enigma2 - update estonian translate by zeros
[openblackhole/openblackhole-enigma2.git] / po / et.po
index 445ee38..f11424f 100644 (file)
--- a/po/et.po
+++ b/po/et.po
@@ -1,17 +1,19 @@
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: tuxbox-enigma 0.0.1\n"
+"Project-Id-Version: Openpli 4\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2014-07-21 19:08+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-12-30 07:43+0200\n"
-"Last-Translator: \n"
-"Language-Team: Raivo, Henkka, eesatfan, rimas\n"
-"Language: et\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-04-03 11:07+0200\n"
+"Last-Translator: zeros <zeros@hot.ee>\n"
+"Language-Team: Raivo, Henkka, eesatfan, rimas, zeros\\n faas, sateks, "
+"valgekotkas, tigekala, rootsikunn\\n kain, i70, mustkass, pelmeen, Scott\\n "
+"<digi-tv.ee>\n"
+"Language: et_EE\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"X-Generator: Poedit 1.7.1\n"
+"X-Generator: Poedit 1.7.5\n"
 
 msgid ""
 "\n"
@@ -667,16 +669,16 @@ msgid "All ages"
 msgstr "Kõik vanused"
 
 msgid "All satellites 1 (USALS)"
-msgstr ""
+msgstr "Kõik satelliidid 1 (USALS)"
 
 msgid "All satellites 2 (USALS)"
-msgstr ""
+msgstr "Kõik satelliidid 2 (USALS)"
 
 msgid "All satellites 3 (USALS)"
-msgstr ""
+msgstr "Kõik satelliidid 3 (USALS)"
 
 msgid "All satellites 4 (USALS)"
-msgstr ""
+msgstr "Kõik satelliidid 4 (USALS)"
 
 msgid "Allocate"
 msgstr "Eralda"
@@ -1150,7 +1152,7 @@ msgid "Cleanup"
 msgstr "Puhastus"
 
 msgid "Clear"
-msgstr ""
+msgstr "Puhasta"
 
 msgid "Clear before scan"
 msgstr "Kustuta kanalid"
@@ -1174,10 +1176,10 @@ msgid "Close title selection"
 msgstr "Sulge pealkirja valik"
 
 msgid "Code rate HP"
-msgstr "Code rate HP"
+msgstr "Veaparandustegur (HP)"
 
 msgid "Code rate LP"
-msgstr "Code rate LP"
+msgstr "Veaparandustegur (LP)"
 
 msgid "Coderate HP"
 msgstr "Coderate HP"
@@ -1356,6 +1358,9 @@ msgid ""
 "Configure the duration in hours the receiver should go to standby when the "
 "receiver is not controlled."
 msgstr ""
+"Seadista kestusaeg tundides,\n"
+"pärast seda läheb vastuvõtja ootele, \n"
+"kui vastuvõtjat ei kontrollita."
 
 msgid "Configure the duration in minutes for the screensaver."
 msgstr ""
@@ -1364,11 +1369,15 @@ msgid ""
 "Configure the duration in minutes for the sleeptimer. Select this entry and "
 "click OK or green to start/stop the sleeptimer"
 msgstr ""
+"Seadista unetaimeri kestus minutites.\n"
+"Tee valik ja klõpsa OK või rohelist nuppu, et käivitada/peatada unetaimer."
 
 msgid ""
 "Configure the duration when the receiver should go to shut down in case the "
 "receiver is in standby mode."
 msgstr ""
+"Seadista kestus, mil vastuvõtja lülitub välja juhul, kui vastuvõtja on "
+"ooterežiimis."
 
 msgid "Configure the first audio language (highest priority)."
 msgstr "Määra heli keele esimene eelistus."
@@ -1902,13 +1911,13 @@ msgid "DiSEqC"
 msgstr "DiSEqC"
 
 msgid "DiSEqC 1.0 command"
-msgstr ""
+msgstr "DiSEqC 1.0 käsk"
 
 msgid "DiSEqC 1.1 command"
-msgstr ""
+msgstr "DiSEqC 1.1 käsk"
 
 msgid "DiSEqC 1.1 repeats"
-msgstr ""
+msgstr "DiSEqC 1.1 kordused"
 
 msgid "DiSEqC A/B"
 msgstr "DiSEqC A/B"
@@ -2058,7 +2067,7 @@ msgid "Do you really want to remove your bookmark of %s?"
 msgstr "Kas kustutad lemmiku %s?"
 
