra (bez mūzikas, kopējā)"
@@ -6835,10 +6835,10 @@ msgid "center"
 msgstr "centrs"
 
 msgid "centered"
-msgstr ""
+msgstr "centrēti"
 
 msgid "centered, wrapped"
-msgstr ""
+msgstr "centrēti, saspiesti"
 
 msgid "chapters"
 msgstr "nodaļas"
@@ -6896,7 +6896,7 @@ msgid "delete cut"
 msgstr "dzēst griezumu"
 
 msgid "delete..."
-msgstr ""
+msgstr "dzēš..."
 
 msgid "descramble and record ecm"
 msgstr "dekodēt un ierakstīt ecm"
@@ -6989,7 +6989,7 @@ msgid "exit DVD player or return to file browser"
 msgstr "iziet no DVD atskaņotāja un atgriezties failu pārlūkā"
 
 msgid "exit movielist"
-msgstr ""
+msgstr "iziet no filmu saraksta"
 
 msgid "exit network adapter configuration"
 msgstr "iziet no tīkla adaptera konfigurācijas"
@@ -7112,7 +7112,7 @@ msgid "left"
 msgstr "kreisā"
 
 msgid "left, wrapped"
-msgstr ""
+msgstr "pa kreisi, saspiesti"
 
 msgid "leisure hobbies (general)"
 msgstr "atpūtas hobiji (vispārīgi)"
@@ -7274,7 +7274,7 @@ msgid "on READ ONLY medium."
 msgstr "uz TIKAI LASĀMA datu nesēja."
 
 msgid "on end of movie"
-msgstr ""
+msgstr "uz filmas beigām"
 
 msgid "once"
 msgstr "vienreiz"
@@ -7364,7 +7364,7 @@ msgid "remove this mark"
 msgstr "dzēst iezīmi"
 
 msgid "rename entry"
-msgstr ""
+msgstr "pārsaukt ierakstu"
 
 msgid "repeat playlist"
 msgstr "atkārtot repertuāru"
@@ -7382,7 +7382,7 @@ msgid "right"
 msgstr "labā"
 
 msgid "right, wrapped"
-msgstr ""
+msgstr "pa labi, saspiesti"
 
 msgid "rock/pop"
 msgstr "roks/pops"
@@ -7418,10 +7418,10 @@ msgid "select menu entry"
 msgstr "norādīt izvēlnes ierakstu"
 
 msgid "select movie"
-msgstr ""
+msgstr "izvēlēties filmu"
 
 msgid "select the movie path"
-msgstr ""
+msgstr "izvēlēties ceļu uz filmām"
 
 msgid "serious music/classic music"
 msgstr "nopietnā mūzika/klasiskā mūzika"
@@ -7451,7 +7451,7 @@ msgid "show event details"
 msgstr "rādīt notikuma detaļas"
 
 msgid "show extended description"
-msgstr ""
+msgstr "rādīt paplašināto aprakstu"
 
 msgid "show mediaplayer on mainmenu"
 msgstr "parādīt mediju atskaņotāju pamata izvēlnē"
@@ -7463,7 +7463,7 @@ msgid "show softwaremanager on blue button"
 msgstr "parādīt programmatūras pārvaldnieku ar zilo pogu"
 
 msgid "show tag menu"
-msgstr ""
+msgstr "rdīt etiķetes izvēlni"
 
 msgid "show transponder info"
 msgstr "rādīt transpondera informāciju"
@@ -7668,7 +7668,7 @@ msgid "zap"
 msgstr "pārslēgt"
 
 msgid "zap and record"
-msgstr ""
+msgstr "pārslēgt un ierakstīt"
 
 msgid "zapped"
 msgstr "pārslēgts"