 msgid "Do you want this?"
-msgstr ""
+msgstr "Kas tahad seda?"
 
 msgid "Do you want to burn this collection to DVD medium?"
 msgstr "Kas soovid oma valikut DVD-le kirjutada?"
@@ -2290,10 +2299,10 @@ msgid "End time"
 msgstr "Lõpetamise aeg"
 
 msgid "End time to ignore inactivity sleeptimer"
-msgstr ""
+msgstr "Lõpuaeg, et vältida jõudeoleku taimer"
 
 msgid "End time to ignore shutdown in standby"
-msgstr ""
+msgstr "Lõpuaeg, et vältida väljalülitamine ooterežiimis"
 
 msgid "English"
 msgstr "Inglise"
@@ -2400,7 +2409,7 @@ msgid "Expert"
 msgstr "Ekspert"
 
 msgid "Extend sleeptimer 15 minutes"
-msgstr ""
+msgstr "Pikenda unetaimerit 15 minutit"
 
 msgid "Extended Software"
 msgstr "Laiendatud tarkvara"
@@ -2827,7 +2836,7 @@ msgid "In progress"
 msgstr "Toimumas"
 
 msgid "Inactivity Sleeptimer"
-msgstr ""
+msgstr "Jõudeoleku taimer"
 
 msgid "Include AIT in http streams"
 msgstr "Kaasa AIT http voogudesse"
@@ -4151,7 +4160,7 @@ msgid "Polarisation"
 msgstr "Polarisatsioon"
 
 msgid "Polarisation:"
-msgstr ""
+msgstr "Polarisatsioon:"
 
 msgid "Polarization"
 msgstr "Polarisatsioon"
@@ -5240,7 +5249,7 @@ msgid "Shutdown"
 msgstr "Lülita välja"
 
 msgid "Shutdown when in Standby"
-msgstr ""
+msgstr "Ooterežiimis lülita välja"
 
 msgid "Side by side"
 msgstr "Kõrvuti"
@@ -5309,10 +5318,10 @@ msgid "Sleep timer"
 msgstr "Unetaimer"
 
 msgid "SleepTimer Configuration"
-msgstr ""
+msgstr "Unetaimeri seadistamine"
 
 msgid "Sleeptimer"
-msgstr ""
+msgstr "Unetaimer"
 
 msgid "Slide picture in loop"
 msgstr "Vaata pilte tsüklis"
@@ -5426,23 +5435,27 @@ msgid ""
 "Specify the end time to ignore the shutdown timer when the receiver is in "
 "standby mode"
 msgstr ""
+"Määra lõpuaeg, et vältida väljalülitamise taimer, kui vastuvõtja on "
+"ooterežiimis"
 
 msgid "Specify the end time until the inactivity sleeptimer should be ignored"
-msgstr ""
+msgstr "Määra lõpuaeg, milleni jõudeoleku taimer välditakse"
 
 msgid ""
 "Specify the start time to ignore the shutdown timer when the receiver is in "
 "standby mode"
 msgstr ""
+"Määra algusaeg, et vältida väljalülitamise taimer, kui vastuvõtja on "
+"ooterežiimis"
 
 msgid "Specify the start time when the inactivity sleeptimer should be ignored"
-msgstr ""
+msgstr "Määra algusaeg, kust alates jõudeoleku taimer välditakse"
 
 msgid "Specify timeframe to ignore inactivity sleeptimer"
-msgstr ""
+msgstr "Määra ajakava, et vältida jõudeoleku taimer"
 
 msgid "Specify timeframe to ignore the shutdown in standby"
-msgstr ""
+msgstr "Täpsusta ajakava, et vältida väljalülitamist ooterežiimis"
 
 msgid "Split preview mode"
 msgstr "Poolitatud eelvaate režiim"
@@ -5466,7 +5479,7 @@ msgid "Standby / restart"
 msgstr "Seiskamine"
 
 msgid "Standby after current event"
-msgstr ""
+msgstr "Ooterežiimis pärast praegust sündmust"
 
 #, python-format
 msgid "Standby fan %d PWM"
@@ -5477,7 +5490,7 @@ msgid "Standby fan %d voltage"
 msgstr "Ventilaatori %d pinge ooterežiimil"
 
 msgid "Standby in "
-msgstr ""
+msgstr "Ooterežiimis "
 
 msgid "StandbyLED"
 msgstr ""
@@ -5498,10 +5511,10 @@ msgid "Start time"
 msgstr "Alustamise aeg"
 
 msgid "Start time to ignore inactivity sleeptimer"
-msgstr ""
+msgstr "Algusaeg, kust vältida jõudeoleku taimer"
 
 msgid "Start time to ignore shutdown in standby"
-msgstr ""
+msgstr "Algusaeg, et vältida väljalülitamine ooterežiimis"
 
 msgid "Start timeshift"
 msgstr "Käivita ajanihe"
@@ -5715,7 +5728,13 @@ msgstr "Süsteem"
 
 #. TRANSLATORS: Add here whatever should be shown in the "translator" about screen, up to 6 lines (use \n for newline)
 msgid "TRANSLATOR_INFO"
-msgstr "TÕLKE_INFO"
+msgstr ""
+" \n"
+" \n"
+"Eesti digi-tv foorum \n"
+"Viimati muudetud: 3. aprill 2015 \n"
+" \n"
+"TÕLKE_INFO"
 
 msgid "TS file is too large for ISO9660 level 1!"
 msgstr "TS fail on liiga suur ISO9660/1-le!"
@@ -6761,12 +6780,18 @@ msgid ""
 "When enabled you can specify a timeframe to ignore the shutdown timer when "
 "the receiver is in standby mode"
 msgstr ""
+"Saad määrata ajavahemiku, mil vältida väljalülitamise taimerit, kui "
+"vastuvõtja on ooterežiimis."
 
 msgid ""
 "When enabled you can specify a timeframe were the inactivity sleeptimer is "
 "ignored. Not the detection is disabled during this timeframe but the "
 "inactivity timeout is disabled"
 msgstr ""
+"Saad määrata ajavahemiku, kus\n"
+" jõudeoleku taimerit eiratakse.\n"
+"Sel perioodil pole keelatud jõudeoleku avastamine, kuid jõudeoleku ajalõpp "
+"on keelatud."
 
 msgid ""
 "When enabled you can zap channels with the  CH+/-, B+/-, P+/- buttons "
@@ -7046,11 +7071,11 @@ msgid ""
 "\n"
 "Really do a factory reset?"
 msgstr ""
-"Kui Te taastate algseadistuse, kaovad kõik TEIE isiklikud seaded\n"
-"(ka lemmikud, kanalid, satelliidid, konf.failid jne.)\n"
-"Pärast algseadistuse taastamist, teeb vastuvõtja automaatselt alglaadimise!\n"
+"Kui teed tehaseseadete taastamise, siis kaovad kõik SINU isiklikud seaded\n"
+"(ka lemmikud, kanalid, satelliidid, konf.failid jne...).\n"
+"Pärast tehaseseadete taastamist, teeb vastuvõtja automaatselt alglaadimise!\n"
 "\n"
-"Soovid ikka kindlasti taastada algseadistuse?"
+"Kas soovid kindlasti taastada tehaseseaded?"
 
 msgid "Where do you want to backup your settings?"
 msgstr "Kuhu teha seadete varukoopia?"
@@ -7307,7 +7332,7 @@ msgstr ""
 "leidmiseks enne vastuvõtja taaskäivitamist."
 
 msgid "Your receiver will got to stand by due to the sleeptimer."
-msgstr ""
+msgstr "Vastuvõtja läheb unetaimeri tõttu ooterežiimi"
 
 msgid "Your receiver will got to standby due to inactivity."
 msgstr ""
@@ -7422,7 +7447,7 @@ msgid "advertisement/shopping"
 msgstr "reklaam/ostukanal"
 
 msgid "after "
-msgstr ""
+msgstr "pärast "
 
 msgid "alphabetic"
 msgstr "tähestikujärjekord"